Door een linkse bril bekeken

Geert Van Istendael, schrijver en voormalig journalist:

 

“Ik denk dat vooral linkse lieden, en let wel, ik noem mijzelf links, zich met grote hardleersheid bezondigd hebben aan eurocentrisme en rationalistisch paternalisme. Zij (wij) gingen ervan uit dat vroeg of laat de migranten van islamherkomst zich wel min of meer zouden aanpassen aan de liberale waarden en rechtsopvattingen van onze samenleving. Ook ik was die mening toegedaan, o ja. (…)

Laten we dus onze al te westerse, al te rationele redeneringen wantrouwen. Onze oorzaken zijn niet hun oorzaken, onze gevolgen zijn niet hun gevolgen.

Geseculariseerde Europeanen, ja, nogmaals zij – nee wij, hebben geen flauw benul van het tijdsperspectief dat heerst in dergelijke religies. Ons tijdsidee is radicaal beperkt tot de duur van een mensenleven. Aanhangers van zulke religies leven met een eeuwigheidperspectief. Toch proberen wij telkens opnieuw die andere binnen onze rationalistische categorieën te wringen.

Wij trekken rechte, rationele lijnen van discriminatie, mislukte scholing, gebroken gezinnen en dergelijke naar misdaad en zo verder naar fundamentalisme. Mooie, redelijke analyses zijn het. Maar veel te geruststellend. Zo van, als we al die problemen oplossen, zal ook het verlangen naar terreur wel verdwijnen. Vergeet het.”

Lees hier heel het artikel van een linkse rakker, die – eindelijk – de problemen rond de geïmporteerde islam wil erkennen.  Er is nog hoop voor het journaille…

3 gedachten over “Door een linkse bril bekeken

  1. Een hele generatie lang heeft Geert het zonlicht blijven ontkennen,nu dus, ziet hij het resultaat . Spijtig dat er ondertussen zoveel water naar zee vloeide .
    (de invloed van dochter Judith ??)

  2. Voila… ook Van Istendael schrijft het, doch… op het Vlaandrenminnend blog “Blog.seniorennet.be/guvaal” van Guido Van Alphen staat VANDAAG 29 maart een artikel: Muggenziften, maar ik zou de Golfbrekersfans vooral AANRADEN om de reactie van een (eerder links-gezinde) persoon die TER PLAATSE WAS voor&tijdens die rellen van die zogezegde “Hooligans”.
    Omdat deze (tamelijk-lange, maar waarheidsgetrouwe) beschrijving een héél àndere kijk geeft op die gebeurtenissen aan de Beurs, is het DE MOEITE WAARD OM DIT relaas te lezen. (Pegidabijeenkomers onder de Golfbrekersfans zullen die toestanden wél herkennen zeker ?)

Reacties zijn gesloten.