Isaac Albéniz: Suite Española

Isaac Albéniz werd geboren op 29 mei 1860 in Camprodón, een dorp in de buurt van Gerona (Catalonië). Na een vroege ‘loopbaan’ als wonderkind-pianovirtuoos en componist van honderden (onbekend gebleven) jeugdwerkjes voor piano, krijgt hij een studiebeurs van de Spaanse koning toegewezen, die hem toelaat zijn talent bij beroemde leermeesters te laten ordenen: in Barcelona bij Pedrell, in Parijs bij Marmontel, in Brussel bij Brassin en Gevaert, in Weimar bij Liszt en in Leipzig bij Judassohn en Reinecke. Vooral het contact met Pedrell was beslissend voor zijn verdere loopbaan als componist; samen werden ze de grondleggers van de Spaansnationalistische School, gebaseerd op de studie van de Andalusische volksmuziek.

Afbeeldingsresultaat voor Isaac AlbénizNa een periode van concertreizen doorheen Europa en Amerika krijgt hij leraarsambten aangeboden in Barcelona en Madrid. Erg boeiend vond hij deze bezigheden niet, en ten slotte trekt hij naar Parijs, wordt er leraar aan de Schola Cantorum en raakt intiem bevriend met Debussy. Deze verhouding werkt voor beiden bevruchtend in op hun compositorisch werk. Albéniz sterft in Cambo-les-Bains in de Basses-Pyrenées op 16 juni 1909.

De composities van Albéniz zijn hoofdzakelijk geschreven voor piano, en de titels wijzen ons onmiddellijk op zijn Spaans-nationalistisch engagement: “Cantos de España” (suite), “Suite Espagnole”, “Iberiasuite” (4 bundels van 3 werken, voor Arbos in een andere volgorde tot orkestsuite georkestreerd); verder enkele opera’s (“King Arthur-trilogie”, “Pepita Jiménez”), orkestwerken (“Catalonia”, “Rhapsodia Española”: met pianosolo) en vocaal werk (“Christus-Oratorium”, liederen, ballades, zarzuela’s).

 

IQ-vergelijking

Afbeeldingsresultaat voor IQEen vergelijking van het IQ van nationaliteiten of bevolkingsgroepen krijgt snel een racisme-etiket opgekleefd. Verschillende factoren kunnen het IQ beïnvloeden. Zo werd herhaaldelijk wetenschappelijk bewezen dat een warmer klimaat een merkbaar slechte invloed op het IQ heeft. Slechte karakters wijten het aan een natuurlijke luiheid.  Waarmee we willen aangeven dat de reislust uit de Prachtlanden waarschijnlijk ingegeven is door het streven naar een hogere intelligentie.

Bij het meten van het IQ wordt uitgegaan van een gemiddelde van 100 – een afwijking van 15% wordt normaal beschouwd. Volgens de psychische en fysische toestand van het proefkonijn kan het resultaat met 10 naar boven of onder afwijken.

In de Prachtlanden heerst er kritiek op de meting. Zij stellen dat de meting van het IQ door West-Europeanen voor West-Europeanen ontworpen werd. Bijgevolg is het bijlange niet zeker dat deze methode ook van toepassing is voor volkeren met andere sociale structuren, met een andere cultuur, met andere waarden en denkwijzen. Een passend voorbeeld is het passende inzicht bij de aanwerving van chauffeurs van De Lijn.

Als we een doorsnee IQ 100 punten geven, staat bv. Duitsland op de 14de plaats. De inwoners van Singapore staat met een IQ van 108 op de hoogste plaats wereldwijd. De hekkensluiter met 56 is Equatoriaal Guinea.
Aanvullend bij de lijst der landen wordt in deze tabel ook de invloed van welstand en klimaat gemeten. Weliswaar staan op de eerste plaatsen vooral landen met een hoog inkomen, maar toch ook deze met een bescheiden inkomen, zoals bv. China of de Oost-Europese staten.

Opvallend is echter dat landen met een hoog onderwijsbudget ook bijna altijd een intelligente bevolking hebben. Wat echter niet het geval lijkt te zijn voor de bevolkingsrijke Oost-Aziatische landen, waar het niet gebruikelijk is dat de staat het onderwijs betaalt. Gewoonlijk staat het gezin, resp. de familie, in voor die onkosten. Er wordt dus in werkelijkheid wel degelijk veel geld in onderwijs geïnvesteerd, zij het niet door de staat.

Sinds 1991 sluimert het vermoeden dat generatielange blootstelling aan een warm klimaat een negatieve werking heeft op het IQ, waar men er eerst nog vanuit ging dat het leven in lagere temperaturen een betere fysische conditie meebrengt en hogere sociale eisen stelt. Prof. Richard Lynn, verbonden aan de Noord-Ierse universiteit van Ulster, gaat er bovendien van uit dat koudere temperaturen het hersenvolume doen toenemen. Of de hersengrootte in direct verband staat met het IQ staat open voor discussie.

In het algemeen wordt verondersteld dat een warm klimaat nadelig is voor de ontwikkeling van intelligentie. De reden wordt toegeschreven aan de nood van meer lichamelijke energie en de daardoor ontstane stress. Vooral kleine kinderen zouden tot 90% van hun lichaamsenergie gebruiken voor hun hersenen. Als nu deze in de belangrijkste ontwikkelingsfase elders in het lichaam gebruikt wordt, dan kunnen de hersenen zich niet naar behoren ontwikkelen.

De studie wil echter benadrukken dat het IQ in géén geval afhankelijk is van het ras. Uitzonderingen niet te na gesproken. Bv. Brazilië: negers 71, mulatten 81, blanken 95, Jappen 99), waarbij de verschillen op andere b.g. factoren kunnen teruggevoerd worden.

Donald Templera und Hiroko Arikawab stelden in 2006 een samenhang tussen toenemende pigmentatie en een afnemend IQ vast. Naar verluidt heeft dit echter niets met een ras te maken, maar wel met het klimaat. De even opvallend lage IQ’s in Afrika als de hoge IQ’s in Oost-Azië zijn – naar verluidt – te wijten aan de cultuur en het klimaat.
Wij missen in deze studie het belang van genetica.

De eerste tien plaatsen worden ingenomen door:
1. Singapore 108, dat met 31.6° C zijn hersenen niet laat verdampen.
2. Hongkong 108, 26.1°C
3. Zuid-Korea, niet veel slechter 106, 18.2°C
4. Taiwan, idem 106, 27.1°C
5. Japan, 105, 19.7°C
6. China, 104, 19.4°C
7. Nederland, 102, 14.2°
8. Zwitserland, 102, 12,7°C
9. Noord-Korea, 102, 14.9°C
10. Finland, 101, 8°C

Meer info en interactieve kaart vindt u hier.

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Het Syrische leger en hun bondgenoten blijven de ene overwinning behalen na de andere op de terroristen. Weer zijn ‘n 600.000 Syriërs teruggekeerd en in al-Kalassek, een van de oudste industriezones van Aleppo worden 400 bedrijven heropgestart.

De VS zijn nog steeds niet in staat de “gematigde rebellen” van de “terroristen” te scheiden omdat ze met de enen de anderen willen blijven steunen tot het einde.

Tussendoor hebben de  VS in 4 jaar tijd aan Europa 10 miljard gegeven om zich beter te kunnen verdedigen tegen de zogenaamde “Russische agressie”. Het doel is duidelijk: Europa tot een oorlog tegen Rusland brengen in dienst van het Amerikaanse eigenbelang. Dus 10 miljard om Europa nog onveiliger te maken.

Goed nieuws uit Turkije. Turkije wil de Nationale Syrische Coalitie niet meer steunen. Deze terroristen van Saoedi-Arabië in schitterende villa’s worden door de “internationale gemeenschap” erkend als “de enige en wettige vertegenwoordiging van het Syrische volk”(!?).

En de maskers van het spel met chemische wapens is ook al gevallen. We weten nu waar we de echte schuldigen moeten zoeken: in  Washington, London en Tel Aviv.  De rechtvaardige eis van Syrië aan de VN Veiligheidsraad wordt steeds sterker: de internationale coalitie o.l.v. de VS moet onmiddellijk ontbonden worden omdat ze in Syrië opereert buiten het UNO kader en zonder toestemming van de wettige regering. Bovendien blijft deze coalitie door haar bombardementen op  burgers misdaden tegen de menselijk-heid begaan. In de buurt van de  O.L.Vrouw kerk van al-Thukana (Raqqa), die ze geheel verwoest hebben, waren helemaal geen IS strijders. Een volgende stap van Syrië kan zijn schadevergoeding vragen aan allen die het land hebben uitgemoord en verwoest.

Ondertussen zijn zowel de zusters als de fraters hier dag en nacht bezig met de hulpverlening. Deze nacht keerden twee zusters terug van hun humanitaire missie.

P. Daniel

Vrijdag 18 augustus 2017

Het “Ontslapen” of de “Tenhemelopneming” van Maria

Ook in het oosten is dit een groot feest. Ziehier een heel oude patristieke overlevering. Drie dagen voor de dood van Maria zou een engel haar hebben aangekondigd dat haar aardse leven eindigt. Maria haastte zich naar de Olijfberg om te bidden en God te danken. Zij bereidde haar vertrek voor. De apostelen, die over de hele wereld verspreid waren, kwamen naar haar toe. Maria troostte hen, bad voor de vrede in de wereld, zegende de apostelen en gaf haar geest in de handen van haar Zoon. De apostelen begroeven haar in Getsemane. Drie dagen later, terwijl de apostelen de eucharistie vierden, verscheen Maria aan hen waardoor zij wisten dat Maria met ziel en lichaam in de hemel was. De oorsprong van dit feest zou kunnen liggen in de wijding van een heiligdom tussen Jeruzalem en Bethlehem, waar Maria zou gerust hebben vooraleer ze in Bethlehem haar Kind ter wereld bracht. Eind 6e eeuw werd dit feest in heel het byzantijnse rijk verspreid. Midden 7e eeuw werd het in Rome ingevoerd door paus Theodorus I, die in Jeruzalem geboren was.

Al is het dogma van de Tenhemelopneming van Maria pas in 1950 door paus Pius XII afgekondigd, het geloof in de ongeëvenaarde heiligheid van Maria was vanaf het begin diep geworteld in de christenen. Maria heeft in alles Jezus’ leven intens gedeeld: zij heeft Hem 9 maanden gedragen en ter wereld gebracht, Hem verzorgd in Egypte en te Nazareth en Hem gevolgd in zijn onderricht, zijn lijden, sterven en zijn verheerlijking. In het Oude Verbond werd het “Heilige der Heilige” met de allergrootste verering omgeven omwille van de ‘aanwezigheid van God’.  Is dit niet een flauwe voorafbeelding van Maria die in haar schoot geen symbool maar “de volheid van de godheid” zelf in volle werkelijkheid heeft gedragen? Christenen begrepen dat zij niet anders dan ook op bijzondere wijze kon delen in het ‘met lichaam en ziel’ opgenomen worden in de heerlijkheid van haar Zoon.

Een gemiste viering

De orthodoxe kerk van Deir Atieh met zijn sympathieke (gehuwde) pastoor Paisios is toegewijd aan “het inslapen” van Maria. Daarom nodigde de pastoor ons uit voor de plechtige vespers en eucharistie van de vooravond. Ook de katholieke pastoor van Qâra abouna Georges zou met een aantal gelovigen komen. Iedereen blij. We hebben als katholieken hier een goede relatie met de orthodoxen. We respecteren wederzijds het verbod van intercommunie om geen onbezonnen stappen te zetten die de uiteindelijke eenheid meer schaden dan bevorderen. Het is in elk geval altijd een blij weerzien van elkaar.

Toen de  taxichauffeur ons met zijn rammelend minibusje al in Qâra had gebracht, realiseerden we ons dat de paspoorten van de fraters nog in Damascus zijn voor de verlenging van onze verblijfsvergunning. Welnu, tussen Qâra en Deir Attieh zijn een aantal controleposten van het leger waarvoor onze paspoorten nodig zijn. Dus keerden we maar terug naar huis. Als geschenk voor abouna Paisios hadden we een hoeveelheid van onze beste peren voorzien, die juist nu geoogst worden en het is een overvloedige oogst. We hebben ze  maar als troostprijs gegeven aan de chauffeur van het rammelend minibusje. Zelf hebben we dan de plechtige vespers van het feest gezongen.

Op de avond van het feest zelf hebben de zusters (die hun paspoorten wel hadden) onze misser enigszins goed gemaakt door deel te nemen aan het groot concert met koor en orkest in het amfitheater van het cultureel centrum van Deir Atieh, verzorgd door de orthodoxe kerk van Damascus. Het amfitheater zat praktisch vol. Het concert was een mengeling van religieuze, patriottische en Arabische muziek. Af en toe applaudisseerden de aanwezigen enthousiast op het ritme van de muziek. Traditioneel werd bij het begin een minuut stilte gehouden voor de “martelaren”  van deze oorlog, waarbij ook de nationale hymne weerklonk. Ja, de vele eenvoudige soldaten en anderen die hun leven gegeven hebben voor hun volk worden echt geëerd. Aan het einde werd een lied speciaal opgedragen aan de Syrische kinderen die nog niets anders dan oorlog gekend hebben. Ja, het Syrische volk lijdt, maar wel met fierheid en een zekere trots omdat zijn zware offers vruchten dragen. Het volk heeft de vernietigende plannen van een “internationale gemeenschap” kunnen trotseren, is één gebleven, heeft zijn  waarden behouden en is volop bezig aan de  religieuze, culturele, familiale en economische heropbouw van zijn land.

Het spel van de “rode lijn” ontmaskerd

Lees verder

Tik-tak-tik-tak

Sinds 2014 hebben ‘vluchtelingen’ en ‘immigranten’ 344 mensen gedood en 1706 verwond.  In deze cijfers zijn de honderden door moslim terreuraanvallen vermoorde Europeanen in Rusland, Noord-Afrika, Egypte en Turkije niet begrepen.

  • Volgens de toenmalige premier Manuel Valls zouden er in 2016 in Frankrijk 15.000 personen “geradicaliseerd” zijn, 1400 gevolgd door de overheid voor verschillende mogelijk terreurgerelateerde misdrijven.
  • Na de Manchester arena bomaanval in 2017 verklaarde de Britse overheid en MI5 dat er 500 onderzoeken bij 3000 personen plaats vonden en daar bovenop zouden er nog een 20.000 in het verleden hun aandacht getrokken hebben.
  • Het Duitse Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) registreerde meer dan 10.000 “radicale salafisten” in 2017, het dubbel van 2013.
  • In het gastvrije Zweden noteerde de veiligheidsdienst (Säpo) “duizenden” islamitische extremisten in 2017; in 2010 bedroeg dit aantal slechts 200.
  • Meer bij New Observer

Laten we nog wat kaarsjes branden en onder gitaarbegeleiding “Imagine” zingen.  Het is allemaal een misverstand.  Islam is een natie en een natie mag je verdedigen:

 

Barcelona

Afbeeldingsresultaat voor barcelona felipe rajyUnitair Spanje stond op de eerste rij in Barcelona.  Koning en federaal premier. Herkenbaar.  De aanslag kwam hen goed uit.  Spaans-unitair verdriet, Spaans-unitaire verontwaardiging, massale verklaring “Ik heb geen schrik.”  Niet van moslim terroristen, wel van Catalaanse onafhankelijkheidsstrijders.  Een schitterende gelegenheid om in de media de merknaam “Spanje” telkens weer te laten vallen.  Vergeet “Independencia de Cataluña”. 

Spanje dwarsboomde Catalaanse politiediensten
Terreuraanslag misbruikt voor politiek machtsspel?
De wereld zit met het vergrootglas te kijken naar de politiediensten in Spanje. De voorbije dagen werd in de internationale – ook Vlaamse – media het nieuws gedeeld dat de Catalaanse politie al twee maand geleden gewaarschuwd werd door de CIA dat er een aanslag op komst was op de Rambles van Barcelona.  Lees verder…

“Het blokkeren van de autonome politiediensten in internationale politieplatformen is een instrument in de machtspolitiek van Rajoys regering.”

 

Madrid wil geen referendum in Catalonië
Diplomatieke oorlog breidt zich uit naar België
Het is Madrid menens: het referendum voor een Catalaanse republiek. En daarvoor zijn alle middelen goed, ook diplomatieke.
Op 14 juni kregen de Belgische Kamerleden van de Commissie Buitenlandse Zaken een ‘informele’ mail toegestuurd van hun voorzitter Dirk Van der Maelen (sp.a). Op vraag van de Spaanse ambassadeur in Brussel, Cecilia Yuste Rojas, stuurde zijn secretariaat ‘non papers’ om de federale parlementsleden te wijzen op de verschillen tussen het autonome statuut van regio’s in Spanje en België. ‘Non papers’ zijn niet-officiële documenten, ‘ter informatie voor de parlementsleden’, staat er in de Spaanse mail. Hare excellentie, zoals ze in de correspondentie wordt geduid, had op 1 juni een ontmoeting met Dirk Van der Maelen en had hem verzocht deze documenten aan zijn commissieleden te bezorgen. Die ontmoeting zou er gekomen zijn nadat N-VA-Kamerlid Peter Luyckx in maart aan premier Michel een vraag had gesteld over de houding van België mochten Catalonië of Schotland zich onafhankelijk verklaren. Lees verder…

Spirituele oneindigheid beëindigd door een voetstap

Afbeeldingsresultaat voor yves klein blauw  Afbeeldingsresultaat voor yves klein blauw  Afbeeldingsresultaat voor yves klein blauw

Vandaag en morgen kan u nog in de Bozar een tentoonstelling van de ‘kunstenaar’ Yves Klein bezoeken over de “spirituele oneindigheid en de zoektocht naar het immateriële”.  Bovenaan ziet u enkele voorbeelden van Kleins dadendrang.  Wees echter voorzichtig waar u stapt. Immateriële kunstwerken hoeven niet per se aan de muur te hangen. (Meer in de kwaliteitsmedia, zoals bv. DM.)

View image on Twitter

Mocht u het te druk hebben, dan hebben wij voor u hier een videovoorstelling van de expo:

Het is blijkbaar niet de eerste keer dat diens spirituele oneindigheid tot de hedendaagse bekrompenheid herleid werd.

De Frut heeft begrip

Looking out of the house's back window reveals the next-door neighbours seem to be VERY religious. Their garden is adorned with crucifixes and images of Jesus and MaryDe GVA nam wereldnieuws over van de Daily Mail betr. een “gezellig huis dat aan een schappelijke prijs te koop staat in het Ierse County Cork”.  Een huis dat niet verkocht geraakt, want “als je de tuin van de buren ziet begrijp je waarom”.

Wij dachten even dat er een illegale activiteit uit de misdaadwereld of – God Behoede – uit de Zandbaklanden aan de gang was. Nietes.  Blijkt dat buurmans tuin kinderen en volwassenen “een flinke schrik aanjaagt” met… kruisen en afbeeldingen van Christus en O.L. Vrouw.

De Frut heeft daar begrip voor.  Voor de schrik.  Voor de weigerachtigheid der potentiële kopers.  Dat er in onze westerse steden mensen van de weg gemaaid worden door moslim fanatici valt hierbij totaal in het niets.

Als we het goed begrepen hebben, zal er in de toekomst niemand in Ierland nog een kerk of klooster als buurman willen hebben.  Als we geen paal en perk stellen aan de islamimport schuilt van die kant sowieso geen gevaar meer: http://www.islaminireland.com/services/mosques-and-prayer-rooms/

Huis staat te koop voor schappelijke prijs, maar niemand wil het kopen. Als je de tuin van de buren ziet, begrijp je waarom