Debat over het “Klimaat”

Afbeeldingsresultaat voor warm en koud blazen

Wie dinsdag niet in bij het “Debat” – inderdaad met hoofdletter – aanwezig kon zijn, heeft hier de mogelijkheid een debat, dat zich niet beperkt tot tienerbrossen,lukrake slogans en fel aangemoedigde hysterie te bekijken. Iets wat u niet op de nullenzender of enig ander televisienet kan volgen. Een absolute aanrader!

Quo vadis, Syria?

Opnieuw een mengelmoes van nieuws uit Syrië:

Gisteren was het er Moederdag. En blijkbaar worden er ook wensen geuit aan “Moeder Syrië” – men vergelijke: wij hebben het over een “vaderland”.

Afbeelding kan het volgende bevatten: bloem en tekst

Vluchtelingen blijven terugkeren uit de buurlanden. Meer dan 170.000 zouden sinds december 2017 volgens de Libanese nationale veiligheid terug naar huis gekeerd zijn. (…)

Abbas Ibrahim, hoofd van de Libanese nationale veiligheid, moedigt een vrijwillige en veilige terugkeer aan… zonder er de voorwaarde aan te koppelen dat er eerst “een politieke oplossing” moet gerealiseerd worden. (…)

De volgende vergadering over Syrië met Rusland, Iran en Turkije zou rond 20 april in Astana plaats vinden.

Volgende maand zal er in Moskou een conferentie rond internationale veiligheid georganiseerd worden (MCIS) waarbij de situatie in het M.O. – en speciaal in Syrië – zal centraal staan. (…)

De Tsjechische premier Andrej Babis wil een ontmoeting organiseren in zijn land tussen Trump en Poetin: “Het is van belang voor Europa. De situatie in Syrië moet opgelost worden, de oorlog stopgezet en de heropbouw opgestart zodat de mensen naar huis kunnen keren.” (…)

Afbeelding kan het volgende bevatten: wolk, lucht en buiten
Al-Ghab vlakte op het platteland van Hama en de kustbergen in het westen

Shopping festival in Aleppo:

Een regeringsdelegatie op werkbezoek in de Homs regio met aandacht voor oud en nieuw: beschikbare woningen en toeristische attracties.

Afbeelding kan het volgende bevatten: lucht, berg, buiten en natuur
Afbeelding kan het volgende bevatten: lucht en buiten
Afbeelding kan het volgende bevatten: lucht en buiten

Ook in Daraa steekt de plaatselijke bevolking samen met het Min. voor Toerisme de handen uit de mouwen om hun historisch erfgoed in eer te herstellen:

Afbeelding kan het volgende bevatten: een of meer mensen, staande mensen en buiten
Lees verder

59ste Ernest Van der Hallen-dag

Afbeelding kan het volgende bevatten: tekst

STAD LIER ZATERDAG 30 maart 2019

         59ste ERNEST VAN DER HALLEN-DAG

          Jeugdbezieler en Pelgrim-auteur
Afbeeldingsresultaat voor ernest van der hallen graf

14.30 uur rond zijn Grafmonument
Kerkhof “Kloosterheide” Kesselsesteenweg

       “Geef nooit het strijdbeginsel op !”
Afbeeldingsresultaat voor ernest van der hallen

Gebed en Vlaggengroet – Bloemenhulde door stad LIER , e.a.
Studentengetuigenis: Marnik Willems, praeses KVHV-Gent
Afvaardiging Drumband Kempenland, Nijlen
Samenzang o.m. met Jef Coulembier, accordeon
Poëzie rond Vlaamse Ultima-cultuurprijs aan “Circus Ronaldo”
Coördinatie: Jos Wouters

Ontmoeting in PAROCHIEHUIS Sint-Gummarusstraat 21
bij gelijknamige hoofdkerk van Lier
Davidsfonds – Rodenbachfonds – VL@S – VVB – KVHV
bertennest@skynet.be

Cyclus

Afbeeldingsresultaat voor la belgique sera latine ou elle ne sera pas
Belgique à la carte in Télémoustique

De blijvende bezetting van Vlaanderen door België

We bevinden ons veel meer op een kantelpunt in de geschiedenis dan we denken.  Elke dag worden ons vrijheden ontnomen, die tot voor kort  vanzelfsprekend waren.  Vandaag is er bvb. het afgekondigde verbod op vuurwerk in Vlaanderen.

We worden in hoog tempo tot een “toezicht- en controlestaat” en dit met medewerking van leden van zogenaamde Vlaams-nationale partijen!   Dit alles komt bovenop het feit, dat België, sinds zijn ontstaan, blijvend gedomineerd is door de Franstaligen.  Onder het mom van Belgisch-gezinden.  De laatste regering kon bvb. maar gevormd worden, als alle Vlaamse eisen afgeschaft werden en de N-VA hun broek op hun enkels trokken.

Op 25 augustus 1830 startte de “Belgische revolutie”, een opstand tegen het wettige gezag van koning Willem I.   Deze opstand werd uitgevoerd door Fransgezinde elementen, met de hulp van notabelen en kerk.  De zoon van Willem I, de prins van Oranje, wilde rechtmatig zijn land terug veroveren door de tiendaagse veldtocht; maar werd afgeslagen met hulp van de Fransen.

Ook kwam het tot de Tweede Val van Antwerpen, het gevecht van 15.11. tot 23.12.1832, waarbij de Fransen de Nederlanders versloegen .  De oorlogscrimineel Maarschalk Gérard (Franse leger) heeft nog steeds een straat naar hem vernoemd in Antwerpen.

De Belgische staat was gemodeleerd als een soort Franse satelietstaat.   De volledige Franstaligheid was dan ook logisch.  Vanaf 1830 tot heden is dus ons Vlaanderen (Zuid-Nederland) bezet door het Belgisch regime.  Letterlijk voor elke normale maatregel in onze cultuur heeft Vlaanderen op de barrikaden moeten staan; zoals bvb. het onderwijs in het Nederlands.  Maar het is nog steeds ononderbroken zo: de Franstaligen voeren mee wetten in maar passen ze maar toe als het in hun kraam van pas komt.  Deze toestand is het duidelijkst in Brussel, waar praktisch op elke hoek van de straat een taalovertreding en een vijandigheid tegen Vlaanderen kan geacteerd worden.

We zijn nu recent echter bevallen van de politiek-correcte repressie.  Deze wordt flink aangewakkerd door de klimaat-hysterici.  Bijna elke dag vinden politici zoals Bart Somers, Wouter Van Besien en Ben Weyts, om slechts deze enkelen te noemen, nieuwe “Überwachungs-Massnahmen”* uit.  Autobestuurders, kachelbezitters, leiders van kmo’s  moeten schuld bekennen; de jeugdbewegingen en scholen (van hoog tot laag) moeten een gender-dictatuur invoeren en bepalen dat zowat alles op elk moment racistisch kan bevonden worden.

Vlaanderen wordt dus extra beproefd.  Niet enkel bepalen cenakels ons lot, waarover  we niet kunnen beslissen door de particratie.  Men is nu bezig; naar analogie met de Duitse bevolking, de derde generatie na de oorlog permanent te culpabiliseren.  Groepen die het miniemste deel van de bevolking vertegenwoordigen voeren een mentale terreur tegen de grote meerderheid van inwoners van dit land.  Om een voorbeeld te noemen uit een ietwat verder verleden: onze kinderen gingen naar de middelbare school in Bornem die zich resoluut “School tegen racisme” had  benoemd:  terwijl er nog achter geen enkele molshoop mijlen in de omtrek ook maar enig racisme te bespeuren was en is.

De a.s. verkiezingen, maar ook de ontwikkeling binnen de spits van de Vlaamse Beweging zijn zeer belangrijk.  Pallieterke heeft dit ook goed begrepen : zij noemen zich 0% politiek-correct.

De politieke partijen,  ook diegene die aan onze kant zouden moeten staan, bulken van lafheid en gebrek aan ruggengraat. 

Het is niet correct dat Vlaanderen langs elke hoek en kant bewakings-camera’s moet hangen; het is niet correct dat humor in Vlaanderen afgeschaft wordt behalve tegen de eeuwig-brave goedzakken;  het is niet correct dat de partijen de kanker van links-versiffte** zenders (VRT en VTM) laat gedijen; het is niet correct dat snotneuzen de scholen overgenomen hebben met de goedkeuring van de regeerders in dit staatsbestel; het is niet correct dat we moeten accepteren dat de meerderheid van de bevolking al zwicht onder de dreiging met job- en statusverlies.

Het klopt dus wel degelijk dat we het verzet moeten voeren; voorlopig nog openbaar, weldra wellicht ondergronds.

Jos Wouters , Boom

*Überwachungs-Massnahmen : maatregelen van permanent toezicht.  Ik benoem dit in het Duits omdat in dit land de maatregelen tegen de volkse burgers ook in volle gang zijn.  Een stichting onder leiding van de ex_SED lid Annette Kahane heeft zelfs opgeroepen kinderen/families aan te geven, die nog in traditionelere klederdracht en haartooi naar school komen.  Zoals bvb. blonde dochters die vlechten in hun haar hebben.

**Links-versifft : dit is ook een term uit het Duitse volkse weerstands-milieu.  Een groot deel van alle partijen/verenigingen in Duitsland/Frankrijk zijn links versifft, d.w.z. “vervuild” met een links-radicale goede-mensen, “Refugees-Welcome” mentaliteit.

Zoals voorspeld, gevreesd… werden we er ingeluisd

Afbeeldingsresultaat voor europe suicide

Het Marrakesh-pact is volgens de EU-Commissie wel degelijk bindend.

Tijdens de goedkeuringsfase van het uiterst omstreden VN-migratiepact, ook gekend als het Marrakeshpact, beweerden de voorstanders te pas en te onpas dat de tekst ‘niet-bindend’ was. Ook de tekst van het Marrakeshpact vermeldt expliciet het niet-bindende karakter ervan.

Nu heeft de Europese Commissie een verrassing in petto. In een nota getiteld “De juridische effecten van de goedkeuring van het Globale Pact voor Veilige, Ordentelijke en Reguliere Migratie door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties”,gedateerd op 1 februari 2019 maar nu pas uitgelekt, stelt de juridische dienst van de Commissie dat de tekst voor EU-lidstaten wel degelijk bindend is. Lees verder…

VB video met kort overzicht, waarbij de “bindende gevolgen” nog twijfelachtig waren.

Afbeelding kan het volgende bevatten: buiten

In Oostenrijk zagen ze de bui hangen. Met de FPÖ in de regering kon de nodige druk uitgeoefend worden om de ondertekening van het Marrakesh pact te weigeren. Vice-premier Strache gaf commentaar op de poging van de EU-Commissie het naar verluidt niet bindende verdrag door een achterdeur toch bindend te maken. Vrijheid en soevereiniteit moeten ingeruild worden voor vreemde beslissingsmacht en centralisering der bevoegdheden binnen het dictaat der EU.

Om nog eens de puntjes op de “i” te zetten heeft de Oostenrijkse regering de buitenministerin Karin Kneissl de opdracht gegeven de EU-commissie een schrijven te overhandigen waarin de positie van de Oostenrijkse regering nog eens duidelijk gesteld wordt, nl. dat heel het beruchte pact wat betreft Oostenrijk niet bindend is. Zij heeft dit intussen aan EU-commissaris Johannes Hahn overhandigd. (…)

Of de individuele goed- of afkeuring iets uitmaakt? Invasie-peetmoeder: “Mutti” Merkel wist het al: “toch bindend” … en wel voor iedereen die deel uitmaakt van de VN:

Misschien zouden we er beter aandoen alle kettingen af te werpen: VN, EU, NAVO… we hebben er alleen maar miserie mee.

Onze (Anne)man(s) in de EU- praatbarak…

Afbeeldingsresultaat voor eussr

… over de verspilzucht van het “EU-Rijk”, die ons alleen armer zal maken op alle gebieden, over de perfide plannen die gesmeed worden: financieel, belasting, machtsverhouding, bevolkingssamenstelling, defensie, politieke besluitvorming…

Een gesprek met Janice Atkinson, die de mogelijkheid heeft uit de EU-strop te geraken zodra de Brexit – eindelijk – doorgaat. Iets wat de EU met alle mogelijke chantagemiddelen wil verhinderen.

Klimaatwaanzin heeft eigen agenda

De Canadese ecoloog en mede-oprichter van Greenpeace, Patrick Moore bevestigt dat weliswaar een klimaatverandering sinds het begin der tijden gebeurt, maar dat deze “noch gevaarlijk, noch door mensen veroorzaakt werd”. Inderdaad, zo stelt dhr. Moore, is “heel die klimaatcrisis niet alleen “fake news”, nep-nieuws, maar bovendien “fake-wetenschap”, nep-wetenschap.

Sinds hij Greenpeace verliet in 1986 distantieert zich Greenpeace van hem, zwijgt hem dood, ontkent zijn vroegere betrokkenheid, vermeldt hem nergens meer. Feit is dat dhr. Moore in 1971 mede besliste over de naam van de organisatie “Greenpeace Foundation”. In 1977 was hij voorzitter en bleef tot 1986 voorzitter van Greenpeace Canada. Dhr. Moore gaf op Fox & Friends weliswaar toe dat Greenpeace in de beginperiode goed werk verzette tot dan later links-extremen de leiding overnamen. Deze beïnvloedden de oorspronkelijk op wetenschap gestoelde organisatie tot een sensatiebeluste verspreider van desinformatie en angstmakerij.

“Er is weder en klimaat overal ter wereld… Niet alleen dat: een beetje opwarming zou mij als Canadees niet schaden en de mensen in Rusland zouden tegen een paar graden meer ook niets inbrengen.”

De klimaatverandering is volgens Moore een heel normaal fenomeen. De huidige opwarmingsperiode is 300 jaar geleden begonnen toen de kleine IJstijd voorbij was: “niets om schrik van te hebben.”

De klimaatpaniekzaaiers leven ervan. Er moet niets meer bestudeerd worden; alles werd xxx maal geanalyseerd. Bovendien heeft kooldioxide nuttige eigenschappen voor het milieu, voor land- en bosbouw en het klimaat.

Vraag: wordt de jeugd wereldwijd voor een politieke agenda misbruikt om de burgers d.m.v. een CO2 taks nog meer geld uit hun zakken te kloppen? En de Europese autoindustrie te ruïneren? De Groenen zijn tegen 98% wat elektriciteit kan opwekken en bijna 100% tegen alle vormen van vervoer, auto’s, schepen, vliegtuigen… Ze hebben geen plan om de wereldbevolking te voeden of het voedsel in de steden te krijgen zonder fossiele brandstoffen. Voedsel groeit niet in de supermarkt, het komt van het platteland, en moet vervoerd worden met vrachtwagens… elektrische 40ton vrachtwagens??? De Groenen zijn tegen benzine, tegen diesel, tegen gas, tegen kernenergie. Als het Parijse klimaatakkoord overal toegepast wordt zal er geen boom meer overblijven…