AfD in ‘t verzet

Terwijl de nieuwe Duitse kanselier op uitnodiging van de Bundestag aan zijn rede wil beginnen, toont de AfD-fractie haar mening over de huidige politieke gang van zaken:

“Freiheit statt Spaltung” – Vrijheid in de plaats van verscheurdheid

De Bundestagvoorzitster (m/x/?) is er niet mee opgezet…

Wat ging eraan vooraf? Men wil daar de Duitse Gründlichkeit indachtig, ongevaccineerde Bundestagsverkozenen uit het halfrond verbannen naar de bezoekerstribune zodat voor het oog van de wereld duidelijk is hoe men in het hedendaagse politieke Duitsland met ongehoorzamen omgaat. Hoe lang is het geleden dat het motto geldig was: “Führer, befiehl, wir folgen Dir… “? Misschien moet de Duitse regering het Münchner Hofbräuhaus af en toe huren om de bevolking te overtuigen?… Is het ondenkbaar dat ongevaccineerde verkozenen in de toekomst hun mandaat kwijt geraken?

Wat ging er vooraf aan de verzetsdaad der AfD? Kort voor het begin van het debat moest een parlementsakela al ingrijpen en de AfD-volksvertegenwoordigers berispen opdat ze hun masker correct zouden dragen. Eerst zitten er zes, vervolgens 19 op de parlementaire strafbank. De Bundestagsvoorzitster (m/x/?) Bärbel Bas (SPD) had nl. met toestemming van de meerderheid der fracties de coronaregels in de Bundestag nogmaals aangescherpt. Dus toen kanselier Olaf Scholz (SPD) zijn schaapkes wilde toespreken was de stemming al op een klimaatverhitte temperatuur gestegen.

In het parlement gelden de 2G spelregels. De volksvertegenwoordigers mogen het halfrond slechts betreden als ze dubbel gevaccineerd, resp. genezen zijn en daar bovenop een recente negatieve sneltest kunnen voorleggen. Het elegante FFP2-masker is bovendien een verplicht accessoire – ook als ze braafjes op hun plaats blijven zitten. Slechts twee uitzonderingen: de voorzitster (m/x/?) en de degene die achter de microfoon de kudde toespreekt. Volksvertegenwoordigers die zich hebben laten opfrissingsvaccineren (booster) zijn vrijgesteld van de sneltest. Wie niet luistert, moet in de hoek, resp. wordt verbannen naar de bezoekerstribune… maar… ook daar moet de stouterik een negatieve test voorleggen. En als dat niet helpt de moedwilligen te overtuigen dan kunnen ze altijd nog naar strafkampen verwezen worden… (sic)

Wij missen je nog steeds, Heer Ray!

In de wandelgangen van het Angeltjesparlement noemde men hem “Heer Ray”. Ray, de sarcastische, erudiete, muziekliefhebbende Antwerpse flamingant die ondanks alles nog even verliefd was op de Koekenstad als op zijn echtgenote, Gerda.

Ray De Bouvre, de stichter-leider-voorzitter-hoofdredacteur van Angeltjes overleed op 29 december 2012. Hij zou vandaag 83 jaar geworden zijn.

Waarmee kunnen we hem beter herdenken dan met een staaltje van zijn schrijfkunst? Het heeft nog niets van zijn actualiteit verloren:

Het is altijd dubbelzinnig als Vlaams-nationalist te pleiten voor de Belgische identiteit.  Maar ja, zolang we weten waar we het over hebben, overleven we deze kleine ramp.

Er zijn zo massaal veel buitenlanders in dit land binnengestroomd, van wie een overdreven hoog percentage in de gevangenis verblijft, dat het beheer van die instellingen een ware wanhoopsopdracht is.  In het land B. bevinden zich 9147 personen in staat van vrijheidsberoving.  Het percentage vreemdelingen ligt rond de 50% maar is in werkelijkheid aanzienlijk hoger, gezien de talrijke nieuwe en jonge belgen die met hun gemoed vastgehaakt blijven aan het moederland.  Een bruggetje: http://www.nationmaster.com/country/be-belgium

De loodzware en ingewikkelde staatsadministratie staat vaak een modern en efficiënt beleid in de weg.  De voorbeelden bij het mistroostige justitiedepartement zijn hilarisch, schrijnend en dramatisch.  Elke staatsambtenaar wordt behandeld als een klein kind,  gekneld tussen een veelheid aan reglementen en syndicale dienstbaarheden. Er worden aan mensen grote verantwoordelijkheden opgelegd maar ze beschikken over een blikken trommeltje, een griffel  en een lei om hun taak te vervullen.  Niet alleen bij justitie en in het gevangeniswezen maar ook bij het beschamende departement van financiën is het afstempelen van documenten vaak de enige taak die men kan volbrengen zonder in materiaalschaarste te vallen.   De verouderde computers staan in de kelder te roesten omdat ze niet geschikt zijn voor de aangekochte programma’s. En men moddert verder aan.

Hoe dit alles blijft draaien ?  Omdat er elke dag geld binnenstroomt en geld wordt door de staat verslonden als de koene ridder door de zevenkoppige draak.  De economie wordt dagelijks uitgemolken door dit schrokkige  land, zonder toekomst, met een lafhartig,  manipuleerbaar parlement en een groep toppolitici die eigenlijk stuk voor stuk levenslang verdienen, wegens misbruik van vertrouwen.

Er zal afstand gedaan worden van een van de ijzeren wetten van de dienaar van de staat : zijn nationaliteit.  Het begint met  de aanwerving van niet-Belgische cipiers, zodat er kan gecommuniceerd worden met het rapalje.  U ziet waartoe dit zal leiden, naar nog meer verwarring, onduidelijkheid en mogelijkheden tot misbruik, spanningen tussen het personeel, het betrekken van anderstaligen in gevangeniscomplotten, enz. 

Men is bezig deze staat uit te kleden en de greep van vreemdelingen en moslims wordt groter met de dag.  Wie dit vaststelt of beaamt, is een racist, ik weet het.  Alle wegen die tot hiertoe bewandeld zijn geworden, hebben nergens toe geleid in multikul land. Men gaat weer een stap verder in de afbouw van zekerheden.

Een poging om het land B iets positiefs te laten verrichten voor de eigen mensen, hebben wij niet gezien.  Al was het maar om ons pro-forma proberen mild te stemmen. Behalve het halfslachtige voorstel voor 11 juli, een onbetaalde feestdag.  Aan dat soort zaken zie je de wereldvreemdheid van die knapen in hun onderhandelingen.

Ray – 30.10.2007

Voor jou, Ray, dit vergeten liedje van Lucienne Delyle, dat je graag hoorde:

Terugblik

We herdenken vandaag de geboortedag in het jaar 1766 van Emmanuel Jozef Van Gansen, bekend bij vriend en vijand als leider van de Boerenkrijg in de Kempen en omstreken.

Nadat Frankrijk in 1795 de Zuidelijke Nederlanden annexeerde, kwam in 1798 de Vlaamse en Brabantse boerenbevolking in opstand tegen de Franse bezetters (sansculotten). Samen met Albert Meulemans was Emmanuel Jozef Van Gansen tijdens deze Boerenkrijg een leider van de opstandelingen, door de Fransen brigands (struikrovers) genoemd. (Lees meer…)

Tijdens het beleg van Diest liep hij ernstige verwondingen op waardoor hij bij de ontruiming van de stad moest achterblijven. Om te ontsnappen ensceneerde hij zijn eigen begrafenis, zodat de Fransen zouden denken dat hij gesneuveld was. Zijn manschappen vulden een kist met stenen en lieten ze op het kerkhof begraven. Eens voldoende hersteld, werd van Gansen in een grote ton per kar uit de stad Diest gesmokkeld, waarna hij onderdook. Emmanuel Jozef van Gansen overleed in zijn geboortestad Westerlo in 1842.

Een lezing van François Van Gehuchten is een absolute aanrader:

Franse katholieken in ‘t verzet

Franse katholieken verhinderen optreden ‘satanische’ muzikante 
Katholieke fundamentalisten hebben de orgelconcerten van een Zweedse muzikante in kerken in Parijs en Nantes verhinderd. Die zou de liefde bedreven hebben met de duivel. Al is dat een metafoor voor druggebruik. (De Standaard)

Blijkbaar is ze er dan toch in geslaagd “op een geheime locatie”, een protestantse kerk, een orgeloptreden te doen doorgaan. De Franse cultuurministeres Bachelot verwerpt de acties van katholieke gelovigen als “onaanvaardbaar”.

Ook de nullenzender besteedde er aandacht aan:

Kerkconcert in Nantes in Frankrijk verhinderd, betogers protesteren tegen "duivelse" muzikante - In Nantes hebben streng gelovige betogers ervoor gezorgd dat een concert in een kerk niet kon doorgaan. De Zweedse muzikante Anna von Hausswolff zou er optreden, maar katholieken noemden dat godslasterlijk en satanisch. In één van haar nummers zegt de Zweedse dat ze de liefde heeft bedreven met de duivel. Uit vrees voor de veiligheid hebben de organisatoren het concert moeten schrappen. De muzikante komt maandag voor concerten naar Brussel.
https://twitter.com/i/status/1468384714847363073

Dit is ze, de fameuze Anna von Hausswolff (… Anna van de huiswolf) tijdens een optreden in Stavanger. Niet direct iets waarvoor we in de rij gaan staan om een toegangsticket te bemachtigen.

Of voor dit stukje spektakel met een satanisch, diabolisch tintje:

Dàt verdient een bloemetje

Luc Vermeulen plaatste onderstaande mededeling op facebook… Wij willen ons hierbij graag aansluiten. Maar als er iemand een eerbetoon verdient dan is het wel Luc zelf… geen enkele bloemenruiker is groot genoeg om hem te danken voor zijn dagelijkse inzet voor en ten bate van Vlaanderen.

Gisteren was het de Internationale Dag van de vrijwilliger. Via deze dag wenst men de aandacht te vestigen op het belang van het werk dat deze vrijwilligers gratis presteren.

Voor mij een reden om buiten alle officieel gedoe, de duizenden vrijwilligers die zich actief inzetten in de Vlaamse Beweging symbolisch in de bloemen te zetten. Denk die vrijwilligers even weg en vele tientallen verenigingen, waaronder Voorpost, kunnen de boeken sluiten. Daarom een eresaluut aan al die mannen en vrouwen, jongeren en ouderen, die zich in een of andere vereniging, actiegroep, of partij belangeloos inzetten voor hun ideaal voor Vlaanderen, de Nederlanden, Europa.

Laat ons die vrijwilligers koesteren en respecteren voor wat ze presteren. Ze zijn het onbetaalbaar kapitaal, de verzekering van de werking van de talrijke Vlaamse verenigingen en actiegroepen.

Een extra dank aan de talrijke Voorpostvrijwilligers die veel van hun vrije tijd en dikwijls ook hun centen in onze actiegroep steken. Ook onze grootse jaarlijkse Kerstpakkettenactie die nu volop loopt, steunt volledig op vrijwilligers. De verkoop van de peperkoekenhartjes op markten en bij talrijke activiteiten. Het vullen van de 430 pakketten, het verdelen van die honderden pakketten over 430 Vlaamse families is allemaal het werk van vele tientallen vrijwilligers.

Ik wil van deze gelegenheid ook gebruik maken om de vrijwilligers van S&V die zijn komen helpen bij het vullen van de pakketten van harte te bedanken, alsook de vele Vlaams Belang vrijwilligers die over heel Vlaanderen de voorbije en komende weken soep verkopen op de wekelijkse markten ten voordele van de Huizen van Vlaamse Solidariteit.

Beste vrienden, vrijwilligers, in welke vereniging of actiegroep jullie ook mogen actief zijn, jullie zijn hét belangrijkste kapitaal. Het is vandaag jullie dag. Bij Voorpost zijn we trots maar vooral ook dankbaar te kunnen rekenen op vele tientallen vrijwilligers.

Luc Vermeulen

Van dit jaar hebben we nog geen YT video’s; u kan wel “het bandwerk” bij het vullen van de 430 kerstpakketten op het facebookprofiel van Luc Vermeulen bekijken: (1) Luc Vermeulen | Facebook

Dit zijn beelden uit de voorgaande jaren:

Volendam in ‘t verzet tegen Zwarte Piet-haters

Zo was het vroeger:

En zo is het vandaag. Ze – de Zwarte Piet-haters – hielden een – onaangekondigde – demonstratie op de markt van het vissersdorp, en daar zat het vissersdorp niet op te wachten. Met vuurwerk, eieren en oliebollen (lol) werd de groep ongewenste demonstranten het dorp uit gejaagd. De politie bewaarde de rust, maar greep niet echt in.

https://nos.nl/artikel/2408169-demonstratie-kick-out-zwarte-piet-in-volendam-betogers-weg-onder-politiebegeleiding

https://www.ad.nl/noord-holland/demonstratie-kick-out-zwarte-piet-in-volendam-voorbij-bekogeld-met-eieren-en-oliebollen~a81be30e/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Zoals tevoren ook in Maastricht:

Persconferentie: Fort Europa

50 beleidsvoorstellen moeten van ‘Fort Europa’ een realiteit maken: “Niet uit haat voor mensen buiten onze grenzen, maar uit liefde voor de mensen binnen onze grenzen” 

Het Vlaams Belang wil een écht Fort Europa

Het Vlaams Belang heeft woensdagvoormiddag zijn nieuwste campagne gelanceerd, genaamd ‘Fort Europa’.

In de brochure die de partij uitgeeft staan tal van beleidsvoorstellen om de nieuwe migratiecrisis onder controle te krijgen. Want aan de hand van cijfers toonde partijvoorzitter Tom Van Grieken – geflankeerd door Europarlementslid Tom Vandendriessche en Kamerlid Dries Van Langenhove – aan dat we op de rand van een nieuwe migratieramp zoals in 2015 staan.

We moeten een muur bouwen rond Europa: juridisch en op sommige plaatsen fysiek”, liet Van Grieken optekenen. Enkele van de meest opvallende bouwstenen die de partij daarbij naar voren schuift, zijn het opwerpen van fysieke barrières aan de Europese buitengrenzen, hoogtechnologische controles aan de binnengrenzen, een waarborg voor asielzoekers terwijl ze hun aanvraag afwachten en het intrekken van subsidies voor ngo’s die illegaliteit faciliteren.

Lees verder…

https://www.hln.be/binnenland/vlaams-belang-lanceert-nieuwe-campagne-fort-europa-er-moet-een-muur-komen-rond-europa-juridisch-en-op-sommige-plaatsen-fysiek~ab38f0a5/

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/12/01/vlaams-belang-lanceert-fort-europa-tijd-om-aan-te-sluiten-bi/