Ons lot is in handen van dementerende Europese afdankertjes.

duizendjarig rijk

Het is muisstil over de landen die de experimenten van de EU ten volle aan den lijve ondervinden, daarom dat ik er over begin, de door de EU opgelegde informatiestilte bewijst dat Van Rompuy en co de pedalen verloren hebben, we mogen de zuiderse volkeren niet in de steek laten.
Want dat is het wat dat ziekelijk gedrocht, de EU, doet, de inwoners van zuidelijk Europa overladen met alle zonden des duivels om hun eigen falen te verdoezelen, ze zouden vooral lui zijn.
Waren ze dan niet te lui toen men ze overgoot met euro’s om hun megalomane plannen van een verenigd Europa te verwezenlijken? Nee verdomme, ze hadden hun zuiders tempo, hun siësta, ze bleven lang slapen maar werkten lang door, gebruik makend van de koelte.
Heel de wereld vond dit logisch en charmant, miljoenen noordelingen maakten er enkele weken per jaar dankbaar gebruik van om in dat ritme te mogen meeleven, anderen brengen er hun oude dag door.

Maar door hun grote gelijk, hun machtswellust en jawel hun Stockholmsyndroom zijn de eurofielen niet meer voor rede vatbaar.

Slovenië zou de volgende kunnen zijn. Of is het Slowakije? Of nu de IJslanders, die hun banken niet gesteund hebben met geld van de bevolking zoals de rest van de EU maar hun banken lieten failliet gaan. Na veel jaren de broeksriem aangetrokken te hebben zijn ze er terug bovenop en ziet de EU een nieuwe prooi. IJsland, kijk naar de landen die niet aangesloten zijn bij de EU, de enige die het nog goed doen.

Van Rompuy, Merkel, De Gucht, Barrosso, Schulz  en consoorten zagen zo de tak af waarop wij zitten. De tak waar we aan te danken hebben dat wij –  op de Balkan na – al bijna zeventig jaar geen (militaire) oorlog meer voeren. En, voor de kernlanden in West-Europa,  samen met Noord-Amerika, Oceanië en Japan, al die tijd in de meest democratische landen wonen.
Twee ongekende luxe-toestanden, waar steeds minder EU-burgers zich ten volle van bewust zijn. Maar, gevolg is dat de democratie op de helling staat. En dat is pas gevaarlijk.

Als ezels balken de dames en heren van de Europese Raad, de Europese Commissie, de Eurogroep, de Europese Centrale Bank  en de diverse lidstaten over hun grote gelijk. Opgesloten in ultra liberale dogma’s maar meestal overgoten met een socialistisch vette saus, waar geen ondernemer nog aan uit kan en die ze halsstarrig en hardnekkig blijven verdedigen en toepassen. Geen tegenspraak duldend.
Niemand van de grote lichten wou het geweten hebben dat Griekenland op een financiële puinhoop leefde en niet voldeed aan de voorwaarden om toe te treden tot de euro.
Niemand van hen heeft ooit vastgesteld dat Spanje zich te pletter aan het bouwen was. Niemand heeft de gevolgen van de financiële crisis tijdig ingeschat voor Portugal of Ierland. Niemand van hen wist dat de banken in Cyprus witwastoestellen waren voor Russisch zwart geld.
Niemand. http://www.economie-macht-maatschappij.com/index.html

Toch beweren deze dames en heren de enigen te zijn die weten hoe dit alles in zijn werk gaat en hoe de crisis op te lossen. Vanuit hun dogma’s en hun grote gelijk.

Guy de la tourette

Van Rompuy orakelt dat er maar één oplossing is : ZIJN oplossing en dus die van Merkel voor wie hij optreedt als buikspreker. Toen de  kompanen een overval uitvoerden op de Cyprioten die wat spaarcenten hadden, noemde Guy de la tourette, die niet meer tot de inner circle behoort  dat een « diefstal ».  Dat het een fout is, krijgt Marianne Thyssen niet over haar lippen. En de dwerg De Gucht,  de kleine Napoleon, alweer hij, ontketent een handelsoorlog met China en slaat zich op de borst omdat HIJ alles toch weer netjes opgelost heeft. Deze Karel heeft geen gelijk. Hij IS het grote gelijk en pronkt met zijn grootheidswaanzin.

EU heeft Sovjetsysteem gekopieerd en is de vijand van zijn burgers’

De Van Rompuys, de De Guchten, de Merkels, de Barrosso’s en tutti quanti zijn schuldig aan het ondergraven van de democratie omdat ze geen rekening willen houden met de Europese burger. De geschiedenis zal hen ter verantwoording roepen.

guillotineLiberté, égalité, ………………….fraternité.

lees ook;

http://xandernieuws.punt.nl/content/2013/06/Europarlementarir-De-Europese-Unie-is-ontworpen-door-de-Nazis

Vrijdag, Zaterdag, Zondag, indoctrinatie dagen

Black and withe

grote geleerden kwekenWij hebben de boeien van het christendom van ons afgeschud en in zijn juiste context geplaatst, de waarden en rituelen behouden, maar het berispend vingertje het zwijgen opgelegd.

Die lijn trekken we door naar de politiek, en daar zijn de heren en dames niet zo happy mee. De nostalgische gedachte en verlangen naar toen de politiek de mensen arm en de kerk ze dom hielden heeft de machthebbers weer te pakken, wat een comfort zo zonder die verdomde democratische inspraak. De brandstapels kunnen zo weer van stal gehaald worden.

Wat doe je dan, eens verzameld in een constructie die alle beslissingsmacht naar zich toetrok, juist, de EU voert een religie in. http://ejbron.wordpress.com/2013/06/08/terrorismebestrijding-de-eu-is-van-plan-op-te-treden-tegen-immigratiecritici/#more-40173

Religie – of het nu christendom, islam of enig andere religie is – wordt gebruikt om mensen te kunnen besturen. Het wordt ook de komende tijd gebruikt om de Derde Wereldoorlog te ontketenen. Het beeld van de zonde en de hel wordt u aangepraat om angst in te boezemen. Feitelijk is dit het oudste en meest bekende ‘problem – reaction – solution’ voorbeeld.
De economische crisis die gebouwd is, heeft het zelfde doel. Wereldwijd wordt het probleem van totale chaos en wanhoop over de mensen uitgestort. Problem – reaction – solution.
Dit “feest” is nog maar net begonnen. Ze gaan er van uit dat ze het beest zullen kunnen beheersen, met de katholieke kerk ging dat maar die islamprojectielen zijn niet van plan hun andere wang aan te bieden noch een symbiose aan te gaan, dood heeft meer voordelen.

We gaan het nog veel erger krijgen. Ook hier zal armoede en honger toeslaan. En dat alles stond al heel lang gepland. Het is de ‘road map’ richting het vestigen van een wereldmacht, een New World Order. Luistert u naar onderstaande priester die een ander geluid laat horen dan de kerk waartoe hij behoort.

In nomine Patris Obama et fillii Van Rompuy et Spiritus Sancti Poetin, salam 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9QSU_KVgcVo#!

MIEL COOLS: EEN BIJNA VERGETEN LIED

 GROOT NEDERLANDSE BALLADE

 • Als ik het zie, die eindeloze lintbebouwing
  … Van Spa tot Hasselt en van Tienen tot aan Gent
  En als ik voel hoe in kleinsteedse denkvernauwing
  De Vlaming altijd door zijn eigen straatje rent
  Als ik per auto over de kasseien martel
  Met om de duizend meter een gekneusde band
  Dan denk ik: Vlaanderen mag dan lustig zijn en dartel
  Maar Lieve Heer geef mij het nette Nederland
 • Lees verder

Gent, waar eigen volk kan oprotten

burgemeester gent

Een afscheidsbrief voor een onmogelijke liefde, in een opwelling op Facebook gepost: meer was het niet. Maar het werd het wel. Pascale P. verwoordde onder de titel ‘Dag lief Gent’ afgelopen week haar gevoelens bij wat zoveel andere gezinnen in alle stilte doen: de stad verlaten omdat die onbetaalbaar is geworden. Het bleek een allesbehalve kansarm gezin te zijn de familie P.

Pascale is regentes plastische opvoeding; hij master in de audiovisuele kunsten, optie animatie. Hoogopgeleid, artistiek aangelegd, jonge middenklasse: het soort mensen dat een stad als Gent, zou je denken, graag ziet komen. Maar ook: ouders van twee jonge kinderen, schipperend tussen werk en gezin – voor wie twee fulltimes momenteel geen optie zijn.

Lees verder

Mededeling

Het leven heeft zijn hoogtepunten waar we naar streven. Wie vooruit wil houdt geen rekening met tegenslagen die de weg zouden kunnen belemmeren. Maar het onvermijdelijke staat ons allemaal te wachten. Voor sommigen is dit naar een betere wereld gaan, zij komen tot de slotsom dat hun taak, wat dat ook moge inhouden, volbracht is.
Anderen wachten met schrik en beven wat volgens hen, een hogere macht, hen zal aandoen. Wat er ook van is, sterven omringd door familie en vrienden moet vele malen geruststellender zijn.
Deze taak heeft onze hoofdredacteur volbracht. Verzorging, aanwezigheid, liefde voor een stervend familielid heeft hij ondanks een overvolle agenda tot het einde op zich genomen.
Om dit verlies te verwerken en alles te regelen zal de bijdragen van onze hoofdredacteur aan Golfbrekers in mineur verlopen, we hopen op uw begrip.

Murdok, Marieke.

Antwerps stadsbestuur schaft verdoofde slachtvloer af

Vanaf dit jaar kan er in Antwerpen geoefend worden in ritueel slachten, voorlopig zal men dat doen met schapen, onverdoofd uiteraard, het geeft een extra kik om de dieren van pijn te zien spartelen en eelt de ziel en de moraal tegen dat het grote offensief begint. Een grote bijdrage aan onze minderwaardige westerse cultuur.

Dit beschaafd familie happening is door mohamed 1ste uitgevonden om het volk alert en getraind te houden in tijden van vrede. Daarom heeft de sekte de naam aangenomen van verkondigers van de vrede. Hier en daar hebben sekteleden de oproep verkeerd gegrepen en gaan zoals eeuwen gebruikelijk is over naar het pure werk, zonder dat daar van hogerhand opdracht voor gegeven is. Het is nog te vroeg om naar dat stadium over te gaan, zei de schreeuwer van dienst in één van de vele gesubsidieerde islamkazernes, waarschijnlijk heeft hij zich laten leiden door ons instructieboek de koran, de wil van hare hoogheid allah, en dat allemaal letterlijk geïnterpreteerd.

De slachter

Ware gelaat van islam

Onze jongens leven zich eindelijk goed uit

Middenveld grijpt gretig naar fiscale gunstregimes

wij het volk
Onlangs verspreidde Het Financiëel Actie Netwerk (FAN), bestaande uit de vakbonden en verschillende groeperingen zoals Oxfam-solidariteit, een mededeling over de volgens hen misleidende ‘taks freedom day’ van fiscaal expertenbureau PwC, en dit in het kader van hun derde ‘Tax Justice Day’.

Concreet wordt bedrijven verweten belastingen te ontwijken, of zelfs te ontduiken, via fiscale spitstechnologie om toch maar zo weinig mogelijk af te dragen aan de staat. België zou een fiscaal luilekkerland zijn wegens het bankgeheim, het ontbreken van een vermogensbelasting, de notionele interestaftrek, het ontbreken van een meerwaardebelasting op aandelen, aantrekkelijke schenkings- en successierechten …. En dan volgt natuurlijk het onvermijdelijk pleidooi voor rechtvaardigere belastingen, voor een vermogensbelasting, om het ‘geld te halen bij wie veel geld heeft’ en een ‘einde te maken aan een systeem van fiscale onrechtvaardigheid’.

Een vlugge blik op de laatste jaarrekening van Oxfam Fairtrade c.v. doet de wenkbrauwen fronsen in het licht van deze aanklachten. Lees verder

De school: laboratorium of confectiefabriek?

 

 

Alles in de chacoche nespa Di Rupette

Alles in de chacoche nespa Di Rupette

Eén ding is zeker: het onderwijs en de lerende jonge Vlamingen zijn zelf de dupe van de politieke koehandel die zopas leidde tot het compromis à la belge binnen de Vlaamse regering. Daarom even terug naar de essentie, nu de politieke debatten gesloten zijn: de vraag wat leren betekent in onze samenleving, in sociaal, intellectueel en cultureel opzicht. Grote pedagogen hebben daarover hun licht laten schijnen, maar die namen heb ik nauwelijks of niet zien opduiken in het door de media opgefokte imbroglio van meningen.

Humaniora: de school als levensschool

In onze cultuur- en beschavingsgeschiedenis is de school, als instituut, een problematisch gegeven. Het is dé plek waar kennis wordt overgedragen, maar het is voor vele jonge mensen ook een dodelijke plek waar creativiteit wordt gefnuikt. Ik zal het nu maar eens niet hebben over de 15-jarige Albert Einstein die door zijn leraars werd gekwalificeerd als intellectueel zwak, ongeïnteresseerd en zelfs kwaadwillig. En ook niet over de componist Igor Stravinsky, die als jongeman werd afgeraden om conservatorium te gaan doen: onvoldoende talent, luidde het verdict.

Lees verder

Om niet te vergeten. Wat de klassieke partijen ons geflikt hebben.

Wetstraatbastaards

De staatshervorming ontleed in 12 vragen en antwoorden.

Doe even moeite om het te lezen. Als je dat goed hebt laten doordringen ga je anders naar de media kijken de dagen die komen, want de kiesfanfare is vertrokken, en de bevriende zwaar gesubsidieerde media moet paraat zijn, je gaat geen enkele kritische vraag horen van de hoernalisten, behalve aan het Vlaams Belang mandatarissen en misschien nog ergens een partij als die haar principes zal verdedigen, maar voor dat laatste is afwachten geblazen.

Vraag 1: Is het kiesarrondissement B-H-V nu gesplitst of niet?

Vraag 2: Is het gerechtelijk arrondissement B-H-V nu gesplitst of niet

Vraag 3: Is dit de splitsing van B-H-V die Vlaanderen vroeg?>

Vraag 4: Zal het Vlaanderen nu zelf zijn arbeidsmarktbeleid beheren?

Vraag 5: Zal Vlaanderen nu zelf zijn kinderbijslagen beheren?

Vraag 6: Worden de deelstaten financieel verantwoordelijk?

Vraag 7: Is dit een correcte extra financiering voor Brussel?

Vraag 8: Is extra geld voor Brussel slecht voor Vlaanderen?

Vraag 9: Kan Vlaanderen de belastingdruk verlagen?

Vraag 10: Hoe zullen de transfers evolueren?

Vraag 11: Wat wordt die Hoofdstedelijke Gemeenschap?

Vraag 12: Waarom nog meer grendels in de Grondwet?

Nu gaan ze allemaal werken aan vernieuwing, een ander imago, een nieuwe naam, verjonging en blablabi en blablabla. Wat er echt van is in al die mediashow is dat ze niet willen geassocieerd worden met al die toegevingen die ons, Vlaanderen, fortuinen en grondgebied gekost hebben tot meerdere glorie van zichzelf, onze latere generatie opzadelend met een gigantische schuldenberg. De blauwe smurfin Gwendolien, zet alsof iedereen het vergeten is, zonder schaamrood, de achterbakse politiek van vrhfstd verder.
Het Vlaams belang heeft al die opsmuk niet nodig, dat zegt simpel zoals het is, geef ons geld terug, er had mogen bijstaan, en gooi de dieven en bedriegers in het cachot. Want als er één soort witteboordcrimineel  vrijuit gaat zonder straf, erger nog, beloond wordt voor zijn wandaden en bedrog, is dat de Vlaamse politieker die alle franstalige eisen heeft getekend om zelf  aan de vetpotten te zitten, voor niets minder en voor niets meer. Die zelfde tronies die je afwisselend dagelijks zal voorgeschoteld  krijgen kan je gerust associëren met de inleveringen en belastingsverhogingen allerhande die je door hun verraad zal mogen ophoesten, want die Marshallhulp tot de dood er op volgt zal door ons, Vlamingen, betaald worden.

En wat een toeval zeg, ze kunnen hun achterbaksheid opfleuren met wat echt belangrijk is voor de mensen, een nieuwe koning en een nieuw voetbalarena, niet drummen aub.