Middenveld grijpt gretig naar fiscale gunstregimes

wij het volk
Onlangs verspreidde Het Financiëel Actie Netwerk (FAN), bestaande uit de vakbonden en verschillende groeperingen zoals Oxfam-solidariteit, een mededeling over de volgens hen misleidende ‘taks freedom day’ van fiscaal expertenbureau PwC, en dit in het kader van hun derde ‘Tax Justice Day’.

Concreet wordt bedrijven verweten belastingen te ontwijken, of zelfs te ontduiken, via fiscale spitstechnologie om toch maar zo weinig mogelijk af te dragen aan de staat. België zou een fiscaal luilekkerland zijn wegens het bankgeheim, het ontbreken van een vermogensbelasting, de notionele interestaftrek, het ontbreken van een meerwaardebelasting op aandelen, aantrekkelijke schenkings- en successierechten …. En dan volgt natuurlijk het onvermijdelijk pleidooi voor rechtvaardigere belastingen, voor een vermogensbelasting, om het ‘geld te halen bij wie veel geld heeft’ en een ‘einde te maken aan een systeem van fiscale onrechtvaardigheid’.

Een vlugge blik op de laatste jaarrekening van Oxfam Fairtrade c.v. doet de wenkbrauwen fronsen in het licht van deze aanklachten. In het boekjaar 2010-2011 maakte Oxfam Fairtrade een winst voor belastingen van 132.712 euro. Hierop werd 355 euro belasting betaald. Het boekjaar 2009-2010 werd afgesloten met een winst van 205.939 euro. Belastingen 0,0 euro. Het blijkt dat Oxfam Fairtrade gretig gebruik maakt van technieken om de belastbare winst te drukken, de notionele intrest in het bijzonder.
Bovendien blijkt solidariteit ver te zoeken bij Oxfam Fairtrade daar de belangrijkste opdracht van het Algemeen Management “nog steeds is te zorgen voor een verhoogde rendabiliteit, ondanks de heersende financiële crisis en de gestegen grondprijzen.”
Winstbejag primeert boven de eerlijke verloning van de producent, en dit op kosten van de solidaire koffiedrinker. Oxfam blijkt dus zelf niet vies van de technieken die ze anderen verwijt.

Volgens FAN betaalt Electrabel maar 0,55% belastingen op hun winst. Volgens dezelfde redenering betaalt Oxfam Fairtrade zelf maar 0,27% belastingen in 2011. Of de helft van Electrabel die ze oneerlijke fiscale technieken verwijten. Net als het ACW lijkt ook Oxfam te leven bij hun eeuwige mantra: ‘luister naar mijn woorden, maar kijk niet naar mijn daden.’