Wurlitzerdromen

Wurlitzerdromen

Lucienne Delyle, een grote dame tijdens de naoorlogse jaren..  Ook bij ons.  Ze was de lievelingszangeres van mijn moeder, vooral dan met het lied “Un ange comme ça”,    een liefdesverklaring op muziek.  Zo’n liedjes maken ze niet meer.

Ga even mee terug in de tijd en lees wat ik bij Angeltjes op 11.3.2011 over haar schreef.

Bisous van Lolita

Hoe lang mogen kinderen nog kinderen zijn?

Afbeeldingsresultaat voor gender waanzinHet oude normaal werd abnormaal.  Het nieuwe normaal werd de norm.  Tegennatuurlijke seksuele voorkeuren en belevenissen moeten per se zo vroeg mogelijk aan de kindjes aangereikt worden.  Zelfs in de kleutertuin.  Kwestie van vooroordelen te vermijden.

Wanneer werd seksuele opvoeding in de lessen biologie vervangen door soft porno met daarin – vanzelfsprekend – alle mogelijke seksuele voorkeuren / geslachten / rassen/ multi-patronen….?

De Russen vragen zich af of het westen krankzinnig geworden is:

 

 

Ter overweging

Afbeeldingsresultaat voor donorbabyDe N-VA klopte bij monde van Valerie Van Peel in De Afspraak deemoedig op de borst.  Niet over hun woordbreuk.  Niet over het over boord gegooide artikel 1 van hun statuten.  De N-VA wil dat anoniem donorschap afgeschaft wordt.

Moet nu, in het kader van het grondrecht van ieder kind op het kennen van zijn biologische afkomst, elke gehuwde dame een verplicht register van minnaars en slippertjes aanleggen? En moet een kind dat register dan kunnen consulteren?  Komt er samen met het DNA-register een DNA-politie?  In hoever kan het via donorschap verwekte kind erfrecht opeisen van de donor?  Wat als bij een lesbisch koppel met een donorkind opeens de biologische vader opduikt en deel wil uitmaken van het ‘gezin’?

Glijden we niet stilaan af naar een uit de hand gelopen ‘maakbare maatschappij’?

 

Wij zijn het probleem…

Van beroep is de man artistiek leider van de ‘sociaalartistieke werkplaats Victoria Deluxe’. Duidelijk geen zware baan, want hij heeft tijd zat om zich met andere dingen bezig te houden. Overal duikt zijn naam op (als slecht geld). Hart boven hard, krakerssteungroep ‘recht op wonen’, solidariteitsacties voor de ‘vluchtelingen’ van Calais… Noem maar op. Als het uiterst links is, is Dominique Willaert van de partij.  Lees verder bij ‘t Pallieterke

 

 

 

Nigel Farage: 68% der Britten wil nu de Brexit…

… dankzij de pestkop-EU

“Jullie hebben de Griekse democratie kapot gemaakt, het zal jullie bij ons niet lukken!”

Steven Woolfe (UKIP) voegt er dit nog aan toe en citeert uit het gedicht van Rudyard Kipling: “Norman and Saxon”

“My son,” said the Norman Baron, “I am dying, and you will be heir
To all the broad acres in England that William gave me for share
When he conquered the Saxon at Hastings, and a nice little handful it is.
But before you go over to rule it I want you to understand this:–

“The Saxon is not like us Normans. His manners are not so polite.
But he never means anything serious till he talks about justice and right.
When he stands like an ox in the furrow – with his sullen set eyes on your own,
And grumbles, ‘This isn’t fair dealing,’ my son, leave the Saxon alone.

“You can horsewhip your Gascony archers, or torture your Picardy spears;
But don’t try that game on the Saxon; you’ll have the whole brood round your ears.
From the richest old Thane in the county to the poorest chained serf in the field,
They’ll be at you and on you like hornets, and, if you are wise, you will yield.

“But first you must master their language, their dialect, proverbs and songs.
Don’t trust any clerk to interpret when they come with the tale of their wrongs.
Let them know that you know what they’re saying; let them feel that you know what to say.
Yes, even when you want to go hunting, hear ’em out if it takes you all day.

They’ll drink every hour of the daylight and poach every hour of the dark.
It’s the sport not the rabbits they’re after (we’ve plenty of game in the park).
Don’t hang them or cut off their fingers. That’s wasteful as well as unkind,
For a hard-bitten, South-country poacher makes the best man- at-arms you can find.

“Appear with your wife and the children at their weddings and funerals and feasts.
Be polite but not friendly to Bishops; be good to all poor parish priests.
Say ‘we,’ ‘us’ and ‘ours’ when you’re talking, instead of ‘you fellows’ and ‘I.’
Don’t ride over seeds; keep your temper; and never you tell ’em a lie!”

Hoed u voor Vlaamse bossen

Afbeeldingsresultaat voor woods animated gifEen Vlaams bos kan alle gestaltes aannemen: van beschermd natuurdomein tot een drietal onverwacht in de groei geschoten recupereerde kerstbomen.

De polemiek over bomen kappen werd in gang gezet met de discussie tussen Joke Schauvlieghe en Natuurpunt, die verantwoordelijk is voor het omkappen van het grootste aantal bomen.  Natuurpunt ontkent niet en ‘beheert’ vlijtig verder zonder enige verplichting van elders voor elke verwijderde boom een nieuwe te planten.  Niet dat een boom van pakweg 100 jaar oud te vervangen is door een mager twijgje van 2 jaar goedkope houtsoort.

Voor Natuurpunt is elke reden goed: ofwel zijn de bomen hier ‘vreemd’, ofwel moet er juist daar, midden in een bos, een poel voor een uitgestorven salamandersoort, zeldzame kikkers en onmisbare libelles gegraven worden, ofwel moeten de bomen weg om de heide ‘een kans te geven’.

Natuurpunt geeft toe de grootste ontbosser te zijn. “Maar we kappen die bomen om de échte natuur opnieuw vrij spel te geven” .

Echte natuur.  Natuurpunt als ‘apartheidsstrijder’ van Vlaanderens flora.  Geen vreemde bomen in Vlaamse bossen.  De voorbeelden zijn talrijk.  Niet te schatten hoeveel hectaren oude Amerikaanse eiken gekapt werden in Vlaanderen.  Niet toevallig waardevol hout waaraan Natuurpunt een behoorlijke cent verdient.  Om te vervangen door echte natuur… niets.  In de Kempen om het ‘oude heidelandschap in eer te herstellen’.

Niemand staat erbij stil dat de vogels (… maken die dan geen deel uit van de natuur?) het eerste slachtoffer zijn.    En dan laten ze de vrijgekomen woestenij begrazen door een oer-Vlaams schaap dat dan toch nog niet helemaal uitgestorven blijkt te zijn.  Jonge vegetatie dat daar toch hun kans waagt belandt in de magen van de magere schapen.  Want… Natuurpunt ‘vergeet’ wel eens bij te voederen.  En dan hebben we het nog niet over de ‘natuur’lijke bewoners van de bossen gehad, de reeën, die geen voedsel meer vinden vermits… de bossen en de ondergroei deskundig door Natuurpunt naar de kl… geholpen zijn én door de concurrentie van de schapen, die een afgebakend gebied toegekend kregen waar de reeën niet meer welkom zijn.

Of er ooit heide zal groeien is nog maar de vraag vermits … er meestal geen heide geplant wordt.  De heide moet er volgens Natuurpunt vanzelf groeien.
Natuurpunt als eigen-bomen-eerst champetter.   Kan de importsecretaris hen niet inlijven op zijn kabinet?

Voor een gewone burger ziet de toestand er enigszins anders uit.  Ook al staan die bomen op eigen terrein.  Bomen (mogen) rooien is geen sinecure.  Officieel aanvragen op het gemeentehuis, wordt behandeld op de gemeenteraad, wordt een kleine twee maand geafficheerd aan de plaats des onheils.    Want de natuur moet beschermd worden, ook al gaat het om waaibomenhout, dat een gevaar vormt of er niet thuis hoort.  Voor de bomenbeotiër: dit zijn boompjes die via de natuurlijke weg ergens aangewaaid zijn door de wind of door dieren.

Buurman bv.  – de man is intussen 84 – erfde samen met zijn broers gronden van zijn ouders.  Boeren met een erf en weiden.  De boerderij verdween, de weiden werden verkaveld en bouwgrond ergens einde ’60 begin ’70er jaren.   Buurman had dus een tiental percelen van elk ca. 1000 m2 bouwgrond geërfd – voormalige weidegrond.  Op één perceel bouwde hij zelf een woning, twee percelen gingen naar zijn dochter, de andere percelen werden verkocht aan geïnteresseerden en woningen erop gebouwd.  Op één perceel na.  Eentje hield hij achter de hand als buffer van zijn woning.  En plantte er jonge kerstboompjes op, opdat die lap grond toch iets zou opbrengen.  Elk jaar verkocht hij kerstboompjes, fris uitgegraven.  Tot ze bijna allemaal verkocht waren.  En toen kwam de bomenpolitie.  Want… zijn bouwgrond, die eeuwenlang weideland geweest was, bleek intussen ingekleurd te zijn als bos.  Ook al was deze grond historisch weide, ook al lag deze bouwgrond al jaren in een woonzone.  En bomen rooien in een bos is verboden, tenzij officieel toegelaten.   Kortom, er was geen ontsnappen aan, buurman kreeg een boete, moest een gelijk aantal bomen elders planten ter compensatie.  Resultaat:  buurman heeft bomen moeten planten op een weide, die hij normaal laat begrazen door enkele vet te mesten koeien, geen bouwgrond dus, om tegemoet te komen aan de eisen van de bomenpolitie.  Waarna deze weide nu dus ook ingekleurd zal worden als bosgrond en buurmans weide opnieuw miraculeus in waardeloos bosgebied zal muteren.

Of wat dacht u van het verhaal van een andere buurman die braafjes in zijn eigen tuin een dertigtal streekeigen boompjes plantte en die een klacht van de bomenpolitie aan zijn broek kreeg… omdat hij zijn kippen ertussen liet scharrelen?  Die zouden nl. een ‘bedreiging’ voor de bomen vormen…  Gelukkig bleek er toch nog iemand over een greintje gezond verstand te beschikken; de klacht werd geseponeerd.

Waarmee we beland zijn bij een nieuw hoofdstuk van de Vlaamse bossensage.   Wie had kunnen vermoeden dat Vlaanderen beschikt over zo’n grote oppervlakte ‘zonevreemde bossen’?.  We wisten zelfs niet dat we zoveel bossen hadden. 15.001 bossen zonder papieren.  En die moeten geregulariseerd worden.  Zonder hakbijl.  Voor de bomen, niet voor de eigenaars.

Wie zei ook weer: “Wat we zelf doen, doen we beter?”

Een oproep uit 2008 van de Vlaamse regering:

En dagelijks groet het “alleenstaand incident”

Und täglich grüßt der Einzelfall. Foto: Montage unzensuriert.at

In de EU waart het alleenstaand incidentvirus.  Onze collega’s van Unzensuriert hebben het aantal van bekende voorvalletjes van deze maand in kaart gebracht.  Wordt geactualiseerd.  Vertaling overbodig.

Ga naar “Und täglich grüsst der Einzelfall”.

U kan daar doorklikken naar nog meer eenzame voorvalletjes in de voorbije maand en in Oostenrijk