Slappe koffie

Starbucks CEO Howard Schultz wou zijn mening over Trumps immigratiepolitiek ten beste geven door een open brief te schrijven – “met een diepe bezorgdheid en een zwaar hart” – waarin hij o.a. beloofde 10.000 ‘vluchtelingen’ een job te geven tijdens de volgende vijf jaar, want – …tromgeroffel… – “hij wil bruggen bouwen, geen muren”.
Blijkbaar is zijn boodschap niet goed overgekomen want sindsdien zakte zijn zakencijfer merkbaar.

SBUX

Zerohedge

Bedřich Smetana: Piano Trio g minor, op.15

De Tsjechische componist Bedřich Smetana werd op 2 maart 1824 in het Oost-Boheemse Litomysl geboren als zoon van een bierbrouwer.
Hij was een talentvol kind; hij speelde op vijfjarige leeftijd al in een strijkerskwartet en een jaar later debuteerde hij als pianist. Op acht- jarige leeftijd componeerde hij zijn eerste muziekstuk.

In 1843 verhuisde de familie Smetana naar Praag. Daar kreeg hij les in muziek en muziekliteratuur en maakte hij kennis met Franz Liszt die een goede vriend van hem werd.
Evenals zijn tijdgenoot Wagner streefde Smetana muzikale vernieuwing na en werd hij beïnvloed door het opkomend nationalisme. In die tijd werd het verzet tegen de Habsburgse monarchie en het feodale systeem namelijk steeds sterker. Hij wilde zelfs door middel van een nationalistisch getinte opera de bevolking steunen in haar vrijheidsstrijd.

Afbeeldingsresultaat voor smetanaSmetana heeft zich in de keuze van zijn thema’s ook laten inspireren door belangrijke gebeurtenissen uit de Tsjechische geschiedenis. Zo realiseerde hij in 1867 Dalibor, gebaseerd op de lotgevallen van de gelijknamige ridder die tot aan zijn dood zat opgesloten in een toren van de Praagse burcht.
Met de cyclus van symfonische gedichten Ma Vlast (Mijn vaderland), bereikte hij een hoogtepunt. Dit werk bestaat uit een zestal symfonisch samenhangende delen die ieder afzonderlijk een bepaald thema van de Tsjechische geschiedenis of de schoonheid van het landschap verklanken.

Afbeeldingsresultaat voor smetana statueBij het maken van dit werk werd hij echter doof, maar desondanks bleef Smetana componeren. Met het dirigeren was het echter afgelopen.
In 1881 ging zijn opera Libuse bij de opening van het Nationaal theater in première. Volgens de sagen is Libuse de stammoeder van de Premysliden. Kijkend vanaf het hooggelegen Vysehrad naar de overkant van de Moldau, in de richting van het latere Hradcany sprak zij: ‘Voor mijn ogen rijst aan weerszijden van de Moldau een stad met kastelen en torens. Zij draagt een koningskroon en haar roem zal tot aan de sterren rijken’.
Afbeeldingsresultaat voor grab smetanaDat thema maakt dat de opera voor de Tsjechen zeer belangrijk is. Bij officiële gebeurtenissen wordt dit werk dan ook vaak opgevoerd, zoals bijvoorbeeld in 1990 bij de beëdiging van Vaclav Havel als president.
Smetana stierf op 12 mei 1884 en ligt begraven op de erebegraafplaats Vysehrad.

MSM media haten Trump en het is wederkerig

Dit filmpje moét u bekijken.  Politieke analist en Emmy Award winnaar Lionel amuseert zich rot met de situatie.  Een ‘soap opera’.  Lionel stelt “dat de MSM nepnieuws media even geloofwaardig zijn als advocaten en verkopers van tweedehands wagens. Iedereen vindt de match Trump – MSM ‘eigenlijk’ prachtig want het publiek werd gedurende o-zo lange tijd gegijzeld door deze mensen.  Met hun airtje, hun betweterij, jullie hebben er geen idee van: 24 uur rond de klok,  7 dagen in de week, onophoudelijk Trump de grond inboren… Ik heb voor hem niet gestemd, ik volg hem niet, maar alles en iedereen rondom hem, zijn familie, zijn vrouw, zijn kinderen…zijn het mikpunt.  En toch heeft geen enkele uitgever al gezegd: ‘sorry, jongens, maar dit gaat te ver, het is te goedkoop, daar doen we niet aan mee…'”

Hij vergelijkt de MSM met een uitgedoofde ster, wiens licht nog zichtbaar is.  Ze weten niet dat ze al dood zijn.  Gewone mensen, niet de ‘sterren’ in Los Angeles, niet de New Yorkers, niet de Oscaraanbidders, maar gewone mensen verheugen zich over hun president die de MSM de wacht aangezegd heeft.

Het land wordt gek.  CNN haat,  veracht, verafschuwt Trump en maakt er geen geheim van.  Ooit een gerespecteerde zender, nu een haatmachine met ingestudeerd ‘nieuws’.

We werden maandenlang rond de oren geslagen met de beschuldiging dat Rusland de verkiezingen zou ‘gemanipuleerd’ hebben.  Maar niemand is met de bewijzen naar boven gekomen.  Een mythe die in leven moet gehouden worden.

Een ankervrouw van MSNBC verklaarde zonder verpinken dat “ze bezorgd was dat Trump  het denken van de mensen zou kunnen beïnvloeden” en voegde eraan toe “dat dit hun taak was”.  Geen grap.   In dit programma werd Trump vergeleken met Mussolini en Lenin.  Niemand maakte bezwaar.

Kijk zelf:

Dank aan Richard voor de tip.

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Vorige woensdag was het dertig jaar geleden dat de Congregatie voor de geloofsleer de instructie “Donum vitae” uitgaf. Met heldere principes worden hierin het leven en de waardigheid van de mens verdedigd, wat evenwel door menig gezaghebbende toen werd afgewezen. Inmiddels is de moderne maatschappij nog dieper aan het wegzakken in het moeras van een doodscultuur. Er is nood aan mensen met een gezond inzicht, een goed hart en  een sterke ruggengraat om weerstand te bieden en een cultuur van het leven op te bouwen.

In Syrië blijven IS en al Nusra erg actief al kan het leger steeds meer gebied beveiligen. Of willen sommige grootmachten dit land met behulp van de  terroristen door een lange oorlog geheel uitputten? Ze zullen de weerstand  van het volk niet kunnen breken. Ook op wereld- vlak lijkt de alleenheerschappij van de  VS en het westen ten einde te lopen, al blijven de oude machten bijzonder  sterk. Rusland zal een hoofdrol spelen in een post-westerse wereld.

P.S. Iedere week komen er wel een of meer e-mails van mensen die vragen of  ze deze  berichten mogen ontvangen. Deze week kwamen er niet minder dan 61 e-mails van mensen die vroeger deze  berichten onrechtstreeks ontvingen en nu vragen om zelf op de lijst te mogen staan en rechtstreeks berichten te ontvangen. Graag gedaan. Ik hoop dat ik ze er allemaal netjes bijgevoegd heb. Zo niet, laat het maar weten.

Van harte, Daniel

Vrijdag 24 februari 2017

Uit het leven van de gemeenschap

Tijdens de eerste helft van de week hadden we nog te lijden onder een koudegolf met het nare gevolg van  bevroren waterleidingen in de nieuwbouw. Oud nieuws voor jullie, telkens nieuw voor ons. Een gast uit Libanon die twee dagen bij ons verbleef vooraleer hij naar Aleppo vertrok om daar te helpen, hebben we in de refter te slapen gelegd bij het houtvuur, om te vermijden dat hij verkleumd van de kou zou moeten vertrekken. De tweede helft van de week was het weer iets zachter en vooral, de zon scheen ’s morgens heerlijk. Een andere gast, een jonge Fransman kwam een week om zich voor te bereiden op het doopsel. We hebben de eerste stappen in het geloof met hem kunnen  zetten. Voor ons, die het christelijk geloof met de moedermelk hebben meegekregen is het een onbekend gegeven: een gewone westerling die geen weerstand heeft tegen het christelijk geloof maar er ook geen enkel contact mee gehad heeft, noch van zijn  ouders, noch van zijn opvoeding, noch van zijn omgeving. Zelf zegt hij lakoniek: “c’est la France”. Was Frankrijk niet “de oudste dochter van de Kerk?”.  Tenslotte hebben we de avond voor zijn vertrek hartelijk afscheid gevierd. We zouden met de fraters pannenkoeken bakken op het houtvuur. Het plezier van de hele onderneming was minstens even aangenaam als het eten zelf. De pannenkoeken waren eerder kleine aangebrande broodjes en… ze waren eetbaar.

Gedurende het tweede deel van de week was het tijdens de lange voormiddag erg aangenaam werken op het terrein. De zon geeft heerlijke warmte en daar hoeven we niets  voor te doen. In de late namiddag, de avond, ’s nachts en ’s morgens is het wel echt  koud. Dan hebben we ons houtvuurtje, maar daarvoor moeten we op het terrein flink wat hout zoeken en zagen. Ondertussen wel bereiden we ons voor op de grote vasten.

De grote schande van de Amerikaanse (en westerse) pers

Volgens Stephen Kinzer zal de berichtgeving over de oorlog in Syrië de geschiedenis ingaan als “een van de meest beschamende episodes in de  geschiedenis van de Amerikaanse pers”, aldus het opinie-artikel The media are misleading the public on Syria in de krant Boston Globe, 18 februari 2017.

Neen, deze man is geen voorvechter van een anti-Amerikaanse beweging en geen vertegenwoordiger van een alternatieve pers, maar een sterreporter van The New York Times. Hij doceert journalistiek en buitenlands beleid aan de Northwestern University van Chicago. Hij is een voorbeeld van een gewone, goede kritische journalist.

De selectieve manier waarop de Amerikaanse en westerse pers berichten, vindt hij veronrtustend. “De media misleiden het publiek over Syrië”. Vooral de nieuwsberichten over Aleppo neemt hij op de korrel. “Gematigde rebellen” die Aleppo hadden “bevrijd” blijken in werkelijkheid wreedaards te zijn, die de bevolking terroriseerden, op brutale en niets ontziende manier zodat de bevolking  het Syrische leger als echte bevrijders verwelkomde. De meeste Amerikaanse (en westerse) media berichten precies het omgekeerde van wat er echt aan het gebeuren is.

Van de mensen wordt verwacht dat zij hopen op een overwinning van een oprechte coalitie van Amerika, Saoedi’s, Turken,  Koerden en de  ‘gematigde oppositie’. Dit vindt hij onzin. Hij is mild voor het  Amerikaanse volk, dat niet beter weet.

De schuld van deze leugens ligt bij de media. De berichten worden geschreven in de  redactielokalen in Washington en journalisten gaan hun informatie halen bij het Pentagon, het ministerie van buitenlandse zaken, het Witte Huis en de “experts” van denktanken. Van al Noesra wordt gezegd dat het rebellen en “gematigden” zijn maar niet dat het al Qaida is. Saoedie-Arabië zou “vrijheidstrijders” steunen terwijl het in werkelijkheid de hoofdsponsor is van IS. Ondertussen wordt  al  wat Rusland, Iran of Syrië doen, als negatief beschreven.

En het is deze leugenachtige, officiële berichtgeving die de situatie in het Midden-Oosten verergert. De onwetendheid van het Amerikaanse volk is niet groter dan die van andere volken maar wel veel gevaarlijker, want ze heeft gevolgen voor een interventie. Wanneer een man met zulk gezag op deze wijze schrijft, mogen we aannemen dat de kloof tussen de waarheid en de   berichtgeving over Syrië in de mainstream-pers zo groot geworden is het  ze hopelijk onhoudbaar wordt. De erkenning van de waarheid zal Syrië helpen op zijn weg naar vrede.

Lees verder

Protestactie tegen salafisme verboden

Filip Dewinter
17 uur ·

Twitter
·

Actie tegen salafistische islamcursus morgen verboden. Haatprediker mag wel spreken #koranschool #Borgerhout! #2maten2gewichten @VBAntwerpen https://t.co/1LJXCGQpyX

Salafistisch CEMI-koranschool gebruikt A-logo stad Antwerpen. Waarom laat burgemeester haatpredikers toe; verbiedt hij protest?