Johann Sebastian Bach – Dubbelconcerto voor viool en hobo in C, BWV 1060

klassische-musikHet dubbelconcerto voor viool en Hobo in C, BWV 1060 van Johann Sebastian Bach bestaat uit :

  • Allegro
  • Adagio
  • Allegro

Viool en hobo waren typische solo-instrumenten in de achttiende eeuw.Het concerto beantwoordt aan de driedeling die in Bachs tijd een standaard was : twee snelle hoekdelen omklemmen een langzaam middendeel. Het werk opent met een Allegro, dat opgebouwd is volgens het ritornelloprincipe: de instrumentale solo’s van viool en hobo worden afgelost door een terugkerend instrumentaal refrein (het ritornello). De rijke polyfonie en de elegante melodieën geven het deel een uniek, bijna nostalgisch karakter.

Münster in Ulm

Het trage tweede deel maakt ruimte voor een fenomenale dialoog tussen de twee solisten, terwijl de begeleiding beperkt blijft tot statige pizzicato’s. In het verstrengelen van de melodieën lijken de instrumenten een liefdesverklaring af te leggen. In het derde en laatste deel wordt het tempo terug stevig opgevoerd en voert virtuositeit de bovenhand. Het springerige hoofdthema van dit deel wordt al snel afgelost door meer technische passages, al komt het nog enkele malen terug. Hobo en viool lijken wel te concurreren naar de titel van beste solist.

Gevaarlijke knuffels

Zijn knuffeldieren gevaarlijk voor je kind?Een ontradende mediacampagne van de Noorse Hart & Longstichting (LHL), die jonge ouders moet doen inzien dat knuffels de dragers zijn van de huisstofmijt.  Intussen groeit echter de kritiek door de Noorse Joodse gemeenschap op de affiche: Hitler heeft daardoor een te sympathiek uiterlijk gekregen …  Tegen Khaddafi en Kim Jong-Il hadden ze geen bezwaar.

Aftenposten

Wij hebben nog enkele ideetjes ter ontrading:

               

 

Vrouwenvereniging geeft forfait voor Frankfurter Carnaval

Unsicherheit und Terrorangst: Frankfurter Frauen-Karnevalsverein nimmt nicht an Umzug teilVrouwenvereniging  geeft forfait voor Frankfurter Carnaval

Uit angst voor Keulse toestanden heeft de Frankfurter Stadt-Garde, een carnavalsvereniging van vrouwen, de deelname aan de traditionele Frankfurter carnavalsoptocht afgezegd.  Vooral jonge vrouwen voelen zich ‘onzeker’ door de gebeurtenissen in Keulen tijdens Oudjaar.  (Zuerst)

Lees ook onze vorige bijdrage over dit thema:

Het is een feit: de eerste Carnavalsstoet geannuleerd

Wie op veilig wil spelen, kan zich bij onze redactie carnavalskledij aanschaffen:

Carnaval

 

Dubbele moraal

vluchtelingen welkom, het einde van europaWie kritiek heeft op de asielwaanzin moet met represailles rekening houden.  In Oostenrijk zegde de Erste Bank und Sparkasse de bankrekeningen van de vereniging „Identitäre Bewegung Österreich” (IBÖ) op zonder enige vermelding van een reden.  Een inmiddels bekende gang van zaken in Duitsland.

De vereniging is ervan overtuigd dat de steun bij patriottische protestacties achter de opzegging van hun bankrekeningen zit.  Merkwaardig is wel dat de Erste Bank und Sparkasse tegelijkertijd illegale immigranten gratis rekeningen aanbiedt, zonder dat deze al een positief bericht over hun asielaanvraag ontvangen hebben.  De immigranten krijgen de rekeningen gratis, zonder kosten, terwijl elke Oostenrijker vanaf zijn 19de verjaardag 15,62 euro per kwartaal moet betalen.

Moraal van het verhaal:  immigranten worden actief geholpen, Oostenrijkers zijn onderworpen aan een poco meningstest.

Zuerst

 

Het belgische model loopt vast

De Brus­sel­se geld­au­to­maat

Van­daag is de hoofd­ste­de­lij­ke lap­pen­de­ken van ge­meen­ten een win­ge­west voor de grote Frans­ta­li­ge po­li­tie­ke par­tij­en, die zich daar dan ook roy­aal be­die­nen.

Hun man­da­ta­ris­sen leven goed in Brus­sel. Dat geldt voor de 19 bur­ge­mees­ters en hun sche­pe­nen, maar voor­al voor de liefst 89 Brus­sel­se par­le­ments­le­den die maan­de­lijks recht heb­ben op 6.600 euro, plus een kos­ten­ver­goe­ding. Een Brus­sels mi­nis­ter krijgt net geen 10.000 euro. Maar die be­schikt be­hal­ve over een forse kos­ten­ver­goe­ding over auto’s met chauf­feur en een pool van me­de­wer­kers.

De hoofd­vo­gel is voor de voor­zit­ter van het Brus­sels Par­le­ment, dat veel­al aan be­zig­heids­the­ra­pie doet. De voor­zit­ter, op dit mo­ment ge­we­zen Brus­sels mi­nis­ter-pre­si­dent Char­les Picqué, die ook PS-bur­ge­mees­ter is van Sint-Gil­lis, ziet maan­de­lijks 12.000 euro op zijn bank­con­to ver­schij­nen.

Na zijn man­daat heeft hij recht op een af­scheids­ver­goe­ding van 350.000 euro en en­ke­le jaren bij­stand van twee se­cre­ta­res­ses om zijn over­stap naar het ge­wo­ne bur­ger­le­ven te ver­ge­mak­ke­lij­ken.

Som­mi­gen vin­den dat be­schei­den ver­ge­le­ken bij de 560.000 euro die zijn par­tij­ge­noot José Hap­part op­streek als af­tre­dend voor­zit­ter van het Waals Par­le­ment.

Niet al­leen de vei­lig­heids­pro­ble­men en de tun­nel­pe­ri­ke­len in het Brus­sels Ge­west zijn aan­wij­zin­gen dat het Bel­gi­sche over­leg­mo­del op­nieuw dreigt vast te lopen. Ook de bij­een­kom­sten van het Over­leg­co­mité wor­den steeds grim­mi­ger.

Er be­staat een groot mis­ver­stand. Een re­ge­ring is geen ver­za­me­ling van re­de­lij­ke man­nen en vrou­wen die samen be­slis­sin­gen nemen in het al­ge­meen be­lang, op grond van wel­door­dach­te en on­der­bouw­de af­we­gin­gen. De Brus­sel­se hoofd­ste­de­lij­ke re­ge­ring is de beste il­lu­stra­tie van dat mis­ver­stand.  Lees het opiniestuk van Rik Van Cauwelaert verder bij De Tijd…

“Europa is een hele grote sociale zekerheidssector.”

“Deze migratie is een aanval op onze welvaart.”

“Europa is een hele grote sociale zekerheidssector. Europa is voor een groot deel van de wereld heel aantrekkelijk. Als je zegt: kom maar, dan heb je kans dat de hele wereld ook komt.’’

“Deskundigen zeggen dat de komst van migranten ook positief kan uitpakken, tegen de vergrijzing bijvoorbeeld. ,,Dat is wensdenken. Dat zijn verhalen om de mensen gerust te stellen. Maar ze zijn niet op de realiteit gebaseerd. Kijk naar onze Marokkaanse Nederlanders, de inmiddels derde generatie die nu in ons land is, die hier geboren is. Dan zie je dat de werkloosheid in die groep nog altijd veel groter is dan onder de autochtonen. Dat ook de criminaliteit veel groter is.”

“Die Syrische chirurg, die in een Nederlands ziekenhuis komt werken, dat is echt een zeldzaamheid. Dat gebeurt vrijwel nooit. Alleen al omdat de medische kennis van die Syriër minder is dan de kennis van zijn collega’s in Nederland. Dan komt zo’n Syrische arts hier dus op een lager niveau terecht en wordt hij bijvoorbeeld taxichauffeur. De huidige generatie vluchtelingen haalt die achterstand in taal en kennis nooit in. Dat is een achterstand van twintig, dertig jaar.’’

“Het solidariteitsgevoel zit vooral bij hoogopgeleiden. Dat zijn de mensen die er het minste last van hebben.”

Lees het opiniestuk van Harrie Verbon (Utrecht 1951), hoogleraar Openbare Financiën en Sociale Zekerheid aan de Universiteit van Tilburg en lid van de Rekenkamer van de gemeente Tilburg.

 

Kinderopvoeding in een Zandbakland

Und das soll lustig sein ? Hier lässt sich der IQ der islamischen Inzuchtsgenerationen bemssen !!!

Geplaatst door Islam gehört Niemals zu Europa op zaterdag 28 november 2015