Het belgische model loopt vast

De Brus­sel­se geld­au­to­maat

Van­daag is de hoofd­ste­de­lij­ke lap­pen­de­ken van ge­meen­ten een win­ge­west voor de grote Frans­ta­li­ge po­li­tie­ke par­tij­en, die zich daar dan ook roy­aal be­die­nen.

Hun man­da­ta­ris­sen leven goed in Brus­sel. Dat geldt voor de 19 bur­ge­mees­ters en hun sche­pe­nen, maar voor­al voor de liefst 89 Brus­sel­se par­le­ments­le­den die maan­de­lijks recht heb­ben op 6.600 euro, plus een kos­ten­ver­goe­ding. Een Brus­sels mi­nis­ter krijgt net geen 10.000 euro. Maar die be­schikt be­hal­ve over een forse kos­ten­ver­goe­ding over auto’s met chauf­feur en een pool van me­de­wer­kers.

De hoofd­vo­gel is voor de voor­zit­ter van het Brus­sels Par­le­ment, dat veel­al aan be­zig­heids­the­ra­pie doet. De voor­zit­ter, op dit mo­ment ge­we­zen Brus­sels mi­nis­ter-pre­si­dent Char­les Picqué, die ook PS-bur­ge­mees­ter is van Sint-Gil­lis, ziet maan­de­lijks 12.000 euro op zijn bank­con­to ver­schij­nen.

Na zijn man­daat heeft hij recht op een af­scheids­ver­goe­ding van 350.000 euro en en­ke­le jaren bij­stand van twee se­cre­ta­res­ses om zijn over­stap naar het ge­wo­ne bur­ger­le­ven te ver­ge­mak­ke­lij­ken.

Som­mi­gen vin­den dat be­schei­den ver­ge­le­ken bij de 560.000 euro die zijn par­tij­ge­noot José Hap­part op­streek als af­tre­dend voor­zit­ter van het Waals Par­le­ment.

Niet al­leen de vei­lig­heids­pro­ble­men en de tun­nel­pe­ri­ke­len in het Brus­sels Ge­west zijn aan­wij­zin­gen dat het Bel­gi­sche over­leg­mo­del op­nieuw dreigt vast te lopen. Ook de bij­een­kom­sten van het Over­leg­co­mité wor­den steeds grim­mi­ger.

Er be­staat een groot mis­ver­stand. Een re­ge­ring is geen ver­za­me­ling van re­de­lij­ke man­nen en vrou­wen die samen be­slis­sin­gen nemen in het al­ge­meen be­lang, op grond van wel­door­dach­te en on­der­bouw­de af­we­gin­gen. De Brus­sel­se hoofd­ste­de­lij­ke re­ge­ring is de beste il­lu­stra­tie van dat mis­ver­stand.  Lees het opiniestuk van Rik Van Cauwelaert verder bij De Tijd…

2 gedachten over “Het belgische model loopt vast

 1. Zoals al zo vaak gezegd en geschreven: België is een corrupt land.
  Het hele land ik kleiner dan de kleinste staat in Amerika maar hier zijn wel 6 regeringen, 7 parlementen, 10 provincies, een totaal waardeloze monarchie,
  veel duistere meevreetclubjes en…. een EU misdaadorganisatie die de Vlamingen jaarlijks ± 20 miljard euro kosten, zeggen en schrijven ± 250 euro per Vlaming per maand.
  Op alles willen ze bezuinigen ‘behalve’ op die overbodige klaplopers en tafelschuimers.
  Maak van Vlaanderen heel snel één Republiek een Republiek waar religie of bullshit wat daar voor doorgaat aan de ketting worden gelegd, waar elk woord van die bullshit eerst gecontroleerd moet worden of het niet in strijd is met onze seculiere wetten en waar vooral geen geld aan verknoeid mag worden.
  Grenzen potdicht zodat er geen enkele moslim/islamiet nog door geraakt enkel massaal over worden buitengezet want wij hebben het echt “gehad” met die massa parasieten en terroristen.
  Een regering waarin de eerste minister de functie van president van de Vlaamse Republiek ter harte neemt en dat (voor alle publieke functies) met een normaal salaris en pensioen ‘gelijk’ aan de privésector.
  Een Republiek waar politiekers en ambetantenaren maar één functie mogen uitoefenen en dat aan dezelfde arbeidsvoorwaarden zoals in de privésector en dat met ± 50% minder dan momenteel.
  Economie wordt overeind gehouden door particulieren die consumeren dus moeten die 250 euro maandelijks teruggegeven worden aan iedere Vlaming.
  DUBBELE NATIONALITEIT wordt ‘verboden’ want die dient toch maar enkel om van meerdere walletjes te kunnen vreten, vreemdelingen die “onze” normen & waarden, wetten & cultuur niet respecteren worden verwijderd te beginnen met aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaalle illegalen binnen de 24u op te pakken en te verwijderen.
  De beker loopt over met die achterlijke perverse gewelddadige barbaren op ONS grondgebied en zeker met die EU misdadigers.
  Turkije is niet Europa en mag ook nooit bij Europa en er geen eurocent aan spenderen.

 2. Brussel is een zwart gat waar al het Vlaamse geld spoorloos in verdwijnt.
  Een Palermo aan de Zenne, dat rot is tot op het bot.
  Corruptie is de hoogste norm. Men is er trouwens fier op, en wordt er voor gedecoreerd.
  Het is er wachten op de uitbarsting van de vulkaan.
  De vraag is niet of dit gaat gebeuren, maar wel wanneer?
  Reeds meermaals heb ik geschreven en ik zal het blijven herhalen :
  Verlaat Brussel voor het te laat is.
  Zo niet wacht de Vlamingen hetzelfde lot als de blanken in 1960 bij de vlucht uit Congo. Tel niet op het veiligheidsapparaat, dat ten andere mee zal instorten.
  Maak U geen illusies om wat dan ook recht te trekken. Als men dit denkt, dan kent men er, en ik zal het cru stellen, “geen kl…. van”.
  Trouwens een probleem lost men niet op met diegenen die het hebben veroorzaakt.(cfr Einstein).
  Vertrek, draai de kraan toe,en laat ze gaar koken in hun eigen vet.
  Er zijn ten andere heel wat Franstaligen die het ook al afgebold zijn of het nog gaan doen. Dit zegt genoeg.
  Het vertrek uit Brussel is inderdaad hartverscheurend, maar men dient realist zijn, om erger te voorkomen. Bovendien moet men weten dat het zover is komen dankzij verraders aan Vlaamse kant, verkozen door het klootjesvolk in Vlaanderen.
  De oorzaak van de ramp ligt in 1830. Al de rest is er een logisch gevolg van.
  Het uur van de waarheid is dan ook gekomen!!!!

Reacties zijn gesloten.