“Europa is een hele grote sociale zekerheidssector.”

“Deze migratie is een aanval op onze welvaart.”

“Europa is een hele grote sociale zekerheidssector. Europa is voor een groot deel van de wereld heel aantrekkelijk. Als je zegt: kom maar, dan heb je kans dat de hele wereld ook komt.’’

“Deskundigen zeggen dat de komst van migranten ook positief kan uitpakken, tegen de vergrijzing bijvoorbeeld. ,,Dat is wensdenken. Dat zijn verhalen om de mensen gerust te stellen. Maar ze zijn niet op de realiteit gebaseerd. Kijk naar onze Marokkaanse Nederlanders, de inmiddels derde generatie die nu in ons land is, die hier geboren is. Dan zie je dat de werkloosheid in die groep nog altijd veel groter is dan onder de autochtonen. Dat ook de criminaliteit veel groter is.”

“Die Syrische chirurg, die in een Nederlands ziekenhuis komt werken, dat is echt een zeldzaamheid. Dat gebeurt vrijwel nooit. Alleen al omdat de medische kennis van die Syriër minder is dan de kennis van zijn collega’s in Nederland. Dan komt zo’n Syrische arts hier dus op een lager niveau terecht en wordt hij bijvoorbeeld taxichauffeur. De huidige generatie vluchtelingen haalt die achterstand in taal en kennis nooit in. Dat is een achterstand van twintig, dertig jaar.’’

“Het solidariteitsgevoel zit vooral bij hoogopgeleiden. Dat zijn de mensen die er het minste last van hebben.”

Lees het opiniestuk van Harrie Verbon (Utrecht 1951), hoogleraar Openbare Financiën en Sociale Zekerheid aan de Universiteit van Tilburg en lid van de Rekenkamer van de gemeente Tilburg.

 

3 gedachten over ““Europa is een hele grote sociale zekerheidssector.”

 1. Prof. Verbon beschrijft eens te meer het probleem zoals zovelen anderen. Over de oorzaken van deze “invasies” (en dus geen immigraties) en wie er de drijvende krachten achter zijn, zwijgt hij ook.
  Zolang dat men het niet aandurft om de samenzweerders te ontmaskeren en hun verborgen agenda’s te onthullen, zal er niet veel veranderen, om te zeggen =niets.
  De genezing van een kwaal begint steeds met een juiste en volledige diagnose.
  Voor de rest dient Prof Verbon zich geen illusies te maken. Zonder mirakel(s) zullen zijn doemvoorspellingen dan ook uitkomen.
  Het doel van deze invasies, en van diegenen die er achter schuil gaan , is immers de vernietiging van onze westerse maatschappij en beschaving.
  Deze “afbraakpogingen” zijn echter geen recent gegeven en dateren reeds van veel vroeger.
  Over deze verborgen agenda’s en het verband met het cultureel marxisme zoals beschreven in de teksten van Walter Benjamin :
  http://henrymakow.com/2016/01/Frankfurt-School-is-Illuminati-Jewish-Satanism.html
  met citaat :
  “To him, the only way to obtain mankind’s liberation is to identify with the Marxist “class struggle”… The “oppressed” classes need to fill their hearts with hate, thus provoking them to destroy capitalism and Western Civilization. He says: “Hatred and [the] spirit of sacrifice…are nourished by the image of enslaved ancestors rather than that of liberated grandchildren.” -(=einde citaat)
  Dit citaat is duidelijk.
  De ganse tekst is echter van belang, en vormt één geheel.
  Het solidariteitsgevoel bij de hoogopgeleiden waarover Prof Verbon het heeft, is echter geen verrassing. Trouwens het gaat hier helemaal niet om een solidariteitsgevoel, maar gewoon een uiting van wraak, verblind als deze “linkse elites” zijn door afgunst en nijd. Daaruit volgt dan de haat en de wraak. Linkse elites die volksvreemd en vijandig zijn, een samenraapsel van saloncommunisten en kaviaar revolutionairen, en die volop bezig zijn met de toepassing van het “cultureel marxisme”, waarbij er dan een regelrechte oorlog wordt gevoerd tegen het eigen volk.
  Het is onbegrijpelijk dat prof Verbon dit alles niet zou weten, ofwel is hij bang om het te schrijven.

Reacties zijn gesloten.