Voor wat, hoort wat

NVA nieuw logo N-BA

Nieuw-Blauwe of Nieuw-belgische Alliantie: 1 pot nat.

Jullie kennen het spreekwoord “zijn ziel verkopen”.  Er moeten bij de N-VA nogal wat Vlaams-nationalisten dit gevoel hebben als ze zien hoe hun partij haar bestaansreden verkocht heeft om het land b boven water te houden. 

Of hoe deze partij in ‘s lands belang plat op de buik gaat in de EU.

Hier vindt u de smeekbrief van de regering Michel I aan het politbureau van de EUSSR om toch maar een oogje toe te drukken voor de ingediende begroting.  Het mag dan ook niet verbazen dat de N-VA binnen het EU-parlement een trouwe ja-knikker is voor het gevoerde en verder geplande beleid.

Trouwens veel interesse voor de EU schijnen hun verkozen EU-parlementairen niet uit te stralen.  Twee van de vier zijn al vertrokken en laten de ‘eer’ aan hun resp. opvolgers.  Johan Van Overtveldt, die de lokroep van het ministerschap der de belgische financiën niet kon weerstaan, en nu dr Louis Ide, die besliste de taak van nationale partij-secretaris te willen vervullen. Spijtig voor de kiezers, die meenden de juiste man op de juiste plaats  gekozen te hebben.   Ide heeft ontdekt dat hij een ‘missie‘ heeft: hij wil ‘de volkspartij’ verder uitbouwen.  Dubbel spijtig voor de kiezers die van het ‘volkse‘ karakter niets meer kunnen terugvinden in de blauwselblauwe N-BA.

FVE

 

Het is bijzonder bedroevend…

…te moeten vaststellen dat het als quasi abnormaal beschouwd wordt als er “veel autochtone Nederlanders in een wijk wonen”.  Alsof het uitzonderlijk is dat er nog Nederlanders in Nederland overgebleven zijn en dan troepen ze zelfs nog samen;  Hoe durven ze?

Dat er ruiten ingegooid worden bij een de zoveelste ‘vluchteling‘ die meent recht te hebben op de hemelse manna van Europa mag niet verbazen.    We hebben er genoeg van, genoeg van het profitariaat waar wij moeten voor betalen.
Maar we zijn wel verbaasd dat het een ‘nieuwsfeit‘ is dat er “veel eigen volk” in een wijk in een Nederlandse stad woont.  We worden vreemden in eigen land!*

De man ‘kreeg‘ intussen een andere woning.  Moet u eens proberen in de verrijkte wijken waar vandalisme een dagelijks feit is.  Een andere woning?  Op een wachtlijst gedurende enkele jaren, voor zover er  op ingegaan zal worden.  Tenslotte zou u de vijandige houding van de verrijkers kunnen uitgelokt hebben!

Lees meer hier.

*Nederland staat hier plaatsvervangend voor Oostenrijk, Duitsland, het land b, Scandinavië, Frankrijk… overal in de EU waar er wat te rapen valt!

FT

Sharia of de dood

HonourCrimes.jpg

Deze foto dient ter illustratie wat een sharia-rechtbank doet met een jonge vrouw die in Spanje op straat met een man stond te praten… http://kafirharby.blogspot.be/2009/12/sharia-ook-bij-u-in-de-buurt.html

‘Het politiek-correcte respect-denken zit ingebakken in ambtenarij en hulpverlening’

Journalist Bart Schut van Jalta.nl doet op indrukwekkende wijze verslag van het verhaal van Alya, een jonge Saoedi-Arabische vrouw die tijdens haar studie in Groningen verliefd werd op Pim. Zij trouwde met hem, zonder haar familie op de hoogte te stellen. Dat mag niet verbazen: de Saoedi-Arabische shariacultuur laat over het algemeen twee opties voor vrouwen: trouwen met een man die haar familie goedkeurt of de dood. Toen Alya onder valse voorwendselen door haar familie was teruggelokt naar Saoedi-Arabië werd zij geconfronteerd met een nieuwe verloving. Haar familie had haar uitgehuwelijkt aan een Saoediër. Op dat moment had ook zij de keuze: kiezen tussen een leven lang huwelijkse gevangenschap of dat weigeren. In dat laatste geval zouden haar broers wel de eer van de familie moeten herstellen. En dat kan natuurlijk alleen als Alya om het leven wordt gebracht. Voor de Nederlandse wet getrouwd met een Nederlandse man klopte ze aan bij het Nederlandse consulaat. De deur bleef dicht.

Hoe kan het eigenlijk dat een eenvoudige sticker die de Saoedi-Arabische cultuur bekritiseert wèl tot ophef leidt bij Buitenlandse Zaken en dit soort verhalen over uithuwelijking en eerwraak niet?  Lees verder…

FT

De regering maakt werk van interimarbeid

Wie goed van oren en poten is, kan een gat in de markt vullen.  Al zien we nog niet direct aankondigingen met vacatures in de vitrines van de interimkantoren hangen.  Hoewel…

De Kamer houdt zich momenteel bezig met een wetsontwerp over het draagmoederschap.
Wij hebben daar zo onze bedenkingen bij.  Alsof je een huurauto neemt voor een bepaalde tijd.  Een jobaanbieder zou deze vragenlijst, met de voorwaarden waaraan dient voldaan te worden door de sollicitante, dienen in te vullen:

– Ras: verboden wegens discriminerend
– Leeftijd: verboden wegens discriminerend
– Gezondheidsfiche: verboden wegens inbreuk privacy
– Haar- en ogenkleur, lichaamsgewicht en -bouw: verboden wegens discriminerend
– Huurprijs, te betalen voorschot, saldo bij levering: individueel te bepalen.
– Garantie: niet van toepassing bij verborgen gebreken.  Mankementen moeten door alle partijen bij de oplevering volgens de voorwaarden van het lastenboek schriftelijk vastgesteld worden.
– Duur garantie: Vrij te bepalen door beide partijen…met daaraan verbonden een risico-verzekering, te vergelijken met een schuldsaldoverzekering bij een hypothecair krediet.
– Terugname en vervanging: slechts bij uitzonderlijke gevallen, na vaststelling van de schade door experten van beide partijen, uitspraak door de rechtbank verbonden aan het adres van de eisers.
– Bij onoordeelkundig gebruik vervallen de garantie-, terugname- en vervangingsrechten.

Lees hier het wetsvoorstel.

In hoever druist dit in tegen het afstammingsrecht?

Lees ook ons vorig artikel over dit thema.

FVE

Wurlitzerdromen

crosley_wurlitzer_1015_jukebox_thumbWurlitzerdromen

Freddy Quinn heerste vele jaren over het Duitstalige repertoire van heimat-zeemansliedjes.  Hier is één van zijn bekendste: Heimatlos.  U ziet beelden uit de gelijknamige film met actrice Marianne Hold en hartenbreker Peter Weck.  Freddy Quinn zou in een hele reeks films de hoofdrol spelen als avontuurlijke zeeman, cowboy, circusartiest…

Wie de volledige film (nog) eens wil bekijken, nodigen wij uit via dit bruggetje.

Ruim vier jaar geleden schreef ik dit artikeltje over Freddy Quinn bij Wurlitzerdromen in Ray’s Angeltjes.

Kusjes

Lolita

 

Real Madrid

Real Madrid wil de sponsor National Bank of Abu Dhabi niet voor het hoofd stoten.  Vandaar dat het kruis verwijderd werd uit hun logo dat sinds 1931 in gebruik was.  De club rekent nl. op nieuwe supporters uit de Verenigde Arabische Emiraten.
Hun stadion zou met geld uit de Golf kunnen vernieuwd en uitgebreid worden, al wordt er verwacht dat er in de naam van het stadion een verwijzing naar de gulle sponsor zou verschijnen.

Het is wachten op de naamsverandering van hun topspeler Christiano Ronaldo…

Allgemeiner

In de brievenbus: wederwoord Balfour Declaration

MM900285281[1]Wederwoord op het artikel ‘Balfour Declaration’ of wat daarin niet werd gezegd.

DEEL I

Op 3 november om precies te zijn, verscheen in Golfbrekers een bijdrage over de Balfour Declaration en verzocht ‘Israël Forever’ ons – in het kader van de honderdste verjaardag van deze verklaring in 2017 – om op onze beurt de Balfour Declaration te ondertekenen.

Die Balfour Verklaring is een Britse-Zionistische intrige, die Amerika in april 1917 in W.O. I manoeuvreerde en er voor zorgde dat diezelfde oorlog 19 maanden langer duurde met de daaraan verbonden ellende en dodentol.

Over de bewuste Balfour verklaring is al heel wat inkt gevloeid. Ook de Zionist Samuel Landman liet er zijn licht over schijnen in zijn werk uit 1936: Great Britain, the Jews and Palestine en zie je die intrige bevestigt.

De verklaring kreeg de vorm van een officieel document dat leek opgemaakt te zijn door   ‘the governement of his Majesty, King George’ en meende te kunnen beschikken over Palestina, dat in 1917 nog deel uitmaakte van het Ottomaanse rijk, met een internationale status voor Jeruzalem. Arthur Koestler vat het dan ook juist samen wanneer hij schrijft: ‘here was one nation solemnly promising another nation the land of a third nation’. Opvallend is ook dat in de tekst van ‘Israel Forever’ staat dat een door het lot bepaalde ontmoeting tussen Chaim Weizmann en de Engelse minister van Buitenlandse zaken Balfour in 1906 een brief ontstaat – die dus niet ontstond in 1906 maar in 1917 – waarin een Joods nationaal tehuis uitgeroepen wordt. Alleen is bedoelde brief niet gericht aan Weizmann, wat je normaliter zou mogen verwachten, maar aan de belangrijkste geldschieter van de Zionistische beweging, Rothschild.

De grondlegger van het Zionisme, Theodor Herzl, schiep het Zionisme als een georganiseerde politieke macht die een onweerstaanbare druk op de internationale politiek uitoefende. Zijn geloof in zijn uitgetekende strijd is uitgedrukt in zijn gekende zin: ‘when we sink we become a revolutionary proletariat ; when we rise there rises the terrible power of our purse’. De journalist van de Weense ‘Neue Freie Presse’ werd een wereldfiguur in de jaren 1896 -1903 en aanzien als de woordvoerder van alle joden. Nochtans kreeg hij veel tegenwind van niet –zionistisch gezinde Joden. Zo schrijft de British Chovenei-Zion: ‘the efforts of so called Zionists to found a jewish state in Palestine contradict the messianic promise of Judaism as contained in the Holy Writ and in later religious sources.’ Ook de joden in het Westen voerden oppositie tegen een zionistisch ‘Homeland’, zij waren joden en die stonden boven en los van alle naties, luidde hun opvatting.

Herzl lanceerde zich in de High Society. Werd ontvangen door staatsmannen, door de Duitse Keizer, die in 1888 & 1898 Palestina bezocht en aan wie Herzl ondersteuning aanbood voor de Duitse interesses in het Nabije Oosten; hetzelfde aanbod deed hij aan de koning van Engeland, Edward VII. De sultan, Méhémet VI, beloofde hij hulp bij de financiële reorganisatie van zijn rijk. Paus Pius X gaf hij zijn woord om de heilige plaatsen van het Christendom te respecteren in ruil voor steun van het Vaticaan. Dit alles voor zijn streefdoel: Palestina.

Hij verzekert Hertog Witte, minister van de Tsaar, eind oktober 1898: ‘I am convinced that a splendid New Jerusalem can be built outside the old city walls. The old Jerusalem would still remain Lourdes and Mecca and Yerushalyim. A very lovely beautiful town could arise at it”.

Het mocht niet baten, de tsaar is Herzl nooit welgezind geweest. Dat ontmoedigde hem niet, hij hield niet af machtigen voor zijn zaak warm te maken. In mei 1896 zegt hij tot de pauselijke nuntius in Wenen: “we shall establish a republic ourselves with the extraterritoralization of Jerusalem”. Waarop de nuntius, Aglardi, hem vroeg: “you propose then, to exclude Jerusalem, Bethlehem and Nazareth?” Waarop het antwoord van Herzl: JA was. Tegenover Pius X benadrukte hij nogmaals in januari 1904: ‘we are not asking for Jerusalem but for Palestine, for only the secular land.

Maar hoe zouden die Koninklijke deuren, zoals hij ze zelf noemde, voor een journalist uit Wenen zijn opengegaan zonder dat anderen, financieel invloedrijke mannen met klinkende namen zoals Rothschild, voor hem bemiddeld hadden?

Anna Bijns