Bart Laeremans aan het woord

IMG_9043 eurostadionOver gemanipuleerde geschiedschrijving, de dubbele namenwaanzin,  draagmoederschap, Gedankenspielerei over de fusie van faciliteiten- met andere gemeenten… kortom over het draaien van het belgische circus.

Bart Laeremans ligt in onze bovenste schuif.  Dat hebben wij nooit onder stoelen of banken geschoven.  Een rechtlijnige Vlaming en een uitmuntend politicus.  Hierbij zijn ietwat ingekorte nieuwsbrief.  Ingekort omwille van vernoemde verwijzingen die wij om technische redenen niet kunnen invoegen.  Wij hebben die via bruggetjes (in het lichtblauw) erbij geplaatst.

“Beste vrienden,

Het Belgisch regime is zó klein dat het zelf na 100 jaar nog steeds niet volwassen kan omgaan met de eigen wandaden tijdens de Eerste Wereldoorlog. Woensdag bezocht ik de tentoonstelling ‘Expo 14-18. Dit is onze geschiedenis’ in het Jubelpark. Nergens in deze tentoonstelling, die door Bruno De Wever toch als ‘prestigieus’ wordt bestempeld, vinden we zelfs maar de minste verwijzing naar de schrijnende taalproblematiek in het leger destijds of naar de Frontbeweging.

Donderdag ondervroeg ik de regering in de Senaat over deze manifeste geschiedvervalsing, maar de minister van Defensie waste zijn handen in onschuld. Men kon namelijk “onmogelijk een volledig overzicht brengen” van de Eerste Wereldoorlog. De CD&V’er verwees hiervoor naar het museum ‘In Flanders Fields’ en het nieuwe ‘Museum aan de IJzer’ dat morgen de deuren opent in de IJzertoren.
Behoorlijk straf eigenlijk. Het Belgisch Leger mag de waarheid dus geweld blijven aandoen. Met de steun van de Vlaamse regering overigens. In de officiële Belgische geschiedschrijving zijn het lot van de Vlaamse soldaten en de Vlaamse emancipatiestrijd die daaruit volgde nog altijd geen voetnoot waard.

Intussen wordt door onze doorluchtige minister van Justitie heel belangrijk werk verricht. Uw nageslacht dreigt een chaotisch rommeltje te worden. De nieuwe wetgeving over de dubbele naam en de talloze keuzemogelijkheden zorgen terecht voor veel protest. Niemand zat te wachten op dit belachelijk feministisch revanchisme, dat allesbehalve vrouwvriendelijk is.  Het Vlaams Belang stond aanvankelijk alleen met zijn verzet, maar we stellen vast dat het oppositiewerk van mijn goede collega Bert Schoofs geloond heeft en dat nu zelfs CD&V inziet dat alle logica zoek is.

In de Senaat probeert het paarse deel van de meerderheid intussen nog vlug het draagmoederschap te legaliseren. Een hoogst inhumaan voorstel, dat vrouwen instrumentaliseert en van kinderen koopwaar maakt. Maar zo’n fundamentele ingreep in ons familierecht is in de media blijkbaar geen debat waard. We hebben de zaak kunnen vertragen, maar het ziet er naar uit dat CD&V ook dit dossier zal slikken. 

Hierbij vindt u het bruggetje naar het radiodebat dat ik dinsdag had met VLD’er Van Biesen over diens hoogst gevaarlijke voorstel om faciliteitengemeenten te laten fuseren met gewone gemeenten.

Graag nodig ik u ten slotte uit op het etentje van onze lokale ploeg van Vernieuwing op zaterdag 15 en zondag 16 maart in Humbeek.

Tot de volgende!

Bart”

3 gedachten over “Bart Laeremans aan het woord

 1. Ik volg de reeks “In Vlaamse velden” op TV en was verwonderd om te kunnen zien hoe Vlamingen vernederd, gemarteld, geofferd en straks nog zullen gefusilleerd worden voor hun taal. Het is goed om dit gebeuren aan het volk te laten zien hoe de franssprekende Walen, Brusselaars en bourgeoisie Vlamingen handelden met hun eigen zogezegde volk die ze haten om hun geaardheid. Naar het museum in Brussel zal ik zeker niet gaan omdat ik het dacht dat ze aan geschiedvervalsing gingen doen. Mijn grootvader heeft aan De Ijzer gestreden en daardoor zit die haatgevoelens erbij mij ingebakken al van jongs af aan. Het zullen hoofdzakelijk lieden met een driekleurig speldje op de jas zijn die we er zullen zien daar in Brussel, daarom ga ik niet.

 2. Een onvoorstelbare SCHANDE!!

  Onze familie verloor, tijdens WOI, èn een gesneuvelde oom en mijn zwaar geamputeerde vader, uit hetzelfde gezin!!

  Uit de vele vertellingen van mijn vader over het gruwelijke oorlogsgeweld, bleek OVERDUIDELIJK dat zijn officieren en de meeste van de onderofficieren GEEN woord Vlaams konden spreken, laat staan verstaan!!

  En ja, zij kregen hun BEVELEN uitsluitend in het Frans!
  Een taal die de meeste jonge soldaten niet eens begrepen!

  Hoevéél duizenden onschuldigen zijn er niet gesneuveld door deze onwaarschijnlijke, onduldbare situatie???

  En dan is er een tjeven-minister, die niet eens de MOED heeft deze toestand te veroordelen??

  Wàt nog, laffe DECREM???

 3. Wat eveneens angstvallig verzwegen wordt, beste Raoul Theeuws, (en gachte Redactie), is het droevige feit dat zèlfs de meeste francofone soldaten EVENMIN de bevelen van “la langue Française”-sprekende officieren NIET begrepen WANT… de gewone Piotten spraken “le Wallon” (mèt àl hun plaatselijke dialecten).
  Wij mogen niet vergeten dat àlle (zowel Vlamingen als Walen) soldaten in WO l “maar” eenvoudige jongens waren die (hoogstens) hun lager onderwijs genoten hadden.
  Het was toén gebruikelijk dat de jongens, vaak op de dag nàdat zij hun “plechtige communie” hadden gedaan,… met hun etenszakje mee mochten met vader “naar zijn werk”.
  Het algemene oordeel over de Duitsers-van-“14-18” was: ‘t waren smeerlappen; maar… het waren wél de Duitsers die tijdens de oorlog HIER de LEERPLICHT TOT VEERTIEN JAAR in voege brachten… Zjuust is zjuust nietwaar ?

Reacties zijn gesloten.