In de brievenbus: wederwoord Balfour Declaration

MM900285281[1]Wederwoord op het artikel ‘Balfour Declaration’ of wat daarin niet werd gezegd.

DEEL I

Op 3 november om precies te zijn, verscheen in Golfbrekers een bijdrage over de Balfour Declaration en verzocht ‘Israël Forever’ ons – in het kader van de honderdste verjaardag van deze verklaring in 2017 – om op onze beurt de Balfour Declaration te ondertekenen.

Die Balfour Verklaring is een Britse-Zionistische intrige, die Amerika in april 1917 in W.O. I manoeuvreerde en er voor zorgde dat diezelfde oorlog 19 maanden langer duurde met de daaraan verbonden ellende en dodentol.

Over de bewuste Balfour verklaring is al heel wat inkt gevloeid. Ook de Zionist Samuel Landman liet er zijn licht over schijnen in zijn werk uit 1936: Great Britain, the Jews and Palestine en zie je die intrige bevestigt.

De verklaring kreeg de vorm van een officieel document dat leek opgemaakt te zijn door   ‘the governement of his Majesty, King George’ en meende te kunnen beschikken over Palestina, dat in 1917 nog deel uitmaakte van het Ottomaanse rijk, met een internationale status voor Jeruzalem. Arthur Koestler vat het dan ook juist samen wanneer hij schrijft: ‘here was one nation solemnly promising another nation the land of a third nation’. Opvallend is ook dat in de tekst van ‘Israel Forever’ staat dat een door het lot bepaalde ontmoeting tussen Chaim Weizmann en de Engelse minister van Buitenlandse zaken Balfour in 1906 een brief ontstaat – die dus niet ontstond in 1906 maar in 1917 – waarin een Joods nationaal tehuis uitgeroepen wordt. Alleen is bedoelde brief niet gericht aan Weizmann, wat je normaliter zou mogen verwachten, maar aan de belangrijkste geldschieter van de Zionistische beweging, Rothschild.

De grondlegger van het Zionisme, Theodor Herzl, schiep het Zionisme als een georganiseerde politieke macht die een onweerstaanbare druk op de internationale politiek uitoefende. Zijn geloof in zijn uitgetekende strijd is uitgedrukt in zijn gekende zin: ‘when we sink we become a revolutionary proletariat ; when we rise there rises the terrible power of our purse’. De journalist van de Weense ‘Neue Freie Presse’ werd een wereldfiguur in de jaren 1896 -1903 en aanzien als de woordvoerder van alle joden. Nochtans kreeg hij veel tegenwind van niet –zionistisch gezinde Joden. Zo schrijft de British Chovenei-Zion: ‘the efforts of so called Zionists to found a jewish state in Palestine contradict the messianic promise of Judaism as contained in the Holy Writ and in later religious sources.’ Ook de joden in het Westen voerden oppositie tegen een zionistisch ‘Homeland’, zij waren joden en die stonden boven en los van alle naties, luidde hun opvatting.

Herzl lanceerde zich in de High Society. Werd ontvangen door staatsmannen, door de Duitse Keizer, die in 1888 & 1898 Palestina bezocht en aan wie Herzl ondersteuning aanbood voor de Duitse interesses in het Nabije Oosten; hetzelfde aanbod deed hij aan de koning van Engeland, Edward VII. De sultan, Méhémet VI, beloofde hij hulp bij de financiële reorganisatie van zijn rijk. Paus Pius X gaf hij zijn woord om de heilige plaatsen van het Christendom te respecteren in ruil voor steun van het Vaticaan. Dit alles voor zijn streefdoel: Palestina.

Hij verzekert Hertog Witte, minister van de Tsaar, eind oktober 1898: ‘I am convinced that a splendid New Jerusalem can be built outside the old city walls. The old Jerusalem would still remain Lourdes and Mecca and Yerushalyim. A very lovely beautiful town could arise at it”.

Het mocht niet baten, de tsaar is Herzl nooit welgezind geweest. Dat ontmoedigde hem niet, hij hield niet af machtigen voor zijn zaak warm te maken. In mei 1896 zegt hij tot de pauselijke nuntius in Wenen: “we shall establish a republic ourselves with the extraterritoralization of Jerusalem”. Waarop de nuntius, Aglardi, hem vroeg: “you propose then, to exclude Jerusalem, Bethlehem and Nazareth?” Waarop het antwoord van Herzl: JA was. Tegenover Pius X benadrukte hij nogmaals in januari 1904: ‘we are not asking for Jerusalem but for Palestine, for only the secular land.

Maar hoe zouden die Koninklijke deuren, zoals hij ze zelf noemde, voor een journalist uit Wenen zijn opengegaan zonder dat anderen, financieel invloedrijke mannen met klinkende namen zoals Rothschild, voor hem bemiddeld hadden?

Anna Bijns

 

9 gedachten over “In de brievenbus: wederwoord Balfour Declaration

 1. Aangezien Arthur James Balfour de bewuste brief schreef in de functie van United Kingdom’s Foreign Secretary was het dus wel degelijk een officieel document en is “leek opgemaakt te zijn door ‘the government of his Majesty, King George” een misleidende voorstelling.
  De Turken waren bezetters in het gebied ‘Palestina’, werden gehaat door de inwoners, waren geallieerden van de Duitsers en werden grandioos verslagen door de Engelsen, dus vertel eens wat er dan verkeerd aan is om een veroverd gebied af te staan aan de oorspronkelijke bewoners.
  Na aftrek van wat totaal onbewezen zaken – bv. het langer duren van WOI – lijkt de ganse machinatie om een Joodse staat te stichten nogal wat properder dan wat nodig was om België te creëren.

  • 1- de Balfour Declaration werd in november 1917 op papier gezet, na de mondelinge belofte in verband met Palestina in 1916. Een officieel document wordt door een regering steeds gepubliceerd, wat met dit document niet het geval was.
   2- als we recht op een land hebben uit hoofde van een godsdienstig boek heb ik als Christen recht op het 2000 jaar oude evangelische land Galilei, wat letterlijk ‘land van de vreemdelingen’ betekent. Bij Gezelle lees ik nog dat Christus uitgeleverd werd door een jood, de enige onder de apostelen de anderen waren allen uit Galilei, aan joden en voor joods tempelgeld, namelijk 30 zilveren sekels, de prijs van een slaaf.
   3- bij ernstige geschiedschrijving wordt in archieven gedoken, wordt oorzaak en gevolg onderzocht, documenten bestudeerd. Als er charlatans aan het werk zijn komt dit vroeg of laat aan het licht.
   Het enige 100% exacte feit blijkt het bombardement van Mortsel te zijn. Daar blijft het dodental 936. Daar vermenigvuldigen de doden zich niet op wonderbaarlijke wijze. Daarover is door de regering, zoals in Duitsland, niet bij wet bepaald dat het er maar 100 mogen zijn, zoals in het geval van Dresden waar het dodental niet hoger mag liggen dan 30.000 terwijl de werkelijkheid anders is.

 2. Over deze “Balfour declaration” en vooral over de achtergronden ervan : zie bijgevoegde bruggetjes:
  Hieruit blijkt dat de enige jood in de toenmalige britse regering tegen deze” Balfour declaration” was. Anderzijds waren er ook heel wat niet- joden die er voor waren.
  Dit wijst er op dat de zaken dan van bij de start ook niet zo duidelijk waren, als men wil laten blijken.

  http://henrymakow.com/001458.html

  http://www.thebirdman.org/Index/Others/Others-Doc-Jews/+Doc-Jews-National&InternationalConspiracy&NWO/BalfourDeclarationBroughtUSIntoWWISaysJew.htm

  Over de rol van de Rothschild’s :
  http://politicalvelcraft.org/2012/08/01/putin-foils-the-rothschild-zionists-in-syria-stopping-rothschilds-central-banking-scheme-of-nwo/
  http://www.lastampa.it/2007/07/18/blogs/views-across-the-channel/the-anglo-french-rothschilds-suez-war-JvjQRG3R85kyPBdTFm7PlO/pagina.html
  http://www.realjewnews.com/?p=129

  Hieruit blijkt o.a. dat de Rothschilds in eerste instantie geïnteresseerd waren in het Suez kanaal, een kanaal van Akaba naar de Middellandse Zee en de waterrechten!!!

  De oprichting van de staat Israël dient vooral gezien te worden als een stap naar de 3de wereldoorlog , zie deel van brief van Albert Pike aan Mazzini.(in deze brief werden ook de geplande WOI en WOII vermeld die dan ook volgens plan verlopen zijn) :
  ik citeer :
  “…..The Third World War must be fomented by taking advantage of the differences caused by the “agentur” of the “Illuminati” between the political Zionists and the leaders of Islamic World. The war must be conducted in such a way that Islam (the Moslem Arabic World) and political Zionism (the State of Israel) mutually destroy each other. Meanwhile the other nations, once more divided on this issue will be constrained to fight to the point of complete physical, moral, spiritual and economical exhaustion…We shall unleash the Nihilists and the atheists, and we shall provoke a formidable social cataclysm which in all its horror will show clearly to the nations the effect of absolute atheism, origin of savagery and of the most bloody turmoil. Then everywhere, the citizens, obliged to defend themselves against the world minority of revolutionaries, will exterminate those destroyers of civilization, and the multitude, disillusioned with Christianity, whose deistic spirits will from that moment be without compass or direction, anxious for an ideal, but without knowing where to render its adoration, will receive the true light through the universal manifestation of the pure doctrine of Lucifer, brought finally out in the public view. This manifestation will result from the general reactionary movement which will follow the destruction of Christianity and atheism, both conquered and exterminated at the same time.
  The source of the quote is highly illuminated adept Sovereign Grand Commander of Scottish Rite Freemasonry, Albert Pike.”

  In 2012 verklaarde Henry Kissinger dat Israel in 2022 niet meer zou bestaan!!!
  http://www.kavkazcenter.com/eng/content/2012/10/30/16913.shtml

  In deze 3de wereldoorlog moet Europa dan meegesleurd worden!!
  Dit sluit aan bij het CIA verslag waarin burgeroorlogen worden voorspeld in rond 2020 in de EUSSR. Met de geïmporteerde islam 5de colonne zal dit niet moeilijk zin!!!
  http://community.zeit.de/user/julien-germain/beitrag/2010/09/20/cia-prophezeit-b%C3%BCrgerkrieg-deutschland-und-eu

  Er staat ons dus nog wat te wachten, en men moet geen genie zijn om dit te zien!!

 3. Niet plooien voor de filosemietische, pro-Zionistische Lobby die Apartheidsstaat Israel steunt bij hun onophoudelijke en vaak gewelddadige gebiedsroof-uitbreiding ten nadele van Palestina. Een staat die ENKEL mensen van één bepaald ras toelaat wordt politiek-correct niet als “racistisch” beschouwd als het om Israel gaat. Wat indien Vlaanderen Vrijstaat zou decreteren ; “enkel mensen van EigenVolkse, dus Indo-Europese origine toegelaten (“Caucasisch origine” in PoCo-bargoens” ? Dan zou het WEL “racisme” heten. Symptomatisch voor politiek-correcte TWEEZAKKERIJ ! Steun daarom consequent de “Boycot Israel” actie indien er een greintje rechtvaardigheidsgevoel in uw genen huist !

  • Dat weten we dan weeral. Wij hebben geen greintje rechtvaardigheidsgevoel in onze genen. Misschien moeten we eens nagaan wat “ras” betekent. Is “ras” synoniem voor “geloof” of zou het kunnen dat het samen op de politiek-correcte mesthoop beland is? Heeft een christen een bepaalde huidskleur? Of een moslim? Een boeddhist?
   Mogen we even in herinnering brengen dat Israël de Afrikaanse Joden (inderdaad ‘zwart’ zoals in ‘zwarte Piet’) welkom geheten heeft, ze zelfs gaan halen is, toen deze belaagd werden? Werden die dan door ‘besmetting’ blank? Wij kunnen u “Verloren stammen van Israël” van Frank Linterhorst aanraden. Of http://www.blackjews.org.
   Kom niet af met ‘racistisch’ omdat Israël probeert tussen de moslimlanden het hoofd boven water te houden. Wat betreft “Palestina”: er doen nogal wat historische verhalen over het ontstaan en de bepaling van het territorium de ronde. Men vergelijke met Zuid-Afrika. Als moslimlanden in hun grondwet de islam als staatsgodsdienst verankeren dan is er niets mee aan de hand. Wilt u misschien even vergelijken hoe men in moslimlanden de ‘ongelovigen’ behandelt, mishandelt, opsluit, martelt, verkracht, verdrijft… Pleit u ook voor een boycot van de Verenigde Arabische Emiraten, van Saoedi-Arabië, Pakistan, Indonesië?

   Zou er in Israël sprake zijn van apartheid, dan zou de Palestijnse bevolking in Israël minder toegang hebben tot onderwijs. Alle Israëlische burgers hebben evenveel toegang tot onderwijs en het staat ieder vrij dit in te richten naar eigen geloof. Israël kent door de staat gefinancierde en voor iedereen toegankelijke islamitische, christelijke en joodse scholen. Anders dan bijvoorbeeld in buurland Jordanië, waar een quotum geldt voor Palestijnse studenten aan universiteiten.

   In apartheidsstaat Israël zou Palestijnen de toegang ontzegd worden tot banen en politiek. men vergelijke met het eeuwige poco geklaag over allochtone discriminatie, jeugdwerkloosheid, terwijl het om ontoereikende scholing en gebrek aan competenties voor de arbeidsmarkt gaat. In het Israëlisch parlement zetelen ook Arabieren, sommige zelfs voor de partij van premier Benjamin Netanyahu. Er zitten Ethiopische Joden in het Israëlische leger. Arabische partijen hebben volledige toegang tot verkiezingen en iedereen heeft evenveel stemrecht. Anders is dat bijvoorbeeld in Libanon, waar Palestijnen niet mogen werken in o.a. scholen en ziekenhuizen.
   In Israël zou geen sprake zijn van vrijheid van religie. Is dat zo? Waar Arabische staten hun religie volledige implementeren in wetgeving, is Israël een seculiere staat. Daarin mag iedere inwoner zijn eigen geloof hebben, zijn geloof uitoefenen en zijn geloof uitdragen. Anders dan bijvoorbeeld in Saoedi-Arabië, waar verkoop van de bijbel is verboden en andere religies dan de islam taboe zijn.

   In Israël wonen bevolkingsgroepen meer gescheiden. Echter, gemengd wonen is niet bij wet verboden en in steden de realiteit. Een Palestijnse inwoner van Israël kan ervoor kiezen om te wonen in een nederzetting, een kibboets of in Tel Aviv, net als zijn Joodse medeburgers. In onze verrijkte steden hokken ze toch ook samen? Niemand dwingt hen daartoe.

   De Palestijnen koesteren hun ‘vluchtelingenstatus’. Zelfs tot in de derde generatie blijven ze ‘vluchtelingen’. Zo kunnen ze eeuwig blijven jammeren en hun hand open houden. Men vergelijke met de 12 miljoen “Vertriebenen” in Duitsland en Oostenrijk.

   Ik sluit af met deze belofte: ik zal zeker de oorsprong van de aangeboden producten in de supermarkt nagaan.

   • Waarom zou je iemand te vriend willen houden die je in de grond haten voor wat en wie je bent? Verdedig ze onvoorwaardelijk, het helpt niet. Probeer objectief te zijn, het help nog minder. We zijn en blijven de boze mensen, die Bösmenschen, de nazi’s die samen met het FPÖ en het Front National in het verdomhoekje staan. Men kan ons ge(mis)bruiken om tegen de Islam en Palestijnen tekeer te gaan, maar afgezien van in de ogen van enkelen help het ons geen stap vooruit. Ik zou je talrijke bruggetjes kunnen geven om mijn ervaring te staven, maar beperk me tot de onderstaande :
    Vlaams Belang : Frriends of Israel?
    littlegreenfootball.com/article/31871
    Vlaams Belang : enemies of Jews and Israel/bösmenschen
    boesmenschennews.wordpress.com/…/vlaams-belang

  • Tien procent van de parlementsleden in de Knesset zijn Palestijnen.
   Hoeveel Israëliers/Joden zitten er in een regering van de omliggende landen? En dan spreken we nog niet over het bestuur van de Palestijnse gebieden.

 4. De naam van de wereldbankier Rothshilds wordt hierbij beperkt vernoemd. Niettegenstaande deze familie ongeveer de HELFT van het wereldlijk kapitaal in hadden heeft en ook de bedenker is van de NWO en de nivellering, het onderdrukken van de vrije meningsuiting en het laten doorgaan van het moslim imperealisme zal de West Europese zombie verder in slaap wiegen

Reacties zijn gesloten.