Voor wat, hoort wat

NVA nieuw logo N-BA

Nieuw-Blauwe of Nieuw-belgische Alliantie: 1 pot nat.

Jullie kennen het spreekwoord “zijn ziel verkopen”.  Er moeten bij de N-VA nogal wat Vlaams-nationalisten dit gevoel hebben als ze zien hoe hun partij haar bestaansreden verkocht heeft om het land b boven water te houden. 

Of hoe deze partij in ‘s lands belang plat op de buik gaat in de EU.

Hier vindt u de smeekbrief van de regering Michel I aan het politbureau van de EUSSR om toch maar een oogje toe te drukken voor de ingediende begroting.  Het mag dan ook niet verbazen dat de N-VA binnen het EU-parlement een trouwe ja-knikker is voor het gevoerde en verder geplande beleid.

Trouwens veel interesse voor de EU schijnen hun verkozen EU-parlementairen niet uit te stralen.  Twee van de vier zijn al vertrokken en laten de ‘eer’ aan hun resp. opvolgers.  Johan Van Overtveldt, die de lokroep van het ministerschap der de belgische financiën niet kon weerstaan, en nu dr Louis Ide, die besliste de taak van nationale partij-secretaris te willen vervullen. Spijtig voor de kiezers, die meenden de juiste man op de juiste plaats  gekozen te hebben.   Ide heeft ontdekt dat hij een ‘missie‘ heeft: hij wil ‘de volkspartij’ verder uitbouwen.  Dubbel spijtig voor de kiezers die van het ‘volkse‘ karakter niets meer kunnen terugvinden in de blauwselblauwe N-BA.

FVE

 

4 gedachten over “Voor wat, hoort wat

 1. Geachte redactie,
  Op het gevaar af dat mijn reactie al afgezaagd is, toch nog eens. De N-VA is een doordeweekse belgische regimepartij zoals alle anderen, met uitzondering van het Vlaams Belang.

 2. Deze N-BA werkt dan ook actief mee aan de invoering van EUSSR-dictatuur.
  Zie bruggetje!!
  http://www.geolitico.de/2014/11/29/mit-der-ezb-in-die-diktatur/
  In de voormelde tekst komt een bijzonder onrustwekkend aspect aanbod wat de afschaffing van het “contant geld” betreft, en de overschakeling naar een volledig elektronisch betalingsverkeer. Dit laat niet alleen toe een overzicht te hebben van alle financiële verrichtingen en van de bezittingen van de inwoners van een land, maar biedt ook de mogelijk dit elektronisch betalingsverkeer in te zetten tegen “vijanden”, door het blokkeren van de bankrekeningen. Er wordt verwezen naar de recente onlusten in Hong Kong, waar banken de rekeningen afsloten van deelnemers aan de protesten!!
  In een dergelijk “elektronisch betalingssysteem” zonder rekening en bijhorende kaarten, wordt men dan ook volledig geneutraliseerd!!
  Dit komt bij manier van spreken dan ook neer op een “burgerlijke dood”.
  Dit volledig elektronisch betalingsverkeer is ook een noodzakelijke vw. voor de invoering van negatieve rentevoeten en belastingen op vermogens, waar dan alleen de middenklasse zal moeten voor opdraaien.
  In België zijn het dan eens te meer de Vlamingen die er het slachtoffer van zijn, en de plundering zal dan ook nog toenemen.
  Onze voorouders kwamen ten tijde van Alva voor veel minder in het verzet tegen de “tiendepenning”,
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Tiende_Penning
  Nu moeten we echter vaststellen dat een “zo gezegde vlaamse partij” volop meewerkt aan de plundering.
  Het is ook opmerkelijk dat in het federale en Vlaamse parlement tijdens de debatten over de besparingen en extra-inkomsten, door deze N-BA, schijnheilig vals wordt gezwegen over de transferten. Zonder deze transferten zag de toestand van Vlaanderen er immers heel wet beter uit.
  Het bevestigt dan ook dat er achter deze N-BA een verborgen agenda schuil gaat…want met louter rationele argumenten is dit verraad niet te verklaren.
  De insinuaties van Jules Gheude (zie publicatie dd. 26.11.2014 :Wat als de regering Michel valt) over een mogelijke val van de regering zijn dan ook veelzeggend. Wacht men tot de N-BA voldoende is afgetakeld om de regering te doen vallen en nieuwe verkiezingen uit te lokken om dan de N-BA maar ook Vlaanderen, de genadeslag toe te dienen??

 3. De buit is binnen voor de nv-a. Zich wanhopig aan het postje vastklampen zie Theo Franken. Indien hij een man geweest was moest hij na de aanval van Onckelinx een studie laten uitvoeren wat nu de economische meerwaarde is van vreemdelingen.
  Neen in de plaats gaat hij zich excuseren en neemt een excuus neger in dienst.
  Kazakkendraaier wil plots katholieker zijn dan de paus.

 4. Gevonden bij geenstijl.nl

  Nederland is een ongezellig feestje

  nlfeestjegezellig.jpgNederland is een huis en de bewoners geven een feestje. Iedereen is uitgenodigd en geniet bij binnenkomst automatisch dezelfde, gedeelde en gelijkwaardige grondrechten. Dat is de beste manier om het gezellig te houden. In de huisregels, die in het fundament van de woning gegoten zijn, staat bijvoorbeeld dat iedereen gelijke behandeling verdient. Zo niet, dan mag je jezelf daar vrijelijk tegen uitspreken, en dan wordt een oplossing gezocht waarin iedereen zich in kan vinden. Ook hebben alle feestgangers het recht om van basale faciliteiten zoals het toilet gebruik te maken, want we schijten in Nederland niet waar ons bed en ons brood staat. Andere zaken, zoals respect en inspraak, zijn vrij om te verdienen voor iedereen van goede wil. Een voorwaarde daarvoor is bijvoorbeeld dat je hapjes en drankjes meebrengt naar het feest, om de proviandkast gevuld te houden. Bijna iedereen die capabel is, doet daaraan mee. Maar wat nou als je een nieuwe gast bent op het Nederlandse feestje, en je was nog niet bekend met deze participatieregel, wat dan? Geen nood! Nederland biedt een compromis: keukendienst, aan het gastfornuis. Daarmee draag je bij aan ieders welzijn, in ruil voor toegang tot de koelkast en de drank. Gerechten die je maakt, mogen zo divers zijn als je maar wil. Hollanders houden van lekker eten houden en hoewel ze de conservatieve hutspot nooit zullen afzweren, is de multiculinaire smeltkroes altijd het proberen waard. Het is tenslotte een feestje, en feestjes moeten niet saai worden. Bovendien zul je naast het opbouwen van rechten ook respect en mogelijk zelfs bewondering afdwingen voor je kookkunsten. De sfeer in Nederland? Gezéllig, want bijna iedereen – bewoner en gast – doet leuk mee.
  Lees verder
  Van Rossem | 29-11-14 | 20:55 | Link | 182 reacties
  | 9881

Reacties zijn gesloten.