Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Vrijdag 8 maart 2019

Het laatste bolwerk van de Islamitische staat wordt opgeruimd: Al-Baghouz Fauqani, in de  vallei van de Eufraat, aan de  grens met Irak (Abou Kamal, Deir Ezzor). Plots geven de  westerse media uitvoerige berichten over het verloop van de gebeurtenissen. Vele terroristen hebben zich overgeven omdat ze begrijpen dat hun situatie uitzichtloos is en velen verlaten de enclave. Op een vierkante kilometer zouden nog een duizendtal terroristen zitten, die brutaal en agressief voor de overwinning van de islamitische staat blijven vechten vanuit tunnels en schuilkelders.

Onze media laten ruimschoots de Arabische-Koerdische strijders, de Syrische Defensie Strijdkrachten, gesteund door de VS aan bod komen, de internationale coalitie of een Amerikaanse generaal. Ze geven ook  alles weer wat het Syrisch observatorium van de  mensenrechten ons wil vertellen. Vele gegevens zullen wellicht ongeveer juist zijn, maar deze theatrale voorstelling is in feite een dik rookgordijn om de werkelijkheid te verbergen.

Met de ontmanteling van al Baghouz is de IS en zijn ideologie nog niet voorbij. Zeker is hiermee het uitmoorden en verwoesten van Syrië nog lang niet gedaan. De Franse  generaal François-Régis Legrier schrijft nu in « Revue Défense Nationale »  dat de internationale coalitie onder leiding van de VS niet de IS bestrijdt maar Syrië, dat zij het land vernietigt en het lijden van het volk verder laat duren, wat kolonel Michel Goya in Le Monde (27 februari 2019) bevestigt. Minister Florence Parly reageert door te zeggen dat zij kolonel Legrier zal straffen* om zijn uitspraken. Er gaat geen week voorbij of de internationale coalitie doodt onschuldige burgers en bombardeert dorpen, nu met het verboden witte fosfor op Dayr al-Zawr (Oost Syrië).

*Guerre en Syrie – Le Colonel Legrier sanctionné pour avoir écrit ce qu’il pense de la guerre à l’américaine ?

De VS blijven  de terroristen van zware wapens voorzien langs de CIA, zorgen voor de veiligheid van Abou Bakr-al-Baghdadi,  hebben belangrijke kopstukken veilig gerecupereerd en een groot aantal overgebracht naar Afrika. Trump vraagt nu dat de Europese landen zorg dragen voor de anderen (waar ze niet veel mee kunnen doen). Overigens, de terroristen  veranderen zonder moeite van naam en groep, maar niet van ideologie.

https://latuffcartoons.files.wordpress.com/2015/10/russia-in-syria.gif?resize=251%2C174

Over het Syrische leger en hun bondgenoten, de enigen die de terroristen daadwerkelijk blijven bestrijden dank zij immense offers, weten onze media niet een goed woord te schrijven.

We geven een beeld van de beleving van de vasten in de gemeenschap. Verder hebben we ons toch laten verleiden om iets over Venezuela te schrijven. Hierna  bieden we een vastenmeditatie vanuit de wereld waarin wij leven, een rijk  van leugen, oorlog en geweld. We menen dat dit erger is dan algemeen wordt aanvaard. Daarom eindigen we deze meditatie met een uitnodiging tot een radicale keuze. Tenslotte krijg je weer een rijke verzameling van info en video’s.

P. Daniel

De grote vasten

Afbeeldingsresultaat voor aswoensdag kruisje voorhoofd

In de westerse kerk begon de grote vasten, als voorbereiding op Pasen,  deze week met “Aswoensdag”. Deze ‘sterke tijd’ heeft steeds minder invloed op het openbare leven. Jaren  geleden nam ik op deze dag de trein van Antwerpen naar Brussel. Na lang aanschuiven om een ticket te kopen, verliet ik de rij en holde net op tijd naar de overvolle trein. Ik liep enkele compartimenten door om een kaartjesknipper te zien maar vond er geen. Tenslotte ben ik maar neergestreken op een nog beschikbare plaats. Toen de kaartjesknipper kwam, deed ik mijn verhaal en zonder enig probleem gaf hij mij een kaartje aan de  gewone prijs. Ik was ook de enige in die overvolle trein die het  zwarte kruis van Aswoensdag goed zichtbaar op mijn voorhoofd droeg. Was dat de reden waarom deze man mij meteen geloofde?

Afbeeldingsresultaat voor de verloren zoon
Rembrandts parabel van de verloren zoon

In  de oosterse kerk is de vasten,  veel duidelijker aanwezig, liturgisch althans. Er is een voor-vasten die al met de 10e zondag voor Pasen begint, de zogenaamde zondag van de farizeeër en de tollenaar (video). Dan volgen de zondag van de  verloren zoon,  van de carnaval en van de “tyrophagie” (= Grieks: kaas eten), de laatste zondag dat melkproducten mogen gegeten worden (wat ook hier niet meer tot de vasten behoort). En zo zijn wij deze maandag al de grote vasten begonnen. De huidige Grieks-Melchitische praktijk van vasten is als volgt. Van middernacht tot de middag wordt er van maandag tot vrijdag niet gegeten of gedronken, tenzij water. Bovendien wordt er geen vlees gegeten op woensdag en vrijdag. En ’s avonds worden de  grote completen gezongen, die ruim een uur duren, met vele psalmen en lange gebeden. Aan het einde komen de  drie gebeden van de heilige Efrem waarbij telkens geknield wordt en gebogen tot met het voorhoofd op de grond (= grote ‘metanie’), dan volgen voorbeden  voor de noden in Kerk en wereld (o.a. “voor hen die ons haten en voor hen die  ons liefhebben”) en tenslotte vraagt de priester vergeving en de zegen aan de  gemeenschap en de  gemeenschap vraagt het aan de priester. Op vrijdag wordt in plaats van de  grote completen de akathisthymne gezongen. In de week wordt er in de Byzantijnse liturgie eigenlijk geen eucharistie gevierd maar de “présanctifiés”, een vesperdienst met gedeelten van de  eucharistie, processie  (zonder elektrisch licht maar met kaarsen) en communiedienst  met vooraf geconsacreerde heilige gaven. Wij vieren deze hier wanneer abouna Georges komt.

Tijdens de grote vasten neemt iedere dag een frater of zuster een stille dag, waarbij ieder zijn werk doet maar in stilte en teruggetrokkenheid. En tijdens de maaltijd wordt er uit de Schrift gelezen of uit de bestijging van de berg Carmel van St. Jan van het kruis en is er daarna stilte.

Syrië en Venezuela verdelen de wereld in twee machtsblokken

Wat we in Syrië meemaken, wordt nu op een andere wijze in Venezuela verder gezet. De zionistisch-Angelsaksische wereldheerschappij wilde Syrië omvormen en bij het nieuwe, uitgebreide Midden Oosten voegen: vernietiging van zijn soevereiniteit en territoriale integriteit, verdeling van het land, de “Amerikaanse” pijplijn van de golfstaten naar de Middellandse zee, de verlamming van de Russische economie,  het isoleren van Iran en Hezbollah, het boycotten van China.

Lees verder

Verward

Zucht.  Het is nog lang wachten op Pinksteren… Onze redactie moet nog even uitzoeken hoe we de nieuwe versie van het softwareprogramma moeten gebruiken.  We verontschuldigen ons voor eventuele verwarring, die we waarschijnlijk zullen veroorzaken omdat we de ons opgedrongen “verbeteringen” aan het systeem nog niet onder de knie hebben, resp. (nog) niet begrijpen… 

Wie trekt er aan de touwtjes?

Een rabbi geeft uitleg over de geplande massa immigratie en de achtergronden. Hij bevestigt de misdadige immoraliteit van de immigratie-agenda en dat talrijke biologische joden achter de plannen steken.
Hij benadrukt dat deze joden niet het joodse volk vertegenwoordigen, maar wel het “culturele marxisme” en het “internationalisme” … (zwaar gefinancierd door joodse bankieren…)
Volgens de Torah moeten de volkeren eigen natiestaten hebben, vertrouwde, geërfde waarden, een eigen cultuur… en NIET wat er door de propaganda van deze culturele marxisten in de politiek en media… en hun machtige opdrachtgevers op de achtergrond verspreid en gesteund wordt.

Onze redactie kon de naam van de rabbi niet achterhalen.  Volgens zijn taalgebruik is hij een Brit.  U kan via dit bruggetje de discussie n.a.v. deze video volgen.

Khashoggi

Iedereen weet intussen wie Khashoggi was. Maar kent u ook de betekenis van zijn naam?
K(h)ashoggi = “Khashoq” (خاشق) in het Ottomaans betekende dit “lepel”. Het achtervoegsel “gi” verwijst naar de persoon die het eten met een lepel opdient. De tafelbediende met de serveerlepel was een belangrijk iemand aan het Ottomaanse hof. “Khashoq” betekent in Syrië nog altijd “lepel”.

Een afbeelding van de Janitsaren met eetketels, voorafgegaan door de khashoggi, “de vader die ons voedt”.

 

Dienstmededeling: reacties

Geachte Ottorongo

Dat u politieke wantoestanden aan de kaak wilt stellen is prijzenswaardig.  U leest en bezoekt verschillende kranten en media;   U ergert zich terecht aan wat hier en elders dag na dag verkeerd loopt.  En u wil dit wereldkundig maken.  Alle begrip.

Mogen wij u echter verzoeken in de toekomst slechts te reageren op de inhoud van een artikel?  Het is totaal nutteloos een bruggetje naar een nieuwsfeit te plaatsen dat totaal niets met het geplaatste artikel te maken heeft.  Stilaan begint dit niet alleen op onze, maar ook op de zenuwen van onze lezers te werken.  Onze redactie heeft tot heden al uw reacties geplaatst, de laatste weken met een humoristische vingertik naar het niet bestaande verband.

Zoals vandaag… bij het artikel over de toestand en terugkeer van vluchtelingen in Syrië… u blijkbaar de noodzaak zag hierop te reageren met a) de uitwijzing van een Servisch gezin en b) met de schuldbekentenis van de ex-advocaat van Trump.  Wij twijfelen niet aan de nieuwswaarde, maar het heeft a) niets met Syrië te maken, b) het wordt in alle kranten en tv-zenders breed uitgesmeerd.

Daarom deze dienstmededeling, in de hoop dat u er kennis van neemt.  Indien niet, dan zal onze redactie in de toekomst reacties, die totaal van de pot gerukt zijn, niet meer plaatsen.  Voor alle andere relevante zielsroerselen of meldingen zijn wij u vanzelfsprekend dankbaar, ook als u het inhoudelijk of feitelijk niet met ons eens bent.

FVE

 

Wie is de betere strateeg?

De bronafbeelding bekijkenHij kwam, zag en overwon.  Hij, de gouden medailledrager voor uitzonderlijke verdiensten, uitgereikt door de cognac-distilleerders.  U kent hem, Jean-Claude Juncker, klein van stuk, groot van inhoud…

Hij las de Amerikaanse president de levieten.  En kwam zegevierend terug: geen Amerikaanse importtaksen op EUropese exportgoederen.  Toch?

Maar dat hij moest beloven nieuwe terminals te laten bouwen in heel de EU om het duurdere Amerikaanse frackinggas hier te kunnen afzetten (… neem nota van de dubbele bodem), werd hier licht aan voorbij gegaan. Slechts verzuurde muggenzifters weigerden te applaudisseren.

Tenslotte loopt zo alles op rolletjes.  Minder gasimport uit Rusland, méér duurder gas uit de VSA.  Jan-met-de-pet betaalt de rekening.  Hoewel we eerlijk moeten toegeven dat de Vlaamse regering een serieuze pad in zijn korf gezet heeft met de ‘moedige’ beslissing de komende jaren alle fossiele brandstoffen uit Vlaamse woningen te bannen.   In Frankrijk staan voldoende stroomcentrales op kernenergie…

Chapeau voor Trump.  Hij is misschien niet de meest diplomatische regeringsleider, maar van zijn joodse schoonzoon hoeft hij geen lessen te leren.  Zelfs op God maakt lef soms indruk. (Jiddisch gezegde)

Waarmee we bij het thema beland zijn.  De bouw van de tweede Russische pijplijn, Northstream 2, kon hij ondanks alle politieke bedreigingen niet tegenhouden.  Dan maar over een andere boeg gegooid.   Aangekondigde importtaksen als chantagemiddel voor de verkoop van Amerikaans frackinggas.  De EU stond erbij en keek ernaar.  En Juncker kwam trots als een kind terug met zijn pyrrusoverwinning.

Mister Dax, Dirk Müller, heeft ook zo zijn bedenkingen.  Liever de bodem omwoelen, de natuur vernietigen, een instabiele ondergrond creëren, het milieu belasten met schepen die over de aardbol varen, dan een pijplijn die eens gebouwd noch het maritieme leven, noch het milieu, noch de luchtkwaliteit belast én die bovendien goedkopere brandstof levert aan de verbruiker.  Maar dat mag niet, want “America first”.

“De Russen hebben ons nooit met het gas gechanteerd.  De Amerikanen doen het wel met het argument ons tegen chantage te beschermen.  Dat heb ik laatst in maffiafilmen uit Italië gezien.”

Ondertiteling en vertaling via icoontjes onderaan.