Vermijd “gezin”

Afbeeldingsresultaat voor man met krokodil free image
Vakantiekiekje met “gezin”

Google personeel kregen van hogerhand bevel het woord “family” – gezin – niet meer te gebruiken nadat stafmedewerkers zich beklaagd hadden dat het woord ” zowel beledigend als homofoob is en de uitsluiting van ongetrouwde mensen zonder kinderen, dieren en van hen met meerdere trans-vrouwelijke* partners bevordert”.

Na de reclamevoorstelling van een bepaald artikel voor kinderen waarbij een op zijn/haar tenen getrapte personeelslid uit de vergadering stormde, waren niet minder dan ca. 100 mensen het ermee eens dat het gebruik van het woord “family” echt niet door de poco beugel kon. Immers, verschillende personeelsleden beschouwen dieren, echtgenoten, vrienden, ouders en “trans-vrouwelijke” partners als hun gezin. Bovendien hebben niet alle kinderen een gezin. Ergo het woord is té zwaar beladen om zomaar lukraak in de reclamewereld gebruikt te worden.

Het gebruik van het woord “family” als synoniem van “met kinderen” wordt sinds lang geassocieerd met diep-homofobe organisaties. Niet dat het woord “gezin” niet meer mag gebruikt worden als we verwijzen naar “gezinnen”, maar we moeten er meteen bij vermelden dat “gezin” niet meteen kinderen insluit. (…)

*Wie kan ons meer vertellen over de voor ons onbekende “trans-vrouwelijke” exemplaren?

We passen ons aan

De bronafbeelding bekijken

Toblerone is bedacht door de heren Theodor Tobler en Emil Baumann uit Bern in 1908. Sinds dan bekend door de ‘bergachtige’ vorm van de chocolade snoepreep, verwijzend naar de Matterhorn in Zwitserland.
Nu niet meer. Nu verwijst de vorm naar de bulten van de kameel als uitbeelding van de dhimmitude sinds Toblerone helemaal geschikt werd verklaard voor consumptie door de Godsdienst van de Vrede-aanbidders. … Halal… voor wie het nog niet zou begrepen zou hebben.

De bronafbeelding bekijken


Koerden zijn “blij” met menu-uitbreiding

De bronafbeelding bekijkenDe zgn. “rebellen” uit de regio Oost-Ghouta, die verkozen naar Noord-Syrië te verkassen i.p;v. te blijven vechten tegen het oprukkende Syrische leger, hebben daar het gat in de culinaire markt ontdekt.  Kameelvlees.  Of eigenlijk dromedarisvlees.

Naar verluidt waren ze gespecialiseerd in het fokken van kamelen (dromedarissen), het slachten, het verwerken tot allerlei soorten vlees, als filet, stoofvlees, gemalen, in worsten of kameelburgers.

En de Koerden zijn blij met de uitbreiding van het culinair aanbod.  We hebben daar zo onze twijfels bij.  Nadat hun droom van een onafhankelijk Koerdistan, beloofd door de VSA, aan diggelen werd geslagen, hun regio bezet werd door de Ottomanen en het zootje ongeregeld van diverse terroristische groeperingen, kunnen we ons niet voorstellen dat ze “blij” zijn met een kameelkluitje in het shariariet.

 

Big Brother in de Vlaamse regering

3.3 miljoen euro boete moet Sodexo betalen omdat ze de marsbevelen van de Vlaamse overheid onvoldoende volgt. Sodexo geeft dienstencheques uit waarmee bv. poets- of strijkhulp betaald wordt.
53% der cheques waren verleden jaar elektronisch, nog ver van de contractueel beloofde 95%.

Wat we zelf doen, doen we niet beter. De Vlaamse overheid blinkt uit in wereldvreemdheid en hebzucht. Beschermde monumenten die met Vlaamse subsidies omgebouwd mogen worden tot moskeeën. Een verkeersminister die de Vlaamse kas vult met een flitspalen-invasie, nieuw opgelegde verkeersvoorschriften / rijbewijsvoorwaarden. Openbaar vervoer dat steeds duurder wordt. Heffingen voor het milieu. Bosplannen waardoor zowel huizen als gronden plotseling geen waarde meer hebben. Enz.

Vooral gepensioneerden betalen poets- of andere hulp met dienstencheques. Papieren cheques. Niet iedereen “surft mee op de elektronische golf”, heeft geen pc of slimme telefoon. Kan niet of wil niet. Ook menige poetshulp is er geen voorstander van. Met een papieren cheque, waarvan de klant de datum van de dienstverlening open laat, staat het de indiener vrij deze zelf te bepalen voor het einde van de maand. Een kwestie van het indienen van verlof- of stempeldagen. Zeer begrijpelijk. Tenslotte telt elke euro en behoren ze niet tot de elitaire kaste, die zgz. de persoonsbelasting verlaagt, om ongegeneerd andere taksen en belastingen op te leggen of te verhogen.

Benieuwd wie er in oktober “de kracht van de verandering” naar waarde zal weten te schatten.

AchterdEUrdiscriminatie?

Afbeeldingsresultaat voor kebab discriminationWie heeft er vijanden nodig als je zulke vrienden hebt, zullen de import-EUropeanen denken.  Na de ban van kromme augurken, het verbruik van spoelwater in de wc… en vele andere levensbedreigende toestanden heeft heel het linkse EU-firmament in de EU praatbarak hun bezorgdheid over onze gezondheid geuit.  Waarvoor onze oprechte dank.

 

Sommige mensen geloven ook dat het verbod een manier is om het Turken en immigranten moeilijk te maken. “Ze zoeken manieren om Turkse ondernemers te schaden,” zegt Baris Donmez, eigenaar van een kebabzaak in Berlijn, aan de Associated Press.

 

Gas… minder vluchtig dan aangenomen

Afbeeldingsresultaat voor Corporate Europe ObservatoryDe gassector en diens waterdragers gaven in 2016 voor reclamedoeleinden (lobbying…) in/bij EU-kringen in Brussel meer dan 100 miljoen euro uit (rapport Corporate Europe Observatory, gepubliceerd op 31.10.17).

De sector heeft niet minder dan 1000 mensen in dienst.  Volgens het verslag staken gas-lobbyisten tussen november 2014 en augustus 2017 minstens 460 keer de koppen bij elkaar met EU-commissarissen bevoegd voor klimaat en energie, resp.  Miguel Arias Canete en Maros Sefcovic, een gemiddelde van drie keer per week.  En dan zouden deze cijfers – nog steeds volgens het verslag – eerder een onderschatting dan een overschatting zijn, want nogal wat bedrijven en organisaties bewegen zich eerder in de luwte.

Afbeeldingsresultaat voor picture in a pictureCorporate Europe Observatory, gevestigd in EU-Brussel,  is op haar beurt ook een burgerlijke middenveld-lobbygroepering, gespeciliseerd in de domeinen transparantie en lobbying. Doet ons denken aan een kader-in-een-kader-in-een-kader-in-een…

Registratie in het lobbyistenregister is noch verplicht, noch gegarandeerd waarheidsgetrouw. Het berust volledig op vrijwillige basis. M.a.w. de lobby-industrie kan gewoon haar lobby-ei erin kwijt zonder controle van onafhankelijke derden; niemand vraagt zich af of het om een koekoeksei gaat. Gewone gang van zaken bij de EU en haar entourage. Het rapport komt tot dezelfde conclusie: “Zonder wettelijk gebonden en volledige verplichting van transparantie over correcte en uitgebreide informatie over lobby uitgaven en activiteiten is het onmogelijk de ware draagkracht van de gas lobby in te schatten.”

Tevens kritiek voor het EUropese netwerk voor de distributie van gas, het European Network of Transmission System Operators for Gas (ENTSO-G), een organisatie gecreëerd door de EU in 2009. Het verslag stelde dat de vertegenwoordigers van de ENTSO-G geprobeerd hadden de EU wetgeving via EU-volksvertegenwoordigers in het EU-parlement te beïnvloeden. De organisatie is bovendien betrokken bij de keuze van de zgn. “Projects of Common Interests”, or PCI’s, projecten voor het algemeen belang, niet te verwarren met ‘het goede doel’. Eens een project dit etiket verworven heeft, kan het rekenen op een toegankelijker pad naar speciale toelatingen en naar EU-subsidies.  U begrijpt dat lobby-inspanningen snel bijzonder lucratief kunnen uitdraaien.

Corporate Europe Observatory vindt dat de ENTSO-G twee maten en gewichten gebruikt t.o.v. de gasindustrie en dat de EU te gemakkelijk meeheult met het verhaaltje van de gaslobby, het verhaaltje dat “gas proper is, gas de meest voor de hand liggende partner is van hernieuwbare energie en dat gas een overgangsoplossing aanbiedt naar een koolstofvrije wereld”.

Terwijl gas minder CO2 veroorzaakt dan steenkool of olie, heeft het wel “een potentieel grotere koolstofvoetafdruk dan olie en zelfs steenkool,” zo stelt het rapport, omwille van de methaanlekken. Methaan is een broeikasgas dat veel gevaarlijker is dan CO2 omdat het een grotere opwarming veroorzaakt.

https://euobserver.com/institutional/139714