Zalig Kerstfeest!

Susa Nina… het mooiste Vlaamse kerstlied… we worden door geen enkel ander zo bewogen. De klankkwaliteit is niet perfect, maar dat maakt niet uit. U wordt uitgenodigd mee te zingen… O.L.Heer luistert niet naar de zuiverheid van uw stem, maar wel naar die van uw hart.

De terugtocht – kansen en risico’s

De bronafbeelding bekijken

Donald Trump wil geen nieuwe olie op het vuur van het Syrië-conflict gieten. Deze beslissing is minder door edelmoedigheid dan door binnenlandse politieke redenen gemotiveerd. Zodra een VSA president zich in militaire kwesties gematigd opstelt, is dit voer voor weerstand – zowel in eigen land als in de EU, waar enkele landen de voorkeur geven aan de geliefde interventiepolitiek. Toegeven dat Rusland en Iran in Syrië gewonnen hebben is hoogst ongepast. Of vrede in de zwaar gehavende regio mogelijk is hangt nu af van het gezond verstand en het onderhandelingstalent van de betrokkenen.

De VSA president Trump doet wat hij aangekondigd had: hij trekt de VSA soldaten uit Syrië terug. Volgens regeringsmiddens kan de terugtrekking tot 100 dagen duren. Dan moeten “anderen de zaak” maar regelen. Het is volgens het Witte Huis onduidelijk hoe de “nieuwe fase”, die eraan zit te komen, eruit zal zien.

Al in maart 2018 had Trump aangekondigd dat hij de VSA soldaten uit Syrië “naar huis” wou halen. Bij het min. van buitenlandse zaken, in het Pentagon en bij de geheime dienst had men andere plannen.
De enen wilden een deel van Syrië als onderpand voor de Genève-onderhandelingen om de Syrische president Assad tot ontslag te dwingen. De anderen wilden de nog resterende I..S.-groepen bestrijden, nog anderen wilden gewoon winst maken via de handel in wapens en huurlingen. Als officiële VSA strategie werd door allen drie doeleinden vooropgesteld: ten eerste moest I.S. voor altijd van de kaart geveegd worden, ten tweede moest de invloed van Iran in de regio aan banden gelegd worden en ten derde moest de “burgermaatschappij” (Nvdr:… ter verduidelijking voor de niet-ingewijden: de zgn. oppositie buiten het parlement, m.a.w. de door het Westen geknuffelde terroristen, de zgn. “gematigde rebellen”) ondersteund en aangemoedigd worden eigen structuren uit te bouwen om na de val van Assad het land te kunnen regeren. (Nvdr:… in die zin wil de VN de nieuwe grondwetscommissie gestalte geven, m.a.w. Assad moet 2/3 van zijn macht uit handen geven).

In ca. 20 militaire steunposten ten oosten van de Eufraat en in de militaire basis Al-Tanf in de drielanden-driehoek Syrië-Irak-Jordanië bevonden zich toen ‘officieel’ 2000 VSA elitesoldaten en ongeveer hetzelfde aantal huurlingen van privé veiligheidsbedrijven gestationeerd. Het VSA buitenministerie stuurde via het VSA agentschap voor hulp en ontwikkeling, de US-AID, een groot aantal experten voor het ruimen van mijnen, het leggen van stroom- en telefoonkabels, straten- en woningenbouw én adequate bestuursleiders in die gebieden. Daarbij ook agenten van de geheime diensten met speciale opdrachten.

Lees verder

Wie wil nog Witte Helmen?

De bronafbeelding bekijken

U zal zich de nachtelijke reddingsactie van de fameuze WH via Israël naar Jordanië herinneren. 377 van de 429 werden met open armen in westerse landen opgevangen. De rest zit daar nog ergens in Jordanië.

Tarek Khoury, christen, volksvertegenwoordiger in het Jordaanse parlement, wil antwoorden: wat is de Jordaanse regering met hen van plan? Waar zitten ze? Wie zijn ze? En hij gaat ver: eens verrader, altijd verrader. Wie zijn eigen land verraadt, zal zonder aarzelen ook het nieuwe gastland verraden. De binnenminister gaf hem de gevraagde informatie. Voor Tarek Khoury volstaat dit niet. Hij pleit voor een uitlevering aan Syrië. Ze moeten weg. Ze hebben de gifgasaanvallen in scène gezet, luchtaanvallen door de VSA & co. uitgelokt. Ze zijn volksverraders en moeten terecht staan. Ze zijn gevaarlijk en een verblijf in Jordanië niet waardig.

Waarschijnlijk is Khoury een Assad-trol. Of op zijn minst een Russische spion. Ach… een beetje leedvermaak is menselijk, moet u maar denken.

Witte Helmen worden beloond voor hun diensten


Waarom besliste Trump Syrië te verlaten?

De bronafbeelding bekijken

Vanuit alle richtingen lezen we gissingen naar de ware reden van Trumps beslissing de VSA strijdkrachten uit Syrië terug te trekken. Enkele – te gek voor woorden – laten we buiten beschouwing. Wat onwaarschijnlijk lijkt, is meestal ook onwaarschijnlijk.

Twee mogelijke pistes geven een plausibele uitleg:

Voorafgaand aan Trumps bekendmaking had hij op vrijdag 14.12.18 een zoveelste telefoongesprek met collega-president der Ottomanen, Erdogan (zie video onder deze paragraaf). John Bolton, minister van nationale veiligheid, de intussen “op pensioen” vertrekkende Mattis, minister van defensie, en Pompeo, minister van buitenlandse zaken, ex-directeur CIA, hadden een vergadering met Trump op maandag, waar ze – al dan niet uni sono, probeerden Trump om te praten. Wat niet lukte. Zowel de speciale afgevaardigde voor de bemoeienissen in Syrië, James Jefferey, en Brett McGurk, de speciale afgevaardigde voor de anti-I.S.-coalitie, werden voor voldongen feiten geplaatst (heeft intussen ook ontslag genomen). Het knarsetanden was tot in Alaska en Hawaï te horen.

Dinsdag gaven alle tegenstanders hun weerstand op: Trump zou niet klein bij geven.

De beloofde steun voor een onafhankelijke Koerdische staat, Rojava, lokte een niet onverwachte reactie uit van de Turken. Voor hen zijn er geen goede Koerden, of ze nu in Turkije, in Syrië in Irak of in de diaspora wonen. Een Koerdische zelfbestuurwens is zoals Allah vervloeken in een Turkse moskee. De vrees van Turkije dat de eigen Turkse Koerden zich geïnspireerd zouden voelen is niet denkbeeldig. De VSA moesten dat project in de steek laten. Zo niet…

Lees verder

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Groot nieuws! Een onverwacht kerstgeschenk? De woordvoerders van het Witte Huis en van het Pentagon, Sarah Sanders en Dana White bevestigen dat Donald Trump vorige woensdag heeft laten weten dat de VS Syrië verlaten. Het staatspersoneel zou al onmiddellijk kunnen vertrekken en de (officieel) 2000 (in feite minstens 4000!) soldaten binnen 100 dagen. Hiermee zouden de VS hun sinds vier jaar volkomen illegale bezetting van het N.O. van Syrië beëindigen. Is dit echt waar? Wat met de nieuwe legerbasis die ze net gebouwd hebben ten O. van Deir Ezzor?

De VS zijn al 18 jaar zogenaamd uit Afghanistan aan het vertrekken en zitten er nog. Heeft Trump hiermee eindelijk zijn verkiezingsbelofte ingelost of is het hun wijs besluit te vertrekken vooraleer ze een fatale nederlaag behalen tegen het Syrische leger dat nu uitgerust is met het beste Russische afweergeschut? Mogen de Britten en Fransen ook naar huis? Wat gaan de Koerden doen nu ze nogmaals verraden werden door de VS? En welke addertjes kweken de Amerikanen onder het gras, die ze tot cobra’s willen laten uitgroeien? Er blijven vele vragen maar we wachten hoopvol af.

Na enkele “flitsen” uit het leven van de gemeenschap geven we beschouwingen over het “ontaarde geslacht” waarin wij leven, om ons meer bewust te maken dat we onze menselijke en morele weerbaarheid moeten versterken. Daarna volgt weer een overvloed aan info en video’s. De laatste serie wil ik extra aanbevelen als opbeurende meditatie met passende kerstvideo’s vanuit Syrië.

De vele vrienden van dicht en van ver wil ik hartelijk danken om hun meeleven, meehelpen, attenties en veelvuldige steun. We willen jullie in onze gebeden aanbevelen en God vragen dat Hij het jullie ruimschoots vergeld. Met het oog op Kerstmis wil ik eindigen met de eerste strofe van het oud Nederlands kerstlied “O Kerstnacht, schoner dan de dagen” van Joost van den Vondel (+1679), uit zijn toneelstuk Gijsbrecht van Aemstel, dat wellicht met Kerstmis 1637 in première ging voor de opening van de schouwburg van Amsterdam:

“O Kerstnacht, schoner dan de dagen,
Hoe kan Herodes ‘t licht verdragen,
Dat in uw duisternisse blinkt
En wordt gevierd en aangebeden?”
Zijn hoogmoed luistert geen reden,
Hoe schel die in zijn oren klinkt.”

Aan allen heel hartelijk een Zalige Kerst en een meer vredevol 2019
P. Daniel

Vrijdag 21 december 2018

Flitsen
Zondagnamiddag reden we met gans de gemeenschap naar Qâra om in de parochiekerk van de hl. Michael de eucharistie mee te vieren en zo de kleine geloofsgemeenschap te steunen. De pastoor en de gelovigen zijn steeds heel blij wanneer we komen. Er was deze zondag uitzonderlijk weinig volk in de kerk. Het is een kwalijke gewoonte van de kinderen en hun ouders om tijdens de examenperiode niet naar de kerk te komen. Wanneer wij zaterdag in de refter aankondigden dat we naar Qâra zouden rijden voor de eucharistie, was er ook algemeen protest van de kinderen. Uiteindelijk zijn ze natuurlijk wel meegekomen.

Lees verder

Nederlanders gierig?

Eerder het tegenovergestelde.

Dutch convoy sets off for Greece, hoping to pick up migrants

Een konvooi auto’s en een superlange accordeon-autobus is vertrokken vanuit Nederland met bestemming Griekenland. De groep “We gaan ze halen” – duidelijk, toch? – wil 150 “vluchtelingen” uit de opvangcentra halen en hen zonder gevaar voor lijf en leden naar Nederland vervoeren.
Of de Griekse overheid hen zal laten gaan? Een oogje dichtdrukken? Want officieel mag en kan dit niet. Officieel moet het EU-land dat hen als eerste opvangt hun asielprocedure afhandelen. Tenzij… er een aantal kunnen ontsnappen en zich onder de zetels in de bussen verstoppen. Dat zal dan pas opgemerkt worden als het kalf verdronken is, resp. de toekomstige vakkracht ergens onderweg gevonden wordt. Tenslotte heeft Griekenland er genoeg van (letterlijk en figuurlijk); volgens officiële Griekse cijfers overwinteren er zo’n 15.000 op de schilderachtige Griekse eilanden in Oost-Egeïsche Zee terwijl er eigenlijk, feitelijk, slechts plaats is voor 9000.
Het Nederlandse Gutmenschenkonvooi drukt op de traanklieren: “Het is Kerstmis. Laat ons in een wonder geloven.” (…)

Twitter-Trump over de terugtrekking van de VSA uit Syrië

Geef toe, de president aller Amerikanen en de rest van de wereld, heeft wel zin voor humor: