Google moet kaart Koerdistan verwijderen

Turkey demands Google to remove ‘Kurdistan’ map: Minister

Turkije heeft Google verzocht de kaart van “Koerdistan”, haar eigen Koerdische regio inbegrepen, dringend te verwijderen.
In antwoord op een parlementaire vraag antwoordde de transport- en infrastructuurminister Cahit Turan dat de Turkse overheid op de hoogte was van het bestaan van een kaart op Google Earth, die de Iraakse, Syrische en Iraanse regio’s beschrijft als een “geo-culturele regio”. Kwestie van te voldoen aan Google’s “verantwoordelijkheid voor nationale en internationale statuten.”

Staat het niet op Google, bestaat het niet. Het Turkse leger zal desnoods een handje toesteken. (…)

Eerst mes in de rug, vervolgens een pleister

Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, de tekst 'Donald J. Trump @realDonaldTrump Saudi Arabia has now agreed to spend the necessary money needed to help rebuild Syria, instead of the United States. See? Isn't it nice when immensely wealthy countries help rebuild their neighbors rather than a Great Country, the U.S., that is 5000 miles away. Thanks to Saudi A! 25/12/18, 03:23 24.7K Retweets 91.2K Likes'

Het is bijzonder ongeloofwaardig en bitter dat de Saoedi’s nu zouden bereid zijn om Syrië bij te staan bij de heropbouw van het land. Eerst financieren en bewapenen ze terroristische groeperingen. De islamretoriek van I.S. en S.A. is immers in grote lijnen gelijk. Als ze het ernstig menen, dan kunnen ze hun hulp overmaken aan plaatselijke NGO’s, zonder achterpoortjes of voorwaarden. Ter herinnering: in oktober nog betaalden ze de 100 miljoen dollar aan de VSA voor hun militaire bemoeienissen in Syrië en uit de tweede video (uit 2013) mag blijken hoe de Saoedische rol in de Syrië-oorlog eruit zag:

Hier worden wij triest van…

Zelfs de “Heilige Nacht” is niet heilig. Luchtafweergeschut boven Damascus. Syrië en Israël uiten dezelfde beschuldigingen over en weer. Raketten hebben geen gezichten. Deze man, eerste luitenant Gabriel Ali Raya, wel. Hij stierf op de dag van de geboorte van Jezus door raketten uit het land van de geboorte van Jezus.

Om wanhopig van te worden. Onze redactie koos dit filmfragment om in herinnering te brengen wat een dergelijke machtsstrijd doet met de bevolking:

“Just”itie over persoonlijke principes vs. gelijke rechten

Afbeeldingsresultaat voor justice animated gif

Een Griekse moslim had zijn testament opgemaakt waarin bepaald werd dat zijn nalatenschap aan zijn echtgenote Molla Sali moest uitgekeerd worden. Zijn nakomelingen trokken naar de rechtbank om deze bepaling te laten annuleren omdat “dit niet toegestaan is volgens het persoonsrecht van de sharia”, refererend naar internationale verdragen die minderheden rechten toekennen, in dit geval de moslim minderheid, in Griekenland.
Omwille van b.g. redenen verklaarde een Griekse hogere rechtbank het testament ongeldig.

Als het goed is, zeggen we het ook: Het EHRM was er het niet mee eens. Hun vonnis veroordeelde de Griekse rechtbank omdat deze geweigerd had testamentaire vrijheid toe te staan aan haar moslim burgers en daardoor de overlevende echtgenote te discrimineren en te beletten van de laatste wilsbeschikking van haar echtgenoot te genieten. Persoonlijke principes vs. gelijke rechten. (Case of Molla Sali v. Greece)