Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Met Nieuwjaar overstelpen we elkaar met wensen van vrede en alle goeds. Toch vragen we ons nu af of we niet veel meer kunnen doen.

Mensen over heel de wereld en volkeren van alle landen verlangen naar vrede en een gelukkig samenleven, terwijl wereldleiders de ene wrede oorlog na de andere tegen onschuldige volkeren ontketenen. Waarom? Om macht, geld, petroleum, gas, kostbare grondstoffen? Omdat ze baas willen zijn, de eerste, de sterkste?… Er is al een zekere verschuiving bezig van een wereld die door één macht met behulp van oorlogen wordt overheerst naar een wereld van samenwerking en vrede.

Uiteindelijk heeft de elite de steun van het volk nodig. Daarom zal het verzet van het gewone volk tegen iedere waanzinnige toename van wapens, vernietigingsmateriaal en oorlog op lange termijn doorslaggevend zijn. Laten we bewust en uitdrukkelijk iedere oorlogspropaganda afwijzen en openlijk kiezen voor vrede, tot heil van gans de mensheid en tot eer van God, in wiens beeld wij allen geschapen zijn.

Een vredevol 2018!

P. Daniel

Vrijdag 29 december 2017

Onze kerstvieringen

Met Kerstmis was het dit jaar uitzonderlijk zacht weer. Gelukkig viel er eindelijk* wat regen. En de vieringen verliepen in een grotere rust en vrede dan de vorige jaren. We waren niet bezig met mogelijke dreigingen van rebellen om ons heen.

Nvdr: *Zowel de Syriërs als de Israëliers baden voor regen:

Zaterdagnamiddag trokken de fraters naar de parochiekerk waar ze samen met abouna Georges en enkele parochianen van Qâra  de plechtige vespers zongen. ’s Avonds vierden we de verjaardag van moeder Agnès-Mariam in de nieuwbouw met enkele sketches en liederen.

Lees verder

Hoe stom kan je zijn?

Afbeeldingsresultaat voor crazy emoticonEen 79-jarige Engelse gepensioneerde dominee, die in april van dit jaar met een 24-jarige Roemeen trouwde, is dakloos sinds zijn echtgenoot hem het appartement uitzette dat hij in Boekarest voor zijn jonge geliefde kocht “om hem zekerheid te geven als ik zou sterven.” Om het appartement te betalen, verkocht de man zijn huis in Engeland.

Heeft u feest gevierd op 18 december?

Afbeeldingsresultaat voor international migrants day cartoon

Geen grap… illustratie gevonden bij de EU Commissie… nadat een wedstrijd uitgeschreven werd door de Tsjechische Raad voor Buitenlandse relaties…

Op 18 december was het Internationale Migranten Dag, een dag als een ander.  Tenslotte vieren wij heel het jaar door migrantendag.

Om de goegemeente in verrijkingskoploper Zweden daarop attent te maken werd een nieuw internet “lifestyle” blad uitgegeven door Rebtel, met daarin een beklijvende reportage van de Beyond Borders predikanten.  “Tenslotte,” stelt redactieverantwoordelijke Solveig Rundquist (zelf een immigrante, zegt ze), “migrant betekent gewoon ‘verhuizer’.  Wij zijn verhuizers en voorgangers, die zaken gerealiseerd krijgen.  Wij moeten het woord terug opeisen en deze dag vieren.”

Rebtel is een van van Stockholms meest internationaal getinte firma’s met meer dan 35 nationaliteiten onder zijn 85 werknemers.  Op hun webstek wordt het doel van het nieuwe blad duidelijk gemaakt: “voor iedereen die zich identificeert met de realiteit van een leven zonder willekeurig getrokken grenzen op een landkaart – met alle problemen hieraan verbonden.”

Juist.  Zweden heeft al lang afstand gedaan van zijn grenzen, ook al waren die niet willekeurig.  Ze zijn niet meer te redden, die Zweden.  Kijk naar het enthousiasme van de ‘Stockholmers’:

De video met de grenzen van Zweden door de eeuwen heen moet nog aangepast worden aan de huidige toestand:

 

 

Chinees cultureel erfgoed… wintervissen!

Het jaarlijkse festival bestaat al meer dan duizend jaar en gaat terug tot de Liao-dynastie (916-1125). Het is opgenomen op de nationale lijst van cultureel erfgoed.

Wintervissen op het Chaganhumeer gebeurt volgens de traditionele methode die afstamt van de Mongoolse etnische stammen lang geleden. Het wordt beschouwd als het begin van een 40 dagen durend wintervisseizoen op het Chaganhumeer.