WeinstEUn

Afbeeldingsresultaat voor sexual harassment eu parliamentDe Weinstein schaduw bereikt EUropa.
87 vrouwen en 5 mannen zouden zich via de blog Politico beklaagd hebben over laakbare seksuele contacten; hen werden goedbetaalde jobs bij de EU-instanties aangeboden in ruil voor seks.  Een scala van mogelijkheden: het huren van prostitués, lastig gevallen worden op de wc, pesterijen of met verplicht verlof gestuurd worden bij weigering.

 EU-parlementsmedewerkster Jeanne Ponte, werkzaam voor aan EU-parlementair Édouard Martin, liet door Le Figaro optekenen, bewijzen voor 50 gevallen van seksuele intimidatie verzameld te hebben.  Een politieke adviseur zou haar “midden in de nacht foto’s gestuurd hebben die hij heimelijk had genomen”.

Volgens Sunday Times zou de 71-jarige niet meer zo Groene EU-parlementair Yves Cochet een 25-jarige medewerkster o.a.. een SMS gestuurd, waarbij hij haar verweet zijn uitnodiging voor een etentje geweigerd te hebben en zich voorgesteld “haar dromen, haar passie en fantasieën” te delen.  Een andere EU-parlementair zou volgens Times voor een veel jongere medewerkster gemasturbeerd hebben..

Onder de hashtag #metoo bekende de voormalige pharma-lobbyiste Gráinne Hutton in Brussel seksueel misbruikt geworden te zijn: “Toen ik voor de keus gesteld werd mijn carrière een stootje in de rug te geven en hem daarvoor elke dag te moeten zien, besloot ik op te stappen.”

Een Duitse EU-parlementair zou een 24-jarige gestalkt en ongewenste avances gemaakt hebben.  Een andere zou een 22-jarige tijdens het middageten onzedelijk betast hebben.   Deze verklaarde aan Express, dat Brussel “een zondepoel van het misbruik is”.  De EU-parlementairen zouden vooral jonge mooie medewerksters engageren en het gevoel hebben aan niemand rekenschap verschuldigd te zijn.

De WeinstEUn vervolgingswaanzin heeft nu dus ook de zgn. EUropese hoofdstad bereikt.  Politico heeft eigens een misbruikblog geopend – vanzelfsprekend vertrouwelijk – om misbruikverhalen op te tekenen.

Afbeeldingsresultaat voor sexual harassment eu parliamentHet thema was goed voor één uur discussie in de EU-praatbarak.  De Duitse Groene EU-politica Terry Reintke verklaarde dat zij zoals miljoenen andere vrouwen in de EU seksueel lastiggevallen werd en dat de tijd gekomen was om niet langer beschaamd te zwijgen, de daders zouden zich moeten schamen.

Verschillende parlementairen hebben zich  als slachtoffer van seksueel misbruik in de EU bij de EU-parlementsvoorzitter Antonio Tajani kenbaar gemaakt: „Ook wij zijn of slachtoffer of getuige van misbruik geweest, van seksistische opmerkingen of gedrag, van seksuele intimidatie en inbreuken op het werk, door parlementairen of hun medewerkers.”.

De onafhankelijke Britse EU-verkozene Julie Girling bood getuigen bescherming aan: “Als een stagiaire of een medewerkster schrik voor haar job heeft, kan hij of zij bij mij, in mijn kantoor werken.  Ik bied een veilige toevlucht.”

„Het blijft onduidelijk hoeveel personen binnen de EU-constellatie zonder resultaat om hulp gevraagd hebben”, schreef de Neue Zürcher Zeitung. Tajani verklaarde dat er bij de commissie geen officiële klachten aangereikt werden, wat in tegenspraak is met Politico die stelt dat zich vier vrouwen gemeld hebben.. In twee gevallen ging het zelfs om verkrachtingsbeschuldigingen door collega’s.

UKIP-parlementair Margot Parker bevestigde dat seksueel misbruik in het parlement en in de maatschappij in het algemeen maar al te vaak voorkomt.  Niet acceptabel in een plaats waarin wetten tegen dit gedrag gemaakt worden.

De Daily Telegraph berichtte, dat de EU-Commissie elke maand minstens één klacht wegens seksueel misbruik ontvangt.  Sinds 2012 zouden er 65 klachten aangereikt zijn, waarbij in 20 gevallen concrete sancties wegens onaanvaardbaar gedrag opgelegd werden.  De ware cijfers liggen vermoedelijk een pak hoger, vermits de meeste inbreuken niet gemeld worden.

EU-Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker, die maar al te graag de Britten, Polen en Hongaren de les spelt, heeft nog niet gereageerd. Nochtans staan – voor zover ons bekend – seksuele uitspattingen niet op zijn kerfstok.  We verwijzen naar de geldwasaffaire in zijn thuisland.

En Tatjani vindt dat een extern onderzoek (voorlopig) overbodig is.  Tenslotte is hij als voormalig woordvoerder van Berlusconi e.e.a. gewoon.

Lees ook: #metoo in het Europees Parlement: ‘Masturbaties op het bureau’

Duitse leerkrachten aan het einde van hun krachten

Afbeeldingsresultaat voor lehrer problemeEen klas, net voor de eindexamens, màg buiten ‘les volgen’ als ze het in hun klas-lokaal niet meer zien zitten.  De lerares kan niet bepalen hoe het lessenrooster eruit ziet.  De klassamenstelling bepaalt welke lessen en op welke wijzze er les gegeven wordt.  De leerkracht moet zich aanpassen.  Leerlingen met gedragsproblemen, ‘vluchtelingen’ en immigranten.  Sommigen beheersen de Duitse taal nauwelijks.

Grote klassen.  Veel lawaai.  Eisende ouders. Uitgebluste leerkrachten.  Een neerhaling van het beroep.  Minder lesgever, méér kinderopvang, opvoeder, coach, psycholoog.  Leerkrachten geven uiterst zelden toe dat ze aan het einde van hun Latijn zijn, kwestie van geen prestigeverlies van zichzelf of van de school uit te dragen.  En dan is er bovendien de agressiviteit die quasi op elk moment kan opduiken.  En het blijft niet slechts bij schelden; ook mobbing en geweld horen tot de beroepsrisico’s.  Een enquête gaf aan dat 55% der leerkrachten tijdens de laatste vijf jaar met psychisch geweld geconfronteerd werd, zoals met beledigingen, klachten, laster en bedreigingen.

En dan wordt er als volgt gereageerd.  De universiteit Passau biedt een cursus aan waarbij studenten, die het onderwijs als beroepstoekomst zien, vrijwillig kunnen nagaan of ze wel ‘geschikt’ zijn om leerkracht te worden.  M.a.w.  de wereld op zijn kop.  Niet de leerlingen moeten een gedragscode volgen, maar wel de leerkrachten.  Zij moeten een olifantenvel kweken… “ausgeglichen” moeten ze zijn als ze voor de wolven gegooid worden.  Gelaten.  Want, zo stelt de professor, bv. Beieren alleen al betaalt 250 miljoen euro per jaar aan uitgebluste leraars: 375.000 euro per leerkracht die er de brui aan geeft.

Over de oorzaak… geen woord.

Chaos an deutschen Schulen. Eine Lehrerin schlägt Alarm: “Ich komme mit den Kindern nicht mehr zum Lernen”

 

 

 

Hoe kort zullen de verkiezingsbeloftes van “Kurz” zijn?

Afbeeldingsresultaat voor kurz oesterreich hat zu wenig willkommenskulturMen kan er niet omheen: de gelijkenis van Oostenrijkse tjeef Sebastian Kurz met het opgeklopte succes van de N-VA met TV-ster Bart De Wever in quasi dezelfde rol is frappant.  Ook Sebastian Kurz mocht zich verheugen in media-aandacht en dito goedkeuring.  Kwestie van de FPÖ de wacht aan te zeggen.

We zullen zien,  zei de blinde…

Klagemauer TV maakte er een tekening bij: “Oude wijn in nieuwe zakken”…

 

Leven in de Merkelbrouwerij

Gerelateerde afbeeldingHet Duitse federale parlement lijkt wakker te worden.  Zwarte Pieten worden heen en weer geschoven.  De AfD-kandidaat voor één van de vice-voorzitterschapstitels werd weggestemd.   Stoeltjes moeten herschikt want de liberalen willen niet naast de nazi’s zitten.  Het parlementsreglement werd nog snel, snel gewijzigd, want – horresco referens –  een AFDer had, als oudste volks-vertegenwoordiger – een traditie sinds 1848 – de eerste zitting van de Bundestag kunnen leiden in afwachting van de verkiezing van de toekomstige parlementsvoorzitter, die – Verrassing!!!- in de schoot van de uitbollende CDUer Schäuble geworpen werd.

Bernd Baumann, AfD, herinnert er fijntjes aan dat slechts één keer met de 150-jarige traditie gebroken werd, nl. toen Herrmann Göring in 1933 een politieke tegenstandster, m.n. Clara Zetkin, wou buiten spel plaatsen.

Wie in het land b het cordon meegemaakt heeft, kijkt van niets meer op.

AfD sorgt schon am ersten Tag für Streit

Terugblik

Afbeeldingsresultaat voor terugblikBij de quasi dagelijkse dreigende taal tussen de VSA en Noord-Korea zou men haast vergeten wat er tijdens de Koreaanse oorlog, waaraan de Amerikanen liefst niet herinnerd worden, gebeurd is.   600.000 ton Amerikaanse bommen werden op Noord-Korea gedropt. Elke stad werd vernietigd.
De meerderheid der burgerslachtoffers viel in Noord-Korea door luchtbombardementen. Dit gedeelte van de video werd in de Amerikaanse versie van de documentaire gecensureerd.

Elke vergelijking met Raqqa in Syrië is puur toeval.

Deze video keert even terug in het verleden:

Lees ook een reactie onderaan de video.

Afbeeldingsresultaat voor mashBij Jan-met-de-Pet blijft de herinnering aan de televisiereeks M.A.S.H., met een humoristische blik achter de schermen van een mobiel veldhospitaal in Korea.  Hoofdfiguren: Hawkeye, Hotlips, Frank Burns…

Een prachtige reeks met zelfspot, die nu zo zeldzaam geworden is.  Wat ons betreft mogen ze die gerust heruitzenden. Enkele fragmenten:

 

Cynisme puur

Afbeeldingsresultaat voor syria chessboardVolgens Servische media hebben de VSA van de Servische regering bevestiging gevraagd en gekregen dat de Servische ontmijningsdienst niet naar Syrië zal afreizen om daar de ontelbare landmijnen en andere explosieven onschadelijk te helpen maken die door ISIS als ultieme afrekening achter gelaten werden.

Volgens de VN zouden zo’n 600.000 Syriërs naar huis in bevrijde gebieden teruggekeerd zijn. En daar nijpt het schoentje. De vreugde om de terugkeer kan snel keren als men door een achtergelaten dodelijk explosief geraakt wordt. De ironie van de bevrijding: het overleven van de I.S.-terreur om nadien in stukjes gereten te worden door een laat cadeautje van I.S. en terreurgenoten.

En dan zou je toch denken dat alle hens aan dek geroepen wordt om die explosieven onschadelijk te maken opdat de burgerbevolking veilig het leven kan hervatten? En dat de  VSA, wereldwijd bekend voor hun roemrijke vredesinitiatieven, zich niet zouden laten kennen?
Niet dus. Het meningsverschil tussen de Amerikaanse ambassadeur Kyle Scott in Belgrado en de defensieminister Aleksandar Vulin begon toen de Servische regering haar deelname aankondigde bij de ontmijningsactie in Syrië… in samenwerking met de Russen. En daar wringt het schoentje.  De VSA herinnerden fijntjes aan:

“…the US government provided significant donations in money, equipment and training to help the Serbian Army get rid of the mines left over from the war, and thus make Serbia a safer place. That is why, over the past 15 years, we have provided more that USD 20 million in aid for mine clearing operations in Serbia. During our last major joint exercise, in April 2017, the US government donated some USD 450,000 in medical and demining equipment to the Serbian Army to improve its capacities…”

… De VS regering heeft belangrijke giften in geld, materiaal en training voorzien aan het Servische leger om de mijnen van de vorige oorlog te verwijderen en Servië een veiliger plaats te maken. Dat is de reden waarom wij tijdens de afgelopen 15 jaar meer dan 20 miljoen dollar hulp bij de ontmijning in Syrië bijgedragen hebben. Tijdens onze laatste gemeenschappelijke oefeningen, in april 2017, gaf de VS regering ca. 450.000 dollars in de vorm van medisch en ontmijningsmateriaal aan het Servische leger om hun capaciteit te verbeteren…”

Met andere woorden: “Voor wat, hoort wat.  Wij betaalden voor jullie training bij het ontmijningsproces en als jullie nog geld willen blijven krijgen van de VSA, dan zouden jullie beter jullie ontmijningsplannen in Syrië opbergen…”

Van chantage is echter absoluut geen sprake.  Realpolitik.

Nadat verzekerd werd dat de Amerikaanse zorgen overbodig waren kondigden de VSA aan dat “er plannen waren voor volgend jaar om het Servische leger te blijven helpen bij de ontplooiing van hun capaciteit bij de realisatie van hun project met het doel de militaire luchthaven in Sjenica te heropenen…”

Drie vliegen in één klap.  Wat niet gezegd werd, maar wat onze redactie meent begrepen te hebben: 1) de beschikking van een militair vliegveld in Servië, 2) Poetin nog maar eens tegen  zijn schenen stampen, en 3) het Russisch leger zo lang mogelijk bezig houden ver van andere conflicthaarden / belangenregio’s.Tot zover de goedertierendheid van de VSA. Syrische slachtoffers zijn slechts pionnen op het geopolitiek schaakveld.

Washington Forbids Serbia from De-Mining Syria