De vernietiging van EUropa

Afbeeldingsresultaat voor eu eliteEU-elite keert zich steeds agressiever tegen de wil van het volk
Ook de Tsjechen hebben getoond dat ze er genoeg van hebben. Nog een volk dat zal uitgescholden worden. Ook de verkiezingen in Tsjechië maakten duidelijk dat de EUropese bevolking steeds onrustiger wordt. Het verzet tegen de toon-aangevende elite in de EU neemt toe. In Tsjechië mocht de immigratie- en EU-kritische partij ANO bijna 30% der stemmen tellen. Ter vergelijking, de socialisten, die ooit de lakens uitdeelden,  zonken op 7%.

En daarvoor waren er de verkiezingen in Oostenrijk, de opgang van de AfD in Duitsland en de Brexit. De midden-EUropese lidstaten zoals Polen en Hongarije barricaderen zich al langer tegen de EU-inval.

En dan krijg je de doodgeverfde reactie der EU-potentaten met medewerking van de poco media, die democratische verkiezingen liefst zouden verbieden, in de zin van: “Wie immigranten en de opname van vluchtelingen weigert, weigert tegelijkertijd de liberale democratie.”.
In werkelijkheid loopt de scheidingslijn juist tegenovergesteld: liberale (vrije) democratie (de wil van het volk) betekent immers dat de volkeren vrij beslissen over de in te slagen weg die zij voor hun land willen gaan. De vast in het zadel zittende elites hebben echter het klootjesvolk (onder het motto, wij weten wat goed voor hen is) een multiculturele “één wereld voor iedereen” voorgeschreven en bevelen het plebs hun orders te volgen.
Als het volk niet gehoorzaamt zijn de elites zwaar aangeslagen, tot in het diepst van hun zwarte ziel beledigd en reageren agressief – ook buiten hun EU-bevoegdheid. Dezelfde woede volgde op de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Dezelfde woede als de Zwitsers via referenda hun wil kenbaar maken.

De Spaanse situatie laat vermoeden waarheen de EU Europa drijft. Daar heeft de stugge houding der nationale regering in Madrid de Catalanen naar de laatste uitweg gevoerd, met als resultaat dat Spanje hoedanook een verdeeld land zal zijn.

Bij de EU-elite is wijd en zijd geen inzicht of leerbereidheid te bespeuren. Voor de Brexit wil de EU de Britten zo hard mogelijk straffen, waardoor de relatie G.B. – EU-lidstaten voor lange tijd beschadigd wordt. De Oost-Europeanen moeten de EU-roede voelen opdat zij in het gareel lopen.

EUropa wordt niet door de zgn. “populisten” gesplitst, maar wel door de EU-goden.

Lees ook: Oud president Tsjechië: Vernietiging democratie Europa in laatste fase!

 

“Fellow travellers”

Afbeeldingsresultaat voor volgelingen cartoonDe “fellow travellers” (1917-heden)

Het begrip “fellow traveller” om communistische collaborateurs en propagandisten in het westen aan te duiden, werd voor het eerst gebruikt in Trotski’s boek “Literatuur en Revolutie”.

Een Franse spotprent stelde het perfide systeem van de fellow travellers voor als een manifestatie waarbij vooraan de vredesbewegingen liepen, daarachter de “Christenen voor het Socialisme”, de vakbonden, de leden van de communistische partij en tenslotte de tanks van het Rode Leger. Vanaf de gelijktijdige geboorte van de Sowjetunie en de Goelag waren er in het westen fellow travellers of compagnons de route die met de nieuwe dictatuur collaboreerden. Soms waren dat leden van communistische partijen, maar dikwijls niet, omdat zij goed beseften dat zij geloofwaardiger zouden overkomen als zij een schijn van onafhankelijkheid hooghielden. De grootste categorie waren de nuttige idioten, die in alle oprechtheid zegden dat ze géén aanhangers van de Sowjetunie waren, maar die over elk strijdpunt wel precies dezelfde standpunten verdedigden als de Sowjets. Zij waren meestal inderdaad geen communisten, maar zij geloofden wel blindelings hun leugens en zij hielpen ijverig mee die te verspreiden. Zij leverden het voetvolk in de propagandastrijd tegen het westen. De typische fellow traveller dweepte eerst met Lenin en Stalin. Dan verlegde hij zijn blinde liefde achtereenvolgens naar Castro en Che Guevara, naar Mao, Ho Tsji Min, Pol Pot en de Sandinisten in Nicaragua. In de psychiatrie noemt men dat “dwangmatige herhaling”. Het komt vaak voor bij seriemoordenaars. Natuurlijk werden de meeste linksen niet oud genoeg om héél dat circuit te doorlopen, maar het patroon is wel duidelijk: dit waren mensen die wanhopig op zoek waren naar een bloeddorstige grote leider om te kunnen aanbidden.

Na Stalin In 1956 begon Chroetsjov met zijn destalinisatiecampagne, waarbij de terreur van het Stalinregime aan de kaak werden gesteld. Soms beweert men dat de linkerzijde zich toen losmaakte van haar fascinatie voor de Sowjetunie, omdat de misdaden ervan nu eindelijk in hun monsterlijke enormiteit zichtbaar waren geworden. Dat is slechts ten dele waar. Inderdaad, sommige linksen kwamen tot inzicht, en dat proces werd nog versneld toen Chroetsjev zelf de Hongaarse opstand van 1956 bloedig onderdrukte. De meesten troostten zich echter met het waanidee dat het stalinisme niet het echte communisme was geweest, maar slechts een extremistische uitwas ervan. Nu Stalin weg was, konden zij weer ongestoord communist zijn. En de tientallen miljoenen doden… Ach, zand erover. Grote groepen communisten en fellow travellers trokken echter de tegengestelde conclusie: als de Sowjets zelfs Stalin verloochenden, dan verloochenden zij ook het échte communisme. Hoe kon je immers de gelijkheid afdwingen zonder terreur? Wat bleef er van het marxisme over als je geen klassenvijanden meer mocht afslachten? Niets toch? De destalinisatie werd één van de oorzaken van het grote schisma tussen de Sowjets en Mao. Vreemd genoeg zagen zowel de “humane” als de Stalinistische fellow travellers in Mao een belichaming van hun idealen, en verdedigden zij hem allebei met hand en tand. En opnieuw negeerde men de slachtoffers. Twintig miljoen maar. Een detail in de geschiedenis.

Blijvend succes De fellow travellers bewezen hun nut als stoottroepen voor de communistische propaganda pas ten volle tijdens de oorlog in Vietnam. Die oorlog was in essentie een poging van het communistische Noord-Vietnam om Zuid-Vietnam, Laos en Cambodja te veroveren. De VS probeerden dat te voorkomen. Zij voerden een defensieve oorlog tegen een communistische agressor. Maar het was één van de grootste en blijvende successen van de fellow travellers dat zij erin slaagden dat beeld volledig om te keren, en de aanvallers voor te stellen als slachtoffers van “Amerikaanse agressie”. Zij negeerden de wreedheden en massamoorden van de communisten en reduceerden heel de oorlog tot één deelaspect: de Amerikaanse luchtaanvallen op het Noord-Vietnamese oorlogs-machine. Al sinds de Franse Revolutie had tientallen miljoenen Europeanen zich laten meeslepen door totalitaire ideologieën als het marxisme, het nationaal-socialisme en het fascisme, maar de VS waren daar relatief immuun voor gebleven. Pas in de jaren ’60 konden de marxistische fellow travellers daar massaal mobiliseren. Hun campagne, ondersteund door heel de linkerzijde in Europa, leidde in de VS tot een wijd verbreid defaitisme en een volledige demoralisering, zowel bij de strijdkrachten als bij bredere publieke opinie. Dat was het begin van de marxistische staatsgreep op de campussen van de Amerikaanse universiteiten en in de media. Nu zien we de verwoestende gevolgen daarvan… De fellow travellers hebben die machtsposities nooit meer opgegeven en de gemiddelde westerling herinnert zich van de oorlog in Vietnam alleen nog de leugenachtige communistische propaganda. Dat veranderde zelfs niet toen miljoenen wanhopige vluchtelingen – echte dit keer – over zee en doorheen mijnenvelden probeerden aan de terreurregimes in Vietnam, Laos en Cambodja te ontkomen. Het veranderde niet toen de Rode Khmers, door de fellow travellers toegejuicht als vrijheidsstrijders, tweeënhalf miljoen Cambodjanen afslachtten. Maar de fellow travellers in de media slaagden erin zelfs die genocide maandenlang dood te zwijgen. En toen de feiten écht niet meer ontkend konden worden, probeerden zij krampachtig het communisme buiten beeld te houden. Ik herinner mij een tv-debat over de Rode Khmers waarbij een uur rond de pot gedraaid vooraleer iemand het woord “communisme” durfde gebruiken… Tijdens de “rakettenkwestie” in de jaren ’80 herhaalden de fellow travellers dat succes in Europa. Zelfs in landen waar de communisten slechts enkele procenten van de stemmen behaalden, slaagden zij erin honderdduizenden nuttige idioten te mobiliseren om te betogen voor éénzijdige ontwapening en tegen het plaatsen van kruisraketten om de Sowjets van militaire avonturen af te schrikken.

Eigen kweek Soms hadden de fellow travellers niet gewoon hand- en spandiensten verleend aan communistische monsters, soms hadden ze die monsters ook zelf opgekweekt. De Albanese dictator Enver Hoxha kreeg zijn marxistische indoctrinatie in de jaren ’30, tijdens zijn verblijf in Frankrijk, waar hij deelnam aan cursussen en conferenties van de Franse Communistische Partij. Later werkte hij voor de communistische krant L’Humanité. Ook Saloth Sar, die zich later Pol Pot zou noemen, werd communist tijdens zijn studies in Frankrijk. In 1951 werd hij lid van de Cercle Marxiste en van de Franse Communistische Partij. Pas daarna keerde hij terug naar Indochina.

Nieuw idool Toen na 1945 de waarheid aan het licht kwam over de Duitse vernietigings-kampen, stortte het nazisme volledig in elkaar. Tientallen miljoenen Duitsers keerden zich er beschaamd en gedesillusioneerd van af. Het nazisme was volledig gediscrediteerd. Maar toen soortgelijke gruwelen van communistische regimes bekend raakten, niet één keer, maar vele keren, telkens opnieuw, in de USSR, in Cambodja, in Tibet, in China, in Noord-Korea… toen volgde er géén vergelijkbare discreditering, geen vergelijkbare ontmaskering van een misdadige ideologie. De fellow travellers gedroegen zich veel immoreler en veel cynischer dan de Duitsers die ooit in Hitler hadden geloofd. Zij toonden geen berouw, ze erkenden hun fouten niet. Ze gingen gewoon op zoek naar nieuwe dictator waarmee ze konden dwepen. En toen de marxistische tirannen allemaal dood waren… toen verlegden ze hun dweepzucht gewoon naar een andere bloeddorstige antiwesterse, antichristelijke en antihumane ideologie: de islam. Op naar nieuwe killing fields!

Afbeeldingsresultaat voor marc jorisMarc Joris

Publ. VB maandblad okt. ’17

 

Dialoog… het amen van de N-VA

foto van Terzake.Wie gisteravond naar Terzake gekeken heeft, zal met verbazing (?) de stelling van de N-VA over de onafhankelijkheidsverklaring van Catalonië genoteerd hebben.  Mark Demesmaeker blijft premier Michel bewieroken voor zijn moedige reactie over het politiegeweld en zijn oproep tot dialoog.  Moedig?

‘Na de eigen communautaire eisen steken ze nu ook Catalonië in de diepvriezer’, reageert VB voorzitter Tom Van Grieken. Ik vraag me af hoeveel plaats daar nog is.’

 

Gerolf Annemans stelde dat de onafhankelijkheidsverklaring van een afgescheurde natie voornamelijk afhangt van de internationale erkenning.  Waarop dan de vraag ten berde kwam of het land b, onder de leiding van de moedige premier Michel én met een N-VA, die zgz. supportert voor een Catalaanse afscheuring van Spanje, de onafhankelijkheid zal erkennen.  Dàt zou pas een teken van politieke moed zijn.

Even moedig als de gelauwerde premier was Mark Demesmaeker, zelfverklaarde autoriteit op gebied van onafhankelijkheidsstreven extra muros, die bij herhaald aandringen door zowel Gerolf Annemans én moderatrice Kathleen Cools – met de vraag of het land b de onafhankelijkheid zal erkennen, halsstarrig een antwoord bleef weigeren en gewoon rond de pot bleef draaien met het mantra ‘dialoog‘.

De volledige uitzending kunnen wij u vandaag nog niet aanbieden; slechts deze fragmenten zijn vrij voor publicatie.  Morgen of overmorgen moet u maar eens naar Canvas surfen.

Hoe dichter Catalonië bij onafhankelijkheid komt, hoe groter de druk op N-VA om kleur te bekennen. Hoe lang wil en kan de partij de boot nog afhouden?

 

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

In onze wekelijkse schrijfsels hebben we meestal drie rubrieken. Eerst iets over het leven in de gemeenschap Mar Yakub en vervolgens iets over de evolutie van de oorlog en de  geopolitiek zoals wij die hier beleven. Er is een derde luik met wisselende thema’s, zoals de strijd tegen de afbraak van de menselijke en christelijke waarden wereldwijd; boeiende getuigenissen, zoals van een voormalige vrijmetselaar die zich niet meer wil laten inmetselen in een vernietigende ideologie; de pro vita strijd; interessante personen of gebeurtenissen, zoals het jubileum van 500 jaar protestantse hervorming, waarover we later iets hopen te schrijven. We zijn het roerend eens met  Metropoliet Hilarion van Moskou, die beweert dat Europa gewoon verdwijnt als het Jezus Christus afwijst. Hij zei dit op de conferentie over de christenvervolging midden deze maand te Boedapest, georganiseerd door de Hongaarse regering onder leiding van de moedige eerste minister Viktor Orban. Tenslotte zijn er sinds een viertal maanden een aantal websites die mijn berichten met video’s illustreren. Zij bezorgen steeds meer goede informatie.

Volgende week krijg je geen bericht vanuit Syrië omdat ik dan in België hoop te zijn.  Op de boekenbeurs in Antwerpen (maandag 31 oktober 13.00 u)* wil ik mijn boeken voorstellen: het oorlogsdagboek “Poetin en Assad hebben ons leven gered” en “Hoe een paus gelijk kreeg”. We blijven een twaalftal dagen in het land. We hopen een en ander te kunnen doen voor het Syrische  én voor het Venezolaanse volk (zie uitleg in dit bericht).

P. Daniel

*Correctie: volgens mail van deze ochtend (zie onderaan): zal pater Daniel op maandag 30 oktober 13.00 u op de Boekenbeurs in Antwerpen aanwezig zijn.

Nvdr: Tillerson herhaalde dat er geen plaats is voor Assad in een toekomstig Syrië.  Hij verwijst naar de beschuldigingen van gifaanvallen door de Syrische regering en negeert compleet de bevestiging dat de bevriende rebellen wel degelijk chemische aanvallen uitgevoerd hebben. (Meer hierover in een apart artikel)

Lees verder

Wurlitzerdromen

Wurlitzerdromen

Eentje waarvan je zegt, dat liedje ken ik toch… Wie zong dat ook weer?  Take good care of my baby, Eén van de grootste hits in de VSA in 1961 (drie weken op één);  bij ons had Bobby Vee geen enkele hit.

Het origineel filmmateriaal uit die tijd is zowel qua beeld- als klankkwaliteit te slecht.  Daarom de statische video.  Hij vulde het vacuüm dat na de vliegtuigcrash van Buddy Holly achter bleef.  Zoals alle jonge – en  niet meer zo jonge – zangers uit die jaren stond hij proper afgeborsteld, haartjes gekapt, goed gekleed met das en gepoetste schoenen op het podium.  Toen was dat heel gewoon.  Vandaag val je daarmee uit de toon.  Bobby Vee stierf verleden jaar aan de gevolgen van Alzheimer.

Tot volgende week!

Lolita

Spookschepen op Siciliaanse kusten

Afbeeldingsresultaat voor spookschipN.a.v. de Ramadan kregen verschillende veroordeelde gevangenen in Tunesië amnestie.  Zij kozen het wijde sop, volgden de Poolster, en konden veilig hun anker uitgooien aan een Siciliaans strand.  De Tunesische landverhuizers verdwijnen nadien zonder een spoor na te laten, vragen geen asiel, willen geen vluchtelingenbescherming.  De plaatselijke bevolking is er niet gerust in.

Tunesië is hen liever kwijt dan rijk.  Bovendien maakte de regering duidelijk dat ze absoluut niet van plan is opvangcentra op te richten of veel moeite te doen om de exodus uit zwart Afrika – die nadat het vanuit Libië moeilijker geworden is de oversteek naar de EU te maken – nu hun geluk beproeven vanuit buurland Tunesië.

Bovendien is een klein beetje chantage totaal niet te versmaden.  Tunesië eist meer ondersteuning van de EU, zo verklaarde buitenminister Khemaies Jhianoui aan de “Welt”, want Tunesië is het eerste land in de regio van de zuidelijke Mid. Zee, die een “echte” democratie ingevoerd heeft.    Concreet eiste hij niet alleen financiële steun, maar ook bij de hulp bij de wetgevingsontplooiing, de opbouw van de economie en de modernisering van de infrastructuur.

Trouwens, de EU zou volgens hem beter de problemen bij de kop aanpakken, de Afrikaanse landen helpen ontwikkelen en een functionerende regering in Libië op poten zetten.

Over de corruptie in zwart Afrika en de Libische onwil ‘geholpen’ te worden op weg naar een democratische regering zweeg hij in alle talen.

Tunesien: Kohle her, oder wir schicken Euch die Flüchtlinge

 

 

 

Filip Dewinter: onvermoeibaar op de barricaden

foto van Filip Dewinter.

Filip Dewinter tijdens debat in de Kamer n.a.v. het eindrapport van de onderzoekcommissie 22/3: ‘Zonder immigratie- en asielinvasie geen (radicale) islam. Zonder islam geen jihadterrorisme in ons land.’

“5 minuten krijg ik om dat rapport van 938 blz te bespreken. Dat betekent 0.3 seconden per blz. Na het weren van het Vlaams Belang uit de onderzoekscommissie nu dit… 

Ik begrijp ook waarom. U hebt schrik van de waarheid. Waar de politieke correctheid heerst, regeert immers de leugen en wordt iedere afwijkende mening de mond gesnoerd.”

Lees hier heel de tussenkomst van Filip Dewinter.  U kan ook de nieuwslus van Actua TV volgen.

De Palestijnen zijn beledigd…

A composite image of two men holding weapons, with their faces covered.… omwille van een sjaal

Afbeeldingsresultaat voor KeffiyehsEen trainingsvideo van de Australische politie heeft de gemoederen verhit van de arme vreedzame Palestijnen. In beeld twee terroristen met  Keffiyehs, bij ons genoegzaam bekend als de Arafatsjaal, het traditionele symbool van de ‘vrijheidsstrijd’, die aan het centraal station van Sydney reizigers neersteken of afknallen.

 

Vanzelfsprekend heeft de politie zich uitgebreid verontschuldigd…De diplomatieke vertegenwoordiger der sjaaltjesdragers weet niet goed of hij de verontschuldiging wel moet accepteren – in elk geval is het niet voor herhaling vatbaar.