Cynisme puur

Afbeeldingsresultaat voor syria chessboardVolgens Servische media hebben de VSA van de Servische regering bevestiging gevraagd en gekregen dat de Servische ontmijningsdienst niet naar Syrië zal afreizen om daar de ontelbare landmijnen en andere explosieven onschadelijk te helpen maken die door ISIS als ultieme afrekening achter gelaten werden.

Volgens de VN zouden zo’n 600.000 Syriërs naar huis in bevrijde gebieden teruggekeerd zijn. En daar nijpt het schoentje. De vreugde om de terugkeer kan snel keren als men door een achtergelaten dodelijk explosief geraakt wordt. De ironie van de bevrijding: het overleven van de I.S.-terreur om nadien in stukjes gereten te worden door een laat cadeautje van I.S. en terreurgenoten.

En dan zou je toch denken dat alle hens aan dek geroepen wordt om die explosieven onschadelijk te maken opdat de burgerbevolking veilig het leven kan hervatten? En dat de  VSA, wereldwijd bekend voor hun roemrijke vredesinitiatieven, zich niet zouden laten kennen?
Niet dus. Het meningsverschil tussen de Amerikaanse ambassadeur Kyle Scott in Belgrado en de defensieminister Aleksandar Vulin begon toen de Servische regering haar deelname aankondigde bij de ontmijningsactie in Syrië… in samenwerking met de Russen. En daar wringt het schoentje.  De VSA herinnerden fijntjes aan:

“…the US government provided significant donations in money, equipment and training to help the Serbian Army get rid of the mines left over from the war, and thus make Serbia a safer place. That is why, over the past 15 years, we have provided more that USD 20 million in aid for mine clearing operations in Serbia. During our last major joint exercise, in April 2017, the US government donated some USD 450,000 in medical and demining equipment to the Serbian Army to improve its capacities…”

… De VS regering heeft belangrijke giften in geld, materiaal en training voorzien aan het Servische leger om de mijnen van de vorige oorlog te verwijderen en Servië een veiliger plaats te maken. Dat is de reden waarom wij tijdens de afgelopen 15 jaar meer dan 20 miljoen dollar hulp bij de ontmijning in Syrië bijgedragen hebben. Tijdens onze laatste gemeenschappelijke oefeningen, in april 2017, gaf de VS regering ca. 450.000 dollars in de vorm van medisch en ontmijningsmateriaal aan het Servische leger om hun capaciteit te verbeteren…”

Met andere woorden: “Voor wat, hoort wat.  Wij betaalden voor jullie training bij het ontmijningsproces en als jullie nog geld willen blijven krijgen van de VSA, dan zouden jullie beter jullie ontmijningsplannen in Syrië opbergen…”

Van chantage is echter absoluut geen sprake.  Realpolitik.

Nadat verzekerd werd dat de Amerikaanse zorgen overbodig waren kondigden de VSA aan dat “er plannen waren voor volgend jaar om het Servische leger te blijven helpen bij de ontplooiing van hun capaciteit bij de realisatie van hun project met het doel de militaire luchthaven in Sjenica te heropenen…”

Drie vliegen in één klap.  Wat niet gezegd werd, maar wat onze redactie meent begrepen te hebben: 1) de beschikking van een militair vliegveld in Servië, 2) Poetin nog maar eens tegen  zijn schenen stampen, en 3) het Russisch leger zo lang mogelijk bezig houden ver van andere conflicthaarden / belangenregio’s.Tot zover de goedertierendheid van de VSA. Syrische slachtoffers zijn slechts pionnen op het geopolitiek schaakveld.

Washington Forbids Serbia from De-Mining Syria

1 gedachte op “Cynisme puur

  1. Dàt is de inzet in de politiek, en wij zijn dan nog zooo stom om zich op-te-winden over politieke beslissingen… “mo vint togh”.

Reacties zijn gesloten.