Bedreigingen bij Oostenrijkse justitie

Afbeeldingsresultaat voor lady justice scaredRechters, procureurs en medewerkers van justitie worden in het raam van hun professionele bezigheden steeds weer geconfronteerd met kritiek-gevaarlijke toestanden.  Hoewel de laatste jaren veel in veiligheid geïnvesteerd werd en quasi elke rechtbank over een eigen veiligheidsdienst beschikt, telde men in 2015 per dag 6 aanvallen en 60 dreigementen aan rechters, procureurs en rechtbank-medewerkers.
Bij 5 aanvallen werd klacht ingediend, 2 werden geklasseerd vermits de procureur geen onderzoek wou inleiden en 1 verdachte werd in een ‘verwarden’-instituut ondergebracht.  De andere aanvallen werden nog niet afgehandeld.

Bij toegangscontroles mochten 28 personen niet binnen in de rechtbank en 204.235 ‘voorwerpen’ werden in beslag genomen, hiervan waren 54.312 slag- en steekwapens.  Een bewijs dat zonder de veiligheidsmaatregelen het behoorlijk uit de hand kan lopen.

Bron: Antwoord van Min. van Justitie op de vraag van federaal volksvertegenwoordiger Hermann Brückl, FPÖ

Misschien een ideetje voor Barbara Pas om aan Koen Geens voor te leggen.

25 jaar cordon sanitaire tegen het Vlaams Belang

“Het cordon sanitaire tegen het Vlaams Belang is niet democratisch”.  Wat is de mening van de zgn. democratische partijen?

Het spook van Jos Geysels waart nog steeds rond bij de Groenen!

camera in actie 2424547_origGa naar Wakker op Zondag, voor een balans van 25 jaar cordon sanitaire.  De video werd nog niet vrijgegeven en kunnen wij derhalve nog niet plaatsen, maar u kan op de ATV-zender de uitzending van gisteren (her)bekijken.

Terugblik

Afbeeldingsresultaat voor terugblik28 november 1943, wereldleiders verplaatsen hun pionnen, het begin van de Teheran conferentie met de Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt, de Britse premier Winston Churchill en Josef Stalin als vertegenwoordiger van de USSR.

Tijdens deze conferentie offerden de westerse leiders de Baltische staten, het voormalige Oost-Duitsland, de Duitstalige gebieden in het oosten en Bessarabië. Stalin kreeg ze in ruil voor Ruslands militaire betrokkenheid bij WOII.

 

Krijgen we vanaf volgend jaar een Sint Nicola?

Afbeeldingsresultaat voor crazy santaIn Duitsland is de geslachtswaanzin een feit.  Lidl blijft niet achter en vervangt de Weihnachtsmann – Santa Claus – door een Weihnachtsfrau – Santa Clara – die daar bovenop een gepigmenteerd kleurtje heeft en begeleid wordt door een hip-hop Engelstalig deuntje.

Nu nog het kerstkindje vervangen door halal geslacht lammetje…

Men zegge het voort

Aankondiging FreddyLeve de “VRIJE SENIOR”!

Reeds vele jaren stellen we vast dat er met de regelmaat van een klok domme wetten worden gestemd door onze beroepspolitiekers. Vele van die wetten moeten na
verloop van enige tijd worden aangepast of soms zelfs afgeschaft omdat ze het beoogde doel niet hebben bereikt of soms zelf een totaal onverwacht resultaat hebben opgeleverd. Vandaag willen wij nu eens zelf een wetsvoorstel voorstellen waarvoor wij ons in de toekomst en dit gedurende de laatste jaren van ons leven willen inzetten.

Bij een volgende verkiezing willen we ons nog eens kandidaat stellen en indien verkozen gaan inzetten voor de ouderen. We hebben de indruk dat onze beroepspolitiekers deze groep zeer onheus hebben behandeld in het verleden. Onze senioren hebben gedurende hun hele leven belastingen betaald en aanbetalingen gedaan voor hun toekomst. Nu echter moeten ze vaststellen dat steeds meer en meer van die gelden verbrast worden ten voordele van vreemdelingen die hier niets hebben verloren en zonder ooit iets te hebben bijgedragen blijkbaar kunnen profiteren van allerlei uitkeringen. Onze eigen senioren zijn het grootste slachtoffer van dit onrecht.

Onze overheid betaalt nu aan vele hier aangespoelde buitenlanders allerlei sommen uit en neemt allerlei onkosten voor haar rekening die samengeteld niet zelden een hoger bedrag vertegenwoordigen dan wat onze eigen autochtone senioren als pensioen wordt uitbetaald. Is het nog normaal te noemen dat voor de talrijke buitenlandse criminelen die in onze gevangenissen zitten per maand en per gevangene veel grotere sommen worden uitgegeven dan aan eigen mensen die hier hun hele leven hebben gewerkt en belastingen betaald wordt uitgegeven voor hun pensioen? Is het nog normaal dat vele van die asielzoekers gratis met ons openbaar vervoer mogen rondrijden terwijl onze eigen mensen moeten betalen? Het aantal misbruiken blijft toenemen en onze senioren blijven in de kou staan. Wij willen trachten aan deze onbillijkheid iets te veranderen. Daarom willen we in de toekomst ijveren voor een nieuw wetsvoorstel en wel het volgende:

Het is onze mening dat landgenoten die hun hele leven hebben gewerkt en belastingen betaald ook eens verdienen om naar iets te kunnen uitkijken.

Daarom stellen we voor dat iedereen vanaf zijn 65ste verjaardag de titel krijgt van “VRIJE SENIOR”. Bij een steeds ouder wordende bevolking kan die lat van 65 eventueel later verhoogd worden. Een “VRIJE SENIOR” hoeft geen belastingbrief meer in te vullen. Indien een “VRIJE SENIOR” nog wil werken hoeft hij geen cent belastingen meer te betalen op zijn geleverde prestatie. Een werkgever die een “VRIJE SENIOR” in dienst neemt of laat verder werken betaalt hierop geen cent RSZ meer. NIETS. Het netto-loon is gelijk aan het bruto-loon. Ook hoeft de “VRIJE SENIOR” geen kadastraal inkomen meer te betalen op de woning of het appartement dat hij bewoont en waarvoor hij misschien het grootste gedeelte van zijn leven heeft gewerkt. Verder blijft hij alle andere belastingen wel betalen zoals BTW op zijn aankopen; rijbelasting enz. Maar van belastingen op zijn arbeid is de “VRIJE SENIOR” eindelijk verlost.

Op deze wijze hebben onze ouderen die nog steeds willen verder werken nog iets om naar uit te kijken.

Het stemmen van de wet op de “VRIJE SENIOR” is billijk, getuigt van respect en dankbaarheid voor onze ouderen en zal slechts een fractie kosten vergeleken met de dozijnen stupide wetten die reeds bestaan.

Men zegge het voort,

Gerelateerde afbeeldingFreddy Van Gaever