Wie niet horen wil… zal het in zijn portemonnee voelen

Afbeeldingsresultaat voor der islam wird siegenIn Merkelland moeten ze volgens de Führerin kerstliedjes zingen (vrijblijvende goede raad) én op bezoek gaan naar de moskee (op straffe van boete).

300 euro boete omdat ouders in Schleswig-Holstein weigerden hun kind tijdens de lesuren een moskee te laten bezoeken.  Dit werd verplicht gesteld in het raam van de lessen aardrijkskunde. 

Mededeling: In het kader van een hoorprocedure werden geen ontlastende feiten of bewijzen voorgelegd.  Het schoolbestuur wees erop dat het niet om godsdienstonderwijs ging, maar slechts om een uitsluitend informatieve schoolactiviteit.  Bijgevolg was het de opvoedingsverantwoordelijke (nvdr: de ouder) niet toegestaan zijn kind van het bezoek weg te houden.  Vermits de schoolleiding a) het bezoek aangekondigd had b) de opvoedingsverantwoordelijke op de verplichting gewezen had, c) was het totaal onbegrijpelijk dat deze laatste toch het kind van de activiteit weg hield en d) staat het bovendien onomstotelijk vast dat de opvoedingsverantwoordelijke  opzettelijk handelde.

Bron: Alexandra Witt

2 gedachten over “Wie niet horen wil… zal het in zijn portemonnee voelen

  1. Volledig akkoord met een verplicht bezoek aan een moskee op voorwaarde dat de Duitsche jeugd samen met hun Allah-vriendjes samen in een restaurant varkenscotteletjes gaan snoepen en kerstliedjes leren zingen !

Reacties zijn gesloten.