Als een inktvlek…

Afbeeldingsresultaat voor ink spreading animated gifRepublikeins lid van het Congress der VSA, Ron DeSantis, gaf in de commissie Buitenlandse Zaken de voorzet voor een officiële Amerikaanse erkenning van de bezette Syrische Golan Hoogte als Israëlisch grondgebied.

Israël veroverde tijdens de Zesdaagse Oorlog (1967) de Golan Hoogte en bezet nu nog steeds 2/3 van het gebied. De bezetting werd tot op heden nog steeds niet door de internationale gemeenschap/instellingen erkend. Sindsdien werden er tientallen nederzettingen gebouwd, naar olie en gas geboord (… met officiële toelatingen van de Israëlische overheid die het gebied als Noord-Israël omschrijft), en wordt het gebied als strategisch belangrijke uitkijktoren ter verdediging van de staat Israël beschouwd.

DeSantis klopt al jaren op dezelfde nagel.  De Golan Hoogte is volgens hem historisch Israëlisch grondgebied en het wordt tijd dat iedereen dat inziet en erkent.  Hij diende het voorstel in als een amendement bij een hoofdstuk over Syrië in het Amerikaanse militaire budget. Hij is van mening dat het voorstel een natuurlijke vervolg is van de verhuis van de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem. Bovendien zou het toekomstige ‘vredes’onderhandelingen gemakkelijker maken vermits de locatie van de hoofdstad en de Amerikaanse erkenning van Golan als Israëlisch grondgebied niet meer aan bod hoeven te komen.   (Times of Israël)

Klein detail: Er staan verkiezingen in Florida op de agenda dit jaar. Ron DeSantis zou graag goeverneur worden van Florida. Hij is een zelfverklaarde slippendrager van Trump en tegenstander van enige beperking op de wapenwet (21 jaar i.p.v. 18 jaar, goedgekeurde wapenwetwijziging in Florida) en veroordeelde Republikeinse Congressleden, die ‘niet conservatief genoeg waren en niet naar behoren Trump steunen’. (…)

Trump weet vanzelfsprekend zijn steun naar waarde te schatten.  In zijn eigen stijl twitterde hij dat DeSantis een “briljante jonge leider” is, die een “GREAT gouverneur van Florida” zou kunnen worden.  Aan campagnegeld zal het DeSantis niet ontbreken: hij maakte zelf een steunlijst van miljonairs bekend, zoals o.a. casino magnaat Sheldon Adelson en mede-eigenaar van Breitbart Rebekah Mercer.

U zal een strategisch stramien herkennen die moet leiden naar de officiële herschikking der Israëlische grenzen.  Dat daar olie gevonden werd is mooi meegenomen.  Israëls minister Katz verklaarde gisteren aan Reuters dat hij verwacht dat de erkenning van de Golan Hoogte als Israëlisch grondgebied nog slechts een kwestie van maanden is.

Geopolitiek op hoog niveau

In Syrië gaat het toch over de heilige democratiebeleving, nietwaar?

VN: Parole, parole, parole

Papier is geduldig. Geschiedenis ook.

 

 

Segregatie in Kortrijk

In Antwerpen bestaat er een gezegde: “Uw uitleg is goed, maar uw speculaas deugt niet”.  Wat zoveel wil zeggen dat men u een oor probeert aan te naaien: dat men met een nepverhaaltje iets wil vergoelijken of verheimelijken.

We herinnerden ons het gezegde naar aanleiding van de Kortrijkse “dames“-sportuurtjes, waar het volgens de N-VA schepen van sport slechts om een ‘participatieproject‘ gaat, dat tot doel heeft ‘drempels voor meisjes en dames om te gaan sporten’ weg te nemen.

Het Vlaams Belang geeft er een andere interpretatie aan: “Het handig gecommuniceerde ‘Women’s Sport Kortrijk’ (… vanzelfsprekend in het Engels als tegemoetkoming voor de talrijke Engelstalige ‘women‘ in Kortrijk…) is in de praktijk dus een zoveelste toegeving aan de islamitische voorschriften.”

Meer bij:  Vlaams Belang dienst klacht in tegen moslima sporten

Als je denkt alles gezien en gehoord te hebben…

Pfarrer Wolfgang Sedlmeier setzt in seiner Pfingstmesse ein starkes Zeichen gegen Diskriminierung.

Niet dus. Priester Wolfgang Sedlmeier hield op Pinksterzondag een mis in de Mariakerk te Aalen (bij Ulm). Naar aloude christelijke gewoonte, “de andere wang aanbieden”,  wou hij van de gelegenheid gebruik maken om te protesteren tegen de “discriminatie van andersgelovigen”. Hij celebreerde de misviering met een hoofddoek op zijn verweekte hersenpan.  Zijn kritiek zou zich in het bijzonder richten tegen een volksvertegenwoordigster – AfD co-voorzitster Alice Weidel – die “op een neerbuigende en beledigende wijze over hoofddoekdraagsters” zou gesproken hebben.

Bedoeld werd dit fragment uit haar toespraak in de Bundestag: “Maar ik kan u zeggen: boerka’s, hoofddoekmeisjes en gealimenteerde messenmannen en andere nietsnutten zullen onze welvaart, de economische groei en voor de sociale welvaartsstaat niet veilig stellen.” Zij werd hiervoor door Bundestagsvoorzitter Wolfgang Schäuble berispt omdat de verbinding “hoofddoekmeisjes” en “nietsnutten” een discriminatie zou betekenen.
Dhimmi Sedlmeier maakte duidelijk dat hij “mensen veroordeelt, die mensen veroordelen, omdat zij een kipa, een hoofddoek of een boerka dragen”. Applaus van de kerkgangers en van Gutmenschen allerhande.  Het is intussen al lang duidelijk, van de Kerk moeten we geen steun verwachten.

Van zulke geloofsleiders, verlos ons Heer.

Die BRD im Endstadium

Wie kan/wil de gordiaanse knoop ontwarren?

De bronafbeelding bekijken

…Weergekeerde rust in JERUSALEM

Waarom steunen de VSA Israël?  Initieel betekende die steun niet zo veel. Na WOII zonden de VSA humanitaire hulp maar dat werd toen niet als een bevoorrechte behandeling of ongewoon gezien want na WOII was de positie van de twee wereldmachten nog niet helemaal duidelijk. De VSA wilden toen nog dat het M.O. hen als fair en onpartijdig beschouwde tot de Arabische landen een nationalistisch sentiment kregen en de Sovjet Unie wereldwijd probeerde aan invloed te winnen. Het lag dus voor de hand dat de VSA met Israël – als buitenbeentje tussen de Arabische islamitische landen – nauwere banden zou aanknopen – ook omdat daar de communistische loreleizang geen succes had. Nochtans was de Sovjet Unie vanaf het begin een grote supporter van een joodse staat.  Stalin verwachtte dat het jonge land socialistisch (lees communistisch) zou worden.  De Sovjet Unie erkende als tweede, na de VSA, de onafhankelijkheid van Israël.

Israël moest echter de Amerikaanse voorhoede worden tégen de communistische invloedssfeer en een welgekomen militaire en veiligheidspartner. Bijgevolg moest Israël zo sterk en stabiel mogelijk worden. Sedert die dagen is de (be)dreiging – van communisme naar moslim extremisme – overgeheveld, maar niet de betrokkenheid van de VSA. In de VSA leeft de gedachte dat Israël moet beschermd worden tegen de islamitische buurlanden. Uit een Gallup opinieonderzoek (2014) bleek dat 62% der Amerikaanse bevolking pro-Israël is, tegenover 18% pro-Palestijnen. 9/11 en ISIS is daar niet vreemd aan.

Sinds 2014 is er een en ander veranderd: Rusland en nieuwe mogelijke wereldmachten moeten volgens de VSA de wacht aangezegd worden.  Zelfs EUropa deelt in de sanctie-brokken.  Syrië en Oekraïne zijn de stootblokken waarop deze protagonisten botsen.  Rusland en Israël kunnen echter nog altijd door één deur, wat gezien de omstandigheden eerder onlogisch lijkt.  Bij de bevrijding van Oost-Ghouta was het duidelijk dat Moskou Israël gewaarschuwd had zich hiermee niet te bemoeien.  De omgang met Iran maakt alles nog wat ingewikkelder.  Initieel verwierp Iran in 1947 de opdelingsplannen van het vroegere Palestina maar was uiteindelijk één der eerste moslim landen die in 1950 Israël erkende en beide staten onderhielden sterke economische banden – tijdens de Perzische seculiere regeringsperiode – tussen 1925 en 1979.  Na de verdrijving van de sjah en de opgang van ayatollahs kwam daar een einde aan.  Israël werd door de Iraanse religieuze leiders een illegale parasitaire staat en anderzijds werd Iran door Israël en de VSA een atoombedreiging genoemd.

Om het verhaal compleet te maken, hebben we ook nog de versterkte aanwezigheid van Hezbollah in buurland Libanon, die volgens het motto “de vijand van mijn vijand is mijn vriend” samen met Iran de Syrische regering steunt tegen de westerse coalitie die Assad wil van de presidentiële troon stoten en vervangen door een VSA-gunstig gezinde regering (lees: die de Amerikaanse gas- en oliewinningsplannen volgens een uitgestippeld draaiboek wil uitvoeren).  En de invasie der Ottomanen van Noord-Syrië, onder goedkeurend oog van de VSA, die daarmee de Koerdische bondgenoten in de steek lieten.

Dat West-Europa als gevolg van b.g. streven, conform het Soros-draaiboek, multicultureel verrijkt werd is mooi meegenomen.

Dubbele nationaliteit? Welke loyaliteit in Amerikaans Congress?

Ondertiteling en vertaling via icoontjes onderaan.

 

Pat Condell heeft zo zijn gedacht over “de grote Palestijnse leugen”

“…Het gaat niet over gerechtigheid en mensenrechten, want Arabische gemeenschappen kennen de betekenis van die woorden niet.  Het gaat niet over territorium, maar wel over jodenhaat, gedekt door de koran, en zoals gepredikt wordt in de moskeeën, dag in, dag uit… De Arabieren haten de joden niet omwille van Israël – zij haten Israël omwille van de joden…”

“…Vrede is het laatste dat de Arabieren willen… Hun haat is de reden van hun ellende…”

Ondertiteling en vertaling via icoontjes onderaan.

 

Economische harmonisering in de EU blijft steken

Afbeeldingsresultaat voor institut der deutschen wirtschaftHet is duidelijk dat de levensverhoudingen binnen de EU zand in de raderen krijgt. Het IW (Institut der deutschen Wirtschaft) – Instituut der Duitse economie – besteedde een studie aan dit thema.
Vooral de lage groei in Oost-Europa is de dooddoener. Op papier ziet er het ernaar uit dat de lidstaten naar elkaar toegroeien, maar als men de regio’s onder de loep neemt wordt de kloof steeds groter. Oorzaak: de financiële en economische crisis.
Tussen 2003 en 2008 deden vooral bepaalde regio’s in Spanje, Portugal en de Baltische Staten een inhaalbeweging, maar het oosten en zuiden van Europa lieten het tussen 2010 en 2015 afweten .
Nationaal zou men de indruk krijgen dat de levenskwaliteit naar een eenzelfde niveau stijgt, maar dit is een valse veronderstelling want vele regio drijven steeds verder uit elkaar. In de Britse Camden en de City of London lag de koopkracht per hoofd van de bevolking in 2015 55 keer zo hoog als die in het Bulgaarse Silistra. Het Duitse Ingolstadt breidde zijn voorsprong nog verder uit: 5.5 X het gemiddelde van de EU.

De EU-cohesiefondsen alleen kunnen het verschil niet wegwerken; de individuele landen moeten tenslotte ook nog (willen) meewerken.

Wirtschaftswoche

IW

Polen en Hongarije, schouder aan schouder…

De bronafbeelding bekijken

… over de door de EU verplichte opname van migranten

Hongarije: “Het belangrijkste thema dat wij hier besproken hebben, de nationale soevereiniteit, is de beslissing wie er op het grondgebied van een het land mag blijven.  Over onze Hongaarse vastbeslotenheid kan ik slechts zeggen dat onze ouders en grootouders, onze voorvaderen zich in hun graf zouden omdraaien als er iemand anders, buiten de Hongaren, ons zouden dicteren wie er hier in ons land mag blijven.”

Orban stelt “dat het de christelijke plicht is te helpen.  Maar dan wel ter plaatse, niet hier.  We kunnen onmogelijk helpen als we ons eigen land om zeep brengen.” Hij start bijgevolg een programma “Hongarije helpt”, waarbij hulp wordt aangeboden aan lokale overheden in het M.O. bij de bouw van woningen, scholen en kerken.  En dan kunnen de “vluchtelingen” vanuit EUropa terug naar huis keren.  Hij bevestigt dat Hongarije de Balkanroute zal blijven blokkeren.

Polen: Praat rond de pot, wil duidelijk niet te agressief overkomen,  maar bedoelt in essentie hetzelfde als Orban.  Heeft het over WOI en WOII en het communisme als excuus, resp. verklaring voor hun gezamenlijk immigratiestandpunt.  En stelt dat we “vluchtelingen” een hengel moeten geven i.p.v. een vis.

Hongarije en Polen: we nemen geen illegale immigranten en onze samenwerking wordt sterker