Dame blanche in Syrië (3)

Afbeeldingsresultaat voor usa syriaEr doen geruchten de ronde dat tonnen chlorine in het bezit van de “gematigde rebellen” zouden zijn.

De Russische defensieminister gaat zelfs nog een stapje verder: hij meent te weten dat “Amerikaanse raadgevers” “rebellen” zouden training geven om “false flag” chemische aanvallen in Zuid-Syrië uit te voeren. Deze zouden dan moeten dienen om luchtaanvallen op het Syrische leger en militaire infrastructuur (onze contacten ter plaatse hebben het zelfs over een geplande precisieaanval in Damascus) te rechtvaardigen.

“Wij beschikken over betrouwbare informatie dat Amerikaanse raadgevers (instructors) een aantal rebellengroepen in de buurt van de stad At-Tanf een opleiding hebben gegeven om provocaties uit te lokken met o.m. chemische oorlogsmiddelen in Zuid-Syrië,” verklaarde de Russische woordvoerder van de generale staf, generaal Sergey Rudskoy, tijdens een nieuwsoverzicht zaterdag.

“Begin maart werden sabotage groepen ingezet in de zuidelijke de-escalatie zone bij de stad Deraa, waar troepen van het zgn. FSA (Free Syrian Army) gestationeerd zijn… Zij bereiden een aantal explosies met chemische munitie voor. Dit zal dan gebruikt worden om de regeringstroepen de schuld te geven. De grondstoffen om chemische munitie te maken werden al geleverd in de zuidelijke de-escalatiezone onder het mom van humanitaire hulp van een aantal NGO’s.”

De geplande provocaties zullen breed uitgesmeerd worden in de westerse media en zullen uiteindelijk leiden als de motivatie voor aanvallen op Syrië door de VSA-coalitie, waarschuwde Rudskoy. “We hebben nu de eerste tekenen van de voorbereiding van de mogelijke aanvallen vastgesteld. Aanvalgroepen van de kruisrakettendragers werden samengesteld in het oosten van de Mid. Zee, de Perzische Golf en de Rode Zee.
Een andere “false flag” chemische aanval wordt voorbereid in de provincie Idlib door Al Nusra in samenwerking met de Witte Helmen… de ‘rebellen’ hebben al 20 containers chlorine ontvangen om het incident te uit te voeren.”

Het Amerikaanse leger ontkent de beschuldigingen en noemt het b.g. “extreem absurd”. Zowel Moskou als Damascus hebben herhaaldelijk gewaarschuwd voor nieuwe chemische provocaties en herhaald dat de verboden oorlogswapens door de ‘rebellen’ gebruikt werden. In het begin van de week heeft het Syrische leger in Oost-Ghouta een goed uitgerust chemisch laboratorium ontdekt, met beeldmateriaal als bewijs. De installatie bevatte een modern industriele uitrusting van buitenlandse oorsprong, grote hoeveelheden chemische substanties en grof afgewerkte eigenmaak munitie.

Rusland gaat duidelijk voor de vlucht vooruit.  Is het duidelijk beu als een konijn op een lichtbak te staren.  Onze redactie hoopt dat de Russische defensieminister zich vergist.  Of dat de VSA het lot van de Syrische burgers boven hun eigen politieke strategie stellen (zie onderaan).  Of hoopt gewoon op een wonder…

De beschuldigingen in het verleden “helikopters dropten tonnen chemicaliën over Aleppo” (klassieke bron: het filiaal der ‘rebellen’, ofte het éénmansobservatorium in Londen i;s.m. de Witte Helmen) werden intussen gelogenstraft door de inmiddels bevrijde bevolking van Aleppo.

Poetin verwoordde de veronderstelde chemische wapengebruik van de Syrische regering als volgt:

De vraag die je je als rationeel denkend mens moet stellen is: “Qui bono?”  Waarom zou Assad zijn eigen ruiten inslaan?  Wat heeft hij te winnen als hij – terwijl zijn leger en zijn regering aan de winnende hand zijn – chemische wapens laat gebruiken, goed wetende dat heel de wereld hem zal veroordelen… en bijgevolg een actie zal volgen die zijn positie niet alleen zal verzwakken, maar zelfs onmogelijk maken?  Met het risico dat Syrië opgedeeld zal worden tussen de democratische lijkenpikkers en hun vazallen?

Wat betreft die opdeling.  Geen verzinsel.  De plannen liggen op tafel.  De Libanese krant Al Alkbar pakte op 22 februari 2018 uit met de publicatie van een diplomatiek document, getiteld: “Washington aan zijn coalitie: Laat ons Syrië opdelen”.  De journalisten baseerden zich op een protocol in hun bezit, waarbij verslag gemaakt werd van een vergadering van 11 januari 2018 in Washington.  Kort daarvoor had president Trump toegestemd met een Amerikaanse aanwezigheid-zonder-einde in Syrië en had het buitenministerie (toen nog onder Tillerson) bevriende coalitiepartners uitgenodigd om hen de Amerikaanse Syriëstrategie uit de doeken te doen.  De zgn. “kleine Syriëgroep” moest in de toekomst uitgebreid worden met een groter aantal coalitiepartners, o.a. ook met Duitsland.  Het protocol werd opgesteld door Benjamin Norman, M.O.-expert bij de Britse ambassade in Washington, een vertrouwelijk document, niet bestemd voor ‘andere ogen’.   In het protocol wordt ongegeneerd beslist over het lot van mensen, landen, regio’s.  Volkerenrecht komt er niet aan te pas.

Deelnemers van het petit comité::

 • Benjamin Norman (verslaggever), zie boven.
 • Hugh Clare, leider van de Syriëgroep in het Britse buitenministerie.
 • Jerome Bonnafont, leider afdeling M.O. en Noord-Afrika in het Franse buitenministerie.
 • David Satterfield, VSA- buitenministerie, plaatsvervangende staatssecretaris voor het M.O..
 • Nawaf Wasfi Al-Tal, raadgever van het Jordaanse buitenministerie en (sinds 2011) verantwoordelijk voor de Jordaanse Syriëpolitiek.
 • Brigadegeneraal Jamal al Aqeel, Veiligheidsverantwoordelijke bij het Saoedische binnenministerie..

Wie wil kan de Duitse vertaling van het complotplan hier nalezen.  Wij werden er niet vrolijk van.

 

“Alles wat de EU aanraakt wordt een smerige warboel!”

Juist.  Marcel De Graaf had ook zo zijn mening over de open grenzen en de islamisering van EUropa.

En hij bleef maar op dezelfde nagel kloppen, woensdag opnieuw.  U weet wel, de nagel aan onze doodskist…

De typisch Italiaanse Cécile Kashetu Kyenge wil dat Marcel de Graaff bestraft wordt door het Europees Parlement. (…)Cécile Kashetu Kyenge wil dat Marcel de Graaff bestraft wordt door het Europees Parlement. Bron: EU2017EE Estonian Presidency / Flickr.In een debat met de Portugese premier António Costa over de toekomst van Europa zei De Graaff vanmorgen (14.03) dat moslims Europa systematisch terug naar de middeleeuwen katapulteren en het woord islam de definitie is van ongelijkheid tussen man en vrouw, polygamie, kindhuwelijken, slavernij en eremoorden.  ((video …)

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

De evolutie in Oost-Ghouta verloopt zoals we enkele weken geleden hadden verwacht en aangekondigd. Het Syrische leger heeft het gebied in drie delen kunnen verdelen en zo de macht van de terroristen gebroken. Hun gebied is nog nauwelijks 30% van het begin. Dit belet hen niet om nog dagelijks een (naar schatting) 35-tal obussen op Damascus te blijven afschieten, waardoor er wekelijks tientallen doden vallen, vele gewonden en een grote materiële schade wordt aangericht.                Bovendien blijven de terroristen de bevolking in Ghouta als menselijk schild gebruiken en mensen die  langs de “veilige zones”  willen vluchten worden door scherpschutters neergeschoten.  Slechts een tiental Al-Nousra strijders heeft op 10 maart de mogelijkheid van evacuatie samen met hun families naar het rebellengebied van Idlib aanvaard. Toch loopt hun horrorrijk ten einde. Gisteren zijn eenheden van het Syrische leger er in geslaagd een werkelijke veilige evacuatiezone te maken langs Hamouriya, waardoor vele duizenden deze hel van de  terroristen konden ontvluchten*. De minister van milieu, Husseien Makhlouf had gezorgd voor een 100-tal autobussen, water en voedsel. Nizar Yazini, minister van volksgezondheid, samen met de gouverneur Alaa Ibrahim boden de nodige humanitaire en medische zorgen aan.

*Nvdr: Aanvullend bij de vlucht via Hamouriya bereikte ons dit bericht: “Donderdag werd Hamouriyah door het Syrisch leger ingenomen.  De inwoners maakten de laatste dagen met Syrische nationale vlaggen en teksten duidelijk dat ze het leger ondersteunden en welkom heetten.  Toen het nieuws zich verspreidde dat het leger ondanks hevig verzet van de terroristen Hamouriyah binnenrukte, hebben zich duizenden uit de omgeving naar Hamouriyah gespoed in de hoop te kunnen vluchten.  De terroristen verkozen het hazenpad te kiezen uit vrees voor het Syrische leger en represailles van de bevolking. Vervolgens kon een vluchtweg naar de regeringsregio ten oosten van Hamouriya open gemaakt worden.  RT voorzag een live stream, zodat iedereen kon vaststellen dat de weg naar veiligheid open lag. 

En ze kwamen met duizenden.  De hele dag door trokken burgers weg uit de omringende dorpen met het doel te kunnen vluchten.    Duizenden.  20.000?  Meer?  Ze berichtten over de terroristen die nog geprobeerd hebben hen te intimideren, te bedreigen met moord en doodslag, maar de mensenmassa was te groot.”

Vanaf het begin van het offensief van het leger, blijven onze media** onverdroten hysterisch alle ellende toeschrijven aan “de misdaden van het leger van Bachar”. Het artikel van onze vrt van gisteren over de “Grootste vluchtelingenstroom”, weer puttend uit steeds dezelfde bron die aanleunt bij de terroristen, schrijft over de enclave van Oost-Ghouta  dat ze  “sinds 28 februari lijdt onder een moordend offensief van het regeringsleger met steun van Russische troepen”.

Lees verder

Islamisering in Merkelland

Afbeeldingsresultaat voor islamisierung deutschen städtenKarnap bij Essen.  Een middelbare school waar bio-Duitse leerlingen in de minderheid zijn.  Van integratie geen sprake.  In bepaalde districten in onze steden waarschijnlijk een gelijkaardig scenario, maar daar vinden we geen beeldmateriaal van.  We vragen ons trouwens al langer af waarom er hier zo weinig gepubliceerd wordt over soortgelijke problemen.  Angst voor het Spionnencentrum, voor justitie?  Zelfcensuur?  Wie een videokanaal vindt met deze en andere problematiek rond de verrijking, mag het ons melden.

Karnap.  Een voorbeeld van de scholen in de talrijke moslimdistricten. Zelfs op de speelplaats blijft ieder onder zich.  En de toestand zal er niet op beteren met de nieuwe GroKo regering van Merkel met de socialisten.  De gezinshereniging zal toeslaan als een bezettingsleger. Leraars die durven de toestand aanklagen, worden monddood gemaakt, gebroodroofd.

We blijven het herhalen als een credo: de islam past niet in Europa.  De islam is een veroveringsideologie.  Horst Seehofer (CSU), de nieuwe federale binnenminister, verklaarde gisteren eventjes dapper dat de islam niet tot Duitsland behoort.  Nou ja, die man wil zijn achterban in Beieren paaien onder het motto “Luister naar mijn woorden, maar kijk niet naar mijn daden”.  Deze bekende islamisten in Merkelland winden er geen doekjes rond:

En ze hoeven zelfs niet de wapens op te nemen.  De belastingbetaler onderhoudt de veelwijverij en hun kroost:

Wir islamisieren uns schleichend

 

 

 

Met de VSA over vrede in Syrië praten?

Afbeeldingsresultaat voor us political liarsVergeet het!  Luister enkele minuten naar de uiteenzetting van McMaster, federale veiligheidsadviseur van de VSA, tijdens een welkomwoordje in het Holocaust Museum te Washington. 

“Er is nog werk aan de winkel… geen hulp voor regio’s onder het moordend regime van Assad (gaat gewoon voorbij aan het feit dat het land grotendeels onder die beschrijving valt… m.a.w. wie het pech heeft daar te wonen mag fluiten naar Uncle Sams goedertierendheid)... bescherming van onschuldige burgers tegen de Assadgifaanvallen… (wordt moeilijker vol te houden als de ware daders het hazenpad kozen richting Idlib of – Inch’Allah – naar de eeuwige jachtvelden van het maagdenrijk verhuisden).  Verder kan iedereen op ‘hulp’ rekenen van de VSA…  (Iedereen?… Yes, indeed, behalve degenen die onder b.g. geografische gegevens vallen.) Spijtig genoeg worden de VSA gedwarsboomd door Rusland en Iran…  die terroristische groeperingen zoals Hezbollah steunen…”

En dan komen er cijfertjes over de steun die Iran aan Syrië zou verstrekt hebben.  Over zgn. ‘illegale vluchten’ naar Syrië. Over bedrijven die zaken doen met de vermaledijde Revolutionaire Garde.  Rusland mag ook spitsroeden lopen.  Het land faciliteert de onnoemelijke baldadigheden van Assad.  Rusland zou niets bijgedragen hebben om Assad ervan te overtuigen zijn eigen bevolking niet te vermoorden, hen in de plaats daarvan humanitaire hulp te verlenen, tijdelijke wapenbestanden te respecteren of te luisteren naar de goedgemeende politieke raad van de VN.  En vervolgens – het kon en mocht niet ontbreken – kwam daar dan de welgekomen Skripalaanslag in Salisbury.  .

Over de eigen bijdragen ter ondersteuning van de moslim terroristen, geen woord.  Over de illegale bezetting van een vreemd land, geen woord.  Over hun militaire bases ter plaatse, geen woord. Over de inpalming van olievelden, geen woord.  Over het verraad t.o.v. hun coalitiepartners, de Koerden, geen woord.  Over de bescherming van Erdogan, die Syrië binnen gevallen is, geen woord.  Over de ware oorzaak van de Amerikaanse verontwaardiging én de ware reden van de steun aan de ontwrichting van de Syrische staat, geen woord.

Een oproep aan alle democratische krachten om samen tégen de onverlaten, die de VSA niet naar waarde weten te schatten, te bundelen.

Tenslotte een warm welkom aan de Witte Helmen, de filmcrew van de ‘gematigde rebellen’.  En de verheffing tot martelaren in de archieven van het Holocaust Museum.

Ondanks alles leeft de hoop in Syrië

 • Afbeeldingsresultaat voor I love syriaDe Tsjechische buitenminister, Martin Stropnicky, kondigde zes humanitaire projecten in Syrië aan, goed voor omgerekend 1.137 miljoen euro. De vice-voorzitter van het Tjechische defensiecomité stelde dat een politieke oplossing de enige manier is om de Syrische crisis te beëindigen en kloeg de Turkse agressie aan in de Afrin Regio. (Sana)
 • Vice premier, tevens minister voor buitenlanders en Syriërs in de diaspora, Walid al-Moallem, ontmoette dinsdag de voorzitter van het inernationale comité van het Rode Kruis (ICRC), Peter Maurer en zijn begeleidende delegatie.
  De gesprekken gingen over de blijvende samenwerking tussen Syrië en het ICRC, de mogelijkheden om de humanitaire situatie te verbeteren en hulp te bieden aan de Syriërs getroffen door de terroristen en de opgelegde sancties. Walid al-Moallem benadrukte de dankbaarheid voor de hulp van het ICRC en samenwerking met hun Syrische collega’s van de Rode Halve Maan (SARC) en bevestigde de wil van de Syrische regering voor samenwerking met beide b.g. hulporganisaties.
  Op zijn beurt dankte Maurer de Syrische regering voor de samenwerking om humanitaire hulp te verstrekken waar nodig en uitte zijn waardering voor de lange verstandhouding. Minister Fayssal Mikdad had ook een gesprek met Peter Maurer, waarbij ze bilaterale samenwerking én de mogelijke uitbreiding bespraken. Mikdad stelde dat Syrië bereid is verder samen te werken met het ICRC in het kader van neutraal en transparant werk, waarbij hij de constante ontwikkeling van de samenwerking aan beide kanten loofde. Intenties die door Peter Maurer bevestigd werden. (Sana)
 • Merkwaardig.  Als burgers uit Oost-Ghouta kunnen vluchten, dan wordt steevast in de poco media de rol van het Syrische leger / regering ‘vergeten’.  Men verwijst telkens naar het éénmansobservatorium, het filiaal der ‘rebellen’,  in Londen als bron.  Onze redactie heeft herhaaldelijk kunnen vaststellen dat wij dit publiceerden dagen vooraleer de nullenzender (of enige andere pers) er gewag van maakte.

 • Getuigenis: “We leefden niet in Oost-Ghouta.  We leefden in een gevangenis.”

 • “Gematigd” moet plaats maken voor… “radicaal”… niet te verwarren met “extreem” of “terroristisch”.  De media hebben de bocht nog niet genomen.

 • Ontwikkeling: De Syrische first lady, echtgenote van president Assad, filosofeert over de ontwikkeling van Syrië.  Ze kijkt terug in het verleden en richt haar blik naar de toekomst.

 • Het sportcentrum in Latakia (badstad) bruist van leven:

 • Nieuwe kraampjes, sommige eerder amateuristisch: het leven gaat voort:

 • Men vierde ‘lerarendag’:

 • Aleppo. Vrede.  Rust.

 • Sportfestival

 • Tot slot stemde de EU-praatbarak een niet bindende resolutie, waarbij Turkije vriendelijk doch dringend verzocht werd zich terug te trekken uit Syrië.  Erdogan kreeg prompt een lachkramp.

 

Politieke plannen in Merkelland

Afbeeldingsresultaat voor merkellandMerkel wil de AfD uit het parlement verdrijven.  De problemen van de mensen oplossen.  De problemen die zij veroorzaakt heeft.  Je moet maar durven.

De AfD zal – op een professionele manier – de vinger op de wonde blijven leggen. De FDP wil met chirurgische preciesheid oppositie voeren.  De Groenen willen vanzelfsprekend constructief blijven.

Constructief.  Het is maar hoe je het bekijkt.  In elk geval wil niemand met de AfD samenwerken, noch in de meerderheid, noch in de oppositie. AfD = Molokai.

De AfD is eerder gelaten en vraagt zich af wanneer de andere partijen eens zakelijk willen nadenken over problemen eer ze voor de zoveelste keer – geeuw – de nazisme-hamer bovenhalen.  Ook hier acteert de tv-moderatrice à la Kathleen Cools als toegevoegde oppositiepartij tegen de AfD.

Alexander Gauland, haar co-piloot van de AfD gaf ook zijn mening over de nieuwe aanstelling van de oud-kanselier Merkel:

 

EU: applaus voor rechts is verboden

Afbeeldingsresultaat voor stilteSupporters zijn weliswaar welkom, maar ze moeten hun goedkeuring in stilte belijden. 

Zes Italiaanse persmuskieten dienden een klacht in tegen Salvini (Lega Nord). Hij zou hen tijdens een persconferentie op dinsdag, 13 maart, ervan beticht hebben ‘propaganda voor de EU’ opgeklopt te hebben. Waarop Salvini’s supporters applaudisseerden. En dat is in de neutrale EU-lokalen strikt verboden.

Jaume Duch, opperhoofd van de EU-dienst voor communicatie (… zéér belangrijk iemand), tevens winnaar van een speciale prijs, uitgereikt door Aqui Europa, “Gewaardeerde Spaanse communicatie-persoonlijkheid die het EUropees project steunt” (nochtans Catalaan), – zijn benoeming kwam bijgevolg niet uit de lucht gevallen – verontschuldigde zich na het ‘incident’: “Leden en personeel worden ook toegelaten tijdens pers-conferenties, als deel van hun parlementaire bezigheden, maar zij mogen absoluut niet praten, tegenspreken of applaudisseren voor de woordvoerders tijdens zo’n conferentie en al zeker niet journalisten bedreigen of intimideren die hun brood verdienen door hun pen in neutrale inkt te dopen om de waarheid… en niets dan de waarheid… aan Jan-met-de-pet duidelijk te maken. “

Duch uitte zijn “oprechte spijt” voor de gebeurtenissen en stelde dat de ENF-fractie hiermee de EU-parlementaire erecode had gebroken. “Zowel het gedrag van de non-journalisten in de perskamer als de persconferentie zelf door de ENF-fractie waren niet conform onze regeltjes en getuigen van een flagrante onderwaardering van de harde labeur en de waarheidslievende karaktertrekken der aanwezige journalisten.”

En benadrukte vervolgens dat “Wij (pluralis majestatis) toekomstige ENF conferenties zeer strikt in het oog zullen houden opdat de rol van de pers het vereiste respect zal krijgen en eventuele maatregelen kunnen genomen worden.”
(Vrije vertaling van onze redactie)

EU parliament: Italian far-right rant broke rules

De waarheid is voorbehouden aan leugenaars

Afbeeldingsresultaten voor censuur internet

Pat Condell is bij ons geen onbekende.  Hij heeft intussen mogen ondervinden hoe de poco media omgaan met kritische stemmen zoals de zijne.  Ook zijn video’s werden geboycot, gecensureerd… of gepest.

Maar als een Judas vergiftigd wordt, dan staat heel het poco Londen op zijn achterste poten.  Waarheid vermomd als “waarschijnlijk”, “meer dan waarschijnlijk”, “voor de hand liggend”, “ongetwijfeld”… maar nergens worden er bewijzen getoond.  En ja hoor, wereldwijd instemmend knikken.  Ruslandfobie is immers politiek correct.  Ook hier geldt de vraag “qui bono?”  Wat is de meerwaarde voor Rusland dat ze een uitgerangeerde dubbelspion jààààren na de feiten samen met zijn dochter van kant maken?  Zit er enige logica in het gebruik van een zenuwgif dat ook toevallige Poetinfans kan aantasten?  Wordt Poetin daar vrolijk van?  Zit er iemand in de Doema op meer sancties te wachten?  Hoe groot is de kans dat toekomstige bilaterale economische afspraken na de Brexit moeten geboycot worden?

Daarentegen wordt dit zo goed mogelijk onder de mat geveegd: met de regelmaat van de klok duikt opnieuw een groot misbruikschandaal in Groot-Britannië op, ditmaal in Telford.  De moslimdaders bleven ongemoeid: de racismeparaplu beschermt hen.  1000 jonge vrouwen, kinderen, seksueel misbruikt, gemarteld, mishandeld, verkocht, geprostitueerd, vermoord … (Daily Mirror). niet het vermelden waard in het Britse parlement. Maar een niet bewezen ‘vermoeden’ i.v.m. de vergiftiging van een gepensioneerde dubbelspion, ho maar… daar kan May niet mee lachen.

Pat Condell is het sprekend voorbeeld van gestructureerde censuur.  Hij stak zijn mening over de zoveelste doofpotoperatie – 1400 verkrachtingen van minderjarigen door moslim immigranten – niet onder stoelen of banken.   De video is niet te bekijken op zijn kanaal op YT.  Samen met talrijke andere uit het verleden werd deze gewoon gewist.  U vindt het bruggetje hier:

https://www.bitchute.com/video/DYWqwY0rp0C1/

Samen met Pat Condell wordt iedereen die het deksel van de beerput haalt gebroodroofd en sociaal uitgesloten:

Intussen werd Britain First van facebook geweerd.  Golding en Fransen werden tot een gevangenisstraf van resp. 18 en 36 weken veroordeeld wegens het verspreiden van haat.  Kwestie van nationalistische stemmen voor het behoud van de eigen cultuur en tégen de immigratie te doen zwijgen.  Lauren Southern, gastspreekster bij de VBJ, mocht het land van de Queen en haar moslimlandgenoten niet binnen.