Oorverdovende mediastilte rond vals OPCW-rapport

Peter Hitchens, journalist, columnist bij de Mail on Sunday, is verbaasd, boos en vernietigend voor de poco politici en media.

“Iedereen weet dat de massavernietigingswapens, die het alibi waren voor de aanval op Irak in 2003, nooit gevonden werden. Ze waren er niet, bestonden niet. Mocht dit nu gebeurd zijn, denkt u dat dit zou bekend geraakt zijn? 17 jaar later na b.g. feiten zou u nooit vernomen hebben dat deze wapens slechts het excuus waren om Irak binnen te vallen en te bezetten. De politiek, de media zwijgen als vermoord. Ze hebben zichzelf doofstom gemaakt.

Dergelijke feiten komen nu niet meer aan de oppervlakte. Het is nu verschillende weken geleden dat ik in de Mail on Sunday het verbazingwekkend verhaal publiceerde over de onderzoeken naar een veronderstelde gifgasaanval in Douma, Syrië, in april 2018. Hierin werd duidelijk gemaakt dat het heel onwaarschijnlijk was dat er een gifgasaanval had plaats gevonden. Opvallend: quasi geen enkele krant, geen enkel nieuwsbureau, geen enkele zender heeft op dit schokkend verhaal ingehaakt. Iets wat onbegrijpelijk is vermits de “vermoedelijke” gifgasaanval werd gebruikt als excuus voor een raketaanval op Syrië door de VSA, G.B. en Frankrijk.

Het ingeschakelde orgaan, het OPCW, zou ooit betrokken kunnen worden bij een andere aangelegenheid bij een mogelijke beslissing of we ten oorlog trekken. Het hele kwalijke verhaal blijft grotendeels onbekend bij miljoenen mensen die ervan op de hoogte zouden moeten zijn. Dit is zeer verontrustend. Verleden week verscheen Ian Henderson, één van de onderzoekers van het OPCW, opperde zijn twijfels hieromtrent, bij de Veiligheidsraad der VN, gaf zijn getuigenis (zie bruggetje onderaan) met meer uitleg over zijn twijfels (… over het waarheidsgehalte van de gifgas-beschuldiging). Raad eens hoeveel kranten en nieuwsagentschappen hierover bericht hebben? Geen. U moet zich meer bezorgd maken over dat wat u mag vernemen dan over dat wat u niet mag vernemen.”

Lees ook: In Praise of Telling the Truth… waarin Peter Hutchins begint met:

“I am currently being accused of serving as an apologist for Bashar al-Assad, one of the most gruesome tyrants in the world. I am also being attacked on social media as a “war crimes denier” and a tool of the Russian Kremlin.

This is because I have done my job as a reporter… “

Kortom: men schiet op de pianist…

Gerelateerde afbeelding

Wat u allicht ook zal ontgaan zijn vermits de poco media u hiervan niet op de hoogte brengen. De State Department der VSA (min. buitenlandse zaken) maakte bekend dat er 35 miljoen dollar extra zal gepompt worden in oorlogspropaganda tegen Syrië. Vermomd als “Support for Independent Media in Syria… met als één der belangrijkste doeleinden “to advance U.S. Government policy objectives in Syria.” Steun aan onafhankelijke media in Syrië”??? Voor hoe dom houden ze ons? Waar zouden die hun riante kantoren bemannen? In het terroristenwalhalla Idlib, ten oosten van de Eufraat, bij de Koerden, hun vazallen? In Erdogans geannexeerde Noord-Syrië? Het streven der VSA daarentegen spreekt van een onbeschaamde hautaine eerlijkheid. (Meer info over de “schenking”)

Voormalig majoor-generaal John Holmes, tevens voormalig hoofd van de Special Forces, is het met Peter Hitchens eens. “De OPCW verliest zo elke geloofwaardigheid”.

Berlijn, Düsseldorf… één pot poco nat

Afbeeldingsresultaat voor deutsche kolonialgesellschaft
Verwerpelijk verleden moet uitgewist worden

Ook Berlijn wil de straatnamen met een politiek correct sausje overgieten. Wie protesteert moet een boete betalen.

Ondanks massale protesten der bevolking wil het bestuur van het wijkdistrict Berlin-Mitte de herdoop van de Petersallee, de Nachtigalplatz en de Lüderitzstraße toch laten doorgaan. Deze drie straten, resp. plein, maken deel uit van de Afrikaanse wijk in het district Wedding. Grüne, SPD, Linkspartei en Piratenpartei stemden voor de verandering van de straatnamen, CDU en AfD tegen en de FDP onthield zich.

Daarop tekenden 124 Berlijners verzet aan. Verzet werd afgewezen en daar bovenop werd 148.27 euro boete per koppige verzetondertekenaar opgelegd. Oorspronkelijk waren er meer dan 500 handtekeningen, maar de overheid weigerde die te accepteren. Bij de ondertekenaars waren ca. 200 kleine en middelgrote bedrijven, die het kostenplaatje – aanpassing administratie – niet zagen zitten. Kompromisvoorstellen werden onmiddellijk verticaal geklasseerd door het links-groene districtsbestuur. De reden van de herdoop der straatnamen? Een morele verplichting. De namen verwijzen naar “racistische kolonialisten”. Nachtigalplatz zou niet alleen naar een vogel maar ook naar een dichter kunnen verwijzen. En de Petersallee verwijst naar een anti-Hitler-verzetsstrijder Hans Peters (1896–1966). Niets mis mee, denk je dan.

Enkele beboete bewoners stellen nu dat ze de opgelegde som niet kunnen betalen; ze leven van een bestaansminimum. Het districtsbestuur liet zich vermurwen; vermits de klachten allemaal dezelfde inhoud hadden moeten de klagers “slechts” 20% van de maximum boete betalen. Echter, de meesten lieten zich niet ompraten en willen nu naar de regionale administratieve rechtbank trekken. Daar de rechtbank met een enorme stapel wachtende processen opgescheept zit, is het meer dan waarschijnlijk dat het proces zal aanslepen tot de regionale verkiezingen in het najaar 2021. En dan kunnen de beboete burgers zonder een financieel risico in het stemhokje de rekening aanbieden.
Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

De groeiende onrust in Libanon baart ons grote zorgen. Tegen de verwachting in  is, na het aftreden van de eerste minister  Saad Hariri (soenniet en Saoedi!), de nieuwe eerste minister Hassan Diab (ook soenniet maar  geen Saoedi!) er in geslaagd een regering op de been te brengen. 1/4e zijn vrouwen, 4 soennieten, 4 maronieten (katholieken), 3 Grieks-katholieken, 3 Grieks orthodoxen, 1 Armeens orthodox, 2 Sjiieten Hezbollah, 2 Sjiieten Amal, 2 Druzen. Allemaal nieuwe ministers.

Historisch: voor het eerst 6 vrouwen in het Libanese kabinet

Theoretisch een goede oplossing en een goede regering onder het presidentschap van de maroniet Michel Aoun, die het leger oproept om de orde te helpen herstellen. Maar…noch Saad Hariri en zijn (Saoedische) achterban, noch Samir Geagea van de Libanese strijdkrachten, noch de Druus Walid Jumblatt willen met deze regering samenwerken. Zij willen  hun  privileges behouden met de mogelijkheden van grenzeloze corruptie (door Frankrijk na W.O. II ingevoerd op basis van het confessioneel systeem). Vandaar blijvende onrust. Niet alleen soennieten vechten onder elkaar, ook christenen. Er vallen steeds meer zwaar gewonden bij betogingen en dat is eigenlijk helemaal niet “Libanees”. De banken weigeren de mensen meer dan 300 dollar per week te geven, wat geheel illegaal is. Achter de schermen zijn er grote krachten die  niets liever willen dan de chaos laten voortduren (precies zoals in Syrië). De Britse regering schreeuwt moord en brand omdat Hezbollah, die wel degelijk aan de kant van het volk staat, mee mag doen met de regering. Ondertussen lijden steeds meer mensen honger en koude. En onze media zorgen ervoor dat de echte criminele onruststokers in Libanon (VS-Israël-Saoedi-Arabië-NAVO) uit beeld blijven (precies zoals in Syrië).

In Syrië zal de oorlog eindigen. Syrië en zijn bondgenoten zijn vastbesloten verder te strijden totdat de laatste gruwel van terroristen in Idlib opgeruimd is. Krokodillentranen en allerlei huichelachtige plannen van het westen zullen dit niet meer kunnen tegen houden. En waar zullen de duizenden terroristen die er overblijven naartoe gaan of door de westerse mogendheden, de voormalige “vrienden van Syrië”, naartoe “gezonden” worden voor een nieuwe “missie”? Turkije heeft al een paar duizend overgebracht naar Libië en de  VS zijn  bezig hun vriendjes van IS over te brengen naar Irak. Helaas vallen inmiddels wekelijks nog vele slachtoffers en sneuvelen er vele soldaten.

Volgend enkele flitsen uit onze gemeenschap en een uitgebreide lijst van info en video’s, waarin ieder zijn gewenste informatie kan opzoeken. Mijn voornaamste aandacht  heb ik  echter geschonken aan het uitwerken van het tweede deel van datgene waarmee ik vorige week begon: ‘Waarden Worden Waanzin’. Suggesties altijd hartelijk welkom.

P. Daniel

Vrijdag 24 januari 2020

Flitsen

Sneeuwpret en -zorgen – Dinsdagmorgen was het terrein bedekt met een flinke laag sneeuw. Sneeuw betekent hier geen school. De kinderen zijn druk bezig met het maken van een sneeuwman. Door de lange  stroomonderbreking is het koud en bovendien beginnen  de kraantjes minder en minder water te geven totdat er niets meer uit komt. Er is echter ergens in de gebouwen altijd wel een kraantje dat nog water geeft. De volgende nacht zakt het kwik tot min drie en daarna tot min 9. We verwachten bovendien dat het nog veel kouder zal worden. Gelukkig is er de volgende morgen een stralende zon, zij het met flink vriesweer.  Er zijn mensen die heel wat meer te lijden hebben in deze winter. We bidden er voor en trachten hen te helpen.

Grote bezorgdheid – Deze week kwam een 20 jarige student uit Homs enkele dagen meeleven. Zij zitten soms twee dagen zonder elektriciteit. Hier is het 4 uur (of meer) stroomonderbreking en dan 2 uur (of minder) elektriciteit. Hij vertelde ook dat de Syrische Lire sinds de oorlog als 20 x gezakt is, wat het leven telkens duurder maakt. En voor jongeren zoals hij is het niet gemakkelijk om te beslissen wat ze best doen. Ze mogen hun studies afwerken maar daarna moeten ze naar het leger, als de oorlog nog voortduurt. En dit is het land waar eten, kleding, woning, energie, ontwikkeling, verzorging in overvloed ter beschikking was, voordat de buitenlandse mogendheden  dood en vernieling brachten. De VS verkondigen luid dat zij een “macht ten goede” zijn maar stelen wel de voornaamste energiebronnen om ons nog meer in de ellende  te storten. En wanneer hier bisschoppen en christenen worden gemarteld en gedood, staat Pax Christi Vlaanderen met de steun van onze  bisschoppen, te applaudisseren (zie onder “En dit nog”).

Lees verder

Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming geeft richtlijnen voor nieuw vak

Afbeeldingsresultaat voor ben weyts minister van onderwijs cartoon

Het aantal depressies in het onderwijs neemt jaar na jaar toe. Niet verwonderlijk. Een ongelijke strijd tussen hen die het goed menen, en hen die echt niet ernstig genomen kunnen worden.
Een voorbeeldje. De overheid geeft ons de “vrijheid” om een nieuw vak met nieuwe inhoud te voorzien in het tweede jaar. Hoera !
Dus ons Jantje gaat aan de slag om een “vak” te verzinnen en eerste krijtlijnen van vakinhouden te bepalen op basis van het onovertroffen leerplan. Het leerplan, dat duidelijker zou zijn dan ooit te voren aldus onze kwaliteitspers is “HET” document in het leven van de school, want de inspectie komt zien of ge het leerplan wel goed in praktijk brengt.

Het doel (voor de leerlingen) is om:
“De leerlingen onderscheiden aspecten in contexten waarin maatschappij en welzijn een belangrijke rol spelen”
Welke aspecten? Welke contexten? Welke rol? Waar gaat dit in hemelsnaam over? Wat moeten leerlingen nu in concreto kennen en kunnen?

Gelukkig staat er bij dit ijl luchtledig gezwans een concrete toelichting:

“Het werken met verschillende interessegebieden biedt kapstokken voor het oriënteren en opportuniteiten voor het verkennen van verschillende contexten en/of beroepen. ”

Voilà, daar moeten we het dan mee doen. Echt waar. Meer doelformulering of uitleg is er niet. Dit “is” de concrete doelstelling om bij leerlingen te bereiken.

Kan iemand de “war on drugs” intensifiëren zodat deze pummels die dergelijke teksten DURVEN schrijven, MOGEN schrijven, zelfs met mijn belastinggeld betaald worden OM dat te schrijven, eens onbeneveld achter hun klavier zouden kruipen? Dankuwel !

Maar pas op als ge een punt durft aftrekken voor een D/T-fout ! Want de kinderen iets “echt” leren is bij deze verboden.
En als school zijt ge altijd kwetsbaar voor de inspectie die zelf mag vinden dat ge te weinig “opportunistische kapstokken uitscheit” of zo iets – hoe hard je ook uw best doet ! En dan verwonderd zijn dat we op PISA een sprintje trekken in neerwaartse richting.

Arm Vlaanderen, ge hebt het zelf gezocht…

Jan Boons

Genoeg ge-pre-con-infor-sulteerd, geprobeerd, gelamenteerd, gemasseerd, geconditioneerd, gemodereerd, gedegouteerd, geacteerd, gefaseerd, gefabuleerd…

Organiseer nieuwe verkiezingen!

Luister naar het volk!

In de privé is het simpel. Als u acht maanden niets doet, krijgt u uw C4. Maar in de politiek bakken ze er al maanden niks van en blijven ze maar aanmodderen. Daarom eisen wij nieuwe verkiezingen.

Een politicus die schrik heeft van verkiezingen is als een zwemmer die bang is van water. Nieuwe verkiezingen zijn nodig om de lamlendige patstelling af te schudden.

De Belgische politieke elites hebben lang genoeg gespeeld, het is nu aan de kiezer. Het is nu aan u. Klik hier: Teken de petitie!

U kiest. U betaalt. U wordt genegeerd.

Vlaams Belang aanwezigheid in 2019 in VRT-programma’s:

– De 7de Dag: 9%
– Terzake: 6%
– De Afspraak: 3% (Het kleine stompje rechts in de grafiek is de tweede grootste partij van het land…)

… en 18% bij de Vlaamse kiezer!

Afbeeldingsresultaat voor politieke partijen in de afspraak

N-VA, CD&V, SP.A, Groen, PvdA en VLD stemmen TEGEN een voorstel om van de VRT een neutrale, onafhankelijke omroep te maken die àlle partijen op gelijke voet behandelt. De voorkeursbehandeling die ze van de #vrt krijgen moet immers gegarandeerd blijven.

Afbeelding

Opvallend: Schiltz Jr. keek tijdens de tussenkomst van Klaas Slootmans ostentatief opzij…

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Een land en een volk, levend in grote harmonie, gastvrijheid  en welstand, vanuit een onschatbare geestelijke en culturele rijkdom. Dat is het oude, grote Syrië. De huidige grenzen zijn slechts de littekens, toegebracht door de hebzucht van de  grootmachten.  Hier ontstond het eerste schrift, het eerste alfabet en werden de eerste muzieknoten geschreven. Op de site van Ougarit werd een religieuze hymne gevonden, die ‘n 3400 geleden gecomponeerd werd (Ras Shamra, Lattakia, West Syrië, Middellandse zeekust). Hier ontstonden de landbouw en de eerste landbouwdorpen. Hier wedijveren Damascus en Aleppo met elkaar om de titel van de oudste, bewoonde stad ter wereld.

Van hier kwamen de eerste stad-staten en rijken. Syrië is “de moeder van de beschaving” en vooral de wieg van het joods-christelijk geloof.

Vanuit het Syrische Antiochië verkondigde de apostel Paulus het christelijk geloof over de wereld en de apostel Petrus was in Antiochië zeven jaar bisschop vooraleer hij naar Rome trok.  De archeoloog André Parrot, ex-directeur van het Louvre, beweert: “Iedere beschaafde mens heeft 2 vaderlanden: het zijne en Syrië”. Van de heerlijkheid van dit Syrië hebben we nog een glimp opgevangen toen we vlak voor de oorlog hier kwamen. Syrië produceerde toen nog economisch, technisch, medisch meer dan wat het zelf nodig had. Op gebied van voeding was dit 20% meer. Helaas, hier ligt ook de verleiding voor wereldheersers: “Wie het Midden Oosten wil controleren, moet Syrië controleren”  schreef de Brit Patrik Seale.

Nvdr: Patrick Seale in 2013: drie vragen, drie antwoorden:

Dit land wordt nu uitgemoord en verwoest. Er sterven nog steeds mensen van de honger en de kou. Duistere machten en wereldleiders willen hier oorlog en geweld om hun onstilbare honger naar eer, overheersing en rijkdom te voeden. In Syrië strijden de wereldheersers om hun macht. Schoonheid, waarheid, goedheid, welvaart en geluk worden verbrijzeld tot waanzin.

Het inspireerde mij om na te denken over de verwording van onze eigen westerse beschaving: “Waarden Worden Waanzin”. Een volgende keer hoop ik hierop verder te gaan met enkele lichtpunten.

Weer krijg je  flitsen uit het leven van de gemeenschap, enkele merkwaardigheden  en een overvloed aan video’s en informatie over de toestand in Syrië en elders.

P. Daniel

Nvdr: John Kerry geeft toe dat de Obama-regering ISIS steunde om Assad te doen vallen, dat Rusland uitgenodigd werd op het Syrische grondgebied en de VSA niét!

Vrijdag 17 januari 2020

Flitsen

Hulpgoederen – Zondagavond kwam weer een container toe met hulpgoederen, grote purperen zakken en dozen met kleding, matrassen, bedden, kasten, medisch materiaal, schoolgerief… Het is integraal voor een bisdom in Libanon. Ja, ook de bevolking van Libanon geraakt steeds meer in nood.

Lees verder