Jezidi meisje ontmoet haar ontvoerder in Merkelland

Niets aan de hand, vinden de Duitse autoriteiten, hij is een asielzoeker zoals jij.

Dit is Ashwag.  Ontvoerd door ISIS in 2014.  Na haar ontsnapping, vluchtte zij naar Duitsland.  Toen ze haar ontvoerder ontmoette in Duitsland, was hij absoluut niet gegeneerd en vertelde haar dat hij alles over haar wist, waar ze woont, met wie ze samen woont…  Hij had haar zelfs in Duitsland kunnen opsporen.

Het meisje heeft angst.  Ze meldde dit bij de politie, die stelde dat men niets kon doen.  De man is een asielzoeker zoals zij, en bovendien heeft hij niets op zijn kerfstok in Duitsland.  Ze kreeg een telefoonnummer in de hand gedrukt “voor het geval ze hem nog ergens tegenkomt”.  Ze stelt dat zij niet alleen staat hiermee.  Meerdere Jezidi meisjes hebben hun ontvoerder/verkrachter in Duitsland ontmoet.

Kafka in Merkelland.  Waar ontvoerders, terroristen, dieven, moordenaars, verkrachters de hand boven het hoofd gehouden worden.

 

 

Duitsland: dweilen met de kraan open

In Merkelland resideren momenteel afgerond 700.000 geweigerde asielzoekers. 

Dit bleek uit een antwoord van de federale regering op een vraag van de AfD.  Einde juni bevonden zich  (… intussen waarschijnlijk meer) 689.970 personen in Duitsland, “wiens asielaanvraag legaal en bekrachtigd geweigerd werd”.  Daarbij bevonden zich 81.450 Turken, 75.643 Afghanen, 70.932 Kosovaren en 51.975 Serviërs, maar ook 17.290 Macedoniërs, 14.214 Albanezen, 12.258 Polen en 7.140 Roemenen.

Tevens mocht uit het antwoord blijken dat elke maand ca. 100 personen in Duitsland aankomen, hoewel ze in het verleden een verbod voor het opnieuw betreden van het Duitse grondgebied opgelegd kregen.  Cijfers van de federale politie: 101 personen in mei, 96 in april, 119 in maart, 126 in februari.   Volgens cijfers van centrale register der vreemdelingen liep het aantal personen, die het land niet opnieuw binnen mochten, op tot 6.723 personen.  714 van hen waren ondanks het verbod sinds januari 2015 opnieuw naar Duitsland gereisd.

Bovendien wonen in Merkelland 34.089  buitenlanders, die na het volledige parcours van asielaanvraag en aansluitende -weigering afgelegd te hebben, eerst Duitsland verlieten om dan vanaf 1 januari 2015 terug te keren.  Op de vraag hoe zoiets rechtsgeldig mogelijk is, antwoordde het binnenministerie: “De regering heeft in september 2015 in het raam van haar verantwoordelijkheden beslist af te zien van een afwijzing aan de grens voor bescherming zoekenden.”

De AfD noemt die cijfers een “schandaal”. Waarom een importverbod als niemand het verbod toepast? Het toont aan hoe erg de open grenzenpolitiek van Merkel tot controleverlies geleid heeft.  Intussen heeft bijna de helft van de gepensioneerden slechts een inkomen onder de 800 euro.

De AfD eist dan ook dat de binnenminister Horst Seehofer (CSU) zijn beloftes in daden omzet. “Ieder die het land niet meer binnen mag komen moet aan de grenzen teruggewezen worden. Dat moet eindelijk vanzelfsprekend zijn. Bovendien moeten zij die elders een asielaanvraag lopende hebben ook aan de grenzen belet worden naar Duitsland te komen,” zo stelt de AfD. Bovendien moet het leger van geweigerde asielzoekers – 700.000 – eindelijk verminderd worden. “Het automatisme – aankomst Duitsland = win for life, moet doorbroken en beëindigd worden.”

Geweigerde asielzoekers zijn bijzonder vindingrijk om toch in Merkelland te kunnen blijven.  De mogelijkheden zijn quasi onbeperkt.  Ze duiken onder (en zijn bijgevolg onvindbaar.) Ze erkennen een kind (en hebben meteen een familieband), ze verklaren zichzelf terrorist (waardoor een prijs op hun hoofd gezet werd in het herkomstland), ze begaan een misdrijf en laten zich betrappen(waardoor ze het land niet mogen verlaten in afwachting van hun proces), ze tonen aan zeerovers te zijn, ze laten zich dopen (omdat ze als christen in hun thuisland vervolgd worden), ze zijn ziek, invalide, verward of ze blijven tot hun middelbare leeftijd een “jongere”, die bescherming nodig heeft als alleenreizende sukkelaar en dan bovendien zijn omvangrijke “familie” mag welkom heten.  Alles op kosten van de Duitse belastingbetaler.

Bij Statista, het Duitse Bureau voor de Statistiek, vindt men alle cijfermateriaal.  Onthoud echter de b;g. cijfers en daadwerkelijke omzet van weigering tot verwijdering vermeld in b.g. artikel.

JF: Knapp 700.000 abgelehnte Asylbewerber in Deutschland

 

Merkels Gutmenschen maken zich zorgen…

Afbeeldingsresultaat voor deutschlands gutmenschen wahnsinn… om de criminelen

Zoals om een Afghaan, een zware crimineel, die uit Merkelland verwijderd werd – in 2012 werd zijn asielaanvraag al geweigerd – en die zich in Afghanistan ophing. Lichtkettingen en treurwakes voor Merkels kanselierswoning. Ontzetting bij de politici. Uitwijzingen moeten stoppen. Zonde van de dure vliegreis…

Maar om deze mensen zijn de gutmenschliche Merkellanders niet bekommerd: alleen al in het Bundesland Nordrhein-Westfalen pleegden 41 politie-agenten zelfmoord tijdens de laatste 5 jaren, omdat er te veel van hen geëist wordt en het nut en zin van hun job niet meer inzien. Gekwetste agenten tijdens de uitoefening van hun werk zijn voor politici geen vermelding waard… of – stel je voor – een bezoekje in het ziekenhuis.

Zou de rechtstaat in Duitsland nu echt in gevaar komen zonder de lijfwacht van Osama Bin Laden? De man, Sami Idoudi , werd per ongeluk uitgewezen aan Tunesië, zonder dat de rechters hem een all-in verblijf in een nazi-concentratiekamp konden opleggen… Heel de poco media staan er dagelijks vol van: Sami hier, Sami daar. Wraakzuchtig zijn ze, de Gutmenschen in Merkelland. Zo zie je maar, je kan een vos zijn kwaadaardige streken niet afleren. Raar, hoor. De man kreeg sinds 2008 ca. 150.000 euro sociale uitkeringen. En mocht hij niet stoemelings aan Tunesië geretourneerd zijn, dan zou een continue bewaking als zwaar extreme moslimextremist miljoenen kosten aan de staatskas. Je zou dan toch vermoeden dat ze blij zijn er eindelijk vanaf te zijn.

Topolitici allerhande zien het anders: Sami moét terugkeren om de Duitse rechtstaat te redden. En dat mag iets kosten. Hij hoeft zelfs niet in een rubberbootje te stappen. Vliegtuigticket en begeleiders worden voorzien.  Zijn thuisland wil hem echter niet uitleveren – ze zullen hem zelf wel voor de rechtbank dagen. Straffer: ze hebben hem naar verluidt zelfs in afwachting van zijn proces vrij gelaten.  Waarmee Sami’s vrees voor foltering en/of vergeetput tegengesproken wordt.

Ordnung muss sein.  Prioriteiten. Sami heeft duidelijk prioriteit. Wie niet op dezelfde inzet mag rekenen zijn de slachtoffers en familieleden van de islamitische terreuraanslag op de Breitscheidplatz in Berlijn, dezelfde terreur die Sami verspreid heeft. Zelfs een minuutje ter herdenking en rouwbetuiging werd hen maandenlang geweigerd. Familieleden krijgen nu een slachtofferpensioen van 140 euro per maand – maar alleen als ze hun leed, hun trauma, kunnen bewijzen.

En dan vraagt men zich af waarom de AfD op weg is de tweede grootste politieke kracht in Duitsland te worden…

We passen ons aan

De bronafbeelding bekijkenU herinnert zich zonder twijfel de goede raad van de Keulse burgemeesteres Reker n.a.v. de beruchte Nieuwjaarsnacht: “een armlengte” afstand houden.  Intussen heeft men de raad geactualiseerd.  En neen… neerschieten is nog steeds verboden, hoewel toch nog altijd een definitieve oplossing, waarvoor wij hier uiteraard niet willen pleiten.

De Duitse ambtenarenkorps wordt nu aangeleerd hoe ze zich tegen “multiculturele” vuistslagen of messteken op de werkplaats kunnen verdedigen.
Het werd zelfs op de Duitse staatstelevisie gebracht met de titel „Das verrohte Land – als het medelijden verdwijnt”; ja hoor, de Duitsers hebben het nog niet verleerd… een gewelddadig volkje…

Als een zedenpreek niet helpt, als de eigen veiligheid in gevaar is, dan mag een ambtenaar staatseigendom lenen om zich te beschermen tegen een aanval van “woedende burgers” – met de nadruk op “beschermen” en niet om zelf de gefrustreerde, uiteraard verwarde, importburger te lijf te gaan. Kortom: een bureaustoellengte afstand.
Hoe artsen, verplegend en educatief personeel, agenten, ambulanciers en de brandweer telkens een stoel moeten meesleuren om al te enthousiaste neo-Duitsers af te weren is niet duidelijk.

In de documentaire “Das verrohte Land” wordt pijnlijk duidelijk hoe er rond de welbekende olifant gedraaid wordt.

Intussen worden zelfverdedigingstraining en de-escalatiecursussen georganiseerd. Gepantserd glas, stille alarmknoppen geïnstalleerd, vluchtroutes (!) geoefend in officiële gebouwen waar “vluchtelingen” zich plegen op te houden om hun status en portemonnee op te vijzelen. Een bureaustoel heeft echter iedereen ter beschikking: hij beschermt als een schild zowel het hoofd als het hart van de ambtenaar. Men roepe daarbij de kreet “Stop”. Blijven oefenen.  En als dat niet helpt, kan men ook nog bidden.

 

 

 

Code 291

Afbeeldingsresultaat voor code 291 zwedenVolgens de krant „Dagens Nyheter“ moet de politie in Zweden alle misdrijven die met asielzoekers in verband staan – als dader of slachtoffer – geheim houden. Intern zou het bevel luiden dat “niets naar buiten mag doordringen”.
Binnen de politie is het marsbevel omstreden. Als officiële verklaring wordt de reden aangevoerd dat het bij deze gegevens om “arbeidsmateriaal voor de dagelijkse stand van zaken” gaat

In elk geval heeft de ministerin van Financiën, Magdalena Andersson, al aangekondigd dat de Zweden langer zullen moeten werken omdat het prijskaartje van de immigratie anders niet te betalen is.

Die Welt: Code “291” bringt Schwedens Polizei zum Schweigen

“De grootste bedreiging voor een jonge zwarte is… een jonge zwarte!”

De bronafbeelding bekijkenLonden en criminaliteit.  Londen en veiligheid.  Londen en geweld.  Multi-cultureel geweld.  Of beter geïmporteerd geweld.  De olifant die niemand wil gezien hebben.

De video begint met een overval op een humorist, een Britse VIP uit de amusementswereld.  Niet bepaald een conservatieve patriot, maar ook geen uitgesproken vriend van het linkse Gutmenschen-dom dat sterk vertegenwoordigd is in het artiestenwereldje.  Gewoon om duidelijk te maken dat het iedereen kan overkomen, dat je nergens veilig bent.  Niet in je auto, niet in een winkelstraat, niet in een rustige wijk, niet in je eigen huis.

En wat er volgens de politieke correctheid niet mag verteld of bewezen worden is dat de criminaliteitstoename voor het grootste deel toe te schrijven is aan vreemde immigranten.  Diefstal en overvallen vanop rijdende brommerkes zijn populair, tendens stijgend.  De daders worden noch gepakt, noch gestraft.  De werkingsmiddelen voor de politie worden verminderd.  Geen mooi toekomstbeeld voor de rest van Albion.  Of andere Europese landen met een sterke instroom van exotische nieuwkomers.

Het is geen geheim dat vooral bepaalde etnische groepen verantwoordelijk zijn voor misdrijven allerhande.  Het is geen geheim dat zwarten – ondanks het feit dat ze ‘slechts’ 13% van de Londense bevolking uitmaken, waarvan de helft, 6.5%, jonge mannen zijn, verantwoordelijk zijn voor 26.5% van de misdrijven met wapens en/of zwaar geweld.  Zij lopen ook zelf het grootste gevaar om slachtoffer te worden van geweld omdat ze elkaar voortdurend aanvallen, wat ook door hun eigen politici en zelfs door een hogere politie-ambtenaar bevestigd wordt.

Trouwens, in de VSA is het gegeven al lang bekend.  Nu dus ook in het V.K. en andere landen met een grote diversiteit bij de bevolking.

Maar wij – blanken – mogen dat niet zeggen, want dan zijn we racisten.  En dat is een misdaad van een heel andere orde met in de nasleep jobverlies, geldboetes en zelfs gevangenis of erger.

We zochten in dit verband ons vorig artikel over de criminaliteitscijfers in Londen op en moesten voor de zoveelste keer vaststellen dat de begeleidende video intussen door YT verwijderd werd.  Een ongewenste waarheid moet immers in de doofpot gestopt worden.  Vanaf het ogenblik dat een video met een heikel thema een bepaald aantal keren bekeken, resp. geladen, werd, treedt een of andere waarheidscommissie, resp. censuuroverheid, in actie en laat de ongewenste beelden in een vergeetput verdwijnen.

De onzichtbare olifant in Londen

Nu zouden ook de zgn. ‘memes’ onder de EU-sloophamer vallen:

Britse justitie is niet “just”

De bronafbeelding bekijkenOver Tommy Robinson hebben we het al gehad.  Niet alleen over het tergend vonnis, maar ook over zijn overplaatsing naar een voor hem gevaarlijke gevangenis met een groot aantal kostgangers waartegen hij actie voerde.  Dat de vrees voor Tommy’s leven niet onterecht is – een fatwa, doodsbedreigingen – mag blijken uit onderstaande gebeurtenis.

Kevin Crehan (35) werd veroordeeld voor een jaar hechtenis omdat hij een boterham met hesp achtergelaten had aan een moskee in Bristol.  Nadat hij de helft van zijn straf had uitgezeten, werd hij in de gevangenis vermoord.  Het onderzoek loopt…loopt… loopt…

In schril contrast met een man die een maaltijd aan huis leverde.  Hij trok een kruis van de voordeur, wachtte vervolgens tot de deur geopend werd, glimlachte, nam een fooi in ontvangst en… werd door een bewakingscamera gefilmd.  Bewijs genoeg.  De werkgever ontsloeg de man, de politie onderzoekt… onderzoekt… onderzoekt…

Beide gevallen zijn geen rechtszaak waard en al zeker geen rechtvaardiging voor een gevangenisstraf.  De ene kreeg een jaar hechtenis, dat hij met de dood moest bekopen,  de andere kreeg krijgt een oneindig onderzoek dat leidt tot niets.  De ene was een christen, de andere is een moslim.

Zwaar criminele bajesklanten bekeren zich tot de islam uit angst voor lijf en leden.  Chantage, knokpartijen, verkrachtingen, folteringen of moord… Dit zijn de mogelijkheden die ongelovigen in de Britse gevangenissen te wachten staan door moslimbendes.

 

Zogezegd

“Als abortus niet langer in het strafwetboek staat, wordt het een medische handeling. Het wordt een recht… Abortus is nooit een onschadelijke interventie. Het drukt een falen uit. Er zijn alleen maar verliezers…

Lees hier het vraaggesprek met Kardinaal De Kesel

Over hetzelfde thema schreef Mr. Fernand Keuleneer een opmerkelijke analyse in Le Vif (Franstalige evenknie van Knack): La mascarade autour de l’avortement

 

 

Mea culpa

In Merkelland nemen de berichten over asielzoekers die zichzelf beschuldigen van allerlei wetsovertredingen, van zware criminele feiten, zoals moord, verkrachting, terrorisme… van dag tot dag toe.  Ze zien hun kerfstof als hefboom tot een blijvende bescherming in Duitsland.

Zo zou een Afghaan, naar eigen zeggen, in zijn Prachtland iemand omgebracht hebben, waarop daar de doodstraf staat die wel degelijk uitgevoerd wordt.  Dus bleef het Duitse openbaar ministerie geen keus: bij gebrek aan tegengestelde bewijzen, moesten ze die sukkelaar redden van een onomkeerbaar vonnis.  Waar hij zich momenteel bevindt, wordt niet bekend gemaakt, kwestie van de man niet in gevaar te brengen.   Of hij een reëel gevaar voor de bio-Duitsers betekent is totaal ondergeschikt aan de gezondheid van de schuldenaar.

De Merkellanders zijn echter niet naïef.  Pas toen de man aan het einde van zijn Latijn, d.w.z. van zijn asielprocedure,  gekomen was – met een weigering tot erkenning als gevolg – herinnerde hij zich plots dat hij een moord had begaan en bijgevolg lijf en leden in zijn thuisland gevaar lopen.

Dit was slechts één van het toenemend aantal schuldbekenners, die toen ze het land binnenkwamen het omgekeerde beweerden van hun huidige mea culpa.  Toen konden ze niet snel genoeg hun baard afscheren, hun paspoorten verliezen, hun vervolging door … (naar behoefte in te vullen) aantonen.  Het contrast met het heden kan niet groter zijn: als ze beweren dat ze in Syrië, Irak… vrezen ze voor de rechtbank gedaagd te worden wegens actief lidmaatschap van ISIS of soortgelijke paramilitaire verenigingen en dan loopt het met hen niet goed af.  Dus moet Mutti Merkel hen wel op haar grondgebied laten blijven, bescherming bieden.

Naar verluidt wordt elk geval individueel gecontroleerd.  Ja hoor.  Duitsland heeft geen diplomatieke relatie met Syrië, met Irak, Jemen… zal het niet veel beter zijn.  Dat zou dan betekenen dat slechts bronnen bij de Amerikaanse coalitie kunnen geraadpleegd worden.  Alsof die weten welke ISIS-leden of zgz. gematigde rebellen het hazenpad kozen naar veiliger oorden.  Ongeveer de helft van alle terrorisme-gerelateerde rechtszaken zou gaan om mea-culpa-gevallen die willen verhinderen uitgewezen te worden.

En wat betreft die uitwijzingen?  De thuislanden willen hen niet terug.  Geef ze eens ongelijk. Wie wil er nu een bende gewelddadige criminelen huisvesten?  Bovendien loopt het in Merkelland zelf al mank als er dan toch een poging tot uitwijzing gedaan wordt: meestal zijn de geplande thuisreizigers niet op hun Duits verblijfadres aanwezig als de politie hen afhaalt om hen naar hun vliegtuig te begeleiden.  Afspraak gemist?  Steek een briefje in de bus…

Niet moeilijk dat Horst Seehofer asielzoekers, die geen kans maken op asiel, al aan de grens wil weigeren.  Eens ze het land betreden, is de kans op repatriëring bijzonder klein.

Immer mehr Flüchtlinge zeigen sich selbst an

Immer mehr Flüchtlinge zeigen sich selbst wegen Terrors an

 

Een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen…

Afbeeldingsresultaat voor een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen frans… justitie wel.  Het zijn duidelijk geen ezels…

“Na een klopjacht van 30 uur is de geradicaliseerde gevangene Abdelouafi T. (31) dinsdagavond opgepakt nadat hij niet was teruggekeerd uit ‘beperkte detentie’. Dat hij de Antwerpse gevangenis überhaupt overdag mocht verlaten, doet heel wat vragen rijzen, zeker twee weken na de aanslag in Luik. De man staat bekend als extremist én bedreigde vorig jaar al de politie toen hij het ook op een lopen had gezet…”

HLN: Geradicaliseerde gevangene bedreigde politie al eerder: “Had ik mijn wapens bij, jullie waren eraan”