Het Internationaal Strafhof in Den Haag hijst de witte vlag


Afbeeldingsresultaat voor united sanctions of america

Trumps scherpslijper, John Boltons bedreigingen aan het internationaal Strafhof hebben het gewenste resultaat. De VSA gaan vrijuit. Immers: “het heeft geen nut… het is te lang geleden.”

Openbare aanklaagster Fatou Bensouda had in november 2017 een verzoek tot onderzoek ingeleid naar vermoedelijke oorlogsmisdrijven en misdaden tegen de menselijkheid in Afghanistan sinds 1 mei 2003. Op het lijstje met verdachten, resp. beschuldigden, staan de Taliban, de Afghaanse strijdkrachten, maar ook de CIA wegens folter en ontvoeringen naar geheime gevangenissen. Bolton dreigde: “De VSA zullen alle noodwendige middelen gebruiken om onze en de burgers van onze bondgenoten te beschermen tegen een onrechtmatige vervolging door deze illegale rechtbank.”

WEST_CIA Folterreport_RZ_2.indd

In maart deed Pompeo er een schepje bovenop: Het Strafhof valt “de autonome VSA wetgeving” aan. De VSA zouden voor buitenlanders visumbeperkingen invoeren als deze van plan zouden zijn in de VSA activiteiten te ontwikkelen die ernstige negatieve gevolgen voor de VSA-buitenpolitiek zouden kunnen hebben. Bedoeld zijn hiermee alle personen “die direct voor elk Strafhofonderzoek tegen VSA burgers verantwoordelijk zijn”. Inbegrepen zijn ook zij die zulk onderzoek eisen, ook de slachtoffers, die buiten hun mond zouden houden. Hij kondigde meteen ook “maatregelen” aan.

Het Strafhof heeft het verzoek van Bensouda geweigerd; de oorlogsmisdaden in Afghanistan worden niet vervolgd wegens “het onderzoek zou de belangen van justitie niet dienen”. Het bevestigend verslag van folteringen in de Amerikaanse Senaat mag in de vuilbak.

“Menselijke” gevangenissen

Of de Hasseltse gevangenisdirecteur Paul Dauwe in Noorwegen zijn mosterd gehaald heeft – elke gevangene zijn eigen telefoontoestel – weten we niet. In elk geval heeft deze Noorse gevangenis niet veel meer te maken met een “straf”instelling. Het lijkt eerder op een vakantieclub. Je zou voorwaar een “straf” uitlokken in de hoop dat je daar onderdak krijgt.

In de brievenbus

Onze redactie ontving volgend bericht van de uitgeverij De Blauwe Tijger (dezelfde die de oorlogsdagboeken van Pater Daniel publiceerde en andere politiek incorrecte meningen, resp. analyses en verslagen, in boekvorm durft op de markt te brengen):

“Beste vrienden van De Blauwe Tijger,

We kunnen wel een prachtige foto plaatsen van de Amerikaanse anbassadeur Pete Hoekstra die Epoque Magazine leest, we kunnen vertellen hoe mooi de volgende Epoque wordt, maar we stellen dat allemaal maar even uit. Een enorme schanddaad overschaduwt deze week onze eigen nieuwtjes, en dat is natuurlijk de arrestatie van Julian Assange. Het onrecht dat hem al jaren wordt aangedaan is ongemeen groot. En de vergoelijkende praatjes van Hans Laroes maken het niet begrijpelijk, noch de meeste andere media die hem in diskrediet brengen met nietszeggendheden. Begrijpelijk wordt het alleen wanneer je zijn grote werk De Wikileaks-documenten leest. Het grote overzichtswerk van Wikileaks zelf, en volledig genegeerd door de verraderlandse pers – shame on you! Wij zijn dankbaar dat we zo’n titel in huis hebben! Wie dit leest weet waarom de hele westerse wereld achter hem aanzit.

Afbeeldingsresultaat voor 30 zilverlingen

Kan het nog cynischer? Ja, dat kan! Binnen een paar uur na de arrestatie gaf het IMF direct een lening uit van vele miljarden aan Equador. Precies volgens de cynische spelregels die Assange en zijn Wikileaks al zo lang blootleggen. Ook Equador heeft haar dertig zilverlingen gekregen.”

Reuters: Ecuador inks $4.2 billion financing deal with IMF: Moreno

Afbeeldingsresultaat voor trump wikileaks cartoon

Waarom moet Barbertje hangen? Wat werd er door Wikileaks onthuld? Vraag het niet aan de Amerikaanse president: hij weet er niets van. Hij kan er zich niets over herinneren… Zo zijn er wel meer zaken die hij geschrapt heeft uit zijn geheugen… zoals de terugtrekking van “onze jongens” uit Syrië.

Afbeeldingsresultaat voor trump wikileaks cartoon

Barbertje moet hangen

Afbeeldingsresultaat voor free assange

Begeleidende tekst bij de video van gisteren:

“Het is duidelijk dat we een tijdperk van controle en meningsdictatuur zijn ingegaan, waarin de moed om de waarheid te zeggen meestal met grote nadelen moet worden betaald. Toch zijn er mensen die zich daardoor niet laten afschrikken om feiten aan het licht te brengen. Zij nemen liever de grote persoonlijke nadelen erbij door tegen de onrechtstroom in te zwemmen, in plaats van hem door hun stilzwijgen te bevestigen. Zo bv. WikiLeaks-oprichter Assange die onder andere de controleprogramma’s van de Amerikaanse inlichtingendiensten CIA en NSA, veel Amerikaanse oorlogsmisdaden en talrijke omkoopzaken onthulde. Sindsdien is hij op de vlucht voor de Amerikaanse regering die hem wil aanklagen voor “spionage”. Dit zou voor Assange 45 jaar hechtenis kunnen betekenen of zelfs de doodstraf. In 2012 vluchtte Assange naar de Ecuadoraanse ambassade in Londen, waar de toenmalige regering van Ecuador hem asiel verleende en zelfs het Ecuadoraanse staatsburgerschap gaf. Hij moet nu uit de ambassade worden gezet door steeds meer politieke druk van de Amerikaanse regering, ofwel door de intrekking van zijn staatsburgerschap en zijn asiel ofwel gewoon door psychische uitputting. Dit zou onvermijdelijk zijn arrestatie en uitlevering tot gevolg hebben. Assange leeft sinds 2010 zonder toegang tot een basisgezondheidszorg en is sinds april 2018 streng geïsoleerd als in eenzame opsluiting. Zijn gezondheidstoestand verslechtert zienderogen. Zijn moeder bericht: “Mijn zoon is in levensgevaar door meedogenloze politieke vervolging van gewetenloze machthebbers waarvan hij de misdaden en corruptie als hoofd van WikiLeaks moedig in de openbaarheid bracht.” Geachte kijkers, wat een gigantische prijs betaalt deze dappere man voor zijn moedige, ophelderingdienst!”

Intussen werd hij door de Britse politie, op vraag van de VSA, gearresteerd in de Ecuadoriaanse ambassade, die toelating gaf hun grondgebied te betreden. De miserie, de veroudering staat duidelijk op zijn gezicht geschreven. Zijn arrestatie is een uiting van pure onversneden haat. De Britse politiek is al lang niet meer “fair”. Lafbekken! De waarheid màg niet aan het licht komen. Hoe diep kan men vallen? Schande!

Maar bij de djihadisten wordt snel gewaarschuwd dat men een eerlijk proces moet geven, een tweede kans bieden, een heropvoedingsprogramma opstarten. We herinneren ons de belevenissen van onze ouders tijdens de repressie: veroordeelden van het gemeen recht – moordenaars, verkrachters, bandieten – kregen een voorkeurbehandeling in de gevangenis. De politieke gevangenen – sales flamins – daarentegen mochten ongehinderd gepest, uitgehongerd, geslagen, gevonnist worden.

Wordt vervolgd.

Over nepnieuws en de mogelijke Amerikaanse strafmaatregelen tegen de rechters van het Int. Strafhof van Den Haag

Sanctions, sanctions, sanctions… hét Amerikaanse mantra.

Afbeeldingsresultaat voor icc target bolton

De Verenigde Staten dreigen sinds 2002 met ingrijpen tegen het Internationaal Strafhof in Den Haag. Eric van de Beek heeft onderzoek gedaan naar de realiteitszin van deze ‘The Hague Invasion Act’. Het Internationaal Strafhof (International Criminal Court/Cour Pénale Internationale, ICC/CPI) is een permanent hof voor het vervolgen van personen die verdacht worden van genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden zoals deze zijn omschreven in het statuut.

De VS heeft samen met Israël het ICC nooit willen erkennen. Na de bekendmaking van deze ‘Act’, was Nederland in rep en roer.

Grote verontwaardiging over deze wet tegen een bevriende natie die Amerika het recht geeft een bevriend land aan te vallen. Nadien is het vooral stil gebleven. Washington is bezorgd dat het hof mogelijke oorlogsmisdaden door Amerikanen in Afghanistan gaat onderzoeken. Als dat gebeurt zal de VS ingrijpen. Elk moment kan nu bekend worden gemaakt of de hoofdaanklaagster van het Hof een strafrechtelijk onderzoek gaat instellen.

Het begint te dagen…

“Gematigde rebellen”? In Nederland is justitie het niet eens met buitenlandse zaken.

Afbeeldingsresultaat voor gematigde rebellen cartoon

Voor het eerst heeft de Nederlandse rechter uitspraak gedaan over de aard van de Syrische strijdgroep Ahrar al-Sham. De rechtbank in Rotterdam bestempelde de beweging in een zaak tegen twee Syriëgangers vandaag als ‘terroristisch’. Het ministerie van buitenlandse zaken typeerde Ahrar al-Sham juist als ‘gematigd’. De Nederlandse regering steunde in de afgelopen jaren ook verschillende strijdgroepen in Syrië die militair samenwerkten en nauwe banden onderhielden met Ahrar al-Sham.

Deze strijdgroep was tot voor kort een van de machtigste jihadistische bewegingen in Syrië. Ahrar al Sham bevond zich jarenlang in een ‘grijs gebied’: de groepering staat niet op internationale terreurlijsten, maar sommige landen, zoals Duitsland, beschouwen de strijdgroep wel als terroristisch. De groepering werkte samen met Al-Qaida, maar ook met door Nederland gesteunde strijdgroepen. Lees verder…

Het Nederlandse buitenministerie volgde trouw de marsbevelen van de VSA:

Intussen heeft Ahrar al-Sham eieren voor hun geld gekozen en zich bij HTS (al-Nusra) aangesloten. Wat jaren geleden verontwaardigd van de hand gewezen werd, maar nu uit noodzaak – ze voerden een privé oorlogje tegen elkaar – dan toch een feit is (Meer info in een reeds geplaatst artikel i.v.m. “concurrent” HTS, zie onderaan). Iets wat nog niet tot het Nederlandse buitenministerie doorgedrongen is.

Berlijn, de verloren stad (9)

Afbeeldingsresultaat voor bürgerinnen-asyl

Angst heerst bij de Berlijnse overheidsinstellingen

Controleapparatuur voor pasvervalsingen ontbreekt nog quasi overal

Al in 2012 had de toenmalige binnensenator Frank Henkel (CDU) de Berlijnse districten aangemaand hun bevolkingsdiensten met controleapparatuur voor identificatieverbonden documenten uit te rusten. De apparatuur heeft toegang tot gegevens uit heel de wereld en kan binnen een tijdspanne van enkele seconden zelfs goed vervalste identiteitskaarten, paspoorten en rijbewijzen identificeren. Zeven jaar later is de oogst mager: slechts één district is uitgerust met dergelijke apparatuur.

Uitsluitend Neukölln gebruikt sinds enige tijd de door de Bundesdruckerei – federale drukkerij – ontwikkelde documentencontrole-apparatuur – met succes trouwens. De situatie in de andere 11 districten lijkt intussen op de geschiedenis van de nieuwe Berlijnse megaluchthaven. De lijst met allerlei uitvluchten zoals ongeschoolde medewerkers, te weinig plaats in de kantoren… is lang, de uitvluchten doorzichtig. Helemaal in het begin klonk al de klacht over geldtekort, gevolgd door gebrek aan lesgevend personeel die de medewerkers moest vertrouwd maken met het programma en de bediening van de apparatuur. Enkele districten beweren bij hoog en bij laag dat ze vervalste paspoorten ook zonder die technische snufjes kunnen herkennen.

Een kleine steekproef in de Neuköllner Hermannstraße bewees het tegendeel: bij deze actie werden 12 paspoorten gecontroleerd – 2 daarvan vervalst. De controleurs gebruikten een mobiele versie van de controle-apparatuur.

Als allerlaatste begindatum van de inzet in alle Berlijnse districten gold de door de binnensenator Andreas Geisel (SPD) genoemde (…flexibele en verstreken) datum van “herfst 2018”. Nu wordt een proefdraaien ergens in de lente van dit jaar (…eveneens flexibel) in het vooruitzicht gesteld. En in de herfst (… ook van dit jaar!) zou het programma dan overal vlot moeten werken. Zou.

In tegenstelling tot het vermoedelijke eigendomsrecht van het land b, werd in Berlijn de bureaucratie uitgevonden. Naast de hoofdpersoneelsraad van het stadsgewest Berlijn (oppercommando der ambtenarij) moeten nl. daar bovenop ook de personeelsafvaardigingen van de districten hun zegen geven. Bij hen is er enige voorzichtigheid i.v.m. hun veiligheid. Kortom: ambtenaren die hun dagelijks brood verdienen door “nieuwkomers” al dan niet in de bevolkings-, . OCMW-, resp. sociale woningenregisters in te schrijven vrezen terecht voor onvriendelijke reacties van paspoortbedriegers, die door de slimme apparatuur ontmaskerd worden. Voor deze inventieve zelfverrijkers gaat het om hun bestaan, ja zelfs, over hun verblijf in Merkelland. In Berlijn worden dagelijks valse identiteiten bijgemaakt.

En dan is er ook nog het veiligheidsrisico. Niet per se voor de ambtenaren, maar wel voor de bevolking in het algemeen. Ter herinnering en staving: de moslim terrorist Anis Amri, die in december 2016, de aanslag op de Berlijnse kerstmarkt pleegde, resideerde in Merkelland onder 14 verschillende identiteiten.

In 2015 werd geschat dat elke registratie van een vals paspoort een bedrogschade tot 40.000 euro met zich meebrengt.

Vooral in Berlijn is de mogelijke fraude met identificatiepapieren van groot belang: ca. 25% der bewoners heeft geen Duitse I.K. of paspoort. Tendens stijgend. In Berlijn leven 11.012 afgewezen – echter gedulde – asielzoekers. Tendens uitdrijvingen: dalend. Verleden jaar werden slechts 1182 van het grondgebied verwijderd. Berlijn doet dit liefst zonder dwang. Vandaar.

Merkelland is “von allen guten Geistern verlassen” – de trappers kwijt. Naast het kerkasiel voor vreemdelingen die absoluut niets met de resp. godsdienstbeleving te maken hebben, is de linkse religie in opmars om uitgeprocedeerden of afgewezen asielzoekers toch maar in het Gutmenschenland te houden, met een initiatief – Bürger*innen-Asyl – dat de bevolking oproept hun hart, huis en portemonnee te openen en de sukkelaars volgens het motto – geen-mens-is-illegaal – een plaatsje in hun woning aan te bieden. Bij de geplande uitdrijvingsdatum zijn ze dan onvindbaar, ondergedoken, in de hoop dat ze dat lang genoeg kunnen volhouden om tenslotte “geduld” te worden. Onderstaande affiche maakt duidelijk dat alle middelen uit de kast gehaald worden om het schuldgevoel van de Gutmensch-Duitser wakker te maken…

Afbeeldingsresultaat voor bürgerinnen-asyl

Onze redactie vraagt zich af of de oproep tot een wetsovertreding niet strafbaar is?

Afbeeldingsresultaat voor bürgerinnen-asyl

Waarmee we terug bij het uitgangspunt beland zijn: zonder de invoering de identificatie-apparatuur is dit burgerasiel overbodig, want de neo-Merkellander kan zich dan gewoon met een ander vervalst paspoort bij het resp. loket aanbieden om zijn “rechten” op te eisen. (…)