Waterpijplurkers

Hookah Foto's, Afbeeldingen En Stock Fotografie - 123RF

U zal het ongetwijfeld ook gehoord en gelezen hebben. De politie deed herhaalde keren een inval bij een “drankgelegenheid” die ondanks het verbod, opnieuw zelfs, haar deuren geopend had. Binnen zaten xxx aantal klanten die aan een waterpijp lurkten. Waarmee u onmiddellijk begrepen heeft dat het niet om een vergadering van een Rotary afdeling ging.

Blijkt dat in de andere landen, waar waterpijplurkers hun bedjes gespreid hebben, er soortgelijke ongehoorzaamheidsproblemen genoteerd werden. Enfin, u herkent wel een en ander. Vooral niet stigmatiseren, vooral geen “minderheden” kwetsen, vooral het dekseltje op het stinkend potje houden. Noem het gewoon “ambiance exotique”.

Moet de GrEUn Deal van Timmermans herschreven worden?

Green Deal branded as 'hallmark' of new European Commission ...

… In de plannen van Timmermans staat te lezen dat de Europese Commissie mag ingrijpen als de lidstaten niet op tijd de klimaatdoelen behalen. Tot 2030 mogen de Europese landen zelf het traject bepalen, zo kibbelden de Belgische federale regering en de deelstaten al over de langetermijnstrategie. Maar vanaf 2030 krijgt de Europese Commissie de mogelijkheid om elke vijf jaar controles uit te voeren en zo nodig bij te sturen. En dat is onwettelijk…

… De juridische dienst van het parlement haalt aan dat zo’n gedelegeerde handeling niet kan. De Europese Commissie mag niet zomaar ingrijpen, want anders dreigen komen de Europese Raad (de ministers) en het Europees Parlements buitenspel te staan. Er is dus een normale procedure nodig, waarbij de Europarlementsleden hun zeg mogen doen. Ook het Europees Hof liet in het verleden al verstaan dat de Commissie enkel mag tussenkomen bij hele grote belangen…

Lees:

‘Europese Klimaatwet in strijd met Europees Verdrag’

Juristen Europees Parlement: Frans Timmermans’ Green Deal is ondemocratisch
Eurocommissaris trekt teveel macht naar zich toe

Juristen EU-parlement wijzen macht in Timmermans’ Green Deal af

Schaamteloos

Afbeeldingsresultaat voor sad mouth mask free

Turkije leegt Chinese cargo.

Een lading Chinese mondmaskers die bestemd waren voor Italië zou bij een tussenlanding in Turkije zijn geconfisceerd. Het vliegtuig met de kostbare medische vracht maakte een tussenlanding in Turkije, werd daar aan de grond gehouden en is daarna zonder lading naar Italië vertrokken. Als het bericht klopt, betekent dat zoveel als een aanslag op het Italiaanse volk…

Lees: 500.000 Chinese mondmaskers bestemd voor Italië geconfisceerd door Turkije?

Onze redactie probeert het waarheidsgehalte van b.g. artikel na te gaan.

In Tsjechië werden 680.000 mondmaskers en ook beademingstoestellen in beslag genomen. Het is onduidelijk of het om een misverstand, een logistieke fout of een opzettelijke poging de maskers – bestemd voor Italië – tegen te houden. La Republica schreef zaterdag dat de Tsjechische overheid tijdens een actie tegen smokkelaars, Chinese mondmaskers, bestemd voor Italiaanse ziekenhuizen,ontdekte in een privé magazijn in Lovosicie, (ten noorden van Praag). De Tsjechische binnenminister, Jan Hamacek, twitterde dat “dat het na onderzoek ging om een kleiner gedeelte – ca. 100.000 – van de in beslagname ging om een Chinese gift aan Italië”. Het onderzoek loopt. Hij verzekerde dat Italië deze niet zal mislopen. (…)

De Bulgaarse grenspolitie ontdekte 250.000 chirurgische mondmaskers tijdens een inspectie van een Turkse vrachtwagen aan de Kapitan Andreevo grensovergang. Bulgarije heeft immers alle export van beschermmateriaal, inbegrepen mondmaskers, verboden. Het is de derde keer dat dit gebeurt. De Bulgaarse politie nam 20.000 chirurgische maskers in beslag van een Roemeense burger, die deze het land uit wou smokkelen. En daarvoor liep een Griek aan de Kapitan Petko Voivoda grensovergang tegen de lamp, met 7850 medische mondmaskers in zijn bezit, waarvoor hij geen herkomstbewijs of medische bestemming kon voorleggen. (…)

En dan zijn er nog de diefstallen van enkele honderden, tot enkele duizenden in de ziekenhuizen, verzorgingsinstellingen e.d.

Maffiamededeling

Afbeeldingsresultaat voor pompous pompeo cartoon

Pompeuse Pompeo deelt mee:

Meos tam suspicione quam crimine iudico carere oportere*

“De VSA-regering denkt er zelfs niet aan Amerikaans personeel te laten vervolgen voor betichtingen van misdrijven buiten het VSA grondgebied. Het Internationaal Gerechtshof is wat ons betreft een lachertje, waar wij geen rekening mee houden. Ze doen maar. Wij erkennen slechts onze eigen justitie. Het is ongepast en onfair Amerikaanse doopcelen te lichten. Wij – plur. maj. – schieten overal ter wereld ter hulp, riskeren ons leven uit pure goedhartigheid, maar we laten ons niet doen. We zullen de lasteraars én hun familieleden opspeuren. Reisplannen naar de VSA? Vergeet ze! Het Internationaal Gerechtshof is iets om beschaamd over te zijn; wij zullen hun laster en roddels bekend maken en aan de kaak stellen. Een waar voorbeeld van Amerikaans Leiderschap!”

*Julius Caesar,62 a.D.: Ned. vert.: “Ik beschouw mijn eigen familie niet alleen onschuldig, maar ook boven alle verdenking.”

“Normale mensen”

Afbeeldingsresultaat voor stop pedofilie

Pedo’s wegstoppen op de hei? Juist niet, waarschuwt Bossche psychiater

Zedenmisdrijven roepen doorgaans heftige emoties op, zeker als kinderen het slachtoffer zijn. De Bossche psychiater Wim Canton pleit voor een meer nuchtere kijk op de daders. ,,Meestal gaat het om normale mensen”.

Canton ziet al zeker twintig jaar dat grote groepen burgers ‘hysterisch reageren’ als een nieuwsbericht opduikt over een zedendelict, zeker als kinderen het slachtoffer zijn. ,,Dat had je vroeger niet, de tijdgeest is helemaal omgeslagen. Ik denk dat de zaak van Marc Dutroux bepalend is geweest, die heeft de ommekeer gebracht.” 

Lees meer

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

De hele Atlantische pers is plots uiterst  bekommerd over de humanitaire crisis voor de bevolking in N. Syrië en vooral met afschuw voor het Syrische en Russische leger. Internationale organisaties roepen op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren. Ook ons land, voor een maand voorzitter van de VN Veiligheidsraad schijnt geen benul noch  interesse te hebben van de oorzaak van de ellende. Gelukkig herinnert Rusland de excellenties aan de simpele waarheid: Syrië heeft het volste recht en de plicht terroristen op zijn grondgebied te bestrijden (en als er Turkse soldaten tussen zitten is het hun schuld). Van de honderdduizenden terroristen die gedurende 9 jaar het volk hebben uitgemoord, gemarteld, verdreven, van alle goederen geplunderd en het land vernietigd, hebben onze media geen weet. Hoe Syrië was voordat het westen met zijn “humanitaire hulp”, “vrijheid en democratie” hier kwam, kunnen ze zich evenmin nog herinneren. Het analfabetisme dat een halve eeuw geleden erg hoog geacht werd, was met de komst van de ‘hervormer’ Bachar al Assad snel gezakt en de vooruitzichten  waren dat het in 2015 helemaal zou verdwenen zijn. De rechten van de vrouwen kunnen de vergelijking met westerse landen ruimschoots doorstaan.

Nvdr: een impressie uit het jaar 2009:

Het land produceerde wat het nodig had, voor de voeding was dat zelfs 20% meer. Het kon nog elektriciteit leveren aan Libanon, terwijl we nu voor 2/3 van de tijd zonder zitten. Het land had geen schuld, de economie was evenwichtig en gedifferentieerd (landbouw, industrie en mijnen, kleinhandel en toerisme). Het budget van de staat steunde op inkomsten van belastingen en petroleum. De reserve van de centrale bank bedroeg 36 miljard dollar, in 2012 was dit al gezonken tot 2 miljard. De eigen farmaceutische industrie zorgde voor 90% van de behoeften en voerde uit naar 54 landen.

Staatsuniversiteiten en staatsziekenhuizen zijn gratis, nu nog. Deze week is een vrome student uit Damascus enkele dagen komen meeleven.Volgend jaar heeft hij de opleiding algemene geneeskunde voltooid, gratis.

Onze Yakub brak eergisteren in zijn jeugdig geweld zijn arm. In het staatsziekenhuis van Deir Atieh werd hij deskundig verzorgd en kreeg een flinke plaaster, gratis. En dit terwijl de prijzen voor nagenoeg alles pijlsnel de hoogte in schieten omwille van de sancties en de oorlog, die het westen blijft aanwakkeren.

Indien de VS, Israël, Turkije, de golfstaten en de NAVO met hun geheime diensten en koppensnellers ophouden met hun satanisch werk, Syrië verlaten, zijn soevereiniteit en territoriale integriteit erkennen in plaats van zich te gedragen als schurkenstaten tegen alle internationaal recht en het charter van de VN in, zal het Syrische volk heel vlug weer leven in vrede, welvaart en harmonie, zoals we het bijna een decennium geleden mochten beleven. Zij zijn het die de ongeziene humanitaire ramp voor de  Syrische bevolking  doelbewust plannen en uitvoeren, omdat dit volk geen slaaf wil zijn van de Angelsaksische overheersing.

*******

Wij hopen en bidden dat de oorlogstaal vanuit Turkije bij bluf blijft en door de NAVO niet wordt aangegrepen om nog meer ellende over Syrië en de wereld te brengen.

Na enkele flitsen  uit het leven van de gemeenschap bieden we u vier boeiende “merkwaardigheden” aan. Daarna krijg je weer een overvloed aan informatie met video’s.

P. Daniel

Vrijdag 28 februari 2020

Flitsen

Zaterdag vergaderden de priesters en pastores van onze streek in Deir Atieh:  Syrisch orthodox, Syrisch katholiek, Grieks katholiek,  Grieks orthodox,  een jonge evangelische pastor en twee vurige pastorale werkers, fr Jean en ik. Het was weer een broederlijke en hartelijke ontmoeting en wederzijdse bemoediging, eindigend met een eenvoudige maaltijd. Het gesprek ging over allerlei problemen. Met de oorlog is er veel wat niet deugd binnen gekomen. Eentje merkte op: het begint hier te worden zoals in Europa. Een priester van een van de armste parochies was inmiddels uitgenodigd door een Zweedse confrater en zei, bij wijze van troost, dat het blijkbaar in Europa nog veel erger is. Toch beginnen ook hier behoorlijk wat echtscheidingen te komen, waarmee de priesters hun handen vol hebben. Ze willen werken aan een betere huwelijksvoorbereiding. Ook de armoede speelt een grote rol. Soms zoeken verschillende  verloofden op dezelfde dag te trouwen om dan samen een feest te kunnen geven. Voor de begrafenis wordt  dikwijls dezelfde kist gebruikt. En de maaltijd is in de “parochiezaal”, waar de familie alles zelf kan klaar maken en achteraf opruimen, zoals we in Qara al  verschillende keren hebben meegemaakt. Tenslotte gaf de gastheer ieder een exemplaar van  een studie vanwege het patriarchaat over allerlei huwelijksproblemen.

Nvdr: Zomer 2019: Een blik achter de schermen van het dagelijkse leven, met o.a. een bruiloft. Geen rijkelijk buffet, geen versierde feestzaal. Gewoon ergens in een ruwbouw.

Lees verder

Transfobie?

Afbeeldingsresultaat voor zot zijn doet geen zeer

Het wordt hoe langer hoe gekker. Dat heb je d’r nu van als het geslacht bepaald wordt door wat er in je hoofd zit. In de huidige krankzinnige wereld moet men een man, die beweert een vrouw te zijn, omdat hij dat in zijn diepste innerlijk zo ervaart zonder dat zijn geslachtsdelen hem daarin volgen, als vrouw aanvaarden… zelfs als deze door de rechtbank veroordeeld wordt tot een gevangenisstraf. Hij belandt dan in een vrouwengevangenis en mag een cel delen met een bio-vrouw.

Ver gezocht, dachten wij. Niet dus.

Een vrouwelijke gevangene in het Logan Correctional Centre (gevangenis) van Illinois spant een proces in tegen de gevangenis nadat deze de verkrachting door haar celgeno(o)t(e) – een transseksueel persoon, genaamd Monroe – had geprobeerd in de doofpot te stoppen.
De gebeurtenissen dateren van juni 2019. Het slachtoffer werd onder druk gezet haar klacht in te trekken, wat ertoe leidde dat zij nog eens extra bestraft werd omdat ze zgz. een valse klacht had ingediend, dit volgens de wetgeving die seksueel geweld en verkrachtingen in gevangenissen moet ontmoedigen (Prison Rape Elimination Act).

Al dan niet omgebouwde vrouwmannen/manvrouwen worden volgens de nieuwe poco gebruiken overgebracht naar vrouwengevangenissen. In mannengevangenissen worden ze immers lastig gevallen, t.t.z. bijzonder aangehaald om de diensten te bieden die ze bij gebrek aan vrouwelijke partners zo erg moeten missen. Vandaar de overbrenging naar vrouwengevangenissen waar ze veilig zijn voor belagers. Echter… wie beschermt de échte vrouwen tegen de transpersonen die hun ingebouwde seksuele driften nog niet gesublimeerd hebben? Testosteron schakel je niet uit door een pruik en een opgevulde BH te dragen. Bovendien stellen wij ons de vraag of het omgekeerde ook gebeurt, of vrouwen die zich man voelen, resp. zich laten ombouwen hebben, vrijwillig in een mannengevangenis hun straf gaan uitzitten.

Monroe – de transdader – zou zichzelf als een vrouw beschouwen, zo ook door het leven gaan, maar nog over alle mannelijke attributen beschikken. Toen zij/hij op 18 juni in de gemeenschappelijke cel geplaatst werd, zou zij/hij onmiddellijk “interesse” getoond hebben in haar/zijn celgenote. Deze was als de dood voor Monroe, die veel groter en sterker was dan zij. Bovendien had zij vernomen dat Monroe verschillende celgenoten had aangevallen en voor moord veroordeeld was. Nog dezelfde dag zou zij verkracht geworden zijn.

Het gevangeniswezen beweert dat zij met het geslachtsverkeer instemde. De verdediging van Monroe houdt het op “transfobie”. De beschuldigingen zouden pertinent onwaar zijn; integendeel “mevrouw Monroe” is naar verluidt bijzonder geliefd. Tja. Zoals maffiabazen, die zijn ook “geliefd”.

We zijn benieuwd naar het vonnis van de rechtbank. (…)

Nadat we het bovenstaande gelezen hadden, zijn we eens op zoek gegaan naar soortgelijke gevallen. Blijkbaar zijn er nogal wat. Krankzinnige wereld:

In Idlib zijn ze ‘rebellen’, in Nederland ‘terroristen’

Kan ons eens iemand uitleggen waarom de al-Nusra (… herdoopt in HTS Hayat Tahrir al-Sham) terroristen in Idlib door de poco media ‘rebellen’, ‘opstandelingen’, ‘verzet’, ‘oppositie’… genoemd worden en de Nederlandse justitie strafzaken tegen zgn. ‘vuile handen’-djihadisten opent?

Het zijn nochtans dezelfde moordenaars… in een vluchtelingenverpakking.

Als Assad hen van het Syrische grondgebied wil verdrijven, schreeuwt heel de goegemeente moord en brand. Terroristen die moet je met wijwater besprenkelen, een naai- en kookcursus aanbieden en ze liefdevol opvangen. Tot ze aanslagen plegen…

Blijkt dat er in Nederland dan toch enkele lieverdjes niet ‘waardevoller waren dan goud’, integendeel!

Hoeveel potentiële oorlogsmisdadigers of vermeende terroristen er onder de tienduizenden Syrische asielzoekers in Nederland zijn, weet dan ook niemand.

In de bloedige Syrische burgeroorlog hebben talloze mensen vuile handen gemaakt, ook asielzoekers die als oorlogsvluchteling een verblijfsvergunning in Nederland kregen. Zeker zeven zaken zijn al voor de rechter geweest, niemand weet hoeveel er nog zullen volgen.

Lees: Al 7 zaken tegen Syrische vluchtelingen: ‘Vuile handen’ komen alsnog voor de rechter