Coburger nieuws

omgekeerde kroonCoburger nieuws

Tijdens de spannende dagen van terreurniveau 4, trok het staatshoofd met zijn aanminnige gade zich terug in een meditatieoord:

“Voor Filip van België was de keuze tussen de multivruchtencocktail in het kuuroord met 5 sterren en de multimiserie van niveau 4 snel gemaakt.”                               Le Canard Enchainé.

HLN

Coburger nieuws

omgekeerde kroonCoburger nieuws

“Laten we samen op jacht gaan”

Onze monarch en opperste bevelhebber van het leger heeft zijn collega-koning Mohammed van Marokko uitgenodigd op een jachtpartijtje.  Wapens naar keuze.

Philippe tyran“De wanhoop nabij”, schrijft Het Laatste Nieuws.  Onze regering zou het niet meer zien zitten.  Naar verluidt zou de koning dik spijt hebben dat hij zijn helikopter in 2013 verkocht heeft.  Die had nu goed van pas kunnen komen, toch?

 

 

 

De Loge bemoeit zich… ook met de “vluchtelingen”

“Het eist van zijn leden oprechtheid, het verlangen om te leren en toewijding. Het is een vereniging van rechtschapen en vrije mannen, die, verbonden door gevoelens van vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid, individueel en gezamenlijk ijveren voor de maatschappelijke vooruitgang en die aldus de liefdadigheid beoefenen in de ruimste zin van het woord.”  (Uittreksel uit De Constitutie van het Grootoosten van België)

De Loge trekt aan touwtjes.  Daar waar “nodig”.  Zoals toen het Vlaams Belang te groot werd en een halt moest toegeroepen worden.  Ook nu.  We moeten ons laten overspoelen door vreemdelingen.    Verdeel en heers.

Grand Orient de Belgique

Verklaring van de Europese Obediënties
De Europese maçonnieke obediënties zijn verontrust door de tragedie van de migranten op vlucht uit hun land dat door oorlog en ellende wordt geteisterd. Zij doen daarom een oproep aan de Europese regeringen om werk te maken van een gemeenschappelijk beleid, onontbeerlijk voor een warme en waardige ontvangst van groepen mensen die in nood en in gevaar verkeren. Het onvermogen van staten om hun nationaal egoïsme (sic…) te overstijgen is een nieuw signaal van een ziek Europa waar het “ieder voor zich” het haalt op het algemeen belang.(sic…)

De Europese maçonnieke obediënties herinneren eraan dat de eerbiediging van de mensenrechten en van het principe van de menselijke waardigheid deel uitmaken van de grondbeginselen van de Europese opbouw. De solidariteit tussen de landen wordt op basis van deze principes opgebouwd. In het licht van de ingrijpende veranderingen in vele gebieden van de wereld is solidariteit nu meer dan ooit nodig.

Zonder terug te willen komen op de geschiedenis van een continent dat door talrijke migraties tot stand is gekomen, moeten de huidige drama’s ons aanzetten tot bewustwording en inspireren tot een innovatief ontvangsbeleid. Zo niet zal Europa op termijn het schouwtoneel van verdeeldheid en conflicten worden waardoor volkeren opnieuw in de ellende zullen worden gestort. Hierdoor zullen nationalistische reflexen nog meer opflakkeren.

De huidige tragedie dient zich aan als mogelijke smeltkroes waarin de Europese droom (sic…) herboren kan worden en herleven. De maçonnieke obediënties die deze oproep ondertekenen wachten nu op daden waarin de Europese basisbeginselen solidariteit en broederlijkheid op een juiste wijze worden vertolkt.

Ondertekenende Obediënties :
Grootoosten van Frankrijk – Vrouwengrootloge van Frankrijk – Grootloge van Frankrijk – Franse Federatie “Le Droit Humain” – Gemengde Grootloge van Frankrijk – Universele Gemengde Grootloge – Ordre Initiatique Traditionnel de l’Art Royal – G.L.I.S.R.U. – Liberale Grootloge van Oostenrijk – Grootoosten van België – Grootloge van België – Vrouwengrootloge van België – Belgische Federatie “Le Droit Humain” – Lithos Confederatie van Loges (België) – Grootloge van Kroatië – Spaanse Federatie “Le Droit Humain” – Gemengde Internationale Vrijmetselaarsorde Delphi (Griekenland) – Doorluchtig Grootoosten van Griekenland – Grootoosten van Ierland – Grootloge van Italië – Grootoosten van Luxemburg – Grootoosten van Polen – Symbolische Grootloge van Portugal – Gran Oriente Lusitano (Portugal) – Vrouwengrootloge van Roemenië – Grootoosten van Zwitserland – Vrouwengrootloge van Turkije – Europese Adogmatische Associatie (Polen, Hongarije, Roemenië, Slovenië)

Bericht verspreid via Belga Media Support [mailto:mediasupport@belga.be] 07/09/2015

Nvdr: Als illustratie bieden wij u deze video aan, die uitbeeldt hoe de vrijmetselarij eruit ziet en functioneert: realiteit verpakt in een fictiejasje.  Criminelen in maatpakken.

Als vorsten op vakantie gaan…

… mag het iets kosten.

Griekse media maakten bekend: in juli heeft  de Marokkaanse vorst 5 miljoen euro besteed tijdens zijn zevendaagse vakantie in Griekenland. De koning Mohamed 6 verbleef daar met zijn echtgenote prinses Selma en hun 2 kinderen de prinsen Hassan en Khadija. Het koninklijke gezin werd begeleid door 70 privébeveiligers. De vorst en zijn gezin bracht zijn vakantie door in de Griekse regio Ilia.
Pijnlijk.  Tijdens de viering van de dag van zijn troonsbestijging had hij het over de aanpak van armoede.

Verschillende bronnen.