De Loge bemoeit zich… ook met de “vluchtelingen”

“Het eist van zijn leden oprechtheid, het verlangen om te leren en toewijding. Het is een vereniging van rechtschapen en vrije mannen, die, verbonden door gevoelens van vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid, individueel en gezamenlijk ijveren voor de maatschappelijke vooruitgang en die aldus de liefdadigheid beoefenen in de ruimste zin van het woord.”  (Uittreksel uit De Constitutie van het Grootoosten van België)

De Loge trekt aan touwtjes.  Daar waar “nodig”.  Zoals toen het Vlaams Belang te groot werd en een halt moest toegeroepen worden.  Ook nu.  We moeten ons laten overspoelen door vreemdelingen.    Verdeel en heers.

Grand Orient de Belgique

Verklaring van de Europese Obediënties
De Europese maçonnieke obediënties zijn verontrust door de tragedie van de migranten op vlucht uit hun land dat door oorlog en ellende wordt geteisterd. Zij doen daarom een oproep aan de Europese regeringen om werk te maken van een gemeenschappelijk beleid, onontbeerlijk voor een warme en waardige ontvangst van groepen mensen die in nood en in gevaar verkeren. Het onvermogen van staten om hun nationaal egoïsme (sic…) te overstijgen is een nieuw signaal van een ziek Europa waar het “ieder voor zich” het haalt op het algemeen belang.(sic…)

De Europese maçonnieke obediënties herinneren eraan dat de eerbiediging van de mensenrechten en van het principe van de menselijke waardigheid deel uitmaken van de grondbeginselen van de Europese opbouw. De solidariteit tussen de landen wordt op basis van deze principes opgebouwd. In het licht van de ingrijpende veranderingen in vele gebieden van de wereld is solidariteit nu meer dan ooit nodig.

Zonder terug te willen komen op de geschiedenis van een continent dat door talrijke migraties tot stand is gekomen, moeten de huidige drama’s ons aanzetten tot bewustwording en inspireren tot een innovatief ontvangsbeleid. Zo niet zal Europa op termijn het schouwtoneel van verdeeldheid en conflicten worden waardoor volkeren opnieuw in de ellende zullen worden gestort. Hierdoor zullen nationalistische reflexen nog meer opflakkeren.

De huidige tragedie dient zich aan als mogelijke smeltkroes waarin de Europese droom (sic…) herboren kan worden en herleven. De maçonnieke obediënties die deze oproep ondertekenen wachten nu op daden waarin de Europese basisbeginselen solidariteit en broederlijkheid op een juiste wijze worden vertolkt.

Ondertekenende Obediënties :
Grootoosten van Frankrijk – Vrouwengrootloge van Frankrijk – Grootloge van Frankrijk – Franse Federatie “Le Droit Humain” – Gemengde Grootloge van Frankrijk – Universele Gemengde Grootloge – Ordre Initiatique Traditionnel de l’Art Royal – G.L.I.S.R.U. – Liberale Grootloge van Oostenrijk – Grootoosten van België – Grootloge van België – Vrouwengrootloge van België – Belgische Federatie “Le Droit Humain” – Lithos Confederatie van Loges (België) – Grootloge van Kroatië – Spaanse Federatie “Le Droit Humain” – Gemengde Internationale Vrijmetselaarsorde Delphi (Griekenland) – Doorluchtig Grootoosten van Griekenland – Grootoosten van Ierland – Grootloge van Italië – Grootoosten van Luxemburg – Grootoosten van Polen – Symbolische Grootloge van Portugal – Gran Oriente Lusitano (Portugal) – Vrouwengrootloge van Roemenië – Grootoosten van Zwitserland – Vrouwengrootloge van Turkije – Europese Adogmatische Associatie (Polen, Hongarije, Roemenië, Slovenië)

Bericht verspreid via Belga Media Support [mailto:mediasupport@belga.be] 07/09/2015

Nvdr: Als illustratie bieden wij u deze video aan, die uitbeeldt hoe de vrijmetselarij eruit ziet en functioneert: realiteit verpakt in een fictiejasje.  Criminelen in maatpakken.

Als vorsten op vakantie gaan…

… mag het iets kosten.

Griekse media maakten bekend: in juli heeft  de Marokkaanse vorst 5 miljoen euro besteed tijdens zijn zevendaagse vakantie in Griekenland. De koning Mohamed 6 verbleef daar met zijn echtgenote prinses Selma en hun 2 kinderen de prinsen Hassan en Khadija. Het koninklijke gezin werd begeleid door 70 privébeveiligers. De vorst en zijn gezin bracht zijn vakantie door in de Griekse regio Ilia.
Pijnlijk.  Tijdens de viering van de dag van zijn troonsbestijging had hij het over de aanpak van armoede.

Verschillende bronnen.

Coburger nieuws

omgekeerde kroonCoburger nieuws

Dat de koning-op-rust moeite heeft het hoofd boven water te houden is bekend.  Nu gepensioneerden een centje mogen bijverdienen, heeft Albert een baantje gevonden dat hem ligt.  Of beter een duo-baan, samen met zijn keukenprinses, die demonstratielessen “omgaan met de blikopener” geeft in de door hem aanbevolen keukeninrichting.

Met dank geleend bij Thierry Debels

De Zandbakkenkoning was op vakantie…

dhimmie soepjurk… en de Franse overheid sloeg de hielen tegen elkaar, salueerde en boog diep.

Heel diep.   De villa van de woestijnvorst ligt aan de rand van de Middellandse Zee.  Het publiek strand onderaan werd gesloten voor normale stervelingen, want Zijne Majesteit wilde de golven niet delen.  Daar hield het niet bij op: hij liet illegaal een lift bouwen naar het strand.  Illegaal?  Och ja, heel even.  Er werd geen aanvraag ingediend, er werd geen bouwvergunning verstrekt, maar wie maalt erom?  Toen dit publiek gemaakt werd, moesten de werkzaamheden voor korte tijd gestaakt worden.  Er werd een protestactie tegen de sluiting van het strand en de bouw van de lift op touw gezet, 100.000 handtekeningen verzameld, maar blijkbaar staat een koning boven de wet.  Tja, we denken daarbij even terug aan de Vlaamse overheid, een Coburger en het slotklooster in Opgrimbie.

Da’s niet alles.  Het koninklijk gezelschap kreeg vanzelfsprekend bescherming van de Franse politie.  Op uitdrukkelijk bevel van de woestijnkoning mochten er geen vrouwelijke agentes in zijn buurt verschijnen.  En de socialistische regering boog nogmaals.   Terechte verontwaardiging bij de politie.  “Discriminatie,” klonk het! “Ja maar,” repliceerden de dhimmi’s, “jullie zien het helemaal verkeerd.  Het is niet omdat het koninklijk gezelschap geen bescherming van vrouwelijke politieagenten wil hebben, ze zijn gewoon verlegen.  Ze willen niet zwemmen in de nabijheid, in het zicht van vrouwen.”

De overheid suste en verklaarde dat ze het strand ook voor Obama  of voor andere nationale leiders zouden afgesloten hebben.   Over discriminatie van vrouwelijke agentes werd wijselijk gezwegen.  Er werd tevens geen vermelding gemaakt van vrouwenrechten in de woestijnmonarchie.  Noch werden de leveringen van de Franse wapenindustrie aan Saoedi-Arabië vernoemd.

Ondanks alle moeite en kruiperij heeft koning Salman en zijn gevolg reeds na een week de Franse Azurenkust verlaten.  Nochtans wou hij er nog twee weken van het geannexeerde strand en illegale lift gebruik maken.  Niet dus.  Hij vertrok richting Tangiers in Marokko.

Het strand wordt opnieuw voor jan en alleman, zelfs voor vrouwen, geopend.  Al moet eerst nog de betonvervuiling van de lift op het strand weggeruimd worden.

FT

Paladijnen

Buigen tot je een kromme rug hebt

Ach, wisten we dat niet al lang?

Waarom nog de klassieken lezen? vroeg Italo Calvino zich een halve eeuw geleden af. Die vraag wordt nu niet meer gesteld wegens te elitair en te discriminatoir, maar ik moest er deze namiddag aan denken. Ja, waarom inderdaad?

Misschien hebben sommige lezers het défilé gadegeslagen dat ze elk jaar in Brussel organiseren de éénentwintigste juli. Dan zullen zij ongetwijfeld enkele vertegenwoordigers van een republikeinse partij hebben gezien, die nederig naast hun vorst stonden of zaten. Blijkbaar kun je een derde van de kiezers achter je krijgen met een republikeins programma, en kort daarop door het stof kruipen voor de eerste de beste citoyen Coburg.

Au fond is dit niets speciaals. Jean de La Bruyère wist dat al. En hij mag dan geen klassieke auteur zijn zoals Calvino het bedoelde, geen Griek of Romein, maar hij schreef zijn «Les Caractères» in 1698, en wordt nog altijd gedrukt. Dus toch een beetje klassiek.
Wat lezen we bij hem in het hoofdstuk «De la Cour et des Grands»?
Il n’y a rien qui enlaidisse certains courtisans comme la présence du prince: à peine les puis-je reconnaître à leurs visages; leurs traits sont altérés, et leur contenance est avilie.

Niets kan zekere paladijnen er zo slecht laten uitzien, als de aanwezigheid van de vorst. Nauwelijks kan ik ze van gezicht nog herkennen. Hun trekken zijn veranderd en hun houding is er een van zelfvernedering.
Zij inderdaad kunnen de klassieken beter niet lezen.

Marc Vanfraechem,

Met dank geleend bij Doorbraak.

Beeldmateriaal bij TVL: Willy Claes: “Wat blijft er over van hun separatistische theorieën?”