De Loge bemoeit zich… ook met de “vluchtelingen”

“Het eist van zijn leden oprechtheid, het verlangen om te leren en toewijding. Het is een vereniging van rechtschapen en vrije mannen, die, verbonden door gevoelens van vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid, individueel en gezamenlijk ijveren voor de maatschappelijke vooruitgang en die aldus de liefdadigheid beoefenen in de ruimste zin van het woord.”  (Uittreksel uit De Constitutie van het Grootoosten van België)

De Loge trekt aan touwtjes.  Daar waar “nodig”.  Zoals toen het Vlaams Belang te groot werd en een halt moest toegeroepen worden.  Ook nu.  We moeten ons laten overspoelen door vreemdelingen.    Verdeel en heers.

Grand Orient de Belgique

Verklaring van de Europese Obediënties
De Europese maçonnieke obediënties zijn verontrust door de tragedie van de migranten op vlucht uit hun land dat door oorlog en ellende wordt geteisterd. Zij doen daarom een oproep aan de Europese regeringen om werk te maken van een gemeenschappelijk beleid, onontbeerlijk voor een warme en waardige ontvangst van groepen mensen die in nood en in gevaar verkeren. Het onvermogen van staten om hun nationaal egoïsme (sic…) te overstijgen is een nieuw signaal van een ziek Europa waar het “ieder voor zich” het haalt op het algemeen belang.(sic…)

De Europese maçonnieke obediënties herinneren eraan dat de eerbiediging van de mensenrechten en van het principe van de menselijke waardigheid deel uitmaken van de grondbeginselen van de Europese opbouw. De solidariteit tussen de landen wordt op basis van deze principes opgebouwd. In het licht van de ingrijpende veranderingen in vele gebieden van de wereld is solidariteit nu meer dan ooit nodig.

Zonder terug te willen komen op de geschiedenis van een continent dat door talrijke migraties tot stand is gekomen, moeten de huidige drama’s ons aanzetten tot bewustwording en inspireren tot een innovatief ontvangsbeleid. Zo niet zal Europa op termijn het schouwtoneel van verdeeldheid en conflicten worden waardoor volkeren opnieuw in de ellende zullen worden gestort. Hierdoor zullen nationalistische reflexen nog meer opflakkeren.

De huidige tragedie dient zich aan als mogelijke smeltkroes waarin de Europese droom (sic…) herboren kan worden en herleven. De maçonnieke obediënties die deze oproep ondertekenen wachten nu op daden waarin de Europese basisbeginselen solidariteit en broederlijkheid op een juiste wijze worden vertolkt.

Ondertekenende Obediënties :
Grootoosten van Frankrijk – Vrouwengrootloge van Frankrijk – Grootloge van Frankrijk – Franse Federatie “Le Droit Humain” – Gemengde Grootloge van Frankrijk – Universele Gemengde Grootloge – Ordre Initiatique Traditionnel de l’Art Royal – G.L.I.S.R.U. – Liberale Grootloge van Oostenrijk – Grootoosten van België – Grootloge van België – Vrouwengrootloge van België – Belgische Federatie “Le Droit Humain” – Lithos Confederatie van Loges (België) – Grootloge van Kroatië – Spaanse Federatie “Le Droit Humain” – Gemengde Internationale Vrijmetselaarsorde Delphi (Griekenland) – Doorluchtig Grootoosten van Griekenland – Grootoosten van Ierland – Grootloge van Italië – Grootoosten van Luxemburg – Grootoosten van Polen – Symbolische Grootloge van Portugal – Gran Oriente Lusitano (Portugal) – Vrouwengrootloge van Roemenië – Grootoosten van Zwitserland – Vrouwengrootloge van Turkije – Europese Adogmatische Associatie (Polen, Hongarije, Roemenië, Slovenië)

Bericht verspreid via Belga Media Support [mailto:mediasupport@belga.be] 07/09/2015

Nvdr: Als illustratie bieden wij u deze video aan, die uitbeeldt hoe de vrijmetselarij eruit ziet en functioneert: realiteit verpakt in een fictiejasje.  Criminelen in maatpakken.

3 gedachten over “De Loge bemoeit zich… ook met de “vluchtelingen”

 1. Hahaha! De vrouwen hebben hun eigen grootloge! Terwijl de mannen de wereldpolitiek bespreken kunnen zij dan keuvelen over wat echt belangrijk is: kleren, kinderen, en keuken.

 2. Als ik de hoogdravende zinnen in het begin van dit artikel lees, vermoed ik dat
  de ’57-jährige Journalistin Christa Zöchling vom größten österreichischen Nachrichtenmagazin Profil’ daar niet bijhoort, want ze schreef in een artikel over de FPÖ-kiezers:
  ‘Es sind die hässlichsten Menschen Wiens, ungestalte, unförmige Leiber, strohige, stumpfe Haare, ohne Schnitt, ungepflegt, Glitzer-T-Shirts, die spannen, Trainingshosen, Leggins. Pickelhaut. Schlechte Zähne, ausgeleierte Schuhe. ‘
  Kopp

 3. Men krijgt hier in de video een beeld van de loge mafia’s.. en over wat er zich werkelijk achter de schermen afspeelt. Inderdaad, de loge moordt… het volstaat te kijken naar de symboliek waarmee deze moorden gepaard gaan.
  De laatste jaren zijn er in belgië ook een paar “verdronken”!!
  Als men de tekst grondig bekijkt en vooral de laatste paragraaf, dan gaat het hier om dezelfde duivelse slogans, waarmee we 220 jaar geleden ook al werden geconfronteerd tijdens de 20 jaar durende franse bezetting.
  Het gaat dan ook niet zomaar om een vrijblijvende verklaring, maar om een regelrecht “diktaat” dat gegeven wordt aan de loge mafiosi die in alle landen de sleutelposities bezetten.
  Belangrijk hierbij is ook te weten dat het “uitverkoren volk of wat er voor moet doorgaan”, een prominente en ook dominante rol speelt bij deze loge mafia’s.
  Het resultaat is dan ook een “internationaal misdaad syndicaat” dat supranationaal functioneert, en waarbij geld en politiek onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
  Het is dit “misdaad syndicaat” dat de drijvende kracht is achter de NWO en dan ook achter deze “vreemdelingeninvasies”.
  Het feit dat de bovenvermelde tekst gepubliceerd wordt is veelzeggend. Normalerwijze regeert men vanuit het “duister”.
  Het feit dat men nu naar buiten treedt.. kan er dan ook op wijzen dat we in een beslissend stadium zijn beland in de oorlog tegen onze westerse beschaving.
  Voor de zoveelste maal dien ik echter vast te stellen dat de rol van deze loge mafia’s in Vlaamse en rechtse middens totaal onderbelicht blijft. De bovenvermelde tekst zou nochtans als een een ” levensbedreigende waarschuwing” moeten aanzien worden.
  Van alle publicaties van de laatste maanden op Golfbrekers, is de bovenvermelde wel de belangrijkste. Golfbrekers levert hier dan ook baanbrekend werk af.

Reacties zijn gesloten.