San Francisco… niet langer de hipp(i)e bloemenstad (2)

Afbeeldingsresultaat voor san francisco flower power

Tucker Carlson, anker van Fox News, stelt dat de Amerikaanse betrokkenheid in het buitenland zoals in Afghanistan, Irak, Syrië, Iran, Venezuela, Oekraïne….enz… de aandacht afleidt van de problemen thuis. Tucker Carlson wil de Amerikaanse regering aan hun basisplichten herinneren: het leven van de Amerikaanse burger te verbeteren.

En die problemen zijn er, zoals deze in San Francisco, erger dan je je kunt voorstellen. Met wijken die smeriger en meer vervallen zijn dan krottenbuurten in Bombay. Geweld, criminaliteit, drugs, prostitutie, daklozen, vuil, hopeloosheid. En het linkse bestuur staat erbij en kijkt ernaar.

Wetteloosheid heerst alom dankzij linkse rechters.

Wordt vervolgd.

Hongaarse grenspolitie houdt de wacht

Afbeeldingsresultaat voor Orban EU Grenzwache

Als een sprinkhanenplaag dreigt het Hongaarse grondgebied illegaal te betreden, komt de bewapende grenspolitie in actie… en vuurt na een mondelinge waarschuwing ontradingsschoten… Met de poco EUropeanen, maar niet met de Hongaren… Men zegge het voort…

Nadien volgde er een persmededeling. Pittig detail: de EU-vlag in de hoek. Dank u, Orban!

Oorverdovende mediastilte rond vals OPCW-rapport

Peter Hitchens, journalist, columnist bij de Mail on Sunday, is verbaasd, boos en vernietigend voor de poco politici en media.

“Iedereen weet dat de massavernietigingswapens, die het alibi waren voor de aanval op Irak in 2003, nooit gevonden werden. Ze waren er niet, bestonden niet. Mocht dit nu gebeurd zijn, denkt u dat dit zou bekend geraakt zijn? 17 jaar later na b.g. feiten zou u nooit vernomen hebben dat deze wapens slechts het excuus waren om Irak binnen te vallen en te bezetten. De politiek, de media zwijgen als vermoord. Ze hebben zichzelf doofstom gemaakt.

Dergelijke feiten komen nu niet meer aan de oppervlakte. Het is nu verschillende weken geleden dat ik in de Mail on Sunday het verbazingwekkend verhaal publiceerde over de onderzoeken naar een veronderstelde gifgasaanval in Douma, Syrië, in april 2018. Hierin werd duidelijk gemaakt dat het heel onwaarschijnlijk was dat er een gifgasaanval had plaats gevonden. Opvallend: quasi geen enkele krant, geen enkel nieuwsbureau, geen enkele zender heeft op dit schokkend verhaal ingehaakt. Iets wat onbegrijpelijk is vermits de “vermoedelijke” gifgasaanval werd gebruikt als excuus voor een raketaanval op Syrië door de VSA, G.B. en Frankrijk.

Het ingeschakelde orgaan, het OPCW, zou ooit betrokken kunnen worden bij een andere aangelegenheid bij een mogelijke beslissing of we ten oorlog trekken. Het hele kwalijke verhaal blijft grotendeels onbekend bij miljoenen mensen die ervan op de hoogte zouden moeten zijn. Dit is zeer verontrustend. Verleden week verscheen Ian Henderson, één van de onderzoekers van het OPCW, opperde zijn twijfels hieromtrent, bij de Veiligheidsraad der VN, gaf zijn getuigenis (zie bruggetje onderaan) met meer uitleg over zijn twijfels (… over het waarheidsgehalte van de gifgas-beschuldiging). Raad eens hoeveel kranten en nieuwsagentschappen hierover bericht hebben? Geen. U moet zich meer bezorgd maken over dat wat u mag vernemen dan over dat wat u niet mag vernemen.”

Lees ook: In Praise of Telling the Truth… waarin Peter Hutchins begint met:

“I am currently being accused of serving as an apologist for Bashar al-Assad, one of the most gruesome tyrants in the world. I am also being attacked on social media as a “war crimes denier” and a tool of the Russian Kremlin.

This is because I have done my job as a reporter… “

Kortom: men schiet op de pianist…

Gerelateerde afbeelding

Wat u allicht ook zal ontgaan zijn vermits de poco media u hiervan niet op de hoogte brengen. De State Department der VSA (min. buitenlandse zaken) maakte bekend dat er 35 miljoen dollar extra zal gepompt worden in oorlogspropaganda tegen Syrië. Vermomd als “Support for Independent Media in Syria… met als één der belangrijkste doeleinden “to advance U.S. Government policy objectives in Syria.” Steun aan onafhankelijke media in Syrië”??? Voor hoe dom houden ze ons? Waar zouden die hun riante kantoren bemannen? In het terroristenwalhalla Idlib, ten oosten van de Eufraat, bij de Koerden, hun vazallen? In Erdogans geannexeerde Noord-Syrië? Het streven der VSA daarentegen spreekt van een onbeschaamde hautaine eerlijkheid. (Meer info over de “schenking”)

Voormalig majoor-generaal John Holmes, tevens voormalig hoofd van de Special Forces, is het met Peter Hitchens eens. “De OPCW verliest zo elke geloofwaardigheid”.

Berlijn, Düsseldorf… één pot poco nat

Afbeeldingsresultaat voor deutsche kolonialgesellschaft
Verwerpelijk verleden moet uitgewist worden

Ook Berlijn wil de straatnamen met een politiek correct sausje overgieten. Wie protesteert moet een boete betalen.

Ondanks massale protesten der bevolking wil het bestuur van het wijkdistrict Berlin-Mitte de herdoop van de Petersallee, de Nachtigalplatz en de Lüderitzstraße toch laten doorgaan. Deze drie straten, resp. plein, maken deel uit van de Afrikaanse wijk in het district Wedding. Grüne, SPD, Linkspartei en Piratenpartei stemden voor de verandering van de straatnamen, CDU en AfD tegen en de FDP onthield zich.

Daarop tekenden 124 Berlijners verzet aan. Verzet werd afgewezen en daar bovenop werd 148.27 euro boete per koppige verzetondertekenaar opgelegd. Oorspronkelijk waren er meer dan 500 handtekeningen, maar de overheid weigerde die te accepteren. Bij de ondertekenaars waren ca. 200 kleine en middelgrote bedrijven, die het kostenplaatje – aanpassing administratie – niet zagen zitten. Kompromisvoorstellen werden onmiddellijk verticaal geklasseerd door het links-groene districtsbestuur. De reden van de herdoop der straatnamen? Een morele verplichting. De namen verwijzen naar “racistische kolonialisten”. Nachtigalplatz zou niet alleen naar een vogel maar ook naar een dichter kunnen verwijzen. En de Petersallee verwijst naar een anti-Hitler-verzetsstrijder Hans Peters (1896–1966). Niets mis mee, denk je dan.

Enkele beboete bewoners stellen nu dat ze de opgelegde som niet kunnen betalen; ze leven van een bestaansminimum. Het districtsbestuur liet zich vermurwen; vermits de klachten allemaal dezelfde inhoud hadden moeten de klagers “slechts” 20% van de maximum boete betalen. Echter, de meesten lieten zich niet ompraten en willen nu naar de regionale administratieve rechtbank trekken. Daar de rechtbank met een enorme stapel wachtende processen opgescheept zit, is het meer dan waarschijnlijk dat het proces zal aanslepen tot de regionale verkiezingen in het najaar 2021. En dan kunnen de beboete burgers zonder een financieel risico in het stemhokje de rekening aanbieden.
Kunstgeschiedenis moet herschreven worden in Yale

Je vraagt je af of universiteiten nog wel met hun taak “onderwijs” bezig zijn. De gerenommeerde Ivy League universiteit van Yale stopt met de introductiecursus kunstgeschiedenis omdat het “onmogelijk het volledige beeld kan schetsen met diverse mondiale culturele achtergronden”.

Ooit was de cursus – sinds tientallen jaren op het leerplan – “Introductie tot de kunstgeschiedenis: renaissance tot vandaag” het paradepaardje voor wie van geschiedenis en kunst het hoofdthema van het latere beroepsleven wou maken. Wordt geschrapt. De studenten zouden zich ongemakkelijk gevoeld hebben bij een “geïdealiseerd westers canon, het product van een overweldigend blank, hetero, Europees en mannelijk kader van kunstenaars.”

De grootste meesterwerken, sinds generaties over heel de wereld erkend en bewonderd, worden nu besmet door hun “blankheid” en moeten bijgevolg gecensureerd worden.

Niet alleen de door de westerse beschaving geïnspireerde introductiecursus geschrapt, maar heel het concept van “westerse kunst” zal zich moeten verantwoorden in de “multicultureel-gevoelige” lessen die de oude cursus zullen vervangen.

De universiteitskrant Yale Daily News deelt mee: Deze lente zal de definitieve vorm van de cursus het idee van westerse kunst in vraag – durven – stellen. De lector wil aantonen dat er talrijke regio’s, stijlen en tradities bestaan, die allemaal “even veel aandacht verdienen. Europese kunst op een voetstuk plaatsen is problematisch.” De poco reviseerde cursus zal ook de relatie met “geslachts,- klasse- en rasproblematiek” bekijken en de betrokkenheid met westers kapitalisme onder de loep nemen, waarbij ook aandacht zal gaan naar klimaatverandering. Tja. Van Rembrandt naar klimaatverandering… verpakt in een cursus kunstgeschiedenis. Il faut le faire…

In de naam van “diversiteit” zal het binnenkort verwerpelijk (…racistisch…) zijn zich te willen verdiepen, te specialiseren in westerse kunst – die onvermijdelijk met de Europese geschiedenis en beschaving te maken heeft. En ja, tot de verrijking toesloeg was deze beschaving hoofdzakelijk blank.

Yale is daarmee niet aan zijn proefstuk. Engelse literatuur werd ook al op de zwarte (!) lijst gezet. De broze linkse hersentjes mogen immers niet besmet worden met de schoonheid, de rijkdom, de diepgang van de westerse – blanke – beschaving.

Waanzinnig fanatisme

U ziet een zelfmoordterrorist die doelbewust met een auto naar stellingen van het Syrische leger rijdt om zich daar te laten ontploffen. Als je van jezelf zo weinig houdt dat je voor een hoger ideaal – Allah – bereid bent te sterven… Pure waanzin.

De beelden worden door de terroristen zelf verspreid. R & U heeft ze opgepikt en ondertiteld. Naar verluidt zou dit een aanmoedigend effect moeten hebben… op de terroristen.