Berlijn, Düsseldorf… één pot poco nat

Afbeeldingsresultaat voor deutsche kolonialgesellschaft
Verwerpelijk verleden moet uitgewist worden

Ook Berlijn wil de straatnamen met een politiek correct sausje overgieten. Wie protesteert moet een boete betalen.

Ondanks massale protesten der bevolking wil het bestuur van het wijkdistrict Berlin-Mitte de herdoop van de Petersallee, de Nachtigalplatz en de Lüderitzstraße toch laten doorgaan. Deze drie straten, resp. plein, maken deel uit van de Afrikaanse wijk in het district Wedding. Grüne, SPD, Linkspartei en Piratenpartei stemden voor de verandering van de straatnamen, CDU en AfD tegen en de FDP onthield zich.

Daarop tekenden 124 Berlijners verzet aan. Verzet werd afgewezen en daar bovenop werd 148.27 euro boete per koppige verzetondertekenaar opgelegd. Oorspronkelijk waren er meer dan 500 handtekeningen, maar de overheid weigerde die te accepteren. Bij de ondertekenaars waren ca. 200 kleine en middelgrote bedrijven, die het kostenplaatje – aanpassing administratie – niet zagen zitten. Kompromisvoorstellen werden onmiddellijk verticaal geklasseerd door het links-groene districtsbestuur. De reden van de herdoop der straatnamen? Een morele verplichting. De namen verwijzen naar “racistische kolonialisten”. Nachtigalplatz zou niet alleen naar een vogel maar ook naar een dichter kunnen verwijzen. En de Petersallee verwijst naar een anti-Hitler-verzetsstrijder Hans Peters (1896–1966). Niets mis mee, denk je dan.

Enkele beboete bewoners stellen nu dat ze de opgelegde som niet kunnen betalen; ze leven van een bestaansminimum. Het districtsbestuur liet zich vermurwen; vermits de klachten allemaal dezelfde inhoud hadden moeten de klagers “slechts” 20% van de maximum boete betalen. Echter, de meesten lieten zich niet ompraten en willen nu naar de regionale administratieve rechtbank trekken. Daar de rechtbank met een enorme stapel wachtende processen opgescheept zit, is het meer dan waarschijnlijk dat het proces zal aanslepen tot de regionale verkiezingen in het najaar 2021. En dan kunnen de beboete burgers zonder een financieel risico in het stemhokje de rekening aanbieden.