We passen ons aan

Moskee El Mouslimiene kondigt illegale ontruiming en bezetting Antwerpse Jan Palfijnstraat aan voor iftar en straatgebed naar aanleiding van de ramadan

De Jan Palfijnstraat in Antwerpen hangt vol met affiches (zie hierboven) waarop staat dat de straat van 15u tot 22u30 volledig dient te worden ontruimd voor de iftar en het straatgebed in het kader van de ramadan. Navraag bij de politie (kantoor Handelstraat) door Filip Dewinter wijst uit dat de moskee hiervoor geen aanvraag heeft gedaan: de politie en de burgemeester weten van niks. Er is dan ook geen toelating en dus ook geen aankondiging met verkeersborden: het is een illegale actie van moskee El Mouslimiene.

Filip Dewinter is ter plaatse gegaan en sprak met enkele autochtone Vlaamse buurtbewoners, die razend zijn. Hij nam er deze videoboodschap op, die is verspreid via sociale media.

Filip Dewinter: “In hele wijken in Antwerpen heeft de moskee het politiekantoor en de imam de burgemeester vervangen. Deze actie van moskee El Mouslimiene laat weer maar eens zien dat de islam onze openbare ruimte wil inpalmen. Het kadert in een ideologische en culturele overname en bezetting van onze steden door de islam, waarbij het ontruimen en inpalmen van straten, straatgebeden, Arabische opschriften, Koranscholen, hoofddoeken, halal en kleding zoals kaftan en djellaba een compleet islamiseringpakket vormen. Deze vijandelijke overname door de islam van onze steden moet stoppen!”

Afbeeldingsresultaat voor islamwatch
Ramadan in Kult. Centrumj Sleepstraat Gent: kinderen reciteren koranverzen

Markt op Desguinlei in #Antwerpen wordt op vrijdag 31 mei as ‘opgeschort’ wegens #ramadanfeest #SultanDerMaanden. Boze Vlaamse buurtbewoners en marktkramers organiseren petitie… #islamisering

800 imams op weg naar Europa

Afbeeldingsresultaat voor islamisering

Bijna 800 Marokkaanse imams zijn naar verschillende Europese landen gestuurd om de gematigde islam te prediken. Het ministerie mobiliseerde 422 imams, Stichting Hassan II selecteerde er 253. De overige 100 werden uitgenodigd door buitenlandse verenigingen. Marokko wordt, samen met Egypte en Turkije, beschouwd als de belangrijkste exporteurs van imams en predikers naar Europa en de rest van de wereld gedurende de Ramadan. Marokkaanse ulema’s zijn bezig met het leiden van het gebed, het geven van lezingen en preken in moskeeën. Meer dan 700 imams, adviseurs en predikers zijn afgelopen vrijdag naar Europa gereisd om religieuze en spirituele preken te geven gedurende de heilige maand.

Marokko beschouwt zichzelf als een oase van religieuze verdraagzaamheid en heeft aangeboden zowel imams als mannelijke, resp. vrouwelijke islam predikanten uit Afrika en Europa op te leiden in wat het zelf de “gematigde islam” noemt.

U hoeft dus niet naar Marokko te trekken om de gematigde islam te leren kennen. Deze komt wel naar u. Iets wat u allicht al zal opgemerkt hebben. Hoeveel van hen hier willen blijven is voorlopig onbekend.

Meer details kan u hier vernemen.

Terugblik: 6 mei 2002

Afbeeldingsresultaat voor moord pim fortuyn

Volkert van der Graaf heeft gewonnen
De moord op Pim Fortuyn was een strategische meesterzet

Eén van de grote onverwerkte trauma’s van de Nederlandse samenleving is Volkert van der Graaf. De man die op 6 mei 2002 de populaire politicus Pim Fortuyn doodschoot in het mediapark van Hilversum. Sindsdien hebben wij in Nederland naast vier mei (Dodenherdenking) en vijf mei (Bevrijdingsdag) ook de zesde mei. Lees verder…

Onze redactie koos deze video, waarin u zowel Pim Fortuyn als de eveneens vermoorde Theo van Gogh herkent:

Vlaams Belang-infiltratie in gevangenisbeheer?

Afbeeldingsresultaat voor radicalisering humor

In Terzake stelt men zich de vraag of het geen probleem is dat de cipiers niet weten wat er gezegd wordt omdat men de taal van de schaapkes onder hun hoede niet verstaat… Misschien eerst een verplichte taalcursus volgen als voorwaarde om in dit land tot hechtenis gevonnist te worden? Eerder omgekeerd, vrezen we, de cipiers zullen cursussen in ‘s werelds populairste extreem-terroristische talen moeten volgen…

De titel verwijst met een knipoog naar het getuigenis van de gevangenisdirecteur van Hasselt tijdens de uitzending over de “deradicaliseringsafdeling”. (Opnieuw) bekijken kan via dit bruggetje.

“Onze gevangenissen zitten vol met anderstalige gedetineerden”

“Radicale islamitische gedetineerden bestoken personeel met Koranverzen om te rechtvaardigen wat men gedaan heeft”

Sint Antoniusschool verloor niet alleen “Sint”…

… maar ook elk Vlaams-Europees identiteitsbesef

Afbeelding kan het volgende bevatten: buiten

Voorpost Antwerpen-Kempen en Vlaams Belang van Zoersel voerden actie aan de Antonius school. Vandaag gingen de leerlingen van het vierde jaar op verplicht moskeebezoek. De ouders kregen een pamflet met daarin onze bezwaren. Wouter Bollansee, voorzitter van het Vlaams Belang Zoersel, hield tot slot een toespraak.

“Beste moedige aanwezigen, actievoerders en toehoorders,

Moedig omdat het anno 2019 zelfs in het semi-landelijke Zoersel nog steeds niet evident is om vrij uit te komen voor onze mening. Zo waren het enkele verontruste ouders die ons het nieuws meldden dat de leerlingen van het vierde jaar van deze school, Antoniusschool in Zoersel, vandaag op moskeebezoek moesten gaan. Mensen die zich wel tot ons durfden te wenden maar niet openlijk hun mening en bezorgdheid tegen de directie wilden uitdrukken. Bang om gestigmatiseerd te worden omwille van hun kritische blik op de islam.

Maar daarom staan wij hier, omdat wij wel uitkomen voor onze mening. Omdat wij ons niet laten bang maken en zeker niet als het gaat over de toekomst van onze kinderen. De moedigen staan hier dus met mij. Door de eeuwen en decennia heen, evolueerden het Christendom gelukkig en laten we ons leven niet meer leiden door een totalitaire geloofsovertuiging. Gelijkheid tussen man en vrouw, scheiding van kerk en staat, het kunnen verkondigen van een vrije mening ook al gaat die in tegen één of ander heilig boek. We dachten dat deze evidenties verworven waren.

Tot.. tot een andere totalitaire godsdienst langzaam aan in ons Vlaanderen de kop op stak. Tot zelfs in Zoersel één of andere directie het nodig acht om het leerplan dat spreekt over in “dialoog treden met andere godsdiensten” in te vullen als: “Knielen en buigen op een matje voor de islam “

Dit, moedige aanwezigen, is waarom wij hier staan. Niet alleen om duidelijk te maken wat het ware gelaat is van de islam maar al even hard om duidelijk te maken dat onze vaak linkse onderwijsinstellingen maar al te vaak het noorden kwijt zijn. Voor dat ik de pers hoor zeggen dat ik hier maar wat goedkope propaganda lig te verspreiden, werd het beste bewijs gegeven door een leerkracht uit Essen die op de facebookpagina van Vlaams Belang Zoersel naar aanleiding van onze actie vandaag het volgende postte, ik citeer: “Wat is hier het probleem? Is het niet onze taak (in mijn geval) als leerkracht om leerlingen kennis bij te brengen? In dit geval kennis over andere geloven? Mag ik mijn leerlingen ook geen introductieles Engels geven omdat dat niet ‘onze’ taal is…? Heel jammer dit.” Einde citaat.

Beste Darco Driessens, leerkracht uit Essen, weet u wat jammer is. Dat u als onderwijzer in plaats van samen met mij mijn kinderen kritisch leert te denken, dat u het verschil in een debat niet ziet tussen een wereldtaal als Engels of een totalitaire geloofsovertuiging als de islam. Dat is jammer!

Nu we het toch hebben over de kennis van de islam. Een lasser last, een bakker bakt en een onderwijzer onderricht. We gaven de leraar van deze vierdejaars vandaag een brief mee, vlak voor de leerlingen op de bus, hier wat verder, opstapten op weg naar het moskeebezoek. Het kwaad van het moskeebezoek was toch al geschied; dus ik hoop dat de kinderen er nog iets van leren vandaag. Zo heeft de pers al ineens een krantenkop: “Vlaams Belang hoopt dat kinderen iets leren van moskeebezoek.” Constructief zoals we zijn hielpen we de leerkracht dus mee op weg straks de nodige vragen te stellen in de moskee:

1. Kan u mij en mijn leerlingen vertellen waar hier normaal de meisjes en waar hier de jongens moeten zitten?
2. Kan u mij en mijn leerlingen vertellen waarom ze niet samen mogen zitten?
3. Kan u mij en mijn leerlingen vertellen wat het woord islam letterlijk betekent en wat er met afvalligen moet gebeuren?
4. Kan u mij en mijn leerlingen vertellen wat de term Tawhied wil zeggen en hoe dit te rijmen valt met onze wetten? (Centraal staat ook het begrip tawhied, dat letterlijk 'één maken' betekent. Het staat voor het principe dat God de enige is die er werkelijk toe doet. is daarom tegen de scheiding van geloof en staat en staat aan de basis van het islamisme, oftewel de politieke islam.)
5. Kan u mij en mijn leerlingen vertellen wat er gebeurt met vrouwen die hun man niet trouw zijn, in landen waar de islam is doorgedrongen tot in het rechtssysteem?
6. Kan u mij en mijn leerlingen vertellen met mensen die kritische vragen durven te stellen over Mohammed en de Koran in islamitische landen?
7. Kan u mij en mijn leerlingen vertellen wat het verband is tussen de aanslagen van 9/11 in New York, de aanslagen in Zaventem en maalbeek, de aanslagen in de metro van Londen, Madrid,… de aanslagen in Parijs en ga zo maar door…

Ik hoop dus alvast dat de leerkracht van deze vierdejaars, die ik voor alle duidelijkheid niet ken, net zoals jullie de moed heeft deze vragen te stellen. Dat hij in tegenstelling tot de geciteerde leerkracht uit Essen wel kritisch verbanden kan leggen en dat hij in tegenstelling tot de directeur van deze school wel gezond verstand heeft.

Want dat wil ik toch wel even benadrukken. Deze actie is niet even snel snel tot stand gekomen. Alvorens definitief deze actie op poten te zetten, hadden we een gesprek met de directie van de Antoniusschool. Deze directeur verdedigde de beslissing van het bezoek aangezien hij voorstander is leerlingen onderwerpen zoveel mogelijk via uitstappen aanschouwelijk te laten beleven. Zo gaf hij de vergelijking van een bezoek aan een imker. Een directeur die een moskeebezoek verdedigt door te stellen: We gaan toch ook naar een imker. Toen wij probeerden duidelijk te maken dat dit nog wel iets anders is en dat een bezoek bovendien nog iets anders is dan op een matje te moeten gaan zitten en knielen stelde hij: Als we een kerk bezoeken gaan we toch ook op een stoel zitten. Dixit de directeur. Verder stelden we de vraag welke moskee er wordt bezocht en welke strekking van de islam vertegenwoordigt deze moskee? Hij moest het antwoord schuldig blijven. Ondanks de belofte dit nog te laten weten, hebben we niets meer vernomen.

Beste moedige aanwezigen, deze directeur leidt maar liefst 5 scholen! Wij staan hier dan ook niet alleen om te waarschuwen voor de gevaren van de islam maar ook voor het gevaar van deze linkse indoctrinatie binnen ons onderwijs. Is het linkse naïviteit of domheid? Eigenlijk interesseert het mij niet. Wat ik wel weet dat we steeds maar verder wegzakken met ons onderwijsniveau.

Wij staan hier dan ook samen in Zoersel met één wens. Laat dit het laatste verplichte bezoek zijn van leerlingen aan een moskee in Vlaanderen. Zeker van 9 & 10 jarigen. Laat ons hopen nadat de leerkracht onze vragen heeft gesteld hij samen met ons tot de enige en juiste conclusie komt: Stop met onze jonge kinderen bewust voor de islam te laten buigen. Dit geloof heeft geen enkele toegevoegde waarde in onze westerse samenleving. Niet in het verleden, niet nu, en ook nooit in de toekomst.

Ik sluit af, wij deelden vandaag aan de ouders een oproep tot kritische blik uit. Laat ons samen schouder aan schouder er alles aan doen om onze kinderen te laten opgroeien in een vrije en veilige samenleving zoals wij ze nu nog kennen in Zoersel, maar al lang niet meer in pakweg Molenbeek. Wij staan hier vandaag niet persé tegen de islam, wij staan hier vandaag niet persé tegen deze directie , Maar wij staan hier wel vandaag voor de toekomst van onze kinderen.

Ik dank u.”

“Paasaanbidders”

Afbeelding kan het volgende bevatten: 3 mensen, lachende mensen, staande mensen
Drie slachtoffers van de moslimhaat: een echtpaar en hun dochtertje die haar 1ste communie deed.

Wanneer men over de slachtoffers van dit zinloos Islamitisch geweld sprak, had men het over “Easter worshippers” of vrij vertaald: Paasaanbidders. Alsof men het niet om vermoorde Christenen ging, maar één of andere anonieme sekte waar nog niemand van gehoord had…

… Zijn Westerlingen dan zo verkrampt over het geloof van hun voorouders, dat ze het woord Christen niet meer kunnen uitspreken? Of hebben ze na jaren van ononderbroken indoctrinatie gewoon angst om in het politiek incorrect vakje verdrongen te worden? Inderdaad, aan jonge Westerlingen heeft men decennialang, en tot vervelens toe, verteld dat de blanke van nature uit “slecht” is en dat ze daarom extra moeite moeten doen om andere volkeren welwillend te zijn. De Westerling moet afstand doen van zijn verleden en cultuur om een wereldburger te worden, vrij van elk vooroordeel of racisme…

Lees: Sri Lanka: over “Easter worshippers” en andere door politici verzonnen sekten

Vox krijgt geen stem tijdens nationaal verkiezingsdebat op Spaanse televisie

Vox, de stem van de rechtse kiezer in Spanje, mag niet klinken tijdens het énige nationaal verkiezingsdebat op televisie gepland voor 23 april. Santiago Abascal, partijvoorzitter van Vox, wordt de mond gesnoerd. Officieel luidt de verklaring dat het gaat om een instructie van de Spaanse Centrale Verkiezingsraad, die stelt, resp. voorschrijft, dat Vox niet mag deelnemen omdat deze niet “proportioneel” vertegenwoordigd was tijdens de 2015 verkiezingen, toen het nog geen zitje in het federale parlement kon veroveren.

Dat Vox intussen de derde partij in Andalusië geworden is, met 11% van de stemmen en 12 zetels, speelt geen rol. Wat wel een rol speelt is dat opiniepeilingen goede toekomstpunten geven aan Vox. Wat wel een rol speelt is dat Vox rechtse én anti-immigratiestandpunten in haar programma opgenomen heeft. Wat wel een rol speelt is dat Vox zeer islam-kritisch is.

Vox is volgens de poco tegenstanders “populistisch”, “extreem-rechts”, “onverdraagzaam”, “islamofoob” en – we huiveren… – verwijzend naar de copy-slogan van Trump “Maak Spanje opnieuw groots” bovendien aanhanger van een Franco-ideologie, die ten allen prijze moet bestreden worden. Trump heeft zich dus blijkbaar laten inspireren door Franco…

Met linkse opkomende partijen had de Verkiezingsraad minder moeite.

Abascal reageerde onmiddellijk na de cordon-beslissing op Twitter: “Eerst probeert het establishment onze boodschap in de media te manipuleren, dan sturen ze de gemaskerde posse van Antifa op ons af en nu censureren ze ons zodat de Spanjaarden ons niet kunnen horen.”

In de media wordt ongegeneerd over het “Spaanse nieuwe oude monster” geschreven.

Tweede video: doodsbedreigingen “Abascal, guillotina!” door de linkse regenboog-activisten. Op rechts mag schaamteloos geschoten worden.