De vijand van mijn vijand is mijn vriend…

… is het motto van buitenlandse moeiallen

Voortbordurend op de ISIS-K-aanslag in de concertzaal Crocus, kan U in onderstaande een eerder neutrale terugblik – afgezien van de vooringenomen begeleidende tekst – op de situatie in Afghanistan bekijken. En vernemen waarom de twee gewelddadige extreem-islamitische groeperingen – de Taliban en ISIS-K – elkaar naar het leven staan met de hulp van protagonisten antagonisten aan de zijlijn om hun eigen wereldvisie en -macht uit te breiden.

U verneemt dat de Taliban eigenlijk nog niet de slechtste zijn. Zij willen ‘slechts’ een pure, zuivere islamitische samenleving in hun eigen land, in Afghanistan. Al Qaeda en ISIS daarentegen zien zichzelf als islam-missionarissen die heel de wereld willen laten genieten van hun geloofsbeleving. Echter, zoals het kan gebeuren in families, zagen sommigen Taliban-aanhangers meer heil in de ISIS-ideologie. En daarmee komen we bij ISIS-K, een splintergroep van ISIS. Kijk even mee:

Dàt Afghanistan onder Taliban-bestuur afwijkt van de strikte ISIS-ideologie mag blijken uit onderstaand recent getuigenis:

En hiermee willen ze duidelijk maken dat vrouwen geen gevaar lopen in Afghanistan. In Indië daarentegen…

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2024/03/04/groepsverkrachtingen-india-toeristen-en-podiumartieste/