Winnetou naar de eeuwige jachtvelden verbannen

Ach ja, denkt u, alles wordt tegenwoordig onder de “woke”loep gehouden. Ook de in Duitsland immens geliefde Winnetouverhalen en dito filmen.

Ze zijn ook daar in Duitsland tot Indianen-inkeer gekomen. Op de kap van het leed der Indianen mogen er geen boeken verschijnen. Ook al zijn het gefantaseerde verhalen. Ook al heeft nazi-Duitsland geen enkele Indiaan naar de strafkampen gestuurd heeft, ook al hebben de Duitsers al tot in het oneindige “mea culpa” van de daken geschreeuwd… voor zowat iedereen die ooit in het verleden – mondiaal – belaagd werd.

Winnetou wordt met pluimen, totem en vredespijp begraven omdat het lijden der inheemse bevolking niet mag geminimaliseerd of geridiculiseerd worden. Over het lijden van de Europese bevolking… geen woord.

“Wij zijn tot het late inzicht gekomen dat de geschiedkundig bewezen werkelijkheid, de onderdrukking van de oorspronkelijke bio-bevolking, herkneed werd tot een geromantiseerd beeld met goedpratende clichés en daar willen wij niets mee te maken hebben.” …. Oef!

“De tirannie van de politieke correctheid”, stelt Henryk Broder, verbonden aan Welt, en voegt eraan toe dat slechts enkele anonieme klachten volstaan om zoiets op gang te trekken. Tja. Zolang het maar om klachten gaat tegen alles wat conservatief is. Probeer maar eens een klacht neer te leggen tegen immigratie en de daarmee verbonden problemen.

Wat met het betuttelend vingertje van Nederland? Moet Bassie en Adriaan op YouTube gecensureerd worden?

Dit filmpje zal dan ook wel verboden worden…

Ondanks de regenboogpropaganda…

… vindt de wetenschap geen enkele gen die de aantrekkingskracht van het eigen geslacht bepaalt of verklaart …

Oef! O.L.Heer heeft dus geen steken laten vallen. Toch niet qua genen.

We herinneren ons een reis doorheen Griekenland (zomer 1967) met een busvol studenten en een prof als gids. Op de vraag of er inderdaad in Griekenland veel meer homo’s voorkomen dan elders, was het antwoord dat dit niet een vrije keuze was, maar eerder een keuze uit noodzaak. Zoals bv. in gesloten aparte geslachten-gemeenschappen als internaten, gevangenissen en legers. In Griekenland moest de oudste zoon eerst trouwen, dan pas de tweede, de derde en daarop volgende geborenen zonen. Zolang de oudste geen partner gevonden had, werd de rest van de jongens veroordeeld tot een wachttijd. En om die tijd te overbruggen zocht men seksueel vertier bij hetzelfde geslacht.

https://www.erfelijkheid.nl/erfelijk/dna_genen_chromosomen

https://www.erfelijkheid.nl/erfelijk/genen-bepalen-niet-alles

NHS heeft zo zijn (regenboog)prioriteiten

Het Britse NHS (National Health Service) is het nationale gezondheidszorgstelsel van het V.K., gefinancierd met belastinggeld. Het kan echter zelfstandig beslissen wat ze met dit belastinggeld doen.

Het NHS steunde via NHS-getrouwe organisaties (zeg maar onderaannemers met een goedgekeurde NHS-kwaliteitszegel) ca. 500 “woke” groepen door heel het V.K. met ca. 36.000 manuren per jaar. Ondanks de oproep van de Britse overheid minder geld over de balk te gooien, hadden verschillende woke-missionarissen daar een ander idee over: zij organiseerden lukraak info-activiteiten, zelfs overdag tijdens de werkuren, over de actuele problemen, zoals transgender, seksualiteitsbeleving en … het altijd en overal populaire … racisme. De woke-projecten mochten gezien worden: met “tea & rainbow cake” picknicks, lezingen, speciale voorlichting over het gebruik van geslachtsgeschikte taalgebruik en zelfs een voorstelling van Filipijnse gevechtssporten.

Terwijl operaties uitgesteld worden, mensen van het kastje naar de muur gestuurd worden, de wachtlijsten geen wacht- maar geef-het-maar-op lijsten zijn, zwaar zieke patiënten te laat of slecht behandeld worden*, is het hemeltergend dat gedurende de laatste 3 jaar £1,081,878 over de woke-balk gegooid worden. En dat betekent dat minstens 1.274.385,60 euro (één en een kwart miljard) moesten dienen om de regenboogwaanzin te steunen. Inderdaad ‘minstens’ want de echte cijfers zijn niet bekend daar ca. de helft van de NHS-getrouwe organisaties weigerden hun uitgaven te verrechtvaardigen.

*Werd nog maar eens duidelijk toen een vrouw 40 uur moest wachten op een ziekenwagen…

Meer details bij: NHS blows £1million on ‘woke groups’ for staff | Daily Mail Online

Nog zoiets: het NHS is de vuilbakwerkgever:

Moeten we maar gewoon zelfmoord plegen?

In Londen werden bovenstaande borden geplaatst . Ze werden ontworpen door een links-geknuffelde kunstenares, Nadina uit Marseille, een gepigmenteerd soort mens dat zichzelf verschillende treden boven het klootjesvolk ziet. En Nadina heeft dit allemaal aan zichzelf te danken: zij heeft dankzij haar zelfontwikkeling het tot dit niveau gebracht. Ze rees als het ware uit het niets op een wolk der zelfverheerlijking…

Een zgz. kunstnetwerk organisatie, gefinancierd met middelen van de overheid, is verantwoordelijk voor de campagne. Er wordt nu massaal op gereageerd. Maar dat mag blijkbaar niet; ze zijn in hun regenboog-gepigmenteerd g*t gebeten! Blanken moeten hun plaats kennen in de wokewereld.

Lees: https://www.spectator.co.uk/article/why-should-straight-white-men-pass-the-power-

EU-racisme-commissariaat in de maak

Onverstoord timmert de EU voort aan het pad der absolute controle. De gaskraan open draaien krijgt intussen bijna een macaber geschiedenistintje. De Duitse groene minister Habeck helpt zijn EU-presidentin von der Leyen een handje; hij heeft haar dringend verzocht de EU-lidstaten bindende spaardoeleinden op te leggen.

Wie niet de EU-marsbevelen volgt, zij het privé of als bedrijf, moet in geval van nood ertoe gedwongen worden. Los van het feit dat verschillende EU-lidstaten ronduit geweigerd hebben, vindt Habeck dat zijn wens – een absoluut maximum gasverbruik – ook moet gecontroleerd kunnen worden.

Maar, zo luidt de Habeck-boodschap, er zal geen “gaspolitie” komen. Alsof dat nodig is bij de huidige gasprijzen… Alsof de bevolking het nog niet begrepen heeft: je gelooft warempel dat de Stasi aan een tweede leven begonnen is! Vooral dan in de Bundesrepublik Deutschland, zoals bv. in NRW (Noordrijn-Westfalen), aan de andere kant van de grens, waar het ministerie voor kinderen, jeugd, gezin, gelijkheid, vlucht en integratie – naast de vier reeds bestaande “controle- en meldplaatsen” nog meer rapporteerplaatsen georganiseerd heeft voor de bezorgde burger, die inbreuken en vijandigheid kan melden tegen de gekende belaagde mensensoorten… zoals racisme tegen “queersoorten, tegen moslims , tegen zigeuners (… oeps, macht der gewoonte, lees: anti-rondtrekkende reizigers), tegen negers (… mea culpa, tegen donkerhuidigen) tegen Aziaten…” en alle andere soorten racisme die u zich kan inbeelden en waartegen u zich plaats vervangend kan verzetten.

De Stasi heeft in de toenmalige DDR serieus steken laten vallen. De strijd tegen discriminatie wordt voorwaar een feest van de verklikking!

In Essen (NRW) bestaat er bv. een loket voor inbreuken tegen “corona-beschermingsordonnanties”. In Baden-Württemberg is er voor uw gemak een open contactpunt (LADS) voor “iedereen die zich gediscrimineerd voelt”. In Brandenbiurg bestaat er zoiets als een adviespunt voor “alle betrokkenen van racistische discriminatie, ook voor hun familie en ondersteuners/*innen”. De stad München beschikt over een “voorbeeldcentrum voor klachten over seksuele intimidatie en huiselijk geweld, waarbij in alle gevallen door stedelijke diensten een onderzoek geopend wordt”.

Soortgelijke instellingen, die naar eigen zeggen een alom tegenwoordige discriminatie moeten bevechten, bestaan niet uitsluitend in de Duitse Bundesländer (gewesten). Vanzelfsprekend staat de Bund, de federale staat der Duitsers en aangespoelde andere nationaliteiten, vooraan als lichtend voorbeeld. In de hoofdstad Berlijn is er het meldbureau der regering, die zich achter deze doelstellingen verenigd voelt:

“In Duitsland leven naar schatting meer dan 5 miljoen moslims*. Velen van hen worden tijdens hun dagelijks bezigheden geconfronteerd met racisme in woord en beeld, met discriminaties, met aanvallen, mishandelingen. Een federaal agentschap wil dergelijke euveldaden nu systematisch in kaart brengen.”

*Illegalen niet meegerekend.

Geen enkel gewest, geen enkele regio, geen enkele stad kan nog ontsnappen aan de druk die hen dwingt klachtenbureaus of dito initiatieven op te richten, vooral omdat de eventueel te lauwe politieke inzet dikwijls door privé verenigingen hierdoor aangestoken wordt. Waarmee we dan bij de stasi-praktijken – verklikking – beland zijn. Historici denken dan ook aan het goede voorbeeld van ene Joseph Fouché, die de Franse Revolutie een handje toestak.

En dan is de agressie van de staat en van NGO’s slechts een deel van het kwaad.

Als men een blik werpt op de mensen die naar verluidt op een dergelijke wijze moeten beschermd worden dan stelt men vast dat het uitsluitend om bepaalde minderheden gaat. Erger… het voorbeeld van de moslims toont aan dat deze als een vervolgde minderheid voorgesteld worden. In werkelijkheid ziet het er enigszins anders uit. Het Bundeskriminalamt (Duits federaal ministerie van justitie) meldt voor het jaar 2021 onder de rubriek „Straftaten gegen das Leben, Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, Rohheitsdelikte und Straftaten gegen die persönliche Freiheit“ (strafbare feiten tegen het leven, tegen de seksuele voorkeur, gewelddaden en strafbare feiten tegen de persoonlijke vrijheid) 40.593 Duitse slachtoffers, waarbij een immigrant (of meerdere) als verdachte(n) genoteerd werd. Omgekeerd tonen de cijfers: 11.107 import-slachtoffers van niet nader genoemde verdachten/daders. Als we dit dan nog eens zouden omrekenen naar het % dat de importburgers uitmaken in vergelijking met het totaal van de Duitse bevolking, dan zou de slachtofferstand niet 4 vs. 1 maar een heel ander percentage tonen.

In elk geval wekt heel die discriminatiehetze de indruk dat de officiële bestrijdingspolitiek vanuit een zeer eenzijdig standpunt behandeld wordt. Waar kan de “oude, blanke man” tegen de huidige weg-met-ons politiek klacht indienen? Waar blijft de bescherming van het traditionele gezin die door een bepaalde kanselier/in bij het huisvuil geplaatst werd? Waar vinden de talrijke christenen hulp, die ook in westerse landen door moslims getreiterd en vervolgd worden? Wie durft aan te voeren dat er in moslimlanden christenen vervolgd worden, die riskeert een klacht voor racisme.

Of, een simpele vraag. In zwembaden allerhande – in heel gastvrij Europa waar de exotische invasie een feit geworden is – is er telkens weer sprake van gevechten die meestal door Arabische, of andere gepigmenteerde groepen veroorzaakt worden. Waar zijn de klachtenloketten, de meldplaatsen voor anti-blank racisme, voor haat t.o.v. christenen, voor onze vrijheden en cultuur? Sinds de opkomst van de slimme telefoons worden de beelden quasi à la minute verspreid. De media en politiek kunnen de “verhitte toestanden” in de zwembaden niet meer onder de mat schuiven, kunnen niet meer ontkennen wie er in zwembaden, treinen, stations, op stranden, en allerhande samenkomsten met veel publiek degenen zijn die heibel schoppen, die meisjes en vrouwen lastig vallen, die ouderen weg treiteren…

En toch laten wij het allemaal maar gebeuren.

Optreden wordt afgelast wegens culturele diefstal

De muziekgroep Lauwarm speelde Jamaïcaanse reggaemuziek in een brasserie in Bern. Speelde. Speelde niet lang vermits het publiek zich naar verluidt onwel voelde. De muziekgroep moest bijgevolg zijn biezen en muziekinstrumenten pakken. De muziekgroep is blank en sommigen van hen hadden dreadlocks*. Bijgevolg voelde het publiek zich onwel. Dreadlocks mogen niet gedragen worden door blanken vermits zij zich hiermee zonder toelating een cultuur – reggae – toe eigenen en zelf nooit het slachtoffer – zoals de Jamaicanen – van racisme geweest zijn. .

Nadat enkele gasten zich hierover beklaagd hadden – “Racisme!” – werd het concert beëindigd. De inrichter-brasserie-uitbater, zonk deemoedig op een knie en excuseerde zich uitgebreid.

„Wir haben es verpasst, uns im Vornherein genug damit auseinanderzusetzen und Euch zu schützen.“ Die ausführliche Entschuldigung bei allen Leidtragenden endet mit den Worten: „Rassismus und andere Diskriminierungen haben kein Millimeter Platz.“

“We hebben verzuimd er op voorhand goed over na te denken en jullie te beschermen (sic.)… Racisme en andere discriminaties hebben geen millimeter plaats.”

Het duurde niet lang voor een ware dreadlocksoorlog losbrak op facebook. Mocht Bob Marley – hét reggae-icoon – dan wel reggae brengen en dreadlocks dragen??? Zijn vader was immers blank!

Konzert abgebrochen, weil weiße Musiker Dreadlocks trugen (berliner-zeitung.de)

*Dreadlocks zijn in elkaar gedraaide strengen vervilt haar. Wie ze beu is, kan niet anders dan de schaar hanteren vermits ze niet meer te ontwarren zijn.