Black Stupidity…

Stupidity Quotes | Stupidity Sayings | Stupidity Picture Quotes

Toen er van de BLM (Black Lives Matter)-stoottroepen nog geen sprake was, ijverde Matthias Baldwin voor stemrecht voor zwarten, hielp bij de oprichting van een school voor zwarte kinderen, betaalde gedurende jaren het loon van de leraren, hij gaf zwarten een job in zijn locomotieffabriek – iets wat toen niet gebruikelijk was. De verkoop van zijn locomotieven werd in de zuiderse staten zelfs geboycot omwille van zijn streven voor de afschaffing van de slavernij.

Zijn standbeeld werd door de BJM-meute onteerd. Parsiflerend: Al wat blank is, vals is: sla dood.

Gedachten in gedichten

“Ik zal nooit zeggen dat het blanke ras het best is
Maar toch ook nooit dat het een ware pest is
Ik ben geen wolf die met de andere wolven huilt
en die om in te zijn, zijn eigen nest bevuilt…”

Uit een onuitgegeven tekst van Jef Elbers

Bekijk nog snel deze video, vooraleer YT beslist deze onder censuur te plaatsen. Niets is sindsdien veranderd – of toch… het is nog véél slechter geworden. Jef Elbers schreef dit lied naar aanleiding van rellen met migranten in 1997. Profetische woorden… “… en de tijdbom tikt maar voort…”

Geïmporteerde problemen kunnen rekenen op poco begrip

Beard CAIR | Muslim beard, Beard logo, Beard

…De Verenigde Staten zijn Europa niet, en toch trachten bepaalde politieke paljassen van bij ons de situatie die eigen is aan de VS naar ons land te importeren, zoals de machtsgeile burgemeester van Mechelen, Bart Somers, die steeds weer de brave Vlaming schoffeert door hem van “racisme”te beschuldigen . Hij mengt daarbij alle begrippen en situaties door elkaar in één grote pot: “intolerantie, antisemitisme, kritiek op de islam, nazisme, racisme.” Door dergelijk onverteerbaar papje in te lepelen koestert deze kleine Machiavelli (die hij denkt te zijn…) daarmee de hoop een steeds groter aantal kiezers van moslim-afkomst of met linkse overtuiging aan zich te binden, wat hem tijdelijk nog lukt. Hij vergeet daarbij echter steeds te vermelden dat veertig procent van de bevolking van zijn stad stemt voor een partij die hij haat… Dit terzijde.

Europa is niet racistisch, Vlamingen en Belgen in het algemeen zijn nooit racistisch geweest, enkele uitzonderingen niet te na gesproken. Maar vanzelfsprekend, zijn er duidelijke verschillen tussen Blank en Zwart. Naast de huidskleur, is er de genetische factor, de aard en het specifieke karakter van de groep. Wie dat loochent is te kwader trouw. Probleem is dat steeds dezelfde bevolkingsgroepen het minste incident gebruiken om zichzelf als slachtoffer van discriminatie en racisme voor te doen, ondanks het feit dat zij in alles voorgetrokken worden. Zij vinden dat zij als minderheid de slachtoffers bij uitstek zijn en dat de Blanken de bevoorrechten zijn, die alles moeten teruggeven, zich excuseren, voor hen neerknielen…, begrippen die er door ideologisch Links en door de media worden ingepompt en zich uiten in het opdringen van een steeds maar weer aangepast nieuw taalgebruik ( het “wit” van waspoeder in plaats van het “blank” van lelie…), ook al een wapen om de vrijheid van spreken te beknotten…

Lees het volledig opiniestuk “Rassenoorlog wordt politieke strategie”

Lieve kijkbuiskinderen… Onderstaande tussenkomst dateert van pakweg een half jaar geleden. Intussen werd er de visu duidelijk gemaakt waar Barts prioriteiten liggen. Het struikgewas – dat in de herfst ’19 nog moest geteeld worden – op zijn aanminnig gelaat moet u op de beelden nog missen. Hij heeft het op het einde van zijn meeslepende tussenkomst over het “wij” en “zij“, waarbij “zij” niet de multicolor import-Manenblussers zijn, maar wel de verkozen volksvertegenwoordigers van het Vlaams Belang.

Mag onze redactie zich opgelucht voelen dat hij ons niet bij zijn “wij” rekent?

Neem je leven in handen!

Ledigheid is des duivels oorkussen - Nederlandse gezegden ...

Een boodschap van Denzel Washington aan de zgn. racismeslachtoffers van de blanke onderdrukkers.

“Zak niet weg in het verleden. Wentel je niet in zelfmedelijden. Als je valt, sta dan op. Als je zeven keer valt, sta dan acht keer op. Hou vol. Bid. Studeer. Geloof in jezelf. Reken niet op aalmoezen. Werk. Werk. Werk.”

“Ease is a greater threat to progress than hardship.”

Ned.: Luiheid is een grotere bedreiging voor succes dan armoede.

Was Maria ook een raciste?

Ook in Mechelen-Bovelingen christelijk beeld beschadigd

Het lijkt wel een ware rage te worden, het beschadigen van standbeelden. Zo ook vandaag in Heers.

In de Darisstraat, vlak tegenover restaurant “Den Biechtstoel” werd een heiligenbeeld -dat dus niets te maken heeft met Leopold II- aangepakt door onbekenden.(…)

Realistische kijk op non-racisme

Ik ben geen racist, maar…"

Elke normale discussie over de zgn. blanke voorrechten (white privilege in modern Nederlands) is onmogelijk. Van de ochtend tot de avond, heel de dag door, bij alle media wordt ons n.a.v. de fatale afloop van een arrestatie in de VSA hét ultieme verwijt – racisme – als Kaïns vervloeking opgedrongen. En ja hoor, de linkse Gutmenschenindustrie loopt meer dan gewillig – zelfs happig – mee in de zelfkastijdings-koers naar de mea-culpa-eindstreep. Als advocaat van de duivel durven we stellen dat hierdoor juist racisten gemaakt worden!

We zijn het meer dan beu. Je mag je begot niet meer goed voelen in je eigen van oudsher bekende gemeenschap. Je moét en zàl de multicul-, de multicolor-, de multigeslachts-, de multireligie-… samenleving omarmen, verheerlijken. Zo niet, ben je een racist. Het zij zo… We beschouwen die intussen als een geuzennaam.

Kijk even mee naar Brandon Tatum die op 5 minuten tijd duidelijk maakt waarom er géén racisme in de VSA (… en hier nog minder) bestaat:

“White privilege is an attempt by the left to divide Americans by race.”

Dit gezegd zijnde, ging hij enkele dagen geleden in op het zgn. rasgeïnspireerde politiegeweld, de zgn. impulsieve protesten, de vernielingen, de brandstichtingen, de diefstallen. Hij noemt de actie van de politie die tot de dood van Floyd leidde een uitgelokt delirium, ziet er echter geen racistische motivering in. Slechts één agent was trouwens blank. Hij geeft cijfers over politietussenkomsten, het waarom en hoe. Brandon vindt dat er geen sprake is van “gerechtigheid”, maar wel van “wraak”. Hij stelt dat de overheid de plicht heeft een einde aan de vernielingen en rooftochten te maken – en ja – dat die kan en moet afgedwongen worden. Het zijn de linkse relschoppers, in opdracht van de poppenspelers, die het geweld aangewakkerd hebben: de gekleurde militanten zijn de nuttige idioten die hun eigen gemeenschap helpen kapot te maken.

Ondertiteling en vertaling der video’s via icoontjes onderaan.

Blanke levens doen er niet toe

WHITE LIVES MATTER TOO! Custom Ink Fundraising

Een “black lives matter” betoging in Melbourne, Australië. Een getinte journalist brengt verslag uit. 40.000 verdedigers van zwarte levens trokken ondanks het corona-afstandsgebod de straat op. Hij stelt een ongemakkelijke vraag waarom er niemand protesteerde toen de blanke – Australische – Justine Damond doodgeschoten werd door een gekleurde politie-agent, Mohammed Noor, van Minnesota. In tegenstelling tot Floyd had zij geen crimineel verleden… Niemand kende of herinnerde zich haar naam. Niemand was geïnteresseerd. Niemand vond de dood van een blanke vrouw belangrijk genoeg… Integendeel, de meerderheid reageerde geïrriteerd.

Ondertiteling en vertaling via icoontjes onderaan, al komt de boodschap zonder vertaling ook over: de lichaamstaal zegt alles.

Wat gebeurde er met Justine Damond? Naar verluidt liep zij uit angst – huiselijk geweld? – de straat op. De buren belden de politie. De politie kwam, raakte in paniek en schoot. Initieel werd er geprobeerd de zaak onder de mat te vegen. De agenten deden alle moeite om elkaar te dekken. Er werd gesteld dat ze zich bedreigd voelden… bedreigd door een blonde vrouw op blote voeten in een pijama met haar gsm in de hand… Bij het proces moest Noor toegeven dat hij geen wapen gezien had en … dat hij spijt had agent geworden te zijn…

De man werd voor moord veroordeeld tot 12 jaar hechtenis. En dan komt de zwarte kat op de koord: buiten stond de “Somalische gemeenschap” om te eisen dat de openbare aanklager ontslagen zou worden en te protesteren tegen een veroordeling van zwarten.

Het Wilde Westen

De video toont hoe mensen, zwart, bruin, blank met alle tussentinten, zwaar bewapend hun buurt, hun eigendom, hun gezin… beschermen tegen het tuig dat onder het mom van racismeprotesten rooft en brandschat. Of ze de politie nog zouden oproepen voor hulp? Of de politie nog hulp durft te bieden?