Een seculier” Tunesië?

Wordt Saied een nieuwe Bourquiba?

Tunesië werd alom geprezen omwille van de zgn. Jasmijnrevolutie, het begin van de door het westen uitgelokte “democratisering”, vertaald in het westen als “Arabische Lente”. Dit als inleiding. Dat in Tunesië nadien een islamitische partij – Ennahda – (Gods partij) aan de macht kwam, was bijzaak. Hoofdzaak: de dictator werd verdreven en de alom geprezen democratie kon zijn ding doen. Dat het westen ziende blind en doof was voor de winnaars van de Jasmijnrevolutie, en in het verlengde de zgn. Arabische Lente, is iets dat nog in andere landen gebeten door de zandmuskieten, zal herhaald worden, o.a. in Egypte. Laten we niet vergeten dat talrijke Ennahda-aanhangers zich aansloten bij IS. Wat we voorspeld hebben: het ontwaken was bitter. Ennahda bracht geen soelaas: integendeel. De door de Profeet opgelegde regels waaraan iedereen zich diende te houden maakten opgang. Nadat het land zich enigszins hersteld had, het toerisme terug op gang kwam, werd het land in 2015 het mikpunt van moslim terroristen. Recente bekende terroristische activiteiten:

 • maart 2015: aanslag Bardo museum, Tunis, 21 toeristen gedood
 • juni 2015: aanslag Port el Kantaoui, nabij Sousse, aanslag op het strand: minstens 38 toeristen gedood
 • juli 2018: moslim milities vallen de Nationale Garde aan in Ghardimaou, nabij de Algerijnse grens. Verschillende doden. Aantal? Deze aanslag kwam er nadat in Hammamet een terroristische groep ontmanteld werd.
 • oktober 2018: bomaanslag in centrum Tunis. 20 gewonden. Doden?
 • juni 2019: Zarzouna: een Fransman en Tunesisch soldaat worden neergestoken. Info ontbreekt.
 • maart 2020: zelfmoordbomaanslag op Tunesische politiepatrouille nabij VSA ambassade in Tunis. Verschillende gewonden en 1 dode.
 • september 2020: aanval op twee personen van de Nationale Garde door drie daders in Sousse. Deze werden alle drie neergeschoten.
 • En dan kwam corona… de toeristische sector liep leeg, hotels, restaurants, winkels sloten hun deuren. Personeel op straat. Onrust overal.
 • 25 juli 2021: schorste president Saied het parlement en ontsloeg hij de toenmalige regeringsleider Hichem Mechichi. Saied beriep zich op noodbevoegdheden die hem volgens de Tunesische grondwet waren verleend. Sindsdien heeft hij het grootste deel van de grondwet opgeschort en zichzelf het exclusieve recht verleend om wetten uit te vaardigen. Op 12 februari 2021 ondermijnde de president de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht door zichzelf per decreet de macht te geven om rechters te benoemen, te schorsen en te ontslaan. Ook werd de organisatie ontbonden die toeziet op de onafhankelijke rechtspraak.
 • februari 2022: Tunesisch president ontbindt de Hoge Justitionele Raad, die instaat voor de benoeming van rechters
 • maart 2022: Tunesisch president ontbindt parlement.
 • april 2022: Tunesisch president Saied wil van Tunesië een seculiere staat maken; we citeren :

“Islam is de religie van het volk, niet van de staat. We bidden of vasten niet omwille van het eerste artikel van de grondwet, maar wel omwille van een goddelijk gebod. De staat is een entiteit die lijkt op een bedrijf – de religie heeft geen betekenis. Onze relatie is met Allah, niet met hen die het alleenrecht op de aanbidding van God opeisen.”

Wat deze donderslag in de moslim-politieke wereld echt betekent is niets minder dan de scheiding van geloof en staat en het afschaffen van de religie als de hoofdzakelijke of zelfs enige bron van autoriteit in de grondwet. Saieds intenties werden vertaald als een praktische voorzet naar een nieuwe grondwet. De coördinator van de commissie die de nieuwe grondwet moet ontwerpen, Sadeq Belaid, aangesteld door president Saied, verklaarde in een tv-vraaggesprek dat de nieuwe grondwet het woord “religie” zelfs niet zal vermelden.

Kortom: het eerste artikel van de huidige grondwet “Tunesië is een vrije, onafhankelijke soevereine staat; haar religie is de islam, haar taal is Arabisch en haar (politiek) systeem is republikeins” zal aangepast worden. Het zal niet langer stipuleren dat de islam de staatsreligie is; religie zal gewoon niet meer genoemd worden.

 • juni 2022: president Saied gaat met de grove borstel door de instellingen en ontslaat 57 rechters beschuldigd van corruptie en andere misdrijven:

Achtergrondkennis:

Een terugblik in het verleden vanaf de onafhankelijkheid in 1956 met een voor Arabische verhoudingen zeer liberale president Bourquiba, die het onderwijs naar de 20ste eeuw tilde, de sharia aan banden legde, de ramadan en de hijab bekritiseerde, kortom hij wou Tunesië omvormen tot een modern en seculier land. In het huidige poco klimaat zou men hem een dictator noemen. Toen was hij een visionair, die vergeleken werd met Atatürk.

We schreven het al dikwijls: “Ze gaan hun zgn. ‘dictators’ nog missen…”

Financiële achtergrondkennis:

In de loop van de postrevolutionaire transitie en in de strijd tegen de economische crisis bouwde Tunesië een gigantische staatsschuld op bij internationale geldschieters. In 2016 ging het land een lening van 2,6 miljard euro aan bij het IMF. In april van dit jaar kwam daar nog eens 600 miljoen euro bij om de gevolgen van COVID-19 op te vangen. Dit alles komt bovenop de 800 miljoen euro die Tunesië doorheen de jaren leende van de Europese Commissie.

Aan de miljardenschuld zijn allerlei voorwaarden gekoppeld. En dat heeft een rechtstreekse impact op het Tunesische sociaal-economisch beleid. De geldschieters verwachten in de eerste plaats brede hervormingen en besparingen om het significante tekort in de begroting te verhelpen. De toegevingen die in 2017 aan de protestbeweging in El Kamour werden gedaan, passen duidelijk niet in dat kader. Meer…

https://www.haaretz.com/news/middle-east/2022-06-13/ty-article/tunisias-secular-dictatorship/00000181-5902-d1b2-a99d-7f2ff81d0000

Reeds bij Angeltjes schreven wij herhaaldelijk over de toestand in Tunesië: enkele herinneringen:

http://blog.seniorennet.be/angeltjes/archief.php?ID=1118912

http://blogs.seniorennet.be/angeltjes/archief.php?ID=1132646