Tunesië: David tegen Goliath

Gerelateerde afbeeldingHet blijft ons verbazen hoe selectief nieuws gebracht wordt in de poco media.  Je moet dikwijls met een vergrootglas zoeken om een bepaald feit of invalshoek te achterhalen.  Zo ook met de oproep van het verbond van de Tunesische imams om niet deel te nemen aan de hadj.  Een opgestoken vinger van David tegen Goliath. Slechts het Nederlandse Trouw vond – zoals onze redactie – dat dit een opmerkelijke religieuze voorzet is met politieke gevolgen, een gegeven dat hier nauwelijks opgemerkt wordt.  Met een selectief minpuntje: Syrië wordt in het artikel helemaal volgens politiek correcte stijl niet genoemd als moslimland dat – zoals Jemen – een doorn in het Saoedische oog is en waaraan het veel oorlogsgeld besteed wordt, resp. werd.  Lees heel het artikel.

Een citaat:

…”Ze bespotten hun regering, die een delegatie naar Saudi-Arabië stuurde om met de hoed in de hand 200 dollar af te pingelen van het pelgrims-tarief. Nederige bedelarij terwijl er een nood-alternatief is voor de hadj. Want voor een spirituele ervaring kunnen boycotters ook terecht in Tunesië zelf, in Kairouan.

Als oudste door moslims gestichte stad in Noord-Afrika is dat eveneens een pelgrimsoord, zij het doodarm met gevaarlijke bouwvallen, veel werkloosheid en suïcide. Het heeft een financiële injectie harder nodig dan het verwende Mekka en Medina.
De bitterheid is groot. Je vindt op internet zelfs een vergelijking tussen de pelgrimages van corrupte Tunesische geldwolven en de ‘aflaten’ waarmee middeleeuwse christenen hun zonden tegen betaling konden afwassen, tot ergernis van Luther. Thuis stelen, omkopen of zelf steekpenningen pakken en dan alles goedmaken met een vrome wasbeurt in Mekka.”…

 

Tunesië: moderne islam in de praktijk?

De Wever vindt ‘imago’ en ‘economie’ belangrijker dan onze cultuur

… De afgelopen jaren is het percentage allochtonen in Antwerpen gestegen naar bijna de helft (49,1%); bijna 75% van de nul- tot negenjarigen in Antwerpen is nu allochtoon; het percentage leerlingen dat islamles volgt in het stedelijk basisonderwijs in Antwerpen is gestegen naar meer dan de helft; het percentage leerlingen in Antwerpen dat niet het Nederlands als thuistaal heeft is gestegen naar 44%; het aantal moskeeën in Antwerpen is gestegen van 47 naar meer dan 60; meer dan de helft van de sociale woningen in Antwerpen gaat naar vreemdelingen, nog veel meer gaan er naar allochtonen. Dit zijn maar enkele van de indicatoren die de omvolking en islamisering van Antwerpen in de verf zetten…

Lees heel het opiniestuk van Sam van Rooy in Doorbraak

“Een beetje onrustig in Parijs”…

“Heel blije Fransen, dat zien we”

Een VRT-journalist wordt aangevallen in Parijs, en toch blijft onze staatsomroep doen alsof er niets aan de hand is. Schakel de leugenpers uit en ga zélf op zoek naar uw informatie. Overal in Frankrijk zijn allochtonen aan het rellen, plunderen en vandaliseren. Deel dit filmpje zodat zo veel mogelijk mensen het verschil zien tussen wat de media ons proberen wijsmaken en de bittere realiteit.

Bij de alternatieve media kan men lezen en bekijken hoe ‘mensen met migratieachtergrond” en extreemlinkse demagogen de gelegenheid – de Franse overwinning van de wereldbeker voetbal – aangrijpen om het sowieso sinds weken ontkrachte land verder door anarchie en geweld te destabiliseren.

In Nantes werd een “jonge man” die op de loop ging voor een politiecontrole neergeschoten.  Met als resultaat zware rellen en straatgevechten.  Wat vele jaren “slechts” een probleem der voorsteden, der banlieus, genoemd werd is intussen gegroeid tot een fenomeen in quasi alle Franse steden.  Een probleem waarvoor de hautaine Macron geen oplossing weet.

De import uit de Derde Wereld maakt van het Westen de Derde Wereld:

Parijs:

Lyon:

Feest vieren, noemt men dit…

Dank, Ropie, zoals je kan zien hebben we de raad van Schild en Vrienden opgevolgd en zijn we zelf naar informatie op zoek gegaan.  Dit is slechts het topje van de ijsberg…

 

De media-oorlog tegen Syrië (+video met vraaggesprek)

Wie zich afvraagt hoe het nu eigenlijk met het OPCW-onderzoek naar de inzet van chemische wapens in Syrië (Douma) gesteld is, blijft op zijn honger zitten. Ondergesneeuwd onder brood en spelen.  Koning Voetbal primeert.  Een enigszins andere situatie dan met het tussentijds rapport van 7.4.18. Enkele uren na de publicatie wisten de media immers al wat de inhoud was. Toch?

Het OPCW-verslag is zowel qua taalgebruik als inhoud ingewikkeld. Bovendien in het Engels en de grote meerderheid der politici en/of journalisten zijn niet in staat binnen die korte tijd het te begrijpen, te vertalen en te verwoorden in een samenvattend begrijpelijk artikel. Men moet niet alleen over de taal- en vakkennis beschikken, maar ook over de plaatselijke omstandigheden: geografisch, militair, weerkundig…

Of er één persmuskiet het verslag volledig gelezen en/of begrepen heeft is eerder twijfelachtig. En toch verschenen er quasi met de snelheid van het licht koppen zoals: “OPCW vindt ‘chloor’ in Douma” (Reuters). Al Jazeera (Qatar) maakte bekend: “Voorlopig OPCW-rappot heeft bewijzen van chloorgebruik in Douma”. Bij Spiegel-Online, ZDF, Tagesschau.de en andere Duitstalige media klonk het uni sono – met bronvermelding dpa – dat het OPCW “chloorgassporen gevonden had, echter geen zenuwgas”.

Geen zenuwgas. Bij vroegere onheilsberichten werd medegedeeld dat sarin ingezet werd. En ja hoor, westerse media zijn niet alleen bewuste leugenaars, ze zijn bovendien selectief waarheidsgetrouw, want niet alle media vermeldden – zelfs niet in de rand – dat er geen zenuwgas gevonden werd.

En zo werd de zeven jaar durende mediahetze tegen de Assad-regering voortgezet met vooringenomen stellingen en meningen (… geen feiten) van westerse politici, media en NGO’s. Duidelijk toch? Op een rijtje de poco nieuwsmedelingen:

  1. Er werd chloorgas (gif) in april in Douma gebruikt,
  2. Door de Assad-regering die soortgelijke misdaden al herhaaldelijk had bedreven,
  3. Omwille van 1. en 2. hadden de VSA, G.B. en Frankrijk met meer dan 60 van hun modernste raketten doelwitten in Syrië aangevallen… het moet dus de schuld van de Assad-regering geweest zijn. Omgekeerde bewijsvoering. Meer moet dat niet zijn.

De Duitse regering uitte twee dagen na de rakettenaanval haar goedkeuring: Rusland had in de VN-Veiligheidsraad de rakettenaanval geblokkeerd en daarom verheugde de Duitse regering zich dat de VSA, G.B. en Frankrijk verantwoordelijkheid opgenomen hadden tegen Syrische chemische wapenfaciliteiten.

Dat minstens één der verwoeste instellingen een onderzoekscentrum in Barzeh was, verbonden aan de universiteit van Damascus, dat regelmatig door de OPCW bezocht en onderzocht wordt op de productie van chemische wapens, werd niet vermeld. Nergens in de poco media, nergens door politici benadrukt. Ook werd stilletjes verzwegen dat er nooit een spoor van chemische wapens of hun componenten gevonden werd. En wat er dan met de omwonenden na de bominslagen gebeurd was – geen gifgaswolk, geen reddingsploegen met maskers en beschermende kleding, geen waterspoelbeurten – kreeg ook geen aandacht.
Op 20.4.18 stelde de wetenschappelijke dienst van de Duitse Bundestag dan vast dat de militaire aanval der VSA, G.B. en Frankrijk inging tegen het volkerenrecht.

Sindsdien liep er veel water door de Eufraat. Russische experten die onmiddellijk na de gifgas-beschuldiging Douma bezochten, hadden het over opgezet spel met een gelukt filmscenario. Noch gifgas, noch slachtoffers. Ooggetuigen hadden het over de filmcrew van de Witte Helmen. Artsen, medisch personeel, zelfs zgz. “slachtoffers” ontkrachtten quasi onmiddellijk de beschuldigingen.

Het op 6 juli gepubliceerde tussenrapport van de OPCW meldt daadwerkelijk heel iets anders dan de Witte Helmen, de westerse regeringen, de hulporganisaties en de media beweren. Op vier plaatsen werden stalen genomen. Geen spoor van gifgas.
Punt 2.5 van het 26 blz-tellende rapport: “De analyse resultaten van de stalen die in OPCW-laboratoria onderzocht werden werden op 22.518 door de onderzoekscommissie (Fact Finding Mission Team) ontvangen. Eer werden geen fosfor-organische zenuwgassen of hun afvalproducten vastgesteld, noch in de stalen uit de omgeving, noch in de plasmastalen van de vermoedelijke dodelijke slachtoffers. Verschillende chloor-bevattende organische chemicaliën werden in stalen van plaats 2 en 4 gevonden, met resten van springstof.”
De betekenis van deze resultaten wordt verder geanalyseerd.

“Tot op heden zijn er meer dan 1000 natuurlijke chloorverbindingen bekend en daar bovenop vele kunstmatig verwekte. Chloor bevindt zich in kunststoffen en in bijna alle ontsmettings- en reinigingsmiddelen. Chloor wordt vooral bij waterreiniging ingezet. In het OPCW-rapport worden “chloor-bevattende organische chemicaliën vermeld”. Hierbij gaat het om stoffen die in de industrie als oplossingsmiddel, in hydraulische oliën, vries-middelen of in plantenbeschermingsproducten voorkomen. Hun schade aan het milieu is bekend.

In april 2013 berichtte het NTI (Initiatief Nucleaire Bedreiging) , refererend naar een artikel in Time Magazine dat Al Nusra Front (Al Qaeda) in augustus 2012 de enige chloorgas-fabriek in Aleppo bezet had. Fabriekseigenaar Mohammad Sabbagh verklaarde dat de fabriek weliswaar niet meer werkte, maar dat er op het terrein ca. 400 containers met elk 1 ton chloorgas opgeslagen waren.
De Syrische regering had de fabrieksbezetting onmiddellijk aan de VN en het OPCW gemeld om op het gevaar te wijzen.

Na de eerste chloor- of gifgasaanval in Khan al-Assal, in de buurt van Aleppo (19.3.2013), wendde de Syrische regering zich onmiddellijk aan de VN-Veiligheidsraad en vroeg om een OPCW-onderzoeksploeg ter plaatse te sturen. Syrië werd daarbij gesteund door Rusland, maar het duurde niet minder dan vijf maanden eer de westelijke veto-machten VSA, G.B. en Frankrijk toestemden. De inspecteurs kwamen uiteindelijk op 18.8.2013 in Damascus aan om vanuit de hoofdstad hun reis naar Aleppo voort te zetten. Op 21.8.2013 gebeurde dan – toevallig?- de grote aanval met chemische wapens in de omgeving van Damascus. Khan-al-Assal werd opgeborgen, vergeten. De inspecteurs onderzochten de gebeurtenissen in de omgeving van Damascus.

Tegenstrijdig met de beweringen / beschuldigingen door media en “Syrische oppositie” heeft de Syrische regering steeds de inzet der OPCW-inspecteurs gesteund. Telkens de beschuldiging of het vermoeden van chemicaliëngebruik geuit werd, werden de inspecteurs uitgenodigd om ter plaatse de situatie te onderzoeken. Ook na de zgz. chemische aanval in Khan Sheikhun op 4.4.17 vroeg de Syrische regering de luchtmachtbasis te komen onderzoeken waar Syrische jets de giftige lading zouden geladen hebben. De inspecteurs kwamen niet. Naar verluidt: te onveilig. Bijgevolg geen onderzoek, geen bewijs… maar wel een beproefd westers vonnis: Trump had de basis al laten bombarderen…

En opnieuw werd in april 2018 de Syrische regering ervan beschuldigd de OPCW de toegang tot Douma te beletten. Rusland zou volgens de poco media – die zich op rebellenbronnen baseren – de boel aan het opkuisen zijn, de bewijzen vernietigen. NGO’s wisten te melden dat Damascus het onderzoek geweigerd had. Nochtans staat in het OPCW-verslag op blz 4 beschreven hoe de OPCW-ploeg, het ingerichte OPCW-secretariaat, de Syrische regering en het Russische leger ter plaatse samenwerken om het onderzoek uit te voeren.
De algemene onveiligheid in Douma was de reden dat het OPCW pas een week na aankomst, op 20.4.18, met het werk kon starten. Mijnen en springstoffen moesten eerst verwijderd , de aanwezigheid van “slaapcellen” van de zgn. rebellen – de lieverdjes van Jaish al Islam – uitgeschakeld worden.

In het OPCW-verslag staat: “Op 18 april 2018 – tijdens een verkenningsbezoek op twee plaatsen – werd het veiligheidsteam door een woedende menigte gestopt en met kleine vuurwapens beschoten. Een handgranaat explodeerde. Twee personen werden gedood, een persoon gekwetst.”

Ook omwille van de hoge VN-veiligheidsvoorschriften werd de start van het onderzoek vertraagd. In het verslag worden ze opgenoemd:
– de gebieden die door het FFM Team (Fact Finding Mission), de OPCW-inspecteurs, bezocht worden moeten veilig zijn.
– de gebieden moeten 24 uur voor het begin van het onderzoek veilig zijn.
– het aantal begeleiders en verkenners van het UNDSS (United Nations Department of Safety and Security) en de Russische militaire politie, die het gebied voor de aankomst van de OPCW-inspecteurs controleren, moet verhoogd worden.
– politie moet ingezet worden om de bevolking te controleren.
– het aantal burgers, die zich in de te onderzoeken regio bevinden, moet verminderd worden omdat het mogelijk is dat een zelfmoordterrorist in de directe omgeving van het onderzoeksteam zou kunnen geraken.
– op de daken der gebouwen rondom moeten scherpschutters plaats nemen.

Tenslotte werd nog vermeld dat de permanente Syrische vertegenwoordiger bij het OPCW op 10.4.18 schriftelijk het OPCW-secretariaat verzocht had om de dringende komst van een FFM-team om de beschuldiging van gifgasgebruik op 7.4.18 te onderzoeken.

Hoewel dit en veel meer in het voorlopige OPCW-rapport van 6 juli 2018 te lezen is blijft het oorverdovend stil aan de vooringenomen westerse kant. Ook toen een delegatie, samen met het in beeld gebracht slachtofferjongetje naar Den Haag trok. Een “toneelstukje”, werd het smalend genoemd.

Retorische vraag: Welke politici, welke media, hadden de ballen om een rechtzetting over hun berichtgeving en/of beschuldigingen te publiceren?
U mag het ons melden. Onze redactie was op vakantie en bemoeit zich tijdens deze periode slechts met de dagindeling en menukeuze. Het zou ons verbazen mochten wij dit onverwacht en ongebruikelijk nieuws gemist hebben.

Vrij vertaald uit het Duits door onze redactie.  Met dank aan Karin Leukefeld, sinds 2000 een onafhankelijke journaliste in het M.O., sinds 2010 geaccrediteerd in Damascus.

Nvdr: We voegen alsnog deze video bij met een vraaggesprek in het Duits.  U kan de ondertiteling en geautomatiseerde vertaling via de icoontjes onderaan oproepen.  U zal merken dat Karin Leukefeld een realistische tante is, die zowel de fouten als de deugden van Assad vernoemt.  Maar zij stelt dat het land niet kan heropgebouwd worden zonder de werkende bevolking: boeren, ingenieurs, artsen… kortom de “vakkrachten” die naar West-Europa trokken.  Zij zijn daar broodnodig.  Zij stelt ook dat de sancties, het gebrek aan humanitaire hulp in de regio, waar de Assad-regering de lakens uitdeelt, het grootste gedeelte van het land dus, tegen het humanitair recht op hulp (zonder politieke voorwaarden) indruist.  Zij bevestigt dat vele, zeer vele Syriërs terug naar huis willen keren, maar de politieke wil in EUropa ontbreekt om hen daarbij te helpen.  De vluchtelingen worden gewoon politiek misbruikt; zij worden tegengehouden in EUropa om Syrië te verzwakken.  Onze redactie heeft al erover bericht hoe ze verplicht worden opnieuw mensensmokkelaars te betalen om überhaupt terug te kunnen keren naar hun thuisland.

Terug naar huis

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Het Amerikaans ministerie van Defensie heeft op 29 juni 2018 10.000 extra precisie raketten besteld, naast de 17.000 die al voorzien waren voor 2018. Het zijn laser geleide APKWS raketten en kunnen op F 16 Falcon gevechtsvliegtuigen gemonteerd worden. Zoek het zelf maar uit waarover het gaat. (Nvdr: zie video 1) Ik begrijp dat het geen humanitaire hulp is met voedselpakketjes! De verantwoording voor deze nieuwe bestelling: de IS in Syrië en Irak beter kunnen verslaan! Inmiddels weten we dat de VS in Syrië zijn om oliebronnen te controleren, het land in handen te krijgen en daarvoor de “rebellen” (ook IS) te steunen. Geen wonder dat het Syrische leger en zijn bondgenoten op verschillende plaatsen massa’s VS en andere wapens blijft vinden bij de terroristen die overwonnen worden.

En Netanyahou verklaart nu plechtig dat hij geen moeite heeft met Assad (alsof hij dat moet regelen), als hij zich maar houdt aan de eisen van het zionistische regime! (Nvdr: zie video 2 en 3) Over het einde van de 70-jarige gruwel van het zionistische regime, dat de meest fundamentele mensenrechten blijft schenden, rept hij geen woord.(Nvdr: Netanyahou deed het Perzische volk een vredesaanbod: video 4 en 5)

Marian Kotleba, voorzitter van “Ons Slovakije” bezocht samen met een Europese delegatie vorige maand Syrië. Hij was vooral getroffen door het crimineel gedrag van het zionistisch regime: zijn steun aan de terroristen, zijn verwoestingen en sabotage. Zijn besluit is duidelijk. Tegen Syrië wordt oorlog gevoerd omdat het zich moedig verzet tegen de misdaden  van  het zionistisch regime dat zijn heerschappij wil opleggen aan het Midden-Oosten en de wereld.

De VS en het zionisme kunnen wel landen vernietigen maar niet opbouwen. Ze kunnen wel oorlogen voeren maar niet winnen: niet in Afghanistan, niet in Irak, niet in Libië en zeker niet in Syrië. Moge het Midden-Oosten uiteindelijk uit  deze duisternis en geweld bevrijd worden, daarvoor baden de kerkleiders samen met de paus in Bari vorige zaterdag. (Nvdr: video 6)

P. Daniel

Vrijdag 13 juli 2018

Het Echo-team

Deze week werd in de nieuwbouw nogmaals een cursus georganiseerd door het “echo-team” (2 jongens en 2 meisjes). Er zijn ‘n 35 deelnemers, waarvan 2/3 meisjes. De meeste leden van de gemeenschap doen ook mee. Bij de eerste cursus vorig jaar hebben we uitvoerig hun werkwijze beschreven (XII/38, 22.9.17). Ik ben geen deelnemer maar wel kom ik af en toe mee genieten van de heerlijke sfeer. Het verloopt allemaal zeer levendig, iedereen wordt ingeschakeld en er wordt heel veel gelachen. Hiermee wordt ook onze dagorde grondig dooreen gehaald. ’s Middags bidden we de vespers. Om half vijf begint de cursus en duurt tot een flink eind in de avond. Dan is er voor iedereen een goed gevulde sandwich (of twee) met een beker frisdrank en een gezellig nakeuvelen.

Het overkoepelende thema is: Project Management (maar dan wel in het Arabisch). Voor zover ik het versta is het de bedoeling een grondige training te geven om een zinvol project op te starten, wat dit land zozeer nodig heeft. Dit vraagt een grondige voorbereiding: een goede omschrijving, een symbool, een timing,  de kosten, de bronnen, de risico’s, de uitvoering, de leiding, de  controle en nog zoveel meer. In groepjes van zeven worden uiteindelijk ook concrete projecten uitgewerkt, niet in de zin van neoliberale kapitalistische onzin van vergroting van “concurrentiekracht” maar in de zin van de werkelijke behoeften, in samenwerking met anderen, tot opbouw van iedereen. Het kunnen alle soorten projecten zijn van de opvang van de massa weeskinderen, gehandicapten tot kleine bedrijfjes van tapijtweverij… Het is vooral de positieve, eerlijke gemeenschapsgeest die aantrekkelijk is. En dat leren wij hier van jonge moslims! Het is het tegendeel van: “wij moeten de grootste, rijkste, sterkste worden!” of  “America first!” (terwijl bijna de helft van de Amerikanen ondertussen tot de armoedegrens gezakt is omwille van hun monsteruitgaven aan (zelf)vernietigende oorlogen over heel de wereldbol). Kortom, deze vorming is niet gebouwd op concurrentie, provocatie, overheersing, “assertiviteit” en geweld maar op broederlijke en zusterlijke gemeenschapsopbouw. Lees ons verslag van vorig jaar of kom eens kijken.

Daraa, weldra bevrijd van de “vrijheid”

De herovering van Daraa in het zuiden van Syrië is van grote strategische en symbolische betekenis. Van hieruit werd op 4 februari 2011  de zogenaamde “Syrische Revolutie” gelanceerd. Op 15 februari meldde Al Jazeera (dé toenmalige nieuwsbron voor het westen, zoals nu het Syrisch observatorium voor de  rechten van de mens!) dat 15 adolescenten in Daraa werden opgepakt en gruwelijk gemarteld omwille van vijandige slogans tegen de president. Niemand heeft ooit enige betrouwbare bevestiging kunnen geven van deze gruwelijke martelingen. Op 22 februari komt de VS senator John McCain naar Libanon en zorgt dat Syrische rebellen wapens krijgen vanuit Ersal (15 km van hier, aan de andere kant van het Anti-Libanongebergte). Ja, we hebben vooral in 2013 heel wat voor onze deur zien en horen passeren! Alle bondgenootschappen zijn voor deze senator goed, ook met IS, als ze Syrië maar op de knieën krijgen. En op 18 maart is er in Daraa een manifestatie van fundamentalistische islamisten met de bekende slogan: “Allah, Syrië, Vrijheid”. Vergis u niet, het gaat steeds om hetzelfde. Het doel is de moslimbroeders aan de macht brengen en die zorgen dan wel voor de nodige ontwrichting waardoor het westen zijn belangen kan nastreven. Het gaat dus om de vrijheid de sharia te kunnen invoeren!  Ondertussen was er echter nog een andere groep actief, zoals in Libië, Venezuela en zovele andere landen. Een groep goed getrainde scherpschutters zorgde lukraak voor enkele doden om de sfeer van een “burgeroorlog” op te roepen. En zo was de “spontane volksopstand” vertrokken. Een VRT specialist drukte het ooit zo uit, zogenaamd met de woorden van een Syriër: “Wij vroegen alleen maar brood en wij kregen kogels.” En niemand merkte op dat tien broden toen 1/10 van een € kostten! De werkelijkheid is dat vanaf het begin bij deze revolutie betrokken waren: de VS, Saoedi-Arabië en het zionistisch regime (dat gewoon is te ontkennen of te zwijgen).

Het Syrische leger en hun bondgenoten nemen geleidelijk heel Daraa in. Steeds meer (ook zware) wapens van terroristen worden hierbij buitgemaakt (van de VS, Israël, VK…). Steeds meer mensen keren al terug naar hun huizen en het leven begint zich langzaam te hernemen. Met de “val” van Daraa, de “wieg van de revolutie”, is de droom van een “regeringswissel” voorbij. Syrië ziet hoopvol uit naar de definitieve bevrijding van de “vrijheid van de sharia”, die het westen voor dit land zo ijverig had voorbereid.

(Nvdr: Daraa- stad werd intussen bevrijd: (video 7).  Enkele dagen daarvoor werden de grensovergangen met Jordanië veroverd, wat Syrische vluchtelingen in Jordanië hun terugkeer naar Syrië moest mogelijk maken.  (video 8 en 9) Israël lanceerde verschillende raketten op de T4 luchtmachtbasis in de provincie Homs en in de provincie Quneitra. waarschuwde voor interventies in de zgn. “gedemilitariseerde” zone op de Golan Hoogte (video 10 en 11).

Kinderen wenen aan de poort van het Oosten

Bari is de hoofdstad van Puglia (Zuid Italië),  de “poort op het Oosten”. In de basiliek bevinden zich de relieken van de 4e-eeuwse heilige Nicolaas, die in oost en west door katholieken en orthodoxen wordt gevierd. En voor de basiliek staat zijn groot beeld, in 2003 door president Vladimir Poetin geschonken. Daar kwamen paus Franciscus, patriarchen en kerkleiders uit het Midden-Oosten vorige zaterdag samen voor een oecumenische ontmoeting en gebed voor de vrede.

Nvdr: ter illustratie beelden van en uit de Sint Nicolaasbasiliek en van het bezoek van de paus (video 12 en 13).

De paus herinnerde de christenen aan hun plicht zich te bekeren tot het evangelie, d.w.z. een bekering tot de vrede. Hij ontstak het olielampje als teken van hoop en eenheid. Het Midden-Oosten mag niet in duisternis van oorlog en geweld gehuld blijven door een moordende onverschilligheid. Als christenen zijn we allen in het Midden-Oosten geworteld. De twee millennia oude, blijvende aanwezigheid van christenen is nu meer dan ooit noodzakelijk en mag niet in gevaar gebracht worden door de logica van macht en winstbejag. Fundamentalisme en fanatisme onder religieuze voorwendsels zijn in feite een lasteren van God,  – die vrede is -, waardoor de broeder vervolgd wordt die altijd de gebuur was.

Het was een luide roep om vrede. “Het is een zware verantwoordelijkheid die weegt op het geweten der volken, vooral van de machtigsten”. Zij moeten “afstand doen van de logica van overheersing”, geen “voordelen” willen opdringen die aan het Midden-Oosten vreemd zijn en waardoor ze in feite “hun eigenbelang” en “dominantie” opleggen. Zij brengen “geweld, door wapens gevoed”, en uiteindelijk een “ongebreidelde herbewapening”. Het is tegen ieder recht en tegen de  menswaardigheid “gebieden te  bezetten”. In feite wordt hierdoor “beslag gelegd op gas- en olielagen” van een ander, soeverein land. Tevens werden de huidige manipulaties rond Jeruzalem sterk aangeklaagd. Jeruzalem moet zijn “statut quo” bewaren zoals geëist wordt door het internationaal recht, wat ook de vraag van de christenen is. Er moet een rechtvaardige, “echte twee staten oplossing” komen voor de  betrokken volken  en geen bezet land als een open gevangenis.

Aartsbisschop Jean-Clément Jeanbart van Aleppo vertegenwoordigde ons Grieks-Melchitisch patriarchaat. Hij is een van de kerkleiders die geen behoefte heeft om door de algemene opinie geprezen te worden, maar die moedig durft opkomen voor de waarheid ook al stoort dit de “politiek correcte” menigte. Bij ons laatste bezoek aan Aleppo samen met een Zwitserse delegatie, verheugden wij ons al op een ontmoeting met hem, maar hij was helaas toen niet thuis. Vorige dinsdag morgen stond hij echter plots voor ons. Hij kwam voor medisch materiaal dat ze dringend nodig hadden. We konden gemoedelijk spreken alsof we elkaar al jaren kenden. Hij beloofde me de tussenkomst te sturen die hij gehouden heeft voor de paus en de patriarchen in Bari. Hij was nauwelijks vertrokken of ik kon zijn toespraak al lezen (met nog zijn pastorale brief n.a.v. zijn gouden priesterjubileum). Hierin dankt hij de paus voor de gelegenheid die nu aan de herders van de oosterse kerken gegeven wordt omdat hun  stem “door de massamedia versmoord wordt, verstikt door de politieke visies van de grote landen”.

Nvdr:Ter kennismaking Mgr. Jean-Clément Jeanbart tijdens een interview met RTL.  De video dateert van jan. ’16, maar doet geen afbreuk aan zijn huidige overtuiging.  Hij pleitte en pleit herhaaldelijk om de exodus te doen stoppen, het de Syrische bevolking – en dan vooral de christenen in het M.O. – mogelijk te maken in hun thuislanden te kunnen blijven.  En stelt dat het vertrek van Assad een ramp, de burgeroorlog, zou betekenen in Syrië. (video 14)

De ontmoeting in Bari leverde geen wollige diplomatieke taal op. Een goede verstaander heeft geen half woordenboek nodig om de juiste toepassingen te maken.

De westerse grootmachten, Israël en Turkije moeten hun bezetting, in welke zin ook, radicaal opgeven, anders is heel hun gepraat over “stabiliteit in de regio” onzin en huichelarij. Ze moeten allemaal weg uit Syrië, pas dan kan het Syrische volk in vrede leven zoals voorheen. In feite komen ze alleen maar wapens en steun leveren aan hun “vrijheidsstrijders”, die terroristen zijn en in het belang van de grootmachten en vooral van Israël het land komen uitmoorden en plunderen. Het laatste gedetailleerd rapport van Amnesty International geeft deze keer uitgebreid verslag van de gruwelijke (opzettelijke) oorlogsmisdaden en massaslachtingen van de VS in Raqqa, maar in heel de Atlantische pers is hiervan niet één woord te vinden.

Nvdr: ter illustratie deze film van Amnesty Int’l.  De heropbouw vinden de VSA en co. blijkbaar niet zo dringend.  Dode lichamen rotten onder het puin.  De stedelijke burgeroverheid staat er alleen voor.  Voor de bevolking geldt: ieder voor zich.  Ze voelen zich in de steek gelaten door de internationale gemeenschap. (video 15, 16 en 17)

Daar wordt nog altijd de minste aanleiding aangegrepen om te schrijven over die baarlijke duivels van de Syrische en Russische president, waardoor een voorwendsel gegeven wordt om deze laffe oorlog tegen Syrië verder te zetten. Ook in ons eigen land blijven zo velen trouw het tv-nieuws volgen en hun gazetten lezen en beseffen niet dat het pure manipulatie is voor de wapenbazen. Neen, wie de teksten van de ontmoeting in Bari leest, heeft alle reden om op zijn hoede te zijn en radicaal op te komen voor vrede en tegen iedere gewapende inmenging.

Nvdr: In de Deir Ezzor provincie, bij de stad Bukamal, een strategisch kruispunt op de grens met Irak, werd de burgerbevolking “getroffen” door Amerikaanse bommen.  Over de 30 doden –  vooral vrouwen en kinderen – werd in alle talen gezwegen.  De VSA en hun coalitie willen beletten dat het Syrische leger het grondgebied ten oosten van de Eufraat inneemt (ter herinnering… waar de oliebronnen zich bevinden). (video 18)

Dit gebed en deze oecumenische ontmoeting wilde vooral de stem laten horen van de  kinderen uit het Midden-Oosten die nog niets anders gehoord hebben dan het lawaai van bommenwerpers en ontploffingen en die nog niets anders gezien hebben dan het puin van troosteloze verwoestingen.

Heer Jezus, Gij die onze Vrede zijt, kom ons ter hulp, bevrijd ons van leugen en geweld, inmenging en overheersing”.

En dit nog

Vrienden die al zo lang zorgen voor een deskundige illustratie van onze berichten met overvloedige video’s zijn net terug uit met vakantie:

P. Daniel

 

Code 291

Afbeeldingsresultaat voor code 291 zwedenVolgens de krant „Dagens Nyheter“ moet de politie in Zweden alle misdrijven die met asielzoekers in verband staan – als dader of slachtoffer – geheim houden. Intern zou het bevel luiden dat “niets naar buiten mag doordringen”.
Binnen de politie is het marsbevel omstreden. Als officiële verklaring wordt de reden aangevoerd dat het bij deze gegevens om “arbeidsmateriaal voor de dagelijkse stand van zaken” gaat

In elk geval heeft de ministerin van Financiën, Magdalena Andersson, al aangekondigd dat de Zweden langer zullen moeten werken omdat het prijskaartje van de immigratie anders niet te betalen is.

Die Welt: Code “291” bringt Schwedens Polizei zum Schweigen

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Syrië is langzaam én systematisch zijn land aan het zuiveren van terroristen. Het voormalige Amerikaanse congreslid en presidentskandidaat Ron Paul is hierin heel eerlijk: het zijn Syrië en zijn bondgenoten die de terroristen verslaan ondanks de tegenwerking van de  VS en hun bondgenoten, die geheel onwettig in Syrië zijn. Hij vraagt zich ook af waarom Amerika 9000 km verder een land gaat ontwrichten voor zijn  “nationale veiligheid” (zie video).

Nvdr: geen video bijgevoegd.  We vervangen die door de onderstaande, waarin Ron Paul de vraag stelt waarom de VSA zich nog in Syrië bevinden.  Zou het… misschien… eventueel… om olie kunnen gaan?  En om Iran een hak te zetten?

Steeds meer grondgebied komt onder de veilige bescherming van het Syrische leger, nagenoeg overal wordt gewerkt aan de heropbouw en steeds meer mensen keren terug in vreugde en dankbaarheid: water, elektriciteit, wegen worden hersteld, scholen, ziekenhuizen en openbare gebouwen heropgebouwd. Meer dan 500 families vierden deze week met grote vreugde hun terugkeer naar Haran al-Awamid (Damascus). Sinds Damascus bevrijd is blijven er nog drie gevaarlijke gebieden over: Z-Syrië (Deraa en Quneitra), het O. van de Eufraat (Deir ez-Zor) en Idlib. Het ziet er naar uit dat nu de zuivering van het zuiden gaat beginnen. Dit brengt het westen in paniek. De westerse coalitie blijft alles doen om de vrijheid in Syrië te beletten. Zondagnacht voerde het zionistische Israël zijn zoveelste bombardementen uit nabij Abu Kamal (aan de grens met Irak) waarbij meer dan 50 doden vielen.

Ook de media doen er alles aan om hun zeven jaar oude leugens recht te houden en de indruk te blijven geven dat het allemaal de schuld van die baarlijke duivel van een president is om zo het eigen crimineel gedrag in Syrië te rechtvaardigen. De Syriërs zelf weten echter zeer goed wie hun moordenaars en wie hun redders zijn. Ook onze Vlaamse “kwaliteitskrant” meende de terugkeer van miljoenen juichende Syriërs te moeten beschimpen als een valstrik. Het efficiënte antwoord zou moeten zijn dat mensen massaal hun abonnement opzeggen. Een kwakkel van een artikel verdient geen aandacht. Dit belet de verder gaande bevrijding van Syrië. Wees gerust, het westen zal toch ooit een soeverein Syrië moeten erkennen.

We geven wat nieuws uit het dagelijkse leven van de gemeenschap en daarna enkele bredere beschouwingen over onze huidige westerse beschaving. Volgende keer hopen we een vervolg te geven vanuit een evangelisch standpunt.

P. Daniel

P.S. Tot mijn eigen verbazing zie ik dat ik gisteravond gewoon vergat mijn bericht door te sturen. Excuus.

Nvdr: Ter illustratie van het verslag en de huidige toestand in Syrië voegen we enkele video’s bij.

De VSA zijn ongerust over de Syrische aanwezigheid in… Syrië.  Het Syrische leger moet ophouden de ISIS-terroristen in het zuiden (Daraa regio) aan te vallen (zie tweede video).  Nepredenering: het gaat daar om een de-escalatiezone, een zone die slechts erkend werd door… de VSA. Toevallig ligt die bij de Golan Hoogte en Israël.  De VSA “vergeten” erbij te vermelden dat de terroristen, zoals hun collega-terroristen elders in het land, een veilige aftocht aangeboden werden in ruil voor wapenstilstand en -overdracht van zwaar militair materiaal.  Zij weigerden.

Nvdr: 1) VSA en co bombardeerden het Syrische leger in de buurt van At Tanf (het groene gebied in het Z-O bij de Iraakse grens, waar “gematigde rebellen” bescherming genieten van de VSA en co.   2) In de Daraa regio (Z) hebben losse terroristische groepen zich verzameld tégen het Syrische leger.  Deze is erin geslaagd de groene enclave (gemakshalve vermelden we gewoon de kleur op de kaart) in twee te splitsen, een tactiek die ook in Oost-Ghouta succesvol bleek te zijn.  Hun enigste aanvoerlijn is nu nog Israël.

3) in het N zullen de Koerden zich vanaf 4 juli terugtrekken om plaats te maken voor …  de Ottomanen?    Stilaan zal het bij de Koerden toch doorgedrongen zijn dat ze op het verkeerde paard gewed hebben… ze worden laffelijk in de steek gelaten door de VSA, die hen een eigen autonoom land beloofd hebben.

Nvdr: Rond Deir Ezzor  (Eufraat regio) werd 1200 km2 bevrijd van ISIS terroristen.

Nvdr: Het gevaar van slapende ISIS-cellen blijft aanwezig.  Het Syrische leger probeert hen te localiseren en uit te schakelen.  In het N blijft het probleem van lukrake aanvallen op de burgerbevolking in de Latakia (Mid. Zee) en Aleppo provincie door terroristische groepen, zoals in Damascus jarenlang het geval was.  Ooit moet er ook daar ingegrepen worden.   Op 10 juli wordt een vergadering gepland om de grondwet te bespreken; de oppositie en de Koerden zijn ook uitgenodigd.  Probleem blijft: wie van de zgn. “gematigde rebellen” representeert het zootje terroristen dat slechts een neo-IS-kalifaat met de sharia als hoogste “grondwet” wil vormen.    Ze hebben al laten verstaan dat ze niet geïnteresseerd zijn deel uit te maken van de grondwet-commissie.

Vrijdag 22 juni 2018

Flitsen en fratsen

Blits bezoek aan Libanon

De uitstap van vorige zondag naar het Anti Libanon gebergte was zo aangenaam dat we er deze zondag opnieuw naartoe trokken. Nu was er echter heel veel wind. En deze keer wilden we het wagen door te rijden tot op de top, aan de Libanese grens. Het is maar een twaalftal kilometer. De vier soldaten van de wachtpost waren heel vriendelijk. Van de post zelf mochten we geen foto’s maken maar van al de rest wel. We mochten zelfs de grens oversteken en daar even samen zitten. En toen gebeurde het. De wind was zo krachtig dat hij een van ons tegen de asfalt (die vol stenen lag) gooide en hij werd gelukkig nog tegengehouden of de wind zou hem van de bergen hebben laten rollen. Resultaat: grote wonden aan hand en arm. De soldaten brachten water en Kleenex, op de wonden werd wat zand gelegd en een bruin (schapen?)velletje als voorlopige verzorging. Maar het hielp. Zo keerden we terug met prachtige foto’s, één gewonde en een sterke wind. Tenslotte leverde deze uitstap nog volgende origineel plan op: op deze wijze ooit eens een familiebezoek organiseren voor onze Libanese zuster.

De fruitoogst

De kersenoogst is gedaan maar het maken van confituur van kersen heeft nog enkele dagen geduurd. Deze week konden we vervolgens ook de oogst van de abrikozen (bijna) beëindigen. Hiervan worden eveneens de besten bewaard om uit te delen, om er confituur van te maken en om te verkopen. Het is deze confituur, (bijna) zonder suiker, die hier het meest gegeten wordt. Voor de verkoop mogen ze niet te rijp zijn, d.w.z. niet te zacht, ze moeten nog een zekere stevigheid hebben. Dan zijn er nog een paar bomen met ontelbare braambessen (Damascusbessen, moerbeibessen?), die van rood, als ze rijp zijn, zwart worden. Bij het plukken geven ze heel veel rood sap af. Wie daar even aan gewerkt heeft, is klaar om mee te spelen in een getrukeerde video van de Witte [Sc]Helmen. Handen, gezicht en armen zien bloedrood. Succes verzekerd… maar de confituur van deze bessen is lekker.

WK voetbal

Bijna dagelijks zijn er gebeurtenissen die de gewone dagorde door elkaar schudden. Groepen uit heel Syrië of bevriende families komen op bezoek. De bisschop kwam weer even langs. Ook een tiental gehandicapten en hun begeleidsters wilden een namiddag bij ons zijn. En juist deze week kregen we verschillende dagen bezoek van een vijftal mensen uit Damascus, die oorspronkelijk uit Qâra komen en hier nu bij hun familie verblijven. Er zijn enkele goede drummers bij. En zo werd het voor de gehandicapten een feest met muziek, zang en dans. Ondertussen konden we  thee serveren, recht uit de tuin (melisse, ‘verveine’, citroenkruid?) met een overvloed aan kersen en abrikozen. Bovendien genoten we  deze week ook zonder moeite een beetje van het WK  voetbal in Rusland. In het verkoopcentrum aan de rand van Qâra, tegen de autosnelweg, werden twee grote schermen opgesteld, een binnen en een buiten, voor allen die wilden genieten van het voetbalfeest. Het is daar altijd een gezellige ontmoeting. Ook wij gingen tweemaal kijken, wat gewaardeerd wordt. Voor de rest hebben we af en toe na het middagmaal genoten van een samenvatting van een voetbalmatch, die we van het internet konden pukken. En België zegevierde. Plots lijkt er geen verschil meer te zijn tussen separatisten en patriotten. Jawel,  alle Belgen worden trotse burgers, verenigd rond een  Antwerpenaar  zoals Lukaku. Zelfs in Syrië kunnen ze er van genieten, al was het maar omdat ze ons een overwinning gunnen.

Wanneer de levenszin zoek is

De westerse beschaving beschouwt zichzelf nog steeds als het model van de wereld en gedraagt zich ook alsof het de heerser van deze planeet moet zijn. Ondertussen is het wel duidelijk dat er aan deze “beschaving” wat schort. Neen, het is niet zomaar een “economische”, “financiële” of “politieke” crisis. Het lijkt er steeds meer op dat het westen zijn oriëntatie, zijn fundamenten en samenhang kwijt is! De periode van de grote rijken, die op hun wijze voor een (weliswaar bedenkelijke) eenheid zorgden, is voorbij. Het Ottomaanse rijk hield stand van de 14e tot begin 20e  eeuw en werd opgevolgd door de Britse en Franse koloniale rijken. Inmiddels was ook het Oostenrijks-Hongaarse rijk ontbonden. En nu loopt de Angelsaksische wereldoverheersing ten einde. Tenslotte hebben de drie pijlers van de heilige Benedictus, de vader van het westers monnikenleven, nl. gebed, studie en arbeid, nog het meest bijgedragen aan een gezonde opbouw van Europa.

De betovering van een aards messianisme

President Dwight Eisenhouwer ontving in 1953 notabele moslims, waaronder Said Ramadan, schoonzoon van Hassan al-Banna, de stichter van de moslimbroeders. De president wilde de islamitische fundamentalisten inspannen voor eigen belangen. Hun streven naar een herstel van het kalifaat, tegen het geseculariseerde westen en het herstel van de sharia, werden handig omgebogen. Ziehier de nieuwe “heilige alliantie” van de president: “Ons geloof in God moet ons een gezamenlijk objectief geven, nl. de strijd tegen het communisme en zijn atheïsme”. Hiermee veranderde het aanvankelijk doel van de islamisten. Zij werden huurlingen van de VS en het westen. En  de VS beschouwden zich als de door God aangestelde engelen van de Apocalyps om de “ongelovigen”, de slechteriken van de “as van het kwaad” hun verdiende goddelijke straf te bezorgen. Deze religieuze roeping werd uiteindelijk niets anders dan een streven naar een puur aards messianisme voor hun eigen belangen. Vanaf de jaren ’70 zullen de VS zich bedienen van het extremistisch wahabisme van Saoedi-Arabië en nu hebben ze daarvoor de fanatiekelingen van de islamitische staat gebruikt. Zo heeft het westen de voorbije decennia vele tientallen oorlogen gevoerd om zijn planetaire overheersing te handhaven. Verontrustend en nieuw is dat de communicatiemiddelen hierbij een beslissende rol spelen. Op de kortste tijd worden gewone jongeren vanuit de hele wereld gerekruteerd en opgeleid tot fanatieke djihadisten als barbaren om onschuldige burgers te onthoofden, levend te verbranden, te verminken. Vanuit een zoeken naar de zin van hun leven komen ze  tot een zelfhaat, een haat van anderen, een haat van de wereld en een haat van het leven. Ze zien hierbij hun eigen dood samen met zoveel mogelijk anderen als een heroïsche zending en een voorbereiding op het einde der tijden. De IS heeft niets te maken met het oprichten van een staat en niet veel met de gewone islam. Het is niet zozeer een radicalisatie van de islam maar een islamisatie van het radicalisme.  Het westen beschikt hiermee over een leger van criminele, islamitische barbaren die overal ingezet kunnen worden en tegelijk heeft het  een ijzersterke mediamanipulatie om “de islam” te beschouwen als de oorzaak van alle kwaad zonder dat hun eigenlijke broodheren in zicht komen.

Volgens de joodse en helaas ook christelijke zionisten is de politieke oprichting van de staat Israël de vervulling van een Bijbelse profetie die de wederkomst van de Messias moet voorbereiden. Hierbij moet Jeruzalem hun centrum worden, in feite het centrum van hun Nieuwe Wereldorde. Deze christenen hebben niets begrepen van het christelijk geloof en beseffen niet dat sinds Jezus’ dood en verrijzenis iedere plek op aarde een ”Jeruzalem” is, een Bethlehem, een Nazareth, een Golgotha…

Terwijl de joodse en christelijke zionisten al decennia ijveren om de inwoners van Palestina te verjagen om plaats te maken voor hun “Beloofde Land”,  doden de IS strijders van hun kant Iraki’s, Syriërs, Jemenieten en Libiërs om de komst van de Apocalyps voor te bereiden” (Fethi Gharbi, Mondialisation.ca , 18 juni 2018: https://www.mondialisation.ca/la-rage-identitaire-ou-le-regne-de-lanomie/5626306.). En zo kan het joodse en christelijke zionisme eveneens de grootste misdaden rechtvaardigen op valse Bijbelse gronden. Het gaat telkens om een streven naar een onaanvaardbaar aards messianisme. Het is als het bouwen van een toren van Babel voor eigen glorie en macht. Zoals IS niet veel te maken heeft met “de islam”, zo heeft het zionisme niet veel te maken het judaïsme en zeker niet met het authentieke Bijbelse Israël. Bovendien hoort bij een messianisme uiteraard het zoeken naar de ‘antichrist’ of meerdere ‘antichristen’ en die zijn voor het westen vlug gevonden: Rusland, Iran, Syrië en ieder land dat de westerse overheersing afwijst.

Zonder God geen geluk voor de mens  

Wanneer het duister wordt, ben je zelfs in je meest vertrouwde ruimte totaal verloren, totdat je ergens een vast punt vindt dat je de juiste oriëntatie geeft. Het westen is het noorden kwijt! De religieuze betovering van een aards messianisme is een voorwendsel om de zinloosheid van een beschaving op te vullen. Het westers wilde neoliberalisme en kapitalisme leiden naar de valse spiritualiteit van een nihilisme, waarin zelfmoord, abortus, euthanasie, homocultuur en morele ontwrichting samen met het terrorisme weelderig kunnen groeien. Ook de Belgische artsenvereniging Sint Lucas maakt zich zorgen over de evolutie inzake abortus en euthanasie. Zij vindt dat de ontkenning van een transcendente dimensie een fatale vergissing is: https://cathmed.be/het-respect-voor-het-leven-nog-verder-ondermijnen/. Volgens de TV keten NBC zijn er tussen 2001-2014 3.046 Amerikanen gestorven als slachtoffer van terrorisme, maar niet minder dan 153.000 door een razende, dol gedraaide schutter, een “keurige jongen” uit onze westerse beschaving. Wanneer we de hemel dicht trekken wordt het donker. Als God afwezig is, kan de mens zijn levenszin, waardigheid en geluk niet meer vinden. Sinds de jaren ’70 is de depressie steeds meer toegenomen, gepaard gaande met agressie en verslaving. Er heerst een geestelijke leegte in de westerse beschaving. Maar deze zinloosheid is tevens een schreeuw naar God: “Uit de diepte roep ik Heer, luister naar mijn stem… Gretig zie ik naar Hem uit, meer dan wachters naar de ochtend…” (psalm 130). Aan christenen om het authentieke geloof te verkondigen en vooral te beleven in Jezus Christus, de Messias van Israël, de Zoon van God en de enige Redder van de wereld. Aan ons om intellectueel en vooral moreel weerstand te bieden aan de ontsporingen van een westerse beschaving.

En dit nog:

  • Ons vorig bericht weer heerlijk geïllustreerd met tien video’s: 3 over de inzet van de S.O.S. Chrétiens de l’Orient, 4. de “lezzab” bomen 5. kaarsjesprocesie in Bab Touma, Damascus, 6, 7 en 8 kermis en snoep, 9. terugkeer naar Douma 10. uitwisseling van gevangenen: http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-79/
  • 6 video’s over de huidige militaire situatie: http://www.golfbrekers.be/syrie-een-stand-van-zaken-6/
  • 3 video’s: 1. Herstelwerk van S.O.S. Chrétiens de l’Orient in Sadat, 2. Aleppo herleeft 3. Film met indrukwekkende getuigenissen over “de aardbeving” door terroristen in Aleppo veroorzaakt en uiteindelijke bevrijding. Wat nu door terroristen werd verwoest wordt vergeleken met de verschrikkelijke aardbeving van 1138, waarin de meeste burgers omkwamen: http://www.golfbrekers.be/aleppo-herleeft-10/
  • 5 video’s en foto’s met uitleg over de toenemende spanningen in het door de rebellen gecontroleerde Idlib: http://www.golfbrekers.be/idlib-niet-zo-gematigd/
  • Goed nieuws: ons artikel “ Gouden Jubileum van een fatale vergissing” werd vertaald in het Frans en Engels en zondag geplaatst op onze website:

https://www.maryakub.net/2018/06/17/contraception-jubil%C3%A9-d-or-d-une-erreur-fatale/

https://www.maryakub.net/2018/06/17/contraception-golden-jubilee-of-a-fatal-mistake/

En maandag 18  juni 2018 publiceerde Le Salon Beige –  blog quotidien d’activité par des laïcs catholiques (http://lesalonbeige.blogs.com) een deel van dit artikel met verwijzing naar onze website: “Le mythe de la “contraception sûre” est révolu.”

  • Het Thomas More Genootschap viert zijn patroonheilige in de Hl. Hart Basiliek, de Merodelei 12, 2600 Berchem op zaterdag 23 juni 2018 om 14.15 u (rozenhoedje, Eucharistie, toespraak door voorzitter dr. Luc Kiebooms, broodjes/koeken met koffie/thee voor 9 €, kinderen halve prijs): vermeerschrene@gmail.com; https://thmore.weebly.com/.

P. Daniel