Zeldzame uitnodiging…

… Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken mocht deelnemen bij ‘De Afspraak’ op vrijdag laatstleden. U kan het hier rustig (her)bekijken. De uitzending is bovendien ook zeldzaam omdat Tom mocht uitpraten, zijn mening en stelling voluit verdedigen, wat hij trouwens schitterend volbracht. In Mia Doornaert had hij dikwijls een gelijkgezinde, de moderator was buiten verwachting mild en de Knack-hoofdredacteur Bultinck, die was gewoon zichzelf. Hartelijk aanbevolen!

Afbeeldingsresultaat voor de afspraak tom van grieken

Frank Thevissen liet het niet links liggen (sic.) en stelde onderstaand DVO-videootje samen over de azijnpisser-predikant-betweter Bultinck. Onze redactie heeft lang geleden een abonnement op Knack gehad… gehad… Na enkele aanvaringen over de bewierookte vrijemeningsuiting en de ontslagen van te rechtse opinieschrijvers maakten we Knack in beleefde, maar o zo afwijzende taal, duidelijk dat er bij ons thuis geen interesse meer was in hun blaadje wegens een onoverbrugbaar co-existentieprobleem.. Blijkbaar houden ze hun archief niet goed bij, want minstens twee keer per jaar krijgen we een vriendelijk telefoontje met een niet te weigeren aanbod van een Knack-abonnement. Waarop we met een heidens genoegen onze weigering nogmaals uitgebreid uit de doeken kunnen doen. Verleden maand schakelde Knack in een hogere versnelling… we kregen zelfs vier weken lang een gratis exemplaar toegestuurd, met het voorstel van een bijna-gratis abonnement, samen met een of ander onmisbaar – gratis – hebbeding. Dank u, Knack, neen, echt niet, aandringen helpt niet.

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

 Goede Vrienden,

Vorige vrijdag  acht jaar geleden begonnen in Daraa, volgens de unanieme berichten van de officiële media de ongewapende, vreedzame volksopstanden in Syrië die door “het regime” bloedig werden onderdrukt. De werkelijkheid was dat gewapende bendes met scherpschutters van buitenaf steeds brutalere opstanden organiseerden, zoals we zelf gezien hebben in Qâra. Daarom vielen er bij soldaten en politie, die enkel met stok en schild gewapend was, in de beginperiode alleen al 400 doden.

Eind 2015 kwam Rusland Syrië ter hulp. Vanaf dan regende het beschuldigingen in de pers: zij bombarderen ziekenhuizen, scholen, burgers. Telkens bleken het door terroristen goed voorbereide aanslagen te zijn, terwijl  ze de schuld aan Rusland en Syrië gaven.

In 2016  begon Bana Alabed, een 7-jarig meisje  hartverscheurende tweets te schrijven over haar leven in Aleppo. De Washington Post noemde haar “de Anne Frank van Aleppo”. Hierdoor werden wereldwijd Hollywoodacteurs, politici, media geïnspireerd om een krachtdadig militair optreden  tegen het “regime” te eisen. Achteraf bleek (dankzij  de journaliste Vanessa Beeley) dat haar vader Ghassan Alabed een Shariarechter was in dienst van Al Nusra en IS en dat het meisje zelf eigenlijk geen Engels (de taal waarin ze schreef) kende.

En wie herinnert zich niet de foto  van de 5-jarige Omran Daqneesh in augustus 2016, in een ambulance, zogenaamd met stof en bloed bedekt, als slachtoffer van een brutale Russische luchtaanval in Aleppo? Later bleken zijn  “redders”   terroristen te zijn die o.m. in juli 2016 een 12-jarige jongen hadden onthoofd. Een jaar later onthulde de vader van Omran dat deze terroristen zijn  zoontje schandelijk misbruikt hadden in  hun propaganda film. Op 7 april 2018 lanceerden de Witte [Sc]Helmen nogmaals een video van een chemische aanval in Douma, Oost-Ghouta, overgenomen door alle tv-stations in de  VS en Europa. Trump noemde president Assad “een beest”.  Een week later bombardeerden de VS, het VK en Frankrijk Syrië.

Later bleek dat er helemaal geen chemische aanval had plaatsgehad maar dat die in scène was gezet. Een 11-jarige jongen vertelde dat hij en zijn moeder eten kregen om mee te spelen in de opname. Deze onthulling, zoals alle andere rechtzettingen, kwamen in de media niet meer aan bod. We leven in een wereld die beheerst wordt door de grofste leugens om geweld en oorlog te kunnen  rechtvaardigen voor het satanische doel: de vernietiging van Syrië, bakermat van de  beschaving en wieg van het christelijk geloof (en van zovele andere landen). De oorlog met terroristen is hier bijna voorbij. De leugens van de media gaan door. De apostel Petrus roept  ons in zijn  Pinksterpreek op: “Redt u uit dit ontaarde geslacht” (Handelingen 2, 40) .

Je krijgt hierna een verslag van een bezoek aan enkele armen. Daarna richten we ons tot de VRT als het “gewillige hulpje van een vuile oorlog”. In bijgevoegde video’s krijg je weer de nodige informatie over de militaire en politieke toestand. Bovendien zijn er enkele boeiende getuigenissen: van een “moedige vrouw” (Nederlands), een moslim die christen wordt (Engels met Nederlandse ondertiteling), een maoïst die van Mao naar Jezus gaat (Frans) en schokkende onthullingen  van Philippe de Villiers over de stichting van de EU (Frans).

P. Daniel

De kostbare glimlach van armen

Zaterdag waren we weer uitgenodigd in het exclusief christelijk dorp Sadad, ongeveer 40 km van hier. Een oecumenische viering vond er plaats in de kerk van de hl Theodorus, waarbij de priesters en ook de Syrisch orthodoxe bisschop Silouan aanwezig waren. Een jeugdorkest met trommels en trompetten zorgde op de binnenkoer  voor een flinke animatie. De bisschop dankte hen met een hartelijk woordje en trok naar boven voor een korte ontmoeting met verantwoordelijken, waarbij hij ons uitnodigde. Daarna was een maaltijd voorzien. De bisschop was bijzonder hulpvaardig bij het bedienen van ons die rondom hem zaten. Hij lachte en maakte grappen. Na twintig minuten sloeg hij een kruis,  stapte op en iedereen ging buiten terwijl een volgende  groep binnen  kwam om te eten. Een maaltijd als bij een volksfeest.

Lees verder

Verrijking slaat ook toe in Finland

De denktank Suomen Perusta voerde een onderzoek, gebaseerd op officiële cijfers, naar de verrijkingsbijdrage van Iraakse en Somalische immigranten, de grootste groep “humanitaire vakkrachten”. Elke gemiddelde Iraakse immigrant in Finland – tussen de 20 en 24 jaar – zou aan de staatskas 690.000 euro kosten! Een Somaliër van dezelfde leeftijd is zelfs duurder: die kost de Finse belastingbetaler 951.000 euro.

Als het om een minderjarige toekomstige vakkracht gaat, dan loopt het prijskaartje op tot 844.000 euro, resp. 1.343.000 euro. Als referentiecijfer werd de “waarde van een bio-Fin” op 0 euro geplaatst.

De tweede generatie immigranten, opgegroeid in Finland, moeten 6 tot 8 keer meer sociale steun krijgen dan bio-Finnen, ook al hebben ze dezelfde onderwijs- en carrièremogelijkheden.
49%, resp. 50% van de 22 jarige Iraakse en Somalische immigranten krijgen financiële steun; ter vergelijking 11% der bio-Finse leeftijdgenoten.

De onderzoekers geven toe dat ze niet alle feiten en fiscale effecten onderzocht hebben, resp. niet kunnen onderzoeken hebben. Mochten ze toegang tot die gegevens gehad hebben, dan zouden de resultaten er nog negatiever (voor de staatskas) uitgezien hebben. Bv. lagere bijdragen voor het pensioenfonds, indirecte integratiekosten, hogere uitgaven voor gezondheidszorg zoals kosten voor tolken, bijkomende kosten voor justie…

Ergo: De conclusie van de studie is dat het voor de staatskas niet aan te raden is vakkrachten uit Irak of Somalië onderdak te bieden. Niet dat er naar deze nuchtere financiële argumenten geluisterd wordt: verleden jaar alleen al kregen bijna 5000 Irakezen en 3000 Somaliërs een gunstig antwoord op hun asielaanvraag.

Stel nu dat de berekeningen van Suomen Perusta correct zijn, dan mag Finland 3.5 miljard euro, plus resp. 2.9 miljard euro, als kosten voor de verrijking noteren.

Ga naar Immigrations and Public Finances in Finland – Suomen Perusta

Deze immigrante, die van zichzelf zegt dat “immigranten goed zijn voor de samenleving” beklaagt zich erover dat er teveel Finnen zijn in Finland. Ze heeft blijkbaar geen last van een minderwaardigheidscomplex.

Martin Schulz had bij zijn verrijkingsconclusie blijkbaar geen rekening gehouden met de Finse staatskas:

Afbeeldingsresultaat voor flüchtlingen mehr wert als gold

Debat over het “Klimaat”

Afbeeldingsresultaat voor warm en koud blazen

Wie dinsdag niet in bij het “Debat” – inderdaad met hoofdletter – aanwezig kon zijn, heeft hier de mogelijkheid een debat, dat zich niet beperkt tot tienerbrossen,lukrake slogans en fel aangemoedigde hysterie te bekijken. Iets wat u niet op de nullenzender of enig ander televisienet kan volgen. Een absolute aanrader!

59ste Ernest Van der Hallen-dag

Afbeelding kan het volgende bevatten: tekst

STAD LIER ZATERDAG 30 maart 2019

         59ste ERNEST VAN DER HALLEN-DAG

          Jeugdbezieler en Pelgrim-auteur
Afbeeldingsresultaat voor ernest van der hallen graf

14.30 uur rond zijn Grafmonument
Kerkhof “Kloosterheide” Kesselsesteenweg

       “Geef nooit het strijdbeginsel op !”
Afbeeldingsresultaat voor ernest van der hallen

Gebed en Vlaggengroet – Bloemenhulde door stad LIER , e.a.
Studentengetuigenis: Marnik Willems, praeses KVHV-Gent
Afvaardiging Drumband Kempenland, Nijlen
Samenzang o.m. met Jef Coulembier, accordeon
Poëzie rond Vlaamse Ultima-cultuurprijs aan “Circus Ronaldo”
Coördinatie: Jos Wouters

Ontmoeting in PAROCHIEHUIS Sint-Gummarusstraat 21
bij gelijknamige hoofdkerk van Lier
Davidsfonds – Rodenbachfonds – VL@S – VVB – KVHV
bertennest@skynet.be

Cyclus

Afbeeldingsresultaat voor la belgique sera latine ou elle ne sera pas
Belgique à la carte in Télémoustique

De blijvende bezetting van Vlaanderen door België

We bevinden ons veel meer op een kantelpunt in de geschiedenis dan we denken.  Elke dag worden ons vrijheden ontnomen, die tot voor kort  vanzelfsprekend waren.  Vandaag is er bvb. het afgekondigde verbod op vuurwerk in Vlaanderen.

We worden in hoog tempo tot een “toezicht- en controlestaat” en dit met medewerking van leden van zogenaamde Vlaams-nationale partijen!   Dit alles komt bovenop het feit, dat België, sinds zijn ontstaan, blijvend gedomineerd is door de Franstaligen.  Onder het mom van Belgisch-gezinden.  De laatste regering kon bvb. maar gevormd worden, als alle Vlaamse eisen afgeschaft werden en de N-VA hun broek op hun enkels trokken.

Op 25 augustus 1830 startte de “Belgische revolutie”, een opstand tegen het wettige gezag van koning Willem I.   Deze opstand werd uitgevoerd door Fransgezinde elementen, met de hulp van notabelen en kerk.  De zoon van Willem I, de prins van Oranje, wilde rechtmatig zijn land terug veroveren door de tiendaagse veldtocht; maar werd afgeslagen met hulp van de Fransen.

Ook kwam het tot de Tweede Val van Antwerpen, het gevecht van 15.11. tot 23.12.1832, waarbij de Fransen de Nederlanders versloegen .  De oorlogscrimineel Maarschalk Gérard (Franse leger) heeft nog steeds een straat naar hem vernoemd in Antwerpen.

De Belgische staat was gemodeleerd als een soort Franse satelietstaat.   De volledige Franstaligheid was dan ook logisch.  Vanaf 1830 tot heden is dus ons Vlaanderen (Zuid-Nederland) bezet door het Belgisch regime.  Letterlijk voor elke normale maatregel in onze cultuur heeft Vlaanderen op de barrikaden moeten staan; zoals bvb. het onderwijs in het Nederlands.  Maar het is nog steeds ononderbroken zo: de Franstaligen voeren mee wetten in maar passen ze maar toe als het in hun kraam van pas komt.  Deze toestand is het duidelijkst in Brussel, waar praktisch op elke hoek van de straat een taalovertreding en een vijandigheid tegen Vlaanderen kan geacteerd worden.

We zijn nu recent echter bevallen van de politiek-correcte repressie.  Deze wordt flink aangewakkerd door de klimaat-hysterici.  Bijna elke dag vinden politici zoals Bart Somers, Wouter Van Besien en Ben Weyts, om slechts deze enkelen te noemen, nieuwe “Überwachungs-Massnahmen”* uit.  Autobestuurders, kachelbezitters, leiders van kmo’s  moeten schuld bekennen; de jeugdbewegingen en scholen (van hoog tot laag) moeten een gender-dictatuur invoeren en bepalen dat zowat alles op elk moment racistisch kan bevonden worden.

Vlaanderen wordt dus extra beproefd.  Niet enkel bepalen cenakels ons lot, waarover  we niet kunnen beslissen door de particratie.  Men is nu bezig; naar analogie met de Duitse bevolking, de derde generatie na de oorlog permanent te culpabiliseren.  Groepen die het miniemste deel van de bevolking vertegenwoordigen voeren een mentale terreur tegen de grote meerderheid van inwoners van dit land.  Om een voorbeeld te noemen uit een ietwat verder verleden: onze kinderen gingen naar de middelbare school in Bornem die zich resoluut “School tegen racisme” had  benoemd:  terwijl er nog achter geen enkele molshoop mijlen in de omtrek ook maar enig racisme te bespeuren was en is.

De a.s. verkiezingen, maar ook de ontwikkeling binnen de spits van de Vlaamse Beweging zijn zeer belangrijk.  Pallieterke heeft dit ook goed begrepen : zij noemen zich 0% politiek-correct.

De politieke partijen,  ook diegene die aan onze kant zouden moeten staan, bulken van lafheid en gebrek aan ruggengraat. 

Het is niet correct dat Vlaanderen langs elke hoek en kant bewakings-camera’s moet hangen; het is niet correct dat humor in Vlaanderen afgeschaft wordt behalve tegen de eeuwig-brave goedzakken;  het is niet correct dat de partijen de kanker van links-versiffte** zenders (VRT en VTM) laat gedijen; het is niet correct dat snotneuzen de scholen overgenomen hebben met de goedkeuring van de regeerders in dit staatsbestel; het is niet correct dat we moeten accepteren dat de meerderheid van de bevolking al zwicht onder de dreiging met job- en statusverlies.

Het klopt dus wel degelijk dat we het verzet moeten voeren; voorlopig nog openbaar, weldra wellicht ondergronds.

Jos Wouters , Boom

*Überwachungs-Massnahmen : maatregelen van permanent toezicht.  Ik benoem dit in het Duits omdat in dit land de maatregelen tegen de volkse burgers ook in volle gang zijn.  Een stichting onder leiding van de ex_SED lid Annette Kahane heeft zelfs opgeroepen kinderen/families aan te geven, die nog in traditionelere klederdracht en haartooi naar school komen.  Zoals bvb. blonde dochters die vlechten in hun haar hebben.

**Links-versifft : dit is ook een term uit het Duitse volkse weerstands-milieu.  Een groot deel van alle partijen/verenigingen in Duitsland/Frankrijk zijn links versifft, d.w.z. “vervuild” met een links-radicale goede-mensen, “Refugees-Welcome” mentaliteit.

Voorpost is van alle markten thuis

Voorpost Vlaanderen en Nederland houden een gezamenlijke opkuisdag in steden en gemeenten.
Info via de sociale media en bij de kringbesturen.

Afbeelding kan het volgende bevatten: een of meer mensen en tekst

Vlaamse vrienden,
Zaterdag 23 maart organiseert Voorpost een grote opkuisdag in steden en gemeenten.
Alle Voorpostkringen in Vlaanderen en Nederland nemen deel aan deze actie.
Via deze actie wil Voorpost een positieve bijdrage leveren voor het milieu en voor de leefbaarheid in ONZE steden en gemeenten.

Praktisch:

Voorpost Antwerpen-Kempen komt zaterdag samen te 13u30 in de Van Maerlantstraat 14 Antwerpen.
Wanneer iedereen één vuilzak meebrengt blijven de kosten beperkt
Breng ook handschoenen mee!

Wij maken de Van Maerlantstraat en zijstraten proper.
Na de actie trakteren we er ene !

Voor de actie zullen we onze gele vestjes aantrekken ‘Hart voor eigen volk’.

Gelieve uw deelname even te melden dat is handig voor de praktische organisatie.

Kom zaterdag een handje helpen!
Weer een toffe Voorpostactie.

Luc Vermeulen

Poco media: de ene terreuraanval is niet gelijk aan de andere

#Christchurch ‘Extreem-rechtse terrorist, geïnspireerd door #Wilders en #Dewinter’, #Utrecht ‘Knettergekke dader, verward, kansarm, drugs’

Wie de euvele moed gehad heeft de uitzending van Terzake “Terreur in Nieuw Zeeland” te bekijken kan alleen maar Filip Dewinter bewonderen “ik sta hier voor de vierschaar”.

Filip Dewinter, Geert Wilders, Baudet, Orban, Salvini, nationalisten… blanken… zij zijn schuld!

Afbeelding kan het volgende bevatten: tekst

Ter vergelijking Utrecht “Ze waren er een beetje te snel bij“: