Sint Antoniusschool verloor niet alleen “Sint”…

… maar ook elk Vlaams-Europees identiteitsbesef

Afbeelding kan het volgende bevatten: buiten

Voorpost Antwerpen-Kempen en Vlaams Belang van Zoersel voerden actie aan de Antonius school. Vandaag gingen de leerlingen van het vierde jaar op verplicht moskeebezoek. De ouders kregen een pamflet met daarin onze bezwaren. Wouter Bollansee, voorzitter van het Vlaams Belang Zoersel, hield tot slot een toespraak.

“Beste moedige aanwezigen, actievoerders en toehoorders,

Moedig omdat het anno 2019 zelfs in het semi-landelijke Zoersel nog steeds niet evident is om vrij uit te komen voor onze mening. Zo waren het enkele verontruste ouders die ons het nieuws meldden dat de leerlingen van het vierde jaar van deze school, Antoniusschool in Zoersel, vandaag op moskeebezoek moesten gaan. Mensen die zich wel tot ons durfden te wenden maar niet openlijk hun mening en bezorgdheid tegen de directie wilden uitdrukken. Bang om gestigmatiseerd te worden omwille van hun kritische blik op de islam.

Maar daarom staan wij hier, omdat wij wel uitkomen voor onze mening. Omdat wij ons niet laten bang maken en zeker niet als het gaat over de toekomst van onze kinderen. De moedigen staan hier dus met mij. Door de eeuwen en decennia heen, evolueerden het Christendom gelukkig en laten we ons leven niet meer leiden door een totalitaire geloofsovertuiging. Gelijkheid tussen man en vrouw, scheiding van kerk en staat, het kunnen verkondigen van een vrije mening ook al gaat die in tegen één of ander heilig boek. We dachten dat deze evidenties verworven waren.

Tot.. tot een andere totalitaire godsdienst langzaam aan in ons Vlaanderen de kop op stak. Tot zelfs in Zoersel één of andere directie het nodig acht om het leerplan dat spreekt over in “dialoog treden met andere godsdiensten” in te vullen als: “Knielen en buigen op een matje voor de islam “

Dit, moedige aanwezigen, is waarom wij hier staan. Niet alleen om duidelijk te maken wat het ware gelaat is van de islam maar al even hard om duidelijk te maken dat onze vaak linkse onderwijsinstellingen maar al te vaak het noorden kwijt zijn. Voor dat ik de pers hoor zeggen dat ik hier maar wat goedkope propaganda lig te verspreiden, werd het beste bewijs gegeven door een leerkracht uit Essen die op de facebookpagina van Vlaams Belang Zoersel naar aanleiding van onze actie vandaag het volgende postte, ik citeer: “Wat is hier het probleem? Is het niet onze taak (in mijn geval) als leerkracht om leerlingen kennis bij te brengen? In dit geval kennis over andere geloven? Mag ik mijn leerlingen ook geen introductieles Engels geven omdat dat niet ‘onze’ taal is…? Heel jammer dit.” Einde citaat.

Beste Darco Driessens, leerkracht uit Essen, weet u wat jammer is. Dat u als onderwijzer in plaats van samen met mij mijn kinderen kritisch leert te denken, dat u het verschil in een debat niet ziet tussen een wereldtaal als Engels of een totalitaire geloofsovertuiging als de islam. Dat is jammer!

Nu we het toch hebben over de kennis van de islam. Een lasser last, een bakker bakt en een onderwijzer onderricht. We gaven de leraar van deze vierdejaars vandaag een brief mee, vlak voor de leerlingen op de bus, hier wat verder, opstapten op weg naar het moskeebezoek. Het kwaad van het moskeebezoek was toch al geschied; dus ik hoop dat de kinderen er nog iets van leren vandaag. Zo heeft de pers al ineens een krantenkop: “Vlaams Belang hoopt dat kinderen iets leren van moskeebezoek.” Constructief zoals we zijn hielpen we de leerkracht dus mee op weg straks de nodige vragen te stellen in de moskee:

1. Kan u mij en mijn leerlingen vertellen waar hier normaal de meisjes en waar hier de jongens moeten zitten?
2. Kan u mij en mijn leerlingen vertellen waarom ze niet samen mogen zitten?
3. Kan u mij en mijn leerlingen vertellen wat het woord islam letterlijk betekent en wat er met afvalligen moet gebeuren?
4. Kan u mij en mijn leerlingen vertellen wat de term Tawhied wil zeggen en hoe dit te rijmen valt met onze wetten? (Centraal staat ook het begrip tawhied, dat letterlijk 'één maken' betekent. Het staat voor het principe dat God de enige is die er werkelijk toe doet. is daarom tegen de scheiding van geloof en staat en staat aan de basis van het islamisme, oftewel de politieke islam.)
5. Kan u mij en mijn leerlingen vertellen wat er gebeurt met vrouwen die hun man niet trouw zijn, in landen waar de islam is doorgedrongen tot in het rechtssysteem?
6. Kan u mij en mijn leerlingen vertellen met mensen die kritische vragen durven te stellen over Mohammed en de Koran in islamitische landen?
7. Kan u mij en mijn leerlingen vertellen wat het verband is tussen de aanslagen van 9/11 in New York, de aanslagen in Zaventem en maalbeek, de aanslagen in de metro van Londen, Madrid,… de aanslagen in Parijs en ga zo maar door…

Ik hoop dus alvast dat de leerkracht van deze vierdejaars, die ik voor alle duidelijkheid niet ken, net zoals jullie de moed heeft deze vragen te stellen. Dat hij in tegenstelling tot de geciteerde leerkracht uit Essen wel kritisch verbanden kan leggen en dat hij in tegenstelling tot de directeur van deze school wel gezond verstand heeft.

Want dat wil ik toch wel even benadrukken. Deze actie is niet even snel snel tot stand gekomen. Alvorens definitief deze actie op poten te zetten, hadden we een gesprek met de directie van de Antoniusschool. Deze directeur verdedigde de beslissing van het bezoek aangezien hij voorstander is leerlingen onderwerpen zoveel mogelijk via uitstappen aanschouwelijk te laten beleven. Zo gaf hij de vergelijking van een bezoek aan een imker. Een directeur die een moskeebezoek verdedigt door te stellen: We gaan toch ook naar een imker. Toen wij probeerden duidelijk te maken dat dit nog wel iets anders is en dat een bezoek bovendien nog iets anders is dan op een matje te moeten gaan zitten en knielen stelde hij: Als we een kerk bezoeken gaan we toch ook op een stoel zitten. Dixit de directeur. Verder stelden we de vraag welke moskee er wordt bezocht en welke strekking van de islam vertegenwoordigt deze moskee? Hij moest het antwoord schuldig blijven. Ondanks de belofte dit nog te laten weten, hebben we niets meer vernomen.

Beste moedige aanwezigen, deze directeur leidt maar liefst 5 scholen! Wij staan hier dan ook niet alleen om te waarschuwen voor de gevaren van de islam maar ook voor het gevaar van deze linkse indoctrinatie binnen ons onderwijs. Is het linkse naïviteit of domheid? Eigenlijk interesseert het mij niet. Wat ik wel weet dat we steeds maar verder wegzakken met ons onderwijsniveau.

Wij staan hier dan ook samen in Zoersel met één wens. Laat dit het laatste verplichte bezoek zijn van leerlingen aan een moskee in Vlaanderen. Zeker van 9 & 10 jarigen. Laat ons hopen nadat de leerkracht onze vragen heeft gesteld hij samen met ons tot de enige en juiste conclusie komt: Stop met onze jonge kinderen bewust voor de islam te laten buigen. Dit geloof heeft geen enkele toegevoegde waarde in onze westerse samenleving. Niet in het verleden, niet nu, en ook nooit in de toekomst.

Ik sluit af, wij deelden vandaag aan de ouders een oproep tot kritische blik uit. Laat ons samen schouder aan schouder er alles aan doen om onze kinderen te laten opgroeien in een vrije en veilige samenleving zoals wij ze nu nog kennen in Zoersel, maar al lang niet meer in pakweg Molenbeek. Wij staan hier vandaag niet persé tegen de islam, wij staan hier vandaag niet persé tegen deze directie , Maar wij staan hier wel vandaag voor de toekomst van onze kinderen.

Ik dank u.”

Roodkapje wordt verbannen uit Catalonië

Gerelateerde afbeelding

Een Catalaanse school heeft het sprookje van Roodkapje uit de voorschoolse bibliotheek verbannen omdat het schoolbestuur de mening toegedaan is dat dit verhaaltje een seksistisch stereotype verspreidt. Niet alleen Roodkapje trouwens. In totaal zijn na een grondig onderzoek 200 boeken uit het aanbod genomen, schrijft “El Pais”. Het onderzoek, dat door een gemengde commissie van lesgevers en ouders uitgevoerd werd, bracht aan licht dat vanuit het gender-standpunt slechts 10% der aangeboden leenboeken “helemaal gevaarloos” en 30% “bijzonder giftig” is. Ook Doornroosje en de sage van de heilige Joris, de drakendoder, tevens beschermheilige van Catalonië, werden verboden.

Na zoveel onheil wil de commissie nu ook het boekenaanbod voor de lagere school vonnissen. Maar hier zullen ze geen embargo toepassen omdat de oudere kinderen “al kritisch met een problematische inhoud kunnen omgaan en daaruit lessen kunnen trekken”. Lees: voldoende gehersenspoeld zijn. Andere Catalaanse scholen zullen het goede voorbeeld volgen. (

Wie de sprookjes van de gebroeders Grimm nog wil lezen, kan deze terugvinden bij het volwassenenaanbod, afdeling pornografie.

Vetada ‘La Caperucita Roja’ por sexista

Verlicht! Modern! Verdraagzaam!

Afbeeldingsresultaat voor kameleon animated gif

Deze madam is zo zot als een deur. Vroeger – in duistere tijden – werd zo’n mens opgesloten… het kind weggenomen en in een veilige thuis ondergebracht… werd erover gezwegen… schandaal… Vroeger… ach… we krijgen voorwaar nog begrip voor een duiveluitdrijving!

Charlize Theron voedt zoon als een meisje op: “Ze keek me aan en zei: ‘Ik ben geen jongen’”

“Waar ze zichzelf zullen vinden als ze opgroeien en wie ze willen zijn, dat mag ik niet voor hen beslissen.”

Met wat geluk en veel schietgebedjes wil Jackson (7) later niet opgroeien tot een kameleon.

Meer weten? Klik hier.

De konijnen hebben het nakijken

Afbeeldingsresultaat voor konijnen vermenigvuldigen animated gif

Ook al is hij een vluchteling in eigen land, Irak, verblijft hij en zijn sibbe in het Sulaymaniyah kamp, is 50 jaar oud, dat heeft geen invloed op zijn productiviteit. Hij heeft drie vrouwen, 25 kinderen en 25 kleinkinderen – en wil graag nog een vierde bruid gelukkig maken… en zijn sibbe uitbreiden.

Zijn oudste zoon is 29, de jongste 9 maanden. De mannelijke familieleden hebben een hogere opleiding.

Voor een maaltijd bij een familietreffen is er 10 kg rijst nodig. Zou men honger lijden om een mondje meer?

Poco carnaval

De bronafbeelding bekijken

Terwijl de storm over Aalst en de Sabbatjaarwagen waait, gaat men in Merkelland grondiger te werk. Onmerkbaar maar doeltreffender. Want daar worden kindertjes in de Kita, kort voor Kindertagesstätte, (kinderopvang) klaar gestoomd voor een carnaval, waarbij niemands gevoelens gekwetst kunnen worden.

Dieses Schreiben, das sich vor allem an Erzieher richtet, thematisiert „problematische“ Kostüme

Zo kregen de ouders van de Elbkinder-Kita, gevestigd in Ottensen, Hamburg, een schrijven waarin opgeroepen werd geen stereotype kleding te laten dragen door de peuters en kleuters onder hun hoede. Zo werd bv. streng afgeraden de kinderen te verkleden in een indianenkostuum, een sjeiksoepjurk of een ander kledingstuk waardoor minderheden zich op hun teentjes getrapt kunnen voelen: “kleding die verwijst naar een ras of een binding met een etnische of een andere minderheid en die bovendien negatief overkomt en daardoor voor “sommige” ouders kwetsend kunnen overkomen”.

Aha. Daar ligt dus het kalf gebonden.

Dat er in Merkelland een enclave indianen ergens in het noorden, tussen Bremen en Wismar, zijn tenten opgeslagen heeft is een streng behoed geheim. Dat er in Merkelland een ware sjeikinvasie plaats gevonden heeft, zal zelfs een verstokte kluizenaar wel al vernomen hebben. (…)

Burgemeester D’Haese van de ajuinenstad heeft nog veel te leren…

Een congres tegen de tijdgeest

De bronafbeelding bekijken

Een congres voor het gezin. Met als ondertiteling: “De wind van de verandering”. (intro video)


Het is erg. Waarheen glijdt onze samenleving af als er nood is aan een congres voor “het gezin”? Het meest natuurlijke van alle tijden is niet meer vanzelfsprekend. Hij of zij… Moeder of vader… worden vervangen door een of andere moderne geslachtsvorm… Het. Onzijdig. Of trans.

In Verona, Italië, wordt van 29 tot 31 maart een “Wereldcongres van en voor gezinnen” gehouden. Met als hoofdthema de aanmoediging van “het natuurlijke huwelijk en gezin” met man, vrouw en – indien mogelijk – (talrijke) kinderen. En dat is niet naar de zin van de zgn. “liberals”, de moderne egocentrische maatschappij waar alles naar de hoogstpersoonlijke wensen van het individu én de staatsverwachting, rentabiliteit, moet omgebogen worden. Wie niet achter de multi-genderreligie staat is onverdraagzaam, …foob, of gewoon achterlijk, resp. dom.
Al in 1997 werd een eerste dergelijk congres georganiseerd in Praag. Ook Polen, Australië, Nederland, Mexico en Zwitserland waren al gastlanden. In politieke VSA-kringen wordt de invloed van de Russisch-Orthodoxe Kerk – waarmee impliciet Poetin bedoeld wordt – aangeklaagd. Daar het congres door de Evangelische Kerk der VSA prominent mee gedragen wordt – uit de entourage van Trump – waait er uit die richting geen tegenwind. In 2015 werd het congres in Salt Lake City gehouden; het voor 2014 voorziene congres in Moskou werd geannuleerd.Het zal niemand verbazen dat zowel de Italiaanse binnenminister Salvini als de gezins/familieminister Fontana (beide Lega) als deelnemers verwacht worden. De voorzitter van het EU-parlement, Tajani (Forza Italia) zou naar verluidt ook het spreekgestoelte betreden. Prominente steun komt van de Duitse vorstin Gloria von Thurn und Taxis. (…)

Er worden protestbetogingen uit de linkse hoek verwacht. Emma Bonino (senator “„Più Europa“ – … méér EUropa…winnares van de Noord-Zuid Prijs in 1999, waarmee haar inzet voor mensenrechten, pluralistische democratie en een betere verbinding van het zuiden naar het noorden bewierookt werd) en Riccardo Magi (eveneens een méér EUropafan) willen elke financiële steun van de Italiaanse staat uitsluiten. Premier Conte moet zijn goedkeurende bescherming intrekken. En de feministen „Non una di meno“ (Vert. : niet een minder) plannen protestacties en betogingen.

De protesteerders zullen op weinig steun van de Veronezen kunnen rekenen. De gemeenteraad van Verona, tevens Fontana’s stad, had in oktober 2018 met 21 pro- tegen 6 contrastemmen beslist in de toekomst katholieke levenbeschermings-organisaties financieel te steunen en Verona tot “stad van het leven” uitgeroepen.

Enkele min of meer belangrijke feministische madammen worden verwacht om de protesten kracht bij te zetten: o.a. Eva von Redecker van de Berlijnse Humboldt univ. en helemaal uit Argentië komt de activiste-journaliste Marta Dillon, gehuwd met Albertina Carri, aangevlogen (…ecologische voetafdruk is blijkbaar niet zo belangrijk om te protesteren tegen een normaal gezin) om hun ontzetting te verkondigen.

Terwijl in Merkelland de inmiddels in opspraak gekomen gezinsministerin Franziska Giffey het liefst elk kind vanaf de geboorte in een opvangplaats (… kwestie van tweeverdieners aan te moedigen en een moderne (staats)opvoeding te verschaffen) zou onderbrengen, heeft de Italiaanse regering uitgebreide programma’s voor de ondersteuning van kroostrijke gezinnen aangekondigd. Gezinnen, die, tijdens de periode van 2019 tot 2021, een derde kindje op de wereld zetten, mogen rekenen op royale kredieten en kunnen gemakkelijk een braakliggend grondstuk verwerven. Daarmee zit de Italiaanse regering helemaal in lijn met Viktor Orban.

In 2018 werd het congres in Kischinau (Moldavië) gehouden. Salvini’s boodschap luidde: “Jullie strijd voor het natuurlijk gezin is voor het overleven van de mensheid onontbeerlijk.”

Twee maten en gewichten

De bronafbeelding bekijken

De klimaathypnose van “Groen”. .

Wie spijbelt voor het klimaat, krijgt een alternatieve straf. Neem je aan een politieke demonstratie deel, dan loopt je een echte strafstudie op. Dat heeft een leerling van het Vrij Technisch Instituut (VTI) in Lier ervaren. De ouders van de betrokken jongen zijn er niet over te spreken. Maar Lieven Boeve, de topman van het Katholiek Onderwijs, ziet er geen graten in.

De Lierse lagere scholen organiseerden twee donderdagen geleden een klimaatactie op de stadsvesten rond Lier. Vlaams Belang en Voorpost Kempen hielden een tegenactie en stapten rond met de slogan “Laat kinderen spelen! Niet manifesteren!”

Leerling die spijbelt voor betoging Vlaams Belang zwaarder gestraft dan bosbrossers: ouders verbolgen, onderwijsnet ziet er geen graten in

Leerling die spijbelt voor betoging Vlaams Belang zwaarder gestraft dan bosbrossers: ouders verbolgen, onderwijsnet ziet er geen graten in