Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Zoals gebruikelijk bij elk tijdelijk verblijf van pater Daniël in Vlaanderen, handhaaft onze redactie b.g. titel, daar dit voor de continuïteit eerder aangewezen is dan een andere te gebruiken. Eerstdaags keert hij weer naar zijn tweede thuis, het klooster Mar Yakub.

Goede Vrienden,

Maandag zaten we in de nieuwe studio van De Blauwe Tijger in Groningen voor een gesprek over abortus*, samen met professor Theo Boer, Leontien Bakermans van Schreeuw om leven” en Salome van de Wende (abortusinformatief.nl). Deze laatste droeg een kenteken met de tekst “ik betreur mijn abortus”. Het was geen debat voor en  tegen met veel emotionele explosies zoals gewoonlijk maar een uitwisseling van redelijke argumenten. Voor mij erg beknopt en beperkt, maar wel goed.

*Nvdr: Zonet beschikbaar op YT: Blue Tiger Media: video van dit debat:

Ik wil er nu verder op ingaan in een bijgevoegd artikeltje “One of Us”.

We hebben deze week vooral veel ontmoetingen gehad en bezoeken afgelegd om ons voor te bereiden op de terugkeer naar Syrië. De leider van IS schijnt gedood te zijn, wat vooral als een mega propaganda voor de VS werd voorgesteld. Later zullen we de echte werkelijkheid wel achterhalen. Zoals Osama ben Laden mocht ook Abou Bakr al Baghdadi niet levend gevangen en ondervraagd worden opdat hij de strategie van de CIA niet zouden onthullen.

Afbeeldingsresultaat voor us stealing syrian oil cartoon

De VS trekken weg uit Syrië maar bezetten wel de voornaamste Syrische oliebronnen**, zogenaamd om het volk tegen IS te beschermen maar in feite om de heropbouw van Syrië te beletten. Huichelarij “as usual”. Wij hopen en verwachten dat de VS, Turkije en de Zionisten hun bezetting en diefstal van Syrische grondstoffen uiteindelijk zullen moeten opgeven.

**Nvdr: “Keep the oil!… Maybe we’ll have another chance!” Profetische woorden. Trump had het in deze toespraak over de Iraakse olie. Een tweede en een derde kans… ditmaal in Syrië – in de Golan Hoogte boren de Israëli’s naar de Syrische olie.

Ondertussen is heel Libanon in opstand. Onze journalisten slaan wat uit hun nek en vertellen wat de mensen verwachten en graag horen. Ontevredenheid over de corruptie van de  regering. Inderdaad. Maar wat is de achterliggende oorzaak? Een in grote meerderheid zeer christelijk land werd door Kissinger tot een overwegend soennitisch land gemaakt om de zionisten te plezieren. Christenen werden vanaf 1975 vermoord of verdreven,  omdat Israël zijn “zuiver joodse staat” zou krijgen en zijn soennieten in Libanon zou kunnen droppen.

Dan werd aan Libanon een structuur opgelegd van een draak met vier koppen als een land dat altijd in chaos is, gemakkelijk te onderwerpen: een christen als president (nu de integere Michel Aoun, terecht gesteund door de Hezbollah), een christen aan het hoofd van het leger, een soenniet als eerste minister (in feite een corrupte Saoedi, die nu ontslag nam), een sjiiet aan het hoofd van het parlement. In Libanon is er, zo zegt men, alleen eensgezindheid over het eten en het klaar maken van bepaalde gerechten. Het volk is het moe om bestuurd te worden door corrupte agenten van buitenlandse machten. Het wordt tijd dat Libanon als één volk, zelf en onafhankelijk verkiezingen kan houden en bestuurd worden door zijn eigen meest integere politici en niet door criminele agenten van de VS, de zionisten en de Saoedi’s. Daarvoor is een nieuwe constitutie nodig. Ik hoop dat ik volgende week veilig door de manifestanten met Libanese vlaggen in Beiroet en Libanon geraak op weg naar Syrië.

Aan alle mensen die ik in deze 3 weken mocht ontmoeten en die me heel hartelijk en genereus  hebben geholpen tot vreugde van vele noodlijdenden in Syrië, oprechte dank. Als fervent celibatair priester heb ik echt genoten. Moge God, Vader en Schepper, het jullie veelvoudig vergelden en daarvoor wil ik oprecht bidden.

P. Daniel

Vrijdag 1 november 2019

One of Us

Het ongeboren menselijk leven in de moederschoot behoort reeds tot de grote mensenfamilie en is daarom alle bescherming waard. “One of Us” is een manifest van een groep Europese burgers die aan de Europese instellingen vragen het menselijk leven te  beschermen vanaf de conceptie. Het is een nuchtere en rijk geargumenteerde verklaring over de waardigheid van de menselijke persoon vanaf de conceptie tot aan de natuurlijke dood. De tekst werd geschreven door Rémi Brague (° 1947), de Franse hoogleraar filosofie (Parijs en München) en de beweging zelf omvat de pro life en pro familie bewegingen van Europese landen die al 2 miljoen handtekeningen verzamelde, glansrijk afgewezen door de Europese autoriteiten. De One of Us Federation werd in september 2013 opgericht. Inderdaad wordt het menselijk leven zeer erg bedreigd door politieke belangen, ideologische en technologische stromingen, relativistische opvattingen en  dictatoriale drijfveren, onwetendheid en onredelijkheid, ontmenselijking en demagogie. Het besef van de heiligheid van het menselijk leven, dat Hippocrates (460-377 vóór Christus!) nog had, is ver weg bij velen die nagenoeg alles weten  van de huidige embryologie.

In België werd abortus wettelijk erkend op 3 april 1990, tegen de wil van koning  Boudewijn*** in, verruimd op 26 juni 2000 en nogmaals op 29 oktober 2018. Nu is abortus hier wettelijk  mogelijk tot de 12e week van de  zwangerschap. Honderden vrouwen schijnen naar Nederland te trekken omdat aldaar abortus wettelijk uitgevoerd wordt tot de 24e week en daarna schijnen Nederlandse vrouwen naar België te komen indien het kind een ernstige afwijking heeft. Ondertussen voeren blauwen, roden, groenen  en anderen actie om de mogelijkheden van abortus in ons land  van de 12e week op te trekken tot de 18e week, de verplichte bezinningstijd veel korter te maken  en abortus steeds meer te laten doorgaan als een “medische behandeling” opdat we de “doden-heer”  gewoon  “geneesheer” zouden blijven noemen. Het ruim 5 blz. tellende “Manifesto Cultural Platform “One of Us” foor a Europe faithful to human dignity” is een sterke rationele verdediging van de waardigheid van het menselijk leven en het verspreiden ruimschoots waard.

***Nvdr: geluidsfragment op BRT:

Wijzen we tenslotte op een ruimer achterliggend perspectief. We leven volop in de tijd van de “duistere” verlichting (in het huidige Vlaamse regeerakkoord, onder de hoofding van het maatschappelijk leven, lees ik driemaal over de “verlichte” normen en waarden als basis van onze samenleving). We leven volop in de tijd van de “dood van God” van Fr. Nietzsche (in feite schreef hij: “wij hebben God vermoord”).  Terwijl de kerktorens zich voorlopig nog verheffen midden in onze dorpskernen, is het openbare leven doordrenkt van de geest van de vrijmetselarij, waarvan Pierre Simon, twee maal grootmeester van de Franse  loge, pionier van “seksuele en reproductieve rechten” het sterke symbool blijft: geen God, geen moraal, geen goed en kwaad. De mens is dan geen schepsel Gods maar een menselijk product dat zoveel mogelijk moet gemanipuleerd worden.

Pierre Simon wilde vrije abortus, vrije euthanasie, vrije homorelaties in onbeperkte vormen, vrije transgender, transhumanisme… Met zijn kompanen bestuurde hij de meest efficiënte methode en vond ze ook. De contraceptie beschouwde hij als de hefboom van Archimedes waarmee hij alle traditionele waarden uit hun voegen kon lichten.****

Afbeeldingsresultaat voor De la vie avant toute chose

**** Nvdr: Citaat uit zijn boek “De la vie avant toute chose”: “

Ce n’est pas la mère seule, c’est la collectivité toute entière qui porte l’enfant en son sein. C’est elle qui décide s’il doit être engendré, s’il doit vivre ou mourir, quel est son rôle et son devenir.

(Vert. Het is niet alleen de moeder, het is heel de gemeenschap die het kind draagt. Deze beslist of het verwekt moet worden, die beslist of het moet leven of sterven, diens rol en toekomst.”

En het verder verloop gaf hem gelijk. Na een zware strijd om contraceptie goedgekeurd te krijgen, werd hem al de rest in de schoot geworpen: abortus, euthanasie, homohuwelijken, manipulatie met het beginnende  leven, transgender… De autoriteiten in Kerk en maatschappij hadden niets gemerkt en zeiden: contraceptie heeft niets te maken met abortus. Ondertussen zijn  contraceptiepillen in feite abortuspillen, waar de verkoop van contraceptie stijgt, stijgt ook het aantal abortussen en de mentaliteit van beide is precies dezelfde. Met het steunen van de contraceptieve roes, hebben we de oorlog  al lang verloren, onze ijver om een veldslag te winnen verandert hier niets aan. Een vriend, die goed thuis is in  het politieke bedrijf, beweert het volgende, wat ik graag onderschrijf. Indien een partij die de christelijke en/of menselijke waarden verdedigt, in 1990 een fonds opgericht had om zwangere vrouwen in nood flink te steunen, zou het aantal abortussen van bij de aanvang pijlsnel gezakt zijn.

En dit nog

“Behandeling”

Eergisteren in de 7de Dag op de nullenzender: een debat tussen “behandelings”voorstanders” en “kindermoord”tegenstanders. Abortus staat opnieuw op de politieke agenda. Er lijkt een parlementaire meerderheid – van liberalen, socialisten, de PVDA en groenen – in de maak om de termijn waarbinnen iemand een abortus kan laten uitvoeren, op te trekken van 12 naar 18 weken. Die 18 weken, die zijn dan zelfs een toegeving want idealiter zou het volgens de initiatiefnemers gerust 22 of nog uitgebreider mogen zijn.

Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, glimlacht, tekst

Abortus. Zwangerschapsonderbreking. Uitgelokte miskraam. Verschillende woorden voor het opzettelijk doden van een ongeboren kind omdat het “niet gepland” was. Carine Vrancken (vzw Luna, vereniging van abortuscentra) ging een stapje verder in het gebruik van de poco woordenschat… Van “versoepeling abortusregeling” naar “behandeling“. Alsof een steenpuist open geprikt wordt…

Marijke Dillen stelde dat zij de advocaat van het ongeboren kind is. En toonde een poppetje dat de grootte had van een kindje dat, als de “versoepeling” erdoor komt “behandeld” mag worden omdat het niet “gepland” was.

In de bioscoop zou dit najaar de film “Unplanned” getoond worden. Donderdagavond 23 oktober vond de première plaats in de Basiliek te Veenendaal. Stichting Schreeuw om Leven heeft in samenwerking met de Belgische uitgever Neema de film naar Europa gehaald en de rechten gekocht om deze in de Benelux te vertonen.

De film zelf laat de rauwe werkelijkheid zien van wat er achter de deuren van abortusklinieken gebeurt. Abby Johnson was acht jaar lang directrice, maar kende zelf de realiteit niet. Daar kwam een einde aan toen zij door een collega werd gevraagd om te assisteren bij het uitvoeren van een abortus. Johnson bediende de echoscoop en zag met eigen ogen het te aborteren kindje bewegen en tegenstribbelen om uiteindelijk weggezogen te worden uit de baarmoeder.Meer info: Unplanned toont rauwe werkelijkheid van de abortuspraktijk


Arm kind

Gerelateerde afbeelding

Een rechtbank vonniste, tegen de wil van de vader, dat de moeder het recht had een geslachtsverandering te laten gebeuren. De vader moet voor de kosten instaan.

Het zoontje, James, 7 jaar oud, kijkt graag naar de film Frozen. Waarop de moeder oordeelde dat er eigenlijk een meisje in het lichaam van James zit. Papa protesteert: James is een jongen. Mama trekt naar de rechtbank. Rechter geeft haar gelijk: James is een meisje en een geslachtswijzigende hormonale behandeling mag opgestart worden, m.n. chemische castratie. James heeft angst dat zijn mama niet meer van hem zal houden als hij geen meisje wordt… Het chemisch bereide dochtertje heeft zelfs al een naam: Luna.

Als 7 jarige is het verboden te roken, te drinken, te stemmen, auto te rijden, alleen te reizen en te vrijen, maar je mag wel van geslacht veranderen!

Waanzinnige wereld!

Volg hier: “Save James”

Beschaving?

Afbeeldingsresultaat voor abortus kindermoord

Zwangerschapsonderbreking. Abortus. Wetsvoorstel voor versoepeling. Ingreep. Seksexperte Goedele Liekens als vrouwen’rechten’goeroe. Je kan het ook een vooraf geplande moord op een ongeboren kind noemen. Maar niemand zegt dit. Niemand vindt dit belangrijk. Niemand treurt om een ongewenst levend wezen dat niet de kans had te groeien, het levenslicht te zien, liefde te geven én … geliefd te worden. Blijkbaar is een zwangerschap een ziekte geworden, een ziekte waarvoor je even naar een “genees”heer/mevrouw gaat die het probleem zal oplossen. Doén oplossen.

Een kind laten verdwijnen is tot een dossiernummer – wetsvoorstel, meerderheid parlement – in de politieke mallemolen geworden.

Wie ongewild een gewenst kind heeft verloren – miskraam, vroeggeboorte… – wie jarenlang tevergeefs probeert een kinderwens in vervulling te laten gaan, wordt door deze weggooi-maatschappij nogmaals getroffen. Zij denken aan hun gemiste, vermiste, te vroeg gestorven of nooit verwekte kinderen, aan doopsels, communies, nieuwjaarsbrieven, huwelijken, die door een speling van het lot nooit konden plaats vinden. En de gelukkigen, die dit alles wel beschoren hadden kunnen zijn… zij gooien dit weg. Sinds wanneer zijn vrouwen geen moeders meer?

Terwijl heel Vlaanderen wekenlang geld verzamelde om één kindje, Pia, een kans op genezing te geven, worden er snode plannen gesmeed om andere kindjes in de moederschoot te doden.

Beschaving? Ach…

Zo ziet een kindje van 18 weken eruit – men noemt het opzettelijk-afstandelijk “foetus” – dat als het van “liberale” vooruitstrevende vrouwen afhangt niet zal geboren worden indien het niet gewenst is. Immers, laat ons wel wezen, mochten de vrouwelijke volksvertegenwoordigers in het halfrond zich hiertegen verzetten dan was noch van een voorstel, noch van een wet sprake.

Er lijkt een parlementaire meerderheid in de maak om de termijn waarbinnen iemand een abortus kan laten uitvoeren, op te trekken van 12 naar 18 weken. Meerdere partijen dienden al wetsvoorstellen in die zin in. Lees verder…

Afbeeldingsresultaat voor foetus 18 weken

We zijn niet alleen met onze mening: Mark Geleyn schreef in Doorbraak:

Maar ooit, in een nabije of verdere toekomst, zal het onmogelijk worden te ontkennen dat abortus geweld op kinderen is. Ooit zal een generatie met verbijstering terugkijken naar onze tijd en naar onze brutale omgang met abortus. Het soort afschuw waarmee wij terugkijken op vroegere slavenhouders, op gerechtelijke folter of op rassenwaan, zal ooit ons eigen tijdvak te beurt vallen. En dan gaan ze die omgang niet goedpraten als een vergeeflijke blunder van mensen die niet beter wisten.

Vergeten kinderen

Afbeelding kan het volgende bevatten: 15 mensen, lachende mensen

Er sterven kinderen in Syrië. Ook deze kinderen… vijf jaar en twee dagen geleden zouden zij nooit meer uit school bij hun ouders terugkeren.

Op 1 oktober 2014 plaatste een zgn. vrijheidsstrijder der “gematigde rebellen” (FSA-terroristen) een bom in een lagere school te Homs en blies zichzelf vervolgens een paar straten verder in de lucht. Hij had een keuze, de kinderen niet.

Ca.50 kinderen stierven; ca. 70 werden gekwetst. Exacte cijfers konden wij niet achterhalen. Onschuldige slachtoffers, waarover in het westen geen enkele Vranckx de wenkbrauwen fronste, waarover in de VN Veiligheidsraad geen resolutie ingediend wordt. Niemand in het westen die nu, vijf jaar later, aan hen terugdenkt of hen betreurt. Hoogstens verdwenen de kinderen in de annalen van de nieuwsberichten als een “terreuraanslag”, zonder vermelding van de dader. Onze redactie geeft hen een gezicht:

Afbeelding kan het volgende bevatten: 17 mensen, staande mensen en buiten
Twee dagen voor hun dood…Geen fotobeschrijving beschikbaar.

KVHV in ‘t verzet

Geen fotobeschrijving beschikbaar.

KVHV-Gent · 22 uur ·  Het altaar van het liberalisme zal altijd meer en meer mensenoffers eisen.

In 1990 werd abortus in België beperkt gedepenaliseerd. Zelfs de beperkte maatregel van toen stootte nog op veel verzet, niet het minst van de eigen koning. Het liberalisme heeft sindsdien al veel meer aan terrein gewonnen met alle gevolgen voor de moraal van dien. Vandaag wil men de termijn voor abortus verlengen of abortus volledig uit de strafwet halen. Hiermee naderen we Amerikaanse Moloch-toestanden, waarbij kinderen die tijdens het 2e of 3e trimester van de zwangerschap nog volop in ontwikkeling zijn gewoonweg aan stukken worden gereten met tangen of vacuümpompen. (Nvdr: Wie een sterke maag heeft kan hier enkele beelden bekijken vanaf 04’20”. )

Het is ironisch dat de liberale partij, die zo hamert op individuele keuzevrijheid, net die vrijheid ontneemt van de zwakste en meest onschuldige groep in onze maatschappij.

Wij hebben in Vlaanderen niet meer van deze barbaarse praktijken nodig. Integendeel, we hebben meer kinderen nodig om ons land en volk te doen groeien en te laten bloeien.

Afbeelding kan het volgende bevatten: een of meer mensen en tekst

Eerder verschenen:

Illegalen gebruiken kinderen als visum tot VSA

Trumps strijd tegen illegale immigratie, vooral dan uit Midden- en Zuid-Amerikaanse landen is perfect te begrijpen. In onderstaande video wordt een courante truc beschreven om een verblijfsvergunning in de wacht te slepen: kinderen. Kinderen worden geleend, gerecycleerd (… kind wordt meegebracht over de grens, vervolgens teruggestuurd en opnieuw gebruikt!), gekocht of desnoods ontvoerd. Een kind als visumstempel. Kostprijs: van minder dan 100 $ tot over 1000 $. Mensensmokkelaars geven alle benodigde info.

Ondertiteling en hieraan verbonden vertaling via icoontjes onderaan.

Focus… focust op foute foto…

… bij een artikel waarin twee broertjes – “vluchtelingen” het zodanig bont maken op school dat ze uit de school verwijderd worden.

Dit is het verhaal:

Duidelijke titel: Kinderen en opvoeders geslagen. Agressieve broers intimideren (pesten) kinderopvang. Nu dreigen ze buitengegooid te worden.

Volgens de burgemeester zouden de twee broers (1ste en 3de leerjaar – hun leeftijd is onduidelijk…) andere kinderen en volwassen opvoeders/begeleiders herhaaldelijk geslagen en gekwetst hebben. Materiaal werd beschadigd. Straffen hielp niet. De opvang zou al het mogelijke gedaan hebben om de gewelddadige kinderen te temmen. Tevergeefs. Ze werden van de groep gescheiden, maar dat hielp ook niet. Ze liepen ook meermaals weg of verstopten zich. Straffen hadden geen effect: zo mochten ze bv. niet mee gaan zwemmen of aan een andere uitstap deelnemen. Praten met hun ouders bracht ook geen zoden aan de dijk, ook al begrepen zij wel voldoende Duits. Het zijn “vluchtelingen” uit een onbekend land. De jeugdinstanties van de overheid werden ingeschakeld.

Als laatste maatregel – om de andere kinderen, het personeel en de inrichting te beschermen, zou burgemeester Runkel zich nu gedwongen zien de broers de toegang tot de kinderopvang te weigeren. Het regent immers klachten van de ouders der andere kinderen en het personeel heeft ermee gedreigd hun ontslag in te dienen. (…)

En dit is de begeleidende foto bij Focus. Voor hoe dom houden ze ons?

Zwei Grundschüler sollen einen Hort in Bad Lauchstädt derart drangsalieren, dass die Stadt als Träger die Kinder nun rauswerfen will.