Vrijgevige EU sponsort Cuba

Afbeeldingsresultaat voor eu moneyLieflijke Federica Mogherini mocht uw vrijwillige bijdrage van 50 miljoen euro belastinggeld over-handigen aan de Cubaanse regering.  Sluwe EU zag de ontloken flirt met de VSA bekoelen en sprong zonder aarzelen op de nieuw geboden ‘kansen’.  De bruidsschat werd vanzelfsprekend niet over het hoofd gezien.

Uit de video leren we dat we zowel oude koloniale gebouwen als jeugdhuizen op onze kosten laten restaureren.

Knack: Hoe de Europese Unie alsmaar belangrijker wordt voor Cuba

Perzische Lente of net iets te veel toeval?

Opdat er geen misverstand ontstaat: wij zijn geen fan van al dan niet religieus geïnspireerde dictatoriale regimes, maar iets zegt ons dat de zgz. opstand in Iran nét iets te toevallig nu opduikt.  Toeval bestaat niet, niet op het geopolitieke schaakbord.  Oekraïne, Libië, Syrië, Turks EU-lidmaatschap… om er maar enkele te noemen.

# Trump Iran nuclear deal ‘Oppressive regimes cannot endure forever’

# Israel Iran proxy war ‘Israeli ministers applaud Iranians ‘courageously risking their lives for freedom’  

# Israel, Iran duel on Syrian soil

# Israel – Saoudi Arabia “There are shared interests and as far as the Iranian axis is concerned we are in full accord with the Saudis”

En dan heb je nog de beruchte oliepijpleiding,  die Israël (en andere importerende landen) vanaf 1968 van Iraans olie voorzag.  Het best bewaarde geheim – de Arabische buurlanden mochten niet gebruskeerd worden –  dat voor oliebevoorrading zorgde vanuit  Iran – via de Rode Zee – naar de haven van Eilat (Israël), om vervolgens via een pijpleiding en de haven van Ashkelon naar de Middellandse Zee te geraken.  Men wou op deze wijze het Suez kanaal vermijden. Toen Iran nog Perzië heette erkende het als het tweede voornamelijk moslimland na Turkije de staat Israël.  Na de Islamitische Revolutie van 1979 werd de erkenning ingetrokken en hield het olie-akkoord op te bestaan.

Een Knesset commissie “Buitenlandse Zaken en Defensie” besliste dat de opvolger van de Eilat-Ashkelon Pipeline Co (EAPC) , – EAPC2 – die niet onderworpen is aan de meeste belastings- of bouwwetten, onder de hoede blijft van defensie.  EAPC2 moet onder de radar opereren; wie er gegevens over bekend maakt, riskeert een gevangenisstraf die tot 15 jaar kan oplopen.
Na 1979 werd de pijpleiding verder alleen uitgebaat door Israël, die in alle stilte olie naar Europa bleef vervoeren.  Pas toen er in 2014 een groot olielek vastgesteld werd, waarbij 5 miljoen liter ruwe olie de Arava woestijn en het Evrona natuurpark vervuilde, en de toeristische trekpleisters Aqaba bedreigde, gevolgd door petities om de geheimhouding eromtrent te doorbreken, vonniste een rechtbank dat het bedrijf tijdelijk moest stilgelegd worden.

Volgens de EAPC webstek zou het bedrijf op dit moment 750 km pijpleiding in Israël beheren.

 In 2016 vonniste een Zwitserse rechtbank dat Israël aan Iran nog 1.2 miljard dollar + interesten moet betalen als compensatie voor het beëindigen van het gezamenlijk project.  Israël stelde dat het bedrag verkeerd was berekend, maar dat argument werd verworpen.  Israël moest daar bovenop ook nog 208.000 dollar aan Iran betalen voor juridische kosten.  De rechtbank oordeelde ook dat er sinds het opheffen van de internationale sancties tegen Iran, geen enkele wettelijke hinderpaal nog bestond opdat Israël Iran zou kunnen betalen.  Dit als antwoord op het Israëlisch argument dat het zou weigeren geld naar Iran te sturen omdat het “volgens de economische wetten geen fondsen kan overmaken naar een vijandig land”.
Of de uitstaande factuur al betaald werd, hebben we niet kunnen achterhalen.
Waarmee de cirkel rond is en we terugkeren naar de # hashtags bovenaan.  Wat u gelooft, of wil geloven, laten we aan u over.  Schiet echter niet op de pianist.

 

Anna is niet te koop.

Gerelateerde afbeeldingIn Saoedi-Arabië wordt er geschaakt om de wereldtitel. Tijdens de schaakwedstrijd mogen vrouwen weliswaar ongesluierd deelnemen, maar T-shirts en ‘onthullende’ kleding zijn verboden.  Donkere lange broeken en hoogsluitende bloezen zijn het minimum.  Vanzelfsprekend mogen vrouwen zich niet onbegeleid en ongesluierd buiten de schaakruimtes begeven.

Zoals verwacht is Israël niet uitgenodigd. Qatar mag zijn vlag niet tonen.

Het feit dat dit Prachtland een wereldkampioenschap schaken mag organiseren ligt ook binnen eigen rangen gevoelig. De hoogste islam geestelijke, de grote moefti sjeik Abdulaziz Al Sheikh, had pas twee jaar geleden een fatwa uitgevaardigd waarbij schaakspelen strikt verboden werd omdat “het tijdverspilling was en tot rivaliteit tussen spelers kon leiden”. In Iran zagen moslim geestelijken het gevaar van “gokken” in het schaakspel, iets dat vanzelfsprekend in de islam ook verboden is.

En heb je zo’n witte raaf die vrijwillig de deelname weigert. De Oekraïense Anna Muzychuk heeft al twee titels op haar naam staan en zal deze verliezen als ze niet opnieuw deelneemt en haar titels verdedigt.
Het prijsgeld is niet te versmaden – miljoenen – maar ze weigert toch, omdat ze niet in een land wil optreden “waarin ze als vrouw niets waard is”.
De enigste reden dat de wereldschaakbond FIDE Saoedi-Arabië als competitieplaats geselecteerd had was geld, veel geld. Daarom liet FIDE haar eis dat niemand mocht gediscrimineerd worden achterwege.

Anna is echter niet te koop.

The Independent

The Telegraph

 

Gutmenschen: veel te goed is half zot (2)

Afbeeldingsresultaat voor soviel dummheit muss bestraft werdenNog eentje die voor zijn vier Syrische beschermelingen ca. 70.000 euro mag ophoesten; zonder hem zouden ze niet naar Merkelland ‘gevlucht’ zijn.
Hij zou niet geweten hebben – de ouderdom nietwaar! – wat een borgstelling is. Ook niet dat hij daardoor voor de kosten verantwoordelijk gesteld wordt. Hij ging ervan uit dat zijn “goede wil” tonen – eventjes de held van de dag uithangen voor de verzamelde pers – meer dan voldoende was.

Helmut Schlamkow is boos en ontgoocheld. Hij heeft zich samen met zijn vrouw Lis garant gesteld voor de onkosten die resulteren uit de import van vier Syriërs gedurende een periode van drie jaar. De postbode vult hun brievenbus regelmatig met rekeningen, betalingsherinneringen, vonnissen en andere correspondentie in verband met hun beschermelingen. Protesteren hielp niet; de rechtbank heeft de betalingseisen bevestigd.

Het echtpaar Schlamkow is één van de vele Gutmenschen in Nedersaksen die ingingen op het verzoek van de overheid om een Syrisch gezin quasi te adopteren. In 2014 zette hij vrijwillig zijn handtekening om hun levensonderhoud te betalen. En daardoor konden ze met z’n vieren legaal naar Duitsland reizen. Ook de officiële administratie heeft hij met de overheid geregeld.

Concreet betekent zijn vrijgevigheid dat hij uitgenodigd wordt het stempelgeld, de ziekenkasbijdragen, de verwarmings- en woonkosten gedurende drie jaar te betalen.
Ook Schlamkow ging ervan uit dat de garantstelling slechts liep tot hun asielaanvraag goedgekeurd was. Hij dacht dat er geen kosten aan zijn goedertierendheid verbonden waren; niemand bij de overheid heeft hem erop gewezen. De vier Syriërs hebben een ‘slechts’ een tijdelijke verblijfstoelating gekregen. De rechtbank in Leipzig besloot in al haar wijsheid dat, wie zijn handtekening zet, nadien niet moet komen klagen “wir haben es nicht gewusst”.

In Nedersaksen lopen er blijkbaar nogal wat nuttige idioten zoals Helmut Schlamkow rond: ca. 3 miljoen euro wordt momenteel teruggevorderd van kerkgemeenschappen, verenigingen en privé personen die zo stom waren hun Gutmenschen’dom’ per se te willen bewijzen. Meer dan 5200 Syriërs werden op deze manier – legaal – in Nedersaksen welkom geheten.

Men gedenke het Duitse spreekwoord: “So viel Dummheit muss bestraft werden!”

Bestraft für guten Willen

Gutmenschen: veel te goed is half zot

De godsdienst van de vrede komt met een prijskaartje

Afbeeldingsresultaat voor 1 billion dollarDe nieuwe Amerikaanse ambassade in Londen is voorzien van alle snufjes om zich tegen  verrijkings-grensoverschrijdend gedrag te beschermen.  De architect liet zich naar verluidt inspireren door Europese burchten en kastelen, compleet met een ‘slotgracht’.                     Kostprijs van dit Londense Fort Knox: meer dan een miljard dollar!

“The world of terror has changed”, klinkt het berustend.

 

Big BrEUther is watching you…

Afbeeldingsresultaat voor eu big brotherDe EU wil strengere voorschriften voor reizen met contant geld

De First Cash Control Regulation van 2005 moet dringend aangepast worden. Toen moest een EU-burger pas voor bedragen hoger dan 10.000 euro dit bij de douane aangeven als hij de EU-grenzen overschreed.
Wat er nu op tafel ligt duidt niet alleen op een lager bedrag maar bovendien krijgt het begrip ‘contant geld’ een andere – uitgebreide –  invulling. Ook goud, edelstenen en geladen cash-kaarten worden in de toekomst als contanten beschouwd.

Cryptomunten zoals bitcoin worden niet tot contanten gerekend “omdat de douane niet over de technische middelen beschikt deze te ontdekken”.
Bovendien zal de douane ook kleinere bedragen (onder de 10.000) tijdelijk in beslag mogen nemen als er een vermoeden van criminele activiteiten bestaat. De definitie van “criminele activiteiten”, wordt echter niet juist bepaald – kwestie van enige flexibiliteit te kunnen handhaven.

En de EU-burgers moeten in de toekomst ook contanten aangeven die ze als “vrachtzending” versturen. Om het plaatje compleet te maken moeten alle EU-lidstaten dezelfde regels handhaven omtrent de controle van contanten. Dit alles onder het waakzame oog van een „Union Financial Intelligence Unit“ – een financiële EU-Stasi – die tegen 2019 volledig operatief moet zijn.

De reden van deze maatregelen kan u raden. De strijd tegen belastingontduiking, zwartwerk en financiering van terrorisme. Zeer lovenswaardig. Laten we echter niet vergeten dat contant geld de enige mogelijkheid der burgers is om hun gespaard geld buiten het oog en lange vingers van overheden en banken te houden. Het bankbiljet van 500 euro wordt niet meer gedrukt.  Anoniem betalen moet quasi onmogelijk gemaakt worden.

Echter, de vlieger van Juncker – een EU minister van financiën – gaat voorlopig niet op.  De Eurogroup stemde tegen.

Hierbij het reclamefilmpje van de EUropese praatbarak:

https://www.europa-nu.nl/id/vkjwfy9qmww2/nieuws/cross_border_cash_movements_tightening?ctx=vh1alt8tl1wf&s0e=vifdl6zl7txx&tab=0

Op weg naar de totale controle

Cash-loze maatschappij is slavernij