Onvoorwaardelijke capitulatie…

Afbeeldingsresultaat voor deutschland über alles merkel… van aan Duitsland
Zonder enig schot gelost te hebben, zonder oorlogsverklaringen, zonder dat iemand zich er druk over maakt, ging Hitlers Merkels droom in vervulling.
Duitsland leidt de dans.  Zij wordt  wordt opnieuw EU-kanselier.

In het EU-gremium hebben onze Oosterburen 96 zetels, de meeste van alle lidstaten.  Na een fout ingeschatte carrièrewending van Martin Schulz, werd Antonio Tajani voorzitter van het EU-parlement.  Tajani is vanzelfsprekend lid van de EVP fractie, waarin Merkels partij, de CDU, de lakens uitdeelt.  M.n. door de “gloeiende Europeaan” Elmar Brok, en Manfred Weber.

Jean Claude Juncker heeft ook zo’n factotum, Martin Selmayr – vanzelfsprekend van CDU-signatuur – die achter de schermen aan de touwtjes trekt.  Van die man zullen we in de toekomst nog horen.  Voorlopig neemt hij Jean Claude Juncker in bescherming (vooral tegen zichzelf), maar als het ogenblik rijp is, dan zal hij niet aarzelen de keizer van de troon te storen.

Mario Draghi’s dagen als ECB-chef in Frankfurt zijn geteld.  Merkel wil haar (Weid)mannetje, nu nog aan de top van de Duitse nationale bank, in die functie zien.
En dan is de cirkel rond: politiek, financieel, economisch, alles ‘fest in deutschen Händen’.

De Franse president heeft er geen moeite mee.

FT

Hoed u voor Vlaamse bossen

Afbeeldingsresultaat voor woods animated gifEen Vlaams bos kan alle gestaltes aannemen: van beschermd natuurdomein tot een drietal onverwacht in de groei geschoten recupereerde kerstbomen.

De polemiek over bomen kappen werd in gang gezet met de discussie tussen Joke Schauvlieghe en Natuurpunt, die verantwoordelijk is voor het omkappen van het grootste aantal bomen.  Natuurpunt ontkent niet en ‘beheert’ vlijtig verder zonder enige verplichting van elders voor elke verwijderde boom een nieuwe te planten.  Niet dat een boom van pakweg 100 jaar oud te vervangen is door een mager twijgje van 2 jaar goedkope houtsoort.

Voor Natuurpunt is elke reden goed: ofwel zijn de bomen hier ‘vreemd’, ofwel moet er juist daar, midden in een bos, een poel voor een uitgestorven salamandersoort, zeldzame kikkers en onmisbare libelles gegraven worden, ofwel moeten de bomen weg om de heide ‘een kans te geven’.

Natuurpunt geeft toe de grootste ontbosser te zijn. “Maar we kappen die bomen om de échte natuur opnieuw vrij spel te geven” .

Echte natuur.  Natuurpunt als ‘apartheidsstrijder’ van Vlaanderens flora.  Geen vreemde bomen in Vlaamse bossen.  De voorbeelden zijn talrijk.  Niet te schatten hoeveel hectaren oude Amerikaanse eiken gekapt werden in Vlaanderen.  Niet toevallig waardevol hout waaraan Natuurpunt een behoorlijke cent verdient.  Om te vervangen door echte natuur… niets.  In de Kempen om het ‘oude heidelandschap in eer te herstellen’.

Niemand staat erbij stil dat de vogels (… maken die dan geen deel uit van de natuur?) het eerste slachtoffer zijn.    En dan laten ze de vrijgekomen woestenij begrazen door een oer-Vlaams schaap dat dan toch nog niet helemaal uitgestorven blijkt te zijn.  Jonge vegetatie dat daar toch hun kans waagt belandt in de magen van de magere schapen.  Want… Natuurpunt ‘vergeet’ wel eens bij te voederen.  En dan hebben we het nog niet over de ‘natuur’lijke bewoners van de bossen gehad, de reeën, die geen voedsel meer vinden vermits… de bossen en de ondergroei deskundig door Natuurpunt naar de kl… geholpen zijn én door de concurrentie van de schapen, die een afgebakend gebied toegekend kregen waar de reeën niet meer welkom zijn.

Of er ooit heide zal groeien is nog maar de vraag vermits … er meestal geen heide geplant wordt.  De heide moet er volgens Natuurpunt vanzelf groeien.
Natuurpunt als eigen-bomen-eerst champetter.   Kan de importsecretaris hen niet inlijven op zijn kabinet?

Voor een gewone burger ziet de toestand er enigszins anders uit.  Ook al staan die bomen op eigen terrein.  Bomen (mogen) rooien is geen sinecure.  Officieel aanvragen op het gemeentehuis, wordt behandeld op de gemeenteraad, wordt een kleine twee maand geafficheerd aan de plaats des onheils.    Want de natuur moet beschermd worden, ook al gaat het om waaibomenhout, dat een gevaar vormt of er niet thuis hoort.  Voor de bomenbeotiër: dit zijn boompjes die via de natuurlijke weg ergens aangewaaid zijn door de wind of door dieren.

Buurman bv.  – de man is intussen 84 – erfde samen met zijn broers gronden van zijn ouders.  Boeren met een erf en weiden.  De boerderij verdween, de weiden werden verkaveld en bouwgrond ergens einde ’60 begin ’70er jaren.   Buurman had dus een tiental percelen van elk ca. 1000 m2 bouwgrond geërfd – voormalige weidegrond.  Op één perceel bouwde hij zelf een woning, twee percelen gingen naar zijn dochter, de andere percelen werden verkocht aan geïnteresseerden en woningen erop gebouwd.  Op één perceel na.  Eentje hield hij achter de hand als buffer van zijn woning.  En plantte er jonge kerstboompjes op, opdat die lap grond toch iets zou opbrengen.  Elk jaar verkocht hij kerstboompjes, fris uitgegraven.  Tot ze bijna allemaal verkocht waren.  En toen kwam de bomenpolitie.  Want… zijn bouwgrond, die eeuwenlang weideland geweest was, bleek intussen ingekleurd te zijn als bos.  Ook al was deze grond historisch weide, ook al lag deze bouwgrond al jaren in een woonzone.  En bomen rooien in een bos is verboden, tenzij officieel toegelaten.   Kortom, er was geen ontsnappen aan, buurman kreeg een boete, moest een gelijk aantal bomen elders planten ter compensatie.  Resultaat:  buurman heeft bomen moeten planten op een weide, die hij normaal laat begrazen door enkele vet te mesten koeien, geen bouwgrond dus, om tegemoet te komen aan de eisen van de bomenpolitie.  Waarna deze weide nu dus ook ingekleurd zal worden als bosgrond en buurmans weide opnieuw miraculeus in waardeloos bosgebied zal muteren.

Of wat dacht u van het verhaal van een andere buurman die braafjes in zijn eigen tuin een dertigtal streekeigen boompjes plantte en die een klacht van de bomenpolitie aan zijn broek kreeg… omdat hij zijn kippen ertussen liet scharrelen?  Die zouden nl. een ‘bedreiging’ voor de bomen vormen…  Gelukkig bleek er toch nog iemand over een greintje gezond verstand te beschikken; de klacht werd geseponeerd.

Waarmee we beland zijn bij een nieuw hoofdstuk van de Vlaamse bossensage.   Wie had kunnen vermoeden dat Vlaanderen beschikt over zo’n grote oppervlakte ‘zonevreemde bossen’?.  We wisten zelfs niet dat we zoveel bossen hadden. 15.001 bossen zonder papieren.  En die moeten geregulariseerd worden.  Zonder hakbijl.  Voor de bomen, niet voor de eigenaars.

Wie zei ook weer: “Wat we zelf doen, doen we beter?”

Een oproep uit 2008 van de Vlaamse regering:

Soros trekt aan de EU-touwtjes

EPIM PDF thumbnail - largeEPIM, Soros’ schaduwkabinet in de EU, The European Programme for Integration and Migration, heeft een nieuwe video.  Deze beelden moeten duidelijk maken hoe Open Society Foundations en consoorten,  die onze westerse cultuur willen vervangen door een geïmporteerde derde-wereld, zich inzetten om een “constructieve benadering van de immigratie in EUropa”, te bevorderen.

EPIM , gesponsord door Soros, een samenwerkingsalliantie tussen 14 partner stichtingen en 11 hiervan afgeleide verenigingen, met als doel de EU door zoveel mogelijk overbodige tafelschuimers te laten bezetten.  Het beschikt over een wijd verspreid netwerk, met de nodige lobbyisten en sympathisanten in de EU-paleizen.  Benieuwd hoe het EU-parlement zal stemmen over het voorstel van de EU-commissie – in opmaak sinds verleden jaar  – om de vluchtelingenstroom te beheersen.  Het EU-parlement zal immers een lijvig tegenvoorstel – 80 bladzijden dik – voorleggen dat net het omgekeerde erdoor wil drukken en het asielzoekers zal mogelijk maken hun reisbestemming zelf te bepalen bij welke OCMW-kas zij willen aankloppen.

European agenda on migration

http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-towards-a-new-policy-on-migration/package-european-agenda-on-migration

EPIM is gevestigd in Brussel, Rue Royale, Philantropy House.  We verzinnen dit niet.  U kan een kijkje nemen op hun webstek en vernemen dat de Koning Boudewijnstichting ook voorstander is van open deuren.  Koning Flup is daar zoals bekend niet van overtuigd.

Schengen, Dublin… ach… de goede oude tijd.

Soros’ vertrouwelingen in de EU praatbarak

Neem een valiummeke:

 

 

Zogezegd

Zogezegd

“Ik kan een revolutie ontketenen!”

“Je moet goed weten dat achter elke uitzondering een lobbygroep zit. Die weten zeer goed wanneer ze op de deur moeten kloppen. Dat gebeurt dan tijdens de begrotings-controle. Door die cadeaupolitiek is een fiscaal landschap gecreëerd waar een kat haar jongen niet meer vindt. Tenzij wie de middelen heeft om fiscalisten onder de arm te nemen. Als je de uitzonderingen eruit haalt, kan je met lagere tarieven evenveel ophalen. Maar twee: als je de belastingen echt wil verlagen, moet je ook ernstig ingrijpen op de uitgaven. En ook dat doet deze regering niet. Vreemd, want dat was wel wat de regeringspartijen aan de kiezer beloofden en waarvoor ze dus steun kregen van die kiezer.”

Ivan Van de Cloot in De Zondag

 

 

Binnenkort belastingaftrek voor niet-kijken?

Gerelateerde afbeeldingIn het Vlaams Parlement werd gedebatteerd over het doelgericht kijken van tv-programma’s.  Er werd immers vastgesteld dat de mondige kijker meer en meer selectief omgaat met de afstandsbediening en duidingsprogramma’s over de actualiteit voor bekeken houdt.  M.a.w. het nieuws, politieke praat-voor-de-vaak debatten, interpretatie-programma’s en andere richtinggevende actualiteit gewoon links laat liggen.

In het raam van het federale regeerakkoord is de Vlaamse regering niet te beroerd om  dankzij de haar eigen Vlaamse bevoegdheden een duit uit het zakje te doen door een belastingaftrek aan te bieden voor het niet-kijken.
Over de modaliteiten zal de Commissie Media binnenkort een voorstel uitwerken.  Alleszins betekent dit een extra code op de belastingaangifte.  Niet dat die ene bovenop de 885 codes iets uitmaakt.  Voor een aftrek is er altijd plaats.

Se non è vero, è ben trovato…   In werkelijkheid wordt er ‘onderzocht’ hoe ze meer geld uit onze zakken kunnen kloppen.

Binnenkort bijbetalen als u tv-reclame wilt doorspoelen?

Zenders worstelen met dalende inkomsten en zoeken samen naar oplossing
Een van de ideeën om het probleem rond uitgesteld kijken op te lossen zou kunnen zijn om de mensen opnieuw verplicht naar reclamespotjes te laten kijken. Wie een programma opvraagt bij VTM, moet dat nu al doen. Maar wie programma’s opneemt via zijn digicorder, kan altijd alles doorspoelen. Dat opnieuw blokkeren is echter niet evident en heeft weinig voorstanders.  Lees meer…

Blaffende N-VA-honden bijten niet

Afbeeldingsresultaat voor praatjes vullen geen gaatjesBesparen.  Begrotingscontrole.  Méér subsidies voor… UNIA. 

De kracht van de verandering het kiezersbedrog.

Unia zelf ontvangt ook toelagen van de deelstaten (1.641.000 euro in 2015, volgens jaarverslag). En de regering-Michel kent de instelling jaarlijks ook nog eens 3.333.000 euro toe bij koninklijk besluit, dit zijn de ‘subsidies van de Nationale Loterij’. Inderdaad, wie op de Lotto speelt, is tevens sponsor van vele organisaties, waaronder Unia.

Luister naar mijn woorden, kijk niet naar mijn begroting, dat is het devies van sommige ministers van de regering-Michel en van de Vlaamse regering.

LeesRegering Michel verhoogt miljoenendotatie aan UNIA’

Ter herinnering: Barbara Pas kreeg gelijk: “Blaffende N-VA-honden bijten niet.”

 

Schot in eigen voet

Afbeeldingsresultaat voor russia sanctionsVolgens nieuwe cijfers van de VN wordt ons vermoeden bevestigd: de sancties tegen Rusland vanwege de EU zijn een kapitale vergissing.

Volgens de VN kostte de sancties (en tegensancties) de Russische economie “slechts”   $ 55 miljard , ten opzichte van $ 100 miljard voor de Europese sinds het begin van de sancties in 2014.

De speciale VN-rapporteur Idriss Jazairy benadrukt dat het verlies voor de Europese economie omgerekend zo’n 3.2 miljard USD per maand bedraagt. Hij stelt Europa en Rusland voor om de sancties op z’n minst niet uit te breiden, en indien mogelijk terug te schroeven en op termijn af te schaffen.

Beurs.com

Sancties? Welke sancties?

Sancties worden teruggekaatst

De EU-boycotsage

Gebakken peren

 

Zorgenkind

Afbeeldingsresultaat voor zorgenkindOok de komende jaren blijven de overheidsschulden van de rijke ontwikkelde landen boven de 100 procent van het bruto binnenlands product. Dat is zorgelijk. België blijft met zijn ontspoorde begroting en giga staatsschuld een zorgenkind.

Het Internationaal Monetair Fonds is sceptisch geworden over de begrotingen in de rijke landen. De saneringen vallen stil, er moet dringend opnieuw orde op zaken gezet worden.

Bij het IMF schrijven ze rapporten aan de lopende band. In een nieuwe uitgave wordt gefocust op de overheidsfinanciën in de rijke landen. Opvallend nieuws: De overheidsfinanciën, uitgedrukt als structureel primair saldo – dit wil zeggen exclusief rentelasten en gecorrigeerd voor eenmalige maatregelen en conjunctuur – is in 2016 slechter uitgevallen dan in 2015.  Meer…