EU hand in hand met Soros

Afbeeldingsresultaat voor selling soul to devilNigel Farage vraagt zich af hoeveel EU-parlementairen hun ziel verkocht hebben aan Soros.

Zijn Open Society had verleden jaar 42 vergaderingen met de EUropese Commissie en publiceerde een boek met betrouwbare vrienden in het EUropeese Parlement.

Soros trekt aan de EU-touwtjes

Soros’ vertrouwelingen in de EU praatbarak

PilatEUs waste zijn handen

Soros trekt ook aan de touwtjes in het EU-parlement

Spaarboekjes blijven populair ondanks…

Afbeeldingsresultaat voor ecb cartoonOndanks de nul opbrengst – of zelfs verlies – blijven spaarboekjes geliefd in ons land.  De hoofdreden zal de quasi onmiddellijke beschikbaarheid zijn en de geruststellende veronderstelling dat het spaargeld veilig is bij de bank.  Hoe lang nog?

Als de ECB (EUropese Centrale Bank) haar zin krijgt, zou je in geval van een noodsituatie niet aan je spaarcenten kunnen geraken.

ECB wil spaargeld kunnen blokkeren bij bankrun

De ECB pleit voor een nieuw instrument waarmee monetaire autoriteiten de banktegoeden kunnen bevriezen, zodat een bankrun gestopt kan worden voordat de bank in kwestie omvalt. Volgens ECB-bestuurslid Sabine Lautenslaeger is een dergelijke maatregel nodig om een bank die in de problemen zit meer tijd te geven om orde op zaken te stellen.

In een nieuw document dat onlangs door de Europese Centrale Bank werd gepubliceerd lezen we dat de huidige aanpak niet effectief is, omdat spaarders nog steeds de mogelijkheid hebben hun geld op te nemen of weg te sluizen in het geval een bank in de problemen komt. Daardoor kan een bankrun ontstaan, waarbij ook een bank die in de basis gezond is kan omvallen.  Lees verder…

DWN:

“We are not yet done…”

En geruststellend “de ECB kan nooit zonder geld geraken” (… want dan drukken we gewoon bij…)

304 euro per dag…

Afbeeldingsresultaat voor eu money money… bovenop hun maandsalaris… krijgen de EU-parlementairen per aanwezigheidsheidsdag, belastingvrij,  voor kost en logies in de EU-burchten Brussel en Straatsburg.  De EU gaat ervan uit dat de gewaardeerde parlementairen in een ****(*)sterrenhotel ondergebracht moeten worden en in een evenwaardig sterrenrestaurant moeten kunnen gaan eten:

Na een paar jaar kan je er een woning van kopen.

Gerolf Annemans analyseerde hoeveel de EU aan Vlaanderen kost: Vlaanderen is de grootste netto-betaler aan de EU.  En als wij dan bij het (her)bekijken van de video merken dat er slechts 61 anderen deze videoboodschap de moeite waard van bekijken vonden, dan komen wij tot de conclusie dat wij zelf schuld zijn aan de toestand: zwijgen is toestemmen.

 

 

Oekraïne uitverkoop?

Afbeeldingsresultaat voor rothschild ukraine gasWordt het Oekraïense gasleidingsnet uitverkocht en opgedeeld?

Met het doel Rusland uit de EUropese gasmarkt te verdringen zetten de EU – én de VSA – hun kaarten op Oekraïne, die volgens een nieuw plan bv. gas uit Azerbeidzjan naar EUropa zou moeten doen vloeien. Het welslagen van dit plan, zou de geboycotte Nord Stream 2 gasleiding, die Rusland met Duitsland verbindt, overbodig maken. De investeerders zullen het graag horen. Tenzij… als… niets is zeker, want een nieuwe ontwikkeling zou alle plannen ten voordele van Oekraïne in de war kunnen sturen.

Het Oekraïense gasnet zou immers onder de hoede van internationale financiële magnaten komen, m.a.w. onder hen verdeeld worden. De Züricher Rothschildbank heeft de opdracht gekregen privé firma’s voor de uitbating der Oekraïne leidingen aan te trekken. Men noemt dit “decentralisatie” en Rothschild werd naar verluidt een vergoeding van drie miljoen euro voor zijn inzet beloofd.
De Franse online krant „Agoravox“, die het Russische „rueconomics“ citeert, voegt eraan toe dat Rothschild slechts een der “financiële structuren van transnationale grootte is”, die achter uitvoering en de geopolitiek der VSA staat. Rothschild zou de Oekraïense belangen niet voorop stellen, maar “wel zijn eigen profijt”. En maakt de voorspelling: “Het Oekraïense gasleidingsnet wordt binnen de kortste tijden volledig uitverkocht.”
En niet slechts het gasnet wordt uiteen gereten, maar heel Oekraïne wordt “opgedeeld en in stukjes verkocht. Nu komt de gaskraan, die Oekraïne jarenlang in leven hield, in de handen van de Rothschilds. Dergelijke firma’s hadden Oekraïne geruime tijd voor Maidan al in het vizier.”

Ondersteuning bij de ongehinderde toegang tot het Oekraïense gasnet krijgen de geïnteresseerden uit de VSA van de Amerikaanse consulaire afgevaardigde in Kiev, Marie Yovanovitch. Zij waarschuwde tijdens een conferentie ervoor dat de Oekraïense economie met 3% zou kunnen dalen, mocht Nord Stream 2 in werking treden. Tegelijkertijd milderde ze het scenario met een oplossing:

Er zou weliswaar minder Russisch gas door Oekraïne vloeien, maar middels een “hervorming” van de Oekraïense energiesector en de gasnetexploitant Naftogas zou men het verlies kunnen compenseren. “Deze maatregelen zouden de Oekraïense gasmarkt voor binnen- en buitenlandse investeerders openen.” stelde ze, die met haar voorstel net hetzelfde beoogt als Rothschild en consoorten, nl. “een privatisering van het Oekraïense gastransportnet”… net het scenario waartegen Oekraïne zich lange tijd geweerd heeft. En de uitverkoop moet en zal er komen want de wetten die de uitverkoop aan Amerikaanse en Europese investeerders mogelijk maken werden al goedgekeurd en zijn al geldig.

Veel tijd om van het Oekraïense gasnet te scheiden heeft Kiev sowieso niet meer. De infrastructuur is versleten en aan herstel/vernieuwing toe. Reparatie- en moderniseringswerken zouden tot 10 miljard US dollar kunnen oplopen.
Zelfs onder deze omstandigen zijn er nog geruime tijd met het gasnet goede winstvooruitzichten, vooral omdat het transitverdrag met Rusland, dat in 2019 afloopt, toelaat 2 miljard dollar te incasseren. De hoop nà deze datum nog winst te scheppen – bij waarschijnlijk minder gunstige voorwaarden – is echter slechts mogelijk “als men de bouw van alternatieve gasroutes politiek torpedeert”.

Waarmee we bij het uitgangspunt – de buitenlandse investeerders – komen, die naar alle waarschijnlijkheid geen goed geld in een kwalijke infrastructuur zullen steken als hun investering na 2019 niet rendabel (genoeg) is. Zij willen slechts op korte tijd zo veel mogelijk geld binnenrijven.

Ondanks de moderniseringsproblemen wordt Oekraïne nog de mogelijkheid toegekend ook zonder de VSA-gaslobby nà 2019 met de transit van Russisch gas geld te verdienen. Vanuit Russisch perspectief moet er voldaan worden aan twee voorwaarden: Oekraïne moet zich als een loyale zakenpartner met Rusland gedragen en de vraag naar Russisch gas in EUropa moet zich bestendigen.

En dat is het dilemma. De VSA verzekeren enerzijds hun steun aan het Oekraïense gasnet, maar wil tegelijkertijd de invoer van Russisch gas in EUropa verhinderen. Waarmee de grootste tegenstanders van een lucratief Oekraïens gasnet nèt de vrienden in de VSA zijn.

In cijfers uitgedrukt: EUropa ontvangt momenteel meer dan 90 miljard m3 gas uit Rusland. Nord Stream 2 zal als het actief wordt daarvan 55 miljard m3 overnemen. Turkish Stream is goed voor een capaciteit van 30 miljard m3. Blijft voor Oekraïne 10 miljard m3.

Meer hierover bij Agoravox: Rothschild décroche un appel d’offres pour privatiser le système de transport de gaz en Ukraine – Mainmise sur le hub gazier de l’Europe

Lees ook: Ukraine and the Rothschild Family

Nepsancties geïnspireerd door Wall Street

Door NEUrd Stream 2 stroomt nog lang geen gas

 

Iemand verbaasd?

Afbeeldingsresultaat voor red cross money machineMiljoenen aan hulpgeld voor ebola-crisis verdwenen bij Rode Kruis
Het Rode Kruis heeft toegegeven dat er gesjoemeld is met geld dat bestemd was voor de bestrijding van de ebola-crisis in West-Afrika. Dat meldt de BBC. In totaal ging zowat 5 miljoen dollar in rook op.

Het verdwenen geld werd onder meer versluisd via veel te hoog geprijsde hulpmiddelen, salarissen voor onbestaande medewerkers en valse facturen…
… Het Rode Kruis heeft al laten weten de zaak diep te betreuren… (…)

Red Cross apologise for losing $5m of Ebola funds to fraud

Ook in Haïti bleek dat een half miljard dollar ergens was blijven plakken.  Met die som werden welgeteld 6 huizen gebouwd:

En meer recent bij de Harvey orkaan weet het Rode Kruis begot niet waar het geld gebleven is en werden bovendien ingezamelde hulpgoederen vernietigd:

Red Cross Admits It Doesn’t Know How Hurricane Harvey Donation Money Is Spent

Mogen wij een voorstel doen?

HuizenvanvlaamsesolidariteitSolidariteitsproject

Voorpost heeft sinds lange tijd haar eigen Vlaamse solidariteitsproject, namelijk de vzw Huizen van Vlaamse Solidariteit. Met Huizen van Vlaamse Solidariteit trachten wij een volwaardig alternatief te bieden om mensen van het eigen volk die in nood verkeren te helpen op de best mogelijke manier dat onze vrijwilligers dat kunnen. (…)

 

Gas… minder vluchtig dan aangenomen

Afbeeldingsresultaat voor Corporate Europe ObservatoryDe gassector en diens waterdragers gaven in 2016 voor reclamedoeleinden (lobbying…) in/bij EU-kringen in Brussel meer dan 100 miljoen euro uit (rapport Corporate Europe Observatory, gepubliceerd op 31.10.17).

De sector heeft niet minder dan 1000 mensen in dienst.  Volgens het verslag staken gas-lobbyisten tussen november 2014 en augustus 2017 minstens 460 keer de koppen bij elkaar met EU-commissarissen bevoegd voor klimaat en energie, resp.  Miguel Arias Canete en Maros Sefcovic, een gemiddelde van drie keer per week.  En dan zouden deze cijfers – nog steeds volgens het verslag – eerder een onderschatting dan een overschatting zijn, want nogal wat bedrijven en organisaties bewegen zich eerder in de luwte.

Afbeeldingsresultaat voor picture in a pictureCorporate Europe Observatory, gevestigd in EU-Brussel,  is op haar beurt ook een burgerlijke middenveld-lobbygroepering, gespeciliseerd in de domeinen transparantie en lobbying. Doet ons denken aan een kader-in-een-kader-in-een-kader-in-een…

Registratie in het lobbyistenregister is noch verplicht, noch gegarandeerd waarheidsgetrouw. Het berust volledig op vrijwillige basis. M.a.w. de lobby-industrie kan gewoon haar lobby-ei erin kwijt zonder controle van onafhankelijke derden; niemand vraagt zich af of het om een koekoeksei gaat. Gewone gang van zaken bij de EU en haar entourage. Het rapport komt tot dezelfde conclusie: “Zonder wettelijk gebonden en volledige verplichting van transparantie over correcte en uitgebreide informatie over lobby uitgaven en activiteiten is het onmogelijk de ware draagkracht van de gas lobby in te schatten.”

Tevens kritiek voor het EUropese netwerk voor de distributie van gas, het European Network of Transmission System Operators for Gas (ENTSO-G), een organisatie gecreëerd door de EU in 2009. Het verslag stelde dat de vertegenwoordigers van de ENTSO-G geprobeerd hadden de EU wetgeving via EU-volksvertegenwoordigers in het EU-parlement te beïnvloeden. De organisatie is bovendien betrokken bij de keuze van de zgn. “Projects of Common Interests”, or PCI’s, projecten voor het algemeen belang, niet te verwarren met ‘het goede doel’. Eens een project dit etiket verworven heeft, kan het rekenen op een toegankelijker pad naar speciale toelatingen en naar EU-subsidies.  U begrijpt dat lobby-inspanningen snel bijzonder lucratief kunnen uitdraaien.

Corporate Europe Observatory vindt dat de ENTSO-G twee maten en gewichten gebruikt t.o.v. de gasindustrie en dat de EU te gemakkelijk meeheult met het verhaaltje van de gaslobby, het verhaaltje dat “gas proper is, gas de meest voor de hand liggende partner is van hernieuwbare energie en dat gas een overgangsoplossing aanbiedt naar een koolstofvrije wereld”.

Terwijl gas minder CO2 veroorzaakt dan steenkool of olie, heeft het wel “een potentieel grotere koolstofvoetafdruk dan olie en zelfs steenkool,” zo stelt het rapport, omwille van de methaanlekken. Methaan is een broeikasgas dat veel gevaarlijker is dan CO2 omdat het een grotere opwarming veroorzaakt.

https://euobserver.com/institutional/139714

 

Berlijn, de staalkaart van de Duitse ‘samen’leving

Gerelateerde afbeeldingZoals in elke rood-groene constructie, laat Berlijn het geld rollen; via het transferten-doorgeefluik van de productieve Bundesländer worden de tekorten immers aangevuld.  Zo ook met dit containerdorp op het terrein van de vroegere luchthaven Tempelhof.

17 miljoen heeft het grapje gekost, een grapje dat niet vermakelijk is.  Tot op heden heeft geen enkele ‘vluchteling’ er gebruik van gemaakt.  En in 2020 moet heel het boeltje afgebroken worden omdat de constructie slechts over een tijdelijke bouwtoelating beschikt.  Nochtans wachten ca. 25.000 mensen in Berlijn op een woning.  Tendens stijgend, vermits men rekening houdt met een toevloed van ca. 7 miljoen gezinsherenigers in Merkelland.

Voor het eerst in lange tijd lijkt het alsof het tij kerende is.  Zo zou er verrassend een plus van 716 miljoen euro op de jaarbalans genoteerd mogen worden.  In hoofdzaak te wijten aan een efficiënter beheer, meer geïnde belastingen, retributies, boetes en hogere (vrijwillige?) transferts inspanningen uit de solidaire Bundesländer.  437 miljoen euro schulden zouden tegen het einde van het jaar kunnen terugbetaald worden.  Geen spectaculair bedrag bij een schuldenlast van 63 miljard euro.

Criminaliteit:

Met “sympathieke, échte Berlijners”:

Multiculturele waanzin op school:

Berlijn, de hoofdstad van de criminaliteit: 570.000 geregistreerde klachten van misdrijven in 2016.  Meer dan in eender welke Duitse stad.  Misdaadcijfers duiden aan dat de daders steeds minder geïdentificeerd worden.  Drugs, criminele Arabische clans, no-go gebieden, terrorismegevaar en extremistisch geweld.  Op enkele km2 oppervlakte een samenlevingsstaal van een doorsnee-veiligheidsprobleem in Merkelland: