Aan het Griekse front (5)

A neo-Ottoman invasion of Europe and the UK, thanks to Merkel, who ...

Ottomaanse haat. Fikret Simsek, een populaire Turkse zanger uit zijn afkeer met een lied waarin wenst hij dat dat Ottomanië gespaard mag blijven en dat het virus zijn biezen pakt naar vijandige staten zoals Rusland (Poetin), Egypte (al-Sisi), Syrië (al-Assad), de VSA (Trump) en – vanzelfsprekend – Griekenland in zijn geheel, dat hij “de smet van een tijdperk” noemt. (…)

De Turkse regering heeft in al haar wijsheid beslist de losgelaten sprinkhanenplaag aan de grens met Griekenland (Kastanies) terug “in hun kot” te steken. Ca. 5800 (Ekathimerini heeft het over 10.000) werden opgepikt, in dezelfde bussen gestopt die hen gebracht hadden en zullen naar verluidt verdeeld worden over 9 provincies om vervolgens een retourticket naar hun eigen Prachtland uitgereikt te worden. Zodra corona het vliegen mogelijk maakt. Het is volgens de minister echter maar tijdelijk, want na de coronacrisis zullen de “Turkse autoriteiten niemand een haarbreed in de weg leggen als ze het Ottomaanse Rijk willen verlaten”. De chantage stopt niet.

Iets zegt ons dat de EU / Merkel er voor iets tussen zit, nl. ingegaan is op de chantage en een behoorlijke som in de Turkse staatskas gestort heeft. Dit wordt bevestigd door o.a. deze maatregel: het EU-parlement keurt de financiële steun voor landen met COVID-19 goed. Opmerkelijk is onderstaande paragraaf, waarin het parlement de voorwaarden voor het EU-solidariteitsfonds aanpast. “Oorspronkelijk bedoeld om landen te steunen bij rampen, maar vanaf nu ook van toepassing voor lidstaten en landen in de toetredingsprocedure als de gezondheid van de bevolking, zoals bij de coronavirus pandemie, in gevaar komt.” En dan snijdt de officiële Turkse verklaring over de terugtrekking der “vluchtelingen” aan de Griekse grens hout: er wordt immers als reden de coronacrisis aangevoerd.

The Parliament approved amending the EU Solidarity Fund regulation as well. The fund was initially set to assist countries affected by natural disasters but from now on, member states and countries in the EU accession process will be able to request support in case of public health crises like the coronavirus pandemic. 

Volgens Der Spiegel wordt door de Duitse Geheime Dienst bevestigd dat Turkije de gebeurtenissen der laatste vier weken aan de Griekse grens opzettelijk zou aangevuurd hebben. Volgens de gegevens zou de Turkse overheid “vluchtelingen” in bussen gedwongen hebben om ze naar de grensregio te rijden. Onder de meute ook Turkse geheime agenten die het vuur, het geweld, moesten aanwakkeren.

Dat velen van hen niet vrijwillig op pad naar het westen vertrokken werd door getuigenissen (sociale media) weken geleden al bevestigd. Velen van hen spraken perfect Turks, hadden een leven in Turkije opgebouwd.

De Turken blijven de Grieken onverminderd intimideren: Turkse gevechtsvliegtuigen drongen zaterdag verschillende keren binnen in het Griekse luchtruim. (…)

Turkey withdraws migrants from Evros land border

Türkei steuerte Ansturm auf griechische Grenze

Alarmerend Rutte’s ‘ziek’ beleid

Afbeeldingsresultaat voor tekort ziekenhuisbedden nederland cartoon

De paniek die is uitgebroken rond het Corona virus is te wijten aan het beleid van de regering Rutte. In enkele jaren tijd werd de capaciteit van de intensieve zorg om bezuinigingsredenen bijna gehalveerd. Gebrek aan capaciteit zal vele slachtoffers vergen.

Ik heb onderzocht hoe de grondwetzorg was het laatste jaar voordat Rutte premier werd en hoe die in 2017 is georganiseerd. Dat is het laatste jaar waarover cijfers bekend zijn. Het aantal verpleegdagen is van 10.8 miljoen gedaald naar 8.5 miljoen. Het aantal bedden is gedaald van 44.800 naar 37.700. M.a.w. alle twee met een kleine 20%. Het aantal intensive care bedden, dat is bijna helemaal afbroken: gedaald van 1900 naar 1200 onder het kabinet Rutte. Je moet daarbij wel beseffen dat de bevolking in Nederland de afgelopen 10 jaar is gegroeid en bovendien ouder is geworden. Er zijn dus eigenlijk alleen maar redenen om aan te nemen dat het aantal had moeten stijgen. Een vergelijking met het buitenland, het aantal ziekenhuisbedden per 1000 inwoners:

Duitsland 8.1

Frankrijk 6.1

België 5.01

G.B. 3.6

Nederland 2.3

De conclusie hoef ik niet meer te trekken. Dat kunt u zelf ook doen

Cyclus

APATHIE  EN DEFAITISME

Het onderwerp van deze verhandeling was al gepland voor de corona-crisis.  Het gaat over de apathie en het defaitisme dat bij de Vlamingen, ook uit de V.B., heerst, ondanks  de voorspelling dat de V-partijen een meerderheid kunnen halen.

Apathie is het gevoelloos worden, afgestompt zijn, waardoor ieder idealisme en vaste hoop gerelativeerd wordt.  Op de wijze van: we zullen wel zien of er nog iets van komt.

Defaitisme is een ander woord voor moedeloosheid; het betwijfelen of men niet alsnog naar grote nederla(a)gen gaat. 

Ik stel vast, in vergelijking met de opkomst van de Vlaamse Beweging (zestiger en zeventiger jaren van de vorige eeuw) er geenszins optimisme, strijdlust en fierheid over eigen kunnen heerst.  De meeste Vlamingen, ook uit de Beweging, durven zich zelfs geen Vlaams-nationalist meer tonen!

Intussen is de corona-ramp over ons gekomen.  Hierbij wil ik enkele niet-poco vragen opwerpen.  

 • Het corona-virus zou ontstaan zijn in Wuhan, China.  Niemand schijnt zich de vraag te stellen waar dit virus zo ineens vandaan komt.  Hoogstwaarschijnlijk komt deze uit een onzorgvuldige handeling in een virus-labo.  Waarbij zelfs geenszins gezegd wordt dat dit wel uit een Chinese bron zou zijn.

Men moet, parellel met de misdadige politiek in Irak/Syrië, stellen dat de geheime diensten van de USA, Israel en Saoedië-Arabie voor een afgrond aan leed en misdadigheid in de wereld hebben gezorgd.  Trump is geenszins de “witte ridder”; de politieke tegenstelling demo-republi in Amerika is wat ze in Frankrijk zeggen  “du bonnet blanc et du blanc bonnet”.

 • Het zou dus om een soort virus gaan; maar is dat dan wel een variant griep-virus?  Mijn stelling luidt dat het op onnatuurlijke wijze ontstaan is.  De verantwoordelijke leiders in de wereld van de NWO (nieuwe wereld orde) dienen voor een krijgstribunaal te verschijnen.  Verscheidene onder hen voorspelden al jaren geleden een pandemie, zoals bv.  ex-minister Jacques Attali in Frankrijk.  Deze pandemie zou dan het doel van een wereldregering moeten bevorderen.

Dit artikel ging echter over de waarschuwing om, vanuit mijn partijpolitiek ongebonden oogpunt, te waarschuwen voor een onoordeelkundige inschatting van de toekomst.  (Nvdr: Lees vooral ook Jacques Attali’s mening over de huidige coronacrisis onderaan dit opiniestuk) De euforie van de geachte Tom van Grieken en vele van zijn medestanders is misplaatst.  Weliswaar is het quasi zeker dat het Vlaams Belang de leidende partij in Vlaanderen wordt.  Maar het gaat niet enkel daarom, maar wel wat er daarna zal gebeuren.  Heel politiek Vlaanderen staat al klaar om het Vlaams Belang in een grandioze val te lokken. Is er overigens al één politieke stem die het “cordon sanitaire” in vraag gesteld heeft?

Even de mentaliteit van de belgicistische krachten in herinnering brengen: welke score de Vlaams-nationalisten ook halen, voor hen zijn ze “quantité negligeable”. Een verwaarloosbaar aantal.  Een bende geestelijk gestoorden, dixit Herman De Croo.  Deze stemmen moeten enkel vakkundig onschadelijk worden gemaakt.  De optie in 2024 is Van Grieken een bijzonder oneervol compromis te doen sluiten; evtl. eerst voorafgegaan door een belgicistische campagne zonder weerga.  Men misbruikt er zelfs de corona-crisis mee om een onwettige regering op de been te brengen  en daarrond tricolore propaganda te maken(Tous ensemble, belgicains) !!

De lezer zal opmerken: dit is toch defaitisme.  Geenszins : ik beroep me in mijn vurige strijd op de voorbeelden van Mark Grammens (1933-2017), Clem de Ridder (1920-2013), Lieven van Gerven  (1928-2002) en Anton van Wilderode  (1918-1998) die met vele anderen het ZELFRESPECT hadden zich van oneervolle compromissen af te wenden.  Zoals Mark Grammens durfden ze vol strijdlust terug de leegte intrekken, om essentiële principes te  verdedigen of redden.

De geschiedenis van de politieke Vlaamse Beweging na W.O. II (ik ben geenszins anti-politiek) staat bol van strategische nederlagen.  Telkens werd er bij akkoorden uitgegaan van de fairplay van de politieke tegenstanders. Om één voorbeeld te geven : het taalgrens-akkoord in 1962 werd nauwkeurig nageleefd, op alle punten, door de Vlamingen.  De Walen  en belgicisten hebben dit  steeds naast zich neergelegd, zoals de doodsbedreigingen in Voeren, het veroveren door de francofonie van de zes randgemeenten en de raciale minorisering van de Vlamingen in Brussel laten zien.  Vandaag staan politici, zoals de hele VLD en Groen, klaar om primo alle verworvenheden van de Vlaamse Beweging op de helling te zetten en secundo bij een coalitie-vorming de Vlaams-nationalisten een smadelijk compromis aan te smeren!!

Moeten we dan ook niet in apathie vervallen, zoals de steeds maar minder commentaren in de blogs laten zien.

De Vlaams-nationalisten moeten een globale machtspolitiek ontwikkelen.  Zij dienen klaar en duidelijk te stellen, dat ze van een volstrekte meerderheid gebruik zullen maken, om verregaande onafhankelijkheid uit te roepen.  De zwakte in hun positie moeten ze bestrijden door:

 • De dringende scholing van de doorsnee Vlaming richting Vlaams-nationalisme.  Op alle mogelijke wijzen moeten ze een (continu) staatsdragend discours houden.  Ze dienen de Vlamingen tot bewuste volksgenoten te maken; zoniet is hun evtl. macht op drijfzand gebouwd.
 • De Vlaamsnationalisten moeten intern en extern zonder verwijlen bondgenoten zoeken.  Dit kan in de eerste plaats bij Nederland en andere volksnationale Europese groepen  (??).  Dit vraagteken of Catalonië of Schotland wel over de wederzijdse brug komen.  Belangrijk is de steun en sympathie van de Viségrad-landen (Polen, Hongarije en Tsjechië), Oostenrijkse, Duitse, Italiaanse en Franse identiteits-partijen.
 • Zoals de geachte prof. A.K. Evrard in zijn brochure zegt : “Van een spontaan oproer tijdens de opvoering van de Stomme van Portici was geen sprake….. Alexandre Gendebien liet rechtstreeks op Frans aangeven revolutie-plakkaten aanbrengen…….  In 1831 stuurde Frankrijk een 60.000 man sterk legioen naar ons om de “Hollanders” te verdrijven (zelfs in strijd met de zgn. Belgische grondwet). (Nvdr: u kan hier heel het b.g. artikel lezen)

KORTOM, DIT LAND IS ONGRONDWETTELIJK ONTSTAAN!

 • Men moet openlijk durven stelling nemen, tegen de vele gezwollen uitingen van belgicisme, ook in de media.  O.a. het aan de kaak stellen dat de zenders VRT en VTM netwerken zijn om het belgicisme te promoten.

We beleven nu een zware wereld-crisis,waarbij deze onderwerpen voor futiel  (vnl. onbelangrijk) kunnen aanzien worden.  Maar terwijl deze crisis duurt, hebben de stalinisten van de PS en Ecolo de macht naar zich toe getrokken.  Met de steun van het Koningshuis (van Sachsen-Coburg und Gotha) en de onzichtbare top van de Belgische geldmachten en de Vrijmetselarij.  Daaruit blijkt dat de stalinisten en de neo-liberalen niet van elkaar te scheiden zijn.

De Vlaamse Beweging moet niet zo beaat kijken, naar wat de politieke partijen voor ons allemaal in petto hebben.  We zullen zelf een rebelse macht moeten vormen,  die zich niet door apathie en defaitisme laat weerhouden. 

Daarom de oproep van ondertekende veldwerker – strijder in de Vlaamse Beweging :  kom toch uit uw kot met uw Vlaams-nationale of heelnederlandse overtuiging!

Jos Wouters, Boom 

… D’une part, agir massivement sur les éléments les plus directs de la crise : Il nous faut plus d’hygiène individuelle, et collective ; plus de médecins, d’infirmières, d’équipements hospitaliers, de moyens de soins intensifs ; plus de moyens de recherche fondamentale et appliquée. Il nous faut enfin réguler les systèmes financiers et défaire les folles pyramides de dettes qui nous ont emmené là où nous sommes aujourd’hui.

D’autre part, tirer le meilleur des nouvelles pratiques que cette crise, quelle que soit sa gravité, nous aura imposé : se respecter, se laver, se surveiller ; passer plus de temps avec les siens, avec ses amis, et avec la nature ; cuisiner et passer du temps à table ; sélectionner les déplacements les plus utiles ; découvrir les vertus du télétravail ; réduire la durée et le nombre de participants des réunions, réelles ou virtuelles ; utiliser vraiment ces nouvelles technologies pour bien écouter de la musique, pour informer, pour enseigner et pour diagnostiquer. Produire autrement, avec une division géographique du travail beaucoup moins dispersée et fragile. Et, en conséquence, promouvoir un tout nouveau mode de croissance, et de nouveaux secteurs économiques jusqu’ici, pour certains, négligés. Surtout ceux de la santé et de l’éducation, dans toutes leurs dimensions. Il n’a d’ailleurs pas fallu longtemps pour que Wall Street regroupe certaines de ces entreprises dans un nouvel index, indice dit Stay Home, où on retrouve, à coté de Netflix, 33 entreprises directement bénéficiaires de cette crise, aussi diverses que Activision Blizzard, Slack, Teladoc, New York Times, Sonos, Amazon, Blue Apron, Alibaba, Campbell Soup, Central Garden and Pet Co.

Plus généralement, cela nous apprendra à prendre au sérieux la seule chose dans le monde qui est vraiment rare, qui a vraiment de la valeur : le temps. Le bon temps. Celui de notre vie quotidienne, qu’on ne doit plus perdre dans des activités futiles. Celui de notre vie personnelle, qu’on peut allonger en y consacrant plus de moyens. Celui de notre civilisation enfin, qu’on peut préserver, en cessant de vivre dans l’agitation, la superficialité, et la solitude. Dans un tout nouvel équilibre entre nomadisme et sédentarité…

De volledige tekst vindt u hier: La pandémie permettra peut-être de comprendre que seul vaut le temps..

EU helpt lidstaten bij coronacrisis…

Afbeeldingsresultaat voor eu money money

… maar dan moeten de lidstaten daar dan ook meer voor afdokken

Vrije vertaling van onderstaande tekst in telegramstijl:

De EU-schatbewaarder staat gereed om alle nodige maatregelen te nemen om de corona-noodtoestand op te lossen. Betreurt echter dat de “vrijgemaakte gelden” uit bestaande fondsen komen, m.a.w. dat deze slechts een herbestemming krijgen, en dringt erop aan dat er vers en bijkomend geld moet binnenstromen. Dit alles overgoten met de beruchte solidariteitssaus.

M.a.w. Vlaanderen heeft twee keer prijs: bijkomend betalen aan de EU voor méér coronasteun aan Wallonnië – én – een minderheids-,uitbollende, Vlaanderenhatende regering mét volmachten zonder dat het parlement er iets aan te zeggen heeft. Il faut le faire… La Belgique sera latine ou ne sera pas…

Budget MEPs ready to adopt all necessary measures to tackle the Corona emergency 

BUDG Chair and coordinators welcome Commission announcements, but deplore mere “re-use” of existing funds and insist on fresh and additional financial means to tackle the coronavirus crisis.

“The coronavirus (COVID-19) pandemic is an exceptional and global challenge for all of us, and puts our health systems and businesses under pressure. In this difficult moment, we believe Europe needs to act together and show solidarity”, Members of the Committee on Budgets said on Friday.

“We welcome the European Commission’s announcement of Friday 13 March on the mobilization of available resources within the cohesion policy destined to leverage even more funding for our health systems, SMEs and labour markets impacted. However, these measures are insufficient as they just propose to re-use funds already available to the Member States for a different purpose. We believe that in this situation Member States need to be ready to provide also fresh financial means to tackle this crisis and help mitigate the negative impacts of the COVID-19 pandemic. Therefore, in addition to the measures announced on 13 March, the Committee on Budgets urges the Commission to propose to mobilize also fresh appropriations, which are available in the 2020 budget through margins and flexibility instruments.”

“The impacts on our economy are now tangible. The Committee on Budgets stands ready to quickly process all the necessary budgetary initiatives destined to alleviate the negative impacts on our health systems, our economy and on the EU citizens”, Budget MEPs added. (…)

Ziek land (2)

Afbeeldingsresultaat voor la belgique sera latine ou ne sera pas

Een gebroken woord aan de N-VA van donderdagavond, een verraad aan z’n Vlaamse partners van sp.a en Open Vld op zondagmorgen: Paul Magnette (PS) verraste vriend en vijand, om te eindigen met een scenario waarin vooral de MR van Georges-Louis Bouchez (MR) won. Een machtsgreep van PS plus de groenen en cdH duwde de N-VA finaal over de afgrond, en hield hen uit de regering Wilmès.

Lees hoe dit merkwaardig stukje opera buffa ontstond : “Hoe verraad en bedrog de regering Wilmès een tweede leven gaf”

En “Wilmes 2 is bedrog. Achter de schermen zijn de commentaren vernietigend.”

En de EU… die erkent de francofone machtsgreep:

La Belgique. Wallonië krijgt 2/3 van Europees Corona-fonds. Vlaanderen krijgt de slachtoffers. Vive l’Union Européenne.

https://www.tijd.be/politiek-economie/europa/economie/vooral-wallonie-krijgt-europees-coronageld/10214783.html

Is Erdogan helemaal het noorden kwijt?

Afbeeldingsresultaat voor het noorden kwijt zijn

Na zijn terugkeer uit Brussel verklaarde de Turkse president Erdogan aan het Russische Sputnik dat hij aan president Poetin voorgesteld had samen de Syrische oliebronnen in de provincie Deir Ezzor uit te baten… en voegde eraan toe dat hij dezelfde aanbieding ook aan de VSA zou kunnen doen…

De VSA zullen zich haasten de buit te delen …

Het voorstel zou afhangen van de Russische “financiële steun” – Moskou zou naar verluidt “nog” geen antwoord gegeven hebben.

Volgens Erdogan zou zijn plan de “terroristen” verhinderen de opbrengst te roven… Hij refereerde hiermee naar de Koerdische strijders in de provincie… Volgens Turkije anti-Turkse separatisten… ergo “terroristen. De al-Qaeda-nazaten in Idlib daarentegen zijn “rebellen”, een soort schietclub met scoutsachtergrond.

Erdogan liet uitschijnen dat met de olieopbrengsten Turkije en Rusland “samen het verwoeste Syrië terug op de been kunnen helpen”.

Turkije heeft nooit aan de Syrië toestemming gevraagd om op Syrisch grondgebied de Turkse belangen te dienen. Het heeft in Syrië de Koerdische strijders aangevallen, de bevolking verdreven, zonder dat de Syrische regering hierom gevraagd, laat staan toestemming gegeven had. Het Turkse leger heeft sinds 2016 twee dodelijke invasies op Syrisch grondgebied tegen de Syrische Koerden gevoerd om hen uit de grensstreek te verdrijven en te vervangen door rabiate moslimterroristen. De internationale gemeenschap veroordeelde de aanvallen; de Koerden vroegen zelfs hulp aan Assads regering tegen de Turkse agressie.

En daar hield het niet op. Turkije heeft steeds een aantal terroristische organisaties gesteund, ook en vooral ISIS, maakt er geen geheim van dat dit nog steeds gebeurt. Hoe kan je anders het Turkse offensief in Idlib interpreteren? De-escalatie? Mijn oor. Maar wel het verwijtend vingertje aan het adres van de VSA “illegaal in Syrië”, want “de VSA hebben hun eigen plannetjes daar”
Alsof Erdogan geen eigen plan heeft…: het voorstel aan Poetin met de uitsmijter “Ik kan ook dezelfde aanbieding ook aan Trump doen.” zal niet in goede aarde gevallen zijn. Wat wil hij eigenlijk? Poetin voor zijn kar spannen om heel het Koerdisch gebied te bevrijden van… Koerden? En vervolgens te bevolken met geschikte “vluchtelingen”?

De VSA & bondgenoten bezetten Syrië in 2014 “om ISIS te verslaan”. En ze blijven daar zitten – zelfs al is ISIS volgens Trump van de kaart geveegd – “om de olie te beschermen”. Intussen werd uitgebreid bewezen dat de VSA met zetbazen CIA, Israël, het VSA leger, privé geïnteresseerden en Koerden dit niet uit pure goedertierendheid al geruime tijd doen.

De Syrische regering heeft de VSA van “methodische plundering” beschuldigd. Erdogan wil die rol – met de steun van Rusland – nu overnemen. Erdogan gaat vlotjes voorbij aan het volgende:

 • de VSA zullen zich haasten de winst te delen met Turkije
 • Rusland zou wel gek zijn op dit voorstel in te gaan
 • de Koerden zullen de regio niet zonder slag of stoot opgeven
 • wat meteen inhoudt dat het Turkse leger helemaal tot tegen de Iraakse grens het grondgebied ten oosten van de Eufraat moet veroveren
 • en dat de Koerden de hulp van de VSA – of bij gebreke – bij Assad zullen inroepen,
 • die op zijn beurt de steun van Rusland zal vragen
 • En dan komt er opnieuw een vluchtelingenstroom op gang, ditmaal richting Irak of over de Eufraat, naar regeringsgebied.

We vragen ons af wat Erdogan bezielt.

Ter herinnering: Rusland had bewijzen dat Erdogans sibbe ISIS hielp bij het smokkelen van de gestolen Iraakse en Syrische olie:

Wat gaat Erdogans bezoek aan de EU ons kosten?

Afbeeldingsresultaat voor erdogan wants money cartoon

Erdogan komt vandaag naar Brussel. Naar verluidt wordt hij om 18.00 uur verwacht bij de twee EU-toppolitici, de gebuisde premier van het land b, dhr. Michel en de eveneens gebuisde voormalige Duitse defensieministerin von der Leyen. In eigen land kwamen ze niet in aanmerking voor een tweede zit; bij de EU zijn ze meer dan welkom. Gebuisde politici zijn bijzonder meegaand in de EU-dictatuur. Officieel staat er op de agenda: “migratie, veiligheid, stabiliteit in de regio en de crisis in Syrië”. In werkelijkheid gaat het slechts om geld, geld, geld. En dat is al langer het geval.

De EU heeft Erdogan vrijdag tijdens de vergadering der EU-buitenministers in strenge tonen berispt: “WIJ, de EU, wijzen in alle mogelijke en onmogelijke overtreffende trappen van afkeuring, de Turkse gebruikelijke chantagepraktijken af”… of iets in die richting.

EU-buitenlandse zaken baas Joseph Borrell verklaarde zelfs dat Europa (hij bedoelt de EU) niet zal onderhandelen tot Erdogan de migranten teruggetrokken heeft. Waarmee hij impliciet toegeeft dat de EU wel degelijk bereid is te onderhandelen.

Voorlopig is geen sprake van terugtrekking of tegenhouden van landverhuizers. Integendeel. Of ze nu willen of niet, Erdogan stuurt de vluchtelingen naar de Griekse grens. Dit filmpje spreekt boekdelen:

Een tijdlijn:

Is het leven duurder in Bru-Wal?

Hoe krijgt men dit uitgelegd?

Werklozen in Wallonië en Brussel krijgen hogere uitkeringen dan Vlaamse werklozen

In Wallonië zijn er meer mensen die van een uitkering genieten dan in Vlaanderen, zo blijkt uit cijfers die Vlaams Belang Kamerlid Ellen Samyn opvroeg bij minister Muylle. Het hoogste percentage uitkeringsgerechtigden vinden we dan weer terug in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waar een werkloze ook nog eens jaarlijks meer dan 1000 euro meer krijgt dan een Vlaamse werkloze.

In 2019 waren er in het Vlaams Gewest 131.718 uitkeringsgerechtigde werkzoekenden (2.01% van de Vlaamse bevolking) tegenover 134.109 in het Waals Gewest (3.70% van de Waalse bevolking). Brussel spant procentueel de kroon: daar waren in 2019 63.533 uitkeringsgerechtigden, of 5.30% van de Brusselse bevolking.

Opvallend is het zeer hoge aantal personen dat na het beëindigen van studies een uitkering kreeg. Van alle uitkeringsgerechtigden in Vlaanderen is dat 11.51%, in Brussel 12.59%, maar in Wallonië maar liefst 30.54%.

Aan dit alles hangt natuurlijk een stevig financieel plaatje vast. Uit die berekening blijkt dat het opnieuw Vlaanderen is dat de rekening betaalt voor Brussel en Wallonië. Een uitkeringsgerechtigde werkzoekende in Vlaanderen mag rekenen op een gemiddelde van 10.743 euro per jaar (Vlaanderen ontvangt dus gemiddeld 216 euro per jaar per capita van de gehele Vlaamse bevolking aan uitkeringen). Een uitkeringsgerechtigde in Wallonië mag gemiddeld 11.285 euro per jaar op zijn rekening bijschrijven (of 417 euro per capita), en in Brussel lopen die bedragen op tot 11.830 euro – of 626 euro per capita.

Dit is het zoveelste bewijs dat Vlaanderen werkt, en Wallonië en vooral ook Brussel verteert, terwijl de Vlaamse werklozen het maandelijks met minder moeten stellen dan Waalse en Brusselse werklozen”, zo stelt Ellen Samyn (Vlaams Belang). Een Brusselse uitkeringsgerechtigde krijgt jaarlijks gemiddeld meer dan 1000 euro extra op zijn rekening. “Vooral het hoge aantal werklozen na studies in Wallonië moet zorgen baren naar de toekomst toe”, aldus nog Samyn. (…)