Van deze “hulp”, verlos ons Heer (3)

Afbeeldingsresultaten voor theresa may angry

May wil mogelijke toekomstige gifgasaanvallen in Syrië be-strijden…Nadat er nog steeds geen absolute duidelijkheid heerst over de mogelijke, waarschijnlijke stopzetting van toekomstige Amerikaanse financiële steun aan de Witte Helmenacteurs, wil de Great-Britse premier May wel degelijk haar steuntje in naam van de Britse bevolking geven aan de zgn. Witte Helmendivisie der “gematigde rebellen” om… gifgasaanvallen in de toekomst te voorkomen!

Dramatische tussenkomsten in het Britse parlement met woorden als “heroïsch”, “redders”, “voortzetten van hun werk”…  Snik!

May laat er geen twijfel over bestaan “no maybe”: “Wij erkennen hun belangrijke en gewaardeerde werk.  Zij zijn ongelooflijk dapper.  Wij steunen hen.  Wij zullen hen blijven steunen.”

Mike Raddie, politiek analyst bezocht Syrië, vraagt zich af of de Britten soms onder een luchtbel leven of nog nooit een boek gelezen hebben.  Men moet toch minstens twijfels koesteren over deze groep.  Er werd intussen voldoende bekend gemaakt over hun geënsceneerde ‘reddingen’.  Zouden de Britten niet beter in belastingstaking gaan?

Volledige tekst: ondertiteling en vertaling via icoontjes onderaan.

Van deze “hulp”, verlos ons Heer (2)

Getuigenissen uit Oost-Ghouta over de Witte Helmenacteurs

Als u nu nog altijd de poco media wil geloven…

Illegale Tunesiërs krijgen € 5000 van de EU….

Afbeeldingsresultaat voor 5000 euroDe EU sponsort in uw naam elke illegale Tunesiër die zich vrijwillig laat repatriëren naar het land waar de Arabische lentegevoelens ontsproten.  Het is niet de eerste poging om hen te helpen op eigen benen te staan in hun thuisland en het zal ongetwijfeld niet de laatste zijn.

In Merkelland haalden ze enkele jaren geleden een aantal vrijwilligers om hen een opleiding te geven in de medische sector als verzorger of verpleeghulp.  Er is immers een groot tekort in de zorgsector bij de ondersteuning van de ouder wordende bevolking.  Bleek geen groot succes.  Er werd vastgesteld dat cursussen volgen te zwaar was, dat de praktijk te weinig respectvol was naar de cursist toe.  Dat demente bejaarden helpen bij hun sanitaire behoeften beneden hun waardigheid was.  En dat er bovendien behoorlijk wat geloofshindernissen op de holperige weg naar het diploma lagen…   Scheiding man en vrouw.   Wie verzorgt wie?…  Welke lichaamsdelen zijn haram, resp. halal?  Steriele verpleging is niet verenigbaar met de wil van Allah (ontsmetting met alcohol).  We schreven erover in aug. ’13:

Lente-vakkrachten

Blijkbaar zijn ze nu van deze heikele beroepskeuze afgestapt.  Bovenop de 5000 euro krijgen ze een persoonlijk begeleider.  Bedoeling is hen een vak aan te leren waarmee ze hun brood kunnen verdienen, zoals in de agrarische sector, bv. dromedarissen kweken (… lopen er nog niet genoeg rond in Tunesië? – niet cynisch bedoeld…), ecotoerisme (… wat moeten we ons daarbij voorstellen?  Toeristen die gaan helpen bij het schapen scheren of bij de dadeloogst?) de bouwsector  (…probleem in Tunesië is een overschot aan bv. ingenieurs en een tekort aan metselaars, loodgieters… vakkrachten die hun handen willen uitsteken), recyclagesector (… prima idee… in Tunesië en in alle zuiderse landen is afvalbeheersing en sluikstorten absoluut een megagroot probleem, maar dan moet men daar de bevolking nog motiveren om afval te selecteren en apart in te zamelen).

Afbeeldingsresultaat voor smiley apologyP.S.  Onze diepe verontschuldigingen voor de niet Nederlandstalige video.  Noch in Tunesië, noch bij de EU is Nederlands een gangbare taal.     Indien deze video uw taalgevoelens kwetst, slaat u hem gewoon over. Oef!

Nord Stream 2 in Duitse stroomversnelling

Afbeeldingsresultaat voor nord stream 2 cartoonOndanks alle tegenwerking (… of mogen we het over sabotage, chantage en zelfs omkoping hebben) gaat Duitsland door met de verwezenlijking van de pijplijn Nord Stream 2.  Het heeft niet mogen baten.  Sancties tegen Rusland, sancties voor de westerse investeerders, bevriezing van banktegoeden, omkoping van betroffen landen, de pijplijn overleefde niet alleen de Duitse verkiezingen, werd niet alleen goedgekeurd door de Bundestag, het Duitse parlement, maar ook door het Finse, die daarmee toestemming gaf voor het gedeelte dat door Finse territoriale wateren zal lopen.

Het is nog wachten op het fiat van Rusland, Zweden en Denemarken, maar Duitsland is alvast begonnen in Lubmin war de gasleiding op Duitse bodem aan land gaat.  Op een oppervlakte van 6 ha werkt men aan de fundamenten en werken in de diepe bodem voor het ontvangststation en bedrijfsgebouwen van het gasproject.  Het is de bedoeling dat vanaf 2019 jaarlijks ca. 55 miljard m3 Russisch aardgas van Rusland naar Duitsland getransporteerd wordt.

In Denemarken moet Nord Stream 2 naast de eerste, ten zuiden van het eiland Bornholm, door de 12 zeemijlenzone lopen.  Deze route werd voor de eerste pijplijn op uitdrukkelijk verzoek van Denemarken gekozen.  Om die reden is men optimistisch dat ook de tweede pijpleiding goedgekeurd zal worden.  Al werd er ook een plan B uitgedokterd, die desgevallend de 12 zeemijlenroute zal vermijden.

De nieuwe Merkelregering zou de kool en de geit willen sparen door zich samen met de EU “ervoor in te zetten” dat een internationale investeerders de verouderde Oekraïense gasleiding moderniseert.  Een op zijn minst twijfelachtig voornemen waarbij Oekraïne eerder in de kou blijft staan. Die belofte nam ze mee toen ze bij Trump op audiëntie mocht verschijnen, waarbij ze de gelegenheid waar nam om te pleiten voor het voortbestaan van het Iranakkoord.  Dat het niet heeft mogen baten, weten we intussen.

De kritiek dat Duitsland voor 60% afhankelijk van het Russische aardgas afhankelijk is wordt van de hand gewezen.  Eerder 37%.  En er worden grotere hoeveelheden vloeibaar gas aangeboden in Europa, die echter wegens te duur niet volledig gebruikt worden.

DWN

De ene gaspijpleiding is de andere niet

Alle middelen tégen Nord Stream 2

Meer gasdruk

Door NEUrd Stream 2 stroomt nog lang geen gas

“Het gaat niet om mensenrechten…”

Of het nu om de geplande noord- of zuidverbinding gaat…

 

 

 

Van deze “hulp”, verlos ons Heer (2)

Afbeeldingsresultaten voor white helmets fake

Ondank is ‘s werelds loon. Nadat ze van alle poco kanten bewierookt werden voor hun onzelfzuchtige inzet zouden de Witte Helmen stilaan op droog zaad gezet worden.
Logisch eigenlijk. Want hoe minder gebied de “gematigde rebellen” onder hun oppositiehoede hebben, hoe minder nood er is aan de filmploeg die wereldwijd een heldenstatus veroverde tijdens levensgevaarlijke reddingsoperaties. De Witte Helmen, nepredders met Hollywoodaureolen. We hebben hun doopceel al herhaaldelijk gelicht.  “Gered” werd er uitsluitend in rebellengebied; de rest moest zijn plan maar trekken.  En altijd stond er toevallig een filmploeg bij. Onderaan vindt u hun c.v. in een video van de Syrische humorist Treka.

En nu zou naar verluidt de grote baas aller Amerikanen en de rest van de Vrije Wereld beslist hebben dat de financiële infuus zou afgesloten worden. Raed Saleh, het opperhoofd der Witte Helmen, is er het hart van in: “In maart hadden we nog heel positieve vergaderingen. Er werd zelfs gesuggereerd dat we zelfs tot in 2020 op steun zouden kunnen rekenen. Op geen enkele manier werd een drooglegging aangekondigd.”

Volgens het Amerikaanse binnenministerie zouden ze momenteel geen Amerikaanse steun meer krijgen omdat deze herbekeken wordt. De VSA tekenden in het verleden voor een derde van de propagandafactuur der Syrische “gematigde rebellen”.
“We zijn zeer bezorgd,” stelde een Witte Helmen-woordvoerder, “dit zal uiteindelijk een negatief effect hebben op onze humanitaire inzet… levens te redden. We zullen de kwaliteit van onze diensten niet meer kunnen garanderen.”

  … Oef!… Een lichtpunt. Naar eigen zeggen zou de vijfde colonne van de “gematigde rebellen” meer dan 70.000 levens gered hebben. En die staan allemaal netjes op film….  Als je ziet wie er tegenwoordig allemaal in aanmerking komt voor de Nobelprijs van de Vrede, zou het Nobelcomité van Stockholm beter verhuizen naar de filmstudio’s van Disney.  Trump als vredesapostel?  Hoe lang is het geleden dat hij nog met een mooiere, grotere, dikkere, krachtigere knop voor de lancering van atoomraketten dreigde?  En wat met de rakettenaanval in Syrië na een opgezet scenario van gifgasaanval?  Of het mes in de rug van de Koerden in Noord-Syrië?  Schrijft men “vrede” met een “w”?

Een intern document van het Amerikaanse binnenministerie vermeldde dat hun M.O.-Bureau bevestiging moest hebben voor de financiering van de Witte Helmen tegen 15 april ll – bij gebreke zou een sluitingsprogramma in werking treden. Ook wachtte het M.O.-Bureau nog op bevestiging dat een ander programma zou voortgezet worden: m.n. het verwijderen van landmijnen, noodzakelijke dienstverlening herstellen en voeding voorzien voor “gematigde rebellen” en hun gezinnen. Officieel werd er nog niets medegedeeld maar de data zijn verstreken. President Trump heeft de Amerikaanse steun t.b.v. 200 miljoen dollar in maart bevroren. Men bekijkt nu of er uit andere fondsen kan geput worden of – bij voorkeur – of andere landen de kosten (al dan niet gedeeltelijk) willen overnemen. Abdullah al-Arian, een advocaat uit Raqqa: “De passie en de kracht die de VSA in Raqqa inzetten om de stad te bevrijden is niet te vergelijken met de passie om Raqqa herop te bouwen. Helemaal anders, veel minder, veel trager. Zij geven ons mooie woorden en beloftes, maar daar blijft het bij.”

Een opvallend rare kronkel in de berichtgeving van CBS, die tegelijkertijd – allicht onbewust –  zeer verhelderend is. Let wel, het gaat hier uitsluitend om de regio’s met en van de “gematigde rebellen”: we citeren: “duizenden scholen werden vernietigd, slechts een klein aantal konden heropend worden, dikwijls zelfs zonder stoelen, kinderen zitten op de grond…  en leraren zijn moeilijk te vinden. Zonder onderwijs hebben de mensen slechts ISIS ideeën.”

Juist.  Men zou bezorgd zijn om de Syrische jongeren, “die wel eens zouden kunnen radicaliseren als ze niet de veiligheid en steun krijgen die ze nodig hebben.”   En dat in een gebied dat door de Syrische oppositie, de in de hemel geprezen “gematigde rebellen” gecontroleerd wordt.  Zou het dan toch onder Assads dictatuur beter gaan?

CBS: U.S. freezes funding for Syria’s “White Helmets”

 

Van deze “hulp”, verlos ons Heer

 

Syrië: onveranderd schuldig verzuim van de media

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oekraïense banken corrupt? Echt? Zou het?

Afbeeldingsresultaat voor oekraine corruptHet is als een open deur instampen. Corruptie gedijt wondergoed in Oekraïne. De kandidaat EU-lidstaat hangt met haken en ogen aaneen. En vooral met EU-geld.
Maar corruptie controleren? Ho maar. Het Oekraïense parlement heeft een door het IMF i.s.m. de nationale bank voorbereid wetsontwerp tegen corruptie bij banken weggestemd. Zo zouden o.a. de staatsbanken Ukrecimbank en Oschadbank door de nieuwe wet onder een onafhankelijke controle-overheid vallen.

Een woordvoerder van de nationale bank: “Deze wetgeving is absoluut noodzakelijk om staatsbanken af te schermen van politici , van de regering en van eender wie die invloed op de beslissingsmacht wil uitoefenen.”
Oekraïense banken zijn ervoor berucht dat ze in het verleden politiek gemotiveerde kredieten verleend hebben. Waarom het parlement dan het wetsontwerp afkeurde? Zou het kunnen dat veel parlementairen zelf geld van de banken geleend hebben en die niet kunnen terugbetalen? Volgens een financieel expert: “De grootste debiteuren van risicovolle kredieten zijn parlementairen – het is derhalve niet in hun belang als de wet goedgekeurd wordt.”

Oekraïne geldt als land met de meeste vuile kredieten. Ca. 56% van alle door banken verleende kredieten zijn hoogst risicovol (lees: de kans dat de lening terugbetaald wordt is uiterst klein) en bij de staatsbanken loopt dit cijfer zelfs op tot 75%.  Mensen met een slecht karakter zouden het georganiseerde diefstal noemen.

Ondanks deze wetenschap hebben zowel de EU als het IMF de Oekraïense regering miljarden “geleend”. ‘t Is maar dat u weet aan welke EU-projecten U wellicht ongewenst uw steun verleent.

Lees ook: Aanpak corruptie Oekraïne komt niet van de grond

Corruptie in Oekraïne: zo werkt dat

DWN

Rothschild wil een invasie van Syrië

Afbeeldingsresultaten voor evelyn rothchild bankster

Bescheiden begin

De Golan Hoogte werd Noord-Israël (zie onderaan).  De rest van Syrië moet nog verdeeld worden.

Sir Evelyn de Rothschild heeft bij de westerse staten op aangedrongen om “eendrachtig tussen te komen” in Syrië en Assad af te zetten om “de Syriërs in een nieuw tijdperk te begeleiden”.
Gedurende zijn grimmige toespraak tijdens een fondsenwerving in de City – het financieel district van Londen – beschreef hij Assad als “een brutale dictator die moet verplicht worden te buigen”, en drong Rothschild aan bij de westerse naties om het “Assad regime omver te werpen”, want het is “ongevoelig voor het normale fatsoen” en een bedreiging van onze “gemeenschappelijke waarden.”

Rothschild had het ook over zijn familie-onderneming, vijf broers die een “eerste en waarachtig globaal banksysteem” op poten zetten, in Londen, Parijs, Wenen, Napels en Frankfurt tegen het einde van de 18de eeuw: “Deze vijf broers, samenwerkend, informatie en ideeën delend, bouwden een buitengewone zakenwereld die grenzen en culturen oversteeg.”
En “Iets meer dan 200 jaar later, worden deze zakenidealen, die de tand des tijds doorstaan hebben, bedreigd door despotische regimes die elke vorm van gemeenschappelijk fatsoen weerstaan. Deze regimes vormen een bedreiging voor onze internationale gemeenschappelijke waarden.”

Sir Evelyn, een biljonair bankster, getrouwd met Lynn Forester de Rothschild, verklapte niet waarom wereldregeringen zouden moeten ingaan op zijn eisen om oorlogen te organiseren in het M.O.

Kwade tongen beweren dat hij een invasie van Syrië aanmoedigt omdat dit land één van de vijf naties ter wereld is waar Rothschild (nog) niet de nationale bank controleert.
In het jaar 2000 waren er nog acht landen zonder een door Rothschild gecontroleerde nationale bank. Irak, Libië en Afghanistan hebben nu – onmiddellijk na de westerse invasie, nationale banken.
Komt Syrië als volgende aan de beurt?

Yournewswire

In Syrië gaat het toch over de heilige democratiebeleving, nietwaar?

In Syrië gaat het toch over de heilige democratiebeleving, nietwaar?

Genie Oil boort in Syrië naar olie.  Diefstal bij een buurland? Een inbreuk tegen de internationale wetgeving, toch?  Ah neen, he,  want Israël heeft weliswaar een gedeelte van het Syrisch grondgebied, de Golan Hoogte, bezet maar denkt er niet over dat gebied terug te geven.  Drie redenen: Lebensraum, strategisch verdedigingspunt en kassa-kassa. U herkent zonder enige twijfel namen als Dick Cheney, Jacob Rothschild, Rupert Murdoch op de zgn. Raadgevende Raad van filantropen bij Genie Oil..

Op hun webstek wordt de Golan Hoogte zelfs “Noord Israël” gedoopt en Genie Oil doet absoluut niets illegaals vermits ze over een exploitatietoelating van de Israëlische regering beschikken:

“In Northern Israel, we are characterizing a significant oil and gas resource pursuant to an exploration license from the government of Israel”

Bovendien krijgen ze hulp van bevriende al dan niet “gematigde rebellen”.

 

 

Bommen zijn niet genoeg. (2)

Afbeeldingsresultaten voor usa sanctions on russia

Sancties.  Met de frequentie van een slechte TV-reeks worden er nieuwe Amerikaanse sancties tegen Rusland aangekondigd.  Russische bedrijven, die met de Syrische regering zaken doen, zullen volgens het Amerikaanse TV-anker bij de VN, de lieftallige Nikki Haley, met strafmaatregelen moeten rekening houden.

Een gesprek VSA – Assad sloot ze uit.  Syrië zou volgens haar “geen directe gesprekken met de VSA waard zijn”.  En de Amerikaanse troepen zullen zich niet uit Syrië terugtrekken vooraleer “hun doel bereikt is”.  Ze gaf niet meer uitleg over de beoogde doelen.

Juist. Hoeft ze ons niet uit te leggen. Syrië moet kapot.  Zoveel is duidelijk.  Met of zonder bommen.

DWN

Op alle fronten