EU-cijferdans

Cijferdans5,5 miljoen euro

Het EU-denklabo is immens populair en wordt bijgevolg druk bezocht.  De subsidies die daarvoor uitgereikt worden zijn daar niet vreemd aan.  Bijgevolg begint het ‘Parlamentarium’, het bezoekerscentrum, stilaan slijtage te vertonen.  Wees niet bezorgd, het wordt gerenoveerd opdat de EU-lemmingen ongehinderd  de EU-bonzen kunnen blijven bewonderen tijdens hun bezoek aan het EU-hoofdkwartier:

Ruim 5 miljoen euro voor renovatie Parlamentarium Thierry Debels @thierryd 20/3/16 Het Parlamentarium wordt onder handen g...6,6 miljoen euro

Uiteraard moet de brandveiligheid gegarandeerd worden.  Met een brandblusser en een rookmelder hier en daar wordt de EU-werking niet voldoende beschermd:

Europees Parlement geeft 6,6 miljoen euro uit aan
verbetering brandveiligheid
Thierry Debels
@thierryd
20/3/16
Via een Eur...euro.
2

Cijferdans

CijferdansCijferdans

De Duitse Bundesagentur für Arbeit  (BA)   maakte bekend dat er dit jaar zonder rekening te houden met het aantal vluchtelingen dat zijn heil nog bij onze oosterburen gaat zoeken, er minimaal 450.000 werklozen zullen geteld worden, waarvoor de staat uitkeringen moet voorzien.  In totaal verwacht men dit jaar 1.200.000 werkloze vluchtelingen te tellen.  Dikwijls analfabeet, niet of nauwelijks  opgeleid.  Zonder talenkennis wat de toegang tot de arbeidsmarkt – zelfs met een beroepsopleiding – niet gemakkelijker maakt.
Om deze massa uitkeringen in goede banen te leiden moeten er 3.500 extra werknemers voor de BA in dienst genomen worden.  Kostprijs 65 miljoen.  De kosten voor de werkloosheidsuitkeringen zullen stijgen stijgen met € 640 miljoen, bovenop de reeds geschatte € 35 miljard euro.

Duitsland kan in het beste geval slechts banen ‘creëren’ voor max. 350.000 vakkrachten – voor zover deze begrijpen dat het woord ‘vak’ impliceert dat ze een opleiding genoten hebben.  Quod non.  Slechts 8% beschikt over vaardigheden die op de arbeidsmarkt ingezet kunnen worden. 11% weet ongeveer waar de klepel hangt, maar heeft geen schoolse opleiding genoten.  81% is niet ‘bruikbaar’.

BA2

Cijferdans

CijferdansCijferdans

De Senaat, die 8 keer per jaar met 60 senatoren bijeenkomt, beschikt over 273 personeelsleden.  Kostprijs: 1.25 miljoen euro per vergadering, 126.000 euro per senator. Ter vergelijking, in 1995: 70.100 euro per senator.
Begroting 2016: 53 miljoen euro.

Cijferdans

CijferdansCijferdans

Bij alle goede berichten die we deze nazomer mogen lezen even een kleine domper bij de feestvreugde over de toestroom van economische toeristen.

Uw en mijn staatsschuld stijgt met 507 euro per seconde.  Omgerekend 37.207 euro per  inwoner, maar als u werkt dan bent u verantwoordelijk voor 74.414 euro.  We beginnen stilaan te begrijpen waarom de importsecretaris zo zijn best doet om het bevolkingsaantal te doen toenemen.  Méér inwoners betekent dat de staatsschuld door een groter aantal kan gedeeld worden en vermits ze zonder enige uitzondering hoog opgeleid zijn zal de initiële kost voor hun welkomtoelagen snel opgevangen worden via de geïnde personenbelasting zodat ook de staatsschuld per werkzame inwoner naar omlaag zal gaan.  Kortom een nuttig bestede investering.

De Staatsschuldmeter

Cijferdans

CijferdansCijferdans

Hoeveel schulden heeft Griekenland bij de eurolanden?

Griekenland is een pak landen echt heel veel geld verschuldigd. In totaal gaat het om 312,7 miljard euro, leren we uit onderstaande grafiek van persbureau AFP. Dat is echter niet allemaal rechtstreeks afkomstig van de verschillende eurolanden. Zo heeft Griekenland ook voor 18,2 miljard euro schulden bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF).           Lees verder…

CJOLi4VWsAAz6bN.jpg:large

Cijferdans: asiel heeft een prijs

CijferdansCijferdans: asiel heeft een prijs

De Bundesrepublik Deutschland toont – zoals algemeen bekend – samen met Zweden de grootste gastvrijheid t.o.v. “vluchtelingen” in de EU.

Beieren werd vanaf het begin van dit jaar met 60.000 exemplaren verrijkt.  Alleen al op dinsdag klopten er 938 aan de Beierse poort. De kosten voor verzorging en onderdak worden tot eind 2016 geraamd op 3 miljard euro.  Alle andere kosten zoals bv. doktersbezoek, gsm-abonnementen en openbaar vervoer zijn daar niet inbegrepen.

Als men deze cijfers extrapoleert naar heel het grondgebied van Duitsland, waar men volgens een voorzichtige schatting niet minder dan 600.000 importbewoners verwacht, dan komt men op een factuur van 30 miljard euro.  Zonder extra’s.

eu schuldEven een vergelijking.  In de begroting 2015 werden voor gezondheid 12.07 miljard, voor landsverdediging 32.97 miljard, voor onderwijs en onderzoek 15.27 miljard, voor verkeer en digitalisering 23.28 miljard euro voorzien.
Als men nu al de asielzoekers van de laatste 10 jaar daarbij telt, die ook nog moeten gepamperd worden, en de asielzoekers, die in de volgende jaren het Duitse paradijs zullen bereiken, – elke tweede asielzoeker wil naar Duitsland – dan kan men ervan uitgaan dat er geen enkele eurocent voor de eigen bevolking overblijft!

Wie zei er iets over “verrijking”?

FT

Die Welt