Cijferdans

In Merkelland werd de verrijking als volgt genoteerd door de federale politie.  Volgens hun cijfers waren ‘vluchtelingen’ verantwoordelijk voor:

  • 142.500 geregistreerde misdrijven tijdens de eerste helft van 2016
  • d.w.z. 780 misdrijven per dag
  • d.w.z. een toename van bijna 40% in vergelijking met 2015
  • De cijfers hebben betrekking op misdrijven waarvan de vermoedelijke dader gepakt kon worden.  U mag zelf raden naar het aantal niet gevonden ‘vermoedelijke daders’…Dailymail

Ter illustratie enkele video’s:

 

Cijferdans

CijferdansCijferdans

“…Volgens het adviesbureau Deminor kan die som worden betaald met het geld dat Belfius Bank, Beweging.net (het vroegere ACW) en de Belgische staat uit de vereffening van Arco zullen ontvangen, op voorwaarde uiteraard dat deze protagonisten bereid zijn deze sommen ter beschikking te stellen van een regeling.
Eerst zien zei de dove, want een dergelijke dading is juridisch helemaal niet evident. De inleg van de staat in een dergelijke dading loopt opnieuw het risico als staatssteun te worden beschouwd, en wat de inleg van Belfius betreft, dat zal fiscaal worden beschouwd als een abnormaal en goedgunstig voordeel waarop de bank zelf nog eens gaat belast worden…”  (Uit: Arco-spaarder: Er is een oplossing mogelijk – Michel Maus)

We zijn benieuwd hoe ‘principieel’ de N-VA de ‘kracht van de verandering’ zal toepassen.

Arco: De kracht van … het betere bochtenwerk

Wie zijn de grote vissen ?

Eén van de zegeningen van de moderne tijd is dat men snel kan teruggrijpen naar de ‘standpunten’ voor en na de regeringsdeelname.

 

EU-cijferdans

Cijferdans5,5 miljoen euro

Het EU-denklabo is immens populair en wordt bijgevolg druk bezocht.  De subsidies die daarvoor uitgereikt worden zijn daar niet vreemd aan.  Bijgevolg begint het ‘Parlamentarium’, het bezoekerscentrum, stilaan slijtage te vertonen.  Wees niet bezorgd, het wordt gerenoveerd opdat de EU-lemmingen ongehinderd  de EU-bonzen kunnen blijven bewonderen tijdens hun bezoek aan het EU-hoofdkwartier:

Ruim 5 miljoen euro voor renovatie Parlamentarium Thierry Debels @thierryd 20/3/16 Het Parlamentarium wordt onder handen g...6,6 miljoen euro

Uiteraard moet de brandveiligheid gegarandeerd worden.  Met een brandblusser en een rookmelder hier en daar wordt de EU-werking niet voldoende beschermd:

Europees Parlement geeft 6,6 miljoen euro uit aan
verbetering brandveiligheid
Thierry Debels
@thierryd
20/3/16
Via een Eur...euro.
2

Cijferdans

CijferdansCijferdans

De Duitse Bundesagentur für Arbeit  (BA)   maakte bekend dat er dit jaar zonder rekening te houden met het aantal vluchtelingen dat zijn heil nog bij onze oosterburen gaat zoeken, er minimaal 450.000 werklozen zullen geteld worden, waarvoor de staat uitkeringen moet voorzien.  In totaal verwacht men dit jaar 1.200.000 werkloze vluchtelingen te tellen.  Dikwijls analfabeet, niet of nauwelijks  opgeleid.  Zonder talenkennis wat de toegang tot de arbeidsmarkt – zelfs met een beroepsopleiding – niet gemakkelijker maakt.
Om deze massa uitkeringen in goede banen te leiden moeten er 3.500 extra werknemers voor de BA in dienst genomen worden.  Kostprijs 65 miljoen.  De kosten voor de werkloosheidsuitkeringen zullen stijgen stijgen met € 640 miljoen, bovenop de reeds geschatte € 35 miljard euro.

Duitsland kan in het beste geval slechts banen ‘creëren’ voor max. 350.000 vakkrachten – voor zover deze begrijpen dat het woord ‘vak’ impliceert dat ze een opleiding genoten hebben.  Quod non.  Slechts 8% beschikt over vaardigheden die op de arbeidsmarkt ingezet kunnen worden. 11% weet ongeveer waar de klepel hangt, maar heeft geen schoolse opleiding genoten.  81% is niet ‘bruikbaar’.

BA2

Cijferdans

CijferdansCijferdans

De Senaat, die 8 keer per jaar met 60 senatoren bijeenkomt, beschikt over 273 personeelsleden.  Kostprijs: 1.25 miljoen euro per vergadering, 126.000 euro per senator. Ter vergelijking, in 1995: 70.100 euro per senator.
Begroting 2016: 53 miljoen euro.

Cijferdans

CijferdansCijferdans

Bij alle goede berichten die we deze nazomer mogen lezen even een kleine domper bij de feestvreugde over de toestroom van economische toeristen.

Uw en mijn staatsschuld stijgt met 507 euro per seconde.  Omgerekend 37.207 euro per  inwoner, maar als u werkt dan bent u verantwoordelijk voor 74.414 euro.  We beginnen stilaan te begrijpen waarom de importsecretaris zo zijn best doet om het bevolkingsaantal te doen toenemen.  Méér inwoners betekent dat de staatsschuld door een groter aantal kan gedeeld worden en vermits ze zonder enige uitzondering hoog opgeleid zijn zal de initiële kost voor hun welkomtoelagen snel opgevangen worden via de geïnde personenbelasting zodat ook de staatsschuld per werkzame inwoner naar omlaag zal gaan.  Kortom een nuttig bestede investering.

De Staatsschuldmeter

Cijferdans

CijferdansCijferdans

Hoeveel schulden heeft Griekenland bij de eurolanden?

Griekenland is een pak landen echt heel veel geld verschuldigd. In totaal gaat het om 312,7 miljard euro, leren we uit onderstaande grafiek van persbureau AFP. Dat is echter niet allemaal rechtstreeks afkomstig van de verschillende eurolanden. Zo heeft Griekenland ook voor 18,2 miljard euro schulden bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF).           Lees verder…

CJOLi4VWsAAz6bN.jpg:large