Gele Hesjes en Straatsburg… een complot?

Attentat à Strasbourg : les théories du complot se multiplient sur des groupes Facebook de "gilets jaunes"

In Frankrijk, maar ook in Duitsland, gaan er steeds meer stemmen op die een samenzweringstheorie zien tussen de Gele Hesjes en de aanslag in Straatsburg. Deze complottheorieën komen vooral uit de linkse hoek waarbij het vermoeden geuit wordt dat de Straatsburgaanslag in scène gezet werd om van de zorgen der Gele Hesjes af te leiden.   (…)
In Parijs vreest men dat Macron omwille van de “veiligheid” alle toekomstige Gele Hesjesbetogingen zal verbieden. Wat nog niet het geval is, maar elite politici (… van het soort dat met een bezorgde blik het woord “verantwoordelijkheid” in elk interview in de mond neemt) doen een oproep om – voorlopig – geen betogingen meer te organiseren.   Intussen overleefde Macron zonder problemen een vertrouwensstemming.
Hoe waarschijnlijk is de complottheorie?

Kempische zwarte humor…

De bronafbeelding bekijken

…. met onze verontschuldigingen aan de zwarten…

Een ontaarde besneeuwde ochtend !
8:00 u: Het heeft de hele nacht gesneeuwd en zo wordt mijn ochtend!
8:10 u: Ik maak een sneeuwman
8:20 u: Een passerende feministe vraagt me waarom ik geen sneeuwvrouw heb gemaakt
8:25 u: Dus ik maak ook een sneeuwvrouw
8:30 u: De kinderoppasster van de buren moppert omdat ze de borsten van de sneeuwvrouw veel te groot vindt
8:35 u: Het homostelletje van verderop bromt dat het ook best twee sneeuwmannen hadden mogen zijn
8:40 u: De vegetariër van nr.12 klaagt omdat ik een wortel, die dient als neus van de sneeuwman, heb gebruikt en dat is voedsel en hoort niet daarvoor te worden gebruikt!
8:46 u: Men vindt mij een racist omdat het twee witte poppen zijn
8:51 u: De moslim aan de andere kant van de straat wil dat ik een doek om de sneeuwvrouw heen sla
9:00 u: Iemand heeft de politie gebeld die langs komt om te kijken wat er aan de hand is
9:02 u: Ze zeggen me dat ik de bezem, die de sneeuwman vasthoudt, moet verwijderen omdat deze als moordwapen gebruikt zou kunnen worden
9:03 u: De dingen verergeren omdat ik hen zeg dat ik ‘m wel ergens bij hen zou willen in steken waar zelden het daglicht komt!
9:10 u: De lokale TV mengt zich in de discussie en vraagt me of ik wel het verschil weet tussen een sneeuwman en een sneeuwvrouw ?
Ik antwoordt: “Jazeker, de kloten!” en ik wordt gelijk afgeschilderd als seksist!
9:15 u: M’n mobieltje wordt in beslag genomen om gecontroleerd te worden en ik word meegenomen naar het bureau
9:30 u: Ik verschijn op het TV-journaal. Men verdenkt mij ervan dat ik een terrorist ben die van het goede moment profiteert om de openbare orde te verstoren
9:35 u: Ze vragen of ik ook nog medeplichtigen heb
9:50 u: Een groep onbekende jihadisten eist de actie op !

De moraal…..? Er is geen moraal in dit verhaal.
Het is gewoon ons land waar we tegenwoordig in leven !!!

Met dank aan Mannu Dox


“Dreigend schoolschisma!”

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is mediamanipulatie.jpg

Ook in Nederland wil men dat iedereen liefst even dom is/wordt.  Zoals ook hier weigeren de pleitbezorgers van een “breed middelbaar onderwijs” te vermelden waar het kalf gebonden ligt.  Iedereen moet mee.  Het niveau moet worden bepaald door de minst begaafde van de klas.  En dan wordt er angstvallig vermeden het probleem bij naam te noemen. 

Jan mag niet schitteren.  Ali moet absoluut een goed rapport krijgen.  Scholen mogen geen te moeilijk lessenpakket aanbieden.  Leerkrachten kunnen het rode potlood best thuis laten.  Te veel fouten aanduiden werkt stigmatiserend.  De racisme- of discriminatieklacht wacht om de hoek.  

Jan verveelt zich op school, rebelleert, en schrijft slechte toetsen.  Ali kan hem dankzij stimulerende bijlessen en een aangepast valideringssysteem inhalen.    Doelstellingen volbracht: zie je wel, blank of gekleurd hebben een gelijke hersencapaciteit. 

Zo zou het moeten zijn.  Tenminste volgens bepaalde onderwijsspecialisten, verzameld in de Nederlandse Onderwijsraad, die het hebben over “sociale cohesie”, “dreigende segregatie” en “schisma’s” op school.  Cijfers worden weergegeven zonder er de juiste conclusies uit te trekken;:

“Een opvallende trend is de afname van het aantal brede brugklassen. De afgelopen tien jaar daalde dat van 70 naar 55 procent, terwijl het aantal categorale klassen (met maar één niveau) steeg van 30 naar 45 procent.

Laten we een kat een kat noemen.  We weten allemaal dat het niveau van het onderwijs – zowel bij ons als bij de buurlanden – naar beneden afgestemd wordt door de toestroom van immigranten.   Dat de scholen zich proberen tegen te verzetten lijkt logisch. Kan niet, waarschuwen Nederlandse onderwijsspecialisten:

 “Het bevorderen van sociale cohesie is een ­belangrijke taak van het onderwijs”… “Je wil dat er op school sociale verbanden tot stand komen. Als kinderen elkaar niet meer tegenkomen en alleen maar in homogene brugklassen zitten, gaan meer mensen in hun eigen clubjes door het leven. Dat kan schisma’s in de maatschappij veroorzaken.”

We vragen ons af wat de volgende stap is om de “sociale cohesie” te bevorderen?  Verplichte speelkameraadjes?  Quota voor restaurantbezoekers, voor reisgezelschappen, koren, toneelopvoeringen, …  huwelijken?  Verplichte boeken?  Bij de kranten zijn de cohesie-aanbidders daar al goed in geslaagd.    Lees “Onderwijsraad: Segregatie op scholen neemt toe”

Quo vadis, Syria

De Ottomanen voelen zich weer bedreigd door de Syrische Koerden en zullen zich verdedigen.  Een eufemisme voor een aangekondigde uitgebreidere bezetting van Noord-Syrië, waar de Koerden (YPG) door hun beschermheren, de VSA,  de toezegging van een onafhankelijk Koerdistan gekregen hadden. 

Türkische Operation auf Manbidsch. (Grafik: Syria Live Map/DWN)

De VSA, bij monde van Defensie woordvoerder Cmdr. Sean Robertson, zijn het er niet mee eens.  “Onaanvaardbaar” klinkt het zelfs.   “Unilateriale militaire actie in N-O Syrië nu of in de nabije toekomst, is een grote bezorgdheid… Wij zouden dergelijke actie onaanvaardbaar vinden… coördinatie en afspraken tussen de VSA en Turkije zijn de énige mogelijkheden om veiligheidsproblemen in deze regio aan te pakken.”   Erger zelfs: “Ongecoördineerde acties zullen de gezamenlijke VSA-Turkse belangen in Syrië ondermijnen.”  En dan als uitsmijter: “Er zouden ook Amerikaanse slachtoffers kunnen vallen.”    Intussen besliste het Pentagon “observatiepunten” op te richten om de Ottomanen en hun Koerdische belagers uiteen te houden.  En daar blijft het niet bij. De VSA zijn van plan ca. 40.000 inboorlingen van de N-O regio op te leiden om daar de boel te stabiliseren. De Ottomanen zien dit als een nieuwe steun aan terroristen in Syrië (… ze bedoelen de Koerden). (…) De bezetting van Syrië door vreemde strijdmachten, vindt geen van beide opportunisten “onaanvaardbaar“. 

Dat de Koerden (YPG) zich niet goedschiks voegen naar de Ottomaanse wensen, mag blijken uit deze video.  Mochten de YPG en de Syrische overheid tot een modus vivendi kunnen komen, dan zijn de VSA en Turkije overbodig om de toestand te stabiliseren, zoals dat heet in bezettingstaal.  Iets wat de VSA ten allen prijze zullen proberen te verhinderen. 

Over “gemeenschappelijke belangen” gesproken… Volgens Turkse media, Yeni Safak – zijn beide opportunisten op zoek naar de I.S.-schat, zijnde 7 ton goud.    17 ton zilver zou zich in de bezette stad Hajin, ten Z-O van Deir Ezzor bevinden. (…)

Naar graven en dode lichamen moeten ze daarentegen niet écht op zoek gaan.  Quasi overal in het land én in Irak vindt de overheid massagraven met honderden, duizenden vermoorde mensen.  Recent in de al-Bukamal regio van het Deir Ezzor platteland: 7 massagraven met honderden ongeïdentificeerde lichamen, gedood door I.S., velen gemarteld en misbruikt.  (…)

Voor de tweede keer deze week heeft het Syrische leger de nog resterende I.S. enclave in regeringsgebied, O- Homs.  onder druk gezet.  Bedoeling is binnenkort een groot grondoffensief in de Badiya Al-Sham regio ten oosten van Homs en de westelijke Deir Ezzor regio op te starten. (…)

Ietsje verder naar het oosten blijven de VSA & co. de nog uit te roeien I.S.-restanten én de burgerbevolking bombarderen.  Collateral damage.  (…)

Met de volharding der “de-escalatie” blijven Al-Nusra & vrienden proberen uit Idlibistan te breken naar de Hama regio in het zuiden om daar de vredevolle boodschap van Allah te verspreiden. (…)

De gifgasaanval op de burgerbevolking van Aleppo schrijft een nieuw hoofdstuk.  De VSA twijfelen niet aan de gebeurtenissen, ze geloven de Russische vaststellingen (…)  en ze zijn verontwaardigd, ontzet, kwaad… op de Syrische overheid… want deze zou dit allemaal geënsceneerd hebben om medelijden op te wekken.  En het staakt-het-vuren, waar zowat alles gestaakt wordt behalve het vuren, in Idlibistan in gevaar te brengen.  Mocht er binnenkort een gifgasaanval in Kiev plaats vinden, dan zal dit vanzelfsprekend ook in opdracht van Assad gebeurd zijn.

Waar een regio bevrijd en vervolgens uitgekamd wordt vinden de Syrische strijdkrachten grote opslagplaatsen met wapens, raketten, munitie, machinegeweren, TNT, temperatuurgevoelige camera’s…  sommige van Israëlische oorsprong en medicijnen, afkomstig uit Golfstaten en westerse landen.  Ditmaal ten westen van Nawaa (Daraa regio) Zij werden vanuit Israël en Jordanië binnengesmokkeld. (…)

Tot zover deze bijdrage over de toestand in Syrië.  Bij de volgende publiceren we weer deuntjes uit de optimistische notenbalk – de kerstboodschap indachtig.  Veerboot Aquarius “redt” niet meer

De bronafbeelding bekijken

Vrijdag vernamen we het treurige nieuws van het buiten bedrijf stellen van de door de Gutmenschen en neo-Europeanen geliefde veerboot Aquarius.  Neen, het schip liep geen averij op, het werd uit de veerbotencirculatie gedwongen.  De reislustige Afrikaanse bevolking zal het moeten missen.

De Aquarius had een missie.  Het schip voer door de Mid. Zee wateren op zoek naar drenkelingen.  En als die niet toevallig te vinden waren, dan werd er een seintje gestuurd vanop de Noord-Afrikaanse stranden dat er een lading acteurs op de vermelde coördinaten in moeilijkheden zou geraken.  Medecins sans Frontières en SOS Méditerrannee zijn er het hart van in.  De bemanning moet ontslagen worden.  De vlaggen opgeborgen.  De mensenrechtenverachtende Salvini heeft het op zijn geweten: eerst sluit hij de Italiaanse havens, vervolgens zet hij druk op Gibraltar en Panama (video) opdat ze hun toestemming voor het gebruik van hun vlag intrekken.  De (tijdelijke noodoplossing) Liberiaanse vlag laat de reddingsoperaties niet toe. (…)

En dan komen de lijken uit de kast.  Laat ons wel wezen: we wisten dat de lijken daar lagen, maar pas nu wordt de verrottingsgeur overduidelijk… hoe de Aquarius gefinancierd werd door George Soros, daarbij geholpen door de socialist Pedro Sanches, eerste minister van Spanje.


Journalist Rubén Pulido (Caso Aislado, OK diario en zijn eigen YT-kanaal) gaf details vrij in een tweet.  Hij begint met een tipje van de financiële sluier op te lichten: Soros financiert de NGO SOS Méditerranée via The Oak Foundation, die – merkwaardig genoeg – ook de IE Universiteit in Madrid financieel ondersteunt, waar Pedro Sanchez’ echtgenote,  Begoña Gomez, in augustus van dit jaar begon te werken als directeur van het “Africa Center”. 

Sinds het aantreden van Sanchez explodeerde het aantal “vluchtelingen” in Spanje.  Wat meteen ook in Spanje een thema van de verkiezingen maakte.   Dat hij zich bij de modale Spanjaard hiermee niet geliefder maakt mag blijken uit het VOX-succes in Andalusië.   De 25.000 euro die hij speciaal vrij maakte uit, resp. die de belastingbetaler mocht opsnorren, voor de halal slacht van schapen, bestemd voor de “bijna drenkelingen” deze zomer, schiet menige Spanjaard in het verkeerde keelgat.  Socialist of niet. 


 “Niet bindende” boeien

Afbeeldingsresultaat voor aan  handen en voeten geboeid

“…Het Migratiepact is geen verdrag, en is dus niet bindend voor de staten die het onderhandeld hebben. Anderzijds staat het bol van verwijzingen naar mensenrechten- en grondrechteninstrumenten, die wel degelijk bindend zijn.  Het Migratiepact bevat zelfs verwijzingen naar verdragen die door de meeste Europese landen niet geratificeerd zijn, en loodst zo toch de rechtskracht van die verdragen in het intrastatelijk recht binnen. Het Migratiepact draagt dus bij – niet meer dan dat maar ook niet minder – tot de creatie van een supranationale, globale rechtsorde waarin het laatste woord door supranationale rechtsinstanties gesproken wordt, en waarop de klassieke democratische instellingen nog weinig impact kunnen doen gelden. Een dergelijke verrechterlijkte globale orde wordt geheel zelf-referentieel; elke externe invloed loopt noodzakelijkerwijze over rechtscolleges.

Ook hier zijn de gevolgen niet dezelfde als internationaalrechtelijke normen niet of niet in gelijke mate primeren op nationaalrechtelijke normen. Het wekt dan ook geen verwondering dat staten als China of Rusland weinig problemen zien in de aanvaarding van een instrument als het Migratiepact; deze staten beschikken in hun rechtsorde over alle instrumenten om de toepassing ervan te sturen.

Anders is het gesteld in staten waar die voorrang wel bestaat. Zoals bij ons…”

Mr. Fernand Keuleneer in “De hiërarchie van rechtsnormen is een bij uitstek “politieke” beslissing”