Terugblik

2011 military intervention in Libya - Alchetron, the free social ...

Negen jaar geleden, op 18.3.2011, schreef Ray op Angeltjes onderstaande bedenking:

Verenigde Naties en Libië

De VN Veiligheidsraad heeft rond half twaalf ‘s avonds onze tijd een resolutie aangenomen die de weg vrij maakt voor militair ingrijpen in Libië. Er waren tien stemmen voor, nul tegen en vijf onthoudingen. Binnen het mandaat valt een no-fly zone en ‘alle noodzakelijke maatregelen’ om burgers te beschermen tegen aanvallen van Moammar Gaddafi, de man die zijn eigen burgers vermoordt.  De Verenigde Naties willen geen bezettingsmacht in Libië. Op het centrale plein in oppositiestad Benghazi steeg gejuich op.

Rusland, China, Brazilië, India en Duitsland onthielden zich van stemming. Frankrijk, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Bosnië en Herzegovina, Gabon, Libanon, Nigeria, Colombia, Portugal en Zuid-Afrika stemden voor.

Wat er ook van zij, de Libische toestand zal een stroom vluchtelingen op gang brengen die hun strijd veilig verder zullen zetten vanuit Europa, dat machteloos elke invasie ondergaat. 

Vervang Libië door Syrië, Gaddafi door Assad… de geschiedenis herhaalde zich met alle bekende catastrofale gevolgen. Wanneer gaat het westen nu eens leren met hun poten van andere landen te blijven?

Totalitaire journalistiek

We stevenen in hoog tempo af naar een totalitaire journalistiek, en naast 9/11 en de MH17 helpt ook het Corona virus daarbij. In deze column van Karel van Wolferen, bespreekt hij de invloed van het Corona virus en de wijze waarop de journalistieke media daar mee omgaat. Terugblikkend op zijn eigen verleden als buitenland correspondent bij het NRC, concludeert hij dat er geen ruimte meer is voor onafhankelijk journalistiek onderzoek. De journalistieke vrijheid is zoek. De media wordt uitsluitend nog aangestuurd door onze overheid en publiceert slechts de officiële waarheid. U wordt onder druk gezet om al het andere niet te geloven. Totalitarisme heeft onze journalistiek in de greep.

Aan het Griekse front (5)

A neo-Ottoman invasion of Europe and the UK, thanks to Merkel, who ...

Ottomaanse haat. Fikret Simsek, een populaire Turkse zanger uit zijn afkeer met een lied waarin wenst hij dat dat Ottomanië gespaard mag blijven en dat het virus zijn biezen pakt naar vijandige staten zoals Rusland (Poetin), Egypte (al-Sisi), Syrië (al-Assad), de VSA (Trump) en – vanzelfsprekend – Griekenland in zijn geheel, dat hij “de smet van een tijdperk” noemt. (…)

De Turkse regering heeft in al haar wijsheid beslist de losgelaten sprinkhanenplaag aan de grens met Griekenland (Kastanies) terug “in hun kot” te steken. Ca. 5800 (Ekathimerini heeft het over 10.000) werden opgepikt, in dezelfde bussen gestopt die hen gebracht hadden en zullen naar verluidt verdeeld worden over 9 provincies om vervolgens een retourticket naar hun eigen Prachtland uitgereikt te worden. Zodra corona het vliegen mogelijk maakt. Het is volgens de minister echter maar tijdelijk, want na de coronacrisis zullen de “Turkse autoriteiten niemand een haarbreed in de weg leggen als ze het Ottomaanse Rijk willen verlaten”. De chantage stopt niet.

Iets zegt ons dat de EU / Merkel er voor iets tussen zit, nl. ingegaan is op de chantage en een behoorlijke som in de Turkse staatskas gestort heeft. Dit wordt bevestigd door o.a. deze maatregel: het EU-parlement keurt de financiële steun voor landen met COVID-19 goed. Opmerkelijk is onderstaande paragraaf, waarin het parlement de voorwaarden voor het EU-solidariteitsfonds aanpast. “Oorspronkelijk bedoeld om landen te steunen bij rampen, maar vanaf nu ook van toepassing voor lidstaten en landen in de toetredingsprocedure als de gezondheid van de bevolking, zoals bij de coronavirus pandemie, in gevaar komt.” En dan snijdt de officiële Turkse verklaring over de terugtrekking der “vluchtelingen” aan de Griekse grens hout: er wordt immers als reden de coronacrisis aangevoerd.

The Parliament approved amending the EU Solidarity Fund regulation as well. The fund was initially set to assist countries affected by natural disasters but from now on, member states and countries in the EU accession process will be able to request support in case of public health crises like the coronavirus pandemic. 

Volgens Der Spiegel wordt door de Duitse Geheime Dienst bevestigd dat Turkije de gebeurtenissen der laatste vier weken aan de Griekse grens opzettelijk zou aangevuurd hebben. Volgens de gegevens zou de Turkse overheid “vluchtelingen” in bussen gedwongen hebben om ze naar de grensregio te rijden. Onder de meute ook Turkse geheime agenten die het vuur, het geweld, moesten aanwakkeren.

Dat velen van hen niet vrijwillig op pad naar het westen vertrokken werd door getuigenissen (sociale media) weken geleden al bevestigd. Velen van hen spraken perfect Turks, hadden een leven in Turkije opgebouwd.

De Turken blijven de Grieken onverminderd intimideren: Turkse gevechtsvliegtuigen drongen zaterdag verschillende keren binnen in het Griekse luchtruim. (…)

Turkey withdraws migrants from Evros land border

Türkei steuerte Ansturm auf griechische Grenze

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

In Syrië schijnen nu ook 5 mensen besmet te zijn. Ze kwamen uit het buitenland. Zo worden hier eveneens algemene voorzorgsmaatregelen van kracht. Corona is nu het belangrijkste nieuws heel de wereldbol rond. Het biedt kansen en gevaren. Deze pandemie kan de wereldfamilie tot inkeer brengen en terugvoeren naar het wezenlijke, in de geest van hetgeen het eerste Bijbelboek, Genesis ons leert. Het eerste mensenpaar wilde niet ingaan op Gods uitnodiging om in gemeenschap met Hem, leven en liefde in overvloed te ontvangen, maar wenste zelf god te zijn. Deze breuk met God bracht een ontwrichting mee van de mens in zichzelf, met zijn medemens, in de maatschappij en in de natuur.

Schuld erkennen en terugkeren naar de harmonie met God, Hem erkennen als Schepper en Jezus als Verlosser, dát is nu de belangrijkste remedie voor de gehele mensheid.

Corona schept onverwachte initiatieven van edelmoedigheid, zoals je kan zien in bijgevoegde video’s: een priester die zijn geneesmiddel aan een jongere geeft en zelf sterft, (wat door de mainstream pers “evangelisch” werd opgenomen!) een ongelovige arts die in deze grote ellende God ontdekt, paus Franciscus die de hele wereld in gebed verenigt, creatieve Eucharistievieringen langs internet, muziek op het balkon, de waanzinnige oefening van oorlogsvoering van de NAVO die afgeblazen wordt of toch bijna… En ja, het eenvoudige middel tegen malaria, chloroquine, schijnt wel degelijk te beschermen tegen corona.

(Een volgende keer hopen we te schrijven over bertram poeder dat effectief beschermt tegen malaria, en wellicht ook tegen corona). Deze pandemie biedt ook gevaren bovenop de besmetting. Vooreerst de angst.

Bij mensen werd een lichte besmetting vastgesteld en van dat ogenblik af werden sommigen door de angst zo verlamd dat ze, zonder fysische redenen, in de kortste tijd toch op intensieve dienst moesten opgenomen worden. Een ander groot gevaar op landelijk en wereldvlak bestaat hierin dat men geleidelijk van maatregelen naar een dictatuur overgaat en op wereldvlak naar een totalitaire werelddictatuur, nog erger dan de geplande nieuwe wereldorde(wan)orde ons ooit kon opleggen.

Een goddeloze mensheid waande zich de meester van het leven en dacht lijden geheel te kunnen uitroeien en binnenkort ook de dood, die daarom  alvast beschouwd  werden als onaanvaardbaar en mensonwaardig.

In zijn barmhartigheid en originele humor laat God toe dat een minuscuul virusje met een mokerslag deze mens terug tot het besef van zijn schepsel zijn: lijden en dood zijn niet “onmenselijk” maar horen wezenlijk bij het menselijk leven. Het handelen kan mensonwaardig worden, maar het lijden en sterven zelf blijven in zich altijd menswaardig en zelfs noodzakelijk. De mens kreeg wel de opdracht en de mogelijkheden om lijden en dood voor elkaar zoveel mogelijk te verzachten. Uiteindelijk zijn lijden en sterven, in geloof en liefde met Christus doorleefd, de enige weg voor de zondige mens, om verlost te worden van alle kwaad  en te delen in Gods eeuwig leven en in Christus’  verrijzenis. Zij  blijven onmisbaar voor onze omvorming van aardse, zondige  vergankelijkheid naar  het eeuwige, goddelijke Leven, waarvoor God ons  geschapen heeft.

Na enig nieuws uit onze gemeenschap in quarantaine, geven we nu de open brief die we vorige keer al schreven aan onze  VRT en die tot heden slechts door twee blogs werd verspreid omdat de mainstream media alle voorrang geven aan corona. Verspreid de brief maar als je wil en kan. Hoe vlugger de hersenspoeling van onze journalisten ontmaskerd wordt, hoe vlugger de ellende van het Syrische volk (en andere volkeren) ook eindigt. Volgende vrijdag zal het 30 jaar geleden zijn dat de gesel van de abortuswet over ons land kwam (en die wereldwijd veel meer dodelijke slachtoffers maakt dan corona!). Hiervoor willen we een korte (anderhalve blz.) en duidelijke brief schrijven. Na enkele ”merkwaardigheden” geven we een overvloed aan info en video’s, vooral in verband met het coronavirus.

Tenslotte verwittigen we jullie nu al dat we de week daarna, op Goede Vrijdag, de stilte willen bewaren en geen bericht  sturen uit eerbied voor het grootste nieuws uit de hele mensengeschiedenis: Jezus stierf op het Kruis. Heel de Goede Week is overigens een week van stilte en gebed. Het beste dat je kan doen is intens hiermee meeleven en meebidden.

P. Daniel

Vrijdag 27 maart 2020

Flitsen

Russisch icoon met voorstelling van de heilige Johannes Klimakos ...

De vierde zondag van de veertigdagentijd  in de byzantijnse liturgie is gewijd aan de hl Johannes Climacus, een geëerde asceet en abt van het klooster van de Sinaï, in de zesde eeuw. Naar aanleiding van de droom van Jakob in Betel met de ladder naar de hemel (Genesis 28, 10-22), schreef hij de “klimax” (Grieks voor ladder), de Scala Paradisi, de Paradijsladder, die heel populair werd. Hij schreef dit alles vanuit persoonlijke ervaring en gebed.

Heilige Johannes Climacus, Hemelse ladder / Icons

Het is een volledige verhandeling over het geestelijke leven voor de monnik, vanaf de verzaking aan de wereld tot de volmaaktheid van de liefde. Het is een opgang naar God in 30 stappen, die in de kloosters tijdens de vasten gelezen werden. Het eerste deel handelt over de overgang van de breuk met de wereld naar het “kindschap” van God. Het tweede deel beschrijft de strijd tegen de harstochten, die wel goed zijn in zich, maar moeten gezuiverd worden.  Het derde deel beschrijft de  volmaaktheid in geloof, hoop en liefde, die leidt tot de innerlijke rust en vrede van de ziel (de “hysechia”). Boven op de ladder staat God de monnik op te wachten. Enkele jaren voor zijn dood trok de hl Johannes Climacus zich terug in een kluizenaarsleven. Heel zijn leven verliep  tussen de Tabor en Sinaï. (Paus Benedictus XVI wijdde hieraan een boeiende catechese, 11 februari 2009). Voor heel de mensenfamilie, die  steeds meer tot een soort vastentijd en een  monnikenbestaan geleid wordt, is deze Paradijsladder een geschikte handleiding.

Op 21 maart begint de (astronomische) lente. Het is hier de gewoonte om dan de “moeders” te vieren, zoals met het feest van de hl Jozef de “vaders”, ook de “geestelijke” vaders en moeders. We maakten er op zaterdagavond een feestje van met een gebak. En daar horen altijd sketches bij. Omwille van de beperkte mogelijkheden gebeurde dit nu met een poppenspel.

Ons leven in quarantaine met strenge hygiënische maatregelen verloopt heel gewoon.  Er worden vele uren besteed aan het gebed. We hebben er nu ook alle tijd voor en kunnen zo de zorgen en noden van de anderen bij de Heer brengen. Werk, studie en ontspanning krijgen op aangepaste wijze hun plaats. In de aanloop naar het Heilig Triduum worden de gebeden ook geleidelijk uitgebreider en intenser. Donderdagmorgen baden we “de grote boetecanon” van de hl Andreas, aartsbisschop van Kreta. Het zijn  9 “oden” met elk ‘n 30-tal gebeden die zowat alle situaties, personen en  woorden uit heel de Schrift hernemen die tot boete oproepen. Bij ieder gebed hoort een “grote metanie”, nl. knielen tot met het hoofd op de grond, dus ’n paar honderd keren. Dit gebed stelt alle fitnessoefeningen in de schaduw en het morgengebed duurt, beginnend met de Eucharistie,  meer dan drie uur.

Nvdr: Om u een idee te geven:

Joepie, ons gebed is verhoord! Vandaag waren we bijzonder verheugd bij het vernemen dat onze vrienden, de 4 in Bagdad ontvoerde verantwoordelijken van S.O.S. chrétiens d’Orient bevrijd zijn, al hebben we er nog geen verdere gegevens over. (Bon retour chez vous, mes amis)

Lees verder

Als een gebed geen gehoor krijgt…

… kunt u nog altijd een offer brengen….

Toen wij onderstaande video bekeken, vroegen wij of de volgende stap een mensenoffer zou zijn om de goden gunstig te stemmen. Tot we ons realiseerden, dat dit eigenlijk al het geval is. Oudere patiënten, daar gaat de maatschappij immers geen geld en zorg meer insteken. De dolgedraaide, egoïstische, verwende, jonge generatie, die bleef (blijft?) feesten tegen alle waarschuwingen en voorschriften in en daarmee niet alleen hun eigen leven maar ook dat van hun (groot)ouders in gevaar bracht (brengt?) … die zelfingenomen jeugd wordt wel verzorgd. Immers: de rendabiliteitsverwachting in deze ontmenselijkte – ieder voor zich – samenleving is in hun voordeel. Daar gaat het immers om bij de beslissing wie er mag verzorgd worden, wie er mag blijven leven als er een keuze moet gemaakt worden. Dat ouderen heel hun leven gewerkt hebben opdat de kinderen betere vooruitzichten kunnen hebben, belasting betaald hebben… dat wordt van de kaart geveegd. En de staatskas vaart er wel bij: bij elk overlijden een pensioen minder te betalen.

Moest ons even van het hart. Hebben wij hen tot deze van zichzelf vervulde egotrippers opgevoed? Op de Duitse n-tv zagen we een jong meisje, dat fel protesteerde omdat haar uitgaansleven in de war gebracht werd door de hou-afstand-maatregelen van de regering. Het blonde wicht (leeftijd tussen 16 en 20) dreigde ermee dat haar vader, een jurist, naar de rechtbank zou trekken wegens “Freiheitsberaubung“…

Begrijp ons niet verkeerd. Wij pleiten niet voor een selectieve redding met gehoorzaamheidspunten. Integendeel. Bij een nijpend tekort aan medische hulp menen wij dat menig grootouder, of oudere persoon in het algemeen, indien hij voor de keuze gesteld wordt wie er aan een beademingstoestel gekoppeld kan worden, ook al had de oudere medische of andere prioriteit, deze zonder meer vrijwillig voorrang zou geven aan een jonge zieke, ongeacht de familieband.

Animal Sacrifice in Islam

Terug naar de aanleiding: onderstaande video uit de stad Hakkari, in het onvolprezen land van de Verheven leider, toont hoe de plaatselijke bevolking de hulp en mededogen van Allah aanroept bij de bestrijding van corona met als zoenoffer 180 schapen. Twee dagen duurden de offeranderituelen. Zonder veel poeha, een rituele slachting tussen de bomen, op het gras, met supporters en spelende kinderen. Naar verluidt werd het vlees donderdag aan behoeftigen uitgedeeld. Bij deze vorm van “social distancing” een galgenmaal?

Er is ook goed nieuws

Searching in the sky | Free Vector

Blijkbaar heeft de ozonlaag zichzelf hersteld. U herinnert zich… de ozonlaag die voorwaar een groot gat toonde, waardoor we allemaal voortijdig aan huidkanker zouden sterven.

Zo luidde de onheilstijding:

Tussendoor een opti-pessimistische conclusie uit 2017 – pas in 2070 een definitieve herstelling:

De hoopvolle boodschap werd bekend gemaakt door “Unilad” die zich beriep op een recent gepubliceerde studie in het vakblad „Nature“. De maatregelen die in het zgn. Montreal-protocol afgesproken werden schijnen te werken. We hebben massaal afscheid genomen van deo-spuitbussen. Het zal u in het jaar 2000 misschien niet opgevallen zijn, maar toen al bleek dat de chemicaliën in de atmosfeer die de ozonlaag aanvraten afnamen.

Wat niet belet, dat we ons onverdroten verder moeten inzetten om onze CO2-voetafdruk zo goed mogelijk te doen krimpen. Juist. Met de hulp van coronavirus zal dit wel lukken.