Zogezegd

“…Democratieën die op een eenvoudigere manier georganiseerd zijn kunnen uiteraard sneller schakelen… Kunnen we eens in plaats van meer staat bij te maken, wat minder staat maken?… We willen het over staatsvermindering hebben om het systeem beter te laten werken. Dat is wat mij stoort aan communautaire discussies… Daarom dat het communautaire de komende jaren opnieuw best in de frigo blijft…”

Afbeeldingsresultaat voor zeven politieke dromers

Gwendolyn Rutten, voorzitster Open-VLD in “Zeven politieke dromers”

Zwarte parels op cultureel bezoek in Parijs

West-Europa anno 2019: honderden Afrikanen bezetten een van de eerbiedwaardigste plekken in Frankrijk: het Panthéon (het graf van o.m. Voltaire, Victor Hugo en Marie Curie).

Ze noemen zichzelf ‘Gilets Noirs’ en eisen papieren voor alle illegalen.

Niet deze bezetters, maar de toeristen moesten het gebouw verlaten. Waanzin!

Onderaan kan u een beschaafd bezoek bekijken.

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Vincent Lambert is gisteren morgen (11.7.19) op 42 jarige leeftijd in een ziekenhuis in Reims door uitdroging gestorven. Na een zwaar ongeval in 2008 geraakte hij in een coma, met onherstelbare hersenschade, maar bleef in leven met een minimale bewustwording.  Hierna begon een juridische strijd tussen zijn vrouw die hem wilde laten sterven en zijn ouders die hem wilden laten leven. In heel Europa werd deze strijd passioneel gevolgd. De wanhoop van zijn vrouw heeft het nu gehaald van de  liefde van zijn  ouders, dank zij de hardnekkigheid van de machtigen en de  verblinding van de rechters. Zij spraken het doodsvonnis uit over het leven van deze  weerloze man en oordeelden dat zijn leven niet meer de moeite waard was om geleefd te worden.

Niet zo lang geleden werden van staatswege programma’s opgezet voor eugenisme en euthanasie om gehandicapten te elimineren. Onze steeds meer onmenselijker geworden samenleving voert deze programma’s nu tot haar dieptepunt. Sinds abortus en euthanasie burgerlijk gewettigd werden, is aan de zorg voor de aller zwaksten in onze samenleving een fatale slag toegebracht. De zorg voor het leven wordt steeds meer beheerst door een cultuur van de dood. Grégor Puppinck, directeur van het Europees centrum voor recht en rechtvaardigheid (ECLJ) vraagt dat het Comité voor de rechten van gehandicapte personen van de UNO nu Frankrijk zou veroordelen.

Het geloof in Jezus Christus en een christelijke cultuur zijn de ware bronnen van de Europese beschaving en haar vitaliteit. Hieruit ontstonden  zowel de universiteiten en de kathedralen als de scholen, ziekenhuizen en instellingen voor de allerzwaksten, naast talrijke andere ontwikkelingen die de bijzondere rijkdom van deze beschaving uitmaken. Alleen dit geloof en deze liefde kunnen onze  beschaving en de mensheid van de ondergang redden.

We berichten over onze  contacten met christenen in Syrië en geven een meditatie over schoonheid, goedheid en waarheid, waarna weer een overvloed aan info en video’s.

P. Daniel

Vrijdag 12 juli 2019

Christenen in Syrië

Katholieke en orthodoxe christenen kunnen het in Syrië over het algemeen erg goed met elkaar stellen,  afgezien van enkele strengere groepen. Er komen ook vele orthodoxe christenen bij ons  op bezoek. Vorige vrijdag was het onverwachts druk. Om acht uur ’s morgens eindigen we dan de wekelijkse nachtaanbidding maar ruim voor die tijd was er al een autobus met christelijke vrouwen uit Tartus. Ze kwamen muisstil in de kerk binnen. De meesten gingen eerst de grote iconen van Jezus en Maria vereren door ze te kussen, met de hand of het voorhoofd aan te raken en een kruissteken te maken. Velen gingen daarna knielen op de grond, hoewel aanbidding in oost en west een ander accent heeft en in het oosten eerder heel de liturgie een daad van aanbidding is. Nadat we de uitstelling van het Allerheiligste Sacrament afgesloten hadden, kwamen vele vrouwen de zegen vragen of gebed voor zieken van hun familie. Deze groep was nauwelijks  weer vertrokken of er arriveerde een autobus met christelijke vrouwen uit Damascus. Toen zij klokkengelui hoorden,  vroegen ze of zij ook mochten deelnemen aan de Eucharistie. Het was voor ons een uitnodiging om extra aandacht aan hen te besteden en hen een aangepast sermoen te geven.

Lees verder

Zogezegd

“… De Wever is een ongelooflijk intelligent en strategisch iemand. Ik zit drie keer per maand samen met hem op het fractieoverleg van de gemeenteraad en ik leer enorm bij van zijn manier van denken. Volgens mij is hij een van de gevaarlijkste figuren in Europa. Ik ben heel blij dat hij niet in Duitsland leeft, dat had pas echt problematisch kunnen worden…

Afbeeldingsresultaat voor zeven politieke dromers

Peter Mertens, PVDA voorzitter, in “Zeven politieke dromers”

Achterbakse EU

Afbeelding kan het volgende bevatten: nacht

Gerolf Annemans: “Von der Leyen (Nvdr: in Merkelland wordt ze liefkozend ‘Fliintenuschi’ en/of ‘von der Leichen’ genoemd) heeft inmiddels met alle fracties gesproken behalve met onze ID-fractie. Verdere uitbreiding van het nergens zò ver doorgedreven cordon sanitaire. Als ze ons zouden kunnen het recht ontzeggen om de lucht in te ademen in het Parlement, zouden ze dat òòk nog doen.”

Het cordon sanitaire in de EU wordt zoals in het land b met enige vindingrijkheid toe- en aangepast volgens de nood aan de man komt. Zoals toen Jean-Marie Le Pen, als oudste volksvertegenwoordiger, de eer had moeten hebben de eerste zitting van het EU-parlement voor te zitten. Niet dus. Zoals bij ons gebruikelijk werden de procedureregels snel-snel aangepast. Men herinnere zich de Decroo en Dewael-show. Toen kon men het kleine aantal verkozen rechtse volksvertegenwoordigers nog weglachen. Maar nu telt de ID-fractie (Identiteit & Democratie), waartoe ook het Vlaams Belang hoort, 73 koppen, wat hen het recht geeft op twee zetels in de commissies Landbouw en Justitie (volgens het D’Hondt-systeem). Mocht Nigel Farage zijn trots ingeslikt hebben dan had ID 100 volksvertegenwoordigers en het recht op een derde zetel in een commissie.

Het systeem D’Hondt, dat de postjes verdeelt in de EU praatbarak, inbegrepen de zgn. “rapporteurs”, de verslaggevers, wordt meer en meer een probleem. Niet getreurd: of de ID-fractie er nu recht op heeft of niet, ze zullen niet in de resp. commissies mogen zetelen. De poco EU-fracties hebben nl. duidelijk gemaakt dat ze de IDers niet zullen aanvaarden en ze eisen de zetels op voor hun eigen fracties. De EU kan niet met ‘democratie’ – en nog minder met ‘identiteit’ omgaan. Kritische stemmen moeten gesmoord worden. Hun eigen regeltjes primeren. Menig volksvertegenwoordiger erkent het ondemocratisch gehalte van de poco EU-fracties maar houdt zijn/haar mond volgens het motto “het doel heiligt de middelen”.

Men had de kool en de geit kunnen sparen door de ID-fractie de minst belangrijke postjes te laten bezetten, zoals bv. enkele van de 14 vice-voorzitters – een eerder symbolische titel – of van de petities-commissie. Tenslotte heeft daar niemand enige macht. Maar zelfs dat wordt hun niet gegund.

Niks nieuws onder de EU-zon: video uit 2016:

Het vertrek van de Duitse legerbazin zal op een oorverdovend applaus bij haar onderdanen kunnen rekenen. Een portret van Flintenuschi, dat gemarkeerd wordt door bedrog, fraude en vermoeden van corruptie. Bij de EU zijn de mogelijkheden nog veel groter…

Dreigingen en sancties: een tweesnijdend zwaard

Gerelateerde afbeelding

De relaties der beide NAVO-partners VSA en Turkije hebben gelukkiger tijden gekend. Aanleiding: concreet gaat het om de Turkse aankoop van het Russische rakettenafweersysteem S-400. De VSA blijven een enorme druk zetten opdat de handel niet doorgaat. Quod non. Allemaal boter aan de galg: de Turkse regering volhardt in de boosheid. Citaat buitenminister Mevlüt Cavusoglu: “Wij zeggen niet dat we de S-400 willen kopen, we hebben die al gekocht.”

De Turkse beslissing moet niet slechts als erkenning van de kwaliteit van het Russische afweersysteem geïnterpreteerd worden, maar kan evenzeer een geringschatting van de NAVO en de gemeenschappelijke politiek tégen Rusland betekenen. Niet moeilijk dat de VSA gepikeerd reageren. En in dit geval heeft Trump – wat niet altijd het geval is – de steun van zowel Republikeinen als Democraten. Zij stemden midden juni een resolutie waarbij Turkije tot de orde geroepen werd – iets wat bij de Turkse regering in het verkeerde keelgat schoot. De bg. buitenminister reageerde met: “Niemand mag met Turkije in een ultimatieve taal spreken. De resolutie is een slag tegen het vertrouwen tussen onze landen. De genoemde onfaire en onbewezen aanklachten tegen de Turkse buitenpolitiek zijn onaanvaardbaar. Ontoelaatbaar is ook de bereidheid sancties in te voeren en de dreiging hindernissen op het pad der bilaterale relaties te zullen leggen.”

Afbeeldingsresultaat voor S-400

De VSA hadden immers vooraf aangekondigd de afgesproken verkoop van de jets Lockheed Martin F-35 “Lightning II” te zullen vertragen of zelfs annuleren. Gevolgd door de verklaring dat er geen Turkse piloten meer zouden opgeleid worden. De levering van de jets werd momenteel gestopt, maar Turkije blijft onvermurwbaar. Klein maar belangrijk detail: Turkije is niet alleen klant, maar tevens co-producent, daar het land meerdere componenten van de F-35 in opdracht van de Amerikaanse Lockheed Martin fabriceert.

Doch niet alleen daarom is de Amerikaanse dreiging een tweesnijdend zwaard: Turkije zou zeer snel vervanging kunnen krijgen, nl. de Russische jets, waarvan de Suchoi Su-35 en de Su-57 niet bepaald moeten onderdoen voor de Amerikaanse concurrentie – integendeel… net zoals het Russische afweersysteem S-400!

Als laatste argument brachten de VSA hun eigen afweersysteem op de agenda. Ze zouden eventueel bereid zijn het aan Turkije te leveren op voorwaarde dat Turkije Rusland het nakijken geeft. Het Turkse antwoord duidt op zijn minst op een zeker gebrek aan vertrouwen in het Amerikaanse systeem: “Deze leveringen kunnen niet voldoen aan de Turkse luchtverdediging. En daarom wil de Turkse regering per se de Russische S-400.” Met als serieuze schep er bovenop: “De situatie toont opnieuw aan dat de Turks-Russische samenwerking uitgebreid moet worden.”

Niet bepaald een scenario waarop de VSA zitten te wachten en dat weten de Turken maar al te goed. Derhalve kunnen ze stoïcijns op de Amerikaanse dreigingen reageren. En toch hebben de VSA nieuwe sancties voorbereid. De nationale veiligheidsraad, het buitenministerie en het ministerie van financiën onderzoeken momenteel mogelijkheden om “de Turkse economie, die zich sowieso in zwaar weer bevindt, dooreen te schudden”. Concreet moet de toegang van Turkije tot het VSA financiële systeem ontzegd worden. De Turkse buitenminister laat zich niet chanteren en waarschuwt voor de gevolgen van de Amerikaanse buitenpolitiek. “De VSA moeten van deze houding afstand nemen. Zij veroorzaakt bij iedereen zorgen. Hoe ver kan dit nog gaan? Als de VSA tegen ons acties ondernemen, dan moeten wij dat ook doen. Vanzelfsprekend zal niemand zonder te reageren aan de zijlijn blijven toekijken.”

In Moskou wrijft Sergej Tschemesow, leider van het Rostec concern, ontwikkelaar en producent van de S-400, tevreden in zijn handen. Op het economisch forum in St Petersburg klonk het: “Alles is in orde. Binnen ca. twee maanden beginnen we te leveren. De financiering is geregeld en de opleiding voltooid.” En ja hoor, vandaag vernemen we dat de eerste delen inmiddels geleverd werden.

De S-400 kan tot 300 doelwitten tegelijkertijd omvatten binnen een bereik van 400 km en op een hoogte van 27 km. Turkije zou vier S-400 divisies moeten krijgen met een totale waarde van 2.5 miljard US $. Een koopje in vergelijking met het concurrerende Amerikaanse minderwaardige afweersysteem want de Russische S-400 kost ‘slechts’ de helft van het Amerikaanse systeem!

Wat zijn wij toch gelukzakken!

De pensioenredders komen massaal naar Vlaanderen.

Vlaanderen is meer dan ooit de favoriete regio van vluchtelingen om zich in ons land te vestigen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Vlaamse overheid.
Pas erkende vluchtelingen in ons land kiezen nog meer dan vroeger voor Vlaanderen als bestemming. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Vlaams Agentschap Binnenlands Bestuur over de verhuisbewegingen van de 51.000 mensen die tussen januari 2014 en begin dit jaar de officiële vluchtelingenstatus kregen in ons land

Lees meer: Vluchtelingen verkiezen Vlaanderen boven Wallonië