Gemeenschappelijke noemer

WHO IS THE WARMONGER? WHICH COUNTRY HAS ATTACKED BOMBED ...

Deze voormalige presidenten der VSA , die nog in leven zijn – waren allemaal betrokken bij oorlogen in landen waar ze niets te zoeken hadden. Geen enkel van die landen had de VSA bedreigd, binnengevallen, bezet. De partijkaart , Dem. of Rep., doet er niet toe.

Carter: El Salvador, Guatemala, Angola, Afghanistan
Clinton: Balkan, Irak, Soedan, Rwanda
George H. W. Bush: Golfoorlog, Panama, Somalië, Sovjetunie
George W. Bush: Irak, Afghanistan
Obama: Libië, Syrië, Jemen, Afghanistan, Oekraïne

Zij waren geen uitzondering; het is een constante in de Amerikaanse buitenlandse politiek – als goedschiks (omkoping, chantage, beïnvloeding van internationale instellingen & bondgenoten, sancties, of erger…) hun wil opdringen niet lukt, dan maar kwaadschiks (steun aan zgz. revolutie, zenden van ‘vredestroepen’, laten zetbazen (onder het motto: de vijand van mijn vijand is mijn vriend) het vuile werk doen of voeren gewoon een open oorlog tegen een veel zwakkere tegenstander. Vervolgens worden er militaire bases opgericht, die zelfs met het vriendelijk verzoek het land te verlaten, blijvend bezet worden. En dan wordt verwacht dat die onwillige gastlanden nog dankbaar zijn voor de sterke schouders van Uncle Sam, die hen zal ‘beschermen’ of ze dat nu willen of niet. (bv. Syrië en recent in jan.’20: Irak )

Op de vraag “waarom?” geeft deze video een antwoord: de militaire industrie eist een vijand opdat wapens ontwikkeld, geproduceerd en verkocht kunnen worden.

Heeft het ongeboren leven minder bestaansrecht dan BLM?

Evolutie abortuswetgeving in schril contrast met eerbied voor alle leven

…Het wetsvoorstel kadert dus volledig binnen een doorgeslagen libertaire ideologie. Die verabsoluteert de zelfbeschikking, de vrijheid en de autonomie van het individu. Niets mag deze absolute zelfbeschikking, vrijheid en autonomie nog in de weg staan. We herkennen deze ideologie ook in het verhaal van de euthanasie. Daar wil men uiteindelijk ook komen tot een recht op euthanasie op eenvoudig verzoek van de betrokkene.

Dat er jaarlijks wereldwijd 50 miljoen abortussen worden uitgevoerd kan ons toch niet onverschillig laten. Daarbij zijn er een deel die quasi verplicht zijn, opgelegd door totalitaire regimes. In die situaties worden de rechten van de vrouw fundamenteel geschonden. Toch horen we weinig of geen reactie tegen deze praktijken….

… Zou het niet eerder wenselijk en ‘progressief’ zijn om te zoeken naar wegen om abortus te voorkomen….

Volledige tekst van dit opiniestuk van René Stockman vindt u bij Doorbraak.

Gapersverbod

Officieel is er geen verbod. De verwijdering wordt aangeraden. Te vergelijken met de corona-aanbevelingen, de oranje-kleurcode, die het belgisch beleid uitvaardigt aan de bevolking. Echter… de gevolgen van een gaper-uithangbord aan je gevel kan leiden tot een spontane volksopstand.

Een gaper is een beeld van het hoofd van een man, meestal van zuidelijke afkomst, een Moor of Muzelman, met open mond en vaak met uitgestoken tong. Gapers, echte volkskunstproducten, komen enkel in Nederland en Vlaanderen voor.

Een gaper deed dienst als uithangbord van apothekers, om klanten te trekken, maar tevens als kwaliteitsaanduiding voor de winkel. Aanvankelijk werd dit uithangteken op de luifel gezet, maar vanaf de 17e eeuw steeds vaker aan de gevel bevestigd, met name in Amsterdam kwam dit veel voor. De mond van de gaper staat niet open om te gapen, maar om een medicijn in te nemen. De grimas van veel gapers is te verklaren doordat het medicijn vies smaakt. (…)

Zwarte ‘gaper’ weg bij Amsterdamse drogist door ‘dreigende situatie’

“Onze eigen gaper is momenteel weer ziek van ellende ook al hij is echt prachtig gerestaureerd. Het doet ons verdriet dat er negatieve geluiden klinken en dat onze gerestaureerde gaper iets van doen heeft met een politieke beslissing. Maar nee, daar houden wij ons buiten. We hebben ditmaal gekozen voor de huidskleur van een zieke, zoals gapers moeten uitbeelden.”

Uit: Het verhaal van onze gaper

Meer weten? Ga naar het Nationaal Farmaceutisch Museum en bezoek de Gapergalerij

Zelfs nu “cordon sanitaire”?

Is Vlaams Belang nog racistisch? Experts vellen hun oordeel ...

In HLN lezen we dat de voorzitters van vijf jongerenpartijen voorstander zijn van de maskerplicht. Vijf. Liet de krant een steek liet vallen of werd Filip Brusselmans, voorzitter van het VBJ, opzettelijk opzij geschoven, genegeerd, geweigerd? Schrik voor patriottische besmetting?

“We hopen dat dit signaal onze politici zal wakker schudden, er is met man en macht gewerkt om mondmaskers te voorzien voor de volledige bevolking”, zegt Kevin Maas, partijgenoot van de ministerin én toonbeeld van blakende gezondheid. “Met man en macht”. Stel u even voor wat de gevolgen zouden geweest zijn indien ze de boel hadden laten slabakken? Moest heel de situatie niet zo uit de hand gelopen zijn, moesten er niet zoveel doden gevallen zijn, we zouden er eens dik mee kunnen lachen. De corona-aanpak van de Wilmès-protagonisten kent u; het land b belandde ermee in de wereldstatistieken op plaats één. De hautaine houding van de uitverkoren vijf jongerenvoorzitters is meer dan misplaatst. Ach… wat zouden ze anders doen dan hun grote-mensen-partijversie? Ook cordon sanitaire in coronadebat: Vlaams Belang niet uitgenodigd

Het Goede Doel weigerde in het verleden zelfs schenkingen van het Vlaams Blok/Vlaams Belang. Nu nog het belgische ministerie van Financiën… wanneer weigert deze het belastinggeld van de VB-kiezers?…

Straf allemaal. En wij blijven dat pikken. Zelfs als het om de gezondheid gaat, wordt het Vlaams Belang als de pest gemeden. Nochtans waren zij de eerste jongerenpartij die gratis mondmaskers uitdeelde.

Meer weten? U kan het blunderboek hier bestellen.

Hoe behoud ik mijn gezond verstand?

Word bouwvakker, elektrieker, bakker, tomatenteler… maar ga in geen geval naar een hogeschool of universiteit!

… Op de universiteiten wordt de greep van het centraal bestuur op het onderwijs en onderzoek versterkt door de centrale toewijzing van onderzoeksgeld via NWO en door Europese onderzoeksbeurzen. Managers gaan zich nu ook bezighouden met de inhoud van onderwijs, een taak die vroeger aan leerstoelhouders was toevertrouwd. Op vrijwel alle universiteiten zijn ‘diversity officers’ aangesteld die er op moeten toezien dat op de literatuurlijsten geen racistische of seksistische boeken staan. Overal worden werkgroepen opgericht waarin docenten en studenten gezamenlijk ten strijde trekken om het hele curriculum te ‘dekoloniseren’…

Uit: Op de universiteit is geen plaats meer voor politieke diversiteit

Niet overtuigd? Prevel zoals bij de ‘wanneer-moet-men-bidden-vraag’ in de catechismus telkens weer: mea culpa, mea maxima culpa, neem hierbij de passende houding op één knie aan en herhaal:“We moeten de manier waarop we omgaan met racisme en intersectionele discriminatie veranderen.”

Gebakken lucht

Ray van website 'Angeltjes' overleden – ReactNieuws

Dikwijls denken we nog terug aan Ray de Bouvre. En aan zijn blog ‘Angeltjes’. Wij maakten niet alleen deel uit van zijn vriendenkring, maar ook van de redactie. Na zijn schielijk overlijden werd Angeltjes samen met Ray ten grave gedragen. Zoals hij het gewenst had. Angeltjes was Ray. Ray was Angeltjes. En toen beslisten we samen met zijn echtgenote dat er toch een vorm van opvolging moest zijn – anders, dàt wel, maar gedreven door dezelfde overtuiging. “Verbonden, maar niet aan banden”. Af en toe duiken we in het archief en stellen vast dat we na al die jaren nog steeds ter plaatse trappelen ondanks het succes van beleidspartij N-VA, die de sleutel in handen had om het belgische slot open te draaien. We kijken elke dag met verbazing naar de hofmakerij aan een puberaal voorzitterke dat niemand overtuigt behalve zichzelf. En we laten ons chanteren door franstalige ‘landgenoten’, van eender welke kleur, wiens vaderlandsliefde uitsluitend bepaald wordt door de vrijgevigheid der Vlamingen.

Op 14 juli 2010, bijna tien jaar geleden, publiceerden wij het onderstaande stukje… het zou met enkele kleine actualiteitsaanpassingen vandaag kunnen geschreven zijn:

Gebakken lucht?

Ik heb het hier zowat gehad.  Mijn land wordt misbruikt, verpacht, verkwanseld, verkocht.  Niet aan de hoogstbiedende, integendeel, aan de meesteisende.  Op alle gebieden.  Waar we vroeger ‘slechts’ tegen een Franstalige dominantie moesten opboksen om onze cultuur en taal te beschermen hebben de leiders van belgië een vijfde colonne, in de vorm van alle mogelijke criminelen, armoezaaiers, profiteurs en uitschot binnen gehaald.  Onze steden worden ghetto’s, onze sociale wetgeving dient als ontwikkelingshulp en ons vermaard onderwijssysteem gaat de dieperik in.  Zowat alles wat door de overheid georganiseerd wordt, zoals bv. het openbaar vervoer, is verlieslatend en ronduit gevaarlijk… niet verwonderlijk als op de Antwerpse tramlijnen twee derden van de “klanten” geen rit betalen of hoeven te betalen.  En ga zo maar door: van sociale woningen tot gezondheidszorg.  Het enigste wat floreert is de criminaliteit.

Ons land is geen palendorp, ons land is een terrein waar de volgende generatie slechts de verschroeide aarde zal vinden.  Vlamingen, die dit durven aanklagen worden vanzelfsprekend beklad met allerlei lieve woordjes.  Eigenlijk fungeert belgië nog op de spaarcenten van de oorspronkelijke bevolking, voor zover die spaarcenten nog in hun bezit mogen blijven.  De toegevoegde bevolking – lees de culturele verrijking – sluist de gespaarde ocmw-centjes door naar de landen van oorsprong.  Eigenlijk zijn de landen met een min of meer communistisch regime nog de enige landen waar er orde heerst, omdat daar het politiek-correcte denken anders geïnterpreteerd wordt dan hier.

Hier zijn er geen plaasmoorden zoals in Zuid-Afrika, maar hier wordt onze cultuur wel minstens even effectief uitgedoofd als daar. 

En dat hebben we louter en alleen aan onze politici te danken met ondersteuning van de media, die wel gehersenspoeld lijken: geen kritische journalistiek, geen objectiviteit maar multiculturele ophemelingen afgewisseld met brood en spelen. 

Als ik nu de huidige situatie bekijk, dan ben ik zelfs niet meer verbaasd.  Een lethargie heeft toegeslagen zoals bij een hittegolf. 

Het enigste wat hier nog bloeit zijn de titels.  Man, man toch, wat voor titels krijgen onze politici toch.  Ik moet toegeven dat er wel enige vindingrijkheid bij komt kijken: koninklijk verkenner, bemiddelaar, pre-informateur, informateur, formateur… of “edelman, bedelman, schutter, spion…” 

En die koninklijke slippendragers kunnen het toch zo mooi en onverstaanbaar uitleggen.  Wat de laatste jaren de dooddoener is om landverraad goed te praten is de uitdrukking “verantwoordelijkheid opnemen”.  In mensentaal betekent dit niets meer of minder dan “ik heb voor mij en mijn partij goed gezorgd en nu moet ik dat verkopen als opofferingsdrang om het land en het volk te leiden”.  Of deze is ook een goeie “ik heb de opdracht aanvaard”, wat niet meer of minder wil zeggen dan “kassa, kassa”.  Of “wij staan niet aan de kant te roepen” wat betekent dat ze hun programma en kiesbeloftes verloochenen om het land belgië aan de beademingsmachine te houden.  Dit vind ik ook een merkwaardig iets: “de sfeer was goed”.  Wat moeten we ons daar onder voorstellen?  Zijn ze gezellig gaan tafelen, hebben ze zich enkele uren vermaakt met computerspelletjes, hebben ze zitten hartenjagen of hebben ze vogelenpik gespeeld?  Gaat “zich constructief opstellen” vooraf aan de sfeerbepaling of is dit de afsluiter om een zoveelste mislukking aan te kondigen?

De laatste week zijn er enkele nieuwe begrippen bijgekomen: “convergentie” is er één van.  Ik ben dat woord gaan opzoeken, want ik was niet vertrouwd met deze uitdrukking in de politieke jargon.  Er zijn nogal wat beschrijvingen in de verklarende woordenboeken; ik zal ze niet allemaal opnoemen.

Twee daarvan hebben mij dat begrip zeer duidelijk uitgelegd: nl.

“De nationale stelsels geleidelijk naar elkaar toe laten groeien op grond van gemeenschappelijke stellingen, maar met behoud van de nationale structuur.”

En in de meteorologie wordt het verklaard als een samenstroming van lucht.

Er staat niet bij of het hier om gebakken lucht gaat…

Gerard Burger

Nomen est omen

Vrfstdts favoriete vakantieland heeft een nieuwe partij.

De voormalige plaatsvervangende infrastructuurministerin van het onvolprezen Oekraïne, Aleksandra Klitina, maakte met een filmpje de oprichting van een nieuwe partij aan de Oekraïense politieke horizon bekend. De partij draagt een veelbelovende naam: “Oekraïne tegen corruptie”.

Aleksandra stelde: “Ik heb besloten zelf voor de waarheid te strijden, omdat de broek- dragende idioten hopeloos zijn.” En beloofde dat haar partij “zich eindelijk met deze mannelijke politieke prostitués zou bezig houden.”
Dat ze het meent, mag duidelijk wezen: “Ze (de broekdragende idioten) denken dat het genoeg is iets in hun broek te hebben om succesrijk te zijn en vrouwen te misbruiken. Maar vrouwen zijn honderd keer slimmer en honderd keer eerlijker dan zij.”

Tot zover art. 1 van het partijprogramma.

Aleksandra werd in november ontslagen als plaatsvervangende infrastructuurministerin. Oorzaak? Vooraf waren er twee online-lekken die in de Oekraïense media nogal wat opschudding veroorzaakten. Een geluidsband van volksvertegenwoordigers der regeringspartij van president Zelensky die aangaven dat Aleksandra haar carrière-opmars te danken had via een slaapkamerpassage. Vervolgens werd ze het slachtoffer van een grapjas, aan wie ze medegedeeld had dat “haar baas, Vladislav Krikliy. niet alleen corrupt was, maar dat zij, Aleksandra, een veel betere infrastructuurministerin zou zijn.”

Met haar eigen infrastructuur is alleszins – voor zover wij dat kunnen beoordelen – niets mis. Al vindt onze kritische secretaresse dat dit niet uitsluitend haar eigen verdienste is. Logisch… Aleksandra was tenslotte geen plaatsvervangende natuurministerin.

https://www.transparency.org/en/countries/ukraine#

https://tradingeconomics.com/ukraine/corruption-index