C’est foutu

In “le Chicago français”, Grenoble, geen postbedeling meer uit schrik voor drugsdealers

Op de webstek van de Franse La Poste kan men het volgende lezen: “Als de groep La Poste een bijzondere plaats in het hart van de Fransen heeft veroverd, is dat dankzij haar dagelijkse dienstverlening en dit sinds 600 jaar”. Dit blijkt vandaag fictie, want in Grenoble laat de dienstverlening in bepaalde wijken meer dan te wensen over. En dit als gevolg van een laks veiligheidsbeleid.

De Franse krant Le Daupiné meldt namelijk dat “bewoners van twee appartementsblokken op het Sint-Brunoplein in Grenoble een brief van La Poste hebben ontvangen, die hen informeert dat de post er tot nader order niet meer wordt verdeeld, en dat men zijn of haar post kan ophalen in het agentschap van La Poste (…). De postbode wordt bedreigd door dealers in de wijk”.

De bewoners hebben onmiddellijk gereageerd: “We zijn in hoge mate verwonderd door uw beslissing om de bedeling van poststukken stop te zetten, en dus de algemene dienstverlening op te schorten, en dit omwille van inbreuken op de strafwet”. De burgers van deze wijk pikken het niet langer: “We ontvingen uw brief zonder datum van het hernemen van uw dienstverlenging, en we ervaren uw brief als een inbreuk op onze rechten als burger. Wij kunnen toch onmogelijk opdraaien voor strafbare feiten, waardoor uw dienstverlening wordt opgeschort?”

Voor de volledigheid nog dit: 34 procent van de aandelen van La Poste zijn in handen van de Franse staat. Dit aandeelhouderschap van de staat zou La Poste moeten toelaten haar 4 kerntaken te verzekeren: universele postbedeling, postbedeling over het ganse grondgebied, transport en verdeling van kranten”. Quod non, dus.

Samengevat: brandweerlui worden door fysieke aanvallen gehinderd in hun dienstverlening in bepaalde wijken. Politiemensen die worden opgeroepen om conflicten in wijken op te lossen, worden verhinderd in de uitvoering van hun dienstverlening. En nu wordt de postbedeling in bepaalde wijken geschrapt omwille van illegale drugshandel. Rechtsstaat? Kerntaken? Of wordt het recht van de sterkste stilzwijgend overal de nieuwe regel? Dit passeert natuurlijk niét zonder de nodige electorale gevolgen….

Peter Logghe

Toen humor en kwaliteit nog hand-in-hand gingen

In de tijd dat “Made in Germany” nog de betekenis had van degelijke kwaliteit, mocht er ook nog gelachen worden zonder dat de een of andere minderheidsgroep zich beledigd voelde. Zoals in dit reclamefilmpje het geval was.

Probeer u nu even voor te stellen wie er zich vandaag zou beledigd, gekwetst, belaagd, geridiculiseerd, racistisch en/of seksistisch door de mangel gehaald…. zou voelen. Waarschijnlijk zou Fisher nu een megaproces mogen verwachten… waarbij slechts de kwaliteit van een haak met deuvel aangetoond werd.

Moet “grensoverschrijdend” niet opnieuw gedefinieerd worden?

Een deur te hard dichtslaan, je stem verheffen, tonen dat je niet tevreden bent, je wenkbrauw optrekken, een compliment dat chauvinistisch, seksistisch, neerbuigend kan opgevat worden… blijkbaar zijn de grenzen van toelaatbaar gedrag opgetrokken naar een niveau waaraan weinig stervelingen kunnen voldoen.

… Nu nog beletten dat de grenzen van EUropa overschreden worden…

Ook de excuustruus van de N-VA in het EU-parlement, die in een vroeger – minder rendabel leven – onderdak bij de MR gevonden had, moest spitsroeden lopen. Niet dat we daarvoor een traan zullen plengen. We herinneren ons nog dat ze niet moest weten van volksnationalisme. We snappen nog altijd niet welke toegevoegde waarde de ebbenhouten parel had, resp. heeft, voor een zgz. Vlaams-nationale partij. Behalve dan dat ze voldeed aan huidige criteria, die geen sikkepit bijdragen aan onze onafhankelijkheidsdroom.

Ter herinnering: NVA-topkandidate Assita Kanko: ‘Nationalisten zijn slecht voor Vlaanderen, meer migratie gaat vergrijzing oplossen’

Sorosdynastie

Fox News berichtte dat de zoon van George Soros – Alex Soros – minstens 17 keer zijn opwachting maakte in het Witte Huis sinds Joe Biden president werd. Naar verluidt is Alex gepokt en gemazeld zijn vader, maar dan in het kwadraat. Evil“, stelt Elon Musk. De verpersoonlijking van het Kwaad.

Soros junior heeft de reputatie nog meer gedreven te zijn dan papa Soros. Hij bekleedt de voorzittersstoel van de Raad van Beheer van het Open Society Foundations netwerk. Wat hij daar juist ging doen is niet bekend. Allicht niet veel goeds. In het genoemde artikel kan u vernemen hoeveel geld Soros naar verschillende personen en/of projecten van de Democraten vloeide. Sinds de 2018 verkiezingen ca. 6 miljoen dollar, plus 700.000 dollar naar het Biden Victory Fund in 2020. De lieftallige voorzitster van het Congres, Nancy Pelosi, mocht ook rekenen op een verkiezingsbijdrage van honderdduizenden dollars.

Reden te meer om te duimen voor een dringend gewenste nieuwe – Republikeinse – bewoner van het Witte Huis.

Meer info: https://www.foxnews.com/politics/george-soros-son-visited-white-house-at-least-17-times-since-biden-took-office-records-show

Geld stinkt niet

Dat moet de achterliggende gedachte zijn bij Equalis, die zich naar verluidt inzet voor de zwaksten in de maatschappij.

Als migratie ‘big business’ wordt – financieel schandaal bij Franse Equalis

Al in september 2021 kwam de vereniging Equalis onder vuur te liggen wegens allerlei dubieuze financiële praktijken. Equalis is een vereniging die zich statutair inzet voor daklozen en migranten, illegalen. In een uitgebreid rapport had het Franse Rekenhof al gewezen op luxeseminaries, een groot wagenpark. Het befaamde Franse schandaalblad Le Canard Enchaîné heeft de resultaten van een onderzoek van inspecteurs kunnen inkijken.

Dit rapport biedt een weinig fraai beeld van een vereniging die zegt op te komen voor “de zwaksten in de maatschappij”. De 7 inspecteurs van de staat hebben alle rekeningen van Equalis onderzocht. Equalis krijgt 83 miljoen euro staatssubsidies van de Franse staat (of belastinggeld dus), waarvan 14 miljoen alleen al voor de opvang van asielzoekers.

De resultaten zijn beschamend voor deze ‘tophumanisten’: zo ontving Arthur Anane, algemeen directeur van de vereniging, in het jaar 2020 een loon van 203.000 euro – veel hoger dan wettelijk was voorzien. Een dergelijk loon “is eigenlijk maar gangbaar bij bedrijven die een zakencijfer realiseren dat hoger is dan 1 miljard euro”, aldus de inspecteurs. Het jaarlijks zakencijfer van Equalis bedraagt 81 miljoen euro. Daarnaast betaalde Equalis ook kost en woning van de directeur, een bankkaart van 5.000 euro voor zijn restaurantbezoek.

Tweede anomalie, aldus het onderzoek: de zware directiestructuur. Een normale vereniging heeft een algemeen directeur, een ondervoorzitter, een HR-directeur, een administratief directeur, een financieel directeur. Equalis telde 29 directeurs. Allen hadden een bedrijfswagen (en brandstof natuurlijk), kredietkaarten, en 8 onder hen hadden een jaarlijks loon boven 100.000 euro. De inspecteurs stootten in hun onderzoek op veel “onbewezen kosten”: aankopen van huishoudtoestellen, meubels, etc.

De directie volgde regelmatig seminaries. Dat in Marseille bijvoorbeeld, op een jacht, inclusief aperitief, voor een slordige 71.000 euro. Een avond in het theater van Trianon met de partner kostte 123.000 euro. “Er werd manifest weinig of helemaal niet gelet op een goed gebruik van publieke fondsen om de vereniging haar doelstelling beter te laten bereiken”.

Stinkende potjes, tijd om het allemaal eens goed uit te meten. Tijd voor een gans ander beleid dus.

Peter Logghe

“Zwart beest”

De recentste opiniepeiling zindert nog na. En dan vooral in de hoofdzetels van de partijen. U heeft waarschijnlijk over het gesprek met Theo Francken gehoord. Daarin wordt hem gevraagd naar een eventuele samenwerking, resp. toekomstplannen / coalitievorming met het Vlaams Belang. In plaats van een strategie uit te dokteren met een andere – of moeten we zeggen met de énige flamngante partij – valt hij de énige partij aan die onomwonden Vlaamse Onafhankelijkheid in het hart draagt.

Geen enkele redactie ging dieper in op Theo Franckens uitdrukking “zwart beest”. Is het een belediging? Of moeten we het aIs een geuzennaam beschouwen? We hebben al een en ander te verduren gehad, van fascisten naar paljassen. Zwarte beesten is nieuw.

Kwestie van in deze tijdsgeest een strijdlied aan te bieden, hier is de Zwarte Leeuw, die meteen komaf maakt met andere belagers, zoals deze die niet alleen de lelie, maar ook de halve maan in hun vaandrig dragen. Of valse profeten…

Ziet gij de zwarte leeuw niet rijzen, zo fier op’t trotse gouden veld?
Ziet gij zijn forse reuzenklauwen, waarvan één slag de vijand velt?
Ziet gij de bloed’ge ogen gloeien?
Ziet gij zijn maan zo breed verward?
Die leeuw is onze leeuw van Vlaand’ren, die rustend nog de wereld tart.
Hij sloeg zijn klauwen op het oosten , en’t oosterheir vloog sidd’rend heen.
Zijn klauw vernielde d’halve mane, van d’ ongetemde saraceen!
Dan toog hij verder naar het westen, en schonk hun dapperheid te loon , aan d’onversaagdsten zijner zonen, een konings of een keizerskroon.
Hij sluimert nu der walen koning.
Beknell’hem hem vrij in ijzren band.
Hij sturen nu zijn roversbenden, tot op des leeuwen vaderland.
Maar zo de leeuw ontwaakt, gij rov’ren,wordt ge allen door zijn klauw verscheurd,dan wordt uw trotse wite lelie, door hem met bloed en slijk besmeurt!
(J.De Laet)

https://radio1.be/luister/select/de-ochtend/ontbijten-met-theo-francken-als-je-met-vlaams-belang-aan-tafel-komt-op-federaal-niveau-is-elk-gesprek-overbodig

Het wordt met de dag angstaanjagender

Talrijke huiseigenaars kunnen de kosten verbonden aan “maatregelen om de klimaatcrisis tegen te gaan”, isoleren, verluchten, verwarmen, ‘duur’zame energiebesparing, belastingen, niet betalen. In dit fragment hoort u hoe een mogelijke “oplossing” eruit ziet voor huiseigenaars, die te veel ruimte innemen: ofwel verkopen die onder de reële waarde, moeten een huurwoning zoeken, die er niet is, ofwel wordt de woning door de overheid in beslag genomen – in het algemeen belang – ofwel kunnen de huiseigenaars er blijven wonen op voorwaarde dat ze asielzoekers in huis nemen. Een laatste wanhopig alternatief is zelfmoord. Er is er nog een andere, maar die mogen we niet noemen, laat staan uitvoeren.

Toen we maanden geleden ietwat satirisch schreven dat het bovengenoemd scenario in de toenmalige DDR zonder problemen zou uitgevoerd worden, toen konden we nog niet bevroeden wat er ons in de nabije toekomst eventueel boven het hoofd hangt. En ja, voorlopig is dit scenario nog niet aan de orde in het land b, maar in Nederland en Duitsland wordt dit wel degelijk door de politieke machtshebbers in petto gehouden. Kwestie van druk op de ketel te zetten.

In plaats van de asielzoekerstsunami tegen te houden wordt er naar mogelijkheden gezocht om ze allen te huisvesten. Tégen de zin en de belangen van de eigen bevolking. En dan schrikken ze ervan dat rechtse partijen overal in de EU aan een opgang bezig zijn.

Een verslag uit Syrië zonder poco bril

Goede Vrienden,

Ieder mens draagt diep in zich het onstilbaar verlangen naar volmaakt geluk omdat God ons zo geschapen heeft, nl naar zijn Beeld en Gelijkenis.  Daarom kan dit verlangen op aarde nooit volkomen bevredigd worden, precies omdat we geschapen zijn met de honger naar volkomen geluk in God. Deze blijvende onvoldaanheid kunnen we dagelijks ervaren. De ”Gelijkenis van God” zijn we verloren door de zonde, waardoor onze kennis en onze wil verduisterd en verzwakt zijn. Jezus heeft door zijn  lijden,  sterven en verrijzen ons bevrijd van zonde. Hij geeft ons zijn Geest om Hem na te volgen en zo te kunnen gelijken op Hem. Hij gaf ons ook zijn Moeder Maria als vurigste voorspreekster. Jezus is de volmaakte Mens, de Weg, de Waarheid en het Leven. Door de gelijkenis van Christus te bereiken, herwinnen we “de Gelijkenis van God”, want Jezus is de perfecte icoon van de Vader. God wil immers één worden met ons. Heel de Schrift spreekt over de liefde van God als van een Bruidegom voor zijn Bruid, zoals het Hooglied het uitzingt. 

Het christendom was gedurende eeuwen de gewone bezieling van de westerse beschaving. Wat gewoon is, begint te vervelen. Nu zijn vele mensen het christendom beu en willen het zelfs actief bestrijden. Toch ligt hierin het geluk van de mensen en van de samenleving: de gelijkenis van Christus trachten te bereiken. Dit is uiteindelijk het werk van de heilige Geest, maar wij moeten zelf ook meewerken, er voor open staan.

De apostelen geven ons een voorbeeld. De meesten van hen waren arme, ongeletterde vissers. Na Pinksteren zijn zij het die Jezus’ lijden onverschrokken navolgen en met grote vrijmoedigheid het geloof in zijn sterven en verrijzen over heel de wereld verkondigen. Zij getuigen zonder vrees voor de machtigste wereldheersers. Zij zijn een voorbeeld van bevrijde mensen die hun diepste roeping begrepen en beleefd hebben. Nemen we de apostel Paulus als model, al is hij een eerder spectaculair voorbeeld. Hij groeit op als Saulus van Tarsus, een fanatieke farizeeër. In het nieuwe geloof in Jezus ziet hij de grootste bedreiging voor het joodse geloof en begint zonder enig verder onderzoek een radicale vervolging van de aanhangers van “de Weg”. Voor de poorten van Damascus wordt hij van zijn paard geslingerd en Jezus zegt hem dat hij zich tegen Hem zelf verzet. In plaats van anderen gevangen te nemen is hij nu zelf gevangen. Paulus is drie dagen blind, eet en drinkt niet totdat hij in Damascus door Ananias gedoopt wordt. Hij beleeft als het ware mét Jezus zijn lijden, sterven en verrijzen. Hij begrijpt dat Jezus de beloofde Messias van Israël en de Redder van de wereld is. Deze “Weg” van Jezus  werd door de profeten al aangekondigd en is de weg van de echte bevrijding, de uittocht. Vanaf nu zal Paulus voor niets of niemand anders meer leven. Hij verkondigt alleen de dood en verrijzenis van Jezus. Deze totale ommekeer vertelt Paulus zelf herhaaldelijk  (Handelingen 9, 1-19; 22, 3-16;  26, 2-18).

De brief van Paulus aan de Romeinen is het belangrijkste apostolisch geschrift. Het is het enige geschrift waarin hij systematisch zijn Evangelie uitlegt en toont waarin onze christelijke identiteit eigenlijk bestaat. Het kan ook een belangrijke handleiding worden voor onze evangelisatie.                                             

Ziehier een inleiding op dit kostbaar geschrift. Vermelden we vooraf dat de belangrijkste commentaren op de Romeinenbrief in de loop der eeuwen een grote” invloed gehad hebben, zoals die van Origenes, Augustinus en Thomas van Aquino. En met de commentaren van Luther (1515-1516) en Calvijn (1539) is zelfs de protestantse hervorming begonnen met alle aandacht voor de kern, “de rechtvaardiging door het geloof”. Helaas zijn hierop allerlei ontsporingen gevolgd. Franciscus van Assisi had een nog meer radicale hervorming in de Kerk verwekt en bracht overal vrede. De protestantse hervorming zaaide in heel Europa verdeeldheid en bracht verwoesting alom. Willen we leven volgens de geest van het Evangelie, dan moeten we niet alleen goede ideeën verkondigen, maar heel ons leven laten doordingen van Gods Geest.

Lees verder