Kobo twittert erop los

Afbeeldingsresultaat voor youssef kobo cartoon
kobo3

Youssef Kobo gisteren, reactie op Carnavalsstoet Aalst: het kan verkeren…

Youssef Kobo@Youssef_Kobo · 19h

Meerdere taferelen o/h #AalstCarnaval lijken rechtstreeks weggeplukt v/d Nazi propaganda/karikaturen die destijds tot de Holocaust hebben geleid. Wie intellectueel eerlijk is geeft toe dat dit nog weinig met “carnaval” “humor” “vrije meningsuiting” te maken heeft #Normvervaging10:22 AM · Feb 24, 2020·

High Office

Afbeeldingsresultaat voor lengte persoon meten cartoon

De lengte van de kandidaat-president als graadmeter bij het ambiëren van het hoogste ambt der VSA:

Volgens The Economist laat de Amerikaanse kiezer zich bij de keuze van de president beïnvloeden door de lichamelijke fysische gestalte… Niet door argumenten, door het programma, of – horresco referens – de financiële middelen die tegen de campagne aangesmeten worden, of zelfs … de veronderstelde Russische inmenging?

“Puur toeval” bestaat niet in het land b

Afbeeldingsresultaat voor toeval cartoon

Uit de wekelijkse column “Paleis der Natie” van Rik Van Cauwelaert in De Tijd de volgende betekenisvolle paragrafen:

“Er wordt verzekerd dat het puur toeval is dat de Nationale Bank van België uitgerekend nu in haar jongste jaarverslag de gebruikelijke regionale cijfertabellen achterwege liet. Wie wil, kan ze intussen raadplegen op de NBB-webstek. Die regionale statistieken interesseren ook de diensten van de EU. Ze werden jaren geleden ondanks intern verzet toch in het verslag opgenomen op aandringen van twee leden van het directiecomité: Norbert De Batselier en Marcia De Wachter. Terecht, want die cijfers geven een juister inzicht in de economische verhoudingen tussen het noorden en het zuiden. Ze worden helaas te weinig geconsulteerd in politieke kringen.

Vooral de werkloosheidscijfers geven steeds weer aan dat de kloof tussen Vlaanderen (3,4%) aan de ene kant en Wallonië (7,1%) en Brussel (13%) aan de andere kant maar niet gedicht raakt. Integendeel, de economische kloof wordt groter volgens de Nationale Bank. Een ander veelzeggende vaststelling, waar NBB-gouverneur Pierre Wunsch zelf de vinger op legde, is dat liefst 70% van de banen in Wallonië in de non-profit zit. Ook dat is een pak hoger dan in Vlaanderen.
De hogere werkloosheid en de buitenmaatse overheidstewerkstelling veroorzaken mee de ernstige begrotingsproblemen die het Waals en het Brussels Gewest maar niet onder controle krijgen. De Franse Gemeenschap, die nu al kreunt onder de schulden, moet dringend 1,2 miljard zien te vinden om haar scholenpatrimonium te onderhouden. Zonder nieuwe middelen dreigt het Franse gemeenschapsonderwijs binnen 10 jaar zowat vier op de tien klaslokalen te moeten sluiten wegens verkrotting of asbest.

Al die problemen houden de studiediensten van de Waalse vakbonden bezig. Maar voor hen is de toekomst van de ondergefinancierde sociale zekerheid en de vraag wie dat allemaal gaat betalen belangrijker dan de politieke stand van het land (…).

De uitvoering van de IMF-agenda is onverteerbaar voor de PS en haar militante zuil. Die achterban dringt aan op een snelle retour du coeur, waarvoor vandaag weinig of geen ruimte is. De PS-top beseft dat. Er blijft dus weinig anders over dan de vlucht vooruit in de vorm van nieuwe verkiezingen. De bollebozen van het Instituut Emile Vandervelde, het studiecentrum van de PS, hebben zo te horen hun instructies gekregen en bereiden de stembusslag voor.”

De schoolprestaties staan omgekeerd evenredig met de tekorten in het onderwijs. Naar verluidt zijn leerlingen van la Fédération Wallonie-Bruxelles kampioen zittenblijven. We moeten er niet aan denken hoe de schoolrapporten er zouden uitzien als Nederlandse taallessen verplicht worden…

… -landse geschiedenis

Als het aan de Universiteit Leiden ligt verandert de naam van de studierichting Vaderlandse Geschiedenis binnenkort in Nederlandse Geschiedenis. ‘Vaderlandse’ zou een verkeerde indruk maken, te veel tegen het nationalisme aan schuren…

… De sloophamer gaat door de geschiedenis heen: ze moet herschreven worden om voldoende ‘inclusief’ te blijven. Dat is de brede trend waarbinnen ook deze naamswijziging valt. Het is een soort schaamte om te erkennen dat ‘Nederland’ ons ‘vaderland’ is…

… In de term ‘Vaderlandse Geschiedenis’ ligt een eigen verhaal besloten. Het doet ons nadenken over onze relatie tot de geschiedenis. We zijn er niet van gescheiden, integendeel, we zijn er het product van. We bestuderen de tijd van onze ‘vaders’. En dat maakt het heel anders dan Indiase of Franse geschiedenis. Dan bestuderen we andermans verleden…

Wat is er in onze universiteiten en in het algemeen in alle onderwijsinstellingen aan de hand? Alles moet wijken voor “inclusief”. De angst om op iemands verrijkte tenen te trappen is zodanig groot dat de leerstof in een zelfontworpen keurslijf gedwongen wordt. En zo lijdt “verrijking” tot “verarming” – letterlijk en figuurlijk. Verneem hier meer.

Aan het doel voorbij schieten

Afbeeldingsresultaat voor missing the target

De uit de pan swingende oplaadprijs aan de Londense luchthaven Heathrow bereiden de E-taxi’s zorgen. Om de batterij niet met de dure stroom te moeten opladen, gebruiken niet weinig taxichauffeurs de gunstigere, met benzine aangedreven radiusuitbreiding, die in de iconische taxi’s ingebouwd is.

Eigenlijk werd de nieuwe generatie van de bekende Black Cabs, merk LEVC TX, in G.B. ingevoerd om de CO2-emissie te doen dalen. Volgens gegevens van het Britse autobeddrijf LEVC kan de E-taxi 130 km afleggen met de elektrisch geladen batterij. De Range Extender zorgt ervoor dat met omschakeling op benzine 600 km kan gereden worden. Probleem: om de radius te vergroten voedt een generator de elektromotor met bijgevoegde stroom… en daarvoor heeft de generator benzine (of diesel) nodig. Voor de cabbies een welgekomen reddingsring, als in het stadverkeer de elektrische energiebron opdroogt.

Omwille van de hoge laadprijs wordt de uitzondering de regel: de chauffeurs schakelen liever op de benzine-aangedreven radiusvergroter in plaats van elektrisch bij te laden. Volgens de gegevens van het Britse vakblad, TaxiPoint, moeten taxichauffeurs op Heathrow omgerekend 47 cent per KWH neertellen. Ter vergelijking: snelladers in Londen-centrum kosten tussen 24 en 36 cent per KWH. (…)

Wishful thinking (video) ingehaald door de realiteit (tekst):