Dan toch…

“The United States acknowledges the announcement from the Kingdom of Saudi Arabia that its investigation into the fate of Jamal Khashoggi is progressing and that it has taken action against the suspects it has identified thus far. We will continue to closely follow the international investigations into this tragic incident and advocate for justice that is timely, transparent, and in accordance with all due process. We are saddened to hear confirmation of Mr. Khashoggi’s death, and we offer our deepest condolences to his family, fiancée, and friends.”

Ja hoor, hij is echt dood, de Saoedische journalist Khashoggi, zelfs het Arabische Koninkrijk der Saoedi’s heeft na lang twijfelen en een grondig onderzoek vastgesteld dat de heer Khashoggi overleden is.  Hoe ze dat vastgesteld hebben zonder lijk werd ons niet medegedeeld.  Ze zijn er echter zeker van dat het gaat om wat uit de hand gelopen duw- en trekwerk door overijverige diplomaten.  En Trump, die is opgelucht dat er klaarheid in de zaak gekomen is.  Hij biedt zijn diepste (… noteer het vermijden van het woord “sincere“…oprecht) medeleven aan zijn familie, verloofde en vrienden.

Voor hoe naïef houden ze ons?

Geen paniek, de wapenleveringen kunnen doorgaan.  Nu nog even afrekenen met de Barbertjes, die zullen en moeten hangen.  Naar verluidt werden een aantal onverlaten aangehouden en zou een deelnemer van de posse bij een tragisch auto-ongeval om het leven gekomen zijn… waarmee hem waarschijnlijk een erger lot bespaard gebleven is.  Het hoofd van de staatsveiligheid is in gevaar – letterlijk – en Le Figaro meent te weten dat er, ondanks de ontkenning dat de kroonprins er iets mee te maken had, door de koning en zijn wijzen ijverig gezocht wordt naar een opvolger plaatsvervanger van de flamboyante kroonprins.

Saudi Arabia claims Khashoggi was killed in a fight, contrary to other accounts

Justitie: gesneuveld op het altaar van de economische belangen?

“Trans”sporten

De bronafbeelding bekijkenHet wereldkampioenschap wielrennen voor vrouwen werd onlangs gewonnen door een man, die zich verbeeldt dat hij een vrouw is. Een van de twee échte dames op het podium wierp ongeremd alle schroom van zich af en beklaagde zich openlijk over het overduidelijke onrecht dat haar was aangedaan. (…)

De “winnares” beklaagde zich ook… over de kritiek op “haar” forsgebouwd persoontje en draaide heel de situatie om… kwestie van aan te tonen dat de kritiek zich tegen vrouwen richtte en niet tegen haar “trans”lichaam.  Vanaf de dag dat een “trans” in ontwikkeling is mag men geen mening meer hierover verkondigen.  Onze redactie herinnert zich nog levendig de kritiek op de bijzonder gespierde vrouwelijke atleten uit de voormalige Sovjetunie op Olympische Spelen en andere grote sportwedstrijden.  Het woord “trans” moest toen nog uitgevonden worden.

(Biological Male Wins World Championship Event in Women’s Cycling)

Dr. Rachel McKinnon @rachelvmckinnon

Lots of transphobic bigots are responding to my world championship win saying that ‘Next up, the paralympics.’ Hey women, you realize that ALL of these people (many of them women) are comparing you to disabled people…right? Women = ‘disabled men’ they think. Wow. Offensive.

Vrijheid van meningsuiting

Geen automatische alt-tekst beschikbaar.

Nu nog de zgn. democratische partijen, de pers en de sociale media overtuigen…

Uitgerekend op de dag van het bewuste ‘Kopstukkendebat’ oordeelde het Hof van Beroep te Antwerpen, in de zaak van Uitgeverij Egmont tegen de organisatoren van de Boekenbeurs, dat de partij Vlaams Belang op geen enkele wijze racistisch of discriminerend is. Het Hof volgde hiermee overigens een schriftelijk advies van de Procureur – Generaal bij het Hof van Beroep te Antwerpen, die letterlijk van oordeel was dat:

“(…) helemaal niet bewezen is dat de politieke overtuiging die gelieerd kan worden aan de politieke partij in kwestie, het Vlaams Belang, racistische of discriminerende tendensen zou vertonen. Terecht merkt de eerste rechter daaromtrent op dat tot op heden geen acties opgestart zijn tegen het Vlaams Belang welke toelaten die partij te kwalificeren als een partij met een racistisch gedachtengoed.”

Quo vadis, Syria?

Wie niet met oogkleppen rondloopt, ziet al lang wat er gaande is in Syrië.  De VSA – en in hun schaduw de zgn. coalitie – maken er zelfs geen geheim van:  Syrië moet en zal ontwricht en opgedeeld blijven.  De toestand te stabiliseren kan alleen op voorwaarde dat Rusland, Iran, Hezbollah en Assad zich uit het gebeuren terugtrekken.  Slechts Uncle Sam en zijn vriendjes mogen daar de lakens uitdelen en een vergiftigde vredespijp aanbieden.

US Air Force Brig. Gen. Leah Lauderback verklaarde deze week tijdens een militaire conferentie in Washington dat Rusland Syrië wil stabiliseren door de olievelden, die momenteel door de Koerden en de VSA ten oosten van de Eufraat bezet worden, te heroveren. “Economisch gezien willen ze de olievelden heroveren, ze verwachten biedingen en contracten om Syrië’s infrastructuur te ontwikkelen en zo Syrië op lange termijn te stabiliseren… Wij kunnen dat niet toestaan…” (video)

Logisch toch?  Het gaat om Syrisch grondgebied, zoals ook Idlib Syrisch grondgebied is.  De olievelden behoren aan de Syrische staat, aan het Syrische volk, niet aan Uncle Sam, die als een zetbaas de Koerden daar als oppas geïnstalleerd heeft.  Wat een arrogantie!

Ze zouden daar beter eens komaf maken met de ISIS-enclave, die slechts af en toe – quasi als bezigheidstherapie – door de VSA en YPG aangevallen wordt.  Van verdrijving is geen sprake, integendeel, het grondgebied der enclave werd zelfs uitgebreid. (…)  Als die enclave er niet meer is, dan verdwijnt meteen de reden van de Amerikaanse aanwezig-heid.  Naar verluidt, zo verklaarde Poetin, zou ISIS zelfs ca. 700 buitenlandse gijzelaars (waarbij Europeanen en Amerikanen) ontvoerd hebben, die nu met de dood bedreigd worden, tenzij ISIS’ eisen ingewilligd worden.  Zo niet, zullen ze er 10 per dag doodschieten.  Dat ze hun bedreiging zullen uitvoeren wilden ze duidelijk maken door er om te beginnen al 10 te vermoorden. Benieuwd of hierover ooit de waarheid over het inwilligen van de chantage zullen vernemen. (…)

Wie ze wel aanvallen is de burgerbevolking.  Opnieuw, na 13 oktober toen Hajin (ten oosten van Deir Ezzor) aangevallen werd met de internationaal verboden witte zwavel, kreeg een stad in de regio, al-Swseh, onwelkom bezoek uit de lucht van de internationale coalitie.  Verschillende luchtaanvallen, talrijke doden en veel schade.

De burgerbevolking van het nieuwe district van Aleppo werd opnieuw bestookt door de “gematigde rebellen” vanuit Idlibistan.  Of de getroffen burgerbevolking ook overtuigd is van hun gematigde politieke doeleinden?  (…)   Waarmee bewezen wordt dat Idlibistan moet opgekuist worden.  Geen enkele stad kan leven onder de voortdurende bedreiging van raketten.  Rusland en Turkije geven de terroristen meer tijd om de afgesproken gedemilitariseerde zone te ontruimen.  Gematigd applaus vanuit de VN. (video)

In de eerbiedwaardige VN veroordeelde de Russische permanente vertegenwoordiger, Vasily Nebenzia, opnieuw de sancties, die tegen de internationale wetten indruisen en die alle pogingen om een politieke oplossing te bereiken verhinderen.  Tijdens een zitting van de Veiligheidsraad over de situatie in het M.O., deed Nebenzia beroep op de internationale gemeenschap om de heropbouw in Syrië te steunen en de terugkeer van de gevluchte Syriërs mogelijk te maken.  Terwijl de Astana-vergaderingen “hun werk voortzetten om een politieke oplossing voor de Syrische crisis te vinden, probeert de zgn. “mini groep over Syrië” bevelen op te leggen en een oplossing te verhinderen.”  Hij had het ook over het Idlib-akkoord (gedemilitariseerde zone, terugtrekking van mankrachten en zware wapens), die volgens hem goed opschiet en dat al-Nusra (de grootste niet zo gematigde rebellengroep) dit niet in de weg mag staan (… door hun weigering).  Hij voegde eraan toe dat alle internationale partijen de soevereiniteit en territoriale integriteit van Syrië én eender welke regio in Syrië niet mogen als een apart deel met een eigen identiteit beschouwen.  En herhaalt dat de Russische militairen zich op vraag van de Syrische regering legitiem in Syrië bevinden om hen te helpen bij hun strijd tegen terrorisme.  “Ik vraag de Amerikaanse vertegenwoordiger naar de reden voor de aanwezigheid van de Amerikaanse strijdkrachten in Syrië… Is het om het terrorisme te bestrijden of om het land te verdelen en een koloniale politiek op te leggen?”  En verwijst naar de b.g. luchtaanvallen op de burgerbevolking met internationaal verboden wapens.

Zijn Iraanse collega, Es’haq Al-e Habib, sloot zich hierbij aan.

Verder wordt er ook binnen het Syrische leger werk gemaakt van de verzoening.  Een boodschap, die hier door niemand gehoord wordt: “Wij hebben herhaaldelijk de nadruk gelegd op de nationale verzoening bij de bevrijding van Syrische steden en gemeenten.  Talrijke Syriërs in de voorheen door ISIS bezette steden verzetten zich gewapenderhand tegen deze terroristen. Zij waren verplicht dit buiten het Syrische leger te doen omdat hun steden en families onder directe bedreiging leefden en hadden geen dubbele agenda, behalve hun stad en thuis te verdedigen. Deze mensen, mannen en vrouwen, waren de eersten om tot het SAA (Syrische leger) en Syrische para-militaire groepen toe te treden nadat ze hun wapens neergelegd hadden en het verzoeningsproces doorlopen hadden.  We zijn verbaasd dat menigeen binnen en buiten Syrië niet akkoord ging met de aanvaarding van hen binnen de SAA rangen; velen van hen hadden zelfs nog nooit een wapen in hun handen gehad en waren misleid door de poco media.  Het is noch ongrondwettelijk, noch ethisch, en – wat belangrijker is – noch patriottisch iedereen die buiten het SAA de wapens opnam als terrorist te brandmerken. Talrijke SAA militairen deserteerden omdat ze geen keuze hadden, wegens de bedreigingen door de terroristen aan hun gezinnen, en zij keerden terug binnen de SAA rangen zodra de bedreiging opgeheven werd.  En ja, zij werden elk individueel door een militaire rechtbank onderzocht en desgevallend bestraft, maar onder geen enkel beding kan men hen ervan verdenken op hetzelfde niveau te staan als de terroristische organisaties.  Wie het verdient zal echter gestraft worden. Zoals criminele feiten, als rooftochten, brandstichting, marteling, verkrachting, ontvoering…”

Onze redactie heeft als eerste over de nieuwe wet aangaande militaire amnestie voor deserteurs bericht.  En onmiddellijk aan de oude amnestie-eis in het land b herinnerd.  Iets wat hier onbespreekbaar was… is.

Bedenking: een hele bevolking kan gebombardeerd, uitgehongerd, bezet, verdreven, gedood worden… een dagelijks nieuwtje waar niemand van wakker ligt… maar één Saoedische journalist wordt vermist, waarschijnlijk vermoord, en heel de wereld ligt er wakker van.  Iedereen, behalve Trump, die nog altijd op bewijzen zit te wachten.  De bewijzen voor de zgn. gifgasaanvallen van Assads leger had hij echter niet nodig om Israël te plezieren.

Dat het S-300 afweersysteem werkt mag duidelijk wezen.  Naar verluidt zijn de VSA op zoek naar hun opstelling met drones.  Ze zouden in Kreta opgestegen zijn. Israëlische vliegtuigen hebben geen luchtaanvallen meer uitgevoerd.  Ze komen wel aardig in de buurt in het Libanese luchtruim, maar riskeren toch liever niet afgeschoten te worden.  (…)

Intussen, tot spijt van wie het benijdt, komt er een duidelijk signaal uit Egypte: daar zijn vanaf 15 t/m 26 oktober gemeenschappelijke militaire oefeningen der para’s met Rusland aan de gang, onder het motto “Verdediging van vriendschap 2018”.  (video)

 

 

 

Franse politie geïnfiltreerd door moslims

Gérard Davet en Fabrice Lhomme, twee journalisten van de krant Le Monde, leidden een onderzoeksproject van vijf journalistiek studenten in het vooral door immigranten bewoonde Seine-Saint-Denis (dichtbij Parijs).
Het project duurde 9 maanden en bracht opmerkelijke feiten aan het licht, die vervat werden in een boek “Inch’allah, islamisering met onthuld gezicht”. Het boek, dat door de auteurs “op feiten gebaseerd” genoemd wordt, beschrijft de uitbreiding van de politieke islam in Frankrijk.

Woensdag gaven Davet en Lhomme een interview met France Inter: volgens hen werd de Franse politie door moslim extremisten geïnfiltreerd (zie video onderaan).
Zo vernamen de journalisten bv. dat in de politiekantine vrouwen het eten niet mogen aanraken, dat er geen varkensvlees aangeboden wordt. “Details, die aantonen dat de maatschappij door de islam uiteenvalt.”
Volgens France Inter toont „Inch’allah“ de wil van een kleine groep moslims om eisen te stellen met het doel de beleving van hun godsdienst in de openbare ruimte te normaliseren. Zelfs de prefect van de kansengelijkheid in de regio, Fadela Benrabia, beschrijft met een ontwapenende eerlijkheid de weg naar de school: “…op de hoek een kebabzaak, die gesloten is omdat de uitbater in de gevangenis zit, en dan de eerste halal slager, de tweede halal slager, de derde halal slager, dan de religieuze islamitische boekhandelaar en de islamitische kledingzaak, die niqabs verkoopt… “
Auteur-journalist Fabrice Lhomme onthulde dat de helft van de 1.5 miljoen inwoners van Seine-Saint-Denis moslim is en dat hij deze vaststelling op meerdere onderzoeken gebaseerd heeft.

Quo vadis, Syria?

Kris-kras nieuws uit Syrië

Ook in Syrië krijgen vrouwen borstkanker.  De SARC (Syrische Rode Halve Maan) neemt deel aan de nationale campagne voor de vroege detectie van borstkanker.  In 7 medische centra kunnen vrouwen gratis een mammografie laten uitvoeren.

Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, glimlacht, tekst

Kindjes nemen deel aan de internationale propere handendag.

Maak kennis met de Al-Sferah industriële bakkerij in Aleppo: drie productiebanden met  een capaciteit van 36 ton brood per dag.  Het levert brood aan het oostelijke platteland van Aleppo.

In het noorden van Syrië, daar waar de zgn. “gematigde rebellen” hun tenten opgeslagen hebben onder de hoge bescherming van de Ottomanen, de Trumpianen, de Macronezen en de filmploeg der Witte Helmen wordt er aan archeologie gedaan.

Afbeeldingsresultaat voor jebel khalid syriaIn Manbij, ten NO van Aleppo, zoals op talrijke andere archeologische eeuwenoude plaatsen, zijn de littekens van rovers duidelijk zichtbaar.   Culturele schatten werden gestolen of verwoest.  Of het nu in naam van de I.S. is of van de zgn. oppositie, maakt niet uit.  Manbij gaat terug tot de Griekse en Romeinse tijden.  Toen was het bekend onder de naam Hierapolis, “de heilige stad”.  Nu is ze ontheiligd.

De stad is, resp. was, rijk aan archeologische plaatsen uit verschillende historische periodes: bv. de Jabal Khaled site, de Shas regio en al-Hamadat.  Overal wordt er gegraven zonder rekening te houden met beschadigingen.  Of eigendomsrecht.  Mozaïeken  zijn geliefd; ze kunnen in puzzelstukjes verhandeld worden.  Buitenlandse rebellen doen hun best om het Syrische archeologische leven te verzilveren.  Of vernielen.  Gevluchte burgers uit Idlib bevestigen dat “buitenlandse experts” samen met de door Turkije beschermde terroristen de bodem omwoelen in de Afrin regio en al-Nabi Houri site; idem dito in de buurt van Raqqa.  Er werd een enorme schade aangericht die nooit meer te herstellen valt.  Wat wil je?  Van barbaren kan je geen heren maken.  Wil je meer weten over het oude verleden van Syrië?  Op papier/internet kan je het nog bekijken.  Klik op Monuments of Syria.

Afbeelding kan het volgende bevatten: buitenVredig strandje bij Latakia aan de Mid. Zee:

Afbeelding kan het volgende bevatten: oceaan, lucht, wolk, buiten, natuur en water

De eigenaar van dit zwembad in Aleppo moest alle herstellingswerken zelf betalen.  Hij zag zich gedwongen het zwembad 6 jaar geleden te sluiten.  Toen hij uiteindelijk terugkwam, na de bevrijding, was het één grote ruïne. (schakel ondertiteling en vertaalmodus in)

De recent geopende grensovergang tussen Syrië en Jordanië begint stilaan op volle toeren te draaien.

Als het van al-Nusra, de grootste groep terroristen, afhangt wordt er nog verder gevochten in de Idlib provincie.  Zij  weigeren zich immers terug te trekken uit de demilitariseerde zone, noch afstand te doen van hun zware wapens.  De uiterste datum is drie dagen geleden verstreken.  Integendeel, zij hitsen de andere “rebellen”groepen op om niet toe te geven.  Waarschijnlijk rekenen ze op hun medestanders, de Witte Helmen, om een gifgasaanval te ensceneren zodat het dolgedraaide Westen opnieuw bommen kan gooien op Syrische doelwitten in regeringsgebied.    Volgens het Westen zijn het deugnieten die aan de keukentafel wat zitten te knutselen  Turkije heeft alvast versterkingen gestuurd.

Naar verluidt zouden de “rebellen”groepen in Idlib zich stilaan uit de voeten maken richting Irak en Oekraïne.  Van Oekraïne gaat Vrfstdt hen hoogstwaarschijnlijk persoonlijk oppikken om hen naar onze contreien over te brengen.  Trump valt in herhaling.  Wie Syrië helpt bij de heropbouw mag zich aan sancties verwachten.  Israël zou samen met hun beschermheren het nieuw geïnstalleerde S 300-raketafweersysteem willen gaan testen in Oekraïne.  Waarbij wij ons de vraag stellen of de Russen vrijwillig gaan meewerken om afgeschoten te worden.  Ach… ze krijgen sowieso de zwarte piet toegespeeld.

Wordt vervolgd.  Momenteel heeft onze redactie een medisch probleem thuis  Dus moeten we vandaag ermee ophouden.  Dank voor uw begrip.

 

 

 

 

Niet de post is belangrijk…

De bronafbeelding bekijkenZo kennen we Bart Laeremans.  Een man die zijn eigen ambitie en dromen ondergeschikt maakt aan het Vlaams belang.  Hoed af, Bart, je bent een grote mijnheer!

“…wel het werk dat we gaan doen

Via deze weg wens ik publiek te maken dat ik als lijsttrekker van Vernieuwing, de grootste formatie in het nieuwe Grimbergse gemeentebestuur, tijdens de komende zes jaar een schepenambt zal opnemen en daarbij de bevoegdheden ruimtelijke ordening, wonen, Vlaams karakter en integratie op mij zal nemen. Het burgemeesterschap gaat naar de lijsttrekker van de tweede partij, Chris Selleslagh.

Dit zal voor velen overkomen als een verrassing en vraagt bijgevolg een woordje uitleg.

Al gedurende een aantal weken was er bereidheid om met Vernieuwing te spreken, maar mijn partijpolitieke verleden bleek voor sommigen een te groot obstakel om een voordracht als burgemeester te ondersteunen.

We stonden daarbij voor de duidelijke keuze: ofwel opnieuw in de oppositie blijven ofwel de kans grijpen om een nieuw bestuur vorm te geven, met belangrijke bevoegdheids-pakketten, ook al zou daarbij de sjerp van burgemeester aan mij voorbijgaan. Ik heb daarbij gekozen in het belang van onze ploeg van Vernieuwing en van een beter beleid voor Grimbergen.

Mijn bevoegdheden als schepen zullen mij de kans te geven om hard te werken rond te thema’s waar een ommekeer in het beleid absoluut noodzakelijk is. We hadden in onze campagne precies van het falend beleid inzake wonen en ruimtelijke ordening onze speerpunten gemaakt.

Over alle andere bevoegdheidspakketten en schepenposten zal pas later beslist worden, nadat een inhoudelijk akkoord op tafel ligt.

Dit alles maakt deel uit van het akkoord dat zondag werd gesloten. Op basis van de electorale verhoudingen werd maandag vastgelegd dat Vernieuwing in totaal zal beschikken over drie schepenambten en het voorzitterschap van de gemeenteraad. Open VLD krijgt naast de burgemeester twee schepenambten en de overige twee schepenambten worden toebedeeld aan N-VA.   

De bronafbeelding bekijkenIk durf hopen dat de Grimbergenaars begrip zullen hebben voor deze keuze. Er was immers geen andere.  

Bart Laeremans”

Persbericht 16 oktober 2018

 

Dank u, Israël! Dank u, Trump!

Hoera!  Ze zijn op komst.  Eindelijk mogen we de filmploeg der Witte Helmen binnenkort welkom heten.  Billal Fallah en Adil El Arbi wrijven alvast in hun handen.  Kassucces verzekerd!

Ca. 300 mannelijke reïncarnaties van Florence Nightingale hebben Jordanië verlaten om in onze contreien de veiligheidsdiensten de acteursbond te vervoegen.  En dat hebben we allemaal te danken aan Israël die hen bij nacht en ontij over de grens van de Golan Hoogte naar het Beloofde Land smokkelde.  Niet om hen te houden, maar om hen uit pure goedertierenheid te delen met het Westen.

Dank u, Israël!  Dank u, Trump! (…)

Witte Helmen worden beloond voor hun diensten

Konstantinopel 1453 – Lesbos 2018

Γκρέμισαν τον τσιμεντένιο σταυρό στη Μυτιλήνη | tanea.grWie de Griekse eilanden voor de Turkse kust al eens bezocht heeft weet dat de bewoners eerder islamkritisch zijn.  Sommige haventjes weigeren zelfs de typisch houten Turkse zeilboten voor toeristische daguitstappen toegang te verlenen tot een steiger.  Ze moeten maar ergens voor anker gaan.  In Rhodos is het opvallend hoe islamitische monumenten, gebouwen, begraafplaatsen verwaarloosd worden – ze mogen gewoon samen met de Ottomaanse overheersers tot stof vergaan.

In Griekenland hebben ze een en ander uit die tijd in herinnering: noch vergeten, noch vergeven.  Ga maar eens in een plaatselijk museum kijken naar de foto’s van de Ottomaanse “verdraagzaamheid” t.o.v. de Grieks-orthodoxe bevolking. Nu lijkt het alsof de geschiedenis zich herhaalt: christenen moeten het onderspit delven voor de nieuwe bezetters.  Op Lesbos werd een groot stenen kruis vernietigd, kort nadat een zgn. NGO de verwijdering ervan geëist had omdat het de haat tegen immigranten zou aanmoedigen!  Volgens deze NGO, die zichzelf de naam “Co-existentie en communicatie in de Egeïsche kustgebieden” gaf “is het een totaal niet passend dat een religieus symbool in de nabijheid van badgasten (…sic) staat” en voegde eraan toe dat het christelijk symbool een “werktuig van de heropstanding der kruisvaarders” is.  Daarom had het bij de overheid een verzoek tot verwijdering ingediend.

Maandag bleek het verzoek overbodig, want in de voorgaande nacht werd het door “onbekenden” omver getrokken en vernield, zo meldde het dagblad Ta Nea. Het plaatselijk blad Lesbos News gaf te kennen dat hun redactie met boodschappen en telefoontjes door de plaatselijke bevolking overspoeld werd.  Die wil nu een geldomhaling organiseren om een nieuw kruis op de oude plaats, het Apelli strand onder het Mytilenefort, te plaatsen.  Men hoopt op steun van de grieks-orthodoxe kerk.  In afwachting werd met de resten een voorlopig kruis geplaatst.

De b.g. NGO ziet het anders: deze vindt dat het “lelijke” kruis opgericht werd als “symbool van racisme en onverdraagzaamheid” om te verhinderen dat immigranten het strand opzoeken.

Wordt waarschijnlijk vervolgd.  Op Lesbos broeit wat.

Wanhoop bij lokale bevolking op Lesbos

Noteer: YT heeft weer een video als ongeschikt voor uw ogen verklaard.  Iets wat van dag tot dag toeneemt.