Aleppo herleeft (10)

foto van Syriana Analysis.

De onvermoeibare Chrétiens d’Orient:

Herstelling van historische karavanserai met beelden vroeger en nu:

Onderstaande film geeft weer wat de Syrische stad Aleppo heeft moeten verduren. De menselijke en historische tragedie. Op 19 juli 2012 begon het… Alle inwoners moesten kant kiezen. Niemand zag een tragedie van vier jaar aankomen. In 2013 stonden de ‘gematigde rebellen’ op het punt heel de stad in te nemen. Maar de stad hield stand en in december 2016 kon het Syrische leger de stad bevrijden van de terroristen.

En maar blijven zeveren over opvangcentra in Tunesië

Zowel bij de EU als in de hoogste belgische regeringstorens willen ze ons in slaap wiegen met hun asielbeleidsplannen – volgens De Wever is het zijn “gerijpt” voorstel, volgens Merkel is het haar idee, volgens Macron is het zijn bevel, volgens Tusk een gedragen EU-oplossing – een opvang buiten de EU waar geïnteresseerde vakkrachten zich kunnen aanmelden om daar in alle rust en veiligheid hun vliegtuigticket en arbeidscontract voor EUropa af te wachten.

Er wordt echter vlotjes “vergeten” dat het favoriete Noord-Afrikaanse opvangland, Tunesië, hiermee wel akkoord moet gaan.  Ze zouden wel gek zijn…nu eindelijk het toerisme weer op gang komt.  In Tunesië weet men maar al te goed wat een zootje ongeregeld men in het land haalt als men “vluchtelingen” opvangt.  En men onderschat de aversie van de Tunesische Ali-met-de-pet ten opzichte van onuitgenodigde vreemdelingen.  Ze hebben er daar al genoeg uit zwart Afrika die zijn blijven plakken, in ‘t zwart werken en de schaarse jobs inpikken.  Ook al belijden zij dezelfde godsdienst van de vrede.   Zullen de onderschepte bootjes, die vanuit buurland Libië vertrekken, naar een Tunesische pier in de buurt van de toeristenstranden van Zarzis getrokken worden?  Wat dan met de sprinkhanenplaag vanuit het zuiden?

Heeft er iemand bij de EU al eens over een geschikte locatie in Tunesië nagedacht?  Vergeet de kust, die is voor de toeristen.  Vergeet de landbouwgebieden, die gronden zijn te schaars.  Vergeet de handelscentra, die moeten vreemde valuta binnen brengen.  Vergeet de Algerijnse of Libische grensstreek, daar is een moslimextremistische inval (..en/of bevrijdingsactie…) niet denkbeeldig.  Rest het binnenland met hoge werkloosheid, risico van moslimextremisme, rest de woestijn.  Wie gaat de wegen aanleggen?  Elektriciteit en waterleiding voorzien?  De bouw, de woningen, ziekenhuis, scholen?  Wie is er zo gek om daar tussen het schorremorrie een tijdlang te gaan leven, werken?  Welk leger wordt er ingezet? Het Tunesische kan dit niet aan.  Gaat de Tunesische regering vreemde strijdkrachten op haar grondgebied dulden?   Het zou ons verbazen.  Zo ja, zal de prijs hoog zijn.

Onze redactie probeert al weken, … maanden…, sinds Merkel haar idee van “outsourcing” opperde (…modern taalgebruik, waarmee duidelijk gemaakt wordt dat de EU-bollebozen een zetbaas willen betalen voor het vuile werk),  bij de Tunesische media ergens informatie te vinden waarbij dit thema aan bod komt, toegejuicht of verworpen wordt.  Niets te vinden.  Noppes.  Onbestaande.  Speelt de Tunesische regering de moeilijk te verleiden maagd, drijft ze de prijs op, houdt ze daarom de boot (!) af… of wil ze er gewoon niet van weten uit angst voor de reactie van de bevolking?

Slecht in de krant Le Soir kwam het thema aan bod.  De krant sprak met de Tunesische ambassadeur bij de EU, de heer Tahar Chérif.  Deze is duidelijk: «C’est non, au plus haut niveau».

Er is maar één oplossing voor de volksverhuizing.  Geef een duidelijk signaal zoals in Australië.  Zonder pardon terug naar herkomstland.

Het woord “vluchteling” dekt intussen zowat elke lading.  Droom je van een politieke carrière?  Kruipt er zand tussen je tenen? Kan je je harem niet onderhouden?  Word je depressief van het regenseizoen?  Of heb je een zonne-allergie? Heb je ambras met je schoonmoeder?  Moet je zoon zijn jaar op school overdoen?  Zijn de sigaretten te duur?  Wil je een nieuw gebit?  Of lukt het zwanger worden niet?  Voel je je aangetrokken tot het zelfde geslacht?  De EU wenkt.  Vergeet vooral je gsm niet.

Ondertiteling en vertaling via icoontjes onderaan.

 

Syrië: een stand van zaken (6)

  • De bronafbeelding bekijken
  • In de zuid-oostelijke driehoek speelt een ISIS-enclave – onder bescherming van Uncle Sams geallieerde strijdkrachten – een dodelijke stratego tégen het Syrische leger.  Gisteren bereikte ons het nog niet bevestigde nieuws dat de Syrische strijdkrachten door VSA- drones gebombardeerd werden, meerdere doden en gewonden (50?) (video 3) De VSA ontkennen betrokkenheid.  (video 2) Volgens CNN zou Israël verantwoordelijk zijn.  Die ontkennen noch bevestigen zoals gewoonlijk.  Zonder enige twijfel was hun nationale veiligheid weer in gevaar.  Ondanks deze verliezen kon het Syrische leger doorstoten tot de Iraakse grens.
  • De uit Yarmouk (voormalig Palestijns vluchtelingenkamp ten zuiden van Damascus) verdreven IS-terroristen zouden hun tenten opgeslagen hebben in een der laatste enclaves in het land.  Een volgende opdracht voor het Syrisch leger.  ( video 1  2’50”)
  • Ook in het zuiden is er nog werk aan de winkel.  De verdrijving van IS- en soortgenoten in de regio onderaan de kaart, grijs en groen ingekleurd, is een heikel gebeuren.  Alles wat in de buurt (… nou ja, zelfs Homs valt onder die beschrijving leerde ons de gehanteerde geografische praktijk) van Israël komt is voor zowel Netanyahu’s als Trumps strijdkrachten een rode doek.  Volgens de ingesloten beelden zou er een grote troepenverplaatsing van het Syrische leger aan de gang zijn.  Zoals bij andere nog door terroristen bezette regio’s zal hen ook de mogelijkheid aangeboden worden van een vrije aftocht in ruil voor een wapenstilstand en -overhandiging.  De kans dat dit snel zal aanvaard worden is eerder klein vermits ze zich gesteund voelen door de Israëlische aanwezigheid in de buurt en diens hoge bescherming door de VSA. (video 4)
  • In het noorden zijn Turkse troepen in de Manbij regio aangekomen – Koerdische strijders zouden zich teruggetrokken hebben.  Zij ontkennen echter.  Nochtans bevestigen zowel de VSA als de Ottomanen.  Veel blijft er van een onafhankelijk Koerdistan niet over.  De Koerden mogen nog slechts dienen als bewakers van de oliebronnen ten oosten van de Eufraat onder het bevel van de VSA.
  • Rusland zou een Al Nusra filiaal gebombardeerd hebben.  Dit in overleg met Turkije.  Naar verluidt zouden in Tell Rafaat, ten noorden van Aleppo, Turkse militairen samen met de Russische militaire politie patrouilleren om Aleppo veilig te houden van terroristische aanvallen op de burgerbevolking (… iets wat stilaan op de vroegere toestand in Damascus begon te lijken en waarvoor wij herhaaldelijk gewaarschuwd hebben).  Het Syrische leger en de Koerdische YPG moesten zich terugtrekken.  De door Turkije gesteunde “gematigde rebellen” krijgen geen toegang tot de regio. (video 5 en 6)

Syrië: een stand van zaken (5)

“De grootste bedreiging voor een jonge zwarte is… een jonge zwarte!”

De bronafbeelding bekijkenLonden en criminaliteit.  Londen en veiligheid.  Londen en geweld.  Multi-cultureel geweld.  Of beter geïmporteerd geweld.  De olifant die niemand wil gezien hebben.

De video begint met een overval op een humorist, een Britse VIP uit de amusementswereld.  Niet bepaald een conservatieve patriot, maar ook geen uitgesproken vriend van het linkse Gutmenschen-dom dat sterk vertegenwoordigd is in het artiestenwereldje.  Gewoon om duidelijk te maken dat het iedereen kan overkomen, dat je nergens veilig bent.  Niet in je auto, niet in een winkelstraat, niet in een rustige wijk, niet in je eigen huis.

En wat er volgens de politieke correctheid niet mag verteld of bewezen worden is dat de criminaliteitstoename voor het grootste deel toe te schrijven is aan vreemde immigranten.  Diefstal en overvallen vanop rijdende brommerkes zijn populair, tendens stijgend.  De daders worden noch gepakt, noch gestraft.  De werkingsmiddelen voor de politie worden verminderd.  Geen mooi toekomstbeeld voor de rest van Albion.  Of andere Europese landen met een sterke instroom van exotische nieuwkomers.

Het is geen geheim dat vooral bepaalde etnische groepen verantwoordelijk zijn voor misdrijven allerhande.  Het is geen geheim dat zwarten – ondanks het feit dat ze ‘slechts’ 13% van de Londense bevolking uitmaken, waarvan de helft, 6.5%, jonge mannen zijn, verantwoordelijk zijn voor 26.5% van de misdrijven met wapens en/of zwaar geweld.  Zij lopen ook zelf het grootste gevaar om slachtoffer te worden van geweld omdat ze elkaar voortdurend aanvallen, wat ook door hun eigen politici en zelfs door een hogere politie-ambtenaar bevestigd wordt.

Trouwens, in de VSA is het gegeven al lang bekend.  Nu dus ook in het V.K. en andere landen met een grote diversiteit bij de bevolking.

Maar wij – blanken – mogen dat niet zeggen, want dan zijn we racisten.  En dat is een misdaad van een heel andere orde met in de nasleep jobverlies, geldboetes en zelfs gevangenis of erger.

We zochten in dit verband ons vorig artikel over de criminaliteitscijfers in Londen op en moesten voor de zoveelste keer vaststellen dat de begeleidende video intussen door YT verwijderd werd.  Een ongewenste waarheid moet immers in de doofpot gestopt worden.  Vanaf het ogenblik dat een video met een heikel thema een bepaald aantal keren bekeken, resp. geladen, werd, treedt een of andere waarheidscommissie, resp. censuuroverheid, in actie en laat de ongewenste beelden in een vergeetput verdwijnen.

De onzichtbare olifant in Londen

Nu zouden ook de zgn. ‘memes’ onder de EU-sloophamer vallen: