Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

De informatie die ik toegestuurd krijg en die overeenkomt met de werkelijkheid zoals wij die hier ervaren en begrijpen is stilaan zo omvangrijk dat ik er niet veel meer aan hoef toe te voegen. Hartelijk dank hiervoor. Ik geef wat ruime uitleg over hetgeen er in (of vanuit) de  gemeenschap leeft, onderlijn nogmaals de onvoorstelbare mediamanipulatie die telkens nieuwe leugens uitvindt en wil de blijvende onaanvaardbare houding van het westen tegenover Syrië aantonen. Ja, Syrië  bloedt maar blijft overeind als een fier volk dat zijn soevereiniteit bewaart en trouw blijft aan zijn harmonieuze samenleving. Het westen en zijn bondgenoten, die miljarden hebben geïnvesteerd om het land te ontwrichten en in handen te krijgen, zijn de grote verliezers. Bovendien krijgen ze de terreur die ze hier gezaaid hebben onherroepelijk terug. Ondertussen is Syrië een voorbeeld van eensgezinde, moedige weerstand voor de gehele wereld.

Moge God land en volk zegenen tot heil van gans de mensheid.

P. Daniel

Vrijdag 17 november 2017

Terug in Mar Yakub in de Syrische woestijn

Zaterdagnamiddag ben ik samen met Marc veilig geland in Beiroet. In één trek reden we naar de Libanese en Syrische grens en arriveerden om 23.00 u. in Qara waar we met open armen werden ontvangen. Tijdens ons verlof hebben we, dank zij de edelmoedigheid van velen, ongeveer alles kunnen verzamelen en doen wat nodig was, behalve de hulp aan de Venezolaanse families. Iets opsturen is blijkbaar onmogelijk en iets meegeven met een missionaris is  zeer beperkt omdat die zelf al zoveel moeten meenemen voor hun eigen mensen. Er wordt nu een andere mogelijkheid overwogen.

Echo-team II

De inspirerende cursus die tijdens  de  tweede helft van september hier gegeven werd over management, positieve selfbuilding en  samenwerking, kende een vervolg: echo-team II. Deze tweede  twaalfdaagse vorming liep al ten einde toen wij toekwamen en de deel-nemers waren al aan hun examen bezig.  Het is eigenlijk een bijdrage aan de heropbouw  van Syrië. De bezieler, Mohamad Ghazal heeft een groep van 90 jongeren die gevormd zijn om mensen op te leiden. Ze gaan ook naar arme buurten om kinderen te leren kleine dingen te maken, zoals kettinkjes en die te verkopen zodat ze voor zichzelf leren zorgen. Het zijn eigenlijk hoog ontwikkelde maatschappelijke werkers.

De nieuwe eerste minister

En maandagvoormiddag moesten we ons voorbereiden om de nieuwe Syrische eerste minister Imad Khamis te ontvangen. Hiervoor kwamen ook enkele afgevaardigden van onze centra in Qara. Naast de leiders en de deelnemers van de cursus, waren er de gehandicapten, enkele vrouwen van de breigroep (er zijn nu al 200 vrouwen in Qara en Yabroed die hiermee hun gezin kunnen onderhouden!)  en vertegenwoordigers van S.O.S. Chrétiens de l’Orient, de verantwoordelijken voor deze streek. Uiteindelijk arriveerde een dertigtal wagens, waarvan een aantal geblindeerd. Ze reden eerst in volle vaart het klooster voorbij naar de gasontginning een eindje verder. Kort daarna waren ze al terug. Er werd een indrukwekkende haag gevormd met jongeren die allen een jasje droegen met dezelfde kentekens voor én achter: een groot kruis met vier bollen, het teken van onze gemeenschap en het teken van de UNFPA, United Nations Population Found. Bovendien hadden ze nog eens een tiental grote platen bij met dezelfde tekens, uitleg én foto’s van de verschillende werkingen. (Wanneer die platen later tegen de muur geplaatst werden, blies de wind hen een voor een omver). De ontvangst was heel hartelijk. Er waren bovendien nog vier andere ministers bij. De nodige foto’s werden gemaakt en daarna kreeg de hoge gast een reeks micro’s voor zich met mensen die vragen stelden. Het was een gedrum van jewelste. Een meneer, die keurig Duits sprak nam mij plots bij de hand, alsof hij me niet wilde verliezen in de menigte. Iemand had hem gezegd dat ik Duits sprak. Het was de Syrische minister van financiën die in Duitsland gestudeerd had en blij was zo nog eens hardop te kunnen communiceren. Hij nodigde me uit hem in Damascus te komen bezoeken. De  eerste minister zelf zei dat dit het beste bezoek was van alle bezoeken die hij in landelijke streken had afgelegd. Na de nodige wederzijdse begroetingen vertrokken de hoge gasten weer. Ondertussen zorgden twee “bakkers” voor het nodige eten. Plezierig om zien, hoe ze de platte broden vormen, er kaas en ik weet wat er allemaal nog op doen, op de bolvormige gloeiende plaat gooien, omdraaien en aanbieden. Iedereen kreeg wat hij/zij nodig had. Ondertussen werd ook thee geserveerd. Een hartverwarmende dag voor allen. En ’s avonds kwam dit bezoek op de Syrische tv, zo werd ons verteld  (we zijn nog steeds vrij van tv-, radio- en gazet).

Lees verder

Berlijn, de verloren stad

Sprekende contrasten: daklozententjes in de schaduw van de Reichstag

Terwijl de EU-bonzen Polen chanteren, wil dit land haar landgenoten terughalen uit Berlijn.
Naar schatting leven meer dan 2000 Polen op straat in de Duitse hoofdstad. De Poolse regering wil er daarom sociale assistenten heen sturen om de daklozen hulp aan te bieden en/of bij een terugkeer naar huis te ondersteunen.

Het aantal dakloze Oost-Europeanen neemt toe in Berlijn. De Poolse regering wil niet langer toekijken hoe hun eigen landgenoten verkommeren in de rijkste EU-lidstaat.
Überhaupt gaat het van kwaad naar erger in Berlijn. Naar schatting zouden 31.000 mensen zonder woning door de Berlijnse regering opgevangen worden. Maar buitenlanders of verslaafden vallen meestal buiten de boot. Meer dan de helft van de ca. 6.000 daklozen zijn afkomstig van Oost-Europa. In het stadsbeeld wilde kampeerplaatsen en talrijke bedelaars. De Berlijnse overheid plant voor de winter 1.000 nood-overnachtingsplaatsen, maar vele daklozen mijden de noodopvang omdat ze vrezen voor criminaliteit en agressie. En omgekeerd worden er ook quota ingevoerd voor Oost-Europeanen wegens hun alcoholverslaving.

Na de Polen zijn de Roemenen en Bulgaren de grootste groep Oost-Europese daklozen. Hun consulaten houden zich echter doof en voorzien slechts in het allernoodzakelijkste, zoals hygiënische hulpmiddelen.  Polen wil zich nu om zijn burgers in Berlijn be-kommeren.  De meeste dakloze Polen niet terug naar huis – uit schaamte omdat de verwachtingen niet ingelost konden worden of omdat ze in Polen geen familie of perspectieven meer hebben.

De woningnood in Merkelland neemt van jaar tot jaar toe, is zelfs verdubbeld in enkele jaren, dankzij Merkels “Wir schaffen das”-welkompolitiek.  Meer info: klik hier voor video.

En zeggen dat de Grünen blijven aandringen bij de zgn. Jamaïca-coalitiegesprekken op nog meer kandidaat huurders van sociale woningen…die er niet zijn.  Grüne beharren auf Familiennachzug

Zahl obdachloser Osteuropäer in Berlin steigt

EU hand in hand met Soros

Afbeeldingsresultaat voor selling soul to devilNigel Farage vraagt zich af hoeveel EU-parlementairen hun ziel verkocht hebben aan Soros.

Zijn Open Society had verleden jaar 42 vergaderingen met de EUropese Commissie en publiceerde een boek met betrouwbare vrienden in het EUropeese Parlement.

Soros trekt aan de EU-touwtjes

Soros’ vertrouwelingen in de EU praatbarak

PilatEUs waste zijn handen

Soros trekt ook aan de touwtjes in het EU-parlement

Weg met dat woord!

Gerelateerde afbeeldingOok dit jaar kan u een woord op de verdwijnlijst zetten.  Een woord dat u haat, dat u belachelijk vindt, dat u ergert, droevig maakt, dat u geen asiel wil geven in het Groene Boekje, dat u weigert in onze Nederlandse taal te aanvaarden, kortom: als overtuigde cultuurracist en taalzuiveraar heeft even de kans op uw taalstrepen te staan.

U kan er alles over vernemen bij http://www.wegmetdatwoord.org/

 

Polen moet spitsroeden lopen in EU-parlement

Afbeeldingsresultaat voor spitsroeden lopenOp de agenda van de plenaire zitting stond o.m. “Poland. The rule of law and democracy will be up for a debate on Wednesday morning, with a resolution voted on the same day.”  of hoe de EU Polen op zijn knieën probeert te krijgen met chantage.

De ontwerpresolutie kan u hier lezen.  De goedgekeurde tekst van gisteren is nog niet in het Nederlands beschikbaar. Deze werd met 438 tegen 152 stemmen, met 71 onthoudingen goedgekeurd.

De Poolse buitenminister, Witold Waszczykowski, is geschokt en waarschuwde voor een breuk met de EU.

Timmersmans dreigde opnieuw met sancties.  (Meer bij Polskie Radio)

Waarop Jadwiga Wiśniewska aan de EU-Commissie antwoordde:

“De huidige regering heeft een meerderheid in het Poolse parlement… wij zijn nu  onze verkiezingsbeloftes aan het uitvoeren. In Polen zijn het de Polen die beslissen over Polen.” … “Dat is waar het bij democratie over gaat: de meerderheid heeft het recht het programma, waarmee ze naar de verkiezingen trok, uit te voeren.”

Onze (Anne)man(s) in de EU-praatbarak verdedigde Polen:

Spaarboekjes blijven populair ondanks…

Afbeeldingsresultaat voor ecb cartoonOndanks de nul opbrengst – of zelfs verlies – blijven spaarboekjes geliefd in ons land.  De hoofdreden zal de quasi onmiddellijke beschikbaarheid zijn en de geruststellende veronderstelling dat het spaargeld veilig is bij de bank.  Hoe lang nog?

Als de ECB (EUropese Centrale Bank) haar zin krijgt, zou je in geval van een noodsituatie niet aan je spaarcenten kunnen geraken.

ECB wil spaargeld kunnen blokkeren bij bankrun

De ECB pleit voor een nieuw instrument waarmee monetaire autoriteiten de banktegoeden kunnen bevriezen, zodat een bankrun gestopt kan worden voordat de bank in kwestie omvalt. Volgens ECB-bestuurslid Sabine Lautenslaeger is een dergelijke maatregel nodig om een bank die in de problemen zit meer tijd te geven om orde op zaken te stellen.

In een nieuw document dat onlangs door de Europese Centrale Bank werd gepubliceerd lezen we dat de huidige aanpak niet effectief is, omdat spaarders nog steeds de mogelijkheid hebben hun geld op te nemen of weg te sluizen in het geval een bank in de problemen komt. Daardoor kan een bankrun ontstaan, waarbij ook een bank die in de basis gezond is kan omvallen.  Lees verder…

DWN:

“We are not yet done…”

En geruststellend “de ECB kan nooit zonder geld geraken” (… want dan drukken we gewoon bij…)