Uitbuiting

De bronafbeelding bekijken

De Turken zouden de Bundesrepublik heropgebouwd hebben na de oorlog.

De Marokkanen zouden het land b tot een ongekende welvaart gebracht hebben.

De talentrijke vakkrachten uit de Caraïben werden na hun belangeloze inzet in het totaal verwoeste Albion schaamteloos uitgebuit door het British Empire.  En nu zouden ze, in navolging van de ‘sleepers’ in de VSA, – in Brexitland worden ze de ‘Windrush Generation‘ genoemd – uitgewezen worden?  57.000 onmisbare vakkrachten?   Nochtans kreeg een tweederangs afro-amerikaans filmpsterretje een ‘koninklijk huwelijk’ en een hertoginnenstatus dankzij een nazaat van de Coburgers.

 

 

Cijferdans

Tijdens het laatste decennium, van 2007 tot 2017, kon de EU de Chinezen niet overtuigen meer uit onze landen in te voeren.  20% van onze import kwam uit China, het grootste importcijfer uit enig ander land, terwijl de EU er slechts in slaagde voor 11% naar daar uit te voeren.

De grootste EU-exportmarkt (20%) is nog altijd de VSA.  Waarmee ze behoorlijk wat druk kunnen zetten bij de geliefde ‘sancties’, voor alles wat niet in het Amerikaanse politieke wereldbeeld past.

Eurostat.

Als je denkt alles gezien en gehoord te hebben…

Pfarrer Wolfgang Sedlmeier setzt in seiner Pfingstmesse ein starkes Zeichen gegen Diskriminierung.

Niet dus. Priester Wolfgang Sedlmeier hield op Pinksterzondag een mis in de Mariakerk te Aalen (bij Ulm). Naar aloude christelijke gewoonte, “de andere wang aanbieden”,  wou hij van de gelegenheid gebruik maken om te protesteren tegen de “discriminatie van andersgelovigen”. Hij celebreerde de misviering met een hoofddoek op zijn verweekte hersenpan.  Zijn kritiek zou zich in het bijzonder richten tegen een volksvertegenwoordigster – AfD co-voorzitster Alice Weidel – die “op een neerbuigende en beledigende wijze over hoofddoekdraagsters” zou gesproken hebben.

Bedoeld werd dit fragment uit haar toespraak in de Bundestag: “Maar ik kan u zeggen: boerka’s, hoofddoekmeisjes en gealimenteerde messenmannen en andere nietsnutten zullen onze welvaart, de economische groei en voor de sociale welvaartsstaat niet veilig stellen.” Zij werd hiervoor door Bundestagsvoorzitter Wolfgang Schäuble berispt omdat de verbinding “hoofddoekmeisjes” en “nietsnutten” een discriminatie zou betekenen.
Dhimmi Sedlmeier maakte duidelijk dat hij “mensen veroordeelt, die mensen veroordelen, omdat zij een kipa, een hoofddoek of een boerka dragen”. Applaus van de kerkgangers en van Gutmenschen allerhande.  Het is intussen al lang duidelijk, van de Kerk moeten we geen steun verwachten.

Van zulke geloofsleiders, verlos ons Heer.

Die BRD im Endstadium

We passen ons aan

Naar verluidt zouden mannen in Beckum zich gediscrimineerd voelen.  Als er zwemuurtjes zijn – uitsluitend voor het vrouwelijke geslacht – waarom dan niet alleen voor mannen?  En ja hoor, het is weer een verrijker die de kat de bel aanbond.  Hij nam het initiatief speciaal voor de “nieuwelingen”, die pas uit Arabische Prachtlanden naar Merkelland verhuisden: “In onze cultuur zwemmen mannen en vrouwen niet samen.”  En gaat daarmee voorbij aan het feit dat zij zonder uitnodiging naar onze contreien afzakten.

Onverdraagzame protesten volgden.  Voorlopig wordt het mannenzwemuurtje in de ijskast gestopt. Het is echter opmerkelijk in hoever de bio-Beckumnaars zich zelfs al in “de geesten” aangepast hebben (reacties vanaf 1’48”):

Ramadan: ga op vakantie!

De bronafbeelding bekijken

Inger Støjberg, de Deense ministerin voor immigratie en integratie, heeft maandag een opmerkelijk beroep gedaan op de Allahaanbidders in haar land.

“Ik wil beroep doen op de moslims om vakantie te nemen tijdens de maand van de ramadan om negatieve gevolgen op de rest van de Deense samenleving te vermijden,” en “vraagt zich tegelijkertijd af in hoever een religieuze verordening van 1400 jaar geleden nog in overeenstemming is met de samenleving en arbeidsmarkt in Denemarken anno 2018.”
Zij vreest de effecten op de “veiligheid en productiviteit” tijdens een flauwte overdag, zoals bv. bij buschauffeurs, die gedurende meer dan tien uren niets gedronken of gegeten hebben en “dat zou best wel eens kunnen gevaarlijk zijn voor ons allemaal,” waarschuwt ze.

De Deense ministerin gaat er blijkbaar vanuit dat de in Denemarken verblijvende moslims een arbeidscontract hebben.

2m.ma

 

Tweedekans-onderwijs in Marokko

De bronafbeelding bekijken

Koning Mohammed VI wil van de gevangenissen in Marokko een ‘tweedekans-school’ maken en recidive verminderen.
Koning Mohammed VI, vergezeld door kroonprins Moulay El Hassan, opende vrijdag een centrum voor beroepsopleiding in de lokale gevangenis El Arjat II (prefectuur Salé). Hierbij werd tevens een ondersteuningsprogramma voor microprojecten en zelfstandig ondernemerschap van ex-gedetineerden gelanceerd.

Het nieuwe centrum maakt deel uit van een geïntegreerd programma dat wordt uitgevoerd door de Mohammed VI Stichting voor de reïntegratie van gevangenen, in samenwerking met het OFPPT (centraal instituut wat zich bezigt met werkgelegenheid) en de algemene delegatie voor gevangenisadministratie en rehabilitatie (DGAPR)

Dit ambitieuze programma, waarvan het de bedoeling is dat deze zich uitgebreid naar alle gevangenissen in het Koninkrijk, heeft tot doel om gevangenissen om te vormen waarbij gevangenen worden heropgevoed en educatie krijgen. Koning Mohammed VI wil van de gevangenissen een “tweedekans-school” maken. (…)

Het land b staat al verder op de kansenmarkt.  Hier moeten straffen onder de drie jaar sowieso niet in de gevangenis uitgezeten worden en kunnen leergierige tweedekans-studenten gewoon les volgen in onderwijsinstellingen naar hun keuze.

 

 

We passen ons aan

Heel de ochtend werkt een radio-uitzending al danig op onze zenuwen; iftar hier, iftar daar, zelfs tijdens de weersvoorspelling.  Wat ons bij Thomas Kufen, de burgemeester van Essen (Nordrhein-Westfalen, D), brengt.  Die man is ziek.  Onze multiculturele lijfarts diagnostiseerde ‘acute dhimmitude’.  Eergisteren kende zijn ziektepatroon een hoogtepunt, of eerder dieptepunt, ‘t is maar hoe je het bekijkt.  Tijdens een vergadering in het stadhuis werd het jaarlijkse gemeenschappelijk vastenbreken besproken en in een snelprocedure de volgende maatregel genomen.  De burgemeester ontving immers in audiëntie een afvaardiging van de plaatselijke moskeegemeenschappen (o.a. 2 DITIB-moskeeën, meerdere Arabische en 1 van Ahmadiyya-signatuur); die brachten hem een petitie van zegge en schrijve 5000 handtekeningen waarbij gepleit werd om de stad Essen tijdelijk om te dopen in een minder confronterende naam als teken van dhimimitude integratie.

Thomas Kufen stond recht, schouders achteruit, buik ingetrokken en verklaarde plechtig: “Als burgemeester is het mijn taak ontmoetingen aan te moedigen.  De geschiedenis van onze stad toont aan dat een goed samenleven mogelijk is.  En een goed samenleven is belangrijk.  Ik wens de mensen-van-het-ware geloof in onze stad een vredige en gezegende ramadan.”

Essen” wordt tijdens de ramadan “Fasten“. De nieuwe plaatsnaamborden werden nog vrijdagavond aan de grenzen van de stad geplaatst en moeten daar tot het einde van de ramadan blijven staan.  Daarna zal Essen weer gewoon Essen heten.  Of dit elk jaar herhaald zal worden, is nog niet beslist.  De overheid maakt wel duidelijk dat officiëel de stad nog steeds Essen heet, het zou slechts om een informele naamswijziging gaan.  Trouwens de kosten om elk jaar tijdelijk van naam te veranderen zouden niet verantwoord zijn.  Wat betreft de tijdelijke plaatsnaamborden: die werden volledig door een burgerinitiatief der Essener moslims gefinancierd.

Hallo, Gaston Van Tichelt, verdient dit geen navolging?

WAZ