Zeldzame uitnodiging…

… Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken mocht deelnemen bij ‘De Afspraak’ op vrijdag laatstleden. U kan het hier rustig (her)bekijken. De uitzending is bovendien ook zeldzaam omdat Tom mocht uitpraten, zijn mening en stelling voluit verdedigen, wat hij trouwens schitterend volbracht. In Mia Doornaert had hij dikwijls een gelijkgezinde, de moderator was buiten verwachting mild en de Knack-hoofdredacteur Bultinck, die was gewoon zichzelf. Hartelijk aanbevolen!

Afbeeldingsresultaat voor de afspraak tom van grieken

Frank Thevissen liet het niet links liggen (sic.) en stelde onderstaand DVO-videootje samen over de azijnpisser-predikant-betweter Bultinck. Onze redactie heeft lang geleden een abonnement op Knack gehad… gehad… Na enkele aanvaringen over de bewierookte vrijemeningsuiting en de ontslagen van te rechtse opinieschrijvers maakten we Knack in beleefde, maar o zo afwijzende taal, duidelijk dat er bij ons thuis geen interesse meer was in hun blaadje wegens een onoverbrugbaar co-existentieprobleem.. Blijkbaar houden ze hun archief niet goed bij, want minstens twee keer per jaar krijgen we een vriendelijk telefoontje met een niet te weigeren aanbod van een Knack-abonnement. Waarop we met een heidens genoegen onze weigering nogmaals uitgebreid uit de doeken kunnen doen. Verleden maand schakelde Knack in een hogere versnelling… we kregen zelfs vier weken lang een gratis exemplaar toegestuurd, met het voorstel van een bijna-gratis abonnement, samen met een of ander onmisbaar – gratis – hebbeding. Dank u, Knack, neen, echt niet, aandringen helpt niet.

Gratis politiek advies

Afbeeldingsresultaat voor vlaams belang stem 9
U ook?
Afbeelding kan het volgende bevatten: tekst

Hallucinante nieuwe cijfers. Wie zegt dat onze koopkracht is gestegen: liegt. Wie zegt dat de belastingen niet zijn verhoogd: liegt. VERLAAG de BTW op elektriciteit naar 6% en neem de energiesector terug in eigen handen!
Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, glimlacht, tekst
Minister Ben Weyts heeft alles in gereedheid gebracht om na de verkiezingen een kilometerheffing in te voeren. Hij gaat via uw mobiele telefoon uw weggebruik na en via de telefoonrekening gaat hij rechtstreeks deze nieuwe belasting op het gebruik van de wegeninfrastructuur bij u innen. Eerst natuurlijk nog voldoende N-VA stemmen op 26 mei uiteraard. Of niet… Aan u de keuze.


De Curie stuurde zijn kat…

… naar de uitvaart van kardinaal Danneels

Ter herinnering onderstaande leerzame illustratie uit het godsdienst(!)handboek ‘ROEACH ‘ voor 13-jarige scholieren en (zelfs na heftig protest van de gelovigen) mét het ‘imprimatur‘ en het ‘nihil obstat’ van ‘de goede herder’ Godfried ‘kardinaal’ Danneels.

De ‘Belgische Catechismus’ zoals het handboek van Danneels in het buitenland smalend werd genoemd.

Uiteindelijk zou Danneels onder zware druk vanuit Rome, meer bepaald door Jozef , kardinaal Ratzinger, het godsdiensthandboek ROEACH moeten terugtrekken.

Danneels heeft Ratzinger dat nooit vergeven en het gevolg is dat daarna Danneels hemel en aarde bewogen heeft, om Jozef Kardinaal Ratzinger en/of Paus Benedictus XVI ten val te brengen. Danneels gaf dat trouwens zelf grif toe.

Dit en veel meer vindt u bij Katholieke Actie Vlaanderen

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

 Goede Vrienden,

Vorige vrijdag  acht jaar geleden begonnen in Daraa, volgens de unanieme berichten van de officiële media de ongewapende, vreedzame volksopstanden in Syrië die door “het regime” bloedig werden onderdrukt. De werkelijkheid was dat gewapende bendes met scherpschutters van buitenaf steeds brutalere opstanden organiseerden, zoals we zelf gezien hebben in Qâra. Daarom vielen er bij soldaten en politie, die enkel met stok en schild gewapend was, in de beginperiode alleen al 400 doden.

Eind 2015 kwam Rusland Syrië ter hulp. Vanaf dan regende het beschuldigingen in de pers: zij bombarderen ziekenhuizen, scholen, burgers. Telkens bleken het door terroristen goed voorbereide aanslagen te zijn, terwijl  ze de schuld aan Rusland en Syrië gaven.

In 2016  begon Bana Alabed, een 7-jarig meisje  hartverscheurende tweets te schrijven over haar leven in Aleppo. De Washington Post noemde haar “de Anne Frank van Aleppo”. Hierdoor werden wereldwijd Hollywoodacteurs, politici, media geïnspireerd om een krachtdadig militair optreden  tegen het “regime” te eisen. Achteraf bleek (dankzij  de journaliste Vanessa Beeley) dat haar vader Ghassan Alabed een Shariarechter was in dienst van Al Nusra en IS en dat het meisje zelf eigenlijk geen Engels (de taal waarin ze schreef) kende.

En wie herinnert zich niet de foto  van de 5-jarige Omran Daqneesh in augustus 2016, in een ambulance, zogenaamd met stof en bloed bedekt, als slachtoffer van een brutale Russische luchtaanval in Aleppo? Later bleken zijn  “redders”   terroristen te zijn die o.m. in juli 2016 een 12-jarige jongen hadden onthoofd. Een jaar later onthulde de vader van Omran dat deze terroristen zijn  zoontje schandelijk misbruikt hadden in  hun propaganda film. Op 7 april 2018 lanceerden de Witte [Sc]Helmen nogmaals een video van een chemische aanval in Douma, Oost-Ghouta, overgenomen door alle tv-stations in de  VS en Europa. Trump noemde president Assad “een beest”.  Een week later bombardeerden de VS, het VK en Frankrijk Syrië.

Later bleek dat er helemaal geen chemische aanval had plaatsgehad maar dat die in scène was gezet. Een 11-jarige jongen vertelde dat hij en zijn moeder eten kregen om mee te spelen in de opname. Deze onthulling, zoals alle andere rechtzettingen, kwamen in de media niet meer aan bod. We leven in een wereld die beheerst wordt door de grofste leugens om geweld en oorlog te kunnen  rechtvaardigen voor het satanische doel: de vernietiging van Syrië, bakermat van de  beschaving en wieg van het christelijk geloof (en van zovele andere landen). De oorlog met terroristen is hier bijna voorbij. De leugens van de media gaan door. De apostel Petrus roept  ons in zijn  Pinksterpreek op: “Redt u uit dit ontaarde geslacht” (Handelingen 2, 40) .

Je krijgt hierna een verslag van een bezoek aan enkele armen. Daarna richten we ons tot de VRT als het “gewillige hulpje van een vuile oorlog”. In bijgevoegde video’s krijg je weer de nodige informatie over de militaire en politieke toestand. Bovendien zijn er enkele boeiende getuigenissen: van een “moedige vrouw” (Nederlands), een moslim die christen wordt (Engels met Nederlandse ondertiteling), een maoïst die van Mao naar Jezus gaat (Frans) en schokkende onthullingen  van Philippe de Villiers over de stichting van de EU (Frans).

P. Daniel

De kostbare glimlach van armen

Zaterdag waren we weer uitgenodigd in het exclusief christelijk dorp Sadad, ongeveer 40 km van hier. Een oecumenische viering vond er plaats in de kerk van de hl Theodorus, waarbij de priesters en ook de Syrisch orthodoxe bisschop Silouan aanwezig waren. Een jeugdorkest met trommels en trompetten zorgde op de binnenkoer  voor een flinke animatie. De bisschop dankte hen met een hartelijk woordje en trok naar boven voor een korte ontmoeting met verantwoordelijken, waarbij hij ons uitnodigde. Daarna was een maaltijd voorzien. De bisschop was bijzonder hulpvaardig bij het bedienen van ons die rondom hem zaten. Hij lachte en maakte grappen. Na twintig minuten sloeg hij een kruis,  stapte op en iedereen ging buiten terwijl een volgende  groep binnen  kwam om te eten. Een maaltijd als bij een volksfeest.

Lees verder

Verrijking slaat ook toe in Finland

De denktank Suomen Perusta voerde een onderzoek, gebaseerd op officiële cijfers, naar de verrijkingsbijdrage van Iraakse en Somalische immigranten, de grootste groep “humanitaire vakkrachten”. Elke gemiddelde Iraakse immigrant in Finland – tussen de 20 en 24 jaar – zou aan de staatskas 690.000 euro kosten! Een Somaliër van dezelfde leeftijd is zelfs duurder: die kost de Finse belastingbetaler 951.000 euro.

Als het om een minderjarige toekomstige vakkracht gaat, dan loopt het prijskaartje op tot 844.000 euro, resp. 1.343.000 euro. Als referentiecijfer werd de “waarde van een bio-Fin” op 0 euro geplaatst.

De tweede generatie immigranten, opgegroeid in Finland, moeten 6 tot 8 keer meer sociale steun krijgen dan bio-Finnen, ook al hebben ze dezelfde onderwijs- en carrièremogelijkheden.
49%, resp. 50% van de 22 jarige Iraakse en Somalische immigranten krijgen financiële steun; ter vergelijking 11% der bio-Finse leeftijdgenoten.

De onderzoekers geven toe dat ze niet alle feiten en fiscale effecten onderzocht hebben, resp. niet kunnen onderzoeken hebben. Mochten ze toegang tot die gegevens gehad hebben, dan zouden de resultaten er nog negatiever (voor de staatskas) uitgezien hebben. Bv. lagere bijdragen voor het pensioenfonds, indirecte integratiekosten, hogere uitgaven voor gezondheidszorg zoals kosten voor tolken, bijkomende kosten voor justie…

Ergo: De conclusie van de studie is dat het voor de staatskas niet aan te raden is vakkrachten uit Irak of Somalië onderdak te bieden. Niet dat er naar deze nuchtere financiële argumenten geluisterd wordt: verleden jaar alleen al kregen bijna 5000 Irakezen en 3000 Somaliërs een gunstig antwoord op hun asielaanvraag.

Stel nu dat de berekeningen van Suomen Perusta correct zijn, dan mag Finland 3.5 miljard euro, plus resp. 2.9 miljard euro, als kosten voor de verrijking noteren.

Ga naar Immigrations and Public Finances in Finland – Suomen Perusta

Deze immigrante, die van zichzelf zegt dat “immigranten goed zijn voor de samenleving” beklaagt zich erover dat er teveel Finnen zijn in Finland. Ze heeft blijkbaar geen last van een minderwaardigheidscomplex.

Martin Schulz had bij zijn verrijkingsconclusie blijkbaar geen rekening gehouden met de Finse staatskas:

Afbeeldingsresultaat voor flüchtlingen mehr wert als gold

Men tast in het duister…

… naar de beweegredenen

Afbeeldingsresultaat voor elephant in the room

Katholieke kerken in Frankrijk krijgen het hard te verduren: brandstichting, vandalisme, ontheiliging en vernieling. Schering en inslag sinds het begin van het jaar.

Enkele voorbeelden:

Zondag werd er, na de misviering, brand gesticht in de de St. Sulpicekerk te Parijs, de kerk waar de Da Vinci Codefilm werd gedraaid.

In februari werd een 19-de eeuw beeld van de Maagd Maria vernield in de St. Nicholaskerk in Houilles. Het beeld is niet meer te herstellen. Drie “incidentjes” gedurende 10 dagen. Ook een kruis werd door “vandalen” op de grond gegooid.

Tevens in februari: in de St. Alainkathedraal in Lavour werden beelden en kruisen kapot gegooid, een altaarkleed in brand gestoken. Een Christus-kruisbeeld moest er ook aan geloven. Twee tieners werden opgepakt.

In Nimes werd de Notre Dame des Enfantskerk geplunderd; op de muur werd met ontlasting een kruis getekend. Hosties werden buiten bij het afval gegooid.

Een zelfde scenario in de Notre Dame in Dijon.

Op Youtube zijn er talrijke voorbeelden te vinden: zoek naar “france églises vandalisées”.