Veerboot Aquarius “redt” niet meer

De bronafbeelding bekijken

Vrijdag vernamen we het treurige nieuws van het buiten bedrijf stellen van de door de Gutmenschen en neo-Europeanen geliefde veerboot Aquarius.  Neen, het schip liep geen averij op, het werd uit de veerbotencirculatie gedwongen.  De reislustige Afrikaanse bevolking zal het moeten missen.

De Aquarius had een missie.  Het schip voer door de Mid. Zee wateren op zoek naar drenkelingen.  En als die niet toevallig te vinden waren, dan werd er een seintje gestuurd vanop de Noord-Afrikaanse stranden dat er een lading acteurs op de vermelde coördinaten in moeilijkheden zou geraken.  Medecins sans Frontières en SOS Méditerrannee zijn er het hart van in.  De bemanning moet ontslagen worden.  De vlaggen opgeborgen.  De mensenrechtenverachtende Salvini heeft het op zijn geweten: eerst sluit hij de Italiaanse havens, vervolgens zet hij druk op Gibraltar en Panama (video) opdat ze hun toestemming voor het gebruik van hun vlag intrekken.  De (tijdelijke noodoplossing) Liberiaanse vlag laat de reddingsoperaties niet toe. (…)

En dan komen de lijken uit de kast.  Laat ons wel wezen: we wisten dat de lijken daar lagen, maar pas nu wordt de verrottingsgeur overduidelijk… hoe de Aquarius gefinancierd werd door George Soros, daarbij geholpen door de socialist Pedro Sanches, eerste minister van Spanje.


Journalist Rubén Pulido (Caso Aislado, OK diario en zijn eigen YT-kanaal) gaf details vrij in een tweet.  Hij begint met een tipje van de financiële sluier op te lichten: Soros financiert de NGO SOS Méditerranée via The Oak Foundation, die – merkwaardig genoeg – ook de IE Universiteit in Madrid financieel ondersteunt, waar Pedro Sanchez’ echtgenote,  Begoña Gomez, in augustus van dit jaar begon te werken als directeur van het “Africa Center”. 

Sinds het aantreden van Sanchez explodeerde het aantal “vluchtelingen” in Spanje.  Wat meteen ook in Spanje een thema van de verkiezingen maakte.   Dat hij zich bij de modale Spanjaard hiermee niet geliefder maakt mag blijken uit het VOX-succes in Andalusië.   De 25.000 euro die hij speciaal vrij maakte uit, resp. die de belastingbetaler mocht opsnorren, voor de halal slacht van schapen, bestemd voor de “bijna drenkelingen” deze zomer, schiet menige Spanjaard in het verkeerde keelgat.  Socialist of niet. 


 “Niet bindende” boeien

Afbeeldingsresultaat voor aan  handen en voeten geboeid

“…Het Migratiepact is geen verdrag, en is dus niet bindend voor de staten die het onderhandeld hebben. Anderzijds staat het bol van verwijzingen naar mensenrechten- en grondrechteninstrumenten, die wel degelijk bindend zijn.  Het Migratiepact bevat zelfs verwijzingen naar verdragen die door de meeste Europese landen niet geratificeerd zijn, en loodst zo toch de rechtskracht van die verdragen in het intrastatelijk recht binnen. Het Migratiepact draagt dus bij – niet meer dan dat maar ook niet minder – tot de creatie van een supranationale, globale rechtsorde waarin het laatste woord door supranationale rechtsinstanties gesproken wordt, en waarop de klassieke democratische instellingen nog weinig impact kunnen doen gelden. Een dergelijke verrechterlijkte globale orde wordt geheel zelf-referentieel; elke externe invloed loopt noodzakelijkerwijze over rechtscolleges.

Ook hier zijn de gevolgen niet dezelfde als internationaalrechtelijke normen niet of niet in gelijke mate primeren op nationaalrechtelijke normen. Het wekt dan ook geen verwondering dat staten als China of Rusland weinig problemen zien in de aanvaarding van een instrument als het Migratiepact; deze staten beschikken in hun rechtsorde over alle instrumenten om de toepassing ervan te sturen.

Anders is het gesteld in staten waar die voorrang wel bestaat. Zoals bij ons…”

Mr. Fernand Keuleneer in “De hiërarchie van rechtsnormen is een bij uitstek “politieke” beslissing”

Lemmingenmentaliteit bij de hoogste rechtbanken

De bronafbeelding bekijken

“Tot slot moeten we durven na te denken over de hiërarchie tussen nationaal en internationaal recht. Tot nu toe gaan we er steeds van uit dat internationaal recht primeert op nationaal recht. Een regel van internationaal recht kan dus leiden tot de niet toepassing van het nationale recht.

Alleen heeft het parlement zich hierover nooit uitgesproken. Het zijn rechters die dit principe hebben geponeerd.

Zo hebben de Raad van State en het Hof van Cassatie in één zin geoordeeld dat het internationaal recht zelfs primeert op de Grondwet.

Veel uitleg valt er niet te lezen in de arresten. Hebben rechters wel een voldoende democratische legitimiteit om zo’n belangrijke beslissing te nemen? Laten we rechters bepalen hoever de soevereiniteit van ons land reikt? Dat is toch een beslissing die aan het parlement toekomt?”

Hendrik Vuye in ‘De val van Michel I was niet meer dan een schimmenspel over politieke macht en postjes’

Alsof de “vluchtelingen” nog reisaanmoediging nodig hebben…

De bronafbeelding bekijken

Iedereen heeft het over het Zelfmoordverdrag, vooral de tegenstanders, de realisten, de ongeruste bevolking van het Avondland. Ook zonder die immigratie-aanmoedigende akkoordverklaring  komen ze.
In de sociale media werd een bruggetje naar een forum verspreid waarbij men een foldertje kan bestellen waarin beschreven staat hoe men – als jonge, viriele gelukzoeker – o.a. in Merkelland comfortabel kan leven.  U zal zich aan een soortgelijke folder herinneren die door Soros’ Open Doors verspreid werd. 

In het gesloten Arabisch geschreven forum almatareed.org met 36.501 leden worden alle mogelijke onderwerpen behandeld.  O.a. dat Mutti Merkel niet langer voorzitster is van haar importpartij, dat haar kloon – AKK – het bevel overneemt, dat Duitsland wapens aan de Arabische wereld levert, maar ook praktische tips, zoals reisbegeleiding mocht je van plan zijn je vliegend tapijt van de zolder te halen en hem richting Duitsland te laten zweven (eerst aanmelden op het forum).   Je krijgt dan goede raad van ervaringsdeskundigen op welke wijze je de minste hinder bij je verhuisplannen ondervindt en wat je in het Win-for-Life Gutmenschenparadijs mag verwachten.

Zo ziet de folder eruit:

Screenshot almatareed.org, @ jouwatch

Luik 1: de beste reisroute.  De doodskoplanden worden strikt afgeraden wegens te gevaarlijk.

Luik 2: de drie stappen na aankomst, nl.  registratie, zoek je eigen gemeenschap op, neem contact op met een radicale islamitische organisatie zoals Milli Görüş

Luik 3: je leven in Duitsland.  Hou je vooral strikt aan de tradities van je volk en leef volgens de heilige koran.  In ruil krijgt je geld, woning, alle onkosten betaald en… respect voor je geloof, tradities en cultuur.

Luik 4: aanbevelingen hoe je uitwijzing en/of problemen met de plaatselijke overheid kan vermijden.   Mag (liefst) niet: moord, zware slagen en verwondingen (toebrengen), verkrachting en – ter verduidelijking – groepsverkrachting.    Mag eigenlijk niet, maar wordt gedoogd: diefstal, winkel- en/of personenoverval, niet al te zware (medium) lichamelijke schade* (toebrengen),  het lastig vallen (al dan niet met *) van bio-vrouwen.

De bronafbeelding bekijken

Na het ondertekenen van het Zelfmoordverdrag in New York zal onderaan een clausule bijgevoegd worden met contactpunten van de VN in de emigratielanden opdat ze eventuele onduidelijkheden kunnen bijlichten in de eigen taal van de kandidaat-wereldreiziger.