Big Brother krijgt duwtje in de rug door corona

Thuis werken, geen files, geen tijdverlies, prima… of niet?

Image

Vert.: Werknemers die van thuis uit werken worden alle vijf minuten gefotografeerd door een 24/24 video dienstverlening om zeker te zijn dat ze wel degelijk werken. De dienst neemt snel uitbreiding sinds de coronavirus uitbrak.

Geen futuristisch fabeltje, maar realiteit. Werkgevers geven niet graag de touwtjes uit handen. Als de technische mogelijkheid bestaat het personeel thuis te controleren, wat is daar mis mee? Als ze niets te verbergen hebben, is toch alles OK? Privésfeer? De uren die betaald worden behoren aan je baas, toch? Niks privésfeer. Tenzij in de slaap-, badkamer of wc. Maar dan moet je je eerst afmelden, quasi toestemming vragen, zoals vroeger in de klas, je vinger opsteken om te vragen of je even naar de wc mocht gaan. Alle gekheid op een stokje: het programma wordt wel degelijk gebruikt voor videoconferenties, waarbij het logisch lijkt deze op de harde schijf op te slaan én mits een kleine aanpassing de “conferentie” – met beeldmateriaal, al dan niet met film of regelmatigde foto’s – tijdens de officiële werkuren … of zelfs 24/24… te laten doorlopen.

Telkens we toegang geven tot onze computer, eender hoe, eender waar, voor eender welk doel, familiaal, sociaal, financieel, werkgerelateerd, geven we de sleutel van ons huis, van ons privé leven. De coronacrisis geeft onverwacht uitgebreide mogelijkheden aan een alles controlerende, (bij)sturende, leidende NWO. (…)

Dit is de reclame van Sneek, een spionprogramma uit 2016:

Lees ook:

Werner Vogels, de technisch directeur van Amazon, wil ziekenhuizen overtuigen om patiëntgegevens op te slaan bij de techreus – maar dat ligt gevoelig

… De vraag waar Vogels zo fel op reageerde? Of ziekenhuizen techbedrijven kunnen vertrouwen voor data-opslag als ze een basaal probleem als fake news niet eens kunnen tackelen. Want het volgende terrein waar Amazons clouddochter AWS zich op stort is zorg, een markt waar gigantische bedragen in omgaan. In de VS alleen al gaat het om 3.200 miljard euro en in Nederland bijvoorbeeld 100 miljard euro.

Amazon wil de gezondheidszorg veranderen, te beginnen met de opslag van patiëntgegevens. AWS kan dat veiliger, efficiënter en betrouwbaarder dan zorginstellingen, betoogt Vogels…

…Medische dossiers zijn voor cybercriminelen lucratievere handel dan creditcards, omdat er veel persoonlijke informatie in staat zoals burgerservicenummers, burgerlijke staat en geslacht. Daarmee is het makkelijker om identiteits- of zorgverzekeringsfraude te plegen.

Het Amerikaanse zakenblad Forbes ontdekte dat een medisch dossier tot wel 1.000 dollar waard kan zijn op de zwarte markt…

Lees het volledige artikel bij Business Insider

Hoogmoed komt voor de val

Gerelateerde afbeelding

‘Hoogmoed komt voor de val’ is gebaseerd op een passage uit de Bijbel. In het bijbelboek Spreuken staat: “Hooghartigheid gaat vooraf aan ellende, hoogmoed komt voor de val.” In de Statenvertaling (1637) luidt deze passage: “Hovaardigheid is [= komt] voor de verbreking [= ondergang, ellende] en hoogheid des geestes voor den val.” ‘Hoogmoed komt voor de val’ komt al zeker vier eeuwen voor in het Nederlands. 

Quo vadis, Syria?

Een Duitse parlementsdelegatie, geleid door Frank Pasemann (AfD), werd dinsdag door de Syrische vice-minister voor buitenlandse en vluchtelingenzaken Ayman Sousan ontvangen. Sousan herhaalde wat voor elke natie vanzelfsprekend is: de Syrische regering blijft zich inzetten tegen de terroristen en illegale buitenlandse bezetting, de éénheid van het land is een rode lijn die niet kan overschreden worden en de Syrische grondwet is een soeverein gegeven waaraan niemand anders iets te zeggen heeft. Sousan benadrukte dat de EU door de “blinde onderdanigheid aan de VSA haar richting en identiteit verloren en zichzelf gemarginaliseerd heeft”.

De Duitse AfD-delegatie uitte haar verzet tegen de EU-politiek m.b.t. Syrië, wil de sancties opgeheven zien en doet een oproep om de heropbouw te steunen opdat gevluchte Syriërs kunnen terugkeren naar hun vaderland. Ze zullen langs beide kanten een werkgroep oprichten met als doelstelling de opheffing van de sancties en de terugkeer van de vluchtelingen. (…)

https://i1.wp.com/syrianobserver.com/wp-content/uploads/2019/11/Syrian-German-talks-on-overcoming-obstacles-and-bolstering-cooperation.jpg?resize=343%2C223&ssl=1

Uit Frank Pasemanns (AfD) tussenkomst in de Bundestag:

“Bij de huidige Syrië-politiek wordt nogmaals de doelloosheid en de mislukking duidelijk. Defensieministerin AKK en buitenminister Maaßens opinie omtrent de zgz.”veiligheidszone” kunnen niet méér van elkaar verschillen. Met als gevolg de desastreuse gevolgen bij de binnenpolitiek. In Duitsland verblijven momenteel ca. 767.000 Syriërs, de meesten zijn ten laste van ons sociaal systeem. Door de uitwijzing van de Syrische ambassadeur hebben we in de plaats drie diplomatische ambassade-medewerkers, echter geen ambassadeur. Met als resultaat dat Syrische burgers dikwijls dagenlang moeten wachten op de verwerking van een probleem.
Waarom? Omdat diplomatische betrekkingen met Syrië vanuit de Duitse regering beperkt werden op “dringend nodige contacten”. Daarom is het onmogelijk een accuraat beeld en een nuttige inschatting van de situatie ter plaatse te krijgen. Noteer dat de regering van en rond president Assad in bevrijde gedeelte van Syrië, het grootste gedeelte, nog altijd zoals voorheen de werkelijke regering is. Om het grotendeels opgeloste conflict niet opnieuw en dieper aan te wakkeren is het nodig de diplomatische betrekkingen met Syrië te versterken. De voortdurende verachting van de Syrische Republiek staat een duurzaam verzoenings- en heropbouwproces diametraal in de weg. Dit kan niet in het belang van Duitsland zijn! Een verdere samenwerking met de zgn. ETILAF, de Syrische revolutie- en oppositiegroeperingen, betekent niets anders dan de afzetting van de legaal verkozen president Assad als voorwaarde voor een vreedzaam samenleven der volkeren in deze regio. Deze politiek betekent eventueel een heropflakkering van de burgeroorlog en geweld in Syrië. Het is nu eenmaal een feit dat buitenpolitiek met de realiteit ter plaatse rekening houdt en niet met de wensen van sommigen op de regeringsbanken. Dàt is de reden dat de sancties geen hout snijden en dat er geen tegemoetkomingen bereikt werden. Tenslotte werd door deze sancties en daarmee verband houdende politiek slechts het leed van de bevolking vergroot. De Italiaanse buitenminister Luidi di Maio, de Franse president Macron en zelfs de wetenschappelijke diensten van de Bundestag zien wel een mogelijkheid om een vredesstructuur met de regering Assad te onderhandelen. En weer werd de Bundesregering door de realiteit ingehaald. Een vredes- en geopolitieke verantwoordelijkheid der Bundesregering is niet in zicht. En van enig inzicht is sowieso geen sprake.

Dat u, mijnheer Maaß, bij dergelijke debatten niets anders doet dan grappen te maken, toont opnieuw dat u te kort schiet bij de invulling van uw ambt. Uw wereldpolitieke maatstaf is slechts salongezever. Buitenlandse politieke kennis heeft u niet; Duitse belangen kent u niet. Het is tijd voor een nieuwe Syrië-politiek. Als de Bundesregering die niet biedt, dan zal de oppositie dit vacuüm vullen!”

Zolang de VSA geen groen licht geven, zal het Westen de Syrische bevolking blijven straffen. Oman daarentegen bevestigde tijdens een receptie op de Omaanse ambassade te Damascus de bilaterale relaties, drukte de hoop uit op meer vooruitgang en welzijn, veiligheid en stabiliteit voor Syrië. (…)

Dat Israël opnieuw toesloeg op verschillende plaatsen in het hart van Syrië, de hoofdstad Damascus, zal u wellicht ontgaan zijn. De poco media zijn selectief: slechts als de Syrische regering in een slecht daglicht kan geplaatst worden, de WH een gifgas-filmproductie gelanceerd hebben of de geliefde Koerden belaagd worden zal u iets over Syrië vernemen. Officieel werden volgens Israël Iraanse en Syrisch-militaire doelwitten uitgezocht. U herkent zonder enige twijfel aan de hand van onderstaand beeldmateriaal de beoogde herkenbare legerinstellingen, kazernes, tanks, geschut… (…)

Volgens de verslaggever blijft het ultieme doel van Israël en de VSA de afzetting van president Assad:

Het Russische buitenministerie gaf vandaag meer details over recente Israëlische bomaanvallen.

12 november. De woonst van een PIJ – commandant (Palestijns-Islamistische Jihad) – Akram al-Ajuri – het doelwit – staat, resp. stond midden in het centrum van Damascus, in een woonwijk met verschillende diplomatische missies. Slachtoffers: burgers. Al-Ajuri had geen schrammetje, twee familieleden stierven.

18 november: Bij de Syrisch-Irakese grens vielen Israëlische bommen op Albukamal. De Israëlische luchtmacht schond hierbij het Iraakse en Jordaanse luchtruim.

19 november: Nabij en op de Damascus internationale luchthaven: explosies en 18 km ten zuiden van de hoofdstad raketaanvallen.

20 november: Israëlische luchtaanvallen op voorsteden van Damascus met 40 kruisraketten Meer dan 10 doden en gekwetsten, zowel soldaten als burgers. Meer foto’s vindt u hier.

Een opslagplaats van het Syrische leger met luchtafweer-raketten werd uiterst effectief met een grote knal de lucht in geblazen. Volgens Israël wraak voor raketten vanuit Syrië op Israëlisch grondgebied. Rusland veroordeelde de Israëlische aanvallen als een inbreuk op internationale wetten. Het hoofd van de VN vredesmissie in Libanon, Del Col, verklaarde dat hij zeer strenge woorden tegen Israël gebruikt had: het Libanese luchtruim mag absoluut niet meer geschonden worden!!! (…) Netanyahu heeft heel andere zorgen… hij wordt dan toch beschuldigd van corruptie. (…)

De Koerden spelen met vuur. Waarschijnlijk hopen ze op steun van de VSA. Niet moeilijk dat Erdogan met een nieuwe Turkse aanval dreigt. Een Russische tank werd zelfs bekogeld met molotov cocktails. Waarop de Koerden zich nadien verontschuldigden. Merkwaardig: zoals bij de WH zijn Koerdische “acties” telkens begeleid van een horde journalisten. Officieel heeft het Turkse leger zich teruggetrokken uit het zgn. veiligheidszone en beperken ze zich tot Turks-Russische patrouilles. Maar in werkelijkheid kijkt Turkije goedkeurend toe als hun terroristenlegioen dorpen en steden aanvallen.

Op het platteland rond Kobani werden burgers gedood door Turkse drones.

O.a. in Tell Abyad (N-Raqqa regio) werden 5 burgers, waarvan 2 kinderen, door een Turkse drone gedood. Zij reden in hun auto toen die getroffen werd door een projectiel. (…) En er wordt melding gemaakt van soortgelijke drone-aanvallen op burgerdoelwitten in heel deze regio. Onze redactie kreeg beelden toegestuurd van de slachtoffers. Van verspreide lichaamsdelen. Van bloed, hersenen en ingewanden. We tonen die niet. Té schokkend. En bijzonder wraakroepend. We kregen tevens beelden van hun begrafenis, ergens in een dor landschap, lichaamsresten in de laadbak van een 4×4, van huilende vrouwen en kinderen. De Syrische regering veroordeelt ten stelligste de criminele daden door de Turkse bezettingstroepen tegen de Syrische bevolking en roept de publieke opinie op Erdogan onder druk te zetten zodat deze onmiddellijk beëindigd worden. (…)

De door Turkije en hun huurlingenlegioen verdreven Koerden huizen nu in kampen. De kinderen krijgen geen onderwijs.

Het ter hulp geroepen Syrische leger kon de FSA-terroristen verdrijven uit Umm Shaefa in het Tal Tamr district in het NW van Hasakah.

Maandag raakte bekend dat als gevolg van het Russisch-Turks akkoord zowel het Turkse leger, hun terroristische huurlingen en het SDF (Koerden) zich moeten terugtrekken uit de Tal Tamer regio zodat de Hasaka-Aleppo snelweg (M4) vanaf woensdag overgedragen kan worden aan het Syrische leger en de Russische militaire politie. De twee kanten van de Hasaka-Aleppo snelweg zullen over een lengte van 3 km vrij gemaakt worden zodat het Syrische leger die kan veroveren. (…)

In het ZO van Idlib gaat het offensief van het Syrische leger onverminderd voort. Woensdag begon de aanval op Musharifah Al-Shmaliyah. Na een kort gevecht kon de plaats veroverd worden; HTS gaf zich echter niet zomaar gewonnen en lanceerde een tegenaanval. Niet voor lang. Tegen woensdagavond had het Syrische leger de stad helemaal in handen en beveiligde haar stellingen. Wordt vervolgd. (…)

Dat de volledige bevrijding van Idlib nodig is mag blijken uit de zoveelste raketaanval op burgerwijken in Aleppo. Balans: 5 doden en 31 gewonden. Dankzij de “gematigde rebellen”. (…)

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is rocket%20attack.jpg

En dat ISIS Trumps goednieuws-show logenstraft mag blijken uit de aanvallen die zij uitvoerden op het Syrische leger nabij de strategische stad Al-Sukhnah (O Homs regio). Slachtoffers aan beide kanten. Eens dat de Syrische luchtmacht ingreep kon het Syrische leger het laken naar zich toetrekken.

En toch… en toch gaat het vooruit in Syrië.

De Koerden zouden aan de onderhandelingstafel met de Syrische regering terug keren. Niet van harte, maar eerder uit noodzaak. Maakt niet uit. Als de vrede en rust maar weerkeert.

Muziek verzacht de zeden. Een concert in Raqqa ter ere van slachtoffers aan beide kanten, Koerdische en regeringskant:

In Hasaka werd een consulaire dienst geopend voor de bevolking:

En terwijl wij hier door onze voorraad chemo-medicijnen zitten omdat de pharma-industrie er elders meer geld voor krijgt: werd in het Adra Industrial City (buitenwijk Damascus) een bedrijf Mainpharma van de Central Pharmaceutical Industries Company opgericht voor de aanmaak van anti-kanker medicijnen. Het bedrijf zal het eerste zijn dat plaatselijk gefabriceerde anti-kanker medicijnen zal te koop aanbieden. Capaciteit: 6.000 flesjes of ampules aan de vloeibare lijn en 12.000 stuks van de capsule-lijn. Hiermee zou aan 90% van de lokale noden voldaan kunnen worden.

Een eerste windmolen – helemaal in Syrië geproduceerd – werd in al-Zahabiya, 20 km ten westen van Homs geplaatst. De eerste van een lange rij. De eigen-maak windmolen is eco-vriendelijk, maakt geen lawaai en kan 3000 à 5000 huishoudens van licht voorzien; de molen heeft alle internationale certificaten, zoals bv. de Duitse Lloyd GL, ISO.. Ze zijn behoorlijk trots, de Syriërs, op hun eigen productiebedrijf – WDRVM -dat de windmolen helemaal zelf – van naadje tot draadje – produceerde. Hun CEO stelt dat er 11 bedrijven in de wereld windmolens fabriceren en dat zijn WDRVM het 12de is. Meer zelfs, het is het énige bedrijf in het M.O., de Perz. Golf en Noord-Afrika, is competitief in afmetingen, technologie en productie. Op termijn zullen ze zelfs aan export kunnen denken. Meer info hier.

Op de Krim mochten ze de eerste zending Syrische olijfolie in ontvangst nemen. Volgende week wordt een volgende vracht van 32 ton verscheept om zo ca. 80 à 100 ton per week te bereiken. Zij maken deel uit van een contract van 1500 ton dat tijdens de Internationale Handelsbeurs te Damascus in augustus getekend werd. (…)

In Aleppo wordt vlijtig gebouwd:

Damascus doet er met het prestigieuze én omstreden Marota City een behoorlijke schep bovenop:

Facebook wil uw gedachten lezen

Afbeeldingsresultaat voor reading minds

Zou u soms graag gedachten lezen of met de kracht van uw gedachten zaken realiseren – gewoon omdat u eraan denkt, zonder dat u ze zelf moet uitvoeren? Klinkt onmogelijk, of in het beste geval als toekomstmuziek. Facebook investeerde er al in. Misschien kunnen uw (klein)kinderen afbeeldingen en berichten delen met de hulp van een armband aan hun pols.

Wie dacht dat Facebook zich zou tevreden stellen met spionnenagentschappen allerhande die ongewenste boodschappen signaleren en vervolgens verwijderen, mag zich nog eens beraden. Het Amerikaanse bedrijf heeft CTRL-Labs en hun zenuwontwarrende, -lezende technologie gekocht voor 1 miljard dollar (ca. 910 miljoen euro), de duurste overname in de Facebook-boekhouding sinds Oculus VR in 2014 (2 miljard dollar).

Achter CTRL-Labs fungeren de neuro-wetenschappers Patrick Kaifosh en Thomas Reardon. Deze laatste werkte lange tijd voor Microsoft en mocht de ontwikkeling van Internet Explorer als pluim op zijn hoed steken. CTRL-Labs kocht voordien verschillende patenten omtrent de Myo-armband.

Wat doet nu de techniek waarvoor Facebook zo veel geld op tafel legde? Het zit vervat in een armband. Deze leest volgens Andrew Bosworth, vice-president voor VR (virtuele realiteit) en AR (augmented reality, opgeschroefde realiteit), elektrische signalen, die van neuronen in het menselijke ruggenmerg uitgaan. Deze signalen (be)sturen bv. de spieren in de handen. Vooral men een vinger beweegt, moet de aangepaste techniek de signalen opvangen, ontsleutelen en zelfstandig uitvoeren. Eerste tests waren naar verluidt succesvol – al staat de verdere ontwikkeling nog in kinderschoenen. (…)

De Myo-armband wordt nu al gebruikt voor het sturen van bv. computerspelletjes, machines e.d.

3D-constructie van Jezus Christus’ lichaam

In Mexico gaat er sinds 2013 een zeer mooie expositie de ronde over de Lijkwade van Turijn, met o.a. een prachtige reconstructie van het Lichaam van Christus aan de hand van de Lijkwade.

Het meesterstuk van de Exposición de la Sábana Santa (Tentoonstelling van de Heilige Lijkwade), is het lichaam dat tentoongesteld word vlak naast de replica van de Lijkwade. Juan Manuel Miñarro, een prestigieuze kunstenaar en professor aan de Universiteit van Sevila, heeft de Lijkwade gedurende 12 jaar bestudeerd – de langste studie die werd verricht op het gezicht en het lichaam van de Man van de Lijkwade. Gebruik makend van forensische en antropologische technieken, heeft hij één van de meesterstukken van deze tentoonstelling vervaardigd, tot in de volledige forensische details. Het lichaam werd in hout uitgesneden. Lees verder…

Dit ging eraan vooraf: