Petitie tegen klimaat-mea-culpa

Afbeeldingsresultaat voor zelfkastijding
Zelfkastijding

In het klimaatdebat wordt hardnekkig beweerd dat er consensus bestaat tussen gerenommeerde wetenschappers: bijna 97 procent vinden eensgezind dat de opwarming van het klimaat terug te brengen is naar de door de mens veroorzaakte CO2 -uitstoot. Daarbij wordt verzwegen dat talrijke wetenschappers zich tegen het idee verzetten van een door de mens veroorzaakte klimaatverandering.

Afbeeldingsresultaat voor arrow to the right animated gif

Alleen al in de VS hebben meer dan 31.000 wetenschappers zich aaneengesloten tegen de politieke agenda van de wereldomvattende opwarming in het Global Warming Petition Project (Petitieproject bij de wereldomvattende opwarming) (http://www.petitionproject.org):

De hypothese van een door de mens veroorzaakte wereldomvattende opwarming is verkeerd! Het doel van het petitieproject is aan te tonen dat er in de wetenschap verreweg geen overeenstemming is dat de wereldomvattende opwarming door de mens is veroorzaakt. Edmund Contoski van de Amerikaanse denktank Heartland Institute wijst op de onbeduidende rol van kooldioxide: “CO2 is een zwak broeikasgas en slechts 0,04% ervan zit in de atmosfeer”.

In een artikel van 30 maart 2019 legt de Duitse journalist Gerhard Wisnewski uit wat nog belangrijker is voor het klimaatdebat: “Bovendien is goed drie procent van de CO2, die toch al nauwelijks aanwezig is in de atmosfeer, afkomstig van menselijke of industriële activiteiten. Bijna 97 % van de CO2 is daarentegen afkomstig van natuurlijke bronnen en niet van antropogene bronnen. Vulkanen, moerassen, rijstvelden, gebladerte, zelfs insecten en bacteriën produceren CO2.” Er is geen bewijs voor het CO2 broeikaseffect, aldus Wisnewski, en “het zou ook mooi zijn als we konden blijven ademen, want daarbij ontstaat tenslotte ook CO2…”.

Volgens de Canadese geo-chemicus Ian Clark veroorzaakt CO2 geen klimaatverandering, maar volgt erop (www.kla.tv/14202). Al in 1999 publiceerde het tijdschrift Nature een grafiek die het CO2-gehalte laat zien dat stijgt in de nasleep van de opwarming van de aarde – en wel met een afstand van in doorsnee ongeveer 800 jaar. Naast vele wetenschappers van naam – zoals de Duitse prof. Gerhard Gerlich – is er ook een petitie die de “vrijspraak van CO2” eist: CO2 moet uit alle wetten worden geschrapt. In wetten of klimaatdebatten mist CO2 iedere basis.

Nu kunt u een kort fragment uit de petitietekst zien: “Het CO2-initiatief” “ […] De wetten houden zich sinds tientallen jaren bezig met deze wetenschappelijke formule ‘CO2’, hoewel het aandeel als spoorgas onder de 0,045 % ligt en in de komende 20.000 jaar nooit kan stijgen tot 4 %. E 290 – kooldioxide – ook bekend als CO2 – is een kleurloos, niet-giftig en reukloos gas. CO2 is een chemische verbinding van koolstof en zuurstof die onder het E-nummer E 290 als additief in de levensmiddelenindustrie wordt gebruikt. Kooldioxide komt van nature enerzijds voor in de atmosfeer, in de oceanen en in zoet water. Anderzijds wordt de stof geproduceerd bij de verbranding van koolstofhoudende brandstoffen. […] Men moet daarbij weten dat CO2 van levensbelang is voor de plantenwereld en dat onder een niveau van 150 ppm de vegetatie begint af te sterven en daarmee ook de rest van het leven. Licht, warmte, water en voedingsstoffen en het CO2-gehalte van de atmosfeer zijn van doorslaggevend belang voor een optimale groei van de planten.

Historisch belangrijk is ook het feit dat de warme periodes altijd economische en culturele bloeitijdperken zijn geweest, zoals bewezen is uit de geschiedenis van de mensheid. De koele perioden tussendoor leidden echter altijd tot ernstige problemen, die hongersnood en volksverhuizingen in Europa veroorzaakten. Dus als het CO2-gehalte onder verder optimale omstandigheden beperkt is, remt dit het gedijen van de planten. Omgekeerd geldt echter ook: als het CO2-gehalte onder dezelfde voorwaarden stijgt, werkt dit quasi als bemesting. CO2 is een (natuurlijke) chemische verbinding en mist elke basis in wetten of klimaatdebatten. Simpel gezegd: ‘CO2’ moet uit ALLE wetten worden geschrapt.”

Afbeeldingsresultaat voor arrow to the right animated gif

De petitie “Acquittal for CO2” kan ondertekend worden onder de link: https://www.change.org/p/freispruch-f….

Decadentie heeft een gezicht

Regenbogenparade / Pride-Parade Wien 2019

Wenen (welke stad van naam en faam ontsnapt er nog aan?): 15 juni, “Pride Parade” – een stoet met “trotse” tweevoeters (… moeten we hen nog mensen noemen?)

Waarop zijn die eigenlijk trots? Het lijkt eerder een rariteitenkabinet, een soort griezelkraam van de foor. Mannen met hoge hakken, latex-niets-verhullende jumpsuits (… worden tegenwoordig ook onesies genoemd), halfnaakte vrouwen die aan het exhibitionisme-syndroom lijden, dikke stereotiepe arenalesbiennes met geschoren hoofd en behaarde oksels. Niets om trots op te zijn: schaamteloos, schokkend en zonder enige vorm van zelfrespect. Wat bezielt een volwassen man slechts gekleed met een ledertuig door Wenen te lopen en daarbij zijn naakt achterste te laten zien? Is dat trots? Moed? En dat kinderen deze uitwassen moeten aanschouwen, vindt blijkbaar niemand een probleem.

Misbruik van een gestoorde tiener

Afbeeldingsresultaat voor greta thunberg cartoon

De hysterie rond Greta Thunberg is grenzeloos. Eindeloos. Hersenloos. Gevoelsloos. Als groene heiligverklaring verklaarde Katrin Göring-Eckardt (Grün) vanaf de kansel: “Gretha Thunberg herinnert mij soms aan profeten uit de bijbel. Het is – als men beter kijkt – verbazingwekkend hoeveel parallellen er zijn… Profeten zijn mensen die bijzonder goed in het heden kunnen kijken…”

Greta wordt beladen met ereprijzen allerhande, trekt van de ene wereldvergadering naar de andere om haar boodschap te verkondigen. De aposteles van het milieu. de Zweedse vrouw van het jaar, kandidaat Nobel-Vredesprijs (… vrede?), eredoctoraat van de univ. van Mons, niet slecht voor een tiener die zelfs het middelbaar onderwijs niet afgemaakt en zichzelf een sabbatjaar toegekend heeft… naar school gaan… waarvoor kan dat nu nuttig zijn? Hoe dommer, hoe vatbaarder voor de grootste onzin.

Wat nooit in deze milieucultus vermeld wordt is dat Greta, die onder een zwaar ontwikkelingsstoornis lijdt, misbruikt wordt. In de eerste plaats door haar geldbeluste ouders, door de milieumaffia, door de politiek en door de groene-stroom-lobby.

Greta’s ontwikkelingsprobleem is geen geheim. Zij zelf beschreef hoe zij op 11-jarige leeftijd, enkele jaren nadat ze voor het eerst over de klimaatverandering gehoord had, in een depressie wegzakte en ziek werd. “Ik stopte met praten. Ik stopte met eten.” – verklaarde ze – “Binnen de twee maanden verloor ik 10 kg gewicht. Later werd dan bij mij het Asperger syndroom, OCD (Obsessieve-compulsieve stoornis), dwangstoornis, en selectief mutisme gediagnosticeerd – wat eigenlijk betekent dat ik slechts spreek als ik meen dat het nodig is.”

De veelvuldige Asperger symptomen gaan van motorische coördinatiestoringen, het onbegrip voor tussenmenselijke gevoelens tot het onophoudbare en uitvoerige praten over lievelingsthema’s. OCD kan o.a. een reinheids-, controle- of spreekdwang omvatten. Selectief mutisme is een emotioneel beïnvloede psychische storing met een sterke aantasting van de verbale communicatie, die o.a. in een selectief zwijgen omgezet wordt. Het meest voorkomende verbonden fenomeen der drie storingen is een depressie.

De bekende Ierse psychiater Michael Fitzgerald, die zich in het bijzonder met het Asperger syndroom bezig houdt, schreef in een wetenschappelijk vakblad: “Minder dan 1% van de bevolking heeft autisme en Asperger. Het is een der meest foutief gediagnosticeerde ontwikkelingsstoornissen in de volwassenenpsychiatrie. Depressie staat meestal in een direct verband en kan met anti-depressie verholpen worden. Het zelfmoordrisico is veel hoger dan in het algemeen aangenomen wordt.” Samenvattend stelt hij: “Zelfmoordgedachten komen bij mensen met het Asperger syndroom zeer frequent voor. Vooral in de puberteit en als jong-volwassene… Zelfmoordpogingen komen vanaf de puberteit tamelijk dikwijls voor… Een geslaagde zelfmoord kan ook… Gewoonlijk hebben de patiënten een chronisch verleden van depressies, met slechts een beperkte reactie op anti-depressiva…” Waarbij Fitzgerald benadrukt dat deze houding minder met een echte zelfdodingswens te maken heeft, maar wel door het Asperger syndroom gestuurd wordt en zelfs door eenvoudige manipulatie, resp. goedkeuring van deze houding, aangemoedigd kan worden. Zo zouden er gevallen opgetekend zijn van leerlingen met het Asperger syndroom die een zelfmoordpoging deden nadat een medeleerling hen tijdens een ruzie toeriep: “Vooruit, maak jezelf van kant!”

Keren we terug naar Greta. Haar vrijdagse demonstratie voor het Zweedse parlement kan men ook als een door zichzelf voorgeschreven therapie voor haar ontwikkelingsstoornis beschouwen: ‘Fridays for Future’ als één grote therapiesessie voor Greta. Maar wat zal er met haar gebeuren als dit thema ooit weer uit de belangstelling geraakt? Welke gevolgen zal dit hebben op haar zgz. overwonnen depressie?

De bezorgdheid is terecht, vooral als men weet dan Greta als kind reeds een buitensporig zelfvernietigende houding aan de dag legde toen ze weigerde nog te eten. Wat denken zij, die haar nu tot klimaatprofeet verkoren hebben, dat er zal gebeuren als de klimaat’ster’ – Greta – haar schittering verliest?

Greta zegt zelf dat voor mensen zoals zij – met Asperger – “praktisch alles wit of zwart is”. Zij komt voor zichzelf tot de conclusie dat zijzelf “normaal en alle andere mensen eigenaardig zijn”. Volgens haar optiek zal het voor Greta niet kunnen dat er voor haar imaginaire klimaatcrisis geen zwart-of-wit oplossing zal kunnen gevonden worden, maar wel een politieke consensus, een middenweg. Hoe zal zij dan reageren?

Verder stelt zich de vraag of de angst voor een klimaat-apocalyps, gezaaid in het brein van een elfjarig kind, haar tot uithongering drijven, niet moet behandeld worden als het verzaken aan de ouderlijke zorg- en beschermingsplicht en het in gevaar brengen van een kind? Een “emotioneel misbruik”, die bijzonder in de psychische manipulatie (“De wereld gaat ten onder!!!”) en emotionele chantage (“Je moet iets doen!!!” ) aangetoond wordt?

Hebben de klimaatdoemdenkers nog enige zin voor moraal en ethiek als zij zelfs een kind met een ernstige ontwikkelingsstoornis voor hun eigen politieke agenda misbruiken?

Met de bouw neemt Erdogan het niet zo nauw

Afbeeldingsresultaat voor sultan erdogan

Het ‘vakantiepaleis’ dat reeds drie jaar wordt gebouwd in Marmaris zal naar verluidt afgebroken worden en opnieuw gebouwd worden omdat Erdogan en zijn familie bepaalde delen niet mooi vinden. Voor de bouw van het vakantiepaleis werden 50.000 bomen gekapt. De kosten bedroegen tot nu toe 330 miljoen Turkse lira (50 miljoen euro). Het budget voor 2019 bedraagt 30 miljoen lira. (…)

Afbeeldingsresultaat voor Erdoğan ve ailesi yazlık sarayı beğenmemiş!
Voor en na

Geestschrijvers voor geestdrijvers

Afbeeldingsresultaat voor ghostwriter

“Het resultaat zijn woor-den met zo wei-nig mo-ge-lijk let-ter-gre-pen, zinnen met zo min mogelijk woorden, en alinea’s met maximaal tien van die zin-ne-tjes. Aan te raden voor iemand die zich voor een middagdutje opmaakt en toch de slaap niet kan vatten. Tot ikzelf wakker schoot bij hun klacht, dat de huidige jeugd verplicht zal worden ‘om jullie (= onze) puinhoop op te ruimen’. Wàt? veerde ik recht, zelden heeft een jonge generatie zulke bergen vuilnis achtergelaten! Laten we de komende zomerfestivals maar eens afwachten, de vuilniswagens staan al klaar…”

Lees het opiniestuk van Jean Pierre Rondas ‘Arkprijs bekroont Anuna en Kyra,
kinderen voor kinderen’

Chocolade Piet moét weg!

Afbeeldingsresultaat voor sarotti mohr

Ook In Mannheim slaat de politieke correctheid toe. Te vergelijken met Zwarte Piet in onze contreien. Sinds jaar en dag is de zgn. Sarotti Mohr een begrip bij chocoladeliefhebbers. Niet zo bij linkse racismesnuffelaars: zij hebben het over Nazi-Chocolade!

In het theater Capitol, gebouwd in de 1920er jaren als bioscoop, later omgebouwd tot cultureel centrum voor o.a. concerten, hangt boven de toog de reclame voor Sarotti chocolade met de welbekende afbeelding van de neger (… een moor) met tulband in de foyer.

De poco weg-met-ons-meute wil dit symbool van” kolonialisme en racisme” weg. Met een open brief riep de racismemeute het Capitolbestuur op om “verantwoordelijkheid te nemen voor de aanwezigheid van het koloniaal racisme in een publieke instelling”. Hoofdaanstichters zijn Tahir Della van het “Initiatief Zwarte Mensen in Duitsland” (… onze redactie vraagt zich af of deze organisatie zich niet zelf schuldig maakt aan racisme vermits ze andersgetinten uitsluit, of zien wij dat verkeerd?), Halua Pinto de Magalhães van de univ. Heidelberg en Onur Suzan Nobrega, sociologe aan de Goethe univ. in Frankfurt/Main.

Het Capitolbestuur weigerde de reclame te verwijderen. Zij hielden een enquête met bezoekers of iemand zich beledigd voelde door de aanwezigheid van de chocoladereclame. Quod non. Volgens journalist Boris Kaiser is de kritiek van het b.g. poco gezelschap geformuleerd als een bevel, typisch voor “linkse opiniedictators” en “linkse Taliban”. Die zit!

Oorlogstrommen in het M.O.

Afbeeldingsresultaat voor usa war iran

De VSA zoeken een aanleiding om tegen Iran militair tekeer te gaan. Israël speelt daarbij de rol van oorlogsfluisteraar.

In deze onzekere tijden is één ding zeker: Iran kan onmogelijk een oorlog willen. Maar evengoed staat vast dat Iran een aanval niet zomaar zal laten passeren. En Israël speelt een perfide rol, neemt door de niet aflatende druk op bondgenoot VSA deel aan de gevaarlijke prelude voor de storm. De VSA strijdt om de mondiale alleenheerschappij – Israël voert naar eigen zeggen een overlevingsstrijd. Beide landen noemen het “zelfverdediging”.

Met een grote propagandacampagne zonden de VSA hun vliegtuigdrager “Abraham Lincoln” (CVN-72) naar de Perzische Golf, begeleid van een atoom-onderzeeër, een kruiser en een vloot (torpedoboot)jagers, allen uitgerust met raketten voor aanvallen op het vasteland. Tegelijkertijd landden im het emiraat Qatar op de VSA luchtmachtbasis Al Udeid vier VSA verre-afstandsbommenwerpers, Boeing B-52 „Stratofortress“, die ondanks hun hoge leeftijd nog een adequaat gebruik kunnen garanderen. Zij dienen als vliegende lanceerplatforms voor geleide raketten en vooral voor kruisraketten.

Deze voorwaartsbeweging is bedoeld als spits der reeds rondom Iran gestationeerde VSA strijdkrachten. Op VSA bases in Saoedi-Arabië, in Oman, in Turkije, in Jordanië en in Pakistan staan eenheden van de VSA luchtmacht en rakettenbases gereed om Iran – indien nodig – te begraven onder een bommentapijt.

Afbeeldingsresultaat voor usa war iran
Vert.: Iran wil oorlog. Kijk hoe dicht ze hun land bij onze militaire bases geplaatst hebben.

De „Abraham Lincoln“ geeft sowieso het signaal van een verhoogde alarmbereidheid en niet alleen de Iraniërs vragen zich af waarom dit nu gebeurt. Met enig sarcasme zou men kunnen stellen dat de VSA zich uit het nucleaire verdrag met Teheran teruggetrokken hebben en dat de Iraniërs daarvoor moeten bestraft worden… Deze laatsten annuleerden daarop enkele punten van het verdrag maar onderhandelen erover verder met Rusland, China en Duitsland.

Afbeeldingsresultaat voor usa war iran

Een andere reden voor het tromgeroffel leverde het beste vriendje van de VSA en de grootste vijand van Iran: Israël. Want, zo wist de alomtegenwoordige Israëlische geheime dienst, de Mossad, te vertellen, Iran is van plan enkele VSA stutpunten in het Nabije Oosten aan te vallen. Verdere details werden niet medegedeeld, maar de Mossad voegde eraan toe dat het om een “geloofwaardige bedreiging” zou gaan. Israël blijft consequent het mantra van 1992, m.n. “onvermijdelijke oorlog” tegen Iran belijden. Twee oorlogen tegen Irak – 2001 en 2003 – hadden de VSA het excuus geleverd het land militair aan te vallen. Beide voorbeelden tonen aan dat men zeer goed, misschien zelfs met voorkeur, een oorlog met de hulp van een leugen kan beginnen en niets spreekt ertegen dat dit ook nu het geval zou kunnen zijn.

Israël is een meester in de “false flag”-taktiek. Iemand op het verkeerde been zetten om zijn eigen wil door te zetten. Het bekendste voorbeeld is de Israëlische aanval op het VSA spionageschip “Liberty” (AGTR-5) van 8 juni 1967 in het oosten van de Mid. Zee op 23 km afstand van de Sinai, waarbij 37 zeelui het leven lieten en men meer dan 100 gekwetsten telde. Het gevolg: 2 VSA bommenjagers met atoombommen aan boord vertrokken richting Kaïro. Op het laatste ogenblik drong de wetenschap door dat niet Egypte maar wel Israël de aanval uitgevoerd had. De bommenjagers draaiden terug.


De VSA-politici, die hun hartenwens “een onafwendbare oorlog” graag in realiteit zouden zien overgaan, zijn zonder enige twijfel de buitenminister Mike Pompeo en veiligheidsraadgever John Bolton. Pompeo liet daarvoor zelfs zijn gepland bezoek aan Berlijn varen… De belediging door de onverwachte afzegging had trouwens meer effect dan een bezoek bij de Duitse Bundesregering om hen bij de vazallenles te houden. In Bagdad wou Pompeo de militaire dreigcoulissen diplomatiek aanvullen. Bovendien wil Washington zich de sjiietische milities in Irak van het lijf houden. Deze eenheden hebben vechtervaring, zowel tegen I.S. als tegen de VSA-bezetters, en ze onderhouden een hechte band met de Iraanse Revolutionaire Garde. Mochten de VSA Iran aanvallen, dan zouden onmiddellijk rekening moeten houden met deze milities, een tweede front, en wel in hun rug.

Nochtans is voor de VSA quasi elke reden goed genoeg om de oorlog te beginnen. Volgens VSA logica is elke geleden schade in het M.O. – militair of diplomatiek – een geldige reden om Iran aan te vallen. Wie deze logica volgt zoekt een reden om de oorlog te beginnen.

De risico’s die de VSA – ongeacht hun oorlogsgeilheid – nemen zijn niet in te schatten. Laten we ook niet vergeten dat de Straat van Hormoez gemakkelijk door Iran geblokkeerd kan worden. Met als gevolg dat elk nautisch oorlogsmateriaal ingesloten kan worden. Rusland beschikt over anti-scheepsraketten waarmee met één enkele raket een hele vliegtuigdrager, tezamen met 5000 man bemanning, naar de zeebodem kan verdwijnen. China en Indië hebben gelijkaardige wapens. In hoever Iran dergelijke raketten ter beschikking staan is onbekend.

Ter herinnering: John Boltons plannen lopen vertraging op. Eigenlijk wilde hij “voor 2019” feest vieren in Teheran…