Dame blanche in Syrië (3)

Afbeeldingsresultaat voor usa syriaEr doen geruchten de ronde dat tonnen chlorine in het bezit van de “gematigde rebellen” zouden zijn.

De Russische defensieminister gaat zelfs nog een stapje verder: hij meent te weten dat “Amerikaanse raadgevers” “rebellen” zouden training geven om “false flag” chemische aanvallen in Zuid-Syrië uit te voeren. Deze zouden dan moeten dienen om luchtaanvallen op het Syrische leger en militaire infrastructuur (onze contacten ter plaatse hebben het zelfs over een geplande precisieaanval in Damascus) te rechtvaardigen.

“Wij beschikken over betrouwbare informatie dat Amerikaanse raadgevers (instructors) een aantal rebellengroepen in de buurt van de stad At-Tanf een opleiding hebben gegeven om provocaties uit te lokken met o.m. chemische oorlogsmiddelen in Zuid-Syrië,” verklaarde de Russische woordvoerder van de generale staf, generaal Sergey Rudskoy, tijdens een nieuwsoverzicht zaterdag.

“Begin maart werden sabotage groepen ingezet in de zuidelijke de-escalatie zone bij de stad Deraa, waar troepen van het zgn. FSA (Free Syrian Army) gestationeerd zijn… Zij bereiden een aantal explosies met chemische munitie voor. Dit zal dan gebruikt worden om de regeringstroepen de schuld te geven. De grondstoffen om chemische munitie te maken werden al geleverd in de zuidelijke de-escalatiezone onder het mom van humanitaire hulp van een aantal NGO’s.”

De geplande provocaties zullen breed uitgesmeerd worden in de westerse media en zullen uiteindelijk leiden als de motivatie voor aanvallen op Syrië door de VSA-coalitie, waarschuwde Rudskoy. “We hebben nu de eerste tekenen van de voorbereiding van de mogelijke aanvallen vastgesteld. Aanvalgroepen van de kruisrakettendragers werden samengesteld in het oosten van de Mid. Zee, de Perzische Golf en de Rode Zee.
Een andere “false flag” chemische aanval wordt voorbereid in de provincie Idlib door Al Nusra in samenwerking met de Witte Helmen… de ‘rebellen’ hebben al 20 containers chlorine ontvangen om het incident te uit te voeren.”

Het Amerikaanse leger ontkent de beschuldigingen en noemt het b.g. “extreem absurd”. Zowel Moskou als Damascus hebben herhaaldelijk gewaarschuwd voor nieuwe chemische provocaties en herhaald dat de verboden oorlogswapens door de ‘rebellen’ gebruikt werden. In het begin van de week heeft het Syrische leger in Oost-Ghouta een goed uitgerust chemisch laboratorium ontdekt, met beeldmateriaal als bewijs. De installatie bevatte een modern industriele uitrusting van buitenlandse oorsprong, grote hoeveelheden chemische substanties en grof afgewerkte eigenmaak munitie.

Rusland gaat duidelijk voor de vlucht vooruit.  Is het duidelijk beu als een konijn op een lichtbak te staren.  Onze redactie hoopt dat de Russische defensieminister zich vergist.  Of dat de VSA het lot van de Syrische burgers boven hun eigen politieke strategie stellen (zie onderaan).  Of hoopt gewoon op een wonder…

De beschuldigingen in het verleden “helikopters dropten tonnen chemicaliën over Aleppo” (klassieke bron: het filiaal der ‘rebellen’, ofte het éénmansobservatorium in Londen i;s.m. de Witte Helmen) werden intussen gelogenstraft door de inmiddels bevrijde bevolking van Aleppo.

Poetin verwoordde de veronderstelde chemische wapengebruik van de Syrische regering als volgt:

De vraag die je je als rationeel denkend mens moet stellen is: “Qui bono?”  Waarom zou Assad zijn eigen ruiten inslaan?  Wat heeft hij te winnen als hij – terwijl zijn leger en zijn regering aan de winnende hand zijn – chemische wapens laat gebruiken, goed wetende dat heel de wereld hem zal veroordelen… en bijgevolg een actie zal volgen die zijn positie niet alleen zal verzwakken, maar zelfs onmogelijk maken?  Met het risico dat Syrië opgedeeld zal worden tussen de democratische lijkenpikkers en hun vazallen?

Wat betreft die opdeling.  Geen verzinsel.  De plannen liggen op tafel.  De Libanese krant Al Alkbar pakte op 22 februari 2018 uit met de publicatie van een diplomatiek document, getiteld: “Washington aan zijn coalitie: Laat ons Syrië opdelen”.  De journalisten baseerden zich op een protocol in hun bezit, waarbij verslag gemaakt werd van een vergadering van 11 januari 2018 in Washington.  Kort daarvoor had president Trump toegestemd met een Amerikaanse aanwezigheid-zonder-einde in Syrië en had het buitenministerie (toen nog onder Tillerson) bevriende coalitiepartners uitgenodigd om hen de Amerikaanse Syriëstrategie uit de doeken te doen.  De zgn. “kleine Syriëgroep” moest in de toekomst uitgebreid worden met een groter aantal coalitiepartners, o.a. ook met Duitsland.  Het protocol werd opgesteld door Benjamin Norman, M.O.-expert bij de Britse ambassade in Washington, een vertrouwelijk document, niet bestemd voor ‘andere ogen’.   In het protocol wordt ongegeneerd beslist over het lot van mensen, landen, regio’s.  Volkerenrecht komt er niet aan te pas.

Deelnemers van het petit comité::

  • Benjamin Norman (verslaggever), zie boven.
  • Hugh Clare, leider van de Syriëgroep in het Britse buitenministerie.
  • Jerome Bonnafont, leider afdeling M.O. en Noord-Afrika in het Franse buitenministerie.
  • David Satterfield, VSA- buitenministerie, plaatsvervangende staatssecretaris voor het M.O..
  • Nawaf Wasfi Al-Tal, raadgever van het Jordaanse buitenministerie en (sinds 2011) verantwoordelijk voor de Jordaanse Syriëpolitiek.
  • Brigadegeneraal Jamal al Aqeel, Veiligheidsverantwoordelijke bij het Saoedische binnenministerie..

Wie wil kan de Duitse vertaling van het complotplan hier nalezen.  Wij werden er niet vrolijk van.

 

Islamisering in Merkelland

Afbeeldingsresultaat voor islamisierung deutschen städtenKarnap bij Essen.  Een middelbare school waar bio-Duitse leerlingen in de minderheid zijn.  Van integratie geen sprake.  In bepaalde districten in onze steden waarschijnlijk een gelijkaardig scenario, maar daar vinden we geen beeldmateriaal van.  We vragen ons trouwens al langer af waarom er hier zo weinig gepubliceerd wordt over soortgelijke problemen.  Angst voor het Spionnencentrum, voor justitie?  Zelfcensuur?  Wie een videokanaal vindt met deze en andere problematiek rond de verrijking, mag het ons melden.

Karnap.  Een voorbeeld van de scholen in de talrijke moslimdistricten. Zelfs op de speelplaats blijft ieder onder zich.  En de toestand zal er niet op beteren met de nieuwe GroKo regering van Merkel met de socialisten.  De gezinshereniging zal toeslaan als een bezettingsleger. Leraars die durven de toestand aanklagen, worden monddood gemaakt, gebroodroofd.

We blijven het herhalen als een credo: de islam past niet in Europa.  De islam is een veroveringsideologie.  Horst Seehofer (CSU), de nieuwe federale binnenminister, verklaarde gisteren eventjes dapper dat de islam niet tot Duitsland behoort.  Nou ja, die man wil zijn achterban in Beieren paaien onder het motto “Luister naar mijn woorden, maar kijk niet naar mijn daden”.  Deze bekende islamisten in Merkelland winden er geen doekjes rond:

En ze hoeven zelfs niet de wapens op te nemen.  De belastingbetaler onderhoudt de veelwijverij en hun kroost:

Wir islamisieren uns schleichend

 

 

 

Met de VSA over vrede in Syrië praten?

Afbeeldingsresultaat voor us political liarsVergeet het!  Luister enkele minuten naar de uiteenzetting van McMaster, federale veiligheidsadviseur van de VSA, tijdens een welkomwoordje in het Holocaust Museum te Washington. 

“Er is nog werk aan de winkel… geen hulp voor regio’s onder het moordend regime van Assad (gaat gewoon voorbij aan het feit dat het land grotendeels onder die beschrijving valt… m.a.w. wie het pech heeft daar te wonen mag fluiten naar Uncle Sams goedertierendheid)... bescherming van onschuldige burgers tegen de Assadgifaanvallen… (wordt moeilijker vol te houden als de ware daders het hazenpad kozen richting Idlib of – Inch’Allah – naar de eeuwige jachtvelden van het maagdenrijk verhuisden).  Verder kan iedereen op ‘hulp’ rekenen van de VSA…  (Iedereen?… Yes, indeed, behalve degenen die onder b.g. geografische gegevens vallen.) Spijtig genoeg worden de VSA gedwarsboomd door Rusland en Iran…  die terroristische groeperingen zoals Hezbollah steunen…”

En dan komen er cijfertjes over de steun die Iran aan Syrië zou verstrekt hebben.  Over zgn. ‘illegale vluchten’ naar Syrië. Over bedrijven die zaken doen met de vermaledijde Revolutionaire Garde.  Rusland mag ook spitsroeden lopen.  Het land faciliteert de onnoemelijke baldadigheden van Assad.  Rusland zou niets bijgedragen hebben om Assad ervan te overtuigen zijn eigen bevolking niet te vermoorden, hen in de plaats daarvan humanitaire hulp te verlenen, tijdelijke wapenbestanden te respecteren of te luisteren naar de goedgemeende politieke raad van de VN.  En vervolgens – het kon en mocht niet ontbreken – kwam daar dan de welgekomen Skripalaanslag in Salisbury.  .

Over de eigen bijdragen ter ondersteuning van de moslim terroristen, geen woord.  Over de illegale bezetting van een vreemd land, geen woord.  Over hun militaire bases ter plaatse, geen woord. Over de inpalming van olievelden, geen woord.  Over het verraad t.o.v. hun coalitiepartners, de Koerden, geen woord.  Over de bescherming van Erdogan, die Syrië binnen gevallen is, geen woord.  Over de ware oorzaak van de Amerikaanse verontwaardiging én de ware reden van de steun aan de ontwrichting van de Syrische staat, geen woord.

Een oproep aan alle democratische krachten om samen tégen de onverlaten, die de VSA niet naar waarde weten te schatten, te bundelen.

Tenslotte een warm welkom aan de Witte Helmen, de filmcrew van de ‘gematigde rebellen’.  En de verheffing tot martelaren in de archieven van het Holocaust Museum.

Inteelt onder het goedkeurend oog van vadertje Allah

Gerelateerde afbeeldingOns kent ons.  Ons blijft bij ons.  Wat vroeger door de geografische ligging en/of gebrek aan verplaatsingsmogelijkheden noodgedwongen een niet zo gelukkige versmelting van genetisch materiaal als gevolg had, wordt door moslims nog steeds als de heilige graal verdedigd en toegepast.  Huwelijken tussen nicht en kozijn (… vrijt fijn, zegde het oude spreekwoord, maar… ) geven niet altijd een gezond nageslacht.  De kans op genetisch-erfelijke afwijkingen is dubbel zo groot als bij niet-familieleden.  Iedereen weet het, maar toch blijft het moeilijk af te stappen van oude gewoontes en vooroordelen.

“Meer en meer kinderen in het Berlijnse district Neukölln worden geboren met aangeboren beperkingen. Als een reden wordt incest vermoed. Het huwelijk tussen familieleden onder Turkse en Arabische migranten is wijdverspreid en een taboe-onderwerp, ” meldde de WELT meer dan 10 jaar geleden.

Er is weinig verbetering in zicht.  (…) 

Voorwaar een verrijking van onze contreien.

 

Bacha Posh

Voor een Afghaans getrouwd koppel is het een schande als ze geen zoon kunnen produceren.  Vandaar de traditie “bacha posh”, meisjes verkleed als jongens.  Niemand merkt het op.  Pas als ze naar school (mogen) gaan worden dochters meisjes, of als de puberteit niet meer te verstoppen valt onder een kort kapsel en jongenskleding..  Zolang ze ‘jongen’ zijn, hebben ze gek genoeg een grotere vrijheid dan als meisje.  Azita Rafaat, een der eerste verkozen vrouwen in het parlement, moest ook eerst als ‘jongen’ door het leven gaan.

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

De lijdensweg van het Syrische volk, door “de internationale gemeenschap” verzonnen, uitgelokt en opgelegd, duurt al zeven jaar.

Volk, leger en regering hielden echter moedig stand, terwijl ze eensgezind werken aan de materiele en geestelijke heropbouw van een verwoest land en een zwaar getroffen volk. En telkens worden oude wonden opnieuw  opengereten. In het noorden worden de Koerden aangespoord en geholpen om een groot onafhankelijk Koerdistan te vestigen en zo de soevereiniteit en territoriale integriteit van Syrië te breken. Koerden begrijpen evenwel dat zij door de VS misbruikt worden voor de belangen van de VS. Syrische Koerden laten verstaan dat zij bij Syrië willen blijven en vragen het Syrische leger om bescherming tegen Turkije. Anderzijds is er Oost-Ghouta vanwaar in 2013 al een massale gifgasaanslag gepleegd werd als valse vlag voor een militaire invasie, die evenwel niet doorging. De laatste weken wordt Damascus vanuit Ghouta hevig bestookt, terwijl de honderdduizenden inwoners van Ghouta zelf door de terroristen als menselijk schild worden gebruikt. Voor de burgers van Damascus wordt het steeds gevaarlijker en erger. Wekelijks krijgen we hierover verslagen van ooggetuigen. Sommige vrienden en kennissen willen bij ons zelfs een tijd komen schuilen. Het leger is nu aan de bevrijding van Ghouta begonnen en daarom lanceert de “internationale gemeenschap” nu een leugencampagne tegen Syrië en Rusland, precies zoals bij de bevrijding van Aleppo. Onze media worden overspoeld als nooit voorheen door de meest waanzinnige aanklachten tegen het Syrische en Russische leger om de aandacht af te wenden van de echte criminelen: de terroristen en de landen die hen blijven steunen. Het is voor ons een aansporing om nog met meer aandrang te bidden voor vrede in Syrië en om deze vastentijd  ook persoonlijk te beleven in zijn  diepste christelijke zin.

P. Daniel

Vrijdag 23 februari 2018

Flitsen

De 20 vrijwilligers van S.O.S. Chrétiens de l’Orient, afkomstig uit heel Frankrijk en nu werkzaam op verschillende plaatsen in Syrië, hebben een uitgebreid weekend bij ons doorgebracht. Ze willen nader kennis maken met elkaar, onderling afspraken maken en zich eens samen met ons ontspannen. De verantwoordelijke voor Syrië, Alex, is op dit ogenblik in Frankrijk maar een van jongens vertegenwoordigt hem bij de dertien jongens terwijl een van de meisjes verantwoordelijk is voor de zeven meisjes. Vrijdagmorgen kwamen ze toe en er werd eerst nog wat gewerkt. Zaterdag was een uitstap voorzien naar het klooster van Mar Moussa hoog in de bergen, 40 km verder.

Lees verder

Syrisch “nieuws” volgens een grijsgedraaid scenario

Telkens het Syrische leger op het punt staat een regio te bevrijden van de o-zo-gematigde rebellen halen alle media het grijsgedraaide scenario uit de kast. 

Gisteren voor de xxx keer beelden uit Oost-Ghouta.  Centraal thema: redding van kinderen.  Met in de hoofdrol de cavalerie / filmploeg van de Witte Helmen. Regie verspreiding reclamemateriaal: het éénmansobservatorium voor de eliminatie van Assad in Londen.

Gisteren voor de xxx keer Vranckx – ditmaal in De Afspraak –  op de nullenzender.  Politiek-correct-gestuurde vragen door de moderator.  Theatrale veroordeling door de Messias der Politieke Correctheid.  Instemmend knikken van mediageile advocaat Jef Vermassen. Eenzijdig zoals we het gewend zijn.  Geen woord over de raketten die door de “gematigde rebellen” op de burgerbevolking van Damascus (… en Aleppo, Latakia…) afgeschoten worden. Heeft u er in de media al iets over gehoord, of beelden van gezien?  Van burgerslachtoffers in scholen, restaurants, straten, winkels, busdepots, ziekenhuizen in Damascus, waar er niet gevochten wordt, waar mensen gewoon naar hun werk, naar school, naar de bioscoop, op restaurant...gaan?

Maar bij elk bericht over de aanvallen op de terroristen in Oost-Ghouta door het Syrische leger wordt er wel bij vermeld dat het laatste nog werkende ziekenhuis in de Oost-Ghoutta regio nu ook door Assad vernietigd werd.  Je zou voorwaar geloven dat er om de twee dagen een nieuw “laatste” ziekenhuis uit de as opstaat.

foto van Marco Glowatzki.

foto van Marco Glowatzki.

Geen woord over de afgesloten en van mijnen voorziene vluchtwegen die de burger-bevolking beletten zich in veiligheid te brengen.   Geen woord over de tussenkomst van Rusland die af en toe – voor zover de ‘gematigde rebellen’ het toestonden – samen met hulporganisaties zieken en burgers ‘mochten’ evacueren naar ziekenhuizen en/of veiliger oorden.  Wat wel nog eens uitgebreid aan bod kwam waren de zgn. gifgasaanvallen door Assads leger.  Niet bewezen, hoogst onwaarschijnlijk, – qui bono? – maar wie maalt daarom?  Tenslotte wordt Vrankx betaald om het nieuws te brengen dat wij verondersteld worden te moeten geloven.

En… er kan nog wel een leugen bij… Wie verdacht wordt Vranckx ‘waarheden’ te kunnen weerleggen, wordt sowieso niet uitgenodigd bij een ‘duidingsprogramma’ van de nullen-zender… Het gebrek aan humanitaire hulp kwam ook aan bod  Kinderen zouden in water geweekt krantenpapier eten… want Assads troepen beletten hulpverlening.   We tikken bij YT ‘humanitarian aid evacuation Ghouta’ in en krijgen prompt onderstaande video’s.  En ja, het zal niet genoeg geweest zijn.  Maar ‘it takes two to tango’: als de rebellen het niet toestaan, kàn er gewoon niets geleverd worden.  Vliegtuigen kunnen droppen, denkt u?  Theoretisch correct.  Maar opdat de hulppakketten heelhuids en nog bruikbaar (temperatuur, schokken, beschadiging) hun doel bereiken kunnen die niet vanuit een veilige hoogte  (veilig voor de vliegtuigen) gedropt worden.  Het risico dat het vliegtuig neergehaald wordt is niet denkbeeldig; integendeel. Als de reikwijdte van hun munitie tot in Damascus doelwitten kan raken…

Tot slot, ter herinnering, helemaal onderaan nog een getuigenis van een man die de belegering van Aleppo door ‘gematigde rebellen’ overleefd heeft.  De toekomst zal uitwijzen welke ervaringen de bevolking van Oost-Ghouta onder rebellenprotectoraat later zal bekend maken.  Iemand zin in een gokje?

Wat kan je eigenlijk nog geloven?

Waarom? Daarom!

Beperkte menukeuze? Schending mensenrechten!

In Nova Scotia (Canada) heeft een koppeltje trouwplannen (in juni 2020) en wil het trouwfeest laten doorgaan in een hotel.  Het hotel in kwestie wil wel halal eten aanbieden maar “kan niet garanderen dat het aan de orthodoxe vereisten voldoet”.  Hun keukenchefs zouden geen volledige menu kunnen koken en de hotelleiding wil geen maaltijdverstrekking van buitenaf toestaan.

De bruid, Susan Ashley,  vindt dat haar basis mensenrechten –  via de bewierookte geloofsvrijheid – en die van haar toekomstige echtgenoot Mohammed, hierdoor geschaad worden.  De universele rechten van de mens stipuleren uitdrukkelijk dat moslims overal ter wereld ten allen tijden bij hun huwelijksfeestje recht hebben op een vijf-gangen menu, bereid volgens het exquisiete Mo-kookboek.

Een ander hotel is geen optie, vindt ze, want die zijn allemaal te duur.   Het zou ons verbazen moest het mensenrechtenschendende hotel het niet kan goedmaken mits een kleine financiële inspanning.

Bride-to-be claims venue violating religious rights by denying all-halal menu

 

We passen ons aan

Afbeeldingsresultaat voor vikings defeated by muslimsQaisar Mahmood, een Pakistaanse vakkracht mag in Zweden het cultureel erfgoed bewaken / bewaren.  Hij voldoet aan geen enkele kwalificatie, behalve dat hij deel uitmaakt van een beschermde nog-minderheid.

Hij kent er niks van, beweert dat ook niet, heeft er geen enkele boek over nageslagen.  Zijn jobinvulling: importburgers zich meer Zweeds-thuis laten voelen.