Het is 5 na 12

Nacht für Nacht fallen beim Gisteren was het de laatste “Festi Ramazan”-nacht in Dortmund. Het grootste Ramadanfeest van Europa.  Daar regeert de Profeet.  Elke nacht gedurende vier weken werd er op de Festplaats aan de Eber Straat een moslim feestje gevierd als de zon onderging. Elke nacht islamitisch machtsvertoon.  Elke nacht tot ca. 19.000 Mohammedvolgelingen.  Elke nacht overlast, lawaai, stank, autokonvooien, toeterende wagens… Politie bellen hielp niet. Zowel de omwonenden als de politie hebben het opgegeven. Beperking van het nachtlawaai, resten van nachtelijke schranspartijen, verkeersregels, parkeerverbod, brandgevaar, veiligheid… niet voor moslims. De overheid is gecapituleerd, ook als de ‘bezoekers’ zich niet aan de regels houden.  Die maken gewoon hun eigen regels.  Hun aantal zorgt ervoor dat er geen weerstand meer mogelijk is.  Hun gebruiken verdringen de gewoontes van het gastland.  De witte vlag gehesen. In de plaats kwam de groene met halve maan.

 

 

Bende hypocrieten

Afbeeldingsresultaat voor nato libya cartoonEerst de boel in brand steken en dan lotjes van de tombola van de brandweer verkopen!

De VSA, de EU, met op kop Frankrijk en Groot Brittanië, hebben de chaos, de oorlog, de doden, de invasie der ‘bootvluchtelingen’ op hun geweten.  Sommigen durven zelfs bekennen dat ze een foute beslissing namen.  Anderen verwijten… Libië dat het land hun ‘tussenkomst’ niet naar waarde geschat heeft.  Ondankbare woestijnbewoners.  Zoals ze Syrië verwijten dat ze niet zonder slag of stoot hun land laten bezetten door ‘democratische’ krachten.

Niet begeleide jongeren mogen iets kosten

Afbeeldingsresultaat voor MUFL400.000 euro per maand.  In München werd een gebouw met 7 verdiepingen gehuurd en ingericht voor niet begeleide jonge vluchtelingen, de zgn. MUFL’s („minderjährige unbegleitete Flüchtlinge“).  Van daaruit worden ze van kop tot teen onderzocht, profylactisch, psychologisch, biologisch, anatomisch, motorisch, orthodontisch, neurologisch, pedagogisch, specialistisch, oecumenisch, Medinensisch,  noachitisch, absurdistisch en nog veel meer.  Kortom: in Merkelland wil men absolute zekerheid dat er gezonde jongeren in huis gehaald worden.  En dat mag iets kosten: 400.000 euro per maand.  Momenteel verblijven er zegge en schrijve 15.  Allemaal de schuld van de Balkanlanden die de aanvoerroute gesperd hebben.

De stad München overweegt een inkrimping van de MUFL-residentie.  Tenzij Merkel hen snel een nieuwe levering MUFL’s bezorgt.

In het land b gaan ze er een stuk relaxter mee om: https://nieuws.vtm.be/binnenland/jongen-9-spoorloos-verdwenen-bij-dvz

Brekend nieuws

Afbeeldingsresultaat voor brekend nieuwsIn Berlijn werd een moskee voor ‘liberale’ moslims geopend, waar mannen en vrouwen dezelfde rechten hebben en samen (mogen) bidden en preken. Wat praktisch nergens mogelijk is. De initiatiefneemster is de Duits-Koerdisch-Turkse activiste Seyran Ateş.
Mooi, toch? Ze bestaan dan toch de gematigde, geïntegreerde moslims, denkt u dan. Ware het niet dat die ‘liberale’ moskee deel uit maakt van de evangelische St. Johanneskerk in Berlijn-Moabit. Seyran huurt een gedeelte van de kerkruimte voor haar volgelingen. Ze hoopt echter op een eigen moskee in de niet te verre toekomst. Wat ongetwijfeld zal lukken. De subsidies zullen haar zonder veel moeite in de schoot vallen. Een voorbeeldburger.

Hoe diep kan men buigen voor de islam? Ruimte aanbieden in een christelijk gebedshuis aan ‘s werelds grootste veroveringsideologie. Moet die kerk dan niet ontwijd worden? Of geldt dat alleen voor rooms-katholieke kerken? Volstaat het als de christenen zich laten ontwijden?
Euh… niet belangrijk. Het gaat hier over bruggen bouwen. Over de Bosporus, over de Straat van Gibraltar, over de Middellandse Zee naar de Rode Zee en de Perzische Golf… Goethe wordt in dit verhaal de grote roerganger. Hij deelt zelfs de naam van de islamitische gebedsruimte. Alle moslims, soennieten, sjiieten, alawieten, zwaardieten, schietieten, bomieten, kuffar en domme blondjes, kortom alle mensen van goede wil en liberaal gedachtengoed, zijn welkom om samen Allah te loven.

Benieuwd of de vrolijke Gutmenschin ‘s avonds zonder begeleiding naar het avondgebed durft te gaan.
Het komt nooit meer goed met die Duitsers…

 

Programma 2002 van de tjevenpartij in Merkelland: abgeschafft

Afbeeldingsresultaat voor laughing out loud animated gifStoere verkiezingsbeloftes.  Klare taal.  Wie gelooft die mensen nog?

“Identität Deutschlands bewahren
Das demokratische Deutschland hat sich in den vergangenen Jahrzehnten weltweites Ansehen erarbeitet und Vertrauen gefunden. Zusammengehörigkeitsgefühl und ein aufgeklärter Patriotismus, also ein positives Verhältnis zur Nation, sind eine Grundlage, auf die für die gemeinsame Gestaltung einer guten Zukunft nicht verzichtet werden kann…”

“Freiheit und Recht gegen den Terror verteidigen
Ausländische Extremisten müssen konsequent von Deutschland ferngehalten werden. Wir werden die Voraussetzungen für einen umfassenden Datenaustausch zwischen Ausländer- und Asylbehörden einerseits und Sicherheits- und Verfassungsschutzbehörden andererseits schaffen. Das Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge muss verpflichtet werden, auch den Verfassungsschutzbehörden der Länder unmittelbar Auskünfte zu erteilen. Die Identität Einreisewilliger aus bestimmten Problemstaaten muss vor Erteilung eines Einreisevisums durch Speicherung biometrischer Daten zweifelsfrei festgehalten werden können. Um den Zuzug gewaltbereiter Ausländer zu unterbinden, werden wir die Regelanfrage bei Verfassungsschutz und Nachrichtendienst vor jeder Einbürgerung oder Erteilung eines dauerhaften Aufenthaltsrechts vorschreiben.
Wir werden für eine eindeutige Identitätsfeststellung mit modernen technischen Möglichkeiten sorgen. Biometrische Merkmale wie den Fingerabdruck werden wir in Ausweisdokumenten umgehend einführen…”

Enz.

 

De jungle is overal

Videoportaal Jungle News op YT is gespecialiseerd in emo-berichtgeving over de arme ‘vluchtelingen’.  ‘Vluchtelingen’, die verschillende landgrenzen en sommige zelfs continenten gepasseerd zijn om hun economische welvaart te verzekeren in… Groot Brittanië.  ‘Vluchtelingen’ die nergens onderweg asiel willen aanvragen terwijl ze zich in veiligheid willen brengen zijn volgens ons gewoon illegalen.  Wij hebben geen onderhoudsplicht t.o.v. ongenode gasten.

Calais

Grande Synthe, Duinkerke

Gutmenschen – gaarkeuken

De jungle is overal

Lebensraum

Afbeeldingsresultaat voor LebensraumSka Keller wil Lebensraum. 

Ska Keller is fractievoorzitster van de Groenen in de EU-praatbarak.  Zij wil grote groepen vluchtelingen gewoon overplanten naar Oost-Europa.  Hele dorpen vluchtelingen.  Bv.  gans een Syrisch dorp naar Letland.  Want, zo argumenteert ze, alleen is maar alleen.  Dus liefst met z’n allen. Benieuwd hoe Assad zal reageren als Dimitris Avramopoulos een onderhoud vraagt om de reisdocumenten te regelen.

Syrische, Afghaanse, Pakistaanse, Afrikaanse…vul aan… dorpen in Oost-Europa.  Hoe hardnekkiger Polen, Tsjechië en Hongarije zich weren tegen de invasie, des te verbetener bijt het EU-Opperkommando zich vast om ook daar de autochtone bevolking te verrijken met andere ‘culturen’.  De Groenen op kop.  Om te beginnen in Letland.  Wie kan daar nu iets op tegen hebben?  De Letten misschien?  Alsof ze zich niet meer aan een andere bezetting kunnen herinneren.

De Groene madam vindt dat weigeren niet aan de orde is.  Tenslotte gaat het om EU-recht, nietwaar?  Befehl is Befehl.  De ongehoorzame lidstaten moeten gedwongen worden.  Ze zegt niet hoe.  Misschien wil ze het EU-leger-in-wording erop af sturen.  Zo zie je maar.  Uiteindelijk moeten de Russen hun voormalige EUSSR-lidstaten nog komen verdedigen…

Neue Osnabrücker Zeitung

Cijferdans

Cijferdans

Criminaliteit in de Context van de Immigratie, seksuele misdrijven door migranten tussen 2013 en 2016, seksuele intimidatie, verkrachting, misbruik van kinderen.

Stijging met 500%. Totaal voor 2016: 3404 seksuele misdrijven door migranten, m.a.w. ca. 50% van alle seksuele misdrijven, terwijl ze ca. 5% van de Duitse bevolking uitmaken.

Dagelijks gemiddelde:  9 seksuele misdrijven, stijging van meer dan 100% t.o.v. 2015. Volgens afkomst:
– Iraniërs: + 329.7%
– Syriërs: + 318.7%
– Afghanen: + 259.3%
– Irakezen: + 222.7%
– Algerijnen: + 100%
– Marokkanen: + 115.7%
– Pakistani: + 70.3%

Bron: Bundeskriminalamt ‘Bundes­lage­bild Krimi­nalität im Kon­text von Zu­wan­de­rung 2016