Toekomst in Merkelland: werken tot 69 jaar en 4 maanden

In navolging van financiëel-economische experten en politici concludeert de Duitse nationale bank in haar recent maandelijks verslag dat werken tot bijna 70 geen taboe mag zijn, vermits de levensverwachting ook stijgt. Kwestie van het pensioenniveau niet te laten dalen.

Sinds 2012 wordt de leeftijdsgrens voor het wettelijk pensioen stapsgewijs tegen het jaar 2031 van 65 naar 67 jaar verhoogd. Experten menen echter dat deze maatregel niet voldoende is, omdat vanaf de 2020-jaren een heleboel Merkellanders op pensioen gaan. Vandaar de wens van de Bundesbank de pensioenleeftijd tegen 2070 naar 69 jaar en 4 maanden te verhogen. Ook internationale organisaties zoals de EU-commissie, het IWF en de OECD zouden voorstander zijn “de pensioenleeftijd in samenklang met de levensverwachting te verhogen”. (…)

Als afscheidsgeschenk van de werkvloer zou de werkgever zijn uitgebluste werknemer een waardebon voor een korting uit een doodskistencataloog aanbieden.

Over de pensioenredders, resp. de vakkrachten, waarvan 75% van sociale steun leeft, geen of slechts een gedeeltelijke baan heeft, ergo niets bijdraagt aan de pensioen-spaarpot, zwijgt de Bundesbank in alle talen.

Arts ontslagen omdat hij een baardmens geen “mevrouw” wil noemen

Afbeeldingsresultaat voor david mackereth daily mail

Dr. David Mackereth (56), als adviserend arts op de loonlijst bij de DWP (Department for Work and Pensions), afd. invaliditeit en werkonbekwaamheid, werd ontslagen omdat hij weigert een geslachtsverandering te erkennen en deze personen aan te spreken in het nieuw gekozen geslacht. De ontslagen arts trok hiervoor naar de rechtbank, stelde dat zijn werkgever zijn vrijheid van meningsuiting, geweten en geloof geschonden had én werd in het ongelijk gesteld.

De rechtbank oordeelde dat “zijn geloof waarschijnlijk beledigend is en een inbreuk op de waardigheid van een trans-persoon, waardoor deze quasi in een ban geslagen wordt, of het slachtoffer wordt van een minder gunstige behandeling”.

Dr. Mackereth gaat in beroep. (…) Onze redactie stelt zich de waarschijnlijk stomme vraag: “Wat als de adviserende arts een moslim was geweest die zich op zijn geloof beroepen had ?”

De limbo van Zaventem-luchthaven

Vermits het Repatriëringscentrum 127 bis steevast overvol zit, moeten de betrapte illegalen ergens in de luchthaven van Zaventem verblijven tot ze op het vliegtuig richting thuisland gezet worden. Hoe gerust bent u dat ze daar allemaal braafjes blijven wachten op hun retourvlucht?

Een blik achter de schermen “Welcome to Belgium. Enjoy the good life with…”:

Meer weten over de zgn. “gesloten centra”? Klik hier.

Onderontwikkeld vs. “ontwikkeld”

Terwijl derde wereldlanden hun uiterste best doen om aparte toiletten voor meisjes ingeburgerd te krijgen – kwestie van aan hun maandelijkse hygiënische sanitaire noden te voldoen, worden wij hier gehersenspoeld met het moderne poco riedeltje dat er honderden geslachten zijn en dat het bijzonder confronterend, stigmatiserend, is dat er sanitair voorzien wordt voor het mannelijke en het vrouwelijke geslacht, zonder rekening te houden met alle tussen- en nog onontdekte geslachten. Immers de geslachtsonbepaalde, -onontdekte, -twijfelende, -negerende, -experimenterende, -omwentelende, -fusionerende mens (… dat woord is tot nader order nog niet aan verandering toe) moet zich overal welkom voelen.

Die derde wereldlanden snappen er de bonen van. Blijkbaar waren ze dan toch niet zo “onderontwikkeld”. (…)

Deze toespraak hebben we al eens geplaatst, maar hij blijft even hilarisch:

Kafka bij een asielaanvraag

Afbeeldingsresultaat voor gordian knot animated gif

Een Duitstalige Syriër – tandarts in Saarbrücken – helpt als vrijwilliger bij asielaanvragen van landgenoten in Merkelland. Zo fungeert hij als tolk en maakt eerder merkwaardige situaties mee. Zoals deze hieronder.

AI (Dame, ambtenaar bij immigratie-overheid)): “Uw naam, aub.”

Tolk: ” … Ik ben slechts de tolk. Die daar, die is de asielaanvrager…”
AI geeft een invulformulier met het verzoek de naam van de asielaanvrager in ons Latijns schrift neer te schrijven.
AI: “Waar komt hij vandaag?”
Tolk: “Hij is Syriër”.
… “Hij”, de vluchteling, onderbreekt met “Vriend, vertaal slechts dat wat ik jou zeg.”
Tolk: “Maar ik heb nog niets gezegd.”
Vluchteling: “Jawel, je hebt gezegd dat ik een Syriër ben. Ik ben echter geen Syriër. Ik ben een Koerd. Zeg haar dat ik Koerd ben.”
Tolk verontschuldigt zich bij de dame en zet recht: “Hij is Koerd, geen Syriër.”
AI: “OK, dus afkomstig uit het Iraakse Koerdistan!?”
Vluchteling: “Neen, broeder, ik ben geen Irakees, ik kom uit al-Hasakah in Syrië.”
AI: “… maar al-Hasakah ligt toch in Syrië, of??”
Vluchteling: “Dat is bezet gebied. Al-Hasakah is Koerdisch (… 25%…). We zijn een volk en we hebben onze eigen geschiedenis. Onze taal is Koerdisch. Het Syrische bezettingsregime heeft ons onderdrukt.”
AI: “OK, een Koerd uit al-Hasakah… Heeft u papieren die dat kunnen bevestigen?”
Vluchteling: “Ja, ik heb een Syrisch identiteitsbewijs. Aub.”
AI: “U geeft mij documenten van de Syrische regering, die u niet erkent!?”
Vluchteling: “Ja, jammer, ik heb geen Koerdische papieren, maar ik wil desondanks niet als Syriër beschouwd en gekenmerkt worden.”
AI: “Begrepen: U bent Koerd uit al-Hasakah, uw taal is Koerdisch en u werd door het Syrische regime onderdrukt.”
Vluchteling: “Juist.”
AI: “Ik zal u de wetgeving omtrent asielrechten afdrukken. U moet die grondig lezen vooraleer ze te ondertekenen.”
De AI dame drukt de bladzijden met de tekst der asielrechten af in het Koerdisch.
Echter… de vluchteling glimlacht en deelt de tolk mee: “Ik kan geen Koerdisch lezen. Zeg haar aub, dat ik er niets van begrijp. Vraag haar de tekst in het Arabisch te drukken.”
Tolk: “Verontschuldiging. Mijnheer… (vluchteling) kan geen Koerdisch lezen; hij zou de tekst graag in het Arabisch krijgen.”
AI: “Maar hij verklaarde daarnet toch dat zijn moedertaal Koerdisch is!”
Tolk: “Ja, maar hij kan slechts Arabisch lezen.”
AI wordt stilaan een beetje rood in het gezicht, maar drukt de tekst toch in het Arabisch af.
AI: “Heeft u tegen het Syrische regime gevochten, het regime dat uw Koerdische rechten onderdrukt heeft?”
Vluchteling: “Neen, ik heb samen met het Syrische regime gevochten!”
AI kijkt verrast: “Wablieft???”
Vluchteling: “Ja, terroristen van I.S., al-Nusra en het FSA hebben ons aangevallen. Bijgevolg hebben wij tegen de terroristen samen met het Syrische regime gestreden.”
AI: “Mijnheer…, hoe moet ik nu in godsnaam schrijven dat u gevlucht bent voor het Syrische regime en tegelijkertijd aan hun zijde gevochten hebt?”
Vluchteling: “Ja maar, dat was slechts in het begin, daarna hadden we onze eigen Koerdische troepen en dan hebben we ons land zelf – ook met de geallieerden – verdedigd.”
AI: “OK, U bent dus een strijder der Koerdische strijdkrachten. Heeft u tijdens deze strijd een misdaad begaan of een onmenselijke handeling uitgevoerd?”
Vluchteling: “Neen, absoluut niet. Wij hebben onze ethiek en onze moraal en we zijn uitgesproken humanitair in de omgang met gevangenen.”
AI: “OK, U heeft dus schrik voor I.S., voor het Syrische regime en de Syrische oppositie en u wil hier toevlucht zoeken!”
Vluchteling: “Ja.”
AI: “Heeft iemand een aanhoudingsbevel tegen u uitgevaardigd?”
Vluchteling: “… Ik werd inderdaad aangehouden.”
AI: “Aha… en door wie werd u aangehouden?”
Vluchteling: “Door de Koerdische strijdkrachten… ze hebben mij in de gevangenis uiterst brutaal behandeld.”
AI dame schuift haar stoel achteruit en ademt diep in en uit. Beheerst zich en vraagt: “Waarom werd u door hen gearresteerd alhoewel u voor hen gevochten hebt?”
Vluchteling: “Er was ruzie tussen de fracties. Dus hebben ze ons opgesloten. Daarna zijn we naar Turkije gevlucht.”
AI: “OK, u, mijnheer, bent uit de gevangenis uit angst voor uw leven naar Turkije gevlucht. En waarom bent u dan niet in Turkije gebleven?”
Vluchteling: “Omdat de Turken ons als terroristen beschouwen en ons vervolgen. Wij zijn lang geleden uit Turkije naar Syrië gevlucht en werden daar ingeburgerd.”
Dat was voor de AI dame het toppunt: “Laat mij aub alles eens samenvatten: U komt uit al-Hasakah in Syrië, u erkent het Syrische regime niet met dewelke u zij aan zij gevochten hebt, hetzelfde regime dat de Koerden onderdrukt. U zet zich in voor een Koerdische staat, waarvan u de taal niet kan lezen. U wil een Koerdische staat in Syrië oprichten, waar u voordien bescherming gezocht hebt na uw vlucht uit Turkije. In een “staat” onder de leiding der Koerden, waarvoor u ook op de vlucht geslagen bent. Nog iets eraan toe te voegen?”
Vluchteling: “Ja, ik zeer graag meer informatie krijgen over de gratis taalcursussen voor Syrische vluchtelingen…”
AI: “Met alle respect, mijnheer, maar u verklaarde dat u geen Syriër bent en u wil niet als Syriër behandeld worden!”
Vluchteling: “Ja, maar ik heb een Syrisch identiteitsbewijs – die heb ik u toch gegeven?”
AI dame legt haar pen neer, staat op, en zegt: “Ik moet even een pauze inlassen en een sigaretje roken…”
Voor ze de deur achter haar sluit, mompelt ze nog: “Scheiße

Nieuwe beeldenstorm?

Afbeelding kan het volgende bevatten: binnen

Ondanks massaal burgerprotest wordt de monumentale Sint-Annakerk van Gent omgevormd in een ordinaire supermarkt. Dat sommige kerken een nieuwe bestemming moeten krijgen kunnen we begrijpen, maar geef een kerk met erfgoedwaarde toch de eer en het respect die haar toekomt. Een gebouw met dit allure verdient beter dan de verkoop van voedingswaren, poetsgerief, dranken allerhande. Gelovig of niet gelovig, iedereen moet toch de culturele waarde van een dergelijk gebouw erkennen. Zijn er dan geen andere invullingen zoals bv. bibliotheek, vergader- of tentoonstellingsruimte, concertzaal…

Arme Sint-Anna-kerk. Arm Vlaanderen.

Lees meer: Delhaize toont voor het eerst plannen met Sint-Annakerk

De toekomst ziet er niet goed uit…

Afbeeldingsresultaat voor eu immigration

… met deze Zweedse EU-commissaris voor migratie…

We mogen migratie niet zien als een bedreiging van onze veiligheid, zegt Ylva Johannson (socialiste). Zij wil een nieuw pact – lees een verdelingssysteem waartegen de EU-lidstaten geen verweer hebben – tot stand brengen.

Van alle mogelijke kandidaat-commissarissen voor “migratie” is het bijzonder cynisch juist deze Zweedse madame eruit te pikken. Immers: Zweden is intussen bij vriend en vijand berucht voor de (on)veiligheid te wijten aan de ongebreidelde toestroom van migranten.

Wordt “Geschiedenis” voltooid verleden tijd in Zweden?

Afbeeldingsresultaat voor erase animated gif

Als het van de Zweedse onderwijsadministratie afhangt, zullen de oudheid, middeleeuwen en Zweedse “Gouden Eeuw” uit het leerplan geschiedenis van het lager secundair onderwijs geschrapt worden, ten voordele van “moderne” maatschappelijke thema’s zoals migratie, het klimaat, de invraagstelling van maatschappelijke normen, “kritische theorie” en de gender ideologie. Dit werd door Anna Westerholm, verantwoordelijke voor het leerplan in het Zweeds officieel onderwijs, bevestigd in een interview met Svenska Dagbladet. Lees meer…

Moeten leerlingen binnenkort op YT vernemen wat er in het verleden zich afspeelde in hun land?

De oorlog tegen Syrië wordt ook in de VN-Veiligheidsraad gestreden

Afbeeldingsresultaat voor un security council cartoon

Het is een oorlog die met een ruime keuze bijvoeglijke naamwoorden kan beschreven worden. Het is een politieke, een ideologische, een strategische, een economische, een geologische en vooral een emotionele oorlog, die steeds weer aangewakkerd wordt… door de resp. sussende, betuttelende, agressieve, verwijtende tussenkomsten in de VN Veiligheidsraad, die in werkelijkheid ophitsende en autoritaire doeleinden nastreven. Het laatste voorstel van resolutie, ingediend door de vazallen van de VSA, Koeweit, Duitsland en het land b (kort: KDB), is daar het laffe bewijs van.

Er wordt daarbij vlotjes gelogen en bedrogen, geïntrigeerd en gemanipuleerd: een propagandaslag, die onze bevolking in een voortdurende fictiewereld voorliegt, die met de realiteit ter plekke niets te maken heeft.

Op 19 september vond de 8623ste zitting van de VN-Veiligheidsraad plaats. Met ter discussie twee voorstellen voor resoluties. In het ene, geleid door Duitsland, voorgestelde resolutie-ontwerp worden: “alle partijen aangemaand een verdere verslechtering van de humanitaire toestand in het gouvernement Idlib te vermijden, alle vijandigheden op 21 september, 12 uur, zonder uitstel te staken”.

Volgens dit eenvoudig recept worden regelmatig ontwerpen voor Syrië-resoluties in de VN-Veiligheidsraad ingediend. Het recept is samen te vatten als “We moeten toch de arme mensen daar helpen…”

De initiatiefnemers van dergelijke voorstellen – voor zover zij als zodanig kunnen genoemd worden… critici beschouwen hen eerder als inzetbare pionnen… weten perfect dat het niet om bekommernis met de burgerbevolking gaat. Slechts hierom: een emotionele chantage, de opwekking van schuldgevoelens, die ertoe moet leiden dat geweld tegen soevereine staten goedgekeurd wordt. Onverbiddelijk worden de empathische sensoren der mensen misbruikt. In het geval Syrië worden zonder schaamte feiten gewist, genegeerd, verdraaid en tegen de sterren op gelogen opdat de leugen uiteindelijk – na een oneindige rij herhalingen – uiteindelijk geloofd wordt en de waarheid op het schavot der leugens onthoofd wordt.

Waarom wordt er nooit een resolutie door de westerse staten ingediend die de onmiddellijk ontwapening der islamitische terroristen eist – van hen die de Syrische bevolking in Idlib onderdrukken? Immers – en dat blijven we herhalen – Idlib wordt bezet, bestuurd, geterroriseerd door djihadisten, door terroristische groeperingen, die zowel door de VSA, van Turkije en talrijke andere landen, als zodanig erkend worden.

Twee jaar geleden kon men bij de BBC nog vernemen dat HTS “de laatste incarnatie van al-Qaeda in Syrië” is.
Sinds 18 jaar worden zowel in het Nabije en Midden-Oosten als in Afrika oorlogen door westerse landen gevoerd of georkestreerd om – naar verluidt – de incarnatie, de heropstanding, van het internationaal terrorisme – en dat is al-Qaeda, verantwoordelijk voor de 9/11 aanslagen – wereldwijd te verslaan.

En juist zij – islamitische terroristen met al-Qaeda-banden – delen de lakens uit in Idlib volgens de sharia-wetten, die zij ongegeneerd propaganderen. En zij kunnen dat omdat zij rijkelijk gezegend worden. Gezegend door hun westerse beschermheren en hun Arabische “partners” met militaire en niet-militaire uitrusting, met logistiek, strategische, politieke informatie en bijstand, en vooral met propaganda.

Het Syrische leger doet bijgevolg dàt, waartoe de westerse staten op een onbeschaamde wijze oproepen: het Syrische leger strijdt tegen het terrorisme en juist deze strijd wordt door de westerse staten en hun vazallen in de VN-Veiligheidsraad gesaboteerd.

Nog altijd zijn ca. 60.000 tot op hun tanden bewapende extremisten – voor een groot gedeelte buitenlanders – in Idlib aanwezig. Het “humanitair volkerenrecht”, een Orwelliaans, manipuleerbaar begrip, dat men graag in de mond neemt om de met een “tot onze spijt”-kaartje uitgevoerde geweldmaatregelen, lees: oorlogen, te rechtvaardigen is voor de djihadisten even indrukwekkend als een mug op een olifant. In tegendeel: zij concentreren hun uitvals- en commandobases, hun wapen-en munitie-arsenalen, bewust in de buurt van burgerinfrastructuur. Zij misbruiken de burgerbevolking als beschermend schild en slechts om die reden werd Idlib nog niet van het gespuis bevrijd. Het resolutie-ontwerp van KDB houdt daar rekening mee (!): “Er wordt geëist dat de lidstaten (VN) ervoor zorgen dat alle maatregelen ter bestrijding van het terrorisme in overeenstemming zijn met het volkerenrecht en (…) dat (militaire) operaties de partijen, betrokken bij bewapende conflicten, niet van hun humanitaire-volkerenrechtelijke verplichtingen ontbonden worden.”

Het Orwelliaans begrip “humanitair volkerenrecht” heeft tot doel het VN-Charta-volkerenrecht door een nieuwe bovenlaag-volkerenrecht te overstijgen. Het zou zo kunnen omschreven worden:
“Bijzondere omstandigheden eisen bijzondere maatregelen en als wij – de Goeden – de mening toegedaan zijn dat bijzondere omstandigheden van tel zijn, dan moeten wij ook bijzondere maatregelen nemen. Immers humanitair volkerenrecht overstijgt elk ander volkerenrecht.”

Dit uithollen van het algemeen bindend volkerenrecht wordt sinds twee eeuwen ononderbroken toegepast en daarin zijn ook de concepten en het principe van “Responsible to protect”, of kortweg R2P (verantwoordelijkheid om te beschermen) ingebed. Daartoe horen ook de florerende nieuwe internationale rechtbanken, die zich geroepen voelen naar goeddunken ongeliefde, lees ongewenste, staatsleiders op de beklaagdenbank te slepen (… in afwachting op het politieke en media-schavot). Dit mag blijken uit het KDB-resolutie-ontwerp waarin:
“nadrukkelijk geëist wordt de grondbeginselen van onderscheid en verhouding aan te wenden en alle mogelijke maatregelen te treffen om schade aan burgers en burgerobjecten te vermijden en minimaliseren. Bovendien moet de secretaris-generaal inbreuken tegen het humanitaire volkerenrecht onmiddellijk te melden.”

Dat zou men eens de inwoners van het Iraakse Mosoel moeten laten weten, die hebben het mogen ondervinden. De VSA hebben I.S. in Mosoel bestreden met als “humanitaire” prijs tienduizenden burgerslachtoffers (40.000?). Maar deze slachtoffers zijn natuurlijk niet als inbreuk op het “humanitaire volkerenrecht” in de VN-boekhouding opgenomen. VSA-toppolitici hielden het op “een niet te vermijden fenomeen in deze speciale situatie”. Wie brengt dit eindelijk voor de VN-Veiligheidsraad?
Het “humanitaire volkerenrecht” is een strijdbegrip, een boosaardige tactiek om mensen emotioneel, dus geestelijk voor oorlogen rijp te maken. Het heeft een planmatig doel: een verzwakking, een uitholling van het volkerenrecht.

Twee maten, twee gewichten…

Wat in het KDB-resolutie-ontwerp volledig ontbreekt is de effectiefste manier om de mensen in Syrië te helpen. Zonder de aanwakkering van buitenuit zou een volgende resolutie, met als basis het fictieve “humanitaire volkerenrecht”, overbodig zijn. Zou het militaire conflict snel beëindigd zijn. En juist dat proberen westerse machten ten allen prijze te verhinderen.
De oorlog in Syrië – en niet uitsluitend deze – is o.a. nodig om een “nieuw volkerenrecht” op de sporen te zetten. Het sterven op de slagvelden in het Nabije Oosten en Afrika is de voorwaarde, de geënsceneerde geschiedenis voor een neo-globaal politiek systeem onder de beschermende paraplu van zelfverklaarde Goeden (… Gutmenschen) binnen de westerse elites.

Rusland en China brachten hun eigen resolutie-ontwerp ter stemming: “dat alle partijen die op 31 augustus (eenzijdig door de Syrische regering uitgeroepen) wapenstilstand respecteren om een verdere verslechtering der humanitaire situatie in Idlib te vermijden en dat het staken van de vijandigheden (ook) geldt voor niet-militaire operaties tegen individuele personen, groepen, ondernemingen en inrichtinge die een band hebben met de terroristische groeperingen, genoemd in de VN-Veiligheidsraad.”

Terroristen zijn zij, die met terreur politieke doeleinden willen bereiken. Hun alom bekend doel is nog altijd de val van de Syrische regering. Of de Syrische regering onder de leiding van al-Assad ons nu bevalt of niet, doet hierbij niet ter zake. Omdat ze wettelijk is… zoals ook de Saoedische regering, of de Turkse, of de Qataarse, die der VAE… Wij hebben niet het recht ons in de maatschappij dezer staten te bemoeien. En als we dat toch doen – doordat we de extremisten daar ondersteunen – dan ondersteunen we terroristen, dan zijn wij actief in het staatsterrorisme.

Het maakt vooral duidelijker hoe cynisch de initiatieven van westerse staten in de VN-Veiligheidsraad wel zijn. Het zijn dezelfde staten die medeverantwoordelijk voor de nood der mensen in Syrië zijn. Het zijn dezelfde staten die zich aanmatigen de Syrische regering en diens leger te betichten van “humanitaire misdrijven” tegen de eigen bevolking…

Christoph Heusgen, langjarig lid der elitaire Duitse denkfabriek “Stiftung für Wissenschaft und Politik” (SWP) was tijdens het tijdperk dat terroristen – de Syrische Moslimbroeders – door de SWP in Berlijn met alle égards ontvangen werden, een engverbonden raadgever van Merkel. Hij is met zekerheid niet neutraal en onbevooroordeeld; hij is perfect op de hoogte van de Duitse “regime change” bemoeienissen wat betreft Syrië. Hij was tenslotte – zijn SWP-lidmaatschap en raadgeversfunctie indachtig – direct of indirect betrokken. En deze man bestond het – niet voor het eerst trouwens – zich in de VN-Veiligheidsraad op te winden met: “De Raad mag niet langer zwijgen en moet handelen.”

“Handelen”, in welke zin, mijnheer Heusgen? In de zin van het “humanitair volkerenrecht”, liefst ook met “vliegverbodszones”, zoals in Libië of in Irak?

Meer duiding over de SWP:

De Syrische VN-afgevaardigde al-Jaafari noemde het KDP-resolutie-ontwerp ook daarom een “surrealistische farce” en wees op de dubbele bodem van de westerse politiek:

“De inkt van jullie pen droogt snel als het om oorlogsmisdadigers, misdrijven van een door de VSA aangevoerde coalitie of als het om de illegale buitenlandse aanwezigheid (buitenlandse troepen en geheime diensten) op het Syrische grondgebied gaat. Er wordt ook sinds decennia gezwegen over de (vanzelfsprekende) immuniteit der Israëlische bezettingsoverheid (op Syrische bodem). Terwijl ze beweren dat bij de strijd van het terrorisme ook het humanitaire volkerenrecht moet gerespecteerd worden – zgz. de zorg om de mensen uitdragend – wordt in alle talen gezwegen over de omgang met staten die het terrorisme produceren.”

Dergelijke reosluties – verpakt als zorg voor de mensen – zouden met Syrië moeten overlegd worden. En dat gebeurt niet. Nooit. In de plaats daarvan wordt over de hoofden heen (van de Syrische regering) gehandeld. Permanent wordt er geprobeerd Syrië op het diplomatische parket te ontmondigen. Al-Jaafari benadrukte – nogmaals – het recht van zijn land zich tegen terroristen te verdedigen, terroristen die hele regio’s voor vreemde belangen gegijzeld houden en hij waarschuwde de westerse diplomaten:

“Dat wat wij vandaag in Syrië moeten doormaken, is dat wat U morgen en overmorgen te wachten staat.” Hij voegde eraan toe dat Syrië het in volkerenrecht verankerde soevereine recht uitoefent om “monsters”, afkomstig uit Europa en andere landen, te bestrijden en verwijderen.