Gapersverbod

Officieel is er geen verbod. De verwijdering wordt aangeraden. Te vergelijken met de corona-aanbevelingen, de oranje-kleurcode, die het belgisch beleid uitvaardigt aan de bevolking. Echter… de gevolgen van een gaper-uithangbord aan je gevel kan leiden tot een spontane volksopstand.

Een gaper is een beeld van het hoofd van een man, meestal van zuidelijke afkomst, een Moor of Muzelman, met open mond en vaak met uitgestoken tong. Gapers, echte volkskunstproducten, komen enkel in Nederland en Vlaanderen voor.

Een gaper deed dienst als uithangbord van apothekers, om klanten te trekken, maar tevens als kwaliteitsaanduiding voor de winkel. Aanvankelijk werd dit uithangteken op de luifel gezet, maar vanaf de 17e eeuw steeds vaker aan de gevel bevestigd, met name in Amsterdam kwam dit veel voor. De mond van de gaper staat niet open om te gapen, maar om een medicijn in te nemen. De grimas van veel gapers is te verklaren doordat het medicijn vies smaakt. (…)

Zwarte ‘gaper’ weg bij Amsterdamse drogist door ‘dreigende situatie’

“Onze eigen gaper is momenteel weer ziek van ellende ook al hij is echt prachtig gerestaureerd. Het doet ons verdriet dat er negatieve geluiden klinken en dat onze gerestaureerde gaper iets van doen heeft met een politieke beslissing. Maar nee, daar houden wij ons buiten. We hebben ditmaal gekozen voor de huidskleur van een zieke, zoals gapers moeten uitbeelden.”

Uit: Het verhaal van onze gaper

Meer weten? Ga naar het Nationaal Farmaceutisch Museum en bezoek de Gapergalerij

Zelfs nu “cordon sanitaire”?

Is Vlaams Belang nog racistisch? Experts vellen hun oordeel ...

In HLN lezen we dat de voorzitters van vijf jongerenpartijen voorstander zijn van de maskerplicht. Vijf. Liet de krant een steek liet vallen of werd Filip Brusselmans, voorzitter van het VBJ, opzettelijk opzij geschoven, genegeerd, geweigerd? Schrik voor patriottische besmetting?

“We hopen dat dit signaal onze politici zal wakker schudden, er is met man en macht gewerkt om mondmaskers te voorzien voor de volledige bevolking”, zegt Kevin Maas, partijgenoot van de ministerin én toonbeeld van blakende gezondheid. “Met man en macht”. Stel u even voor wat de gevolgen zouden geweest zijn indien ze de boel hadden laten slabakken? Moest heel de situatie niet zo uit de hand gelopen zijn, moesten er niet zoveel doden gevallen zijn, we zouden er eens dik mee kunnen lachen. De corona-aanpak van de Wilmès-protagonisten kent u; het land b belandde ermee in de wereldstatistieken op plaats één. De hautaine houding van de uitverkoren vijf jongerenvoorzitters is meer dan misplaatst. Ach… wat zouden ze anders doen dan hun grote-mensen-partijversie? Ook cordon sanitaire in coronadebat: Vlaams Belang niet uitgenodigd

Het Goede Doel weigerde in het verleden zelfs schenkingen van het Vlaams Blok/Vlaams Belang. Nu nog het belgische ministerie van Financiën… wanneer weigert deze het belastinggeld van de VB-kiezers?…

Straf allemaal. En wij blijven dat pikken. Zelfs als het om de gezondheid gaat, wordt het Vlaams Belang als de pest gemeden. Nochtans waren zij de eerste jongerenpartij die gratis mondmaskers uitdeelde.

Meer weten? U kan het blunderboek hier bestellen.

Hoe behoud ik mijn gezond verstand?

Word bouwvakker, elektrieker, bakker, tomatenteler… maar ga in geen geval naar een hogeschool of universiteit!

… Op de universiteiten wordt de greep van het centraal bestuur op het onderwijs en onderzoek versterkt door de centrale toewijzing van onderzoeksgeld via NWO en door Europese onderzoeksbeurzen. Managers gaan zich nu ook bezighouden met de inhoud van onderwijs, een taak die vroeger aan leerstoelhouders was toevertrouwd. Op vrijwel alle universiteiten zijn ‘diversity officers’ aangesteld die er op moeten toezien dat op de literatuurlijsten geen racistische of seksistische boeken staan. Overal worden werkgroepen opgericht waarin docenten en studenten gezamenlijk ten strijde trekken om het hele curriculum te ‘dekoloniseren’…

Uit: Op de universiteit is geen plaats meer voor politieke diversiteit

Niet overtuigd? Prevel zoals bij de ‘wanneer-moet-men-bidden-vraag’ in de catechismus telkens weer: mea culpa, mea maxima culpa, neem hierbij de passende houding op één knie aan en herhaal:“We moeten de manier waarop we omgaan met racisme en intersectionele discriminatie veranderen.”

“Niet de politie…

… maar wij zelf, wij schieten elkaar dood.

Person: Mirror | Free stock photos - Rgbstock - Free stock images ...

Terwijl zaterdag, op de 4th July, onafhankelijkheidsdag der VSA, in Atlanta protestbetogingen tegen racisme en politiegeweld doorgingen, kwam het tot een dodelijke schietpartij. Het slachtoffer was slechts 8 jaar oud. De burgemeester, Keisha Lance Bottoms, riep de zwarte gemeenschap en de BLM-terroristen tot de orde. Immers wat de Afro-Amerikanen zelf aan geweld en criminaliteit op straat presteren is veel erger dan het geweld door de politie.

Ze houdt samen met de ouders van het gedode kind Secoriea Turner een persconferentie:

“Wij schieten elkaar dood in de straten van deze stad. Ze hebben op een kind (ze zegt ‘baby’) geschoten en het gedood en het ging niet om één schutter maar minstens twee. Een achtjarig kind! Wij brengen elkaar meer schade toe dan eender welke politie-ambtenaar bij deze overheid. Wij hadden gedurende de laatste weken meer dan 75 schietpartijen in de stad. Dat kan men niet de Atlanta Politie in de schoenen schuiven.”

De nieuwe inquisitie

https://ilibrariana.files.wordpress.com/2018/12/brand14.jpg?resize=448%2C315

Als inleiding citeren we Bertolt Brecht, die de speer omdraait, de censuur als een geuzennaam interpreteert.

De boekverbranding
Toen het regime beval boeken met een schadelijke inhoud openbaar te verbranden en overal ossen gedwongen werden karren volgeladen met boeken naar de brandstapel te trekken, ontdekte een verdreven dichter – één van de besten – toen hij de lijst der verbrande werken bekeek – tot zijn ontzetting dat zijn boeken over het hoofd waren gezien. Hij haastte zich in alle staten naar zijn schrijftafel en schreef een brief aan de machthebbers.
“Verbrand mij,” schreef hij met vliegende veder, “verbrand mij!”. “Doe mij dat niet aan! Laat mij niet alleen achter! Heb ik niet altijd de waarheid geschreven in mijn boeken? En nu word ik door jullie als een leugenaar behandeld! Ik beveel jullie: verbrand mij!”

Hoeveel films en televisieprogramma’s sinds de BLM-waanzin onder de racisme-hakbijl geamputeerd werden? De iconische film ‘Gone with the wind’ moest als eerste eraan geloven, vervolgens humoristische TV-reeksen zoals bv. ‘Little Britain’* omdat dat één van de acteurs zijn gezicht zwart maakte én de beruchte episode in Fawlty Towers waarin Basil totaal het noorden kwijt is als er Duitse gasten in zijn hotel verblijven. Dit lag echter te gevoelig: Fawlty Towers behoort quasi tot de kroonjuwelen der Britse humor – mits duiding mocht het dan toch nog blijven uitgezonden worden.

Deze zelfkastijding beperkt zich niet tot scènes, verhaallijnen, interpretaties die een vermoeden van racisme kunnen opwekken, de zelfopgelegde censuur richt zich ook naar verhalen waarin de politie in een te positief licht geplaatst wordt. Paramount Network heeft aangekondigd dat het populaire programma ‘Cops’** ergens in het archief opgeborgen wordt. Wachtend op minder explosieve tijden? Paramount maakte duidelijk dat het “geen onmiddellijke of toekomstige plannen had voor de terugkeer”. Hét probleem: de politie werd in de reeks niet afgeschilderd als een moordzuchtige bende in uniform, maar wel als hulpverleners, als mensen die een moeilijke taak vervullen.

Er moeten in al deze productiehuizen, film- en tv-oppercommando’s een heel leger criticasters aan het werk zijn die elke film, elke tv-reeks, onder de racismeloep nemen om te beslissen welk fragment er kan (moét) geknipt worden, welke zinnen opnieuw moeten ingesproken, de ondertiteling ‘aangepast’ of welke film in zijn geheel ergens in de vergetelheidskerker dient begraven te worden. Een knieval die veel verder reikt dan de eenmalige onderdanige houding op één knie.

Censuur door machtige ‘culturele’ organisaties is slechts één symptoom van wat nu snel de institutionalisering van de onverdraagzaamheid geworden is. Hoewel de verschillende BLM-groepen zichzelf verkopen als een beweging voor diversiteit, tonen ze zich opvallend vijandig t.o.v. de diversiteit der meningen. Volgens hen bestaat er slechts één mening, hun mening, hun interpretatie van gebeurtenissen, van het verleden, heden én – vanzelfsprekend – eigenen ze zich ook het patent op de toekomst toe. Wie durft een andere mening of een slechts een bezorgdheid te uiten, wie meent dat objectiviteit nog toegelaten is, die wordt door de culturele messenslijpers uitgespuwd.

*Honi soit qui mal y pense. Wat als een racistische insteek beschouwd wordt, is in feite net het omgekeerde. De blanke gastheer wordt belachelijk gemaakt wegens zijn ‘racisme-overgevoeligheid’. Om satire te begrijpen is een minimum I.Q. vereist…

Hieronder een scène uit Little Britain, die voor de BLM-waanzin begon al gecensureerd werd – mocht u een zwart scherm zien, dan werd het waarschijnlijk “van hierboven” ongeschikt geacht voor uw gemoedsrust… En voor alle duidelijkheid: de zwarte gezichten werden niet met roet of schoensmeer donker gemaakt. Niet dat we aan uw bevattingsvermogen twijfelen, maar wel aan dat van de BLM-Stasi.

**Intro-filmpje van ‘Cops’: “… we acteren niet, wat u ziet is de harde realiteit… we wenen, we worden gekwetst, we zijn bang, we maken fouten, we zijn mensen…”:

Volksverraad kleurt “Grün”

Contestants Fail to Pass Gas in Fart Competition | Pure Country 106.7

Wat “Grüne” jongeren zich kunnen permitteren, moet u eens als conservatieve kiezer proberen. Laat staan als patriot. Zij pleiten er onomwonden voor Duitsland te ontbinden, de bevolking zodanig te laten verkleuren dat er geen sprake meer is van een blanke meerderheid.

Het wapperen van de Duitse driekleur bij internationale voetbalwedstrijden vindt deze Grüne woordvoerster (… schermt ze haar spiegel af met een zwart doek? … zooo blank… dat moet toch pijn doen aan de ogen!…) een uitnodiging tot geweld. En vraagt zich af waarom de Duitse voetbalploeg niet gesteund kan worden door een groene vlag?

De Grüne Jugend eiste een vlagverbod – ook deze woordvoerster is even blond…

Ach… ze willen ook het kapitalisme afschaffen. Kijk even mee naar hun oplossing… meer solidariteit…

Terugkeer van het gezond verstand?

Steeds meer bedrijven en organisaties keren zich tegen de Black Lives Matter-beweging. Ze vinden dat activisten de strijd tegen racisme misbruiken om hun ‘extreemlinkse agenda’ door te voeren. De BBC verbood bijvoorbeeld haar presentatoren om speldjes van BLM te dragen en ook de Britse voetbalwereld neemt steeds meer afstand van de groep.

De waarheid heeft ook haar rechten

Nederlandse Politiebond - De sterkste vakbond voor personeel van ...

… Demagogie
Het doet me pijn als ik op de landelijke radio een activist hoor zeggen dat de Nederlandse politie de afgelopen vier jaar 41 mensen heeft ‘vermoord’. Dit cijfer is afkomstig van de actiegroep Control Alt Delete en betreft mensen die tussen 2016 en 2019 tijdens of kort na een aanhouding kwamen te overlijden – ‘onder verantwoordelijkheid van de politie’. De suggestie is dan dat deze 41 arrestanten in blakende gezondheid binnenkwamen, terwijl het in veel gevallen ging om verwarde mensen met ernstige gezondheidsklachten, harddrugsverslaafden met een overdosis en bijvoorbeeld slachtoffers van verkeersongevallen. Ik sta open voor feedback en kritiek, maar dit is echt een giftig staaltje demagogie…

… Laatst nog had een donkere man een raam ingegooid. Hij viel uitgaanspubliek lastig, was onder invloed van meerdere soorten drugs en super-agressief. Met een paar agenten kregen we hem onder controle. Om ons heen verzamelden zich tientallen mensen. Die begonnen uitgebreid te filmen en ons te beschuldigen van racisme en buitensporig politiegeweld, terwijl wij ze volgens ons juist aan het beschermen waren tegen deze doorgedraaide man….

… Stoppen met preventief fouilleren terwijl er tientallen jongeren met wapens op zak lopen is ontzettend dom en kan goed fout gaan. Het verbieden van het aanleggen van een nekklem terwijl dat zelden gebeurt en het leven van een agent kan redden is onredelijk. Dat soort maatregelen is pure symboolpolitiek ten koste van de veiligheid van politiemensen. Ze dragen niets bij aan een effectieve bestrijding van racisme en discriminatie…

Uit: Noodzakelijk Kwaad, een artikel uit het NPB Bondsblad

Wat niet belangrijk genoeg gevonden werd…

… om in het journaal vermeld te worden.

Meisjes, vrouwen, die wegens een “subjectief onveiligheidsgevoel” zich amper nog op straat durven te begeven vroegen in Scheveningen aandacht voor het probleem. Hét probleem dat niet mag genoemd worden… In onderstaand filmpje (1″50″) wordt duidelijk wat de dames bedoelen, nl. dat zelfs bij een protestactie de actievoersters het niet wagen de onverlaten, de oorzaak van het probleem, aan te duiden:“… dat we de afgelopen weken heel slimme keuzes hebben gemaakt, verstandige keuzes, door niemand met de vinger te wijzen…”

Keuzes? Als er bij je ingebroken wordt, ga je dan niet op zoek naar de dief? Of vind je dan dat het een sukkelaar is die jouw gestolen eigendom méér nodig heeft dan jij zelf? De schrik voor represailles zit er duidelijk diep in.

Wij vragen ons af wat er nu prioritair is: seksisme, discriminatie, racisme… Eén ding is zeker: criminaliteit staat onderaan de lijst.

Bij het vrouwenprotest op Scheveningen waren vrijdagavond tussen de 500 en 600 demonstranten aanwezig. Dat zegt initiatiefneemster Roos Padmos tegen Den Haag FM.

De protestactie was bedoeld om aandacht te vragen voor de overlast die vrouwen en jonge meiden ervaren rondom de boulevard op Scheveningen. Ze willen dat er zo snel mogelijk een einde komt aan de intimidatie en bedreigingen. Lees heel het verslag…