Zo hoort u het eens van een (Armeense) Syriër

Afbeeldingsresultaat voor syria loveWie zich interesseert voor de toestand in Syrië zal de naam Kevork Amassian uit Aleppo niet onbekend zijn.  Hij schrijft zowel in eigen naam als via Syriana Analysis.

Jens De Rycke had met hem een vraaggesprek.  Zelfs de grootste twijfelaar aan pater Daniels wekelijkse verslagen zal moeten toegeven dat Kevork Amassian in grote lijnen hetzelfde verhaal vertelt.

Hij geeft volgende afsluitende boodschap mee:

“Wees kritischer bij het lezen van of kijken naar berichtgeving over of vanuit Syrië.  Niemand heeft nu nog het excuus van misleiding – men is slechts één muisklik verwijderd het internet, van alter-natieve bronnen om te weten te komen wat er gaande is in Syrië.  Bij twijfel neem geen positie in – van eender welke kant – noch voor of tegen de regering.  Blijf dan neutraal.  Maar wie echt wil weten wat er gebeurt in Syrië moet dubbelchecken.

 

Geloof niet alles wat in de MSM.gepubliceerd wordt, want deze zijn het eigendom van regeringen, van ondernemingen en zij hebben een politieke agenda in Syrië: een project tegen onze wil.  En tegen onze zelfbeschikking.  En tegen onze democratie.  Wij willen onze eigen democratie gestalte geven in Syrië en niet de westerse democratie want die past niet bij ons.  Wij zijn geen Europeanen.  Onze cultuur is anders.  Wij hebben andere waarden.  Wij willen onze eigen vorm van democratie creëren in Syrië, ons eigen politiek systeem, door de Syriërs en niet door een buitenlandse krachten.”

 

 

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Vredesgesprekken voeren op het wereldforum met deelnemers die met het zelfde woord het tegenovergestelde bedoelen is tijdverlies.

“Vrede” voor Syrië en zijn bondgenoten betekent een ondubbelzinnig erkennen van zijn soevereiniteit, territoriale integriteit en een radicaal uitroeien van alle terroristen en gewapende bendes zodat Syriërs onder elkaar kunnen groeien in verzoening, het land heropbouwen en de harmonieuze samenleving herstellen.

“Vrede” voor het westen betekent een herstel van de “pax americana” met zijn wereldoverheersing (door VS-Israël-Engeland-EU-NAVO-golfstaten) in een unipolaire wereld.

Dat betekent het koloniseren van het onafhankelijke Syrië, de wettige regering omverwerpen, het land ontwrichten en de bodemrijkdommen verdelen onder de wereldheersers. Dat waren de standpunten zeven jaar geleden, dat zijn de standpunten nu. Ondertussen is Rusland (met anderen) komen helpen om IS op te ruimen. Het kan zeggen: veni, vidi, vinci. “Ik hoop dat de Russische orthodoxe kerk dank zij haar gezag in de wereld in staat zal zijn, met de steun van de internationale gemeenschap, de heropbouw van Syrië te bevorderen door humanitaire bijstand aan de  burgers en door de heropbouw van de  verwoeste culturele en geestelijke centra” (Poetin tot de bisschoppen in vergadering te Moskou, vrijdag 24 november 2017).

P. Daniel

Met de Advent verlangen naar Kerstmis

De Adventstijd is een intense voorbereiding op het feest van Kerstmis, de eerste komst van Jezus met zijn geboorte te Bethlehem,  ongeveer twee millennia geleden. Het was een bijzonder schamel, armzalig gebeuren in een stal en scheen voor de toenmalige geo-politiek van geen enkel belang. In werkelijkheid waren de geboorte, dood en verrijzenis van Jezus de allerbelangrijkste gebeurtenissen voor de mensheid. Ze hebben niet alleen de geschiedenis maar ook de mensheid in twee verdeeld: voor en na/tegen Christus. We vieren intens zijn Komst tot zijn Wederkomst. En zo worden ook in ons klooster op verschillende plaatsen en zo creatief mogelijk kerststallen gemaakt: in de kerk, de refter, het kleine salon en bij ons in de nieuwbouw, de kapel, de refter…Het zijn maar hulpmiddelen om onze innerlijke verbondenheid met Jezus Christus te versterken. In de byzantijnse traditie is hiermee traditioneel nog een vasten verbonden die hierin bestaat dat men van middernacht tot na de middag niet eet. En zo is het middagmaal van 14.00 u voor de meesten de eerste maaltijd van de dag.

De orthodoxe pastoor van Deir Atieh organiseert komend weekend een kerstmarkt en biedt ons de mogelijkheid om kerstbeelden aan te bieden voor de kerststallen. Zijn feestzaal staat vol met allerlei kerstmateriaal. Het bracht extra maar aangenaam werk mee voor ons en we konden een mooi standje aanbieden met kerstbeelden, sierkaarsjes …

We beleefden een mengeling van sinterklaas- en kerstavond voor de kinderen en speciaal ook voor de gehandicapten van het dorp. Deze week logeerde immers een groep van acht toneelspelers bij ons in het grote appartement van de nieuwbouw omdat ze in de streek enkele keren een avond voor kinderen zullen verzorgen. Het zijn vier meisjes, en vier jongens en de leider is een gekende nabootser van Charlie Chaplin. Ze komen uit Dara, Deir Ezzor, Damascus…

Lees verder

In de schaduw van Dzjengis Khan

Luo, een Chinese man uit het centrum van Mongolië,  werd tot een jaar gevangenis veroordeeld omdat hij een afbeelding van Dzjengish Khan vertrappeld had.  Zijn onbezonnenheid – de belediging van Dzjengish Khan – zou tot sociale onrust geleid hebben.  Hij plaatste zelf een video met zijn euveldaad en weigerde na zijn veroordeling en verontschuldigingen hoger beroep.

Chinese man jailed for a year for insulting Genghis Khan

Nog steeds een icoon.  In Mongolië werden talrijke standbeelden van hem opgericht.  Dit recente indrukwekkende monument van staal is 40 m hoog.

Het Mongoolse Rijk op een tijdlijn:

 

 

 

 

 

De Freiheitlichen bepalen mee de Oostenrijkse koers

De coalitie van de ÖVP en FPÖ is een feit.  Oostenrijk krijgt een regering met christendemocraten en patriotten. 

Louis Michel, vader van de belgische regeringsleider, gaf in 2000 de raad niet meer in Oostenrijk te gaan skiën toen er een regering gevormd werd met de FPÖ.  Onnozel, zegt hij nu, maar handelt in feite niet anders als het over de Hongaarse eerste minister Orban gaat.

Door de strot geduwd

Afbeeldingsresultaat voor strotBrexit of geen Brexit, de vluchtelingenindustrie blijft draaien dankzij de Kerk in samenwerking met ‘artiesten’.  Wat vindt U van deze luster met opgehangen vluchtelingenkleding in een Londense kerk?  Het moet een kunstwerk voorstellen met 700 kledingstukken die op de stranden van Lesbos verzameld werden.  Bewijs van oorsprong wordt gegarandeerd.  Ons schuldgevoel kan niet groot genoeg zijn.  Verneem meer over de kunstenares en de doelstelling.

Qua innovatieve kunstbeleving moesten wij niet onderdoen; tenslotte hadden wij een gekruisigde koe.

Laat ons bidden…

 

In Frankrijk zijn Maria en Jozef de échte vluchtelingen

Afbeeldingsresultaat voor béziers crèche st marie josephIn Franse gemeentehuizen zijn kerststallen, zelfs kleintjes, verboden, want in strijd met de selectief toegepaste laïcité.  In Béziers hebben ze lak aan rechtbanken, liga van de onmisbare mensenrechten, en tutti quanti.

Het is een mirakel dat O.L.Vrouw nog in Lourdes mag prijken.  Zij krijgt rondom de klok bescherming tegen wat de paus de “godsdienst van de vrede” noemt.

Afbeeldingsresultaat voor lourdes islamique

Robert Ménard inaugure sa crèche dans la mairie de Béziers malgré un jugement du Conseil d’Etat

Met alle middelen moet de AfD bestreden worden

Afbeeldingsresultaat voor aktionskit aufstehen gegen rassismusEen Bündnis, een verbond – zogezegd tegen racisme –  met 14 handtekeningen van volksvertegenwoordigers der zgn. democratische partijen om samen met  extreemlinkse geweldenaars  de AfD dwars te zitten.   O.a. heeft Eva Högl getekend, vice fractievoorzitster van de SPD.  Als ze hiermee geconfronteerd wordt lijdt ze plotseling aan Alzheimer.  De stoottroepen wordt een “Aktionskit“, een rugzakje aangeboden met daarin alles wat een mensenrechtenverdediger van pas kan komen om de AfD te boycotten.

Meer…

Beatrix von Storch aan het woord in de Bundestag:

 

“Het gaat niet om mensenrechten…”

Afbeeldingsresultaat voor gas animated gif“… het gaat om gas, om Amerikaans gas…”

Dirk Müller reageert op de Amerikaans gestuurde retoriek van het niet afhankelijk te mogen zijn van Russische gasleveringen aan Duitsland… en de voor de hand liggende oplossing: waarom geen LPG-gas uit de VSA of zelfs uit Israël invoeren?  Dat laatste…altijd geschikt om een aflaat te verdienen… Oeps, die werden door Martin Luther afgeschaft.

“Het gaat niet om macht.  De Amerikanen spelen met vuur, ze spelen echter in onze bossen, voor onze huisdeur.  Zij hebben nauwelijks handels-betrekkingen met Rusland.  De Duitse industrie hangt massaal van de Russen af.  En dan hier met vuur komen spelen, de gasvoorziening in Europa in gevaar brengen, militaire vluchten over de Baltische Zee…

Oekraïne is het hart van Europa, niet ver van ons, een gevaarlijke situatie.  Het gaat slechts om Amerikaanse energiebelangen, waarbij EUropa die zelfs steunt… We laten ons door de Amerikanen in een conflict betrekken.  We zijn zo stom dat ons de varkens bijten…(Duits spreekwoord)  De wereld is zot geworden, voor zover ze dat al niet was.”

De EU besliste getrouw aan haar Amerikaanse onderworpenheid de Russische sancties met zes maanden te verlengen. EU leaders roll over Russia sanctions

 

Meer info over Mister Dax, Dirk Müller.

Of het nu om de geplande noord- of zuidverbinding gaat…

 

‘Democratische’ bemoeienissen in Syrië

… of hoe de wapenleveringen aan de ‘democratische’ oppositie olie op het vuur gooiden in Syrië, Irak…

De vredesonderhandelingen in Genève werden volgens de Syrische afgevaardigde bij de VN,  Bashar Ja’afari, gesaboteerd door Saoedi Arabië daar zij de afzetting van president Assad eisen: “Er is geen oppositie, behalve deze in het Syrische parlement, het zijn buitenlanders die hun wapens richten op moslimbroeders.”

Reuters

De zgn. ‘Syrische oppositie’ vindt het tegenovergestelde: Assad verwerpt de vredesbesprekingen.

In Genève bespreekt men de Syrische ‘vrede’