Onvoorwaardelijke capitulatie…

Afbeeldingsresultaat voor deutschland über alles merkel… van aan Duitsland
Zonder enig schot gelost te hebben, zonder oorlogsverklaringen, zonder dat iemand zich er druk over maakt, ging Hitlers Merkels droom in vervulling.
Duitsland leidt de dans.  Zij wordt  wordt opnieuw EU-kanselier.

In het EU-gremium hebben onze Oosterburen 96 zetels, de meeste van alle lidstaten.  Na een fout ingeschatte carrièrewending van Martin Schulz, werd Antonio Tajani voorzitter van het EU-parlement.  Tajani is vanzelfsprekend lid van de EVP fractie, waarin Merkels partij, de CDU, de lakens uitdeelt.  M.n. door de “gloeiende Europeaan” Elmar Brok, en Manfred Weber.

Jean Claude Juncker heeft ook zo’n factotum, Martin Selmayr – vanzelfsprekend van CDU-signatuur – die achter de schermen aan de touwtjes trekt.  Van die man zullen we in de toekomst nog horen.  Voorlopig neemt hij Jean Claude Juncker in bescherming (vooral tegen zichzelf), maar als het ogenblik rijp is, dan zal hij niet aarzelen de keizer van de troon te storen.

Mario Draghi’s dagen als ECB-chef in Frankfurt zijn geteld.  Merkel wil haar (Weid)mannetje, nu nog aan de top van de Duitse nationale bank, in die functie zien.
En dan is de cirkel rond: politiek, financieel, economisch, alles ‘fest in deutschen Händen’.

De Franse president heeft er geen moeite mee.

FT

Het masochisme van de Christenunie

Afbeeldingsresultaat voor masochisme christenenIn het islamitische Midden Oosten worden de christenen massaal gemarginaliseerd, verdreven, afgeslacht. Alleen onder Assad in Syrië is er nog bescherming voor de christelijke minderheid. Als je christen bent in Nederland, dan heb je dus meer dan genoeg reden om huiverig te staan tegenover uitbreiding van de islam hier.

Lees opiniestuk van Joost Niemöller: Segers buigt vandaag diep voor de islam

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

De verslaggever, pater Daniël Maes,  verblijft momenteel in Vlaanderland.  We handhaven de gebruikelijke titel.

Goede Vrienden,

Voor enkele weken verblijf ik in de abdij van Postel (praktisch het centrum van mijn afwezigheid) en krijg de kans om op verschillende plaatsen te getuigen zowel over wat er werkelijk in Syrië gebeurt als over ons boek “hoe een paus gelijk kreeg”. Inmiddels kan ik vele boodschappen doen voor de gemeenschap Mar Yakub. Het eigenlijke maatschappelijke gebeuren laten we even rusten en bidden dat er toch eens vrede mag komen.

P. Daniel

Vrijdag 19 mei 2017

Qâra – Damascus – Beiroet – Brussel – Postel

Na de eucharistieviering vorige vrijdag namen we samen het ontbijt, waarna ik afscheid nam van de zusters en medebroeders. De burgemeester van Qâra bracht me naar Damascus. De controles onderweg waren veel strenger dan gewoonlijk, hoewel de soldaten vriendelijk bleven. In Damascus was het werkelijk zomers weer en je zag het ook aan het gedrag van de mensen. Op de grasperken zaten groepen jongeren of gezinnen samen. De familie Srour is al eeuwen lang nauw verbonden met ons klooster en zorgt nu nog voor ons. Deze familie is goed vertegenwoordigd in Damascus en in Qâra. Aan het ouderlijk huis, waar moeder leefde en vorig jaar gestorven is, werd ik opgewacht. Een neef met zijn vrouw en twee kleine kinderen bracht mij naar zijn schoonouders in de christelijke wijk van Damascus, Bab Touma. Hier zijn zes dochters en twee zonen. Vier getrouwde dochters met hun kleine kinderen waren thuis. Een leven van jewelste in dit oude, vrij kleine huis met antieke balken. Er werd voor een versnapering gezorgd. De neef vroeg uitdrukkelijk om voor het huis en gans het gezin te bidden, wat we onmiddellijk hebben gedaan. Daarna nodigde hij mij uit om in een restaurantje met nog twee vrienden te gaan eten en hij wilde absoluut niet dat ik financieel zou bijdragen. Het waren jongens die we ook in Deir Atieh bij de voetbal al ontmoet hadden. Hier kwamen vele families eten. Af en slechts zag je een vrouw of een meisje met een hoofddoek. Dit is duidelijk een christelijke wijk.

Rond vijf uur in de namiddag werd voor mij een taxi voorzien die me over de grens naar Beiroet bracht. Alles verliep vlot en zonder moeilijkheden. Ik heb nog van gedachten kunnen wisselen met moeder Agnes-Mariam en zr Carmel, heb een halve nacht goed geslapen. Ik was op tijd in de luchthaven van Beiroet en kwam ook op tijd toe in Zaventem, waar ik opgehaald werd en naar de abdij van Postel gebracht.

Maandag 15 mei mocht ik een lang interview  geven voor de alternatieve nieuwsite “Signs of the Times”  (www.sott.net). Woensdag en donderdag mochten we een avondconferentie geven over de noodzaak om zeer kritisch te staan tegenover de gewone berichtgeving en over ons boek, de echte betekenis van de contraceptie: voor de “tegenstroom” in St. Michiels-Brugge en voor de Belfortgroep in Oostkamp. Het waren zeer geïnteresseerde toehoorders met een erg levendige interactie. Hartelijk dank aan de organisatoren.

 

 

De hoge toppen werden geschoren

Hij wou nochtans zóóó graag führen!

Martin Schulz zag zichzelf met de scepter en kroon van de nieuwe Duitse kanselier.  Opiniepeilingen gaven hem gelijk.  Het Merkeltijdperk zou ge-endlöst zijn.  Zou… tot de politieke kaarten in enkele Bundesländer geschud werden.  De Duitsers willen méér Merkel.

Jetzt ist Schulz  Schluss!

Politiek beest Schulz  wil er de brui aan geven.  Heel de Bundesrepublik mag hem gestolen worden.  Hij wil terug naar zijn eigen EU-kansel.  Gabriel moet zijn ding maar doen.

Volgens onze vlieg in Brussel heeft de SPD-baas Martin Schulz bij zijn oude medewerkers gepolst of zijn plaatske binnen de EU-cenakels nog vrij is.  Zaterdagavond enkele minuten na zes uur in de namiddag belde hij informeel – hoe is’t met vrouwke en de kindjes? – en zonder enige bijgedachte om te informeren of zijn bureau nog vrij is.  De medewerkster (v) was ontroerd: “Elk detail herinnerde hij zich nog.  Of zijn stoel er nog staat, de telefoon niet afgetapt wordt…”

Een woordvoerder van Schulz verzekerde dat dit een heel normale gang van zaken is bij de sossen.  Ze zijn nu eenmaal sociaal en “uit het oog, uit het hart” is bij de kameraden niet gebruikelijk.  Vanzelfsprekend houdt dit sociaal gesprekje geen verband met de resultaten van drie gewestelijke verkiezingen.  Na 20 jaar verblijf in het EU-hoofdkwartier te Brussel onderhoudt Schulz gewoon kameraadschappelijke relaties – ook met de ambtenaren.
Verder liet hij langs zijn neus weg doorschemeren dat hij op maandag, 25 september, wel eens zou binnenspringen daar hij dan “geen belangrijke verplichtingen in Duitsland Merkelland meer in zijn agenda zouden staan.”

Martin Schulz, Superstar

Schulz verlaat het zinkende schip

Socialistische bescheidenheid als hoogste deugd

Nigel Farage: 68% der Britten wil nu de Brexit…

… dankzij de pestkop-EU

“Jullie hebben de Griekse democratie kapot gemaakt, het zal jullie bij ons niet lukken!”

Steven Woolfe (UKIP) voegt er dit nog aan toe en citeert uit het gedicht van Rudyard Kipling: “Norman and Saxon”

“My son,” said the Norman Baron, “I am dying, and you will be heir
To all the broad acres in England that William gave me for share
When he conquered the Saxon at Hastings, and a nice little handful it is.
But before you go over to rule it I want you to understand this:–

“The Saxon is not like us Normans. His manners are not so polite.
But he never means anything serious till he talks about justice and right.
When he stands like an ox in the furrow – with his sullen set eyes on your own,
And grumbles, ‘This isn’t fair dealing,’ my son, leave the Saxon alone.

“You can horsewhip your Gascony archers, or torture your Picardy spears;
But don’t try that game on the Saxon; you’ll have the whole brood round your ears.
From the richest old Thane in the county to the poorest chained serf in the field,
They’ll be at you and on you like hornets, and, if you are wise, you will yield.

“But first you must master their language, their dialect, proverbs and songs.
Don’t trust any clerk to interpret when they come with the tale of their wrongs.
Let them know that you know what they’re saying; let them feel that you know what to say.
Yes, even when you want to go hunting, hear ’em out if it takes you all day.

They’ll drink every hour of the daylight and poach every hour of the dark.
It’s the sport not the rabbits they’re after (we’ve plenty of game in the park).
Don’t hang them or cut off their fingers. That’s wasteful as well as unkind,
For a hard-bitten, South-country poacher makes the best man- at-arms you can find.

“Appear with your wife and the children at their weddings and funerals and feasts.
Be polite but not friendly to Bishops; be good to all poor parish priests.
Say ‘we,’ ‘us’ and ‘ours’ when you’re talking, instead of ‘you fellows’ and ‘I.’
Don’t ride over seeds; keep your temper; and never you tell ’em a lie!”