Coburger nieuws

Opvallend hoe de oudste Coburgertelg van de oppercommandant der belgische strijdkrachten keer na keer – buiten haar drukke studeeragenda – in het nieuws komt bij presentaties allerhande. Naar verluidt zou de initieel geweigerde dotatie op de tafel van de regeringsonderhandelingen komen vermits de alom voor haar schoonheid, verstand, verschijning, taalvaardigheden… geprezen prinses (wat sowieso voor de hand ligt als men de Flup als vergelijkingsmateriaal heeft…) actief het land b – en vooral de Coburgers bankrekeningen – vertegenwoordigt. Dit gezegd zijnde, tot “een normaal leven” (zie bovenstaand bruggetje) hoort bij de Coburgers ook een royale (!) erkenning voor de onschatbare inzet ten dienste van het land b en de stomme kl… die nog in een operettenkoning geloven.

Afbeelding kan het volgende bevatten: een of meer mensen, staande mensen en schoenen

Coburger nieuws

Eigenlijk geen nieuws. We hebben twee koningen: een vakantiekoning en zijn opvolger Flup, een noeste werker, zoals zijn oom-met-heiligenstatus Boudewijn. Diens Spaanse weduwe heeft heel haar hebben en houden – die u en wij haar grootmoedig lieten bezorgen – aan haar Spaanse familie nagelaten. Primo proprio pueblo.

Die vakantiekoning is zoals bekend op pensioen. Om zich onledig bezig te houden krijgt hij van u en van ons het minimumpensioentje van 2.500 euro… per dag!

Nu hij en zijn Italiaanse eega hun zeebenen kwijt zijn kan hij er net mee rondkomen. De duurdere brandstofprijzen treffen hem en zijn eega niet meer (u zal zich misschien aan zijn pathetisch verzoek om een tankkaart herinneren…) en het onderhoud, ligtarieven e.d. zijn sowieso ten laste van zijn onderdanen. (…)

Terugblik

De valse koning van Heverlee.  Een studentengrap.  

Dit verhaal begint in het najaar van 1951, in café Breughel. Deze taverne was in die tijd was de stamkroeg voor vele Waalse studenten. De Leuvense universiteit was toen nog niet gesplitst.

Wanneer de Vlaamse student Hugo Engels het café binnenstapt, kunnen de stamgasten hun plezier niet op. Engels lijkt namelijk als twee druppels water op de jonge Koning Boudewijn, die pas het jaar eerder zijn eed aflegde.

Al snel groeit het plan om een stunt met zijn dubbelganger uit te halen. De Waalse studenten kunnen Engels overtuigen om de rol van Koning Boudewijn op te nemen en het pensionaat van het Heilig Hart instituut in Heverlee te bezoeken. Zij zouden zijn vorstelijk gevolg spelen.  Lees verder…

 

Taalvirtuoos en voetbalkoning

Johan Sanctorum heeft zo zijn bedenkingen bij de 21 juli-toespraak van zijne majesteit Flup.

Een citaat uit diens beklijvende boodschap die moeilijk kan overtroffen worden:

“Ook in ons persoonlijke en in het maatschappelijke leven beoordelen we onze sterkte aan de hand van resultaten, maar evenzeer de manier waarop we die resultaten bereiken, gedreven door eenzelfde streven. Omdat we er samen voor gaan en daarbij onze individuele talenten en tekortkomingen met elkaar verzoenen. Om sterk te zijn, om te slagen – en uiteindelijk: om mezelf te kunnen zijn, moet ik kunnen rekenen op de sterkten van de anderen. En daardoor word ik me ook beter bewust van de mijne. Doordat ik mij met en voor mijn medemensen inzet.”

Lees hier Johan Sanctorums nabeschouwing “Pathetisch voetbalpatriottisme: zelfs binnen zijn genre was die toespraak van Filip een ramp

 

Barbara Pas (VB) kijkt uit naar 21 juli

CoburgOok dit jaar kijk ik uit naar 21 juli. Omdat het parlementair reces begint en ik dan tijd kan maken om met mijn dochtertjes een uitstapje naar de Efteling te maken…

…Het is moeilijk te begrijpen hoe moderne mensen, die zich niet in de donkere Middeleeuwen wanen of in hun kindertijd zijn blijven hangen reële politieke macht wensen toe te kennen aan zoiets als een koningshuis. Een koningshuis is tenslotte per definitie anti-democratisch. Het is door de geschiedenis achterhaald, net zoals farao’s, vergoddelijkte keizers, harnassen, gladiatoren en de ridders van de Ronde Tafel. Koningshuizen zijn archaïsche resten die slechts in leven blijven door te parasiteren op het verleden. De monarchie is een aftandse, geldverslindende en ondemocratische instelling die niet thuis hoort in het Vlaanderen van de eenentwintigste eeuw…

Lees meer in “Aftands, geldverslindend en ondemocratisch”

Steek het op ons slecht karakter en olifantengeheugen, maar onderstaande video konden wij niet laten liggen.  In 2014 stak de importsecretaris van wal over de monarchie en defensie.  Over defensie mag geen kwaad woord meer gezegd worden sinds N-VA de minister van de belgische defensie geleverd heeft.  Over de monarchie… ach… in de wandelgangen én bij de oppositie is veel mogelijk.  Daar wordt zelfs op tafel geklopt.  Maar bij de meerderheid wordt in alle talen gezwegen.  Erger op herdenkingsdag van de troonsbestijging van de eerste koning der belgen, een gebuisde bijna-prinsgemaal van Verenigd Koninkrijk, weduwnaar en opportunist Leopold von Sachsen-Coburg, op 21 juli van verleden jaar stonden ze als één, (unité), broederlijk (‘fraternité’), en gelijk voor de wet (égalité) te kijken en te applaudisseren voor de stoet der belgicisten, zij aan zij met de Coburgerdynastie der belgen.   Luister naar zijn woorden – codewoord “transparantie” – , maar…. inderdaad… u raadt het.

De bronafbeelding bekijken

Coburger nieuws

Bij den Taaie en zijn koninklijk gezinnetje valt er weinig opzien-barend nieuws te rapen.  Ze reizen de wereld rond, lachen vriendelijk, drukken handjes, luisteren opmerkzaam, pretenderen alles te verstaan, Zijne Majesteit leest een verhaaltje voor.  Straks komen de obligate kerstwensen en dan een vakantiefoto in de Alpen en het jaar is rond zonder ongelukken.

Broer Lorre daarentegen speelt zijn rol van enfant terrible glanzend.  De boekskes moeten ten slotte ook verkopen.  Vanmorgen hoorden we dat zijn ‘mensenrechten‘ geschaad worden.  Want hij wordt door zijn monarch en het land b veroordeeld tot de isoleercel.   Is grote broer misschien jaloers op Lorre’s populariteit?

Bon, om in de toekomst alle uitschuivers te vermijden, wil hij een handleiding, een soort catechismus van prinselijk gedrag. Wat mag, mag niet?

“Prins Laurent zegt constructief te willen blijven en zoekt nu naar een oplossing, waarin de wet kan worden toegepast zonder dat ze in strijd is met fundamentele rechten.

Hij heeft een protocol laten opstellen waarin de verplichtingen van de prins gedetailleerd worden opgesomd en waarover hij overeenstemming hoopt te bereiken met de federale regering.” (DS)

 

Gerelateerde afbeeldingDikke zever in pakskes.  Om de poen is het hem te doen. Hij krijgt 308.000 euro per jaar plus kindergeld.  Niet in te schatten tot in het hoeveelste gaatje zijn broeksriem zal moeten aangetrokken worden.

In onderstaande video wordt duidelijk hoe moeilijk hij het nu al heeft…

Veel geblaat en weinig wol.  Gerolf Annemans en JM Dedecker interpelleerde al in 2011 over Lorre’s uitschuivers:

Coburger nieuws