Hoe we jaar na jaar bedrogen werden…

Uit de: Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging. Red. Ludo Simons. Tielt: Lannoo, 1998

Afbeeldingsresultaat voor geuzenlied de geyter 1878

Julius De Geyter

In zijn Geuzenlied van 1873 (… Dan, Geuzen, dan te wapen, De vrijheidsvlag in d’hand: Van ’t ongedierte der papen Verlost ons vaderland!...) noemde De Geyter, net als in 1858 in De Waerheid over de Vlaemsche Beweging, de strijd tegen de katholieke Kerk voor de vrije gedachte het enige doel van de V.B. Het nieuwe liberale gemeentebestuur richtte Franstalige middelbare scholen in voor meisjes. Toen het in 1876 startte met betalende jongensscholen voor de kleine burgerij liet gemeenteraadslid Van Beers door de raad beslissen dat de bijzonderste voertaal er het Nederlands moest zijn. Maar dat belette niet dat deze scholen steeds verder verfranst werden, in tegenstelling tot het in 1874 opgerichte Sint-Norbertusgesticht.

Als reactie tegen de Meeting was Antwerpen het centrum van de Geuzerij geworden en was er in de liberale partij, anders dan in Gent en Brussel, geen plaats meer voor iemand die van de volkstaal ‘de’ hoofdzaak, of zelfs maar ‘een’ hoofdzaak van zijn politieke actie wilde maken. Voor zo iemand was er geen andere weg dan de Nederduitsche Bond en de Meeting. Coremans volgde die weg, en hoewel hij niet naar de kerk ging werd hij veertig jaar lang door de katholieken naar het parlement gestuurd. Maar hij kon niet ijveren voor de vrije gedachte, aangezien daarvoor geen plaats was in de katholieke partij. De Meeting werd hoe langer hoe meer katholiek.

Onder de liberale regering 1878-1884 bewerkte J. van Rijswijck met Max Rooses en anderen een reveil door het stichten van de Vlaamsche Vrijzinnige Vereeniging  die een weekblad in handen kreeg: De Kleine Gazet.  Zij hebben ertoe bijgedragen, samen met de Brusselse flaminganten rond  Julius Hoste (sr.), dat in de Kamer van Volksvertegenwoordigers een dozijn liberalen met de katholieke partij in 1883 een gedeeltelijke vernederlandsing van het officieel middelbaar goedkeurden.

Maar de dreiging van een katholieke verkiezingsoverwinning in 1884 bracht al een ommekeer. In mei 1884 ondertekenden Van Rijswijck en zijn medestanders een belofte aan de Ruche Wallonne om in de Antwerpse scholen Waalse afdelingen op te richten waarin de wet niet van toepassing zou zijn. Advocaat Van Rijswijck hielp in 1888 beletten dat de advocaten in strafzaken zouden worden verplicht in het Nederlands te pleiten wanneer hun cliënt geen andere taal verstond. Het verdwijnen van De Kleine Gazet in hetzelfde jaar bevestigde — na de herrie rond de stichting van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde en de weigering om deel te nemen aan onzijdige landdagen (Landdagbeweging) — dat er in Antwerpen opnieuw geen politiek liberaal flamingantisme meer bestond.

Afbeeldingsresultaat voor van rijswijck burgemeester antwerpen 1892Onder meer daarom was Van Rijswijck aanvaardbaar als burgemeester in 1892. Onder zijn bestuur, tot 1906, konden beambten het gebruik van de volkstaal in de stedelijke administratie verruimen, zich beroepend op de beslissing van de Meeting-gemeenteraad uit 1866 die nooit formeel was ingetrokken. Maar de burgemeester zorgde ervoor dat 58,8% van de leerlingen van de oude humaniora terechtkwam in de ‘Waalse afdeling’ van het atheneum die hij beloofd had, en dat zelfs in de ‘Vlaamse afdeling’ de weinige lessen die volgens de wet Nederlandstalig moesten zijn, tweetalig werden gegeven. In 1898 kreeg in Antwerpen de Ruche Wallonne naar Gents voorbeeld eigen vertegenwoordigers in de gemeente- en de provincieraad, krachtens een akkoord in de schoot van de liberale partij dat door de voorzitter van de Liberale Vlaamsche Bond was goedgekeurd.

Meer weten?  Klik hier.

 

 

 

 

 

 

    • .

 

 

 

 

 

Aleppo herleeft (9)

Afbeeldingsresultaat voor love aleppoMet een bang hartje over de toekomst van Aleppo – het gevaar van een aanval der “gematigde rebellen” die in ruil voor het neerleggen van de (zware) wapens naar Noord-Syrië gebracht werden – willen wij toch deze beelden van een hoopvol en heroplevend Aleppo blijven publiceren:

Oud-Aleppo, aan de voet van de historische citadel:

In de souks is het een en al bedrijvigheid: boodschappen doen voor de Ramadan-maaltijden:

Twee Syrische families, die de laatste drie jaar in Istanboel woonden, keerden terug naar huis:

Voetbal: blijkbaar heeft Aleppo ook “Rode Duivels”:

Snoepfabriek op het industrieterrein terug in productie :

Herdenkingsmars voor de gevallen soldaten:

Dat onze vrees voor een nieuwe aanval op Aleppo niet denkbeeldig is, wordt door deze getuigenissen bewezen (u herkent Pierre le Corf).  Mortieren en raketten worden op de burgerbevolking van Aleppo afgevuurd, zoals Damascus ook het doelwit was van de “gematigde rebellen” die uiteindelijk door het Syrische leger verdreven en naar Oost-Syrië vervoerd werden.  Daar wordt hetzelfde scenario opgevoerd: de burgerbevolking terroriseren…  Wie maalt erom?   Slachtoffers “aan de verkeerde kant” van het poco wereldbeeld tellen niet mee.   Men vergelijke met de opgeklopte hysterie n.a.v. een nepgifgasaanval in Douma.

Ondertiteling en vertaling via icoontjes onderaan.

 

 

 

Papier is geduldig. Geschiedenis ook.

De vorige anekdote leidde ons tot de volgende situatie, waarvan wij totaal geen weet hadden. Geen sprake van humor, eerder het tegenovergestelde. Geschiedenis wordt nu geherschreven.

Grant Smith en het Institute for Research: Middle Eastern Policy (IRmep) (Onderzoeksinstituut Politiek Midden-Oosten) hebben een rapport opgesteld over de pogingen van een Israëlische lobbygroep, “Institute for Curriculum Services”, bij het  onderwijsdepartement, om de teksten in lesboeken, gebruikt in publieke scholen in Virginia (VSA), aan te passen.

Volgens IRmep staan er o.a. volgende wijzigingen op de wenslijst:

– schrappen van door Israël “bezette” gebieden, vervangen door “gecontroleerde”.      Reden: Internationale conventies bepalen duidelijk de verantwoordelijkheden van bezettende machten en de onwettelijkheid van collectieve bestraffing en volksverdrijving.
– geografische kaarten moeten aangepast worden opdat de Israëlische “annexatie” van Oost-Jeruzalem en de Golan Hoogte officieel erkend wordt.                                    Reden: De VN en de meeste landen erkennen (nog steeds) niet officieel de annexaties.
– vervanging van “bezet grondgebied” door “veroverde gebieden”
– vervanging van “Joodse nederzettingen” door “de bouw van woningen en gemeenschapslocaties”
– verbod op het tonen van een video door de Iraans-Amerikaanse leraar, auteur, producer en tv-anker Reza Aslan.
– verbod op boekbespreking van de biografie en werk van een Palestijnse wetgever Hanan Ashrawi.
– vervanging van spottekening “The Mideast Peace Game Rules” door een Arabische zelfmoordterrorist met “Road Map to Peace Game” gijzelaar.
– verwijdering of vervanging van historische kunstwerken vooral bestemd voor christelijke belangstellenden
– schrapping van alle verwijzingen naar “Palestijnse gebieden” enz… enz…

Naar verluidt is Virginia geen alleenstaand geval. IRmep verwijst naar een woordvoerder van het “Institute for Curriculum Services” die bevestigde “achter de schermen” erin geslaagd te zijn meer dan 11.000 wijzigingen in lesboeken van Amerikaanse publieke scholen te laten uitvoeren “(zie video onderaan).

Er zijn in de loop der eeuwen genoeg voorbeelden van geschiedenisherschrijving. Nu dus ook in de VSA. Of hoe de schoolgaande jeugd in de VSA gepreconditioneerd wordt op de toekomst.

Israel advocacy groups demand questionable changes to Virginia textbooks, reports IRmep

VN: Parole, parole, parole

Geopolitiek op hoog niveau

Assad kreeg Scandinavische steun

ENGLISH UPDATE: Scandinavians fighting against IS

Op 18 april verscheen op de webstek “Skandinavisk frihet” een vraaggesprek met de titel
“Exclusef vraaggesprek: Scandinaviërs vechten tegen ISIS” Volgens de woordvoerder van de vrijwilligers opereerde zijn eenheid “in Syrië gedurende de winter, lente en zomer van 2017”.

“Skandinavisk frihet” maakt deel uit van de rechtse organisatie “Skandinaviska Förbundet” (Scandinavisch verbond of liga) in Zweden, opgericht in februari 2018, een koepel voor verschillende organisaties die op de een of andere manier de Scandinavische cultuur, de westerse beschaving en het christelijk geloof verdedigen of aanmoedigen.  Met sociale initiatieven, culturele activiteiten en politieke betrokkenheid.

De woordvoerder van het vraaggesprek, naar eigen zeggen van Noorse nationaliteit, stelde dat zijn eenheid met de naam “Scandinavian” onder het bevel stond van het Russische leger en opereerde binnen de structuur van de pro-regeringstroepen in Syrië. Hij beschreef zijn eenheid als gemotoriseerde infanterie, die toegang had tot tanks en zware wapens. Hun hoofdzakelijke opdracht bestond uit het verzamelen van informatie, in kaart brengen van de posities en aantallen van de vijand (ISIS). De meeste leden kwamen uit Scan-dinavische landen: Noorwegen, Zweden en IJsland. Tijdens hun inzet kregen zij ook steun van Russische artillerie.
Op 11 mei publiceerde het Noorse mediabureau AldriMer.no een artikel “Noren vochten in Syrië aan de Russische zijde”, met verwijzing naar het vraaggesprek op de webstek van Skandinavisk frihet. Volgens to AldriMer.no zou de Noorse Politie Veiligheidsdienst (PST) hierop gereageerd hebben met de verklaring dat Noorse burgers, die zich met buitenlandse militaire acties inlaten, kunnen vervolgd worden.

Een typisch Zweedse ministerin daarentegen vindt dat ISIS-terroristen in Zweden moeten herïntegreerd worden (video onderaan).

Scandinavian Volunteers Participated In Battles Against ISIS On Side Of Syrian GovernmentAldriMer.no analyseerde de foto’s van Noorse en Scandinavische soldaten gepubliceerd op Skandinavisk frihet, waaruit zou blijken dat sommige van deze in april en mei 2017 genomen werden, meteen een bevestiging van de verklaring der woordvoerder. Op een aantal andere foto’s kon geen datum geplakt worden.

ENGLISH UPDATE: Scandinavians fighting against IS

 

Onze (Anne)man(s) in de EU-praatbarak

“Vlamingen worden bedrogen.  In het Frans dan nog.  België en de EU is een love affair.  De EU denkt dat ze België in het groot is en België denkt dat ze de EU in het klein is.” 

En op 1 mei in Nice tijdens de conferentie “Fête des Nations”: Verplichte literatuur!  Euronews had het over de samenkomst van Europees “extreem rechts”.

foto van Gerolf Annemans.

Lees hieronder de Nederlandse vertaling van zijn toespraak

“Mesdames, 
Messieurs, 
Beste vrienden,

Het is voor mij een groot genoegen – als voorzitter van onze Europese partij – om u tegelijk te mogen verwelkomen en u te mogen bedanken voor uw gastvrijheid hier vandaag.
Ik ben de Vlaming in de groep van Marine Le Pen in het Europees parlement.

De vriendschap tussen het Front National en mijn nationale partij Vlaams Belang is sterk en stabiel en dateert al uit de jaren tachtig van de vorige eeuw. Om deze vriendschap te illustreren, vertel ik u even het volgende verhaal. Ik herinner mij nog – ik was pas gekozen – de aankomst in mijn geboortestad Antwerpen, van een zeer grote Franse delegatie, niet lang nadat men de eerste fractie in het Europees parlement had kunnen vormen. Tijdens het diner moesten de leiders -naar goede gewoonte- de voorzitters van beide partijen, Jean-Marie Le Pen en aan onze kant de oprichter van onze partij Karel Dillen een toost uitbrengen. En ik herinner mij nog de paar woorden van Karel Dillen, ik citeer ze min of meer uit het hoofd: ” Beste Franse vrienden, ik heb vanmorgen het aantal keren berekend dat Frankrijk sinds zijn geboorte het Vlaams grondgebied heeft veroverd. Ik denk dat het 726 keer moet zijn. Wees welkom, vrienden, maar keer vanavond toch maar in alle rust en vrede huiswaarts.”
Voila, dit alles alleen maar om te beklemtonen dat tussen het Front National en het Vlaams Belang humor heerst en dus vriendschap.

Lees verder

Syrische vrouwen: niet blond, niet dom

Vrouwen getuigen over hun leven onder de ‘dictatuur’ van Assad:

Wat baten kaars en bril?…  Een stukje uit een TV-debat uit 2012 waarin jonge Syrische vrouwen hun mening “mogen” uiten tegen de gangbare poco mening in:

Geen doetjes:

#metoo-fietsen tegen mannelijke belagers:

Sportief:

Studentes: vrolijk, toekomstdromen (2009):

Gereed voor de presidentsverkiezingen (2014), hoop op een vreedzame toekomst:

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Het dreigde een dramatisch weekend te worden. Terug in onze catacombe zoals in november 2012? Het werd gelukkig een maat voor niets. Een cursiefje hierover: Lentefeest kleiduif schieten in Damascus!  De drie betrokken staatshoofden, TMM,  spelen tegelijk voor aanklager, getuige, rechter en beul. Ze hebben dus geen bewijzen nodig. En het westen – politiek, media, sociaal, kerkelijk, universitair – loopt achter hen aan zoals de volgelingen van het beest uit de  Apocalyps.

Is er dan nergens een universiteit met kritische studenten die een wereldwijde protestbeweging kunnen starten tegen deze criminele, waanzinnige westerse oorlog tegen Syrië en andere landen? De tijd daarvoor is nu aangebroken. Wereldwijd zijn de volken het corrupte gedoe grondig beu van hun oorlogvoerende leiders, die als marionetten dansen voor  wapenbazen,  oliebaronnen en bankiers om massa’s mensen en landen in de diepste ellende te storten. Laten we ijveren en bidden opdat deze westerse oorlogshysterie zou stoppen.

Zoals beloofd geeft fr. Jean een treffend verslag van zijn verblijf samen met fr. David vorige week in Aleppo: Een roos die uit het kapotgeschoten beton her opschiet. In ons klooster zelf blijven we hulpgoederen klaar maken voor de mensen die uit Oost Ghouta  bevrijd werden. Enkele duizenden flesjes hebben we gevuld met shampoo en vloeibare zeep. Een gezellige, ‘beklijvende’ aangelegenheid, die de hygiëne van deze mensen ten goede komt.

Inmiddels worden ons van verschillende kanten steeds meer video’s toegestuurd. Hartelijk dank.  Wie tijd en zin heeft kan zien welk onvoorstelbaar rookgordijn van leugens dagelijks wordt opgehangen.

Eind deze maand en begin mei hoop ik even te kunnen terugkeren naar de Abdij van Postel. Dan krijg je dus  geen  bericht  vanuit Mar Yakub in Syrië, mogelijk wel iets vanuit eigen land.

P. Daniel

Nvdr: Wereldwijd protesten tégen de rakettenaanval op Syrisch grondgebied.  We plaatsen er enkele; in de VSA zelf waren er meerdere in de grote steden (voor meer: google op YT “Syria protests against airstrikes” of iets dergelijks).

Vrijdag 20 april 2018

Aan de voet van het Anti-Libanongebergte

Het gebied tussen ons klooster en het Anti-Libanongebergte is gans deze oorlog voor ons streng verboden militair gebied geweest. We mochten in die richting zelfs geen foto’s maken. Daar zaten het Syrische leger en de Hezbollah om stand te houden tegen de terroristen, die vanuit het gebergte zelf en daar achter, in de Beka vallei van Libanon, opereerden. Ik herinner me wel dat ik begin oktober 2010 als kersverse toerist daar nog gewandeld heb en een heerlijke ontmoeting had met een herder (je leest het verhaal in ons oorlogsdagboek, deel I, blz. 18-20). Welnu, sinds het grote offensief van enkele maanden geleden zijn de terroristen in, achter en voor het gebergte opgeruimd. Zaterdag nam de kolonel, verantwoordelijk voor deze streek, ons met zijn wagen mee, 7 km verder tot aan de voet van het gebergte. Wat een heerlijk gevoel van veiligheid en vrijheid! Rechts en links zijn er  toch  weer verschillende  boomgaarden te zien. Vele mensen van Qâra leefden voor de oorlog gedeeltelijk van o.m. hun kersen, die in heel het Midden Oosten als topkwaliteit gegeerd werden.  In een betonnen gebouw werden we door een aantal vrienden van de gemeenschap ontvangen die al meteen een avondmaal klaar maakten. We hebben een beetje gewandeld, veel foto’s genomen en op de grond gezeten om lekker te eten. Je ziet van ver het klooster, het dorp Qâra en de omringende dorpen liggen. Deze uitstap gaan we zeker eens uitgebreid hernemen.

Lees verder