In de brievenbus

Gisteren heeft men ontdekt dat Filip De Winter een Chinese spion is.   De gefabriceerde  constructie ligt er vingerdik op.  De zaak is aanhangig gemaakt door Siegfried Bracke, de notoire logeman.  Dezelfde die nu heel hard pleit voor een groen bestuur in Gent….

Er komt geen opruiming van het cordon sanitaire; in geen jaren.  De misdadiger Jos Geysels kan gerust zijn;

De echte reden van het cordon sanitaire is het streven naar separatisme van het Vlaams Belang.  De acties worden goed geco-ordinneerd vanuit de Vrijmetselarij, die wil dat de Vlaamse Beweging, wel en niet partij politiek, opgeruimd worden.  Zie de onbestrafte reacties van Herman De Croo  (Vlaamsnationalisten zijn geestelijk gehandicapten) !!

De geheime parallelle macht in ons land is grondig in de N-VA geïnfiltreerd.  Daarom staat de Groote Leider De Wever onder de ergste bedreiging om het cordon te blijven handhaven.

Het is echter zoals medestrijder Luc D’hondt (Nvdr: Vlaanderen Vlagt – I.M. Ivan Mertens) in andere columns zegt :   …als de politici maar een minimum aan vechtlust en zelfrespect hadden, zou het daarmee rap afgelopen zijn.  Deze lafheid zit niet enkel bij de kleurpartijen en N-VA, maar ook bij sommige Vlaams Belangers.  Men wil ten alle prijze meebesturen, zelfs het volledige programma mag ervoor op de schop gaan!…

Jos Wouters, Boom

“Vlaamse” Jeugdraad… arm Vlaanderen!

Anderhalf jaar geleden voorspelde ik het al. De democratische legitimiteit van de overgesubsidieerde Vlaamse Jeugdraad is nihil. Wisten jullie trouwens dat ze 25 betaalde medewerkers hebben, betaald met ons belastingsgeld?

Afbeelding kan het volgende bevatten: 2 mensen, tekst

De sneeuwbal die ik aan het rollen bracht over de VJR is intussen een lawine geworden. Één van de allochtonen die ter vervanging werden geselecteerd blijkt niet eens over Belgische nationaliteit te beschikken én amper Vlaams te spreken. Het antwoord van de VJR op de kritiek: ” JULLIE ZIJN ALLEMAAL RACISTEN!”

Wat een lachwekkend hoopje subsidieslurpers!

Dit is wat de nieuwe, onverkozen ‘Vlaamse’ jongerenvertegenwoordiger in de ‘Vlaamse’ jeugdraad te zeggen heeft: «Vlamingen zijn extreem racistisch en dat zijn ze altijd al geweest» en «racistische allochtonen bestaan niet». Waarom pompt onze overheid elk jaar miljoenen euro’s belastingsgeld in een orgaan dat enkel Vlamingenhaat verspreidt? Deel dit bericht als je vindt dat de regering de subsidies voor de Vlaamse Jeugdraad moet stopzetten!

Afbeelding kan het volgende bevatten: 4 mensen, lachende mensen

Op de eerste foto ziet u de vier democratisch verkozen vertegenwoordigers in de Vlaamse Jeugdraad die illegaal werden afgezet omwille van hun verbondenheid met Schild & Vrienden. Op de tweede foto ziet u de vier NIET-verkozen mensen die vandaag werden aangesteld om hen te vervangen. No further comment.

Afbeelding kan het volgende bevatten: 4 mensen, lachende mensen, tekst
Afbeelding kan het volgende bevatten: 4 mensen, lachende mensen, baard en tekst

UGent: repressie van Vlaamsnationale studenten?

Op 6 september jl. maakte de rector van de UGent bekend dat de universiteit Schild & Vrienden-oprichter Dries Van Langenhove met onmiddellijke ingang schorste en een tuchtprocedure startte om hem definitief uit te sluiten. Naar aanleiding van dit incident wilde ik wel eens van de minister van Onderwijs weten hoe vaak dit gebeurt in onze universiteiten/hogescholen. Uit het antwoord van minister Crevits blijkt meteen het zeer uitzonderlijke karakter van deze schorsing en procedure tot uitsluiting.

De voorbije 5 jaar zijn er aan de Vlaamse universiteiten 6 studenten uitgesloten, aan de hogescholen zijn er dat 15. Deze sancties waren allemaal het gevolg van wangedrag of zelfs misdrijven die begaan werden in relatie met of op de universiteit: zedenfeiten, schriftvervalsing, geweld op de campus of het manifest niet-naleven van afspraken.

De schorsing en het toegangsverbod voor Dries Van Langenhove voor feiten die niet universiteitsgerelateerd zijn, is volgens mij dan ook buitenproportioneel en een gevaarlijk precedent. Aparte sancties voor rechtse en/of Vlaams-nationale studenten?

De rector van de UHasselt is het met mij eens. Hij zegt: “Ik vond het een merkwaardige beslissing van de Gentse rector om Van Langenhove helemaal uit te sluiten.”

Afbeelding kan het volgende bevatten: 3 mensen, inclusief Chris Janssens, tekst

 

“De N-VA kampt daar met een geloofwaardigheidsprobleem”

Politicoloog Bart Maddens: ‘Het succes van Vlaams Belang is een gamechanger’

“De N-VA voelt opnieuw de hete adem van de radicale nationalisten in de nek. Ik denk dat de N-VA daardoor weer meer communautaire accenten zal leggen. De N-VA kampt daar met een geloofwaardigheidsprobleem. “

Bij de lokale verkiezingen heeft onconventioneel links en rechts gewonnen in Vlaanderen. Het gewicht van radicaal-links in Wallonië nam toe. “De regeringsvorming van 2019 wordt minder voorspelbaar dan ooit”, waarschuwt politicoloog Bart Maddens…
U kan het opiniestuk gratis verder lezen mits registratie.