De Wever vindt ‘imago’ en ‘economie’ belangrijker dan onze cultuur

… De afgelopen jaren is het percentage allochtonen in Antwerpen gestegen naar bijna de helft (49,1%); bijna 75% van de nul- tot negenjarigen in Antwerpen is nu allochtoon; het percentage leerlingen dat islamles volgt in het stedelijk basisonderwijs in Antwerpen is gestegen naar meer dan de helft; het percentage leerlingen in Antwerpen dat niet het Nederlands als thuistaal heeft is gestegen naar 44%; het aantal moskeeën in Antwerpen is gestegen van 47 naar meer dan 60; meer dan de helft van de sociale woningen in Antwerpen gaat naar vreemdelingen, nog veel meer gaan er naar allochtonen. Dit zijn maar enkele van de indicatoren die de omvolking en islamisering van Antwerpen in de verf zetten…

Lees heel het opiniestuk van Sam van Rooy in Doorbraak

17.7.1936: begin Spaanse burgeroorlog

Afbeeldingsresultaat voor spaanse burgeroorlog

 

De Spaanse Burgeroorlog kan moeilijk gezien worden als een strijd tussen fascisme en communisme. Het Italiaanse en Duitse fascisme, ontstaan in de twintiger en dertiger jaren van de vorige eeuw, bestonden nauwelijks in Spanje. Ook de communisten, verenigd in de PCE (Partido Communista de España), hadden destijds maar weinig aanhang. Arbeiders voelden zich veel meer aangetrokken tot het anarchisme en het gedachtegoed van de revolutionaire vleugel van de socialistische partij PSOE (Partido Socialista Obrero Español). In de kern was de Spaanse Burgeroorlog een botsing tussen enerzijds zeer traditionele opvattingen van monarchisten en militairen en anderzijds links-revolutionaire krachten die met het verleden wilden afrekenen. (…)

Wie zich interesseert voor de internationale brigades, vindt bij YT een vijfdelige Duitse reeks.  Wij publiceren de eerste – voor de volgende afleveringen, klik op de YT-abonnee Spanje3639:

In dit verband, lees

“Belgische vrijwlligers in de Spaanse Burgeroorlog”

“Waar zijn de lichamen van de Belgische Spanjestrijders?”

“De vervolging van de Belgische vrijwilligers in de Spaanse Burgeroorlog”

Waar is der oudren fierheid nu gevaren?*

De bronafbeelding bekijken

 

Je moet geen robuuste nazi zijn om bij zoveel frivole antilegerwaanzin het hoofd te schudden en je af te vragen of de Duitse Wehrmacht Bundeswehr nog dieper kan zinken.

De Bundeswehr (… noteer het verschil met “Wehrmacht”) deelt mee:

“Ongebruikelijk bezoek bij de Bundeswehr: Lee Jackson en Barbie Stupid (… echt, wij verzinnen dit niet), twee bekende Hamburgse travestieten-kunstenaars, wilden per se te weten komen hoe het bij het leger aan toe gaat. Ze kozen daarvoor het Opleidingscentrum voor voertuigen in Dornstadt. Ze mochten meerijden in opleidingstanks.”

Lieb Vaterland, magst ruhig sein… behoort al lang tot controversiële liederen (Die Wacht am Rhein) die niemand nog wil horen en/of zingen.

*Titel uit Fierheid van Rodenbach

Een Muur met éénrichtingstoegang

De Ottomanen zijn met groot vertoon Noord-Syrië binnengetrokken en houden een belangrijk gedeelte bezet.  Zgz. omdat de nationale veiligheid in het gedrang kwam door de Koerdische aanwezigheid. Omgekeerd, richting noorden, moet deze Muur elke ongewenste indringer stoppen.  Windt zich iemand hierover op?

De bronafbeelding bekijken

Waarover men ook niet spreekt: de gedwongen onteigening van de huizen en gronden die zich ‘toevallig’ op de geplande constructieplaats bevinden.

DailyMail

 

De zelfmoord van Europa

De bronafbeelding bekijkenPrager University besteedde een kleine zes minuten-video aan het einde van Europa zoals we het gekend hebben.  Oorzaak en gevolg.  En we hebben het aan onszelf te danken.   We plegen collectief zelfmoord.

Twee hoofdredenen:

  • de massale volksverhuizingen naar Europa.  Sinds het einde van WOII in gang gezet, maar vanaf 2015 een explosieve toename met miljoenen gelukzoekers uit allerlei Prachtlanden.
  • Europa verloor haar zelfvertrouwen, haar overtuiging, tradities en geloof in de rechtmatigheid ervan.

Oorzaken:

Sinds tientallen jaren moedigde Europa arbeidskrachten hoofdzakelijk uit het M.O. en Noord-Afrika aan tijdelijk in Europa te komen werken.  Niemand verwachtte dat zij zouden blijven, maar ze bleven.  Niemand vroeg hen weg te gaan – ook de illegalen niet.  Een Britse minister in 1999: “Verwijdering is te omslachtig en te emotioneel.”.  Waarom zouden ze trouwens weggaan?  Economisch ging het hen hier goed. Ook na de afloop van het arbeidscontract.  Ongekende sociale voorzieningen.  Ze moesten zich zelfs niet aanpassen.  De heilige “multicul” was onaantastbaar.  Tot het te laat was om een andere richting in te slaan.  In 2011 gaven Merkel, Sarkozy en Cameron toe dat de multicul gefaald had.  Immigranten werden toen vriendelijk verzocht zich te assimileren en de westerse waarden te omarmen.  En dan zou alles goed komen – zelfs een terrorisme-aanslag hier en daar zou vergeven en vergeten worden.  Maar dat bleek een wensdroom. En de immigratie nam nog toe.

In 2015 nam zowel de Zweedse als de Duitse bevolking met 2% toe in één jaar tijd.  In 2017 was Mohammed de populairste naam in het V.K.

Waarom beslisten EUropese leiders dan dat Europa iedereen – vanuit heel de wereld – kon opvangen – of ze nu vluchtten voor een oorlog of gewoon op zoek waren naar een beter leven – eender hoe anders of zelfs tegengesteld hun waarden zijn t.o.v. de Europese?  Het antwoord zit (volgens de video) vervat in één woord: “schuld”.  Hebben we hen onderworpen aan Europees imperialisme, hen uitgebuit, zijn wij de oorzaak van hun miserie?  Vooral Duitsland blijft lijden aan de erfzonde.  Iets om over na te denken: door in 2015 1.5 miljoen “vluchtelingen” toegang tot het grondgebied te verlenen bevestigde Merkel aan heel de wereld dat Duitsland, na dé grootste boeman van de 20ste eeuw te zijn geweest, de holocaust-architect, zich verveld had tot dé humanitaire wereldmacht van de 21ste eeuw.

En wie betaalt de prijs?  De gewone man in de straat.  De gewone EUropese burger die criminaliteit en terrorisme massaal zag toenemen.  Zijn vrees en bezorgdheid werd genegeerd, weggelachen, verdoemd of bestraft.  Een voorbeeld, Kassel, waar er gewoon gesteld werd dat wie problemen had met de aanvoer van nieuwe “vluchtelingen”, dan maar zelf zijn biezen moest pakken.  Het probleem lag immers niet bij de nieuwkomers, maar wel bij de bio-bevolking.

Conclusie volgens de video: de zgn. elite is moe, uitgespeeld, ziet het niet meer zitten.  Het EUropese verhaal is ten einde.  Misschien is de wereld een betere plaats zonder ons?  Slechts zij die zich niet realiseren hoeveel geluk zij gehad hebben, kunnen zo’n waangedacht koesteren.  Ironie: het zijn net die immigranten, die zich wel assimileerden, die onze westerse waarden verdedigen en wiens leven in gevaar is, zoals Ayaan Hirsi Ali (Ned.) of Hamed Abdel-Samad (D).

Dit zijn de bestanddelen van zelfmoord, van het zelf-uitgommen van een cultuur.  Het is maar de vraag of de gewone man in de straat zijn leiders kritiekloos blijft volgen of zich ertegen verzet?  Zien we het einde van Europa of mogen we een wedergeboorte verwachten?

Wij hebben ingesloten video naar het Nederlands vertaald.  Onze redactie is met de twee bovenaan vermelden hoofdredenen eens, maar niet helemaal met de achterliggende redenering.  Mocht het zo zijn dat de Europeanen lijden aan een mea culpa-syndroom dan zouden zij niet militair in andere landen ingrijpen met het doel zichzelf te verrijken aan de energiereserves in die landen.  Er is feitelijk niets veranderd sinds de kolonisatie.  Die heeft slechts een andere vorm gekregen.  Regeringen die ons niet aanstaan – voorbeelden genoeg – moeten verwijderd worden opdat ze passen in de westerse behoeftes, kunnen voldoen aan de wensen van de haute finance en o.a. de Sorosleer waarbij het blanke ras moet uitsterven. De zelfmoord van Europa en – in het verlengde – de westerse wereld ligt aan het verval der morele waarden, aan de verdringing van het hinderlijk besef van kwaad en goed, aan de ontoereikende bescherming van het gezin, aan het gebrek aan zelfrespect, aan trots op de eigen identiteit, aan de onbedwingbare drang naar rijkdom en macht, naar een beheersbare, maakbare maatschappij volgens het recht van de sterkste en het dommer maken van de bevolking op diverse wijzen.  En da’s heel iets anders dan een onbedwingbare drang tot boetedoening.

 

 

EU in woelige wateren door immigratie

Orban heeft een waarschuwing aan het adres van Merkels CDU.
Citaat: “I.v.m. de verkiezingen voor het EUropese parlement in 2019 zou het bv. niet zo moeilijk zijn de oprichting door gelijkgezinde Midden-EUropese partijen – of zelfs een Heel-Europese anti-immigratie-formatie – te organiseren. Er bestaat geen twijfel dat deze bij de EUropese verkiezingen van 2019 groot succes zou kunnen hebben. Maar ik stel voor dat wij deze verleiding weerstaan en Helmut Kohls idealen en partijfamilie (EVP, waar ook ‘onze’ CD&V deel van uitmaakt) steunen. I.p.v. vaandelvlucht zouden we de moeilijke opdracht de EUropese volkspartij te vernieuwen moeten aanpakken en haar de helpen haar christendemocratische wortels terug te vinden.” (Nvdr.:  Orban kent duidelijk onze tsjeven niet…)

Orban vindt dat de EU-Commissie geld van de EUropese belastingbetaler aan smokkelaars doorspeelt, die zich als NGO’s vermommen.

Citaat: “Wat betreft het probleem van het nieuwe EUropese begroting. Dit budget is net zoals de EU-Commissie zelf: pro-immigratie en pro-migranten. Het wezenlijke – of, noemt het zoals u wilt, het nieuwe – aan deze begroting is dat het geld van EUropese mensen (belastingbetalers) neemt en het aan migranten en NGO’s geeft. Het is alsof George Soros het (de begroting) op papier gezet heeft – en misschien heeft hij dat ook. De Italianen hebben eindelijk iets bekend gemaakt dat we allemaal weten: dat de NGO’s in werkelijkheid (mensen)smokkelaars zijn. Met de begroting van de EU-Commissie moeten zij gefinancierd worden, wat betekent zij de coalitie van economische en arbeiderssmokkelaars wil ondersteunen.”

Orban blijft erbij dat Fidesz ondanks alle moeilijkheden de EVP trouw blijft. Hij noemt Fidesz de “CSU van de EVP, het rechtse, christendemocratische platform”. Hij gelooft in een christendemocratische renaissance en niet in een anti-populistisch volksfront. (Nvdr: …Kan het VB, Wilders of de AfD anders niet veel van merken…)
Fidesz is lid van de EVP, de grootste fractie in het EUropees parlement. Regelmatig wordt er geëist het Hongaarse Fidesz uit de fractie te gooien. Zo heeft de Nederlandse CDA kritiek op Fidesz, die hen een uitholling van de rechtstaat en een anti-EUropese houding verwijt. Fidesz zou de “partijwaarden” van de EVP ondermijnen. Indien Fidesz na overleg niet bijdraait, dan moeten de Hongaarse christendemocraten maar de EVP verlaten, luidt de boodschap.

De Hongaarse buitenminister Peter Szijjarto vindt dat de EU zich meer om migranten bekommert dan om de bescherming van minderheden. Meer specifiek heeft hij het over de naar schatting 150.000 Hongaren die in West-Oekraïne leven. Tijdens de laatste maanden werden meerdere aanslagen op Hongaarse culturele instellingen gepleegd. Boedapest heeft de Kiev herhaaldelijk gevraagd maatregelen te nemen tegen het geweld die de Hongaarse minderheid treft.

In elk geval hebben de Visegrad-landen unisono beslist niet deel te nemen aan de zgn. mini-asieltop van morgen.

Een steun in de rug van de Duitse binnenminister en Beierse Freistaater Horst Seehofer (CSU).  Benieuwd wie eerst door de knieën gaat.  Merkel zal haar huid duur verkopen.

Thierry Baudet over de EU-superstaat in wording. Een realistisch gevaar: uitholling van de beslissingsmacht der individuele EU-lidstaten.

Filip Dewinter: “De  vraag is: laten we nog asielzoekers van buiten de EU toe in Europa.  We hebben geen opvangplaatsen buiten de EU nodig.  De oplossing is een immigratiestop. Grenzen toe!”

Ook Nigel Farage doet zijn duit in het anti-immigratiezakje.  Elke keer een jong meisje verkracht en/of vermoord wordt stijgen de muiterijgevoelens in het “Wir schaffen es nicht mehr”-land.

DWN

De Italianen zijn hen beu

De bronafbeelding bekijkenVoor alle duidelijkheid: de Italianen hebben – uiteindelijk – de regering die ze gekozen hebben.  Of het de EU en het Gutmenschendom nu aanstaat of niet.  Telkens als een regering ook doet wat in het verkiezingsprogramma beloofd werd, staat heel de poco westerse wereld op hun achterste poten.  Zoals nu in Italië, waar de veerboten uit het zuiden niet meer mogen aanleggen om hun kostbare vracht te lossen.

Schakel ondertiteling en vertaling in via icoontjes onderaan.

Onderstaande gebeurtenissen zullen er niet toe bijgedragen hebben dat de Italiaanse gastvrijheid nog meer uitgerekt kan worden.  We plaatsen enkele voorbeelden.  Op YT zijn er talrijke te vinden.

Een vorige bijdrage op Golfbrekers over hetzelfde thema werd achteraf gedeeltelijk gecensureerd: drie video’s zijn in poco nevel verdwenen.  Wij bemerken dit keer op keer als we even terugschakelen.

De Italianen zijn hen beu