Zogezegd

“Ik lig wakker van het grote vraagstuk van de migratie. Ik ben politiek mislukt indien heel Vlaanderen zoals Brussel en Antwerpen wordt. Met een bevolking die vooral van vreemde origine is. Nu al is in Antwerpen 70 procent van de kinderen onder de zes jaar van allochtone afkomst. Ik heb niets tegen wat diversiteit, ik ben opgegroeid in een school met diversiteit. Maar het is geen diversiteit meer, autochtonen worden een minderheid in eigen stad. Dat zal consequenties hebben voor de vrijheid van meningsuiting, voor de gelijkwaardigheid van man en vrouw… Waar het fundamenteel over gaat, is dat burgerlijke wetten ondergeschikt geraken aan religieuze wetten. Dat is een gevaarlijke tendens… Ik denk dat er moeilijkere tijden aankomen. Ik ben een kind van mijn tijd. Mijn generatie is pessimistisch over de toekomst. Maar dat kan geen kwaad. Want makkelijke tijden hebben softe mensen voortgebracht, waardoor we nu in de problemen zitten…”

Afbeeldingsresultaat voor zeven politieke dromers

Tom Van Grieken, voorzitter Vlaams Belang in “Zeven politieke dromers”

Cyclus

Afbeeldingsresultaat voor vlaamse feestdag

“De Vlaamse Feestdag” 11 juli : dat is die dag,waarop getrouwe Vlaamsgezinden een plaatselijke of overkoepelende 11 viering bijwonen; om zich er eens flink de oren te laten wassen.

Zo een ideale spreker is de heer Patrick Dewael, als overtuigde belg toch ooit minister-president.  Mogelijk is de heer Patrick niet meer zo fier ooit eerste burger van Vlaanderen te zijn geweest;  waar hij wel fier op is dat hij een soort aartsengel Michael is, die met bravoure extreem-flamingantisch Vlaanderen zal gaan temmen.

Afbeeldingsresultaat voor belgie een onmogelijke opdracht vermeire

In 2014 bracht Remi Vermeiren het boek uit : België, een onmogelijke opdracht”Hij kwam daarmee extra uit de kast als moedig voorstander van een ver doorgedreven Vlaamse onafhankelijkheid.  Als gewezen topman bij de bank KBC plaatste hij zich daardoor ook in een soort quarantaine.  Hij schreef: (blz. 101) : “Bij vorige staatshervormingen, zoals bij het Vlinderakkoord, hebben de Vlamingen zich in de hoek laten drukken….. Vlaanderen trekt steeds aan het kortste eind…” Op blz. 156: “”zo zijn de Vlamingen tot op vandaag eerder volgzaam ingesteld……Vlaamse politici: stelden zich meestal ontstellend onderdanig op tegenover de Franse cultuur”.

In 2019 staan we op de splitsing van wegen, waar bewust Vlaanderen verregaande autonomie zou kunnen (willen) doordrukken.  Maar er wordt permanent chantage gepleegd – vooral via de regimepers – opdat de Vlamingen door hun politieke mandatarissen hun eisenbundels of zelfstandige initiatieven zouden opbergen.  Bij het uitroepen van autonomie zullen middels de pers de economische verbonden, de ministers van (vergane) staat, de culturele bobo’s,  dreigen dat Vlaanderen economisch volledig zal instorten doordat  deze staat  geïsoleerd zal worden.

Zoals Johan Vanslambrouck in de 11-juli verklaring van IJzerwake zegt: we moeten nu het scenario van Tsjechië en Slovakije uitvoeren.  We bezaten voormannen, die duidelijk van geen kleintje vervaard waren, zoals Clem de Ridder en Lieven van Gerven.  De commissie, die in 1991 (28 jaren geleden) de uitroeping van de onafhankelijkheid-koers leidde  bij de VVB bestond uit : Jan Arnou, Peter de Roover, (+) Jos de Roover, Guido de Schuyteneer, (+) Leo van Egeraat, Jan Jambon, Dirk Laeremans, Antoon Mertens, Jaak Peeters, Francis Stroobants, Willy van den Bruele en (+) Jaak van Waeg.

De uitslag van der verkiezingen op 26 mei was bemoedigend.   Voornamelijk omdat grote groepen Vlamingen geen taboes of uitsluitingen – vooral van ideeën – meer aanvaarden.  In niet geringe mate waren het de volksmensen die ervoor gekozen hebben dat Vlaanderen zijn eigen weg zou inslaan.

Aan alle coalitie-onderhandelaars – met of zonder hoop – bereid met uw manoeuvres niet uw toekomstige nederlaag voor!   Gedenk dat heden de Vlaamse feestdag slechts feestelijk kan zijn dank zij de onverzettelijkheid en de trouw van die vele Vlaamse “caractériels”.

Een oproep aan diegenen die de motivatie zien wegebben:  herlees en overdenk het Journaal van onze grootse voorman Mark Grammens.  De essentiële sleutel om mee de loop van de geschiedenis om te buigen  heet:  ZELFRESPECT.

Jos Wouters – Boom

Vlaamse Beweging: mea culpa

Afbeeldingsresultaat voor scared lion cartoon

Niets nieuws onder de Vlaamse rustende Beweging. Al jàààren is de tactiek “hou me tegen of ik ga er tegen aan”. Circusleeuwen… zonder tanden of klauwen. Brullen lukt nog nèt op 11 juli. We hebben er talrijke de VVB-revue zien passeren… alsof er in hun genen een automatische rem ingebouwd zit.

Wat in Doorbraak tot een audio vraaggesprek leidde met enkele brave flaminganten wiens grootste zorg is vooral niet als ‘extreem’ betiteld te worden.

“11 juli blijft voor Vlaamse bewegers dé hoogdag. Ter gelegenheid van de Vlaamse feestdag praat Pieter Bauwens met Bart Fierens, voorzitter van het ANZ, de organisator van het jaarlijkse Zangfeest, zowat de enige organisatie die erin slaagt de brede Vlaamse Beweging te verzamelen. Ook Hugo Maes, waarnemend voorzitter van de Vlaamse Volksbeweging, de grootste vereniging in die Vlaamse beweging schuift aan…”

“De beide Vlaamse Bewegers kwamen alvast tot de opmerkelijke conclusie dat de Vlaamse Beweging te braaf was voor de vorige regering. Voor het eerst een Federale regering met de N-VA aan de knoppen. Dat zal hen geen twee keer gebeuren, al moet de Vlaamse Beweging wel zoeken naar een evenwicht met de partijpolitieke Vlaamse Beweging nu die laatste zo sterk staat.”

Ga naar “Vlaamse Beweging was te braaf voor regering met N-VA”

Gedachten in gedichten

De Hofdichter van ‘t Pallieterke schreef deze overpeinzingen neer op 11 juli 2018:

Van ‘t Vlaamse heir in de roes en in de doeken

‘tIs weer elf juli en de leeuwen worden wild.
Hun brullen vult om strijd de zwoele zomerlucht.
In elke stad, in ieder dorp, in elk gehucht
wordt wel een kloeke leeuwenklauw omhooggetild
en wordt – al rustend liefst – den vijand stoer getart,
doorlopen rood het oog, de rest in geel en zwart.
Eenieder moet het deze dagen zien en horen:
In dertienhonderd en twee won ‘t Vlaamse heir de Guldensporen!

De duivelstricolore raakte weer uit beeld
en in haar plaats verscheen een Leeuw aan het balkon.
De tekst lijkt weer vergeten van La Brabançonne.
Er wordt, voorzichtig weliswaar, weer Leeuw gespeeld,
Omdat de Slag der Guldensporen wordt herdacht
en vrienden worden op de barbecue verwacht.
Je ziet in stad en dorp de klauwaards weer herleven
die met hun goedendags de leliaards verdreven.

Gelukkig duurt elf juli maar een korte tijd
en kan het Vlaamse heir daarna weer lijdzaam zien
hoe in ‘t in de doeken wordt gedaan zoals voordien
door uitgeslapen leliaards in de minderheid.
Dan doet het Vlaamse heir weer water in zijn wijn.
Omdat het niet meer wiegen wil op ‘t stoer refrein,
propt het zich ongezonde watjes in de oren
om Breydels Schild en Vriend niet meer te moeten horen.
Het won één keer, maar heeft al duizend keer verloren…

Hector van Oevelen

Geen recht op antwoord na smaad en laster in kwaliteitskrant DS

De profielfoto van Sam Van Rooy, Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, glimlacht, pak en tekst

In een opiniestuk in De Standaard vandaag (19.6.19) wordt het Vlaams Belang gebrandmerkt als ‘fascisme’. Mijn reactie daarop wil de krant niet publiceren. Opgegeven reden: een gebrek aan ‘plaats’.

De Standaard maakt dus wel plaats voor iemand die ons op gratuite wijze beschuldigt van geweld en totalitarisme, maar niet voor een Vlaams Belang-parlementslid dat een onderbouwde reactie schrijft ter weerlegging van die walgelijke, lasterlijke aantijging.

Gelukkig is er nog Doorbraak, waar u nu mijn reactie kunt lezen: ‘Fascisme verpakt als antifascisme’

Sam van Rooy, Vlaams parlementslid & Antwerps gemeenteraadslid voor het VB

Fascisme verpakt als antifascisme

Sinds onze verkiezingsoverwinning is de demonisering van het Vlaams Belang terug van nooit echt weggeweest. De pensée unique, zowel in krantencommentaren als van menig politiek analist op televisie, luidt dat ‘boze’ en/of ‘bange’ ‘witte’ kiezers ‘zwart’ en dus ‘slecht’ hebben gestemd, op ‘het kwaad’ dus. Deze flutconclusie is in wezen een pathetische schreeuw van onbegrip en onmacht, en een poging om het chronische gebrek aan argumenten, evenals het failliet van de opvattingen en ideologie van de traditionele partijen, te maskeren. Heel wat mensen die deel uitmaken van het establishment – in de media, de culturele sector, de academische wereld en de politiek – klinken radeloos, redeloos en reddeloos.” Lees verder…

HLN had wel plaats…

Afbeelding kan het volgende bevatten: 2 mensen, lachende mensen, tekst

Arabieren zionistischer dan vele joden…

Afbeeldingsresultaat voor saints in heaven cartoon

… stelde Mike Evans, stichter van het Zionist Heritage Center (Zionistisch Erfgoed Centrum), tijdens de jaarlijkse conferentie van de Jerusalem Post. Nadat hij verschillende golfstaten bezocht had verklaarde hij dat “de leiders meer pro-Israël zijn dan vele joden” (video 5’40”), en hij prees daarbij uitdrukkelijk de Saoedische kroonprins Mohammad bin Salman en collega-kroonprins van Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed.

Men moet deze verklaring zien in het licht van de lancering van het “Akkoord van de Eeuw”, waarbij het de bedoeling is de Palestijnse nationale rechten uit te gommen in ruil voor de belangen van de overwinnaar.

Hij begint met een dikke merci en een “God Bless You” aan de “grootste president in de geschiedenis van de VSA”. Hij gaat dan verder op een verkiezingselan die Trump zo kan copiëren en plakken om in een volgende toespraak te gebruiken; zoals bv. “Wij voeren oorlog tegen het kwaad… Israël is goed en de vijanden zijn slecht… ” Netanyahu is volgens hem quasi een heilige, een “poster boy zoals Donald Trump.

U kan via de icoontjes onderaan de ondertiteling en de hieraan verbonden vertaling inschakelen voor heel het relaas.