Men zegge het voort

Freddy’s opiniestukjes waren geliefd bij onze lezers.  Hij schreef zoals hij het zag, zonder goedpraten of huichelarij.  Nam geen blad voor de mond, of het je het er nu mee eens was of niet.  Telkens hij het woord “beroepspolitiekers” schreef, wist iedereen wat en wie hij bedoelde.  Verdere uitleg overbodig.

Freddy was al een hele tijd ziek.  Toen we hem laatst ontmoetten schrokken we van de achteruitgang.  Hij leek in niets meer op de steeds actieve, plannen makende, assertieve man.  Kanker verslindt je.  Onze redactie bleef in contact met zijn echtgenote; zelf wilde hij liever geen bezoek, tenzij van familie.    Hij liet vragen een mailtje te sturen, die zijn vrouw hem dan voorlas.

Zodra we vernemen waar en wanneer de uitvaart plaats vindt, zullen we dit mededelen.  Een laatste “men zegge het voort” en een oprecht gemeende “we zullen je missen”, Freddy!

Met alle middelen moet de AfD bestreden worden

Afbeeldingsresultaat voor aktionskit aufstehen gegen rassismusEen Bündnis, een verbond – zogezegd tegen racisme –  met 14 handtekeningen van volksvertegenwoordigers der zgn. democratische partijen om samen met  extreemlinkse geweldenaars  de AfD dwars te zitten.   O.a. heeft Eva Högl getekend, vice fractievoorzitster van de SPD.  Als ze hiermee geconfronteerd wordt lijdt ze plotseling aan Alzheimer.  De stoottroepen wordt een “Aktionskit“, een rugzakje aangeboden met daarin alles wat een mensenrechtenverdediger van pas kan komen om de AfD te boycotten.

Meer…

Beatrix von Storch aan het woord in de Bundestag:

 

Enkele reacties bij het overlijden van Manu Ruys

Afbeeldingsresultaat voor manu ruysEnkele reacties bij het overlijden van Manu Ruys:

‘Als je met de Walen praat en handelt, is mijn ervaring negatief. Ik ben thuis in Antwerpen opgevoed in het Frans en heb geen probleem, zoals velen van mijn generatie, om te praten met de Walen.

Ik was beginnend parlementair journalist bij De Standaard en op mijn eerste dag in 1949 trok ik naar het parlement om kennis te maken met de collega’s.

Ik kom binnen en de journalisten van Le Soir, La Libre Belgique, La Dernière Heure staan samen en reageren, ah, le gamin du Standaard est là. “On ne vous serre pas la main parce que vous êtes un flamin-boche.”

Ik was een collaborateur van de Duitsers, een flamin-boche.

Deze mensen zijn geen landgenoten, de Walen en de Franstaligen zijn anders dan wij. Jaren later, ik ben gehuwd, op reis en stop bij de terugkeer in Wallonië om te lunchen. ’t Is koud en mistig, brrr. De ober komt naar ons en zegt, “il fait froid”, en gaat verder, “ça vient du nord comme toutes les mauvaises choses”.

Die Waalse mentaliteit blijft typisch, dat komt van Vlaanderen, dus is het slecht. Wat de dames Milquet en Onkelinx vertellen, wortelt in misprijzen. Ik heb Gaston Onkelinx, een Limburger, haar vader, zeer goed gekend. Zijn dochter is in ’t Frans opgevoed en heeft de typische mentaliteit van wij Walen contra de Vlamingen.

 

Met dergelijke mensen kan je geen land vormen, zij zijn geen landgenoten. Je kan er mee samen-werken, niet mee in hetzelfde land leven, op dat gebied ben ik een separatist. Ik ben in de allereerste plaats een Vlaamse staatsburger en van de Vlaamse gemeenschap is iets te maken. Lukt dat met de Walen, soit, oké. Lukt het niet, dan doen wij het zonder hen en dat begint langzaam door te dringen.

Vroeger was de opinie in Vlaanderen: wij hebben Brussel nodig, wij hebben Wallonië nodig. Vandaag zeggen meer en meer Vlamingen neen, wij kunnen het zelf, alleen.’ (Doorbraak)

Afbeeldingsresultaat voor manu ruysOmtrent het overlijden van Manu Ruys:

“Het is met een bezwaard gemoed dat we het zoveelste overlijden van een groot Vlaming moeten bespreken.

Op enkele blogs, zoals o.a. “Doorbraak.be”, waren al commentaren te vinden, die aanknoopten met het “tsjeven-verwijt” dat we zo vaak uit bepaalde hoek hebben gehoord.  Dit komt van personen die niet inzien dat er nooit zo veel “tsjevenstreken” in Vlaanderen zijn als heden.

Manu Ruys, geboren in Antwerpen op 25.2.1924 en verleden week overleden was een Vlaming van onschatbare waarde!! Van hetgeen we van hem weten, kunnen we hem zeker een Vlaams-nationalist noemen.  Hij vormde, samen met o.a. Karel de Witte (Gva) en Mark Platel (Belang v.Limburg), een journalistieke stem, die steeds het algemeen belang van Vlaanderen op het oog had.

Manu Ruys had een andere stijl dan de betreurde Mark Grammens, maar leefde voor Vlaanderen met heel zijn hart, heel zijn ziel en heel zijn verstand!  Het was een grote “geste” de voorzitter van het Vlaams Parlement Jan Peumans  de begrafenis van Mark Grammens te zien bijwonen.  Het getuigt eveneens van respect dat Geert Bourgeois de journalist en mens Manu Ruys eerde. 

Manu Ruys steunde heel beslist het initiatief van het “Nationalistisch Verbond”, dat 25 jaren heeft bestaan.

Geleid door Geert Wouters, Renaat Vanheusden, Geeraard Sleegers en Jaak Peeters heeft het met nooit gebroken moed de rangen terug willen sluiten tussen de verscheidene Vlaams-nationale fracties.  Het is algemeen ongekend hoe deze mensen jarenlang geheime pogingen hebben gedaan om  de tweespalt en verloochening van principes in de Beweging tegen te gaan.  Ook dan kon men steunen op Manu Ruys.

Bij al de gedachten omtrent hen, die met de PEN Vlaanderen verdedigden, moeten we toch oog hebben voor de Vlaamse kleine militanten.  Het zou de vooraanstaanden sieren dezen ook eens met veel bravoure te vermelden.  Ik denk aan de vele “kleine luiden”, die in de moeilijke jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw, het plak en colportage-werk voor de VVB, en de VU waarnamen.  Heel vaak waren het Oud-Oostfronters, leden uit de Vlaamsnationale Jeugdbewegingen en arbeiders- en middenstands-jongeren.    Met het oog op de A.S. drukte rond de verkiezingen zou het van beide Vlaams-bewegende partijen een signaal zijn, dat ze niet vergeten wie hen zover bracht.

Afbeeldingsresultaat voor manu ruys over de drempel van de angstOm de gedachtenis van Manu Ruys, en de tientallen andere pas overleden Vlaams-nationalisten te eren, dienen wij het werk af te maken waarvoor ze heel hun leven hebben gegeven.  Het belangrijkste is m.i. de Vlaamse identiteit concreet uitdragen en in het verzet gaan tegen de neo-liberale dictatuur die onze vrijheid van meningsuiting ver afgeschaft heeft.  Samen met de misdadigers van extreem-links  (Antifa, Groen e.d.) zorgen de neo-liberalen voor het herstel van een unitair Belgie, indien we niet tot het uiterste weerstand bieden.

Daarom is het werk van Manu Ruys en Mark Grammens niet tevergeefs geweest.  Maar ook het werk van de kleine Vlaams-radicaal die voor zijn inzet zelden waardering krijgt!  Gedenk hen allen!”

Jos Wouters,  veldwerker in de Vlaamse Beweging,  Boom.

...”Nostalgische holbewoners”

Humo biedt dit artikel aan: Manu Ruys is overleden. Herlees hier gratis ‘De nadagen van Manu Ruys’

 

“Grenzen kan men beschermen”

Afbeeldingsresultaat voor grenzschutz ungarnHongaarse wijsheid 

Péter Györkös, diplomaat, bij de Hongaarse ambassade in Berlijn, mag even zijn gedacht zeggen bij de Duitse Kathleen Cools, Maybrit Illner:

Vraag: “Ligt het er misschien aan dat jullie ervan uitgaan dat er toch niemand (… de vluchtelingen) naar Hongarije wil komen?”

Antwoord: “Als wij ons gedrag daarop afgestemd zouden hebben, dan hadden jullie nu vier miljoen vluchtelingen in het land!”

En: “‘Wir haben es geschafft’ te bewijzen dat het mogelijk is de landgrenzen te beschermen.”

 

“Ik hou van Finland, een onafhankelijk Finland”

Een campagnefilmpje “Wij willen ons land terug” van de presidentskandidate der Finns Party, Laura Huhtasaari.  Zij denkt dat de EU zal instorten en dat Finland eruit moet treden.  Zij wil dat haar land met internationale overeenkomsten breekt om de immigratie naar Finland te doen stoppen.

Op deze stemmen zal ze waarschijnlijk wel kunnen rekenen:

 

 

 

Of het nu om de geplande noord- of zuidverbinding gaat…

… de VSA zien geen van beide gaspijpleidingen zitten… want…

… ze willen de EUropese landen “helpen” opdat ze niet meer afhankelijk van Russische bevoorrading zijn

De Russisch-Turkse pijplijn Turkish Stream moet van Rusland via de Zwarte Zee naar Turkije en vervolgens naar Griekenland voeren om gas naar Europa te transporteren.  Turkish Stream is de opvolger van het getorpedeerde South Streamplan.

Volgens Russische energie-experten willen de VSA ook de bouw van de pijplijn “Turkish Stream” verhinderen om hun eigen LPG-productie en verkoop op de Europese markt aan te moedigen.
Lang voordat er sprake was van Amerikaanse en EU-sancties tegen Rusland hebben “VSA-afgevaardigden de Balkan en Griekenland bezocht om politieke druk uit te oefenen opdat Russische expertcontracten zouden verhinderd worden”, stelt Waleri Nesterow van de Russische Sberbank. “Toen ging het nog vooral om de concurrerende pijplijnprojecten Nabucco en South Stream. Nabucco behoort al lang tot het verleden en ander projecten werden opgestart. Ook South Stream werd nooit verwezenlijkt en vervangen door Turkish Stream. De politiek van de VSA is niet veranderd – men probeert nog altijd druk op de gaspijpleiding uit te oefenen.”

Afbeeldingsresultaat voor america lng

Nikita Isajew van het Institute for Contemporary Economy stelt dat “de gasleveringen aan Europa voor de VSA een middel zijn om druk op de Europeanen te oefenen.”
“Er zitten in de VSA een heleboel projecten voor vloeibaar aardgas in de planning, die niet kunnen gerealiseerd worden omdat tot op heden geen langdurige LPG-leveringscontracten met klanten getekend werden. Daarom proberen de Amerikanen nieuwe klanten te vinden.” zegt Alexander Sobko van de Skolkovo Business School.

DWN

Door NEUrd Stream 2 stroomt nog lang geen gas

Aan Big Brothers handje

Merkel: eigen volk laatst

 

Gratis huwelijksfeest voor eigen volk

Afbeeldingsresultaat voor qatar marrying like the richDe regering van Qatar wil het huwelijk van en met de eigen bevolking aanmoedigen. Motto: eigen volk. Niets mis mee. De regering biedt een een luxueuze trouwpartij aan met alles d’rop en d’raan voor jonge koppels met “financiële problemen”. Qatar kan het zich permitteren, heeft het hoogste BNP ter wereld en een kleine autochtone bevolking. 80% van de bewoners is uit den vreemde afkomstig.
Stelt er zich niemand de vraag naar de gevolgen van inteelt?

 

“Typisch Deutsch”

Afbeeldingsresultaat voor typisch deutsch multiculti

Kennismaking met Typisch Deutsch: “Wat wij willen… Wij zijn een bont gezelschap, dat multicultureel, multi-etnisch, multireligieus is.  Wij brengen oud-Duitsers en nieuw-Duitsers samen en wijzen het begrip “integratie’ volledig af.  Dat wat genoegzaam “Duits zijn” genoemd wordt, moet nieuw gedefinieerd worden.  In Duitsland bestaan taal, religie, etniciteit of cultuur in verschillende versies en wij waarderen deze pluraliteit.  Ze biedt vele kansen en is voor ons “typisch Duits”.  

In de video ziet u Martin Sellner, wereldwijd bekend van de Identitäre onderscheppingsactie met het schip, de C-Star,  in de Mid. Zee.  Hij ergerde zich over de Berlijnse campagne van linkse multiculaanbidders met affiches met de klinkende titel “Typisch Deutsch”, kwestie van Gutmenschen de multiculturele beleving door de strot te duwen.  Prompt werd zijn profiel op facebook ‘verboten’.

 

“Neen, dat zijn geen typische Duitsers.  Het is een typische heropvoeding tot de Grote Ruil.  Een volk kan minderheden dulden en vreemdelingen opnemen.  Maar dat verandert niets aan het feit dat een wezen een traditie en een erfenis heeft die hem maken wie hij is.  Dat mensen met migratieachtergrond “typisch Duits” zouden moeten zijn is een oorlogsverklaring aan de generatie-oude traditie.  Elke Duitser die nog een greintje bewustzijn heeft, voelt dat.  Dergelijke affiches maken van een vlammetje een laaiend vuur.”

 

Zoveel multicul lokte protest uit.  Van satire en spot tot pure verontwaardiging en scheldpartijen.  Vooral als de neo-typisch-Duitsers zich menen in de discussie te moeten mengen met overtuigende slogans zoals … “wij zijn méér Duits dan het Pack”... waarmee moet bewezen worden dat de zgn. neo-nazi’s – quasi iedereen die het niet met de onbeperkte import uit de Prachtlanden eens is – zich eigenlijk, feitelijk geen ‘Duitsers’ zouden moeten noemen, hun nationaliteit afgepakt en met pek en veren uit het land moeten gezet worden richting… kies zelf maar… Siberische zoutmijnen?

Ene Sadwan Chebli, excuustruus van Palestijnse afkomst en vice-woordvoerster op Buitenlandse Zaken, vindt dat ook.  Het “Pack”, weg ermee.  Leve de globalisering.  En als voorbeeld van het typisch Duits-zijn: haar analfabete en taalonkundige vader, die sinds 1970 in Duitsland 12 neo-Duitse kindjes heeft geproduceerd.  Zij zelf houdt zich onledig met typisch Duitse campagnes voor de hoofddoek, de koran en de mensenrechten.